Page 18

2002 COMBALTAP (1) COMLANDJUT (2) Østre Landkommando (3) Hærens Operative Kommando (4) HOK Puljeenheder

-

-

-

-

Danske Division

en opklaringsbataljon en observationshelikopterdeling et patruljekompagni et raketkasterbatteri et luftværnsmissilbatteri en ingeniørbataljon et militærkompagni en logistisk støttegruppe med - stab og stabskompagni - et telegrafkompagni - en transportbataljon - en forsyningsbataljon - et militærpolitikompagni - en gennemgangslejr en Host Nation & Rear Support Batallion med - stab og stabskompagni - et tungt transportkompagni - et transportkompagni - et militærpolitidetachement - to terminaldetachementer - et personeldepot for reaktionsstyrker en telegrafbataljon med - stab og stabskompagni - stabskompagni/HOK - et elektronisk krigsførelseskompagni - et telegrafkompagni - et kommunikationscenterkompagni - et sikringskompagni et logistikelement/HOK med - et gravregistreringskompagni - et feltpostkompagni - en trænbataljon - fire sygetog et afhøringscenter et musikkorps en CIMIC-enhed virksomhedstjenestestedskorps

-

1. Jyske Brigade med - stab og stabskompagni - et militærpolitidetachement - to panserinfanteribataljoner - en panserbataljon - en spejdereskadron - en middeltung artilleriafdeling - et panseringeniørkompagni - en trænbataljon

-

1. Sjællandske Brigade med - stab og stabskompagni - et militærpolitidetachement - to panserinfanteribataljoner 14

Profile for SSR - Særlig Støtte og Rekognoscering

Danske Forsvarsordninger efter 1945.  

Af side 14 og 15 fremgår det at der er opstillet et patruljekompagni som HOK puljeenhed (PTRKMP HOK, nu SSR) og et patruljekompagni til Dans...

Danske Forsvarsordninger efter 1945.  

Af side 14 og 15 fremgår det at der er opstillet et patruljekompagni som HOK puljeenhed (PTRKMP HOK, nu SSR) og et patruljekompagni til Dans...

Profile for s.s.r
Advertisement