Page 1

De relatie tussen stad en afval inleidende lezing voor CASA Arnhem 14.05.2013

St

ev eS

wi

gg

er s

RECYCLICITY


de product-lijn in relatie tot de stad

SteveSwiggerS


de product-lijn is lineair

SteveSwiggerS


een lineair systeem van cradle to grave

LEEGSTAND

GRONDSTOFFENCRISIS

MILIEUCRISIS AUTOMATISERING > WERKLOOSHEID OVERPRODUCTIE

VERSTEDELIJKING MILIEUCRISIS

SYSTEEM GEBASEERD OP GROEI SteveSwiggerS


productie = afval 5%

van de gebruikte grondstoffen zit in het eindproduct

25% 75%

SteveSwiggerS


Fresh Kills NY: grootste man made constructie

SteveSwiggerS


geschiedenis: nomaden natuurlijke circulaire economie

SteveSwiggerS


geschiedenis: de eerste stad hygiene --> storten buiten de stad

SteveSwiggerS


geschiedenis: stad 1912 afvalverbrandingsinstallatie

AVI

1912

SteveSwiggerS


geschiedenis: stad 1990 reconversie storten

AVI ‘90...

SteveSwiggerS


Solarpark Azewijn in Montferland


geschiedenis: stad nu afvalenergiecentrales

AEC

20% 80%

째C

SteveSwiggerS


geschiedenis: stad nu afvalenergiecentrale Arnhem

Arnhem = 45.000ton AEC

20% 80%

째C 5.000

BRON SITA

SteveSwiggerS


energetische opbrengst afval

1 VUILNISZAK LEVERT met een AEC energie voor: 7 douchebeurten van 5 minuten OF 1 gloeilamp van 60W

>

99 uur

1 spaarlamp van 11W

>

538 uur

1 ledlamp van 1,4W

> 4.229 uur

OF of

22 dagen

OF of 176 dagen

of bijna een half jaar

SteveSwiggerS


STEDELIJK

een verhaal van schaal: voor 1977

SteveSwiggerS


PROVINCIAAL

een verhaal van schaal: 1977-2000

sluiten van de provinciegrenzen zodat AVI’s optimaal gevoed worden SteveSwiggerS


NATIONAAL 154kton

608kton

1.473kton

een verhaal van schaal: vanaf 2000

Delfzijl

Harlingen

Wijster

Alkmaar

Amsterdam

639kton

Hengelo

1.242kton Rozenburg 288kton Dordrecht 985kton Moerdijk 288kton

249kton

Duiven Nijmegen

613kton

397kton

261kton

Roosendaal 51%

geproduceerde energie = duurzaam

aandeel

BRON AGENTSCHAP NL 2011

30%

totale duurzame energie

SteveSwiggerS


afval = handel 2012 Italiaans afval komt naar NL


een verhaal van schaal

EUROPEES

1994 EVOA

Europese verordening overbrenging afvalstoffen ‘..afval mag alleen worden uitgevoerd indien het bestemd is voor nuttige toepassing..’ AEC’s zijn in NL van type R1 waardoor het verbranden van afval aanzien wordt als een nuttige toepassing

2013 2005

+ overcapaciteit NL AVI’s

2012 SteveSwiggerS


een verhaal van schaal nabijheid is geen logica


Basis voor afvalbeleid

Ladder van Lansink 1 2 3 4 5

1979

preventie hergebruik recyclen verbranden storten

SteveSwiggerS


van gemengde stroom naar monostromen optimalisatie van het afvalverwerkingssysteem cijfers 2010 Arnhem (NL) kg/pers/jaar ‘94

‘60

GFT ‘06

20 KG

56 (78)

PAPIER

43 (63) 75-25

1/3e statiegeld

‘72

TEXTIEL GLAS

18 (21)

1 op 650 inw. ‘10

PLASTIC

4 (6)

? REST

AEC

244 (226)

°C GROF

BEC 10%

BRON ARNHEM / MILIEUCENTRAAL / RIJKSWATERSTAAT

SteveSwiggerS


van gemengde stroom naar monostromen optimalisatie van het afvalverwerkingssysteem PET cijfers 2010 Arnhem (NL) kg/pers/jaar ‘94

‘60

GFT ‘06

20 KG

56 (78)

PAPIER

43 (63) 75-25

1/3e statiegeld

‘72

GLAS 1 op 650 inw. ‘82

statiegeld

TEXTIEL

‘10

18 (21)

PET PLASTIC

4 (6)

? REST

AEC

244 (226)

°C GROF

BEC 10%

BRON ARNHEM / MILIEUCENTRAAL / RIJKSWATERSTAAT

SteveSwiggerS


PET, een Arnhems verhaal recycling bedrijventerrein + PET

SteveSwiggerS


Kleefse Waard Arnhem ENKA > AKU > Akzo > IPKW


Jan Snellenburger uitvinder van de PET fles Arnhemmer


IPKW duurzaam bedrijventerrein


4PET RECYCLING ARNHEM op IPKW


POD CHAIR bij De Vorm Arnhem


restafval Arnhem

omgekeerd inzamelen moet bewustwording en dus optimalisatie bevorderen

GFT 68kg = 28% PAPIER 32kg = 13% PLASTIC 12kg = 5% GLAS 12kg = 5% TEXTIEL 15kg = 6% bewoner moet afval naar centraal punt brengen

OVERIG 98kg = 40% LUIERS 7kg = 3%

= REST 244kg

ambitie Arnhem

BRON ARNHEM

2016 REST 209kg

? AEC

째C

2020 REST 163kg SteveSwiggerS


het productieproces vandaag een kritische beschouwing

DOWNCYCLE

-

derde op Ladder van Lansink giftige stoffen verplaatst excuus om niet te innoveren niet MEER recyclen maar MINDER afval produceren

AEC - laatste op Ladder van Lansink - moet gevoed worden - giftige stoffen verplaatst - E-afval < E-product - nood oorspronkelijk materiaal blijft bestaan

-

werk oven

<

werk recycling

gebrek aan verbeelding

SteveSwiggerS


alternatieve ontwikkelingen burgers en ontwerpers

T-huis

PEERBY

AEC

SteveSwiggerS


oplossing: echt nieuwe wegen inslaan kansen voor ontwerpers

ZERO WASTE STRATEGIE GERICHT OP HET ELIMINEREN VAN AFVAL, NIET OP DE VERWERKING ERVAN

‘problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde paradigma als waardoor ze zijn ontstaan’ EINSTEIN

SteveSwiggerS

afval en de stad (Arnhem)  

onderzoek naar de relatie tussen de stad en afval als inleiding op de lezingenavond Recyclicity van Architectuurcentrum CASA te Arnhem

afval en de stad (Arnhem)  

onderzoek naar de relatie tussen de stad en afval als inleiding op de lezingenavond Recyclicity van Architectuurcentrum CASA te Arnhem

Advertisement