Page 1

ester L e n i r t a K andidat k r e t s e Borgm mester g r o b e c i V

Anja Cam illa Medl. af kommun Ravn albestyr elsen

Mere ungdomsliv - mere klub


Socialdemokraterne på Frederiksberg er klub-fans! Klubberne er en vigtig del af ungdomslivet på Frederiksberg. Junior- og ungdomsklubberne er nye venskaber, spændende aktiviteter - og spiller en stor rolle i arbejdet med at holde udsatte unge på ret kurs. Socialdemokraterne mener at: • Der skal være længere åbningstid og flere pædagoger i vores klubber. • Klubpædagoger skal indgå i skolens hverdag, og give egne faglige og sociale input til skoledagen i den nye skolereform. • Klubberne skal være et solidt fritidstilbud for børnene fra 4. klasse og op og fortsat have en selvstændig profil. De beviser allerede i dag, at de er dygtige til at tiltrække og fastholde deres målgrupper. Det skal vi værdsætte! Stem for mere ungdomsliv & mere klub - stem på Socialdemokraterne d. 19. november

Mere ungdomsliv - mere klub  

Socialdemokraterne på Frederiksberg vil have bedre vilkår for klubberne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you