Page 1

Glimt fra Øvelse Cold Grouse '95 Den store NATO-øvelse Cold Crouse ’95 blev afholdt på Sjælland, Møn, Lolland og Falster i perioden 18. september - 13. oktober 1995. I øvelsen deltog ca. 11.200 soldater fra Belgien, Danmark, Holland, Storbritannien og Tyskland. I øvelsen trænede Allied Forces Baltic Approaches (BALTAP) samarbejdet med de underlagte myndigheder Allied Land Forces Zealand (LZ) og Multinational Division Central (MND(C)). Hærnyt var med. Øvelsens formål var at træne integration herunder deployering, modtagelse, indsættelse og støtte - af en multinational styrke

Planlægning af rekognoscering. Som et moment i samarbejdet med de tidligere Warszawapagtlande deltog oberstløjtnant }. Biziewski (tv.) fra Polen i øvelsen. Han får her forklaret rekognosceringsproceduren af chefen for Opklaringsbataljonen /Østre Landkommando, oberstløjtnant S. Bornholdt Andersen og bataljonens efterretningsofficer, premierløjtnant A.C Lobanoff. Foto: Claus Hansen / APIC

Efterretningspatrulje. Hjemmeværnet deltog i betydeligt omfang i øvelsen; her med en patrulje trænet og udstyret til at operere bag fjendens linier. Ca. 3 km fra land bliver patruljen søsat i en gummibåd. De fire mænd padler herefter lydløst mod et mærke på kysten. Fra nu af og indtil missionen er fuldført, er patruljen helt overladt til sig selv. Foto: A. Piette / APIC

28

HÆRNYT 4-1995

Patruljekompagniet / Østre Landkommando (PTRKMP/ELK) blev oprettet 1/1-1995 og afløste Specielle Efterretningspatruljer / Østre Landkommando (SEP / ELK), der var blevet nedlagt ved udgangen af 1994. Da Østre Landkommando blev nedlagt overførtes Patruljekompagniet som dispositionsenhed for Hærens Operative Kommando (PTRKMP HOK). 1/1-2007 blev enheden overført til Hjemmeværnet til rådighed for samtlige de operative kommandoer og totalforsvaret, under enhedens nuværende navn: SSR - Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni. SSR er i dag forsvarets og hjemmeværnets eneste tilbageværende patruljekompagni i militær forstand, i det enheden fortsat kan udfører fjernopklaring og special rekognoscering. Læs mere på www.hjv.dk/ssr


Landsætning af faldskærmsenheder. Landsætningen dækkes af sikringsgrupper bevæbnet med Stinger missiler. Hver soldat bærer sin personlige udrustning, våben og sovepose samt feltrationer til to dages forbrug. Foto: Erik johansen / APIC

-. ~i

Køretøjer landsættes med Chinook helikopter. I øvelsen deltog et stort antal fly og helikoptere, hvilket gav et væsentligt bidrag til at demonstrere NATO's tilstedeværelse i området. Foto: Claus Hansen / APIC

med egne forsvarsstyrker i BALTAP's ansvarsområde. Der deltog såvel hær- som flåde- og flystyrker, og der var et massivt opbud af materiel blandt andet 2.200 hjulkøretøjer, 105 bæltekøretøjer samt mange skibe, landingsfartøjer, fly og helikoptere.

APIC

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II besøgte øvelsen den 29. september. Dronningen viste stor interesse for såvel øvelsesmomenterne som de enheder; hun besøgte. Foto: Claus Hansen / APIC

Erfaring fra tidligere øvelser viser, at der altid er stor interesse for internationale øvelser, såvel fra nyhedsmedierne som fra civile og militære gæster. For at imødekomme denne interesse var der oprettet et pressecenter Allied Press Information Centre (APlC). Pressecentrets opgave er at informere om alle aspekter i øvelsen. Det sker ved udsendelse af pressemeddelelser, udgivelse af feltavis, afholdelse af pressekonferencer og ekskursioner til øvelsens højdepunkter. Hærnyts redaktion deltog i pressecentrets aktiviteter i hele perioden. mbf/mms

Efterretningsgruppe fra 12th Battalion, 11 Dutch Airmobile Brigade. Gruppen har fuldført sin mission, og Chinook helikopteren er klar til at bringe soldaterne tilbage til enheden. Foto: Claus Mølholm / APIC

HÆRNYT 4-1995

29

HÆRNYT nr. 4 – December 1995. Udgiver: Hærens Operative Kommando, Postboks 59, 7470 Karup J Telefon 9962 4970 – www.hok.dk

Glimt fra Øvelse Cold Grouse '95 - Hærnyt 4, 1995  

NATO-øvelse Cold Grouse 95 blev afholdt på Sjælland, Møn, Lolland og Falster. Der deltog 11.200 soldater fra Belgien, Danmark, Holland, Stor...