Page 1

STEVE SWIGGERS in opdracht van STEVE SWIGGERS in opdracht van


STEVE SWIGGERS in opdracht van


STAD - LAND 1600

30-40 KM

BRON: hungry city

STEVE SWIGGERS in opdracht van


STAD - LAND 1850

1850

BRON: hungry city

STEVE SWIGGERS in opdracht van


STAD - LAND 1947

1947

BRON: hungry city

STEVE SWIGGERS in opdracht van


STAD - LAND 2010

2010

BRON: hungry city

STEVE SWIGGERS in opdracht van


EEN MONDIAAL SYSTEEM

STEVE SWIGGERS in opdracht van


voedsel & water

STAD

stad

75%

40% ECOLOGISCHE IMPACT

30%

CONSUMENT BRON: hungry city / Plan B

3% 1800

GOEDEREN VERVOER

3 bedrijven

5 bedrijven

80%

WERELDHANDEL VOEDSEL

EVOLUTIE

30%

HULPBRONNEN MONDIAAL

30 bedrijven

PRODUCENT

voedsel & landbouw

THEEHANDEL

33% 1950

90% GRAANHANDEL

50% 2006

80% 2050

100 % mensen in steden gemiddelde wereld

80% SUPERMARKT PLAATS BOODSCHAPPEN

STEVE SWIGGERS in opdracht van


ROUTING SUPERMARKT

verpakkingen

70% CO2 VOEDINGSINDUSTRIE

25% 60%

verlichting

koeling

ENERGIEVERBRUIK SUPERMARKT supermarkt

25%

AUTOGEBRUIK (G.B.)

41kg / pp / jaar

20%

BRON: hungry city / Plan B

80%

??

STEVE SWIGGERS in opdracht van


FYSIEKE RUIMTE IN DE STAD MARKT

WINKELSTRAAT 1845

SUPERMARKT 1950

SHOPPING MALL 1960 SUPERMARKT URBANISME 1990 BRON: hungry city

STEVE SWIGGERS in opdracht van


BRON: voedingscentrum

STEVE SWIGGERS in opdracht van


gem./dag

ARNHEM 150.000 inw. /jaar

benodigd areaal ha. (excl. benodigde energie)

groente

200 gr

10.950 ton

100

fruit

200 gr

10.950 ton

330

aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten

250 gr

13.500 ton

305

brood

245 gr

13.400 ton

880

kaas

30 gr

1.642,5 ton (= 14.782.500 l)

2315

melk

450 ml

24.637.500 l

4815

vis, vlees, kip, eieren

125 gr

6850 ton

10.770

olie, bak-, braad-, frituurproducten

15 gr

82 ton (= 20.530.500 l)

4000

halvarine

35 gr

dranken

2000 ml

biologisch

109.500.000 l STEVE SWIGGERS in opdracht van

BRON: voedingscentrum / ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit 2007


MATHEMATISCH MODEL ARNHEM

ARNHEM 150.000 inw. 100km² - 10.000ha

A50

A12

A12

A50

excl. energie / water / verspilling enkel voor Arnhem stad mathematische benadering

STEVE SWIGGERS in opdracht van


REGIONALE OMKADERING

VELUWE

HUISSEN_ANGEREN 360ha

BETUWE 5200ha / 1:3 fruit NL

BERGERDEN 335ha

BOMMELERWAARD 400ha

STEVE SWIGGERS in opdracht van


REGIONALE KANSEN

VELUWEDEPENDANCE

BETUWEBOOT FRESHMARKET

STEVE SWIGGERS in opdracht van


REGENERATIE KASSEN CONCEPT CONCEPT REGENERATIE KASSENCOMPLEXEN

waardecreatie > kringlopen

WAARDECREATIE COOPERATIE ECONOMIE

KR

UITSTRALING POSITIE

markt biorestaurant

markt biorestaurant MENS

stuin uurdependance

volkstuin cultuurdependance

ENERGIE

GROEN

CREATIVITEIT

fietssnelweg

potentie gebrek

beperkte investering urbangamesandstrategies

urbangamesandstrategies

STEVE SWIGGERS in opdracht van

maximale revenue


ARNHEM GROEN

A12

STEVE SWIGGERS in opdracht van


ARNHEM VOLKSTUINEN 850 volkstuintjes

A12

STEVE SWIGGERS in opdracht van


D.I.Y. MOGELIJKHEDEN

STEVE SWIGGERS in opdracht van


ARNHEM STADSLANDBOUW

A12

STEVE SWIGGERS in opdracht van


KLEINSCHALIG FLEXIBEL

VERVUILDE GROND SOCIALE COHESIE ECONOMISCH EMPOWERMENT

BRON > CONSUMENT

CRISIS

SEIZOENSAFHANKELIJK

STADSLANDBOUW OPEN SOURCE

BEWUSTWORDING EDUCATIEF

OPWARMING STAD

WATERBUFFER LEEGSTAND _ BRAAK

BIOLOGISCH

PIRATERIJ LOKAAL

STEVE SWIGGERS in opdracht van


STADSLANDBOUW ALS STEDENBOUWKUNDIGE TUSSENSCHAAL

stadslandbouw als stedenbouwkundig systeem koppelen initiatieven stadslandbouw tot systeem met meer gewicht

KLASSIEKE MODEL

AANVULLEND MODEL VAN DE TUSSENSCHAAL

STEVE SWIGGERS in opdracht van


ARNHEM STADSLANDBOUWSYSTEEM

A12

STEVE SWIGGERS in opdracht van


HULPMIDDELEN TOT KOPPELEN: van individu tot systeem

STEVE SWIGGERS in opdracht van


DE TRANSITIEKAART als passend hulpmiddel

STEVE SWIGGERS in opdracht van


DE TRANSITIEKAART als passend hulpmiddel

STADSBIER

STEVE SWIGGERS in opdracht van


STEVE SWIGGERS in opdracht van STEVE SWIGGERS in opdracht van

denk mondiaal, eet lokaal  
denk mondiaal, eet lokaal  

onderzoek naar relatie voedsel en de stad (Arnhem) als inleidinde lezing van lezingenavond 'denk mondiaal, eet lokaal' van Architectuurcentr...

Advertisement