Issuu on Google+

Stichting

SOOS

NIEUWS- EN INFORMATIEBLAD

23e JAARGANG

NO. 10

DECEMBER 2016


COLOFON

STICHTING UITGEESTER SENIOREN

Het Nieuws-en Informatieblad voor Senioren (Seniorennieuws) is een gezamenlijke uitgave van: ● De Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) ● Stichting SOOS Uitgeest

De Stichting Uitgeester Senioren is opgericht met als doel het bevorderen van het welzijn van de senioren in Uitgeest. Dit geschiedt onder meer door het initiëren en stimuleren van sociaal culturele activiteiten, het coördineren daarvan en het hiertoe beschikbaar stellen van ruimte. De activiteiten vinden plaats in Dorpshuis de Zwaan van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.

Dit blad verschijnt 10 x per jaar ten behoeve van: ● De inwoners van Uitgeest die ouder zijn dan 65 jaar REDACTIE Wies de Wit-Daalder (Tel. 31 31 74) Nel Jansen-Koolen Marijke Hartstra Henk Munnich Ellen Mars-van der Kuij CONTACT REDACTIE Stichting Uitgeester Senioren t.a.v. redactie maandblad Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest E-mail: wies.daalder@kpnplanet.nl Kopij inleveren voor de 10e van de maand. Advertenties: Tel. 82 11 05 Klachten over de bezorging: Tel. 31 21 61 E-mail: rob.marijke@planet.nl

CONTACT S.U.S. Dorpshuis de Zwaan Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest Tel. 0251 – 31 90 20 E-mail: s.u.s@inter.nl.net Website: www.uitgeestersenioren.nl Coördinator: Carla van Megen OPENINGSTIJDEN KANTOOR S.U.S. Maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur. Vrijdags gesloten. STICHTING SOOS UITGEEST Secretariaat: Terry Snak-Lischer Loet 23, 1911 BP Uitgeest Tel.: 0251 – 31 48 43

Overname van (delen van) artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.


3

PAGINA

INHOUD

DECEMBER 2016

4 5 7

Kerstmis … gedicht Van het S.U.S. bestuur S.U.S. activiteiten: Opfrisbijeenkomst verkeerstheorie — donderdag 8 december Film-middag — woensdag 21 december 9 Kerstmiddag — 16 december Inval-Gastvrouwen gezocht 11 Cursus digitale fotobewerking —11 januari Workshop Ipad — 12, 19, en 26 januari 13 Is de telefooncirkel misschien iets voor U? Dag van de Rechten van de Mens — 10 december 15 Repair Café 16/17 Kunst kijken 18/20 SOOS nieuws 21 Kerstkoffietafel gezamenlijke kerken — 14 december 22 Rekenen 23 Unu Pikin “onze kinderen” Kerstconcert Kamerkoor Puur Sangh — 18 december 25 Verslag: een volle zaal voor de film voor grootouders met kleinkinderen 27 Activiteiten Uitbureau in Geesterheem voor december 29 Geen Kerstcantate …. Gedicht Kerstuitvoering door o.a. De Zingende Zwanen en Die Geesterzangers in de Dorpskerk van Heemskerk— 23 december 30/31 Activiteiten Agenda voor december 32/33 Sociale informatie 35 Inlichtingen activiteiten OPENINGSTIJDEN KANTOOR S.U.S. Het kantoor van de S.U.S. is geopend van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur. Op vrijdag gesloten. Tussen kerst en oud en nieuw, van 26 t/m 30 december, is het kantoor gesloten.


4

Kerstmis ‘k zie het glanzen van kleine lichtjes, En ’t glinstren van zilver en goud. En ik hoor een lieve historie, Die steeds nieuw is en toch al zo oud. Een lieve oude historie, Door eeuwen heen tot mij gevoerd. En waarvan mij de wondere inhoud, Tot in ’t diepst ontroert. En ik zie in gedachten iets anders: Soldaten, tot stijden gereed. En ik denk in pijnlijk verwonderen: God! Moest ’t dat Hij hiervoor leed? Maar de lichtjes, ze stralen me tegen. ’t Is, of ze vertellen gaan: Geduld, m’n kind! ’t Wόrdt vrede! ---------------------------------------------En ik wil ze, ik wíl ze verstaan! Elisabeth Woud


5

Van het S.U.S. bestuur Dit is al weer het laatste Nieuws- en Informatieblad van 2016. Mede dankzij onze medewerkers en vrijwilligers was het een succesvol jaar. Velen vonden de weg naar de Zwaan en deden mee aan onze activiteiten en cursussen. Ook in 2017 bent u van harte welkom en kunt u vrijblijvend een kijkje komen nemen. Namens bestuur en medewerkers wens ik u fijne feestdagen en een gezond 2017. E. Mars – van der Kuij Voorzitter

Gedeeld geluk is vermenigvuldigd geluk – geef het door


6

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave

Tuincentrum/Tuinaanleg

FRITS JANSSEN

Klein Dorregeest 3a, 1921 HA Akersloot Tel. 0251 – 31 21 14

●Airco service ● Verkoop en onderhoud ● Glas service ● Schade reparatie ● AVIA-tankstation, 24 uur pin service ● Aanhanger verhuur


7

ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING UITGEESTER SENIOREN OPFRISBIJEENKOMST VERKEERSTHEORIE op donderdag 8 december Zou het u nog lukken om te slagen voor uw theorie-examen? Hoe zat het ook alweer met al die borden en regels? In de loop der jaren is er veel veranderd in het verkeer en is uw kennis misschien wat weggezakt. Tijdens deze opfrisbijeenkomst verkeerstheorie zal Jaap Bunk van politie Noord-Holland aan de hand van een powerpointpresentatie onder andere aandacht besteden aan de veranderde verkeers- en voorrangsregels. Ook komen vervoersmiddelen (scootmobiel, rollator) en regels rondom het rijbewijs aan de orde. Er is gelegenheid tot vragen stellen en het bespreken van specifieke verkeerssituaties. Deelname heeft geen consequenties voor uw rijbewijs. Donderdag 8 december van 09.30 – 11.00 uur. Kosten € 2,– inclusief koffie/thee. U kunt vooraf of aan de zaal een kaartje kopen. 

FILMMIDDAG op woensdag 21 december Maandelijks wordt er een leuke film gedraaid. Deze keer een komedie. Wilt u weten welke film? Er hangen posters in Dorpshuis de Zwaan of u kunt langskomen op het kantoor van de S.U.S., waar u een filmboekje in kunt kijken. In verband met de restrictie van de licentie mogen de filmtitels hier niet genoemd worden. Woensdag 21 december van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten € 3,-- inclusief koffie/thee en cake.


8

Uitgeester Notariaat Bezoekadres: Westerwerf 7a, Uitgeest 1911 JA UITGEEST

Tel.: (0251) 361 361, Fax: (0251) 361 369 E-mail: info@uitgeester-notariaat.nl www.uitgeester-notariaat.nl .

Siro ●luxe huishoudelijke artikelen

●speelgoed ●ijzerwaren ●gereedschappen

Uw Volendammer Vishandel

R. Bont Prinses Beatrixlaan 1A – Uitgeest Tel./Fax 0251 – 31 76 44


9

KERSTMIDDAG op vrijdag 16 december De Stichting Uitgeester Senioren organiseert op vrijdag 16 december een gezellige kerstmiddag met een optreden van het Kastrikums Shanty- en Folksongkoor ‘De Skulpers’. In de pauze wordt u verwend met heerlijke glühwein of warme chocolademelk en kerstbrood. Vrijdag 16 december van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten € 3,--. U kunt zich t/m 14 december opgeven op het kantoor van de S.U.S. Vooraf opgeven is noodzakelijk.



INVAL-GASTVROUWEN gezocht De S.U.S. is op zoek naar gastvrouwen die één of meerdere dagdelen per week op oproepbasis beschikbaar zijn. Wij bieden u een gezellige werksfeer, leuke contacten met andere vrijwilligers en deelnemers en als dank voor uw inzet jaarlijks een etentje en een uitnodiging voor de vrijwilligersavond. Heeft u belangstelling? Wilt u eerst meer weten? Neemt u dan contact op met de S.U.S., tel. 319020 of komt u langs in Dorpshuis de Zwaan.

Wie niet weet wat vervelen is, heeft het geluk gevonden


10

Prinses Beatrixlaan 5 1911 HP Uitgeest Telefoon (0251) 31 08 71 E-mail snijder@colorsathome.nl Website www.snijderuitgeest.nl

EEN GOED STUK KAAS VAN HET NOORDHOLLANDSE LAND, OOK MET MINDER ZOUT OF MINDER VET….

DE RAAT HEEFT HET !!!

VOOR BIOLOGISCHE VOEDING

DE RAAT – NATUURLIJK GOED!! Prinses Beatrixlaan 21 - tel. 0251 – 31 83 18 Geopend vanaf dinsdag t/m zaterdag


11

CURSUS DIGITALE FOTOBEWERKING start op woensdag 11 januari In deze cursus leert u foto’s bewerken: foto’s van uw fototoestel op uw computer zetten, een diavoorstelling maken, van foto’s filmpjes met muziek maken, een fotoboek maken en foto’s versturen. Kortom een interessante en leerzame cursus. Heeft u een laptop, neemt u deze dan mee naar de cursus. Digitale camera en snoertje meenemen. Eenmaal per 2 weken op woensdag van 09.00 – 10.30 uur. Start 11 januari, € 20,-- voor 8 lessen inclusief koffie/thee en exclusief materiaal.

WORKSHOP IPAD (3 bijeenkomsten) start op 12 januari Donderdag 12, 19 en 26 januari van 09.30 – 11.30 uur. Kosten € 12,00 voor 3 workshops, inclusief koffie/thee en lesmateriaal. iPad meenemen. Een iPad herkent u aan het appeltje. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, mochten deze bij uw aanmelding volgeboekt zijn dan kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen voor de volgende workshop. MEER IN HET JANUARI NUMMER OVER……………………………… Bingo, 11 januari, € 4,50 Excursie naar huize Nijenburg in Heiloo, 18 januari, € 7,-filmmiddag, 25 januari, € 3,-Lezing over gezonde en verantwoorde voeding, 2 februari, € 2,-INFORMATIE EN OPGEVEN: Op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefoon: 0251 – 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net Zie ook onze website: www.uitgeestersenioren.nl


12

Aldor Verlichting Castricum Dorpsstraat 94a 1901 EN Castricum


13

Is de telefooncirkel misschien iets voor u? Het Rode kruis afdeling Uitgeest heeft een telefooncirkel. De telefooncirkel is bedoeld voor iedereen die alleen woont en behoefte heeft aan regelmatig contact. Uit veiligheidsoverwegingen bijvoorbeeld. Het geeft een gevoel van zekerheid als iemand regelmatig informeert of alles in orde is.

Wat houdt de telefooncirkel in? De telefooncirkel wordt begeleid door een vrijwilliger van het Rode Kruis uit Uitgeest, die de eerste deelnemer van de cirkel belt - niet langer dan 5 minuten - daarna belt de deelnemer de volgende persoon van de lijst (en dat gaat in vaste volgorde) tot de laatste deelnemer en die belt weer terug naar de vrijwilliger. Neemt de belpartner niet op of maakt u zich na het gesprek zorgen over iemand uit de cirkel? Dan geeft de deelnemer dat door aan de vrijwilliger, die zal dan contact zoeken om te kijken wat er aan de hand is en zo nodig hulp inschakelen. De telefooncirkel draait op een vast tijdstip, van 08.45 tot 9.15 uur. Spreekt het u aan en wilt u zich opgeven als deelnemer of wilt u meer informatie, bel dan naar: Annelies Duimaijer, tel 310729. 

Zaterdag 10 december is het de Dag van de Rechten van de Mens. Lees Lokaal organiseert in samenwerking met Amnesty International een schrijfactie. Tijdens de openingsuren van 11.00 tot 15.00 uur kunt u voorbeeldbrieven overschrijven of een kaart ondertekenen. Voor alle spullen wordt gezorgd. Wij hopen van harte op een grote opkomst.


14

BOOTS—APOTHEEK SCHARLEI Prinses Irenelaan 2, 1911 HW Uitgeest Telefoon: 0251 – 31 41 70 OPENINGSTIJDEN UITGEEST maandag-vrijdag 8.00 – 18.00 uur zaterdag 9.30 – 13.00 uur zondag gesloten OPENINGSTIJDEN APOTHEEK AKERSLOOT Churchillplein 3, tel. 0251 - 31 21 22 maandag-vrijdag 13.30 – 17.30 uur DAGELIJKSE BEZORGING maandag-vrijdag ADVIES EN VERKOOP (ook zonder recept) VAN HOMEOPATHIE EN ALLOPATHIE INKONTINENTIE- EN THUISZORGARTIKELEN HUIDVERZORGING VICHY ETC. Voor spoedgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij de Dienstapotheek MiddenKennermerland, Vondellaan 13, Beverwijk. Deze apotheek zit bij de huisartsenpost van het Rode Kruis Ziekenhuis, tel. 78 38 40.

Middelweg 83 – Uitgeest Tel. 0251 – 31 07 69 Donderdag koopavond 19.00-21.00 uur

Maandag de gehele dag gesloten.

SNACKBAR

’t LUIFELTJE VOOR AL UW SNACKS of BITTERGARNITUUR Elke dag open van:11.30 tot 00.00 uur Prinses Beatrixlaan 1c – Uitgeest

Tel. 0251 – 31 17 42


15

Doe mee aan het Repair Café Uitgeest! Repair Café Uitgeest is een initiatief van de Stichting Uitgeester Senioren die repareren promoot als alternatief voor weggooien. De S.U.S. wil elke maand, op een nog nader te bepalen donderdagmorgen, een Repair Café in dorpshuis de Zwaan gaan organiseren. Uitgeesters kunnen hier hun kapotte spullen ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs, weer in orde te maken. Doe ook mee! Repair Café Uitgeest zoekt vrijwilligers:

  

met verschillende vaardigheden om tijdens het Repair Café aanwezig te zijn als reparatiedeskundige. die het leuk vinden om hun kennis te delen met anderen. die handig zijn met: * kleding/textiel * fietsen * elektrische apparaten * meubels/houten voorwerpen * computers

Wilt u meer weten over het Repair Café? Kijk dan op de landelijke site repaircafe.nl en op uitgeestersenioren.nl. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Kom dan langs op het kantoor van de S.U.S, 1ste etage Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, bel naar 31 90 20 of mail naar s.u.s@inter.nl.net. Tot ziens in het Repair Café!


16

K

unst kijken

Hercules Segers Een van de merkwaardigste landschappen uit de zeventiende eeuwse Nederlandse kunst bevindt zich in Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. Aan de rechterkant van “Rivierdal met huizen” zien we een kale bergwand hier en daar begroeid met wat borstelige struiken. De berg is zo steil dat alleen ervaren alpinisten kans maken haar te beklimmen. Vreemd genoeg is het landschap in de verte zo plat als een pannenkoek. De horizon vormt een strakke lijn alleen aan de uiterste linkerzijde onderbroken door een berg die zelf ook niet lijkt te weten hoe zij daar is terecht gekomen. Op de achtergrond glinstert water van een rivier of meer, maar de aandacht wordt vooral getrokken door de bebouwing op de voorgrond: een rijtje trapgevels zoals je zou verwachten aan een Amsterdamse gracht. Sterker nog het zijn grachtenhuizen. Hercules Segers heeft die huizenrij precies zo, afgebeeld op de ets die hij maakte van het uitzicht vanuit zijn zolderraam aan de Amsterdamse Lindengracht. De kunstenaar heeft gemeend merkwaardig gevormde bergen, een vlak polderlandschap en een stukje Amsterdamse Jordaan in één schilderij te moeten proppen en het gekke is ---hij komt er nog mee weg ook. Hercules Segers lijkt voortdurend bezig conventies te tarten. Hij zaait verwarring, doet dingen die helemaal niet kunnen, maar tegelijkertijd slaagt hij erin de kijker te intrigreren en verleiden. “Hercules Segers” Rijksmuseum Amsterdam t/m 8 januari 2017


17

Ongebreideld enthousiasme. Pierre Alechinsky, (1927) verwierf bekendheid als een van de leden van de internationale kunstenaarsgroep Cobra. Die veroorzaakte midden jaren vijftig een vernieuwing in de schilderskunst met haar naïeve, directe en expressionistische manier van schilderen. Alechinsky was destijds zo druk met de organisatie van de beweging dat hij nauwelijks aan zijn eigen werk toekwam. Pas na Cobra kwam zijn artistieke productie weer op gang. Geïnspireerd door onder meer oosterse technieken, maakt hij al sinds de jaren vijftig schilderijen en tekeningen die met stevige lijnen en masseuse verfstreken fantasiefiguren, dieren, planten en natuurlijk processen visualiseren. Inmiddels is hij bijna 90 jaar, maar zijn eigenzinnige doeken stralen nog steeds een ongebreidelde schilderkunstig enthousiasme uit. Pierre Alechinsky – post Cobra – toont werk van 1958 tot nu. Cobra Museum, Amstelveen t/m 7 januari 2017

Museum Catharijneconvent “Heilig Schrift” Tanach – Bijbel – Koran t/m 8 januari 2017 Paleis het Loo Anna Paulowna, kleurrijke koningin t/m 5 februari 2017 Museum de Fundatie, Zwolle “Portretkunst” t/m 15 januari 2017


18

****************************

SOOS–NIEUWS

**************************** Biljarten 2-daags Kerstballentoernooi 2016 Op woensdag 21 en vrijdag 23 december 2016 zal voor de eerste keer het ‘Kerstballentoernooi’ voor leden van de Soos plaatsvinden. Aan dit libre-toernooi kunnen maximaal 32 spelers deelnemen en iedere speler dient een persoonlijk moyenne te kunnen aantonen, (bijv. uit de Soos comp., L Roekens toernooi, Excelsior competitie of iets dergelijks.) Iedereen speelt 3 wedstrijden van maximaal 20 beurten met een individueel bepaald aantal caramboles, dit verdeeld over die 2 dagen. De ene dag 2 wedstrijden, de andere dag 1 wedstrijd of andersom. Degene die het hoogste scoort met zijn persoonlijk gemiddelde qua percentage wordt uitgeroepen tot winnaar. De bezetting en het wedstrijdschema, van de biljarttafels, zal via loting – het trekken van een speelkaart bij aanmelding – worden vastgesteld, waarbij dan per tafel 8 spelers worden ingedeeld. Wees er snel bij, want vol = vol. Voorbeeld ‘percentage’: speler X moet in 20 beurten 30 caramboles maken, na 3 wedstrijden heeft hij totaal 75 caramboles gemaakt, hieruit volgt zijn persoonlijke moyenne qua percentage: totaal gemaakte car.: te maken car. = 75.3 = 25.1 x 100% = 83.33% aantal wedstrijden. 3 3 Aanmelding tevens loting in biljartzaal, bij Cor Krom Dick Zonneveld Lex Snak Kosten € 2,- per persoon 21 en 23 december, aanvang 13.00 uur.


19

De Soos biljartte tegen ‘Excelsior’. Dinsdag 1 november vond in de kolkende biljartarena van Dorpshuis de Zwaan de jaarlijkse traditionele ontmoeting plaats tussen de Soos en B.V. Excelsior. Van beide partijen waren 11 biljarters afgevaardigd, te weten 10 librespelers en 1 driebanden, waarvan ieder 2 wedstrijden speelde tegen dezelfde opponent. Na de eerste ronde leidde de Soos met 21-14. Tijdens de denkbeeldige pauze werden de kelen gesmeerd en werd een hapje weggewerkt, daarna werd er meteen met de 2e ronde begonnen. Deze ronde resulteerde in hetzelfde resultaat als de 1e ronde, zodat de uiteindelijk stand 42-24 werd bereikt in het voordeel van de Soos. Gedurende deze partijen vertoonde de 83-jarige Arie Berkhout van Excelsior zijn pure klasse bij het driebanden, welke hij tot ware kunst verhief, met een fabelachtig moyenne van 1,26. Maar ja, er zijn ook spelers die hun dag even niet hebben en daardoor bij de lager geklasseerden behoren, Jan van Leeuwen (nummer laatst) kreeg de poedelprijs – de GT-trofee - gesponsord door een biljartliefhebber. De spelers die beide partijen wisten te winnen waren: Chiel van de Boogaard en Arie Berkhout van BV Excelsior, alsmede Gerard Baltus, Cees Duits, Jan Paulisse, Peter van Maaren en Piet Brantjes van de Soos. Het was weer een geslaagd biljarttreffen, mede mogelijk gemaakt door diverse vrijwilligers. Lex Snak. 

Klaverjassen Het eerste deel van de klaverjascompetitie vordert al weer aardig. Sinds het begin van het seizoen is de groep gegroeid tot 51 deelnemers en méér klaverjassers zijn nog altijd welkom.


20

We noteerden de volgende weekwinnaars: 11 oktober 2016: Gré Hollenberg 5610 punten 18 “ Ank Kloes 5822 “ 25 “ Hanny Valk 5357 “ 1 november Leen Broeren 5388 “ 8 “ Ank Veldhuis 5489 “ In de totaalscore staat Willem Heijne nog altijd fier aan de kop. Hij loopt zelfs uit! De najaarscompetitie Klaverjassen eindigt op 20 december 2016 met de prijsuitreiking. Daarom wordt op 13 december de laatste competitie gespeeld. Op 27 december spelen we niet. De nieuwe start van de voorjaarscompetitie is op 3 januari 2017.

KLAVERJASSEN op dinsdag Op dinsdag 13 december is de laatste keer dat er, voor de Najaarscompetitie, geklaverjast wordt. Dinsdag 20 december volgt de prijsuitreiking en worden er 2 spelletjes gespeeld. Dinsdag 27 december is er geen klaverjassen. De voorjaarscompetitie start op dinsdag 3 januari. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Leen Broeren, tel. 320291 en Hanny Valk, tel. 315904. Ook afmelden bij ziekte enz. op bovenstaande nummers.

Bridge op maandag houdt ‘Kerstreces’

Op maandag 19 december vieren de deelnemers aan het bekende ‘KoffiePlus’ hun jaarlijkse Kerst. Het is gebruikelijk, dat ze bij deze gelegenheid een uur of zelfs twee uur langer in ‘de Zwaan’ bijeen zijn. Daarom is er op deze dag geen bridgen. Uiteraard wordt er ook niet gebridged op 2e kerstdag en in gezamenlijk overleg is er besloten op maandag 2 januari 2017 ook niet te bridgen.

Bridge op dinsdag Op dinsdag 20 december wordt de groep, geleid door Joop de Beer, wel verwacht, maar ook deze groep houdt een kort kerstreces en komt op 27 december niet bijeen.

De Soos trakteert met Sinterklaas Zoals al vele jaren gebruikelijk, trakteert de Soos alle Soosbezoekers bij hun activiteiten in het dorpshuis in de week van 28 november tot 2 december op een banketstaaf om goed in de Sinterklaasstemming te komen.


21

De gezamenlijke Kerken van Uitgeest verzorgen ook dit jaar weer een

KERSTKOFFIETAFEL op ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 14 december 2016 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis de Zwaan en begint om 15.00 uur tot 18.00 uur. De zaal is open om 14.30 uur. Uw aanmelding graag vanaf 1 december tot 07 december 2016 bij de volgende adressen. Mevr. Ank van der Eng Prinses Beatrixlaan 65 Tel. 311570

Mevr. Tiny Tijsen Prinses Beatrixlaan 32 Tel. 312567

Mevr. Thea Deijle Dr. Brugmanstraat 90b Tel. 311584 Telefonisch dagelijks te bereiken tussen 18.00 en 19.00 uur. Onderstaand strookje kunt U ook bij deze adressen inleveren. -------------------------------------------------------------------------------------Naam ………………………………………………………………….. Adres ………………………………………………………………….. Dieet Ja/ Nee Voor vervoer kunt u bellen naar de Algemene Hulpdienst


22

Rekenen 1 + 1 is alleen maar 2 voor schoolse ogen 1 + 1 is niemand is een ander maar telkens verloren en telkens anders teruggevonden draag ik je uitkomst met me mee ---een rond getal tussen goed en kwaad--ik reken je voor aan de stad aan de straat dan aan de deur (een open vraag) aan de trap van gister naar vandaag en elke trede onder mijn voet heet ja of nee maar nooit voorgoed Ellen Warmond

Hulpdienst Uitgeest tel. 31 90 20 De noodnummers zijn: Marry Zwaan: 31 18 26 Marijke Mioulet: 31 21 61 Elly Stuijt: 06 10202932

Maandag, dinsdag en woensdag van 9.00—10.00 uur tel. 31 90 20


23

Unu Pikin: “onze kinderen” is een stichting die zich inzet voor kinderen in Suriname. Ze sponsoren bibliotheken in diverse scholen. Verder beheren zij een sociale werkplaats waar arbeid, stage en onderwijs wordt gegeven aan mensen met een beperking. De werkplaats heeft een boekenafdeling, fabriceert meubels voor scholen en particulieren en er is een fietsenmakerij. Zo proberen ze met deze activiteiten mensen op te leiden en zelfvoorzienend te zijn door verkoop van hun producten. Vanaf het begin van dit jaar worden fietsen ingezameld. Mensen die overstappen op een e-bike en hun oude fiets willen weggeven steunen daarmee dit project. De fietsen worden in Suriname opgeknapt en verkocht, daarmee hebben de leerling-fietsenmakers werk en het levert geld op ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ voor training en het speciaal onderwijs. Inlichtingen: fam. Dekkers, tel. 0229 551615, www.stichtingunupikin.nl of Wies de Wit, tel 0251 313174. 

Kerstconcert op 18 december. Zondagmiddag 18 december verzorgt Kamerkoor Puur Sangh een Kerstconcert in De Zwaan. Het koor staat onder leiding van dirigente Ineke Mulder. Medewerking zal worden verleend door het trio Piavento, bestaande uit een pianiste, fluitiste en een klarinettist. Zij zullen het koor bij enkele liederen begeleiden en ook verschillende stukken solistisch spelen. Het belooft een heel afwisselend concert te worden, waarbij ook het publiek betrokken wordt door enkele liederen gezamenlijk mee te zingen. Het concert begint om 15:00 uur. De toegang is vrij, maar na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten.


24

Langebuurt 55, 1911 AT Uitgeest tel. 0251-312342 Middelweg 113, 1911 AT Uitgeest tel. 0251-312426

Prinses Beatrixlaan 25, 1911 HP, tel.(0251) 769145 info@vreeburgs.nl — www.vreeburgs.nl

Bloemenshop ,,’ t HOEKJE”

Middelweg 64 Uitgeest Tel. 0251 – 31 14 40

Y. REULEN MIDDELWEG 52, UITGEEST TEL. 0251 – 31 31 86


25

EEN VOLLE ZAAL VOOR DE FILM VOOR GROOTOUDERS MET KLEINKINDEREN

Verslag:

De filmmiddag, op woensdag 19 oktober, voor grootouders met kleinkinderen trok een volle zaal. Opa’s en oma’s kwamen in grote getale met hun kleinkinderen naar de familiefilm kijken. Het is natuurlijk herfstvakantie, een mooie gelegenheid om iets samen te gaan doen. De S.U.S. organiseert maandelijks een filmmiddag op de woensdagmiddag. In de vakanties zijn dit films die ook geschikt zijn voor grootouders en kleinkinderen. In de voorjaars- en meivakantie 2017 mogen de kleinkinderen weer meekomen. Wilt u meer informatie: Stichting Uitgeester Senioren, Middelweg 5 te Uitgeest. Telefoonnummer 319020. 

Omdat het kantoor van de S.U.S. dinsdag 27 en woensdag 28 december gesloten is, is de Hulpdienst niet bereikbaar op het gewone nummer. Indien nodig kunt u één van de noodnummers bellen. Verder wenst de Hulpdienst u allen een mooi en een zo gezond mogelijk 2017!


26

maaltijden Tel: 0223-523300 Website: www.eetideemaaltijdservice.nl Email: info@eetideemaaltijdservice.nl

EETIDEE MAALTIJDSERVICE vof Wij bezorgen ook in Uitgeest

Eet ’t en U weet ’t PS. U bent bij ons helemaal vrij met bestellen en gratis bezorgd.


27

Geesterheem activiteiten in december 1 december 14.00-16.00 van de Kloostermode uitverkoop 2 december 14.30 Sinterklaasfeest Geesterheem 9 december 14.30 religieuze muziek 13 december 15.00 uur bingo € 3,00 16 december 14.30 uur huiskamerviering 20 december 15.00 uur kerkdienst Protestantse kerk gemeente Uitgeest 22 december geen creatief 23 december kerstdiner Geesterheem 24 december 14.30 kerkdienst RK met een koor Voortaan is creatief op de donderdagmiddag om 14.30 i.p.v. op woensdagochtend. Bloemschikken blijft op woensdagochtend.

Vaste activiteiten;      

 

maandagmiddag

14.30 uur

Sociale activiteiten door de vrijwilligers van het Rode Kruis.

dinsdagmorgen woensdagmorgen woensdagmiddag woensdagavond donderdagmorgen donderdagmiddag vrijdagavond

10.30 uur Zitdansen € 8.50 10.30 uur Bloemschikken 14.30 uur Meer bewegen voor ouderen € 8,50 19.45 uur repetitie “Die Geestersangers” 10.30 uur Hersengymnastiek/ Vragen der Wijs € 8,5 14.30 uur Creatief € 8,50 19.00 uur RK – Kerkdienst

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud! Alle activiteiten kunnen betaald worden per automatische incasso of de activiteitenkaart, verkrijgbaar bij het Uitbureau tel 06-28460350. Zie ook www.vivalavie.nl Voor het gebruik van consumpties is er een consumptiekaart te koop.


28

Pedicure Praktijk Pamela Vakkundige gediplomeerde Pedicure Ook voetverzorging bij Diabetici

Aangesloten bij ProVoet Zorg Verzekering erkende Pedicure Pro cert. Nr. 2415 Mevr. P. Pardoen-Berry e-mail: pedicurepraktijk@icloud.com De Witte Hoofden 3, 1911 RG Uitgeest Tel. 311844/0640790776

Melis Stokelaan 1-3 Uitgeest Telefoon: 0251—31 24 74

Slender You Uitgeest Bent u sportief maar heeft u geen zin om te zweten? Wilt u een uurtje aangenaam relaxen en sporten tegelijk? Bent u sportief maar kunt u om medische redenen niet sporten? Bel ons dan om een afspraak te maken voor een GRATIS proefles!

JANTIEN RANZIJN & VDR V.O.F. VAN DIEPEN MAATWERK

MAATWERK MEUBELS INTERIEUR ARCHITECTUUR MAATWERK KEUKENS EN MONTAGE INTERIEURBOUW

FIELKERWEG 2B 1921 AN AKERSLOOT TEL. 0251 - 320 071 FAX: 0251 - 316 623


29 Geen Kerstcantate

Niet alleen in het holst van de nacht van het jaar, iedere dag van het jaar heeft het licht het koud. Het vraagt om geen engelenstemmen, het hongert naar een beetje gerechtigheid aan deze kant van de tijd. En dromen doet het ook niet van eeuwig hemelse zomers in en om het vaderhuis, het hunkert naar Aardse dagen ooit zonder marteling en moord, het licht dat van puur licht kind is en woord.



Kerstuitvoering van De Zingende Zwanen op 23 december

In de Dorpskerk van Heemskerk zingen op vrijdagmiddag 4 koren Kerstliederen. Het belooft een sfeervolle uitvoering te worden. Ook Die Geesterzangers zingen mee. De kerk heeft een goede akoestiek en de zangers doen hun uiterste best om mooi te zingen. Heel Heemskerk is in kersttooi. De kerk is open om 13.00 uur.

.

De pedicure bij u thuis! Miriam Baltus 06-37204386 voetverzorgingmiriam@ziggo.nl www.voetverzorgingmiriam.nl

Aangesloten ProVoet


30

ACTIVITEITENAGENDA DECEMBER 2016 S.U.S.- en Soos-activiteiten Wilt u verhuizing, overlijden, enz. aan ons doorgeven (tel. 319020)? MAANDAG 5, 12, 19 5, 12, 19 5, 12, 19 5, 12 5, 12, 19

12

: KoffiePlus 10.00 – 13.15 : Biljartles dames 10.00 – 12.00 : Biljarten 13.30 – 16.45 : Bridge 13.30 – 16.45 : Rode Kruis: sociale act. Geesterheem 14.30 – 16.30 : Pilates 09.00 – 10.00 10.15 – 11.15 : Computercursus 09.00 – 10.30 10.30 – 12.00 : Schrijverskring Uitgeest 10.00 – 12.00

DINSDAG 6, 13, 20, 27 6, 13, 20 6, 13, 20 6, 13, 20

: Biljarten : Klaverjassen en bridgen : Yoga : Computercursus

6, 13 13 6

: Tai Chi : Fotocursus : Computercursus

WOENSDAG 7, 14, 21

: Bewegen 60+ in De Klop

5, 12, 19 5

7, 14, 21, 28 7, 14, 21 7, 14, 21, 28 7, 14

13.30 – 16.45 13.30 – 16.45 09.15 – 10.15 09.00 – 10.30 10.30 – 12.00 10.45 – 11.45 09.30 – 12.00 13.30 – 15.00 15.00 – 16.30

09.30 – 10.15 10.45 – 11.30 : Biljarten 13.30 – 16.45 : Die Geestersangers (Geesterheem) 19.45 – 21.30 : Klaverjassen 13.30 – 16.45 : Koersbal 10.00 – 12.00


31

7, 14 5, 7, 12, 19, 21 7 7 7 14 14 14 21 DONDERDAG 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 8 ,15 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22 1, 8, 15 1, 8, 15 1, 15 8, 22 1 8 8 8 15 15 VRIJDAG 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23 2, 9, 16 2, 9 16

: Computercursus

09.00 – 10.30 10.30 – 12.00 : Biljartles dames 10.00 – 12.00 : Handwerken 09.30 – 11.30 : Kaarten maken 13.30 – 15.30 : Tekenen/schilderen 14.00 – 16.30 : Muziek maken 10.00 – 12.00 : Engelse conversatie 14.00 – 15.30 : Kerstkoffietafel gezamenlijke kerken 15.00 – 17.00 : Filmmiddag 14.00 – 16.00 : Wandelen vanaf 09.30 : Biljarten 13.30 – 16.45 : Biljarten beginners (heren) 09.30 – 12.00 : Rummikub en schaken 14.00 – 16.00 : Scrabble 14.00 – 16.00 : Fifty-fit 13.30 – 15.00 : Pilates 15.15 – 16.15 : Beeldhouwen/boetseren 09.30 – 11.30 : Scrabble 14.00 – 16.00 : Quilten 09.30 – 11.30 : Vertelkring Uitgeest 09.30 – 11.30 : Workshop Tablet 09.30 – 11.30 : Engelse conversatie 10.00 – 11.30 : Theezakjes vouwen 09.30 – 11.30 : Opfrisbijeenkomst rijvaardigheid 09.00 – 12.00 : 3-dimensionaal 09.30 – 11.30 : Workshop E-book herhaling09.30 – 11.30 : Biljarten : Yoga

13.30 – 16.45 09.15 – 10.15 10.15 – 11.15 : Bridgeles 13.30 – 16.30 : Koor De Zingende Zwanen 13.30 – 15.30 : Kerstviering S.U.S. ‘De Skulpers’ 14.00 – 16.00


32

SOCIALE INFORMATIE Gemeente Uitgeest Voor WMO, burger- en sociale zaken Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest Ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur Wo. 13.30 - 16.00 uur Do.av. 18.30 - 20.00 uur Telefoon: 36 11 11 Website: www.uitgeest.nl

MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg Voor advies en ondersteuning aan mantelzorgers Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest Di. 9.00 – 13.00 uur Telefoon: 06 51 24 70 33 (Patrick Bellaart, mantelzorgconsulent) Website: www.maatjez.nl HUISARTSEN Huisartsenpraktijk Huisman en Veenstra Molenstraat 1A, 1911 BR Uitgeest Telefoon: 31 22 15 Website: www.huisman-veenstra. uwartsonline.nl

ALARMNUMMER 112 Huisartsenpost Voor spoedeisende medische hulp, uitsluitend op telefonische afspraak. Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk Ma. t/m vr. 17.00 - 8.00 uur, in het weekend en op feestdagen. Telefoon: 265 265 Website: www.rkz.nl/aanvullende diensten_ huisartsenpost APOTHEKEN Acdapha Apotheek Molenstraat 1B, 1911 BR Uitgeest Telefoon: 76 06 60 Website: www.apotheekuitgeest.nl Afhaalservice Uitgeest Graskamplaan 13, 1911 LH Uitgeest Ma. t/m vr. 15.30 – 17.30 uur

Boots-apotheek Scharlei Prinses Irenelaan 2, 1911 HW Uitgeest Telefoon: 31 41 70 Website: http://www.apotheek.nl/ Huisartsenpraktijk Krijgsman en Van Wijk apothekers/boots-apotheek-scharlei Molenstraat 1A, 1911 BR Uitgeest Telefoon: 31 22 12 Dienstapotheek Website: www.krijgsmanenvanwijk. Voor spoedeisende medicatie buiten uwartsonline.nl kantoortijden Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk Huisartsenpraktijk De Kleis: Welleman, Ma. t/m. vr. 18.00 – 8.00 uur, Sluis en Van der Woel-Palsma in het weekend en op feestdagen. Graskamplaan 11, 1911 LH Uitgeest Telefoon: 78 38 40 Telefoon: 31 78 18 Website: www.rkz.nl/dienstapotheek Website: www.huisartsendekleis.nl


33

ZORGAANBIEDERS (in Uitgeest) VIVA! Zorggroep Molenstraat 1, 1911 BR Uitgeest Telefoon: 088 – 99 58 334 E-mail: info@vivazorggroep.nl Website: www.vivazorggroep.nl Evean Graskamplaan 13, 1911 LH Uitgeest Telefoon: 06 – 10 94 87 01 E-mail: thuiszorg@evean.nl Website: www.evean.nl

DIENSTEN Hulpdienst Uitgeest Voor vervoer, klussen en hulp bij boodschappen Dorpshuis de Zwaan Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest Ma. t/m wo. 9.00 – 10.00 uur: Telefoon: 31 90 20 Do. en vr. en bij dringende zaken: Telefoon: 31 21 61, 31 18 26 of 06 10202932 Belastingaangifte Voor hulp bij het invullen van belasting- formulieren, alleen voor leden van ouderenbonden. Telefoon: 31 54 46 (Nico Al)

Buurtzorg Middelweg 11, 1911 EA Uitgeest Telefoon: 06 10 59 02 56 Email:uitgeest@buurtzorgnederland.com Website: www.buurtzorgnederland.com VERVOER OV-taxi IJmond Voor mensen met een WMOTzorg Voor thuishulp, via het WMO loket van indicatie Telefoon: 0900 – 8684 de gemeente Uitgeest (minimaal 1 uur van tevoren bellen Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest voor het bestellen van een rit). Telefoon: 36 11 11 Website: www.biosgroep.nl/ mobiliteitsdiensten/wmo-vervoer/ Website: www.tzorg.nl

Middelweg 139 1911 ED Uitgeest T 0251 – 31 24 69 – E schuyt@brederoboeken.nl www.boekhandelschuyt.nl


34

Roomboter

Uitgeester Kruidcake volgens oud recept Banketbakkerij & Partyservice

G.J. Versteeg

Prinses Beatrixlaan 1d, Uitgeest, Tel. 0251 – 31 23 40

Westerwerf 2 * Uitgeest (NH) – naast Bob’s Party Palace Tel. 0251 – 319101 * info@tonscholten.nl * www.tonscholten.nl

KAPSALON GEESTERHEEM

ANJA’S HAARMODE SPECIAAL VOOR DAMES EN HEREN VANAF 50 JAAR

Geopend woensdag t/m vrijdag vanaf 8.30 uur Dr. Brugmanstraat 15 – 1911 EN Uitgeest – Tel. 31 62 75

Middelweg 46-48 * 1911 EH Uitgeest Telefoon: (0251) 31 24 90 Fax: (0251) 32 03 15 E-mail: witteuitgeest@hetnet.nl Website: www.witteuitgeest.nl

     

Dealer Nefit Centrale verwarming Zink- en dakwerk Sanitair Complete badkamers Doorspuiten van de riolering onder hoge druk

MENT”


35

INLICHTINGEN ACTIVITEITEN

TEL.NR.

STICHTING UITGEESTER SENIOREN Beeldhouwen en boetseren, bingo, bridge, computercursussen, digitale fotobewerking, driedimensionaal, Engelse conversatie, fifty-fit, fotocursus, handwerken, kaarten maken, koersbal, muziek maken, pilates, quilten, schrijverskring Uitgeest, scrabble, tai chi, tekenen en schilderen, theezakjes vouwen, vertelkring Uitgeest, workshops, yoga. Project KoffiePlus

319020

Contactpersonen Bingo en koersbal Fietsen en wandelen Koor ‘De Zingende Zwanen’ Stedenwandeling

: Margreet Fatels : Arie Sengers : Wies de Wit : Ada Molenaar

310684 0621430570 313174 310172

STICHTING SOOS UITGEEST Biljarten Bridge, maandag Bridge, dinsdag Klaverjassen Rummikub Schaken

: Dick Zonneveld : Ada Hellenaar : Joop de Beer : Leen Broeren : Cor Krom : Jan Komen

312953 313187 311348 320291 0651501143 311466

DIVERSEN Bewegen 60+ in De Klop Koor ‘Die Geestersangers’ Rode Kruis - sociale activiteiten Zonnebloem – bezoekwerk

: Joke Zwikker : Afke Kooij-Zijlstra : Ellen Mars-v.d. Kuij : Guurtje Brakenhoff

310370 313401 312712 311485

******* Wilt u verhuizing, overlijden, enzovoort doorgeven? Telefoon 3190202016 12 sus infoblad