Page 1

Guvernul Republicii Moldova

Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova

STIMULAREA ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE A TINERILOR DIN ZONELE RURALE

ISTORII DE SUCCES

Chișinău 2013


Această publicaţie a fost produsă în cadrul proiectului “Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova,” finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova. Conţinutul acestei publicaţii este responsabilitatea totală a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Misiunea în Moldova şi nu reflectă sub nici o formă viziunile Uniunii Europene. Uniunea Europeană este formată din 27 state membre, care au decis să-şi unească, treptat abilităţile, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând în acelaşi timp diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană şi-a asumat angajamentul de a-şi partaja realizările şi valorile sale cu ţările şi naţiunile dincolo de frontierele sale. Comisia Europeană este organul executiv al UE.

Proiect finanţat de

Uniunea Europeană

Pentru mai multă informaţie: Site-ul oficial al Uniunii Europene: www.europa.eu Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu


Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM). Creată în 1951, OIM este principala organizaţie interguvernamentală în domeniul migraţiei şi conlucrează activ cu parteneri guvernamentali, interguvernamentali şi non guvernamentali. OIM, Misiunea în Republica Moldova activează din 2001 şi domeniile principale de activitate cuprind: Gestionarea migraţiei, Migraţia şi Dezvoltarea, Prevenirea traficului de fiinţe umane, Reabilitarea si Reintegrarea victimelor traficului de fiinţe umane, Migraţia forţei de munca, Asistenţa reîntoarcerii voluntare şi Reintegrare şi Migraţia și Sănătatea. Având 127 state membre, şi 17 state cu statut de observator, precum şi oficii în peste 100 ţări, OIM are drept scop promovarea migraţiei organizate şi umane pentru beneficiul tuturor. Această activitate este realizată prin intermediul diferitor servicii, inclusiv serviciilor de consultanţă acordate guvernelor şi migranţilor. OIM activează pentru a asigura gestionarea migraţiei organizate şi umane, a promova cooperarea internaţională pe probleme de migraţie, a asista în căutarea soluţiilor practice pe problemele de migraţie şi a acorda asistenţă socială migranţilor, inclusiv refugiaţilor. Constituţia OIM recunoaşte legătura dintre migraţie şi dezvoltarea economică, socială şi culturală, precum şi dreptul la libertate şi mobilitate. www.iom.md; www.migratie.md

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, creată prin Hotărârea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cooperează cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de business, prestatori de suport în afaceri şi IMM. Misiunea ODIMM este de a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului IMM. Obiective: -Crearea oportunităților de lansare si dezvoltare a unei afaceri de succes, în special în zonele rurale; -Formarea și amplificarea culturii și abilităților antreprenoriale; -Facilitarea accesului IMM la resurse financiare; -Facilitarea accesului IMM la resurse informaţionale; -Stimularea dialogului public-privat; -Susţinerea dezvoltării infrastructurii de suport in afaceri. www.odimm.md, www.businessportal.md

1


STIMULAREA ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE A TINERILOR DIN ZONELE RURALE Context

Iniţiativa pentru abilitarea economică şi stimularea antreprenorială a tinerilor şi femeilor din zonele rurale, vizând două componente care constau din seminare gratuite de două săptămâni şi acordare de granturi, a fost organizată şi implementată de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM Moldova) şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Iniţiativa este parte a proiectului finanţat de IEVP UE “Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE – Moldova.” În jur de 540 tineri şi femei din Republica Moldova din zonele rurale au avut posibilitatea de a participa la seminarele dedicate abilitării economice şi 101 din participanţii instruiţi au obţinut granturi pentru afaceri mici, care le-au permis să iniţieze activităţi antreprenoriale întru crearea viitorului, precum şi întru dezvoltarea prosperă a ţării. Pe parcursul anului 2011 au fost organizate douăzeci şi patru de sesiuni de instruire pentru tineri şi femei din zonele rurale, cu o valoare adăugată de incluziune a participanţilor din categoria social-vulnerabilă. Granturile sub formă de echipament în sumă de pînă la 2000 de Euro au fost acordate în bază de concurs în perioada anilor 2012 şi 2013. Majoritatea ideilor de afaceri se referă la sectorul agricol: cultivarea legumelor şi florilor, creşterea animalelor, şi cerealelor. Mai puţine afaceri sunt din sectorul serviciilor: servicii de fotocopiere şi fotografiere, cusătorie şi frizerie. De altfel, tinerii au fost monitorizaţi, consultaţi în privinţa diferitor probleme şi informaţi despre alte programe existente întru dezvoltarea afacerilor la un nivel mai înalt. “Lipsa oportunităţilor economice este motivul principal de migraţie, în special a tinerilor şi femeilor, precum şi a nedorinţei acestora de a reveni acasă. Crearea şi susţinerea activităţilor independente de generare a veniturilor sunt instrumentele cele mai importante pentru prevenirea migraţiei (ilegale), a consecinţelor posibile negative şi a riscurilor asociate de acest fenomen, astfel oferind alternative migraţiei,” consideră Ghenadie Creţu, Coordonatorul Programului Migraţie şi Dezvoltare din cadrul OIM. Iniţiativa pentru abilitarea economică şi stimularea antreprenorială a tinerilor şi femeilor din zonele rurale a fost dezvoltată pentru a susţine realizarea priorităţilor Guvernului Moldova, astfel cum sunt specificate în Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET). Grupul ţintă al PNAET este reprezentat de tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani care doresc sa-şi dezvolte capacităţile antreprenoriale, să lanseze afaceri proprii sau doresc să-şi extindă afacerile existente pentru crearea locurilor noi de muncă.

2


Banu Irina Vârsta: 30 ani Afacere: deţinătoare de patentă în prestarea serviciilor de spălătorie

Frolova Natalia Vârsta: 19 ani Afacere: deţinătoare de patentă în prestarea serviciilor de croitorie şi broderie

Macarenco Nicolae Vârsta: 25 ani Afacere: deţinător de patentă în confecţionarea hainelor

“Minunile sunt săvârşite de către oamenii uniţi. Casa de Deservire deschisă cu eforturi comune asigură servicii de calitate tuturor categoriilor de cetăţeni.” Şi-a deschis un atelier de croitorie, afacerea fiind profitabilă datorită concurenţei slabe. În prezent, în strânsă colaborare cu colegii săi, a realizat multiple comenzi din partea unei şcoli de a coase uniforme pentru elevi din s.Buţeni, raionul Hînceşti, a unui club sportiv de a broda logo-ul propriu din s. Brînza, r-ul Cahul şi altele din partea locuitorilor or. Cahul. Tenacitatea şi dorinţa Nataliei de a a-şi dezvolta afacerea a fost răsplătită prin recunoaşterea succesului din partea Ministerului de Economie printr-o diplomă de gradul 1 la secţiunea categoria socială şi printr-un echipament adiţional din partea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie. Macarenco Nicolae are o pasiune – să îmbrace frumos atât femeile cât şi bărbaţii cu articole de vestimentaţie croite de mâinile sale. Şi-a început activitatea cu o mică maşină de cusut în suburbia orăşelului Cahul într-o casă oferită de către prietenul său. Totuşi, echipamentul din dotarea sa, nu permitea să efectueze operaţii de cusut mai sofisticate. Oportunitatea nu a întârziat să apară în formă de un Program destinat tinerilor dornici să-şi deschidă o afacere. Datorită acestui Program, Nicolae şi-a îmbunătăţit cunoştinţele în domeniul gestionării unei mici afaceri şi, în baza grantului, a procurat o maşină de cusut performantă şi alt utilaj necesar. La cursul de instruire a cunoscut-o pe viitoarea lui soţie şi pe viitorii săi parteneri de lucru cu care împreună au deschis Casa de deservire în orăşelul Cahul. Nicolae croieşte şi coase piese vestimentare şi haine de lucru, solicitate atât de persoane fizice cât şi cele juridice. În baza acordului cu Frolova Natalia, la cererea solicitantului se brodează pe diferite articole vestimentare denumirea firmei, inscripţii şi alte simboluri. Scopul lui Nicolae este ca în timpul apropiat să poată ieşi pe piaţa republicană.

Date de contact: str. Mihai Eminescu, 38/44, Cahul, mobil: 078767767

7


Oportunităţi de dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova Programe implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM

Contacte :

Adresa: Telefon: Web:

str. Serghei Lazo 48, of. 301, Chișinău 22 50 01; / fax: 29 57 97 , E-mail: office@odimm.md www.odimm.md şi www.businessportal.md

PARE 1+1: Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie Obiectiv: Mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni. Grup ţintă: Lucrătorii emigranţi şi beneficiari de remitenţe – rude de gradul I.

PNAET: Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor Obiectiv: Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor şi facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi dezvoltării unei afaceri proprii. Grup ţintă: tineri de 18-30 de ani. GEA: Programul „Gestiunea Eficientă a Afacerii” Obiectiv: Sporirea calificării în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii proprii. Grup ţintă: Antreprenori activi care practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică. FGC: Fondul Special de Garantare a Creditelor Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare. Grup ţintă: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova. Proiectul “Black Sea Network of Regional Developmet – BlasNET” Obiectiv: Sporirea dezvoltării economice sustenabile în ţările partenere ale proiectului (Moldova, Bulgaria, Grecia, România şi Ucraina), îmbunătăţirea competitivităţii IMM şi a relaţiilor internaţionale prin crearea reţelei de cooperare între ei. Grup ţintă: IMM-urile din sfera marină, turism şi ICT, şi organizaţiile de suport în afaceri. Proiectul „Lead Your Way to Business” Obiectiv: Crearea şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale a 100 de tineri din Republica Moldova (întreg teritoriu) şi România (judeţele Iaşi, Vaslui, Suceava) întru planificarea, iniţierea şi desfăşurarea afacerilor cu impact transfrontalier. Grup ţintă: 100 de tineri cu vârsta de 18 – 35 ani (50 din Republica Moldova şi 50 din România, judeţele: Iaşi, Vaslui şi Suceava). Centrul Enterprise Europe Network în Republica Moldova – suport pentru dezvoltarea afacerilor Obiectiv: Servicii integrate pentru susţinerea inovaţiilor şi promovarea relaţiilor

17


Istorii de succes PNAET  
Istorii de succes PNAET  
Advertisement