Page 1

Har du viljen? Så har vi udfordringerne! se video

ssr.dk/video

/ssr.hjv

Frømandskorpsets kampsvømmeruddannelse

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) er specialuddannet i indhentning af informationer under vanskelige taktiske forhold og støtter løsningen af Forsvarets nationale og internationale opgaver. Som Hjemmeværnets nationale specialenhed skal SSR bl.a. kunne støtte forsvarets specialoperationsstyrker med patruljer og stabspersonel - også internationalt. Det stiller store krav til den enkelte soldat.

Telefon 70 22 65 04

Udfordrende aspirant uddannelse

Hvis du har viljen og styrken til at gennemføre optagelsesforløbet til SSR, får du til gengæld udfordringer og oplevelser, du kun finder få andre steder i forsvaret. Frivilligt personel i Hjemmeværnet samt Forsvarets faste personel og reservepersonel kan søge optagelse i SSR.

ssr@hjv.dk

Special Rekognoscering

Fastroping og andre indsættelsesformer

www.hjv.dk/ssr

Mulighed for særlig international tjeneste

Finskytteuddannelse

SSR Plakat 2012  

SSR plakat anno 2012. Format: A2