Page 1

Krajowy rynek Wszystko o cenach drzewny

Ostateczne wyniki 2010 roku

Tartacznictwo w liczbach

Informacje o Krajowym Info, ceny, statystyki

Rynku Drzewnym s. 16

s. 7

Krajowe i eksportowe ceny tarcicy oraz wyrobów z drewna w CzErWCU 2011 r. W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Prezentowane dane pochodzą z konkretnych transakcji, jakie zawarły ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, są to ceny loco zakład bez VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku krajowym Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym Nazwa wyrobu

Opis

Cena

Uwagi

płyty klejone

8-12%, szlif. 120, kl.I

3200 zł/m³

grubość 18

okleina

sosna 1,2 mm, 10%, kl. I

6,50 zł/m²

palety i elementy palet

Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r. Grubość [mm]

25

32

50

łaty

krawędziaki

Klasa jakości

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

I

II

Średnia cena PLN/m3

965

700

507

995

768

631

1068

825

643

810

689

787

670

127

121

119

118

120

114

Dynamika zmian cen Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

117

120

119

111

121

118

118

Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011

579 zł/m³

Grubość [mm]

25

38

63

płyty klejone

8-10%, kl. IV

1030 zł/m³

Klasa jakości

I

II

III

I

II

III

I

II

III

płyty klejone

8-10%, kl. III

1060 zł/m³

Średnia kraj.

2033

1537

770

2025

1600

865

2135

1635

950

graniaki klejone

kl.I

1620 zł/m³

drewno kominkowe

<20%, kl. I, suszone

294 zł/m³

116

140

147

129

Dynamika zmian cen Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

Przykładowe ceny wyrobów eksportowych

134

138

112

137

145

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %, w klasie III spadły o 1 %.

Nazwa wyrobu

Opis

Cena

Kraj przeznaczenia

drewno kominkowe

suszone, 20%, kl. I

294 pln/m3

DE,DK,FR,NOR

płyty klejone

buk, 8-10%, miniwczepy, B/C

760€/m³

D

płyty klejone

dąb, 8-10%, miniwczepy, A/B

5400 pln/m3

EU

Klasa jakości

I

II

III

I

II

III

I

II

III

773

443

990

815

475

990

800

470

sosna, 8-10%, miniwczepy, A/B

1980 pln/m3

EU

Średnia cena PLN/m3

960

płyty klejone

99

110

114

95

Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 Grubość [mm]

25

38

63

Dynamika zmian cen Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych Nazwa wyrobu

Opis

Cena

Kraj przeznaczenia

sztacheta

90*20

3 zł/mb.

PL

łuk ogrodowy

1 m³

2,270 zł

PL

płot M-20

1800*1800 mm

14,8 €/szt.

D

płot M-21

1800*1800 mm

17,3 €/szt.

D

paliki

Ø 9-14, 2,5-3,0

120 €/m³

UE

carport

304*510 cm

120 €/kpl.

D

108

115

106

111

119

Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, a w klasie III spadły o 8%. Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011 deska podł. strug.

boazeria igl.>2m

deszczułka posadzk. Db

deszczułka posadzk. Bk

klasa jakości

I

II

I

II

I

II

III

I

II

III

średnia cena PLN/m2.

46

39

28

27

94

90

68

85

79

73

127

118

Od manifestacji 638 PLN do manifestacji Dynamika zmian cen

Średnia cena 1m tarcicy iglastej w II kwartale 2011 wynosiła 3

w rozrzucie od 539 do 980 PLN dla różnych przedsiębiorstw

RD4/2011 3/2011 RD

Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

112

102

116

129

117

134

105

115

Ceny pozostałych wyrobów

MAX

MIN

więźba dachowa (PLN/m3)

965

630

zrębki defibracyjne (PLN/m3)

170

110

trociny (PLN/mp)

40

22

RYNEK DRZEWNY

71


Krótko

Wszystko o cenach Spis treści

W aktualnym wydaniu Rynku Drzew- Warto też zauważyć, że został opublikowany coroczny Raport W ostatnim w roku wydaniu Rynku Drzewnego zwykle staramy się podsumować i ocenić dotychczasowe działania nego postaraliśmy się zmienić naszą o  stanie lasów w  Polsce 2011 sporządzony przez Lasy PańIzby. Taką próbą w niniejszym numerze jest tekst „Od manifestacji do manifestacji”. Czy rzeczywiście musimy szukać dotychczasową formułę prezentodotyczy wszystkich lasów tylkobraliśmy tych zatakich metod „przekonania” rządzących, że źlestwowe. się dziejeRaport ? Odbyliśmy przecież w tym celu wiele- nie rozmów, waniaw wielu danych statystycznych opi-i protesty. rządzanych przez LPudało . Polecam zapoznanie z  jego omówieudział spotkaniach, pisaliśmy listy Niewiele jednak się załatwić po naszejsię myśli. Ale ostatnia sujących rynek drzewnywyborów w  Polsce niem, gdyż lektura materiału pozwala na kilka ciekawych manifestacja – w przededniu parlamentarnych – dała namtego przynajmniej nową płaszczyznę do negocjacji, i  za granicą. Chcemy, aby była w postaci Grupy Roboczej, w której są i ona drzewiarze i leśnicy. NoZwłaszcza i konkretny, rozważyć krótki harmonogram prac,zasoby które mają dać spostrzeżeń. należy, czy polskich bardziej przejrzysta, przyjazna równie konkretne zmiany w 2012 r.i przez A więc właśnie Grupy będziemy w najbliższym czasie kontynuować lasówwsąramach prawidłowo wykorzystywane ? to czytelniejsza. Temu isłuży także warunków zaopatrzenia naszych Członków w drewno okrągłe. działania w celu poprawienia ustabilizowania Zachęcam do zapoznania sięPIGPD, z tekstem dr hab. inż.był Słakorekta naszych działów tematyczPod koniec września odbyło się Nadzwyczajne Walnetakże Zgromadzenie Członków a gościem obrad nych oraz wprowadzenie nowych womira Krzostka, który jestto omówieniem artykułu z gazetywiele HolzDyrektor Generalny Lasów Państwowych Marian Pigan. Z pewnością nie była dla niego łatwa wizyta. Usłyszał rubryk. Tęi gorzkich linię zmian zamierzamy prawdziwych słów od zgromadzonych przedsiębiorców i musiał ustosunkować się do wielu trudnych -Zentralblatt autorstwa dr Christopha Hartebrodt, dr pytań, Yvonne w kolejnych wydaniach RD Zachęcam utrzymać.do zapoznania które zadawali uczestnicy NWZ. się z i Yvonne omówieniem NWZ w tym wydaniulub Rynku Drzewnego. Brodechtovej Chtioui – aktualnych byłych pracowLiczymy natakże przychylne tychNoskowiaka Polecam tekst mgrprzyjęcie inż. Andrzeja „Obowiązujące i zapowiadane przepisy dotyczące stosowaniawe ników Leśnego Instytutu Badawczego Badenii Wirtembergii drewna konstrukcyjnego”, stanowiący pokłosie naszej niedawnej konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. modyfikacji przez naszych dotychFreiburgu – Długoterminowe umowy zakupu drewna – opcja czy Chcę jeszcze zwrócić Waszą na informację dotyczącą zasad publikacji w Rynku Drzewnym danych statystycznych w cyklu Tartacznictwo czasowych Czytelników i na uwagę zachęcenie nowych do lektury nafikcja? Warto bliżej poznać ten temat i wyciągnąć odpowiednie w liczbach. To taki „przewodnik”, który pozwoli Państwu łatwiej znaleźć i wykorzystywać publikowane w powtarzalnym cyklu dane. Zwróćcie też szego kwartalnika. wnioski – ważne zwłaszcza Polski, jesteśmy jedynym krauwagę, że wciąż pracujemy nad wyglądem i czytelnością tych materiałów. Mam nadzieję, że dobrze ocenicie tedla wysiłki, a mybo będziemy je kontynuować JeśliNiniejszy chodzi o sprawy bieżące to wciąż aktualnym pozostaje tejem w UE, w którym takie umowy uznawane są przez sprzedawnumer Rynku Drzewnego dotrze do Was niewiele dni przed Nowym Rokiem. Chciałbym więc skorzystać z tej okazji, aby serdecznie mat reformy systemu sprzedaży drewna. Niestety, ze wszystkich cę drewna za niezgodne z prawem. podziękować wszystkim Czytelnikom RD, Członkom Izby, Partnerom i Współpracownikom za aktywny udział w pracach Izby w całym 2011r. oraz naszych zgłoszonych Generalnej Dyrekcji LP Roku. propozycji zmian, życzyć Państwu samych sukcesów w Nowym 2012 które miały poprawić bieżącą sytuację na rynku, bardzo niewieBogdan Czemko le doczekało się realizacji. A  przecież zaproponowana została przez Izbę prosta metoda wprowadzenia legalnych i szybkich reBogdan Czemko form przez krótki dopisek do Statutu LP ! Bliżej ten temat opisuZ ŻYCIA BRANŻY jemy w artykule Rozmowy trwają. Zmian nie ma. Na pewno jedOd manifestacji do manifestacji - Bogdan Czemko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 nak będziemy dalej próbować i wykorzystywać wszystkie swoje Dyrektor Biura Izby możliwości aby w końcu coś się zmieniło w systemie sprzedaży NWZ Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. . . . . . . . . . . . . . . . 4 drewna. Tak jak jest do tej pory, dłużej już nie może być.

treści

Tartacznictwo w liczbach

s. 16

Krajowy

Z ŻYCIA BRANŻY Nowy minister środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Krótko

rynek drzewny info, tabele, wykresy

s. 13

ISSN 1506-445X

Spis

Już wkrótce nowa strona internetowa PIGPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

WSTĘPNE WYNIKI 2010

PISMO POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

3/2011

w w w. p r z e m y s l d r z e w n y. p l

Zmiany w przepisach regulujących handel drewnem okrągłym

Zmiany w przepisach regulujących handel drewnem okrągłym

Rozmowy trwają

Zmian nie ma RD 2/2011

RYNEK DRZEWNY

1

3 Kraj -ceny drewna i wyrobów . . . .z .13.07.2011 . . . . . . . . . .r.) . . ................................s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Drewno znów podrożało (Rzeczpospolita Zagranica: - ceny surowca i wyrobów – tabele i wykresy . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rozmowy trwają - Zmian nie ma ....................................................................s. 4 RYNKI – WSKAŹNIKI I TENDENCJE Obraz polskich lasów .................................................................................. s. X Zasady publikacji informacji statystycznych w RD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 DrewnoWSZYSTKO konstrukcyjne –O produkt przyszłości ...................................... s. CENACH

Tartacznictwo w liczbach ostateczne wyniki 2010 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 WSZYSTKO O CENACH

rozmoWY TrWają

7

Tartacznictwo w liczbach - I półrocze 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Informacje o krajowym rynku drzewnym ............................................. s.

Światowy rynek drzewny Spokojnych Świąt Ceny surowca i tarcicy wybranych .................................... Bożego Narodzenia, szacunkowe wynikina 2011 i prognozy rynkach na 2012 rok dla regionu UNECE. . . . . .s.22X Wszelkiej pomyślności Przegląd zagranicznej prasy branżowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zagranica – Ceny surowców i wyrobów .............................................. s. X w Nowym 2012 Roku

zmIaN NIE ma

życzy Redakcja Rynku Drzewnego

s. 4

TECHNIKA / TECHNOLOGIA

RYNKI – WSKAŹNIKI I TENDENCJE Klasyfikacja jakościowa amerykańskiej tarcicy liściastej - AHEC . . . . . . . . . 26

X stosowania drewna konstrukcyjnego - mgr inż Andrzej Noskowiak . . . . . . . . 28 Przegląd zagranicznej prasy branżowej .............................................. s. X Obowiązujące i zapowiadane przepisy dotyczące Tartacznictwo w liczbach – wstępne wyniki 2010 roku ........................ s.

SIBEX 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Umowy wieloletnie na zakup drewna w niemczech ............................. s.

X

pigpd@drewno.pl Redakcja Zdjęcia DTP www.pol-wood-chamber.drewno.pl PIGPD,ul. interlinia@interlinia.org pigpd@drewno.pl RedakcjaWiniarska 1, 60-654 Poznań archiwum, Zdjęcia DTP www.przemysldrzewny.pl Messe München, tel. +48 61 822 47 52 Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej www.pol-wood-chamber.drewno.pl archiwum, PIGPD,ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań okładka: Studio Wizualizacji GRAPHit Druk INTERFOREST fax +48 61 849 24 68 Przemysłu Drzewnego www.przemysldrzewny.pl okładka: Messe München, Poli Druk Poznań tel. +48 61 822 47 52 Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Partner wydawniczy Druk INTERFOREST fax +48 61 849 24 68 Przemysłu IN PLUSwydawniczy publishing house WydawcaDrzewnego Reklama Partner Poli Druk Poznań ul. Jana Kochanowskiego 7, Redaguje zespół: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego IN PLUS publishing house tel./fax (61) 842 31 66 Wydawca Reklama 60-845 Poznań Bogdan Czemko – redaktor naczelny ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań kom. 509/10 55 76 Jana 61 Kochanowskiego Redaguje zespół: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego ul. tel./fax (61) 842 31 66 tel./fax 842 31 66 7, pigpd@drewno.pl tel. +48 61 822 47 52 60-845 Poznań BogdanDobra Czemko – redaktor naczelny reklama@inplus-media.pl ul.fax Winiarska 60-654 kom. 509/10 55 76 www.inplus-media.pl Elżbieta – z-ca. red. naczelnego +48 611,849 24 68Poznań tel./fax 61 842 31 66 pigpd@drewno.pl tel. +48 61 822 47 52 reklama@inplus-media.pl Sławomir Erkiert www.inplus-media.pl Elżbieta Dobra – z-ca. red. naczelnego faxRedakcja +48 61 24 68 nie849 zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania oraz skracania. Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. Przedruki są dozwolone Sławomir Erkiert po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody wydawcy.

RYNEK DRZEWNY

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania oraz skracania. Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. Przedruki są dozwolone po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody wydawcy.

82 2

RYNEK DRZEWNY RYNEK DRZEWNY

RD 4/2011 3/2011 RD 2/2011


Z życia branży

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym Od manifestacji do manifestacji

Rynku Drzewnym

Pierwsza odbyła się w lipcu 2008 r. i była wówczas przejawem determinacji przemysłu drzewnego dopuścić do „totalneKrajowe i eksportowe ceny tarcicy aby oraznie wyrobów z drewna go allegro”, czy jak kto woli „totalnego e-drewno” jakim w zamiaw CzErWCU 2011 r. rze ekipy Lasów Państwowych miał się stać system sprzedaży W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe drewna. ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Prezentowane dane pochodzą z konkretnych transakcji, jakie zawarły Chcieliśmy powrotu do normalności, lata wcześniej zniszczonej ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, przez internetowe przetargi wymyślone przez ówczesnego dysą to ceny loco zakład bez VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku rektora LP K. Tomaszewskiego, którego wdzięcznymi naśladowkrajowym cami byli kolejni dyrektorzy generalni, z krótką przerwą w latach 2002-2006 na rządy J. Dawidziuka. Mieliśmy tego tak dość, że Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym na ulicy przed Kancelarią Premiera znalazło się półtora tysiąca Nazwa Iwyrobu Cena Uwagi ludzi. ówczesny rządOpisktóry, tak jak większość wcześniejszych, ignorował wszelkie sygnały, że źle się dzieje, nagle znalazł dla płyty klejone 8-12%, szlif. 120, kl.I 3200 zł/m³ grubość 18 nas czas, a jego czołowy negocjator minister Michał Boni spę1,2 mm, 10%, kl.godzin, I 6,50 zł/m² dził zokleina nami przysosna stole wiele starając się znaleźć jakieś rozwiązania, które mogłyby przełknąć również Lasy Państwowe. palety i elementy palet 579 zł/m³ Udało się i powstał „tymczasowy” (co wielokrotnie podkreślano) płyty klejone 8-10%, nadal kl. IV 1030 zł/m³ system oparty niestety o przetargi ale z 70-procentowym udziałem sprzedaży przez przetargi ograniczone – namiastkę płyty klejone 8-10%, kl. III 1060 zł/m³ oczekiwanej stabilizacji. Potem – w następnych latach – miało graniaki klejone ale było – gorzej. kl.I 1620 zł/m³ awantury o zbyt wybyć lepiej, Były najpierw sokie ceny wywoławcze (tu zmusiliśmy LP do ustępstw), potem drewno kominkowe <20%, kl. I, suszone 294 zł/m³ odwrót od przetargów ograniczonych przeprowadzony przez dyrektora M. Pigana w stylu dyktatorskim. Zamiast 70% drewna na tych przetargach, z dnia dzieńeksportowych mieliśmy 50%. Skończyły Przykładowe ceny na wyrobów się rozmowy, rozwiązano Komisję Leśno – Drzewną itd. Kolejne Nazwapisma, wyrobu interwencje, Opis medialne akcje, Cena Kraj przeznaczenia nasze interpelacje dały tyle codrewno prawie nic – po suszone, kolejnej M. BoniegoDE,DK,FR,NOR uzyskaliśmy kominkowe 20%, interwencji kl. I 294 pln/m3 o 5% więcej na przetargi ograniczone w 2010r. Już wówczas wiklejone buk, 8-10%, miniwdać płyty było, że bez spektakularnej akcji760€/m³ niewiele wygramy,D więc zaczepy, B/C częliśmy przygotowywać kolejną manifestację. Ale do niej wtedy płyty klejone– okazało dąb,się, 8-10%,że miniwEU nie doszło nie ma5400 dlapln/m3 niej takiego poparcia jak czepy, A/B w 2008r. Leczpłytynasi żądali działań, więc działaliśmy klejoneczłonkowie sosna, 8-10%, od Izby 1980 pln/m3 EU miniwczepy, A/B każdą inną, dostępną drogą. Przez 3 lata wysłaliśmy do rządu i parlamentarzystów przeszło 200 pism, w tym 9 bezpośrednio do Premiera, a 49 - do kolejnych Ministrów Środowiska. SpowodoPrzykładowe ceny wyrobów ogrodowych waliśmy przeszło 40 interpelacji poselskich. Wydeptaliśmy kilometry chodników w wielu Ministerstwach. Znaleźliśmy polityków, Nazwa wyrobu Opis Cena Kraj przeznaczenia którzy zaczęli nam pomagać. Kilkanaście razy pisały o naszych sztacheta 90*20 3 zł/mb. polskie dzienniki, PL problemach z monopolem LP największe niekiedy na pierwszych stronach. Wyszliśmy z cienia i już na pewno łuk ogrodowy 1 m³ 2,270 zł PL tam nie wrócimy. To na pewno poważny sukces. M-20 1800*1800 mm 14,8 €/szt. Ale płot wymiernych efektów wciąż nie było. LP odrzucały Dwszelkie rozwiązania jakie kolejno im proponowaliśmy, szermując główpłot M-21 1800*1800 mm 17,3 €/szt. D nie argumentem o zagrożeniu sankcjami UOKiK. Rząd rozkładał Ø 9-14, 2,5-3,0 120 €/m³ UE ręce.paliki Aby ten argument zneutralizować, potrzebna była zmiana ustawy o lasach. Ok., to cm właściwie wszyscy prace carport 304*510 120 €/kpl. popierali, lecz D wokół tych zmian szły dziwnie ślamazarnie, a nawet wręcz w kierunku utrwalenia takich rozwiązań, jakich właśnie nie chcieliśmy. Aż przyszedł wyborczy rok 2011 i zaczęło się coś dziać. Średnia cena 1m3 tarcicy iglastej w II kwartale 2011 wynosiła Najpierw zaczęli z nami rozmawiać politycy ze sfer rządowych, a zaraz potem leśnicy z Dyrekcji Generalnej LP. Odbył się szereg spotkań i narad – z samą Izbą (dwukrotna narada w Sękocinie) i z szeroką reprezentacją przemysłu a Margoninie. Zwieńczeniem tego było przyjęcie przez dyrektora generalnego LP M. Pigana zaproszenia na nasze Walne Zgromadzenie. Padło wiele słów o zrozumieniu dla naszej sytuacji, o konieczności zmian, o potrzebnej – i PLN żadnych konkretów. Odbiór przedw rozrzuciewspółpracy od 539 do 980 dla różnych przedsiębiorstw siębiorców tych pustych deklaracji mógł być tylko negatywny i nie zmieniło tego nieoczekiwane uhonorowanie trójki przedstawicieli Izby Kordelasami Leśnika Polskiego. Walne Zgromadzenie za-

638 PLN

RD4/2011 3/2011 RD

decydowało o konieczności kolejnego publicznego protestu. Zaraz po nim ukazał się więc następujący Komunikat Izby: Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r.

Grubość [mm]

25

32

Komunikat Klasa I II nr 13/2011 III I zjakości dn. 03.10.2011r.

II

III

I

II

III

I

II

I

II

768

631

1068

825

643

810

689

787

670

965 700 507 995 Średnia cena PLN/m3 Szanowni Państwo,

50

łaty

krawędziaki

Przedsiębiorcy działającyDynamika w przemyśle drzewnym zmian cen

Dynamika 30.06. W Izby 2011 dniu 117 30120września 119 111 Walne 121 118Zgromadzenie 118 127 121 Polskiej 119 118 120 114 /30.06. Gospodarczej Przemysłu Drzewnego podjęło decyzję 2010

o organizacji Pikiety Przemysłu Drzewnego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na Alejach Ujazdowskich 3 w Warszawie. Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m ; 30.06.2011 Grubość 25 38 63 Będziemy w ten sposób protestować przeciw bezczynności [mm] rządu, który zignorował wszystkie muII proś-III Klasa I II III I II przekazywane III I jakości by, apele i propozycje rozwiązań, które miały zmienić system Średnia 2033 1537 770 2025 1600 865 2135 1635 950 sprzedaży drewna stosowany przez Lasy Państwowe. System kraj. ten wyniszcza bowiem polski przemysł, zmusza przedsiębiorDynamika zmian cen Dynamika ców do kupowania drewna za absurdalnie wysokie ceny, po30.06. zbawia ich surowca do a145za to pomaga 2011 134 138 112 przerobu 137 116 140 w rosnącym 147 129 /30.06. lawinowo wywozie nie przetworzonego drewna z kraju i sprzy2010 ja przejmowaniu go do spalania przez dotowaną energetykę. Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim Tracimy najpierw pracy naszych zakładach – a pokwartałem w klasie miejsca I pozostały bezwzmian, w klasie II wzrosły o 1 %, tem tracimy je same. Nie ma szans na rozwój a nawet na jaw klasie III spadły o 1 %. kąkolwiek stabilizację i to w sytuacji, gdy potrzebne są wszelkie siły aby oprzeć się ogarniającemu całą Europę kryzysowi Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 gospodarczemu. Grubość 25 38 63 [mm] Deklaracje dobrej woli i zrozumienia sytuacji, jakie otrzymuKlasa I II III I II III I II III jemy jakości ostatnio od Lasów Państwowych – również podczas naszego Walnego Średnia 960właśnie 773 zakończonego 443 990 815 475Zgromadzenia, 990 800 któ470 cena 3 rego gościem był Dyrektor Generalny Lasów Państwowych PLN/m – niestety niczego nie załatwiają. Państwowe za kilkaDynamika zmianLasy cen naście dni zaczną za to sprzedaż drewna na 2012r. na nie Dynamika 30.06. zmienionych, wyniszczających Do 2011 108 115 106 111 przemysł 119 99zasadach. 110 114 tego95 /30.06. nie 2010 można dopuścić. Ale aby to zmienić potrzebne są polityczne decyzje. Nasza Pikieta ma skłonić rządzących do Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzedtych decyzji. wzrosły Nie ma w już innejI odrogi i wyczerpaliśmy nim kwartałem klasie 3%, w klasie II wzrosły już o 4%, możliwości. a wszystkie w klasie III inne spadły o 8%. Szanowni Państwo! Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011 deska podł. strug. że boazeria igl.>2m deszczułka posadzk. Db efektdeszczułka posadzk. Jesteśmy pewni, osiągniemy oczekiwany - jeśli sięBk zmobilizujemy. jeśliII licznie doI Warszawy klasa I II A więc, I I przyjedziecie II III II III jakości i weźmiecie udział w Pikiecie, będzie ona zauważona i sku46 39 28 27 94 90 sobie 68 sprawę 85 średnia teczna. Nie oczekujemy wiele i zdajemy z79tego,73 cena 2 że PLN/mna . poważniejsze przygotowania nie ma już czasu. Jesteśmy jednak pewni, że każde przedsiębiorstwo stać na Dynamika zmian cen to, aby przygotować własny transparent, wsiąść w kilka osób Dynamika 30.06. w2011samochód lub pociąg i przyjechać do Warszawy, 102 112 116 129 117 134 105 115 przynaj127 118 /30.06. mniej na jeden z zaplanowanych 3 dni pikiety. 2010 Najwyższy czas, aby wziąć własne sprawy we własne ręce i pokazać swoją determinację. Jeśli tego nie zrobimy, nie Ceny pozostałych wyrobów MAX MIN ma szans na zmiany. 3 więźba dachowa 965 630 Liczymy na(PLN/m Was.) Poniżej zamieszczamy informacje zrębki defibracyjne (PLN/m3) 170 techniczne. 110 trociny (PLN/mp)

RYNEK DRZEWNY

40

22

Sławomir Wrochna Prezydent PIGPD

37


Z życia branży

Wszystko o cenach

Rozpoczęły się przygotowania do manifestacji, która w naszym zamyśle miała przybrać tym razem formę trzydniowej pikiety. Napłynęły zgłoszenia firm, przygotowaliśmy sprzęt. Dołączyła się branżowa Solidarność. I tuż przed wyborami nowego parlamentu, 5 października znów znaleźliśmy się na Alejach Ujazdowskich, uzbrojeni w transparenty, wuwuzele i gadżety takie jak trumny z napisami „przemysł drzewny” i „Lasy (jeszcze) Państwowe". Nie było nas wielu, ale efekt był błyskawiczny. Już po paru godzinach rozmawialiśmy w Kancelarii Premiera. I zbudowani tymi rozmowami, odwołaliśmy dalsze dni pikiety, gdyż uznaliśmy za wiarygodne – doceniając powagę urzędu w którym się znajdowaliśmy – deklaracje działań rządu, aby naszą sytuację poprawić. Znów do rozmów obiecał przystąpić Michał Boni. Potem minęły wybory i po paru tygodniach i paru spotkaniach okazało się, że powróciły stare argumenty o braku możliwości takich zmian o jakie walczyliśmy na 2012 r. Lasy Państwowe nic więc nie zmieniły w trybie sprzedaży na I półrocze, a deklaracje „zastępczych” działań, takich jak udostępnienie firmom dostępu do puli detalicznej bez marży, wciąż czekają na realizację. Lecz jedną rzecz osiągnęliśmy, a jest nią rozpoczęcie konkretnych prac nad formą nowych zasad sprzedaży, gdyż nikt już nie neguje faktu, że obecne nie nadają się do dalszego stosowania. Powołany został na wniosek M. Boniego, ale pod auspicjami

Ministra Środowiska, Zespól złożony w połowie z przedstawicieli wszystkich liczących się organizacji w przemyśle drzewnym (naszej Izby, Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych, Stowarzyszenia Papierników Polskich, Stowarzyszenia Klub Drzewny, Polskiego Komitetu Narodowego EPAL i Ogólnopolskiego Związku Pracodawców P. D.) i w drugiej połowie z leśników. Zespół, a właściwie jest to Grupa Robocza, już pracuje a jego pierwsze zadanie, to doprowadzić do poprawy naszej sytuacji w II półroczu 2012 r. Równolegle opracowywane są rozwiązania docelowe – te dla których potrzebna jest prawdopodobnie zmiana ustawy o lasach. Czy należy więc być optymistą ? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Jak bowiem widać z opowiedzianej wyżej historii naszych zmagań, wtedy posuwamy się do przodu, gdy ten ruch wymusimy na rządzie i Lasach groźbą spektakularnych działań. Nie byłoby Grupy Roboczej, gdyby nie było nas z transparentami na ulicy. Może nie być też oczekiwanych efektów jej prac, choćbyśmy nie wiem jak genialne rozwiązania wymyślili, jeśli zniknie zagrożenie, że znów możemy się tam zgromadzić. Tego uczy nas gorzkie doświadczenie. Liczmy więc na siebie i swoją determinację – i wtedy bądźmy optymistami. Bogdan Czemko

Nadzwyczjne walne zgromadzenie członków PIGPD W dniu 30 września br. członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego spotkali się na jesiennym Walnym Zgromadzeniu. Spotkanie odbyło się Hotelu OLANDIA w Prusimiu, a obrady prowadzili Prezydent PIGPD – Sławomir Wrochna oraz Wiceprezydent Andrzej Górski. W części dotyczącej spraw formalnych, zebranym przedstawiono sprawozdanie z działalności Izby w okresie od stycznia do września br. oraz stan finansów Izby na koniec września br. Omówiono także proponowany plan budżetu Izby oraz plan działań na 2012rok, obejmujący następujące zagadnienia:

84

• •

• •

działania w celu poprawienia i ustabilizowania warunków zaopatrzenia Członków Izby w drewno okrągłe, pomoc Członkom Izby w rozwijaniu handlu ich produktami przez nawiązywanie kontaktów handlowych, promocję firm i udostępnianie ofert, w tym w oparciu o Internet, targi i wystawy oraz misje handlowe. organizacja szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych, zwłaszcza dotyczących rynku drewna, techniki i technologii. tworzenie i rozwijanie dostępu do informacji o rynku przez zbieranie i rozsyłanie Członkom Izby pakietów danych oraz udostępnianie za pośrednictwem Internetu i wydawnictwa

RYNEK DRZEWNY

RD 4/2011 3/2011


Z życia branży

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym

dla rodzimych przedsiębiorstw, historia zakupu z 5 lat, ustalenie puli 80% surowca na przetargi ograniczone i 20% na e-drewno oraz wstrzymanie przetargów na 2012 rok, do momentu wdrożenia tych rozwiązań. Zadawano też pytania: czy muszą być nieznane firmy wygrywające przetargi?, dlaczego istnieje cenotwórcza „dogrywka"?, dlaczego na wyniki przetargów trzeba czekać aż 3 dni?, czy jest szansa żeby Ceny nieco system sprzedaży, czyli wprowatarcicyudoskonalić iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r. dzić jawność przetargów oraz zasadę jeden przetarg w krawędziaki roku Grubość 25 32 50 łaty [mm] zamiast dwóch? A także: czy dyrektor Pigan poprze w MŚ proponowane Klasa Iprzez II przemysł III I rozwiązania II III I oraz II czyIII wspólnie I II z przedI II jakości stawicielami przemysłu weźmie udział w zapowiadanym spotka965 Bonim? 700 507 995 768 631 1068 825 643 810 689 787 670 Średnia niu z min. cena Odnosząc się do tych wypowiedzi, dyr. Pigan stwierdził między PLN/m3 innymi, że rozwiązania, które obecnie Dynamika zmian cen proponuje przemysł są w dzisiejszym systemie prawnym niemożliwe i bez zmiany ustaDynamika wy30.06.nie da się ich przeprowadzić. Podkreślił, że kontrakty wielo2011 117 120 119 111 121 118 118 127 121 119 118 120 114 letnie /30.06. są korzystne również dla LP, dla których lepiej byłoby mieć 2010 sprzedaną np. większość surowca w drodze podpisanych umów. Co do kar umownych oświadczył, że jest im przeciwny, jednakże zostały one wprowadzone na wniosek przemysłu drzewnego. Co Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 do zgłaszanych 25postulatów – dyr. Pigan zgodził się, że 63najpierw Grubość 38 [mm] powinny być zaspokojone potrzeby rodzimego przemysłu, po-

Rynku Drzewnym

Krajowe i eksportowe ceny tarcicy oraz wyrobów z drewna w CzErWCU 2011 r. W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Prezentowane dane pochodzą z konkretnych transakcji, jakie zawarły ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, są to ceny loco zakład bez VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku krajowym ceny wyrobów sprzedawanych rynku krajowym WalnePrzykładowe Zgromadzenie zatwierdziło przyszłoroczne na plany oraz uchwałę w sprawie składki członkowskiej na 2012 rok Nazwa wyrobu Opis Cena Uwagi

Rynek płyty klejone

Drzewny w mediach, rapor8-12%,informacji szlif. 120, kl.I publikowanej 3200 zł/m³ grubość 18 tach i ekspertyzach okleina sosna 1,2 mm, 10%, kl. I 6,50 zł/m² • działania w celu zwiększania liczby Członków Izby • wspomaganie kontaktów wzajemnych palety i elementy palet 579 zł/m³i współpracy Członków Izby. płyty klejone 8-10%, kl. IV 1030 zł/m³ Walne Zgromadzenie jednomyślnie zatwierdziło przyszłoroczklejonew wersji 8-10%, kl. III 1060 zł/m³ ne płyty plany zaproponowanej. Jednomyślnie podjęto też uchwałę w sprawie przyszłorocznej składki członkowskiej, ustagraniaki klejone kl.I 1620 zł/m³ lając ją na poziomie 3000 zł. drewno kominkowe kl. I, suszone 294 zł/m³ Gościem drugiej<20%, części obrad był Dyrektor Generalny Lasów Państwowych M. Pigan, który przedstawił prezentację multimedialną odnoszącą się między innymi do takich zagadnień jak: sprzedaż drewna ogółem pozyskanie i sprzedaż Przykładowe ceny2006-2010, wyrobów eksportowych drewna po sierpniu 2011 według sortymentów, stan zapasów Nazwa wyrobu Opis przeznaczenia drewna na koniec kolejnych miesięcyCena 2009-2011,Krajceny drewna w drewno okresie 2009 - sierpień 2011, wyrobów na rynkach zagrakominkowe suszone, 20%, kl. I ceny294 pln/m3 DE,DK,FR,NOR nicznych 2004-2011. płyty klejone 8-10%, miniw760€/m³ D Po tym wystąpieniubuk, wywiązała się dyskusja, podczas której zgroczepy, B/C madzeni zgłaszali problemy związane z zaopatrzeniem w suroklejone innymi dąb,takie 8-10%,jak: miniw-brak możliwości 5400 pln/m3 EU wiec,płyty między podpisania umów czepy, A/B długoterminowych na dostawy drewna z LP, w związku z czym płyty klejone 8-10%,się modernizować, 1980 pln/m3 EU przedsiębiorstwa niesosna, mogą nie mają możminiwczepy, A/B liwości podpisania kontraktów eksportowych, a banki nie chcą udzielać im kredytów; stosowane przez LP kary umowne, które ich zdaniem są działaniem dalece nieetycznym i stanowią sankPrzykładowe sytuację ceny wyrobów ogrodowych cje istotnie pogarszające przedsiębiorstw; kurczące się rynki zbytu polskich producentów, spadające ceny na ich wyroNazwa wyrobu Opis Cena Kraj przeznaczenia by przy równocześnie drożejącym drewnie, co czyni produkcję sztacheta 90*20 3 zł/mb. zakładów drzewnych; PL nieopłacalną i doprowadza do zamykania ceny drewna w Polsce tak wysokie, że opłaca się sprowadzać łuk ogrodowy 1 m³ 2,270 zł PL półfabrykaty z Niemiec do dalszego przerobu w polskich tartapłot M-20 1800*1800 mm €/szt.gwarancje surowcowe D kach. Zgłaszano też postulaty, takie14,8 jak: płot M-21

1800*1800 mm

17,3 €/szt.

D

paliki

Ø 9-14, 2,5-3,0

120 €/m³

UE

carport

304*510 cm

120 €/kpl.

D

Średnia cena 1m3 tarcicy iglastej w II kwartale 2011 wynosiła

638 PLN w rozrzucie od 539 do 980 PLN dla różnych przedsiębiorstw Gościem drugiej części obrad był Dyrektor Generalny Lasów Państwowych M. Pigan RD4/2011 3/2011 RD

Klasa jakości

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Średnia kraj.

2033

1537

770

2025

1600

865

2135

1635

950

116

140

147

129

Dynamika zmian cen Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

134

138

112

137

145

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %, w klasie III spadły o 1 %. Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 Grubość [mm]

25

38

63

Klasa jakości

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Średnia cena PLN/m3

960

773

443

990

815

475

990

800

470

Podczas dyskusji zgłaszano Dynamika w30.06. surowiec 2011 108 115 106 /30.06. 2010

Dynamika zmian cen

problemy związane z zaopatrzeniem 111

119

99

110

114

95

twierdzając, że np. Niemczech też jest taka zasada. Odnośnie Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu zna poprzedproporcji 80%/20% pomiędzy drewnem sprzedawanym przenim kwartałem wzrosły i wotwartych klasie I o- stwierdził, 3%, w klasie wzrosły o 4%, targach ograniczonych że IIzarządzeniem a w klasie generalnego III spadły o 8%. dyrektora nie można ich wprowadzić. Przypomniał, że obecnie jest to 55/45% i cofnięcie się2 o krok nie jest możCeny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m ; 30.06.2011 liwe, ze względu na wnioski nałożone przez UOKiK; podobnie deska podł. strug. boazeria igl.>2m deszczułka posadzk. Db deszczułka posadzk. Bk jest – jak stwierdził - z historią zakupów, gdyż Urząd domaga klasa I II I II I II III I II III się aby w ogóle ją zlikwidować. Odnośnie jawności przetargów jakości – M. Pigan oświadczył, że temat był dość szeroko konsultowany 46się, że 39 nie wszyscy 28 27 tego 94 chcą. 90 Mimo 68 to, zastanowi 85 79 73 średnia i okazuje się cena 2 PLN/mpokazaniem . nad np. nazwy firmy. Odnośnie dogrywki - poddał pod rozwagę przemysłu, czyDynamika rzeczywiście jest to złe rozwiązanie zmian cen i czy Dynamikana pewno należy je znieść. W kwestii 3-dniowego oczekiwania30.06. na wyniki przetargów –129wyjaśnił, ze względu 2011 102 112 116 117 że134 105 115na dokładną 127 118 /30.06. kontrolę błędów, wyniki ogłaszane są najszybciej jak tylko jest to 2010 możliwe. Odpowiadając na ostatnie z zadanych pytań, dyr. Pigan stwierdził, że zastanowi się co do poparcia dla postulatów Izby, Ceny pozostałych wyrobów w swoim imieniu MAX może powiedzieć,MIN natomiast już teraz że w spotkaniu min. Bonim więźbazdachowa (PLN/m3) chętnie weźmie 965 udział. 630 W ostatniej części obrad odbyło się głosowanie uchwały popierazrębki defibracyjne (PLN/m3) 170 jącej zorganizowanie w dniach 5-7.10.br. pikiety przed110Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Uczestnicy Zgromadzenia22zdecydotrociny (PLN/mp) 40 wanie poparli tą formę protestu. red

RYNEK DRZEWNY

57


Z życia branży

Wszystko o cenach

Nowa strona internetowa PIGPD W związku ze wzrastającą rolą Internetu jako źródła informacji chcemy mocniej wykorzystać to medium do rozpowszechniania wiadomości o działaniach Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, a także do prezentacji firm należących do Izby. Mając na uwadze zwiększenie wygody korzystania z naszego serwisu internetowego oraz zwiększenie jego funkcjonalności rozpoczęliśmy jego modernizację. W chwili obecnej kończymy prace nad całkowicie odnowioną stroną internetową PIGPD.

Nasza nowa strona internetowa pomoże wszystkim w prosty, szybki i przejrzysty sposób uzyskać dostęp do aktualnych informacji dotyczących Izby i jej działalności. Mamy nadzieję, że jej nowa oprawa graficzna i funkcjonalność ułatwi Państwu dotarcie nich. W tym właśnie celu znacznie zwiększymy znaczenie działu

„Aktualności”, w którym chcemy prezentować także newsy od naszych Członków. Wiemy również, że dostępny obecnie na stronie internetowej katalog firm cieszy się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających, szczególnie tych poszukujących producentów konkretnych wyrobów. Dlatego też nowy katalog będzie bardziej atrakcyjny wizualnie, uruchomimy także interaktywną mapę dla ułatwienia znalezienia firm z danego regionu. Już z początkiem nadchodzącego roku zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony www.przemysldrzewny.pl red

Przedstawiamy nowego Ministra Środowiska Marcin Korolec urodził się 24 grudnia 1968 r. w Warszawie. Ukończył studia w Ecole Nationale d’Administration w Paryżu (1996 r.), a także Uniwersytet Warszawski, najpierw na Wydziale Historii, a następnie Prawa i Administracji. Od czerwca 1993 r. do grudnia 1994 r., a także od czerwca 1997 r. do marca 1998 r. pracował jako prawnik w kancelariach prawniczych. Od stycznia do kwietnia 1995 r. był prawnikiem w Departamencie Prawno-Traktatowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od marca 1998 r. do lipca 1999 r. pełnił funkcję asystenta Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE, Jana Kułakowskiego. Od 1999 r. do 2001 r. jako Doradca Jana Kułakowskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE, odpowiadał za takie obszary negocjacji jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, rolnictwo, polityka konkurencji, polityka ochrony konsumentów. W latach 2001–2004 był Radcą Ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w gabinecie minister Danuty Hübner.

86

Od października 2004 r. do listopada 2005 r. był wspólnikiem Euroidea i prowadził działalność doradczą w zakresie funduszy unijnych. 23 listopada 2005 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Prowadził także szeroką działalność dydaktyczną m.in. w dziedzinie funduszy strukturalnych i koordynacji polityki europejskiej w Polsce (warsztaty w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW). Od 2010 członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od kwietnia 2011 reprezentuje Polskę w Radzie Międzynarodowej Agencji ds. Energii Odnawialnej (IRENA). Od 2011 członek Rady Doradczej UE ds. Gazu Unia Europejska-Rosja. Jest autorem publikacji na temat polskich negocjacji akcesyjnych: „Polityka społeczna i zatrudnienie” – rozdział „Organizacja i przebieg negocjacji akcesyjnych w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia”(KPRM, Warszawa, 2001); Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – na jakich zasadach? – rozdziały „Swobodny przepływ towarów”, „Rolnictwo” (UKIE, Warszawa, 2003). Zna biegle język angielski i francuski.

RYNEK DRZEWNY

RD 4/2011 3/2011


Wszystko o cenach

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym Informacje o Krajowym Rynku Drzewnym

Rynku Drzewnym

KRAJOWE I EKSPORTOWE CENY TARCICY ORAZ WYROBÓW Z DREWNA Krajowe i eksportowe tarcicy oraz2011 wyrobów z drewna WE ceny WRZEŚNIU w CzErWCU 2011 r.

WWponiższych poniższychtabelach tabelach przedstawiamy przedstawiamy Państwu Państwu przykładowe przykładowe ceny Precenytarcicy tarcicyi innych i innychwyrobów wyrobówzzrynku rynku krajowego krajowego ii eksportu. eksportu. Prezentowane pochodzą z konkretnych transakcji, jakiejakie zawarły zentowanedane dane pochodzą z konkretnych transakcji, zaankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nieJeśli jest nie zaznaczone inaczej, warły ankietowane przedsiębiorstwa. jest zaznaczone sąinaczej, to cenysąloco zakład VAT.Średnie to ceny locobez zakład, bez VAT. ceny tarcicy na rynku krajowym Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym Opis Opis 8-12%, szlif. 120, kl.I

płyty klejone okleina

8-12%, sosna 1,2szlif. mm,120, 10%,kl.I kl. I

3200 zł/m³ 6,50 zł/m²

sosna 1,2 mm, 10%, kl. I

zł/m³ 6,50545 zł/m²

palety okleina i elementy palet

graniaki płyty klejone klejone drewno kominkowe graniaki klejone

drewno kominkowe

Uwagi Uwagi grubość 18

grubość 18

579 zł/m³ zł/m³ 1000-1200

8-10%, 8-10%,kl.kl.IVIII

1030 zł/m³ 1060 zł/m³

sosna, 10%,klasa 8-10%, kl. III B/B <20%, kl. I, suszone kl.I

<20%, kl. I, suszone

Opis

drewno kominkowe

Grubość [mm] płyty klejone Klasa I płyty klejone jakości

II

płyty klejone 965 Średnia cena PLN/m3

III I II III dąb, 8-10%, miniwczepy, A/B

1400 zł/m³ 1060 zł/m³ 294 zł/m³ 1620 zł/m³

Kraj przeznaczenia

II 5400 pln/m³

III

1980 pln/m³ 1068 825 643

I

II

I

II

810

689EU

787

670

119 118 120 Kraj przeznaczenia

114

EU

Dynamika zmian cen Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych

120

119

111 Opis

121

118

118

90*20

127 Cena

121

3 zł/mb.

PL

1 m³ 2 270 zł Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011

25 1800*1800 mm

38 14,8 €/szt. II305-620 €/szt. III

Klasa taras jakości

I

II4,5*2,5, vienna,berlino III I

paliki Średnia kraj. carport

2033

m. 2025 1537Ø 5-12, 2,5-3,0 770 304*510 cm

Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

294 zł/m³

I

miniwczepy, 700 sosna, 5078-10%,995 768 A/B 631

Grubość płot M-20 [mm]

czterostr. czyste

Cena

Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r. suszone, 20%, kl. I 294 pln/m³ DE,DK,FR,NOR 25 32 50 łaty krawędziaki buk, 8-10%, miniwczepy, B/C 760€/m³ D

łuk ogrodowy

sosna, wilg.18, grubość 25-27

palety i elementy palet elementy meblowe płyty klejone płyty klejone

Cena Cena 3200 zł/m³

Nazwa wyrobu

Dynamika 30.06. 2011 117 Nazwa /30.06.wyrobu 2010 sztacheta

Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym Nazwa wyrobu Nazwa wyrobu płyty klejone

Przykładowe ceny wyrobów eksportowych

134

138

PL

63 D

1600120 €/m³865

I

III

III

2135

UE 1635

950

Dynamika zmian cen120 €/kpl.

112

137

145

D

116

140

147

129

Średnie ceny tarcicy na rynku krajowym Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim

Przykładowe ceny wyrobów eksportowych

kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %,

w klasie III spadły o 1 %. Tarcica iglasta

Nazwa wyrobu

Opis

Cena

Kraj przeznaczenia

drewno kominkowe

suszone, 20%, kl. I

294 pln/m3

DE,DK,FR,NOR

płyty klejone

buk, 8-10%, miniwczepy, B/C

760€/m³

38 Średnia cena 1 m tarcicy iglastej w III kwartale 2011 wynosiła 664 PLN Klasa I II III I II dąb, 8-10%, miniw- w rozrzucie 5400 pln/m3 od 526 do EU 980 PLN dla jakości różnych przedsiębiorstw czepy, A/B

płyty klejone

sosna, 8-10%, miniwczepy, A/B 25

Grubość [mm] Klasa jakości Średnia cena PLN/m

I

II

Opis 113 90*20

łuk ogrodowy płot M-20

32 III

I

1 m³

113 3 zł/mb.

III

790

661

114

2,270 zł

119 PL

116

PL D

1100 płot M-21

1800*1800 mm

17,3 €/szt.

D

paliki 1000

Ø 9-14, 2,5-3,0

120 €/m³

UE

carport

304*510 cm

120 €/kpl.

D

PLN/m³ bez VAT

Średnia cena 1m tarcicy iglastej w II kwartale 2011 wynosiła 3

700

500

108

I

II

III

475

990

800

470

III 106 666

115

828

111

I

krawędziaki II

119

I 110 772

99 676

805

114

II

95

669

Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzed119 122wzrosły114w klasie114I o 3%, 110 nim kwartałem w klasie 115 II wzrosły109o 4%, a w klasie III spadły o 8%. deska podł. strug. 1200

klasa jakości

Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011 Ceny tarcicy iglastej obrzynanej boazeria igl.>2m deszczułka posadzk. Db

deszczułka posadzk. Bk

I

II

I

II

I

II

III

I

II

III

46

39

28

27

94

90

68

85

79

73

134

105

115

127

118

1100

średnia cena1000 PLN/m2. Dynamika 30.06. 2011 800 /30.06. 2010

Dynamika zmian cen 112

116

102

129

117

700

638 PLN

600

Ceny pozostałych wyrobów

MAX

MIN

więźba dachowa (PLN/m3)

965

630

400defibracyjne (PLN/m3) zrębki

170

500

400 III kw. 2010

IV kw. 10 kw. 11 II kw 11 III kw. 11 w rozrzucie od 539 do 980 PLNI dla różnych przedsiębiorstw

RD4/2011 3/2011 RD

II

900

800

600

Dynamika 30.06. 2011 /30.06.1081 2010

815

III

Dynamika zmianłaty cen

50

II

1800*1800 mm 14,8 €/szt. Ceny tarcicy iglastej obrzynanej

900

990

63

Dynamika zmian cen Kraj przeznaczenia

Cena 122

25

Średnia 960 773 443 cena 3 1980 pln/m3 EU Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczeniaPLN/m obrzynanej, PLN/m³; 30.09.2011 r.

Przykładowe ceny 961 739 wyrobów 510ogrodowych 1045

Nazwa wyrobu Dynamika % 30.09.2011 / sztacheta 30.09.2010

Grubość [mm]

PLN/m³ bez VAT

płyty klejone

Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011

D

³

25 mm kl. I

25 mm kl. III

32 mm kl. II

25 mm kl. II

32 mm kl. I

32 mm kl. III

III kw. 2010

trociny (PLN/mp) 50 mm kl. I 50 mm kl. II

RYNEK DRZEWNY

IV kw. 10

50 mm kl. III Łaty kl. I

I kw. 11

40

II kw 11

Łaty kl. II Krawędziaki kl. I

110

III kw. 11

22

Krawędziaki kl. II

77


Wszystko o cenach

Wszystko o cenach

Tarcica liściasta Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m³; 30.09.2011 Grubość [mm]

25

Klasa jakości Średnia cena PLN/m

38

63

I

II

III

I

II

III

I

II

III

2067

1537

780

2075

1600

875

2225

1650

960

120

115

122

125

128

Dynamika zmian cen Dynamika % 30.09.2011 / 30.09.2010

113

118

111

113

Ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej

Ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej

2100

2500

1900

2300

1700

2100 1900

PLN/m³

PLN/m³

1500

1300

1100

1700 1500 1300

900

1100 700

900 500 III kw . 10

IV kw . 10

I kw . 11

II kw 11

25 mm kl. I 25 mm kl. II

25 mm kl. III 38 mm kl. I

38 mm kl. II

700 III kw. 10

III kw . 11

IV kw. 10

I kw. 11

63 mm kl. I

38 mm kl. III

II kw 11

III kw. 11

63 mm kl. III

63 mm kl. II

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem w klasie I wzrosły o 2%, w klasie II pozostały bez zmian, w klasie III wzrosły o 1%. Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m³; 30.09.2011 Grubość [mm]

25

Klasa jakości

38

63

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Średnia cena PLN/m

933

730

465

1010

787

530

1043

813

557

Dynamika % 30.09.2011 / 30.09.2010

100

104

113

112

119

114

141

150

Dynamika zmian cen 109

Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej

Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej

1100

1100

1000

1000

900

900 800

700

PLN/m³

PLN/m³

800

600

700 600

500

500

400

400

300 IiI kw. 10

IV kw. 10

I kw. 11 25 mm kl. III 38 mm kl. I

25 mm kl. I 25 mm kl. II

II kw 11

300 III kw. 10

III kw. 11

38 mm kl. II 38 mm kl. III

IV kw. 10

I kw. 11

63 mm kl. I

II kw 11

63 mm kl. II

III kw. 11

63 mm kl. III

Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem w klasie I spadły o 3%, w klasie II spadły o 6%, a w klasie III wzrosły o 5%.

Wybrane wyroby

Zie

Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m²; 30.09.2011

klasa jakości Średnia cena PLN/m

deska podł. strug.

boazeria igl.>2m

deszczułka posadzk. Db

120

I

II

I

II

I

II

III

I

II

III

47

40

29

26

116

104

94

85

79

73

109

105

112

111

100

144

148

144

115

127

118

88

więźba dachowa (PLN/m)

zrębki defibracyjne (PLN/m)

trociny (PLN/mp)

MAX

950

170

40

MIN

630

82

22

116

94 85

85

80 74

60

40

Ceny pozostałych wyrobów

94 85

80

80

74

Dynamika zmian cen Dynamika % 30.09.2011 / 30.09.2010

Średnie ceny wybranych materiałów podłogowych i boazerii PLN/m²

deska podł. strug. kl.I boazeria kl.I deszcz. pos. db. kl.I deszcz. pos. bk. kl.I mozaika db. kl.II

deszczułka posadzk. Bk

PLN/m²

Wyrób

47

46

45

43

40

26

24

27

24

28

24

28

29

29

29

20

RYNEK DRZEWNY

0

III kw. 10

IV kw. 10

I kw. 11

II kw. 11

III kw. 11

RD 4/2011 3/2011


Wszystko o cenach

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym Ceny surowca tartacznego z końca września 2011 r.

Rynku Drzewnym

Ceny drewna tartacznego sosnowego WCO1 przekazane przez przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego (nie są to ceny średnie): Ceny drewna tartacznego sosnowego WCO1, bez VAT

średni % zmian

średni % zmian średni % zmian wrzesień 2011 do RDLP PLN/m³ wrzesień 2011 wrzesień 2011 do Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r. wrzesień 2010 wrzesień 2010

RDLP PLN/m wrzesień 2011 tarcicy wrzesień 2011 do wyrobów RDLP Krajowe i eksportowe ceny oraz z drewnaPLN/m wrzesień 2011 wrzesień 2010 w CzErWCU 2011 r. ³

Białystok

³

207-278

156

238-308 Grubość

Łódź

[mm] W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe Gdańsk 125 ceny tarcicy i innych223-261 wyrobów z rynku krajowego i Olsztyn eksportu. Pre-185-285 Klasa Katowice dane pochodzą 220-295 137 zentowane z konkretnych transakcji,Piła jakie zawarły218-282 jakości ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli 102 nie jest zaznaczone inaczej,170-325 Średnia Kraków 167-180 Poznań cena są to ceny ceny tarcicy Krosno loco zakład 250-260bez VAT.Średnie 121 Radom na rynku 236-300 PLN/m3 krajowym Lublin 157-270 131 Szczecin 158-272

25 158 I 965

32 Szczecinek

134 II 120

III

700 153

507

I 995

157

50182-243

Toruń II III Warszawa

I

768 631 Wrocław

1068

łaty

219-254 II III 207-276

I

825 643 231-270

810

Zielona Góra

Cena

Ceny drewna tartacznego, PLN/m³; 30.09.2011 płyty klejone 8-12%, szlif. 120, kl.I Gatunek sosna buk dąb drewnaokleina sosna 1,2 mm, 10%, kl. I średnia kraj. 252 palety i elementy palet MAX 360 płyty klejone MIN 206

246

płyty klejone Dynamika zmian cen

3200 zł/m³

454

289 8-10%, kl. IV 218

559 396

8-10%, kl. III

% Zmian graniaki klejone 30.09.2011 / 122 30.09.2010 drewno kominkowe

Uwagi

brzoza

olcha

239 579 zł/m³ 266 1030 zł/m³ 214

156

232

156

250

155

214

1060 zł/m³

kl.I 134

1620 zł/m³ 107

119

<20%, kl. I, suszone

102

140

294 zł/m³

Średnie ceny zakupu wybranych sortymentów drewna, PLN/m³; 30.09.2011 Gatunek drewna

WCO1

WCO2

WCO3

WA03

sosna

236

258

292

431

buk Nazwa wyrobu

215

Przykładowe ceny wyrobów eksportowych Opis

drewno kominkowe 255 dąb

świerkpłyty klejone

257

Kraj przeznaczenia

294 pln/m3 544

DE,DK,FR,NOR 1089

321

suszone, 20%,396 kl. I

265

Cena

289 buk, 8-10%, miniwczepy, B/C

sosna, 8-10%, miniwczepy, A/B

EU

223 - 261

3 zł/mb.

PL

304*510 cm

185 - 285

207 - 276

17,3 €/szt. 120 €/m³ Olsztyn

Toruń

120 €/kpl.

63

I

II

III

I

II

III

I

II

III

2033

1537

770

2025

1600

865

2135

1635

950

116

140

147

129

350

Dynamika zmian cen

Dynamika 30.06. 300 2011 /30.06. 2010 250

134

138

112

137

145

IV kw. 10

I kw. 11

II kw. 11

dąb

25

Klasa jakości

I

3

38

II

III

I

63

II

III

I

UE

167 - 180

470

108

115

106

111

119

99

110

114

95

Średni udział drewna klasy WCO dla sosny wynosił 78%, w rozrzucie od 40 do 93%. Najmniejszy Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzedudział klasy WCO zanotowano dla drewna nim kwartałem wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, a w klasie III spadły odębowego 8%. – 50% boazeria igl.>2m deszczułka posadzk. Db deszczułka posadzk. Bk InneII informacje produkcyjne I II I II III I II III i ekonomiczne – III kwartał 2011 I

46

39

28

27

94

90

68

157 - 270

Lublin

2011

112

102

-/30.06. koszt surowca z dow. [%] 2010

116

129

- koszt i paliwwyrobów [%] Cenyenergii pozostałych

134

105

115

127

118

19 MAX 965

zrębki defibracyjne (PLN/m3)

170

trocinysurowca (PLN/mp) Koszt dowozu [PLN/m]

40

Koszt suszenia t-cy liść. [PLN/m]

73

69

więźba dachowa (PLN/m3)

Koszty suszenia t-cy igl. [PLN/m]

w rozrzucie od 539 do 980 PLN dla różnych przedsiębiorstw Krosno

117

- koszt robocizny + ZUS [%]

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych [%]

Katow ice

79

542

Dynamika

w30.06. tym

85

średnia Dynamika zmian cen

Koszt wytworzenia 1m t-cy igl. [PLN]

Radom

Kraków

III

3

średnia cena PLN/m2.

D

250 - 260

638 PLN

II

Średnia cena sosnowego drewna tartacznego Średnia 960 773 443 990 815 475 990 800 cena w III kwartale 2011 wynosiła 252 PLN/m³ PLN/m w rozrzucie od 206 Dynamika zmiando cen 360 PLN

klasa jakości

Warszawa Łódź

III kw. 11

buk

Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011

D

Białystok

114

deska podł. strug.

3 Średnia cena 1mPoznań tarcicy iglastej w II kwartale 2011 wynosiła

Wrocław

400

Średnia kraj.

38

Dane produkcyjne i ekonomiczne 220 - 295

Zielona Góra

231 - 270

carport Szczecin

Ø 9-14, 2,5-3,0 Piła

170 - 325

paliki

Klasa jakości

D

236 - 300

Szczecinek

PL

14,8 €/szt. 238 - 308

Gdańsk 1800*1800 mm

158 - 272

175 - 240

płot M-21

1800*1800 mm

207 - 278

90*20 219 - 254

sztacheta

182 - 243

Kraj przeznaczenia

218 - 282

Cena

płot M-20

25

450

Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

Opis

2,270 zł

120

Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m ; 30.06.2011

Nazwa wyrobu

1 m³

Grubość [mm]

Grubość [mm]

Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych

łuk ogrodowy

118

Średnie ceny drewna tartacznego

sosna

449 D

1980 pln/m3

119

Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011

500

III kw. 10

Mapa przedstawiadąb, przykładowe ceny drewna tartacznego płyty klejone 8-10%, miniw5400 pln/m3 EU WCO1 z uwzględnieniem podziału na Regionalne Dyrekcje Laczepy, A/B sów Państwowych. płyty klejone

670

132

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim 200 kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %, w klasie III spadły o 1 %. 150

659

327 760€/m³

II

Dynamika zmian cen

117

grubość 18

świerk 6,50 zł/m²

PLN/m³ bez VAT

Opis

I

689 153787

175-240

120 119na 111 121 września 118 118 127 121 Średnie ceny zakupu poszczególnych asortymentów117drewna koniec 2011r.

Nazwa wyrobu

122

II

154

Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym

120krawędziaki

8

MIN

65 122 229 29

630 110 22

Biuro PIGPD

RD4/2011 3/2011 RD

RYNEK DRZEWNY

97


Wszystko o cenach

Wszystko o cenach

Z zagranicy Średnie ceny drew na w Austrii dłużyce św ierk/jodła

Ceny drewna w Styrii (Austria), wrzesień 2011

100

Średnie ceny regionalne i okręgowe (z landów) koordynowane pomiędzy branżami

€/m ³

90

DREWNO TARTACZNE OKRĄGŁE Z drogi utwardzonej, dla ciężarówek, na następujące sortymenty wg sortowania austriackiego (ÖHU) z korą (FMO) lub bez kory (FOO), miara przeliczeniowa bez kory

80

kl. B 1b

kl. B 2b

kl. B 3a

09 .2 01 1

07 .2 01 1

05 .2 01 1

03 .2 01 1

01 .2 01 1

09 .2 01 0

Klasa jakości B, częściowo również partie z 10-15% udziałem C, od 20 cm w górę, „media” obecnie (niegdyś 2b)

11 .2 01 0

70

Świerk/jodła

kl. B Media 2b

Styria Wsch.

87 do 97

euro/m³

Styria Zach.

88 do 98„

euro/m³

Klasa jakości C, MD od 20 cm wzwyż

66 do 86

euro/m³

Kłody świerk/jodła, PLN/m *)

Kłody brunatne (Braunbloche), MD od 20 cm wzwyż, Cx

58 do 68

euro/m³

Miesiąc

kl. B 1b

kl. B 2b

kl. B 3a

kl. B Media 2b

Kłody cienkie, 14 cm wierzchołek, MD do 19 cm

66 do 71

euro/m³

09.2011

335,2

420,1

427,4

417,2

Dynamika %: 09.2011/09.2010

108,1

105,1

104,8

106,0

Modrzew Klasa jakości AB, 2 a

60 do 85

euro/m³

Klasa jakości B, 2 b+

90 do 115

euro/m³

Średnie ceny drew na w Austrii kłody św ierk/jodła

DREWNO PRZEMYSŁOWE Z drogi utwardzonej, dla ciężarówek, lub z tartaku, z korą (FMO) albo bez kory (FOO), miara przeliczeniowa bez kory, CK od 7 cm wzwyż, sprzedaż dla użytkowników, przemysłu lub handlu

95

85

Świerk/jodła

47,00

€/m³

Papierówka (IS) euro/m³

75

euro/m³

kl. B 1b

Zaprezentowane ceny są cenami średnimi lub zakresami cen, bez podatku obrotowego; bazują one na meldunkach cenowych z zakładów gospodarki leśnej i drzewnej, i obejmują ilość drewna okrągłego 89.213 m3. Ceny te mogą wahać się w poszczególnych częściach landu w górę lub w dół w zależności od ilości i jakości drewna oraz od warunków transportu. Źródło: www.proholz.at red

kl. B 2b

kl. B 3a

09 .2 01 1

37,50

07 .2 01 1

Modrzew

05 .2 01 1

65

03 .2 01 1

euro/m³ euro/m³

01 .2 01 1

37,50 38,00 „

11 .2 01 0

Świerk/jodła Sosna

09 .2 01 0

Papierówka (IF)

kl. B Media 2b

Kłody sosnowe i bukowe, PLN/m *) Miesiąc

Kłody sosnowe kl. B 2a+

Kłody bukowe kl. B 3

09.2011

310,4

329,0

Dynamika %: 09.2011/09.2010

108,0

101,1

Średnie ceny drew na w Austrii kłody sosnow e i bukow e 80

(drewno w korze, ceny dla ładunków ciężarowych, przy drodze leśnej, bez VAT, średnie ważone z ilości hurtowych i detalicznych)

70

110,0

105,7

105,5

105,5

RYNEK DRZEWNY

Kłody sosnow e kl. B 2a+

09 .2 01 1

427,0

Dynamika %: 09.2011/09.2010

07 .2 01 1

kl. B Media 2b

429,5

05 .2 01 1

kl. B 3a

426,6

03 .2 01 1

kl. B 2b

339,8

01 .2 01 1

kl. B 1b

09.2011

11 .2 01 0

Miesiąc

09 .2 01 0

60

Dłużyce świerk/jodła, PLN/m3 *)

810

€/m³

Średnie ceny drewna w Austrii, wrzesień 2011 (w przeliczeniu na pln)

Kłody bukow e kl. B 3

RD 4/2011 3/2011


Wszystko o cenach

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym

Papierówka, PLN/m *)

SZWECJA - średnie ceny drew na tartacznego, sosna

Rynku Drzewnym

Dynamika %: 09.2011/09.2010

Sosna

Buk, długa

166,1

176,9

200,1

113,8

123,4

119,9

600

Średnie ceny papieróworaz ki w Austrii Krajowe i eksportowe ceny tarcicy wyrobów z drewna w CzErWCU 2011 r. 50

€/m³

W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Pre45 zentowane dane pochodzą z konkretnych transakcji, jakie zawarły ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, są to ceny loco zakład bez VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku 40 krajowym Przykładowe 35

8-12%, szlif. 120, kl.I

3200 zł/m³

grubość 18

palety i elementy palet

Św ierk/jodła

płyty klejone

8-10%, kl. IV

6,50 zł/m²

09 .2 01 1

sosna 1,2 mm, 10%, kl. I

05 .2 01 1

11 .2 01 0

okleina

07 .2 01 1

płyty 30 klejone

03 .2 01 1

Uwagi

01 .2 01 1

Cena

09 .2 01 0

Opis

zł/m³ Sosna 579 Buk, długa 1030 zł/m³

*) płyty Ceny z €, po kursie 1€ 4,4022 PLN (według klejoneprzeliczono 8-10%, kl. III 1060=zł/m³ tabeli średnich kursów NBP z dnia 14.11.2011r.) graniaki klejone kl.I 1620 zł/m³ **) Dynamikę 09.2011/09.2010 wyliczono na podstawie cen w € drewno kominkowe

<20%, kl. I, suszone

Nazł/m³ podstawie: 294

Statistik Austria

Przykładowe ceny wyrobów eksportowych

Przykładowe ceny drewna okrągłego Nazwa wyrobu Opis Cena Kraj przeznaczenia w Niemczech drewno kominkowe suszone, 20%, kl. I 294 pln/m3 DE,DK,FR,NOR wrzesień/październik 2011 płyty klejone buk, 8-10%, miniw760€/m³ D czepy, B/C

BAWARIA płyty klejone Świerk L 2b B

III

I

II

III

I

II

III

I

II

I

II

965

700

507

995

768

631

1068

825

643

810

689

787

670

Dynamika zmian cen

III kw.2010

117

IV kw.2010

120

119

Kraj przeznaczenia

90*20

3 zł/mb.

Sosna L2a BC łuk ogrodowy

1 m³

2,270 zł

61-64

PL

14,8 €/szt.

69-72

D

PL

73-75

1800*1800 mm

17,3 €/szt.

paliki

Ø 9-14, 2,5-3,0

120 €/m³

UE

carport

304*510 cm

120 €/kpl.

D

77-80

127

Szwecja Środkowa

121

119

118

120

Szwecja Południowa

114

38 Szwecja Środkowa

63 Szwecja Południowa

III219,1

I

II

243,7 III

I

231,6 II

III

100,9 770

2025

1600

95,8 865

2135

80,2 1635

950

140

147

129

Dynamika zmian cen 134

138

600 Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %, w klasie550III spadły o 1 %.

Grubość [mm]

500

Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 25

450

I

400 960

III kw.2010

38

II 773

III

I

443

990

IV kw.2010

Szwecja Północna

63

II

III

I

815

475

990

Szwecja

800

470

114

95

Szwecja Południowa

Dynamika zmian cen Środkowa 111

III

III kw.2011

II kw.2011

I kw.2011

II

119

99

110

Kwartał Szwecja Północna Szwecja Środkowa Szwecja Południowa Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzedIII kw.2011 152,8 156,7 171,7 o 4%, nim kwartałem wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły aDynamika w klasie %: III spadły o 8%. 110,5 108,0 109,9

Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011 deska podł. strug.

D

klasa jakości

na podstawie HJ , listopad 2011

E.D.

I

boazeria igl.>2m

II

I

Średnia cena 1m tarcicy w II kwartale 2011 wynosiła Średnie cenyiglastej drewna w Szwecji,

Dynamika 30.06. 2011 112 /30.06. 320 2010

SEK/m ³

w przeliczeniu na pln

638 PLN

Ceny bez vat, przy drodze leśnej, bez kory,

Kłody tartaczne, sosna, PLN/m *)

39

28

Szwecja Północna

Szwecja Środkowa

Szwecja Południowa

261,6

241,3

252,9

Dynamika %: III kw.2011 / III kw.2010**)

105,0

92,4

92,9

w rozrzucie od 539 do 980 PLN dla różnych przedsiębiorstw

deszczułka posadzk. Db I

II

deszczułka posadzk. Bk III

I

II

III

27

94

90

68

85

79

73

134

105

115

127

118

Dynamika zmian cen 102

116

300

129

117

Ceny pozostałych wyrobów

MAX

MIN

więźba dachowa (PLN/m3)

965

630

280

III kw.2011

II

SZWECJA - średnie ceny papierów ki sosnow ej

średnia 360 46 cena PLN/m2. 340

RD4/2011 3/2011 RD

118

III kw.2011 / III kw.2010**)

3

Kwartał

118

III kw.2011

II kw.2011

I kw.2011

121

Dynamika 30.06. 2011 108 115 106 /30.06. Papierówka sosnowa PLN/m *) 2010

sztacheta BRANDENBURGIA

97-101

111

Szwecja Północna

80

Cena

1800*1800 mm

II

SZWECJA - średnie ceny św drew 112 na tartacznego, 137 145 116 ierk

Średnia cena PLN/m3

Opis

krawędziaki

I

520

Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

EU

36

łaty

Szwecja Północna

1980 pln/m3 98-102

Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych

50

Grubość 25 Kwartał [mm] IIIKlasa kw. 2011 I II jakości Dynamika %: IIIŚrednia kw. 2011 / III2033 kw.2010**) 1537 kraj.

sosna, 8-10%, miniwczepy, A/B

72-80

Sosna L3a BC płot M-21 Sosna L3b BC

32

Kłody tartaczne, świerk, PLN/m *) Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011

Klasa jakości

BADENIA- WIRTEMBRGIA Nazwa wyrobu Świerk L 2b B

25

480

EU

Sosna 2b B/C

Sosna L2b BC płot M-20

Średnia cena PLN/m3

Cena€/m3 5400 pln/m3 98-100

Sosna L 2a/ b, B/C

Papierówka

Klasa jakości

dąb, 8-10%, miniwczepy, A/B

Świerkpłyty L 2aklejone B

Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r.

Grubość [mm]

Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym

Nazwa wyrobu

560

SEK/m ³

09.2011

Świerk/jodła

SEK/m ³

Miesiąc

3 kw.2010 kw.2010 (PLN/mIV zrębki III defibracyjne )

Szwecja trociny (PLN/mp) Północna

RYNEK DRZEWNY

I kw.2011 170 Szwecja 40 Środkowa

II kw.2011 Szwecja Południowa

III 110kw.2011

22

117


Wszystko o cenach

Wszystko o cenach

Papierówka świerkowa PLN/m*) Kwartał

CZECHY - średnie ceny drewna okrągłego

Szwecja Północna

Szwecja Środkowa

Szwecja Południowa

III kw.2011

168,3

163,9

171,7

Dynamika %: III kw.2011 / III kw.2010 **)

111,5

108,3

107,9

7000 6500 6000 5500 5000 4500

SZWECJA - średnie ceny papierów ki św ierkow ej CZK/m³

4000

360

3500 3000 2500 2000

340

1500

SEK/m ³

1000 500

320

0

2010/III kw.

300

III kw.2010

IV kw.2010

II kw.2011

I kw.2011

Szwecja Północna

Szwecja Środkowa

III kw.2011

Szwecja Południowa

Szwecja Północna

Szwecja Środkowa

Szwecja Południowa

III kw.2011

157,2

159,6

169,7

Dynamika %: III kw.2011 / III kw.2010**)

108,3

111,9

115,1

2011/I kw.

2011/II kw.

świerk kl III.A/B

dąb II kl. jakości

Kłody sosnowe V kl.jakości

Kłody dębowe V kl.jakości

Kłody bukowe V kl.jakości

2011/III kw.

Kłody świerkowe V kl.jakości

*) Ceny przeliczono z CZK, po kursie 1 CZK (korona czeska) = 0,1704 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 14.11.2011r.) **) Dynamikę III kw.2011/III kw.2010 wyliczono na podstawie cen w CZK

Papierówka brzozowa PLN/m*) Kwartał

2010/IV kw.

świerk II kl. jakości

Źródło: www.czso.cz

Słowacja - średnie ceny drewna okrągłego (w przeliczeniu na pln)

SZWECJA - średnie ceny papierów ki brzozow ej 360

340

SEK/m ³

Sortyment 320

300

280

IV kw.2010

III kw.2010

Szwecja Północna

II kw.2011

I kw.2011 Szwecja Środkowa

III kw.2011

Szwecja Południowa

III kw. 2011 PLN/m3*)

Dynamika %: III kw.2011 / III kw.2010 **)

Kłody świerkowe, kl.3 A

327,1

116,6

Kłody sosnowe, kl.3 A

270,1

108,8

Kłody świerkowe, kl.3 B

291,8

121,2

Kłody sosnowe, kl.3 B

259,5

112,9

Kłody dębowe, kl.3 A

573,7

103,7

Kłody bukowe, kl.3 A

298,9

105,4

Kłody dębowe, kl.3 B

445,9

98,2

Kłody bukowe, kl.3 B

236,9

109,2

*) Ceny przeliczono z SEK, po kursie 1 SEK = 0,4836 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 14.11.2011r.) **) Dynamikę III kw.2011/III kw.2010 wyliczono na podstawie cen w SEK

SŁOWACJA - średnie ceny drewna okrągłego 140,0

źródło: www.skogsstyrelsen.se

.

120,0

100,0

€/m³

Czechy - średnie ceny drewna okrągłego (w przeliczeniu na pln)

80,0

60,0

Sortyment

III kw. 2011 PLN/m*)

Dynamika %: III kw.2011 / III kw.2010 **)

świerk II kl. jakości

407,1

98

świerk kl III.A/B

341,8

108

dąb II kl. jakości

989,1

93

Kłody świerkowe V kl.jakości

167,0

121

Kłody sosnowe V kl.jakości

158,3

114

Kłody dębowe V kl.jakości

173,8

116

Kłody bukowe V kl.jakości

179,3

110

812

40,0

2010/III kw.

2010/IV kw.

Kłody świerkowe, kl.3 A Kłody dębowe, kl.3 A

2011/I kw.

Kłody sosnowe, kl.3 A Kłody bukowe, kl.3 A

2011/II kw.

Kłody świerkowe, kl.3 B Kłody dębowe, kl.3 B

2011/III kw.

Kłody sosnowe, kl.3 B Kłody bukowe, kl.3 B

*) Ceny przeliczono z €, po kursie 1€ = 4,4022 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 14.11.2011r.) **) Dynamikę III kw.2011/III kw.2010 wyliczono na podstawie cen w €

RYNEK DRZEWNY

źródło: statistics.sk

E.D.

RD 4/2011 3/2011


Wszystko o cenach

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym

Estonia - średnie ceny surowca (surowiec z lasów państwowych)

Rynku Drzewnym

PLN/m bez VAT ( bez kory, przy drodze leśnej) *)

PLN/m bez VAT (bez kory, przy drodze leśnej) *)

Kłody świerkowe, sr.<18 cm z drewna

Miesiąc sosnowe Kłody świerkowe Krajowe i eksportoweKłody ceny tarcicy oraz wyrobów w CzErWCU 2011 r. 09.2011 261,4 240,1

222,1

W Dynamika poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe %: 103,7 100,9 104,4 09.2011/09.2010**) ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Prezentowane dane pochodzą z konkretnych transakcji, jakie zawarły ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, ESTONIA - średnie ceny drew na są to ceny loco zakład bez VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku 60 krajowym Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym Opis

Cena

Uwagi

płyty klejone

8-12%, szlif. 120, kl.I

3200 zł/m³

grubość 18

okleina

sosna 1,2 mm, 10%, kl. I

6,50 zł/m²

50 palety i elementy palet

Miesiąc

Dynamika Grubość %: 25 [mm] 09.2011/09.2010 **)

Klasa jakości

I

Średnia cena PLN/m3

965

579 zł/m³

Grubość [mm]

1030 zł/m³

Klasa jakości

płyty klejone

8-10%, kl. III

1060 zł/m³

Średnia kraj.

kl.I

01.2011

03.2011

1620 zł/m³

09.2011

07.2011

05.2011

<20%, kl. I, suszone 294 zł/m³ Kłody sosnowe Kłody świerkowe Kłody świerkowe, sr.<18 cm

Przykładowe wyrobów1eksportowych *) Ceny przeliczono z €,ceny po kursie € = 4,4022 PLN (według tabeli średnich kursów 14.11.2011r.) Nazwa wyrobu Opis NBP z dniaCena Kraj przeznaczenia **) Dynamikę 09.2011/09.2010 wyliczono na podstawie cen w € drewno kominkowe

suszone, 20%, kl. I

294 pln/m3

DE,DK,FR,NOR

płyty klejone

buk, 8-10%, miniwczepy, B/C

760€/m³

D

czepy, A/B

09.2011

EU Kłody tartaczne, świerk

224,4

Dynamika %: 09.2011/09.2010 **)

Nazwa wyrobu sztacheta

Opis

Cena

105,1

Kraj przeznaczenia

LITWA - średnie ceny surow ca tartacznego 90*20

3 zł/mb.

PL

1 m³

2,270 zł

PL

1800*1800 mm

14,8 €/szt.

D

210

łuk ogrodowy 200

płot M-20 190

1800*1800 mm

17,3 €/szt.

D

180 paliki

Ø 9-14, 2,5-3,0

120 €/m³

UE

carport 170

304*510 cm

120 €/kpl.

D

LTL/m ³

płot M-21

III

I

II

III

I

II

III

I

II

I

II

700

507

995

768

631

1068

825

643

810

689

787

670

127

121

119

118

120

114

NORWEGIA - średnie ceny surow ca tartacznego

480

117

120

119

111

121

Średnia cena 1m tarcicy iglastej w II kwartale 2011 wynosiła 150

638 PLN

11.2010

01.2011

03.2011

Kłody tartaczne, sosna

05.2011

07.2011

09.2011

Kłody tartaczne, świerk

Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011

420

38

63

I

II

III

I

II

III

I

II

III

2033

1537

770

2025

1600

865

2135

1635

950

Dynamika zmian cen

400

09.2010

134

01.2011

11.2010

138

03.2011

112

137

Kłody tartaczne, sosna

05.2011

145

116

09.2011

07.2011

140

Kłody tartaczne, świerk

147

129

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm1 w porównaniu z poprzednim *) Ceny przeliczono z NOK, po kursie NOK(korona norweska) kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły = 0,5685 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia o 1 %, w klasie III spadły o 1 %. 14.11.2011r.) **) Dynamikę 09.2011 / 09.2010 wyliczono na podstawie cen w NOK Grubość [mm]

25

Klasa jakości

I

38

II

III

63

I II Finlandia

Średnia 960 773 443 990 cena PLN/m3 PLN/m3 bez VAT (w korze, przy drodze leśnej)*)

815

III

I

II

III

475

990

800

470

Kłody tartaczne, sosna Dynamika zmian cen

Miesiąc

Kłody tartaczne, świerk

260,9

115

106

258,2

111 102,1

119

99

110

101,4

114

95

Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzedFINLANDIA - średnie ceny surow ca tartacznego nim kwartałem wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, a w klasie III spadły o 8%. 63,00

Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011 deska podł. strug. 61,00

klasa jakości

średnia cena59,00 PLN/m2.

boazeria igl.>2m

deszczułka posadzk. Db

deszczułka posadzk. Bk

I

II

I

II

I

II

III

I

II

III

46

39

28

27

94

90

68

85

79

73

57,00 Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

134

105

115

127

118

112

116

102

129

117

55,00

09.2010

11.2010

01.2011

Ceny pozostałych wyrobów Kłody tartaczne, sosna

więźba dachowa (PLN/m3)

w rozrzucie od 539 do 980 PLN dla różnych przedsiębiorstw *) Ceny przeliczono z LTL, po kursie 1 LTL(lit litewski) = 1,2749 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 14.11.2011r.) **) Dynamikę 09.2011 / 09.2010 wyliczono na podstawie cen w LTL RD4/2011 3/2011 RD

118

Dynamika zmian cen 3

09.2010

118

25

440

160

140

krawędziaki

II

Dynamika 09.2011 30.06. 2011 Dynamika %: 108 /30.06. 09.2011/09.2010**) 2010

235,9

108,6wyrobów ogrodowych Przykładowe ceny

łaty 92,7

Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011

Litwa lasów płyty klejone (drewno dąb, 8-10%, z miniw5400 państwowych) pln/m3 EU płytybez klejone sosna, 8-10%, PLN/m3 VAT (bez kory, przy drodze leśnej)*) 1980 pln/m3 miniwczepy, A/B Miesiąc Kłody tartaczne, sosna

50

500

€/m ³

drewno kominkowe

11.2010

32 93,8

460

8-10%, kl. IV

09.2010

Kłody tartaczne, świerk

Dynamika zmian cen Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

płyty klejone

45 graniaki klejone

Kłody tartaczne, sosna

Ceny tarcicy iglastej ogólnego251,3 przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r. 246,7

09.2011

NOK/m ³

Nazwa 55wyrobu

€/m ³

Norwegia

03.2011

05.2011

MAXtartaczne, Kłody świerk 965

07.2011

09.2011

MIN 630

*) zrębki Ceny przeliczono z €, po kursie1701 € = 4,4022 PLN (według tabeli defibracyjne (PLN/m3) 110 średnich kursów NBP z dnia 14.11.2011r.) trociny (PLN/mp) 40 22 w €. **) Dynamikę 09.2011 / 09.2010 wyliczono na podstawie cen E.D.

RYNEK DRZEWNY

na podstawie Metinfo, listopad 2011

137


Wszystko o cenach

Wszystko o cenach

Przykładowe ceny drewna okrągłego i tarcicy na rynku Chińskim – październik 2011

Przykładowe ceny wyrobów z drewna dla rynku hurtowego w Austrii Przedstawione notowania pochodzą z raportów austriackich firm zajmujących się handlem hurtowym wyrobami z drewna. Ceny dla krajowego rynku hurtowego w EURO (bez VAT). Parytet przewozowy Wiedeń; wilgotność załadowczo-sucha; płatność w terminie 30 dni. Standardowe długości 4 do 6 m, dopuszcza się zawartość do 10% długości 3 i 3,5 m. Odchylenia od wymienionych warunków dostaw i n/wym. sortymentów (wg klasyfikacji ŐHU) będą skutkować zmianą cen. 02.11.2011 (EURO) Opis

j.m. min

Surowiec

Cena CNY/m3

Sosna 6m, średn. 24 - 28 cm (Shandong)

1750

Modrzew 6m, śr. 24-28 cm (Shandong)

1800

Merbau 6m, śr. <79 cm (Guangzou)

3500-4000

Sosna koreańska 4 m, średn. 38 cm i więcej (Hebei)

1800

Sosna mongolska 6 m, średn. 30 cm i więcej (Hebei)

1700

max

TARCICA IGLASTA: Świerk / jodła

Wyroby tarte

Cena CNY/m3

Wyroby szerokie klasy 0-II, obrzynane, 23 mm wzwyż

m

287

304

Tarcica 50-60 mm, dł. 4 m, sosna mongolska (Hebei)

1700

Łaty, klasa I/II

m

216

220

Tarcica 100 mm, dł. 4 m, sosna mongolska (Hebei)

1750

Tarcica budowlana, grub. znormalizowane, klasa III/IV, 8 cm wzwyż, 3 i 3,50 m

m

141

145

Tarcica bukowa, suszona, kl. A (Shanghai)

4800-5000

Tarcica budowlana, grub. znormalizowane, klasa III/IV, 8-16 cm, tylko 4 m

m

154

160

Tarcica dąb czerw. ameryk., 50 mm (Shanghai)

9500-9800

Tarcica budowlana, szeroka, klasa III/IV, 28 mm, 3-6 m

m

161

168

Tarcica krótka/króciaki, 18 mm wzwyż, 8 cm wzwyż,1-2,75 m

m

86

94

Na podstawie: Globalwood, listopad 2011 1 CNY (Yuan chiński) = 0,5057 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 14.11.2011r.

Sosna Tarcica boczna bezsęczna

m

303

321

Tarcica szeroka nieobrzynana, klasa I/II, luzem

m

230

235

Tarcica podłogowa/podłogówka, pryzmowana, 18-22 mm

m

230

240

Tarcica podłogowa/podłogówka, pryzmowana, 23-30 mm

m

237

247

Krawędziaki/kantówka, klasa I/III

m

204

211

m

151

157

Tarcica budowlana, wąska, klasa III/IV

Przykładowe ceny drewna okrągłego i tarcicy z Afryki, Ghana – październik 2011 Surowiec

Cena USD/m3

Wawa – kłody, śr. do 80 cm

140-150

Wawa – kłody, śr. powyżej 80 cm

157-170

Ceiba – kłody, śr. do 80 cm

118-130

Ceiba – kłody, śr. powyżej 80 cm

132-148

Makore – kłody oklein., kl. A, śr. do 80 cm

128-135

Makore – kłody oklein , kl. A, śr. powyżej 80 cm

140-166

Sapele – kłody, śr. do 80 cm, kl. A

145-155

Sapele – kłody, śr. powyżej 80 cm, kl. A

160-185

WYROBY TARTACZNE UBOCZNE: Zrębki (so/mo/św/jo) bez kory, załadunek spod piły

m.p.

16,40

16,50

Zrębki (św/jo) z korą, załadunek spod piły

m.p.

11,50

12,50

Zrębki (so/mo) z korą, załadunek spod piły

m.p.

13,00

16,00

Trociny, załadunek spod piły

m

12,70

13,20

DREWNO OPAŁOWE: Drewno opałowe twarde/liściaste, buk dł. 1 m, z drogi leśnej

m.p.

41,90

54,40

Żródło: Wiener BÖRSE AG R.G.

Przykładowe ceny wybranych wyrobów ogrodowych na rynku Niemieckim (€/szt, z mwst 19%) Świerk / opis wyrobu

listopad 2011

Tarcica na eksport

Cena (FOB) €/m3

Ceiba, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sezon.

210

Ceiba, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sucha

269

Dahoma, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sezon.

330

Dahoma, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sucha

385

Płot pełny , z łukiem wklęsłym (kratka), 180x180-165

102,95

Płot pełny , z łukiem wypukłym (kratka), 180x180-194

104,95

Płot pełny prosty, 180x180

74,95

Makore, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sezon.

530

Płot pełny prosty, z łukiem wypukłym, 180x180-194

84,95

Makore, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sucha

585

Kratka diagonalna 180x90

61,95

Sapele, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sezon.

555

Deska tarasowa ryflowana, modrzew, 26x142mm, €/mb

4,30

Sapele, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sucha

630

Deska tarasowa ryflowana, bangkirai, 25x145mm, €/mb

6,20

wg: Składy Handlowe Holz-Zentrum Mesem 1€=4,4022 PLN, według tabeli średnich kursów NBP z dnia 14.11.2011r.:

814

na podstawie Globalwood , listopd 2011 Kursy walut według tabeli średnich kursów NBP z dnia 14.11.2011r.: 1USD = 3,2132 PLN, 1€ = 4,4022 PLN E.D.

RYNEK DRZEWNY

RD 4/2011 3/2011


Rynki − wskaźniki i tendencje

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym Zasady publikacji informacji statystycznych w cyklu „TARTACZNICTWO W LICZBACH”

Rynku Drzewnym

Krajowe i eksportowe ceny tarcicy oraz wyrobów z drewna w CzErWCU 2011 r.

W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. PreZakres tematyczny czasowy prezentacji informazentowane dane pochodzą zikonkretnych transakcji, jakie zawarły cji statystycznych w cykluJeśli „Tartacznictwo w liczbach” ankietowane przedsiębiorstwa. nie jest zaznaczone inaczej, sąuzależniony to ceny loco jest zakład VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku odbez harmonogramu udostępniania odkrajowym powiednich danych przez Główny Urząd Statystyczny

(GUS) oraz (w zakresie handlu zagranicznego) przez Przykładowe ceny wyrobówAdministracji sprzedawanych na rynku krajowym Centrum Analityczne Celnej (CAAC). Przyjęto przy tym generalną zasadę przedstawiania Nazwa wyrobu Opis Cena Uwagi Czytelnikom „Rynku Drzewnego” informacji jak najpłyty klejone szlif. 120, kl.I 3200czasie zł/m³ grubość 18 świeższych, a 8-12%, dostępnych już w przygotowania materiałów do druku. I tak co roku: okleina sosna 1,2 mm, 10%, kl. I 6,50 zł/m²

palety i elementy palet

579 zł/m³ W numerze 1 „Rynku Drzewnego” publikujemy materiał pt.„Tartacznictwo w liczbach” – I-III1030 kwartał roku poprzedniepłyty klejone 8-10%, kl. IV zł/m³ go, w tym zestawienia i komentarz, ilustrujące: płyty klejone 8-10%, kl. III 1060 zł/m³ • pozyskanie drewna według sortymentów ogółem, w tym graniaki klejone kl.I zł/m³ w Lasach Państwowych (wyniki1620 ostateczne za rok poprzedzający rok miniony) drewno kominkowe <20%, kl. I, suszone 294 zł/m³ • oszacowanie rzeczywistej produkcji tarcicy w Polsce, oparte na dostępnych w tym czasie informacjach o rzeczywistym i przewidywanym pozyskaniu drewna tartacznego i obrotach Przykładowe ceny wyrobów eksportowych tym surowcem z zagranicą za I-III kwartał roku poprzedniego wyrobu Opis Kraj przeznaczeniapro• Nazwa zestawienie oraz wykresy, dot. fiCena zycznych rozmiarów dukcji wyrobów suszone, drzewnych (podmioty duże) za DE,DK,FR,NOR pierwsze trzy drewno kominkowe 20%, kl. I 294 pln/m3 kwartały i za cały miniony rok płyty klejone 8-10%, miniw-produkcji 760€/m³ D • dane dotyczącebuk,wartości sprzedanej, rentowności czepy, B/C obrotu, przeciętnego zatrudnienia (podmioty duże) za I-III płyty klejoneroku poprzedniego. dąb, 8-10%, miniw5400 pln/m3 EU kwartał czepy, A/B • informacje o eksporcie i imporcie surowca oraz wyrobów klejone za I-III kwartał sosna, 8-10%, 1980 pln/m3 EU zpłyty drewna roku poprzedniego. miniwczepy, A/B

W numerze 2 „RD” publikujemy materiał pt.„Tartacznictwo w liczbach” – wstępne wyniki roku poprzedniego, Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych w tym: • Nazwa oszacowanie rzeczywistej produkcji skali kilku powyrobu Opis Cenatarcicy (w Kraj przeznaczenia przednich lat), w tym wstępne oszacowanie za miniony rok sztacheta 90*20 3 zł/mb. PL • zestawienie dotyczące produkcji wyrobów drzewnych na łukpodstawie ogrodowy m³ 2,270 złlat wstecz), wPLtym władanych1 GUS (w skali kilku sne oszacowanie autora za rok poprzedni - dla podmiotów płot M-20 1800*1800 mm 14,8 €/szt. D średnich i dużych łącznie (oraz uzupełniająco dla samych płot M-21 1800*1800 mm 17,3 €/szt. D podmiotów dużych) • ofipaliki cjalne informacje statystyczne za okres minionego roku Ø 9-14, 2,5-3,0 120 €/m³ UE (na tle lat poprzednich), dotyczące produkcji sprzedanej, carport 304*510 cm 120 €/kpl. D przeciętnego zatrudnienia oraz rentowności obrotu (podmioty duże) • informacje o eksporcie i imporcie surowca oraz wyrobów 3 z drewna za1m jedenaście miesięcy Średnia cena tarcicy iglastej w IIpoprzedniego kwartale 2011roku. wynosiła W numerze 3 „RD” publikujemy dwa bloki informacji statystycznych: 1.„Handel zagraniczny drewnem i wyrobami z drewna” ostateczne wyniki za rok poprzedni. 2.„Tartacznictwo w liczbach” – I kwartał bieżącego roku, w tym: • pozyskanie drewna za rok poprzedni – dane wstępne, w rozrzucie od 539 do 980 PLN dla różnych przedsiębiorstw ogółem i według sortymentów (w układzie 5 ostatnich lat) • oszacowanie rzeczywistej produkcji tarcicy (za I kwartał) • zestawienie oraz wykresy, dot. fizycznych rozmiarów pro-

638 PLN

RD4/2011 3/2011 RD

Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r.

Grubość [mm] Klasa jakości Średnia cena PLN/m3 •

Dynamika 30.06. • 2011 /30.06. 2010

25

I

II

32

III

I

II

50

III

I

II

III

łaty I

krawędziaki II

I

II

dukcji wyrobów drzewnych (za I kwartał i I półrocze), pod965 700 mioty duże507 995 768 631 1068 825 643 810 689 787 670 dane dotyczące wartości produkcji sprzedanej, rentowności obrotu, przeciętnego zatrudnienia (za I kwartał), podDynamika zmian cen mioty duże informacje o eksporcie i118imporcie surowca oraz118wyrobów 117 120 119 111 121 118 127 121 119 120 114 z drewna (za I kwartał).

W numerze 4 „RD” publikujemy trzy bloki informacji staŚrednie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 tystycznych Grubość 25 w liczbach” – ostateczne 38 63 1.„Tartacznictwo wyniki poprzed[mm] niego roku, w tym: Klasa I II III I II III I II III jakości • oszacowanie rzeczywistej produkcji tarcicy Średnia 2033 1537 dot. 770fizycznych 2025 1600 865 produkcji 2135 1635 950 • zestawienie rozmiarów wyrobów kraj. drzewnych (w skali kilku lat wstecz), podmioty średnie Dynamika zmian cen i duże Dynamika 30.06. • dane dotyczące wartości produkcji sprzedanej (w skali kil2011 134 138 112 137 145 116 140 147 129 ku poprzednich lat), podmioty średnie i duże. /30.06. 2010

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim UWAGA! kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %, Prezentacja ostatecznych wyników ograniczona jest zakrew klasie III spadły o 1 %. sem informacji publikowanych przez GUS, które nie zawierają informacji o rentowności obrotu i zatrudnieniu w podmiotach średnich i dużych (o powyżej 9 osób). W tym zakreCenyzatrudnieniu tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 Grubość 25 38 więc dane odnoszące 63 sie reprezentatywne i ostateczne są się [mm] wyłącznie do podmiotów dużych, publikowane w numerze 2 RD. Klasa I II III I II III I II III jakości

Średnia 960 773 w liczbach” 443 990 – I815 475 990 800 roku, 470 2.„Tartacznictwo półrocze bieżącego cena w3 tym: PLN/m • oszacowanie rzeczywistej produkcji tarcicy (I półrocze) Dynamika zmian cen Dynamika • zestawienie oraz wykresy, dot. fizycznych rozmiarów pro30.06. dukcji wyrobów (I półrocze i 110 I – III 114 kwartał), 2011 108 115 106drzewnych 111 119 99 95 /30.06. podmioty duże 2010 • dane dotyczące wartości produkcji sprzedanej, przeciętCeny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednego zatrudnienia, rentowności obrotu (I półrocze), podnim kwartałem wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, mioty duże a w klasie III spadły o 8%. • informacje o eksporcie i imporcie surowca oraz wyrobów z drewna (ICeny półrocze). materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011 3.„Światowy drzewny” – oparte naDbmateriałach Komideska podł.rynek strug. boazeria igl.>2m deszczułka posadzk. deszczułka posadzk. Bk tetu Drzewnego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ klasa I II I II I II III I II III jakości (EKG) dane statystyczne za rok ubiegły oraz szacunkowe wyniki roku39bieżącego i prognozy na rok68 następny, w tym: 46 28 27 94 90 85 79 73 średnia cena • 2 aktualne statystyki oraz prognozy dla rynku drzewnego PLN/m . w regionie objętym pracami EKG (Europa, Ameryka PółDynamika zmian cen nocna i WNP) Dynamika • zestawienia zawierające podsumowanie prognoz w za30.06. 2011 102 112 116 129 117 134 105 115 127 118 /30.06. kresie produkcji, importu i eksportu tarcicy oraz surowca 2010 drzewnego dla Europy i Federacji Rosyjskiej.

UWAGA! Ceny pozostałych wyrobów

MAX

MIN

Wymienione powyżej kwartalne informacje o produkcji i wyniwięźba dachowa (PLN/m3) 965 630 kach przemysłu, przy których zaznaczono „podmioty duże”, publi3 zrębki defibracyjne (PLN/m ) 170 pozwalającym na wyodrębnie110 kowane są przez GUS (w układzie nie branży tartacznej) wyłącznie w odniesieniu do „dużych” podtrociny (PLN/mp) 40 22 miotów gospodarczych, zatrudniających powyżej 49 pracowników. red

RYNEK DRZEWNY

157


Wszystko o cenach Rynki − wskaźniki i tendencje

TARTACZNICTWO W LICZBACH ostateczne wyniki 2010 roku Najważniejsze fakty:

W materiale niniejszym prezentowane są dane statystyczne, zaczerpnięte z najświeższych dostępnych obecnie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym, dane te można traktować jako aktualizację odpowiednich wyników wstępnych i szacunkowych (w odniesieniu do wielkości i wartości produkcji), prezentowanych wcześniej w „Rynku Drzewnym”. Wobec braku publikacji, na podstawie których można byłoby odpowiednio zaktualizować informacje o zatrudnieniu i rentowności, aktualne pozostają w tym zakresie dane przedstawione w „Rynku Drzewnym” Nr 2/2011. Ostateczne wyniki handlu zagranicznego drewnem i produktami drzewnymi podane zostały w Nr 3/2011 „Rynku Drzewnego”.

Oszacowanie rzeczywistej produkcji tarcicy

Wyniki oszacowań realistycznej łącznej produkcji tarcicy w 2010 roku (patrz tab. 1) oparto na oficjalnych danych GUS o pozyskaniu drewna wielkowymiarowego oraz o handlu zagranicznym tym drewnem w tymże roku. Tab. 1. Produkcja tarcicy w 2010 roku – szacunki Szacunkowa wielkość produkcji 2009 – wersja zaktualizowana

Produkt

2010 xx

ilość (tys. m³)

ilość (tys. m³)

2009=100

Tarcica ogółem

7.790

8.030

103,1

w tym: tarcica iglasta

6.420

6.640

103,4

1.370

1.390

101,5

tarcica liściasta Uwagi:

x zaktualizowane oszacowanie za 2009 rok, dokonane na podstawie danych GUS w zakresie obejmującym pozyskanie drewna i handel zagraniczny xx wyniki oszacowania, dokonanego na podstawie danych GUS o pozyskaniu drewna w Polsce w 2010 roku („Mały Rocznik Statystyczny”, GUS 2011) Źródło: szacunki własne na podstawie danych GUS

Przedstawiony w tym zestawieniu „teoretyczny” wskaźnik wzrostu produkcji tarcicy iglastej jest znacznie niższy od prezentowanego w oficjalnych danych GUS za 2010 rok (jak w tab. 2), w przypadku tarcicy liściastej natomiast z oszacowań wynika możliwy nieznaczny przyrost łącznej produkcji, podczas gdy GUS wykazuje jej spadek w stosunku do roku poprzedniego.

Produkcja według oficjalnych danych GUS

Z corocznej publikacji GUS „Produkcja wyrobów przemysłowych w 2010 r.”, dotyczącej podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosiła 10 osób i więcej, wynika, że produkcja tarcicy ogółem była o 9,7% wyższa niż w roku poprzednim, przy czym wzrost miał miejsce wyłącznie w produkcji tarcicy iglastej – o 11,4%, natomiast produkcja tarcicy liściastej zmniejszyła się o 2,7% (patrz tab. 2). Jako swojego rodzaju ciekawostkę można odnotować kolejną modyfikację danych o produkcji tarcicy w 2009 roku – po radykalnym podwyższeniu tych wielkości w stosunku do wcześniejszych informacji (co zostało skomentowane w „Rynku Drzewnym” Nr 2/2011) GUS dokonał kolejnych korekt, tym razem w dół (aczkolwiek nieznacznie, ogółem o niespełna 32 tys. m³). Porównując najnowsze informacje o produkcji „łącznej” z wcześniejszymi danymi GUS o produkcji wyłącznie w dużych podmiotach gospodarczych (wydrukowanych w tab. 2 kursywą) zauważa się, że wskaźniki zmian w 2010 roku w stosunku do roku poprzedniego są tym razem relatywnie zbliżone, co zwiększa zaufanie do zaprezentowanych obecnie wielkości i stwarza nadzieję, że w kolejnych publikacjach statystycznych GUS nie będzie wprowadzać do nich istotnych zmian.

Produkcja sprzedana

Korekty danych za 2009 rok GUS dokonał także, lecz w minimalnej skali, w statystyce produkcji sprzedanej tarcicy (patrz tab. 3).

Tab. 2. Produkcja wyrobów drzewnych, podmioty średnie i duże (o zatrudnieniu powyżej 9 osób), 2005-2010 Produkt / jednostka miary

2005

2006

2007

2008

2009

3.359,9 2.188

3.607,2 2.427

4.416,6 2.759

3.862,9 2.542

2.812,8 1.845

3.017,9 2.036

3.769,8 2.396

547,1 343

589,3 391

Okleiny (tys.m2)

54.291,0 53.777

Płyty parkietowe łącznie (tys. m2)

2010 ilość

2009=100

3.850,4 2.119

4.224,0 2.404

109,7 113,5

3.369,0 2.223

3.382,7 1.839

3.769,1 2.128

111,4 115,7

646,8 363

493,9 319

467,7 280

454,9 276

97,3 98,8

62.796,0 59.893

59.381,0 59.251,0

55.654,0 53.864

43.712,0 39.743

34.868,0 31.698

79,8 79,8

35.917,8 35.375

35.043,1 34.493

34.984,5 34.272

32.949,7 31.895

37.320,2 32.504

40.926,4 40.465

109,7 124,5

z tego: płyty parkietowe do podłóg mozaikowych

3.008,0 2.515

2.969,0 2.613

2.490,0 1.820

2.220,7 1.431

1.928,0 1.536

1.966,2 1.529

102,0 99,5

płyty parkietowe pozostałe, w tym laminaty

32.909,8 32.860

32.074,1 31.880

32.494,5 32.452

30.489,1 30.464

35.392,2 30.968

38.960,2 38.936

110,1 125,7

Tarcica łącznie (tys. m³) w tym: tarcica iglasta (tys. m³) tarcica liściasta (tys. m³)

Uwagi: Wielkości, wydrukowane kursywą, odnoszą się do podmiotów dużych, zatrudniających powyżej 49 osób; pozostałe wielkości (czcionka normalna) dotyczą podmiotów gospodarczych, zatrudniających powyżej 9 osób (tj. średnich I dużych łącznie). Dane za 2009 rok, w wyniku dokonanych przez GUS kolejnych korekt, odbiegają od wielkości wcześniej prezentowanych w „Rynku Drzewnym” (Nr 2/2011) za ten rok Począwszy od bieżącego roku GUS zrezygnował z publikacji danych o produkcji obłogów; w rezultacie pozycja ta, a tym samym zbiorcza pozycja „okleiny i obłogi”, musiała zostać wyeliminowana z obecnego zestawienia. W związku z brakiem jakichkolwiek statystyk dotyczących produkcji „pozostałych materiałów podłogowych” (poza płytami parkietowymi) autor zdecydował się zaprzestać dokonywania dotychczasowych szacunków tej wielkości, których wiarygodność należałoby już obecnie uznać za znikomą (jako że oparte one były na materiałach Instytutu Technologii Drewna, pochodzących sprzed siedmiu lat). Źródło: GUS

816

RYNEK DRZEWNY

RD 4/2011 3/2011


Rynki − wskaźniki i tendencje

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym

Tab. 3. Produkcja sprzedana drewna i wyrobów z drewna, podmioty średnie i duże (o zatrudnieniu powyżej 9 osób), 2005–2010 wartość w mln zł

Rynku Drzewnym

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

Drewno przetarte i strugane

2.705,5

2.962,3

3.683,9

3.326,9

Fornir i płyty na bazie drewna

4.461,8

5.168,5

6.369,1

Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa

4.143,4

4.418,7

b.d.

b.d.

w tym: gotowe płyty podłogowe

pozostałe wyroby stolarskie i ceny ciesielskietarcicy dla Krajowe i eksportowe oraz wyrobów z drewna b.d. b.d. budownictwa w CzErWCU 2011 r.

2010

wartość

2009=100

2.576,2

2.900,9

112,6

5.629,4

5.318,5

5.599,8

105,3

5.146,5

5.767,9

5.335,5

5.288,3

99,1

b.d.

b.d.

934,2

928,0

99,3

b.d.

4.360,3 30.06.2011 r. Cenyb.d. tarcicy iglastej ogólnego4.401,3 przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3;

99,1

1.208,3 114,3krawędziaki Grubość 251.687,0 32 964,9 501.102,7 łaty [mm] W Pozostałe poniższych tabelach Państwu przykładowe wyroby z drewna; wyroby zprzedstawiamy korka, słomy 1.406,4 1.580,8 1.675,0 1.738,9 1.945,5 111,9 ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Pre- 1.830,1 i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania Klasa I II III I II III I II III I II I II jakości Ogółem – drewno i wyroby z drewna i korka, ze zentowane dane pochodzą z wyroby konkretnych transakcji, jakie zawarły 13.536,9 15.025,2 18.237,9 18.086,2 15.934,0 16.837,2 105,7 słomy i mater. w rodzaju stosow. do wyplatania 965 700 507 995 768 631 1068 825 643 810 689 787 670 Średnia ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, cena Uwagi: są to ceny loco zakład bez VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku PLN/m3 1) dane za rok 2009 zostały skorygowane przez GUS i różnią się od wartości, podanych dla tego okresu w zestawieniu opublikowanym w „Rynku Drzewnym” Nr 4/2009 krajowym 2) w publikacji „Produkcja wyrobów przemysłowych w 2010 r.” po raz pierwszy wyodrębniono pozycje: „gotowe płyty podłogowe” i ”pozostałe wyroby stolarskie i ciesielskie budownictwa”, w latach poprzednich ujmowane Dynamikadla zmian cen w jednej zbiorczej pozycji „wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa”; brak odpowiednich danych za lata 2005-2008 uniemożliwia przeprowadzenie stosownego wyodrębnienia za ten okres w powyższym Dynamika zestawieniu 30.06. Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym Źródło: GUS, obliczenia własne (w tym wskaźniki dynamiki „w cenach bieżących”) 2011 117 120 119 111 121 118 118 127 121 119 118 120 114 /30.06. Nazwa wyrobu Opis Cena Uwagi 2010 Opakowania drewniane

819,7

894,9

Z klejone zestawienia sprzedanej płyty 8-12%,wynika, szlif. 120, kl.I że wartość 3200 zł/m³ produkcji grubość 18 tarcicy i półfabrykatów była w 2010 roku o 12,6% wyższa niż okleina sosna 1,2 mm, 10%, kl. I 6,50 zł/m² w roku poprzednim. Taki wskaźnik wzrostu wydaje się być palety i elementy palet stopniu skorelowany 579 w znacznym z zł/m³ indeksem wzrostu wolumenu produkcji tarcicy ogółem. płyty klejone 8-10%, kl. IV 1030 zł/m³ Warto ponadto odnotować, że skala wzrostu produkklejone 8-10%, kl. III cjipłyty sprzedanej tartacznictwa była1060 wzł/m³ 2010 roku ponaddwugraniaki klejone drewno kominkowe

kl.I

1620 zł/m³

<20%, kl. I, suszone

294 zł/m³

Opis

Cena

Kraj przeznaczenia

NAJWAŻNIEJSZE suszone, 20%, kl. IFAKTY: 294 pln/m3 DE,DK,FR,NOR Oszacowanie rzeczywistej produkcji tarcicy

płyty klejone buk, 8-10%, miniw760€/m³ Za podstawę oszacowania rozmiarów rzeczywistejD produkcji czepy, B/C tarcicy w 2011 roku (tab. 1) przyjęto wielkości pozyskania drewna płyty klejone dąb,podane 8-10%, miniw5400 pln/m3 przekazanych EU wielkowymiarowego, w prognozach przez czepy, A/B Ministerstwo Środowiska na doroczną sesję Komitetu Drzewnego Europejskiej Komisji ONZ, jaka miała płyty klejone sosna, Gospodarczej 8-10%, 1980 pln/m3 EU miejsce miniwczepy, A/B2011 roku. W przewidywaniach tych w dniach 10-14 października zakłada się, że pozyskanie wielkowymiarowego drewna iglastego w Polsce w 2011 roku, szacowane na 2,7 m³, będzie praktycznie ceny wyrobów ogrodowych równe wielkościPrzykładowe za rok 2010 (2.691 tys. m³), natomiast drewna liściastego wykaże nieco wyższy, lecz także nieznaczny wzrost – Nazwa wyrobu Opis Cena Kraj przeznaczenia o niespełna 1,6%. Ilość surowca tartacznego, stojącego teoretyczsztacheta 90*20 zł/mb.połowy roku przyjęto PL nie do dyspozycji producentów tarcicy 3(dla tu, wobec braku odpowiednich danych, połowę rocznej wielkości połuk ogrodowy 1 m³ 2,270 zł PL zyskania), została zmniejszona o saldo handlu zagranicznego tym płot M-20 w I półroczu 1800*1800 mm roku, przy 14,8 €/szt. surowcem 2011 czym nadwyżka Deksportu Tab. 1. M-21 Produkcja tarcicy,1800*1800 I półroczemm 2011 – szacunki17,3 €/szt. płot Szacunkowa wielkość produkcji paliki Ø I9-14, 2,5-3,0 120 €/m³ półrocze 2010 – wersja zaktualizowana 304*510x cm ilość (tys. m)

tarcica liściasta

1m

3

4.040 tarcicy 3.340

120 €/kpl.

4.090 kwartale 3.390

638 PLN 700

700

UE

I półrocze 2011 xx

ilość (tys. m)

iglastej w II

D

D

I pół. 2010=100 xxx

2011

101,2 wynosiła 101,5 100,0

Uwagi: x zaktualizowane oszacowanie za I półrocze 2010 roku, dokonane na podstawie danych skorygowanych przez GUS (w zakresie obejmującym pozyskanie drewna i handel zagraniczny) xx wyniki oszacowania, dokonanego na podstawie szacunków pozyskania surowca tartacznego w 2011 roku, zaprezentowanych w materiale Ministerstwa Środowiska na sesji Komitetu Drzewnego EKG w październiku w roku rozrzucie od 539 do 980 PLN dla różnych przedsiębiorstw 2011 xxxx do porównania przyjęto zaktualizowane oszacowanie za I półrocze 2010 roku Źródło: szacunki własne na podstawie danych GUS i materiałów Komitetu Drzewnego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

RD4/2011 3/2011 RD

1537

770

2025

1600

865

2135

1635

950

140

147

129

Zbigniew Morgoś

Dynamika zmian cen

drewno kominkowe

w tym: tarcica iglasta

2033

TARTACZNICTWO W LICZBACH – I półrocze 2011 roku

Nazwa wyrobu

Tarcica ogółem cena Średnia

jakości

Średnia kraj. Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

Przykładowe ceny wyrobów eksportowych

Produkt carport

krotnie wyższa od przeciętnej dla całego działu „produkcja drewna i wyrobów z drewna”, i – co więcej – znacznie wyżŚrednie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 sza od tempa wzrostu całej sprzedanej produkcji przemyGrubość 25 38 63 [mm] słowej (objętej cytowanym wydawnictwem GUS), które wyKlasa I II III I II III I II III niosło 7,8%.

134

138

112

137

145

116

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %, w klasie III spadły o 1 %.

nad importem w przypadku drewna iglastego zmniejszyła się z ok. 3 Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/mok. ; 30.06.2011 275 tys. m³ w I półroczu 2010 roku do 194 tys.m³ w okresie Grubość 25 38 63 analizowanym, natomiast w przypadku drewna liściastego nie[mm] znaczne dodatnie saldo wymiany z zagranicą przed rokiem (ok. Klasa I II III I II III I II III 7jakości tys. m³) zamieniło się w równie niewielkie saldo ujemne w I półŚrednia 2011 960 roku 773 (ok. 11 443 tys. 990 815 475 przy 990wykorzystaniu 800 470 roczu m³). Wyliczone cena tych PLN/m3danych, z uwzględnieniem szacunkowych wskaźników wykorzystania ogólnej ilości drewna dozmian produkcji tarcicy oraz wskaźniDynamika cen ków Dynamikauzysku tarcicy z 1 m³ surowca, wielkości za I półrocze 2011 30.06. roku istotny od99wielkości 2011 nie odbiegają 108 115 więc 106w sposób 111 119 110 z analogicz114 95 /30.06. okresu poprzedniego roku; znacznie różnią się natomiast nego 2010 odpowiednie wielkości, wykazywane w oficjalnej statystyce GUS Ceny tarcicypodmiotów bukowej grubość 25 mm– w z poprzeddla dużych gospodarczych jakporównaniu poniżej. nim kwartałem wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, a w klasie III spadły według o 8%. Produkcja oficjalnych danych GUS Rozmiary produkcji tarcicy ogółem w dużych podmiotach gomateriałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011 spodarczych w I Ceny półroczu 2011 roku były o 10,2% wyższe niż deska podł. strug. boazeria igl.>2m deszczułka posadzk. Db deszczułka posadzk. Bk przed rokiem, przy czym wzrost miał miejsce wyłącznie w proklasa I II I II I II III I III dukcji tarcicy iglastej – o 12,5%, natomiast w produkcjiII tarcicy jakości liściastej odnotowano spadek o 5,8% (tab. 2). 46 39 28 27 94 90 68 85 79 średnia cena 2. Produkcja wyrobów drzewnych, I półrocze i I-III kwartał 2011, podmioty duże Tab. 2 PLN/m . (o zatrudnieniu powyżej 49 osób)

Dynamika Produkt / jednostka miary 30.06. 2011 102 112 /30.06. Tarcica 2010 łącznie (tys. m3)

Dynamika zmian cen2011 I półrocze 116

129

ilość 117

73

I-III kwartał 2011

I pół. ilość 134 105 115 2010=100

I-III 127 118 kw.2010=100

1.313

110,2

1.957

111,1

w tym: tarcica iglasta (tys. m3)

1.175

112,5

1.752

113,0

tarcica liściasta (tys. m3) Ceny pozostałych wyrobów Okleiny (tys. m2)

137 MAX 15.055

94,2

205

86,5

20.208

3 więźba dachowa Płyty parkietowe (tys.(PLN/m m2) )

MIN

97,6 81,6

965 22.627

123,7

36.009

630 121,4

w tym: płyty parkietowe3 do podłóg zrębki defibracyjne (PLN/m2 ) mozaikowych (tys. m )

689 170

94,1

1.072

110 96,0

płyty trocinyparkietowe (PLN/mp) pozostałe, w tym laminaty (tys. m2)

40 21.938

125,0

34.937

22 122,4

Źródło: GUS

RYNEK DRZEWNY

177


Wszystko o cenach Rynki − wskaźniki i tendencje Dane statystyczne za okres pierwszych trzech kwartałów roku wykazują nieznaczną dalszą poprawę: indeks wzrostu produkcji tarcicy ogółem zwiększył się do 11,1%, w tym dla produkcji tarcicy iglastej – do 13,0%, a w przypadku tarcicy liściastej skala spadku obniżyła się do 2,4%. Jak widać na wykresie 1, rozmiary produkcji tarcicy iglastej w III kwartale 2011 roku były w okresie od początku 2006 roku niższe jedynie od wielkości z tegoż kwartału roku 2007.

Produkcja sprzedana

Według GUS, wartość produkcji sprzedanej wyrobów tartacznych w dużych podmiotach gospodarczych (w cenach stałych z 2005 roku) była w I półroczu 2011 roku aż o 28,4% wyższa w stosunku do odpowiedniej wielkości z roku 2010 (tab. 3). Tab. 3. Produkcja sprzedana działu „produkcja drewna i wyrobów z drewna”, I półrocze 2011 roku, podmioty duże (o zatrudnieniu powyżej 49 osób) Grupa / dział produkcji

I pół. 2010 =100 xx

8.241,1

101,5

1.260,7

128,4

6.980,4

97,6

Ogółem produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny

Wykres 1. Produkcja kwartalna tarcicy iglastej (podmioty duże), 2006-2011

w tym: produkcja wyrobów tartacznych

650

produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny

Uwagi: x wartość – w cenach bieżących xx wskaźniki dynamiki – w cenach stałych (jako ceny stałe przyjęto średnie ceny bieżące 2005 r. Źródło: GUS

600

tys. m³

550

500

450

400 2006 I

I półrocze 2011 wartość (mln zł) x

II

III

IV2007 I

II

III

IV2008 I

II

III

W przypadku tarcicy liściastej (wykres 2) poziom jej produkcji w III kwartale 2011 roku był nieznacznie wyższy jedynie od wielkości z tego samego kwartału roku 2010, niższy natomiast od wszystkich pozostałych danych za III kwartał z lat 2006-2009. Wykres 2. Produkcja kwartalna tarcicy liściastej (podmioty duże), 2006-2011 105

Zestawienie tego wskaźnika z innymi indeksami musi budzić pewne wątpliwości, jako że jest on ponad dwukrotnie wyższy od wykazanego za I kwartał 2011 roku (11,4%), ale także od indeksu wzrostu fizycznych rozmiarów produkcji tarcicy ogółem w I półroczu 2011 roku (10,2% - jak w tab. 2). Wyjaśnienia tych wątpliwości nie można raczej szukać w zastosowanej przez GUS metodzie wyliczania indeksów wzrostu wartości produkcji sprzedanej w cenach stałych (z 2005 roku), bowiem porównanie obydwu odpowiednich wartości w cenach bieżących daje wskaźnik wzrostu na poziomie jeszcze wyższym – 33,7% (jak zacytowano w „Rynku Drzewnym” Nr 4/2010, wartość produkcji sprzedanej w I półrocze 2010 roku wynosiła 942,8 mln zł). Należy ponadto zauważyć, że wysoki wzrost wartości produkcji sprzedanej przy znacznie niższym przyroście wolumenu produkcji nie przełożył się na odpowiednią skalę poprawy rentowności obrotu (o czym poniżej). Równie zagadkowe jest „statystyczne” wysunięcie się tartacznictwa na jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż przemysłu; wskaźnik wzrostu na poziomie 28,4% jest ponad czterokrotnie wyższy od odnotowanego za I półrocze dla produkcji sprzedanej całego polskiego przemysłu (6,1%), a także sektora przetwórstwa przemysłowego (6,8%).

Rentowność obrotu

Wyliczone przez GUS za I półrocze 2011 roku wskaźniki rentowności obrotu w dużych podmiotach gospodarczych branży tartacznej: brutto – 3,4%, netto – 2,8% (wykresy 3 i 4) są

100

6

Wykres 3. Wskaźniki rentowności obrotu brutto (podmioty duże), I półrocze 2011

95

5 90

4 3,4

tys. m³

85

3 80

2,4

2,1

2 75

1

70

0

65

60 2006 I

818

II

III

IV2007 I

II

III

IV2008 I

II

III

I pół. 2010 produkcja wyrobów tartacz-

RYNEK DRZEWNY

2010 (cały rok) produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka i wikliny

I pół. 2011 ogółem produkcja wyrobów z drewna, korka i wikliny

RD 4/2011 3/2011


Rynki − wskaźniki i tendencje

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym

wprawdzie wyraźnie korzystniejsze od odpowiednich indeksów za analogiczny okres, jak i za cały 2010 rok, jednak wykazują nieznaczne pogorszenie w porównaniu ze wskaźnikami za I kwartał bieżącego roku (brutto – 3,7%, netto – 3,1%).

Handel zagraniczny

Zestawienie obrotów handlu zagranicznego za I półrocze lat 2010 i 2011 (tab. 5 i 6) świadczy o utrzymującej się ogólnej spadkowej tendencji rozmiarów eksportu, przy czym – podobnie jak w statystyce za I kwartał 2011 roku – jedynym wyjątkiem od tej tendencji pozostaje wywóz przemysłowego surowca drzewnego liściastego. Odwrotne zjawisko ma miejsce w imporcie, gdzie dodatnie wskaźniki wzrostu pojawiły się niemal we Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r. wszystkich pozycjach; wyjątek stanowią tu w zasadzie jedynie Grubość 25 32 50 łaty krawędziaki materiały podłogowe. [mm] Wyrażone w III złotych wskaźniki dynamiki zmian wartości Klasa I II I II III I II III I II I II jakości eksportu i importu pozostały w analizowanym okresie (również podobnie kwartale 2011631roku) 965 jak 700w I507 995 768 1068 na 825poziomie 643 810 stosunkowo 689 787 670 Średnia cena nieznacznie różniącym się od indeksów liczonych dla wartości PLN/m3 w euro; średnioważony kurs euro w I półroczu 2011 roku (3,9540 Dynamika zmian cen PLN/EUR) kształtował się na poziomie o 1,2% poniżej odpoDynamika wiedniego kursu sprzed roku (4,0006 PLN/EUR). Większe róż30.06. 2011 dotyczyły 117 120 statystyk 119 111 w dolarach, 121 118 118 121 119 118 120 nice jako127że średnioważony kurs114 /30.06. 2010 USD w I półroczu 2011 roku (2,8180 PLN/USD) był o ok. 6,6% niższy od odpowiedniego za I półrocze roku 2010.

Rynku Drzewnym

Wykres 4. Wskaźniki rentowności obrotu netto (podmioty duże), I półrocze 2011

6 Krajowe i eksportowe ceny tarcicy oraz wyrobów z drewna w CzErWCU 2011 r.

W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe 5 ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Prezentowane dane pochodzą z konkretnych transakcji, jakie zawarły 4 ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, są to ceny loco zakład bez VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku krajowym 2,8 3 2

Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym 2

Nazwa wyrobu

Opis

płyty klejone okleina

1

1,6

Cena

Uwagi

8-12%, szlif. 120, kl.I

3200 zł/m³

grubość 18

sosna 1,2 mm, 10%, kl. I

6,50 zł/m²

palety 0 i elementy palet płyty klejone

579 zł/m³

I pół. 2010

płyty klejone

Eksport

Grubość [mm]Wolumen

8-10%, kl. IV

produkcja wy8-10%, kl. III robów tartacz-

2010 (cały rok)

I pół. 2011

1030 zł/m³

produkcja pozo1060 zł/m³ stałych wyrobów z drewna, korka i 1620 zł/m³ wikliny

graniaki klejone

kl.I

drewno kominkowe

<20%, kl. I, suszone

ogółem produkcja wyrobów z drewna, korka i wikliny

294 zł/m³

Nieznaczne pogorszenie w stosunku do I kwartału wykazała też w I półroczu rentowność obrotu pozostałych branż działu Przykładowe ceny wyrobów eksportowych produkcji drzewnej (brutto 5,8%, netto 5,0% wobec 6,0% i 5,3% wyrobu Opis Cena Kraj przeznaczenia w I Nazwa kwartale) oraz całego działu (brutto 5,4%, netto 4,7% w porównaniu z 5,7% i 5,0%). drewno kominkowe suszone, 20%, kl. I 294 pln/m3 DE,DK,FR,NOR Zmniejszenie rentowności obrotu branży drzewnej kontrastuklejone buk, 8-10%, miniwD je z płyty pewną poprawą wskaźników dla760€/m³ dużych podmiotów gospoczepy, B/C darczych całego przemysłu – brutto 8,4%, netto 7,1% (wobec płyty klejone 8-10%, miniw5400 pln/m3 EU odpowiednio: 7,7%dąb,i 6,3% w I kwartale br.) oraz sektora przeczepy, A/B twórstwa przemysłowego – 5,8% brutto i 5,0% netto ((odpowiedklejone 8-10%, 1980 pln/m3 EU nio: płyty 5,5% i 4,6% w I sosna, kwartale). miniwczepy, A/B

Zatrudnienie

Wielkość przeciętnego zatrudnienia w dużych podmiotach Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych branży tartacznej za I półrocze 2011 roku wynosiła 14,8 tys. osób – tyle samo, co w I kwartale, lecz aż o 23,3% więcej w porównaNazwa wyrobu Opis Cena Kraj przeznaczenia niu ze stanem sprzed roku (tab. 4). sztacheta 90*20 3 zł/mb. PL Tab. 4. Przeciętne zatrudnienie w produkcji drewna i wyrobów drzewnych, I półrocze 2011, podmioty duże (o zatrudnieniu powyżej 49 osób) łuk ogrodowy 1 m³ 2,270 zł PL Grupa / dział produkcji płot M-20 1800*1800 mm Ogółem produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny płot M-21 1800*1800 mm w tym: produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna paliki Ø 9-14, 2,5-3,0 produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i carport 304*510 cm wikliny

ilość (tys. osób) 14,8 €/szt. 58,3 17,3 €/szt.

I pół. 2010=100 D 97,3 D

14,8 120 €/m³

123,3 UE

43,6 120 €/kpl.

90,9 D

Źródło: GUS

Jak widać, wysoki wzrost przeciętnego zatrudnienia wydaje cena 1m3 tarcicy iglastejwartości w II kwartale 2011 wynosiła sięŚrednia być uzasadniony wzrostem produkcji sprzedanej (28,4%), czego jednak nie można powiedzieć o przyroście produkcji w wymiarze fizycznym (10,2%). W pozostałych branżach działu produkcji drzewnej miało miejsce ograniczenie przeciętnego zatrudnienia o ponad 9%; w skali całego działu spadek ograniczył się do 2,7%. Przeciętne zatrudnienie w dużych podmiotach całego przemysłu było w Iod półroczu roku 1,4% większe niż przed row rozrzucie 539 do 2011 980 PLN dlao różnych przedsiębiorstw kiem. W sektorze przetwórstwa przemysłowego wskaźnik wzrostu zatrudnienia wzrósł do 1,9%.

638 PLN

RD4/2011 3/2011 RD

Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 25

38

63

wywozu drewna opałowego w I półroczu 2011 roku mniejszy rokiem; tych Klasa był o I ok. 12% II III I niż przed II III I wartość II III jakości wysyłek uległa obniżeniu o prawie 7%. Średnia 2033 1537 770 2025 1600 865 2135 1635 950 kraj.Mniejsze również – o ok. 14% – niż w I półroczu 2010 roku były w analizowanymDynamika okresie rozmiary eksportu przezmian cen Dynamika 30.06. 5. Eksport drewna i wyrobów z drewna, I półrocze 2011 Tab. 2011 134 138 112 137 145 116 140 147 129 /30.06. I półrocze 2010 (dane ostateczne) 2010 ilość wartość Produkt jedn. Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim ilość tys. PLN miary

kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %, opałowe ogółem m 342.181,0 106.149,1 wDrewno klasie III spadły o 1 %. 3

883.846,1

204.107,3

w tym: drewno surowe z wyłączeniem malowanego, 3 861.229,5 Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej m PLN/m3; 30.06.2011 bejcowanego itp.

186.472,1

Drewno surowe ogółem

m3

Grubość z tego: kłody iglaste 25 [mm] pozostałe drewno iglaste Klasa I II III kłody dębowe I bukowe jakości drewno liściaste Średnia 960pozostałe773 443 cena i półfabrykaty ogółem Tarcica 3 PLN/m w tym: iglaste

I

38m3

309.765,2

m3

484.038,9 III I 34.982,3

100.630,0 II III 11.726,0

475 32.443,1990 277.449,2

6.998,9 470 800 274.002,5

II

m3

3 815m m3

990

m3 Dynamika zmian cen3 liściaste (gat. strefy umiarkowanej) m

Dynamika Okleiny 30.06. i obłogi 2011 108 Opakowania z drewna 115 /30.06. 2010 Materiały podłogowe łącznie

106

1000 m2 119m3

111

63 67.117,2

230.126,8

175.310,4

46.040,7

94.495,1

10.502,9 99 711.049,1 110

64.126,6 114 431.668,3 95

72.527,3

m3

351.700,6

I półrocze 2011

Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzedilość wartość Produkt nim kwartałem wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, jedn. ilość tys. PLN a w klasie III spadły o 8%. miary Drewno opałowe ogółem m3 300.304,2 2 788.900,3 Drewno surowe ogółem Ceny materiałów podłogowych i boazeriim3PLN/m ; 30.06.2011 deskasurowe podł. strug. boazeriamalowanego, igl.>2m deszczułka posadzk. Db w tym: drewno z wyłączeniem m3 770.179,9 bejcowanego itp. klasa I II I II I II III jakości z tego: kłody iglaste 247.784,0 m3

średnia cena PLN/m2.

46

pozostałe drewno iglaste 39 28 kłody dębowe I bukowe

27

94

m3

90

433.184,3 68 85 52.140,4

89.459,7 79 12.933,2

73

m

37.071,2

17.936,2

Dynamika zmian cen m3

233.781,0

247.955,6

m3

192.336,3

158.342,2

m3 134

40.218,2 105 115 7.022,5

84.872,8 127 118 46.244,3

549.271,8

383.320,5

pozostałe drewno liściaste

Tarcica i półfabrykaty ogółem

m3

98.779,4 204.084,9 deszczułka posadzk. Bk 188.328,3 I II III 67.999,3

3

Dynamika w tym: iglaste 30.06. (gat. strefy 2011 112liściaste102 116umiarkowanej) 129 /30.06. Okleiny i obłogi 2010 Opakowania z drewna

117

1000 m2 m3

363.844,7 Ceny pozostałych wyrobów MAX MIN Uwagi: 3 Wielkości rubryce odpowiednie więźba podane dachowaw(PLN/m ) “ilość” uzyskano poprzez 965 przeliczenie masy (w tonach) na630 jednostki ilości, przy zastosowaniu standardowych przeliczników UNECE/FAO oraz oszacowań własnych 3 autora (w przypadku opakowań z drewna i materiałów zrębki defibracyjne (PLN/m ) 170 podłogowych) 110 Dane za I półrocze 2010 roku uzyskano z rocznego zbioru danych za rok 2010; odbiegają one od wielkości, podanych rokiem dla I półrocza 2010 roku („Rynek Drzewny” Nr 4/2010), stanowiąc22 ich korektę trocinyprzed (PLN/mp) 40 Źródło: GUS, CAAC, obliczenia własne (w tym konwersja masy na ilość)

Materiały podłogowe łącznie

RYNEK DRZEWNY

m3

66.974,0

197


Wszystko o cenach Rynki − wskaźniki i tendencje mysłowego surowca drzewnego iglastego, zaś jego wartość zmniejszyła się o ponad 6%. Ograniczone zostały głównie dostawy kłód iglastych – o ok. 20% (przy wzroście wartości o ponad 1%), natomiast w mniejszej skali – pozostałych asortymentów – o ok. 10% (wartościowo o ponad 11%). Wzrost fizycznych rozmiarów eksportu odnotowano jedynie, jak podkreślono wyżej, w eksporcie przemysłowego surowca liściastego – ogółem o ok. 34% (a wartościowo o blisko 65%). Znaczny wzrost wolumenu dostaw miał miejsce w wywozie kłód dębowych i bukowych – o ok. 49% (lecz wartościowo jedynie o nieco ponad 10%); eksport pozostałych asortymentów zwiększył się o ok. 14% (natomiast jego wartość była aż prawie 2,6-krotnie wyższa niż przed rokiem). O ponad 16% obniżył się w relacji do poziomu sprzed roku wolumen eksportu tarcicy iglastej; wartość dostaw była o prawie 10% niższa. Rozmiary eksportu tarcicy iglastej zmniejszyły się o ok. 13%, zaś jego wartość uległa obniżeniu o ponad 10%. Najgłębszy spadek nastąpił w wywozie oklein i obłogów – ilościowo o ok. 33%, wartościowo o niemal 28%. Wolumen eksportu materiałów podłogowych był w I półroczu 2011 roku o ok. 8% mniejszy niż przed rokiem, jednak jego wartość wykazała wzrost o ponad 3%. Poważne ograniczenie wielkości wywozu, o ok. 23%, miało miejsce w przypadku opakowań z drewna; wartość tego eksportu obniżyła się o ponad 11%.

Import Tab. 6. Import drewna i wyrobów z drewna, I półrocze 2011 I półrocze 2010 (dane ostateczne) ilość

Produkt

jedn. miary

wartość ilość

tys. PLN

Drewno opałowe ogółem

m3

232.459,5

35.191,9

Drewno surowe ogółem

m3

1.432.744,6

172.711,9

w tym: drewno surowe z wyłączeniem malowanego, bejcowanego itp.

m3

1.432.732,8

172.680,6

z tego: kłody iglaste pozostałe drewno iglaste

m3

34.197,9

6.284,1

m3

511.894,0

59.762,7

kłody dębowe I bukowe

m3

42.181,8

14.406,4

pozostałe drewno liściaste

m3

844.459,1

92.227,3

Tarcica i półfabrykaty ogółem

3

m

345.521,9

322.986,3

w tym: iglaste

m3

234.127,9

179.877,8

m3

101.109,2

101.732,9

1000 m2

16.329,9

97.541,8

Opakowania z drewna

m3

80.994,1

69.662,2

Materiały podłogowe łącznie

m3

22.102,1

89.677,2

liściaste (gat. strefy umiarkowanej) Okleiny i obłogi

I półrocze 2011 ilość

Produkt

jedn. miary

wartość ilość

tys. PLN

Drewno opałowe ogółem

m3

338.216,4

65.419,7

Drewno surowe ogółem

m3

1.898.247,1

285.456,9

w tym: drewno surowe z wyłączeniem malowanego, bejcowanego itp.

m3

1.897.951,1

284.800,9

z tego: kłody iglaste pozostałe drewno iglaste

m3

54.018,0

12.406,7

m3

761.006,4

123.441,1

kłody dębowe I bukowe

m3

41.780,6

15.325,4

pozostałe drewno liściaste

m3

1.041.146,1

133.627,7

Tarcica i półfabrykaty ogółem

m3

384.918,2

388.790,2

w tym: iglaste

m3

264.248,0

226.763,7

m3

110.915,2

121.136,8

1000 m2

17.180,1

93.119,6

Opakowania z drewna

m3

82.061,6

84.573,2

Materiały podłogowe łącznie

m3

17.131,1

72.343,8

liściaste (gat. strefy umiarkowanej) Okleiny i obłogi

Uwagi: Wielkości podane w rubryce “ilość” uzyskano poprzez przeliczenie masy (w tonach) na odpowiednie jednostki ilości, przy zastosowaniu standardowych przeliczników UNECE/FAO oraz oszacowań własnych autora (w przypadku opakowań z drewna i materiałów podłogowych) Dane za I półrocze 2010 roku uzyskano z rocznego zbioru danych za rok 2010; odbiegają one od wielkości, podanych przed rokiem dla I półrocza 2010 roku („Rynek Drzewny” Nr 4/2010), stanowiąc ich korektę Źródło: GUS, CAAC, obliczenia własne (w tym konwersja masy na ilość)

820

Import drewna opałowego wzrósł ilościowo o ok. 47%, zaś wartościowo o prawie 86% w stosunku do poziomu z I półrocza 2010 roku. O ok. 49% większe niż przed rokiem były w analizowanym okresie rozmiary przywozu przemysłowego surowca drzewnego iglastego, a jego wartość wzrosła ponad dwukrotnie. Wzrost importu objął zarówno kłody iglaste – ilościowo o ok. 58%, wartościowo o ponad 97%, jak i pozostałe asortymenty – ilościowo o ok. 49%, wartościowo o prawie 107%. W mniejszej skali zwiększył się przywóz przemysłowego surowca drzewnego liściastego – w przypadku wolumenu o ok. 22%, a wartości o niemal 41%. Dostawy kłód dębowych i bukowych pozostały na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych, przy wzroście ich wartości o ponad 6%, zaś przywóz pozostałych asortymentów wzrósł o ok. 23% ilościowo i prawie 45% wartościowo. Wolumen importu tarcicy iglastej był w I półroczu 2011 roku o ok. 13%, a jego wartość o ponad 26% wyższa niż przed rokiem. Import tarcicy liściastej zwiększył się o ok. 10% ilościowo i ponad 19% wartościowo. Fizyczne rozmiary przywozu oklein i obłogów zwiększyły się o ok. 5%, natomiast wartość tych dostaw wykazała spadek o prawie 5% w relacji do poziomu sprzed roku. Znacznie mniejszy niż przed rokiem, o ok. 27%, był wolumen importu materiałów podłogowych; wartość dostaw obniżyła się o ponad 19%. Minimalny wzrost ilościowy, o ok. 1%, odnotowano w imporcie opakowań; w znacznie większym stopniu, o ponad 21%, wzrosła jego wartość. Strukturę geograficzną handlu zagranicznego wybranymi pozycjami przedstawiają wykresy 5-16. Wykresy 5-16. Struktura geograficzna handlu zagranicznego drewnem i wyrobami z drewna w I półroczu 2011 roku Zsumowana wartość eksportu pozycji wymienionych w tab. 5 w I półroczu 2011 roku była o 5,7% w złotych i o 4,6% w euro niższa niż przed rokiem. Wartość całego polskiego eksportu w tym okresie (według aktualnych danych GUS) wzrosła w złotych o 14,0%, a w euro o 15,4%. Spadek wywozu drewna i wyrobów z drewna pozostaje więc, podobnie jak to miało miejsce w I kwartale 2011 roku, zjawiskiem odbiegającym od powszechnej tendencji. Łączna wartość importu towarów wyspecyfikowanych w tab. 6 wykazała wzrost o 25,7% w złotych i o 27,2% w euro w stosunku do poziomu sprzed roku. W skali ogólnokrajowej import zwiększył się w analizowanym okresie: w złotych – o 15,5%, w euro – o 16,9%. Skala wzrostu przywozu drewna i wyrobów z drewna była więc w tym okresie znacznie wyższa od przeciętnej krajowej. Warto przypomnieć, że jeszcze w I kwartale sytuacja była odwrotna (wskaźniki wzrostu wartości importu „drzewnego” były niższe od przeciętnych). Dodatnie saldo wymiany handlowej z zagranicą w zakresie drewna i wyrobów z drewna (jak w tab. 5 i 6) w I półroczu 2011 roku wyniosło blisko 348 mln zł (przed rokiem – prawie 631 mln zł). Cały polski handel zagraniczny odnotował w tym okresie deficyt na poziomie blisko 28,2 mld zł (przed rokiem – 21,4 mld zł). Zbigniew Morgoś

RYNEK DRZEWNY

RD 4/2011 3/2011


Rynki − wskaźniki i tendencje

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym Wykres 6. Struktura geograficzna importu

Wykres 6. Struktura geografi czna importu surowca drzewnego iglastego, I półrocze 2011 surowca drzewnego iglastego, I półrocze 2011 lość ogółem: 815,0 tys. m³ lość ogółem: 815,0 tys. m³

Wykres 5. Struktura geografi czna eksportu Wykres 5. Struktura geograficzna eksportu surowca drzewnego iglastego, I półrocze 2011 2011 surowca drzewnego iglastego, I półrocze ilość ilość ogółem: 681,0 681,0 tys. m³tys. m³ ogółem:

Rynku Drzewnym Szwecja (SE) 1%

Litwa (LT) 2%

pozostałe 2%

Ukraina UA) 5%

Austria (AT) 14%

Krajowe i eksportowe ceny tarcicy oraz wyrobów z drewna w CzErWCU 2011 r. W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Prezentowane dane pochodzą z konkretnych transakcji, jakie zawarły ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, są to ceny loco zakład bez VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku Czechy (CZ) 24% krajowym

pozostałe 0% Niemcy (DE) 4% Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r. Słowacja (SK) 8%

Grubość [mm]

25

Nazwa wyrobu płyty klejone okleina

Opis

Cena

Uwagi

Wykres 7. Struktura geograficzna eksportu Wykres 7. Struktura geografi czna eksportu 8-12%, szlif. 120, kl.I 3200 zł/m³ 18 surowca drzewnego liściastego, I półrocze 2011 surowca drzewnego liściastego, I półrocze 2011grubość ilość ogółem: 89,2 tys. m3 ilość ogółem: 89,2 tys. m³ sosna 1,2 mm, 10%, kl. I 6,50 zł/m²

Czechy (CZ) 5% palety i elementy palet Dania (DK) 7% płyty klejone 8-10%, kl. IV

pozostałe 1% 579 zł/m³

Szwecja (SE) 30%

I

II

III

I

II

III

I

II

I

II

Średnia cena PLN/m3

965

700

507

995

768

631

1068

825

643

810

689

787

670

120

114

Litwa (LT) 21% Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

Grubość [mm]

1060 zł/m³

Średnia kraj.

graniaki klejone

kl.I

1620 zł/m³

drewno kominkowe

<20%, kl. I, suszone

294 zł/m³

Nazwa wyrobu

Opis

Cena

Kraj przeznaczenia

drewno kominkowe

suszone, 20%, kl. I

294 pln/m3

DE,DK,FR,NOR

płyty klejone

buk, 8-10%, 760€/m³ D Wykres 9.miniwStruktura geograficzna eksportu Wykres 9.czepy, Struktura geografi czna eksportu B/C tarcicy iglastej, I półrocze 2011 tarcicy iglastej, I półrocze 2011 ilość ogółem: 192,3 tys. m³ ilość ogółem: m³ płyty klejone dąb, 8-10%, miniw- 192,3 5400tys. pln/m3 EU czepy, A/B

płyty klejone

Hiszpania (ES) 2% pozostałe 6% 1980 pln/m3 EU Niemcy (DE) 40%

sosna, 8-10%, Wlk. Brytania (GB) 2% miniwczepy, A/B Dania (DK) 2%

Słowacja (SK) 3%

Nazwa wyrobu(NL) 6% Holandia sztacheta

Włochy (IT) 6% łuk ogrodowy

ceny wyrobów ogrodowych

Opis

Cena

Kraj przeznaczenia

90*20

3 zł/mb.

PL

1 m³

2,270 zł

PL

płot M-20

Belgia (BE) 8% 1800*1800 mm

14,8 €/szt.

płot M-21

1800*1800 mm

17,3 €/szt.

D

paliki

Ø 9-14, 2,5-3,0

120 €/m³

UE

carport

pozostałe 12%

ŚredniaCzechy cena(CZ) 1m2%tarcicy iglastej w II kwartale 2011 wynosiła Niemcy (DE) 23% 3

Litwa (LT) 3% Słowacja (SK) 4%

638 PLN

Chiny (CN) 6%

w rozrzucie od 539 do 980 PLN dla różnych przedsiębiorstw Holandia (NL) 6%

RD4/2011 3/2011 RD

111

121

Włochy (IT) 11%

Szwecja (SE) 16%

118

Białoruś (BY) 60%

118

127

121

119

118

Wykres 8. 8. Struktura czna importu Wykres Strukturageografi geograficzna importu surowca drzewnegoliściastego liściastego(bez (beztropikalnego), tropikalnego), surowca drzewnego I półrocze 2011 ilość ogółem: 1.082,5 tys.m³ m³ I półrocze 2011 tys. Średnie ceny tarcicyilość dębowejogółem: nieobrzynanej1.082,5 PLN/m3; 30.06.2011 25

38

2033

1537

134

63

Niemcy (DE) 1%

Słowacja (SK) 4% I (UA) 7% II III Ukraina

770

I

II

2025

1600

pozostałe 1%

III

I

II

III

865

2135

1635

950

116

140

147

129

Dynamika zmian cen 138

112

137

145

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II (BY) wzrosły Białoruś 80% o 1 %, w klasie III spadły o 1 %. Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 Grubość [mm] Klasa jakości

I

Średnia cena PLN/m3

960

25 10. Struktura geografi 38 czna importu Wykres Wykres 10. Struktura geograficzna importu tarcicy iglastej, I półrocze 20112011 tarcicy iglastej, I półrocze II III I II III ilość ogółem: 264,2264,2 tys. m³ ilość ogółem: tys. m³ I

63 II

III

443 990Litwa (LT) 815 2% 475 990 800 pozostałe 3% Austria (AT) 3% Dania (DK) 4% Ukraina UA) 20% 773

470

Dynamika zmian cen

Finlandia (FI) 4%

106

111

119

99

110

114

95

Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, Szwecja (SE) 11% a w klasie III spadły o 8%. Rosja (RU) 11%

Łotwa (LV) 13% Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011

deska podł. strug. klasa jakości

I

średnia cena PLN/m2.

46

II

boazeria igl.>2m I

II

Niemcy (DE) 19%

deszczułka posadzk. Db I

II

deszczułka posadzk. Bk III

I

II

Wykres Wykres 12. Struktura geografi czna importu 12. geograficzna importu 39 28 27 Struktura 94 90 68 85 79 tarcicyliściastej liściastej(bez (beztropikalnej), tropikalnej),I półrocze 2011 tarcicy I półrocze 2011ilość ilość ogółem: ogółem:110,9 110,9tys. tys.m³ m³

III 73

Dynamika zmian cen Chorwacja (HR) 1% Białoruś (BY) 1% Włochy (IT) 1% pozostałe 7% Dynamika Bośnia i Herc. (BA) 1% 30.06. 2011 112 2% 102 116 129 117 134 105 115 127 43% 118 Ukraina (UA) Austria (AT) /30.06. 2010 Szwecja (SE) 2% Serbia (..) 2% Ceny pozostałych wyrobów Rumunia (RO) 2%

Belgia (BE) 5%

Wlk. Brytania (GB) 10%

119

Francja (FR) 18% D

Wykres 11. Struktura geograficzna eksportu Wykres 11. Struktura geografi czna eksportu tarcicy I półrocze 304*510 cm liściastej, 120 €/kpl.2011 2011 D tarcicy liściastej, I półrocze ogółem: 40,2m³ tys. m³ ilośćilość ogółem: 40,2 tys. Hiszpania (ES) 2%

120

Dynamika Białoruś (BY) 4% 30.06. 2011 108 115 /30.06. 2010 Słowacja (SK) 6%

Czechy (CZ) 3% Austria (AT) 4%Przykładowe

117

Dynamika zmian cen

Litwa (LT) 7%

Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

Niemcy (DE) 26%

krawędziaki

III

8-10%, kl. III

ceny wyrobów eksportowych

łaty

II

Klasa jakości

Słowacja (SK) 18% Przykładowe

50

I

1030 zł/m³

Austria (AT) 13% płyty klejone

32

Klasa jakości

Niemcy (DE) 57%

Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym

Czechy (CZ) 1% Szwecja (SE) 1%

Rosjadachowa (RU) 3% więźba (PLN/m3) Słowacja (SK) 8% zrębki defibracyjne (PLN/m3)

trociny (PLN/mp)

RYNEK DRZEWNY

MAX

MIN

965

630

170

110

40 Niemcy (DE) 27%

22

217


Wszystko o cenach Rynki − wskaźniki i tendencje Wykres 14. Struktura geograficzna importu Wykres 14. Struktura geograficzna importu opakowań z drewna, I półrocze 2011 2011 opakowań z drewna, I półrocze ilość ilość ogółem: 82,1 tys. ogółem: 82,1m³ tys. m³

WykresWykres 13. Struktura geografigeograficzna czna eksportueksportu 13. Struktura opakowań z drewna, I półrocze 2011 opakowań z drewna, I półrocze 2011 ilość ogółem: 549,3 ilość ogółem: 549,3 tys. m³ tys. m³ Węgry (HU) 1% Dania (DK) 3%

Litwa (LT) 1% pozostałe 7%

Francja (FR) 3%

Słowacja (SK) 2% Holandia (NL) 3% Rosja (RU) 3%

pozostałe 12% Niemcy (DE) 42%

Ukraina (UA) 3%

Szwajcaria (CH) 3% Szwecja (SE) 4%

Luksemburg (LU) 3% Austria (AT) 3%

Czechy (CZ) 4%

Dania (DK) 3%

Holandia (NL) 4% Belgia (BE) 5%

Węgry (HU) 4%

Włochy (IT) 10%

Niemcy (DE) 55%

Szwecja (SE) 5%

15. Struktura geograficzna eksportu WykresWykres 15. Struktura geografi czna eksportu drewna opałowego, I półrocze 2011 drewna opałowego, I półrocze 2011 ilość ogółem: 300,3 tys. m³ ilość ogółem: 300,3 tys. m³ Słowacja (SK) 1% Szwecja (SE) 1% Holandia (NL) 1% Norwegia (NO) 1% Belgia (BE) 2%

pozostałe 2%

Włochy (IT) 6%

Czechy (CZ) 11%

Wykres16. 16.Struktura Strukturageograficzna geograficzna importu Wykres importuopałowego, drewna opałowego, drewna I półrocze 2011 ilość ilość ogółem: 338,2 tys. tys. m³ m³ I półrocze 2011 ogółem: 338,2 Czechy (CZ) 2% Słowacja (SK) 4% pozostałe 0% Rosja (RU) 7% Litwa (LT) 10%

Włochy (IT) 4% Czechy (CZ) 10%

Niemcy (DE) 12% Dania (DK) 26%

Ukraina UA) 42% Białoruś (BY) 23%

Niemcy (DE) 52%

ŚWIATOWY RYNEK DRZEWNY szacunkowe wyniki 2011 i prognozy na 2012 rok dla regionu UNECE W dniach 10-14 października 2011 roku odbyła się kolejna doroczna sesja Komitetu Drzewnego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, poświęcona m.in. ocenie stanu i perspektyw rozwoju rynku drewna i produktów drzewnych w regionie objętym analizami statystycznymi Komisji (zwanym dalej „region UNECE”), obejmującym: kraje europejskie (w tym także Turcję), kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) i kraje Ameryki Północnej. Na zakończenie sesji Komitet wydał komunikat, a następnie notatkę dla prasy, podsumowujące wyniki analizy danych za rok 2010 oraz szacunków i prognoz na lata 2011 i 2012, opracowane przy wykorzystaniu m.in. materiałów opublikowanych wcześniej w dorocznym raporcie „Forest Products Annual Market Review, 2010-2011” oraz informacji, dostarczonych przed sesją i w jej trakcie przez poszczególne kraje, a także na wnioskach z dyskusji przeprowadzonej na forum Komitetu podczas sesji. Artykuł niniejszy przedstawia wybrane informacje z oficjalnych komunikatów i załączonych do nich zestawień statystycznych. Uwaga: stosowane w artykule określenia „popyt”, „zużycie” i „konsumpcja widoczna” należy traktować jako synonimy, przy czym w każdym przypadku są one równoznaczne z „konsumpcją widoczną” (apparent consumption), wyliczaną jako wynik równania: produkcja minus eksport plus import; rachunek ten nie uwzględnia więc zmian w stanie zapasów.

822

Najważniejsze fakty:

Ożywienie na rynku produktów drzewnych w regionie UNECE w 2010 roku, po dwóch latach spadku produkcji i konsumpcji, wytworzyło atmosferę umiarkowanego optymizmu co do wychodzenia z kryzysu. Zużycie podstawowych produktów drzewnych wzrosło ogółem w Ameryce Północnej o 4,1%, w Europie o 6,6% i w krajach WNP o 6,3%. Pomimo tego zwrotu koniunktury, zarówno produkcja, jak i zużycie pozostały na poziomie niższym niż w latach 2006/2007. Zwiększona konkurencja wszystkich sektorów przetwórczych na rynku surowca drzewnego spowodowała wzrost jego cen; przykładowo, powszechnie wykorzystywane indeksy cen drewna tartacznego wykazały w 2010 roku rekordowe poziomy. Ceny w warunkach porównywalnych były jednak prawdopodobnie o ok. 30% niższe od pułapu osiągniętego w połowie lat 90., jeżeli uwzględni się wzrost kosztów praktycznie wszystkich składników produkcji, w tym energii, chemikaliów i transportu. Wzrosły również ceny produktów finalnych, jednak w większości przypadków w stopniu nie w pełni kompensującym zwiększonych kosztów produkcji. W 2011 roku gospodarka światowa wykazywała pewne potencjalne oznaki ożywienia, jednak w zróżnicowanej skali, najwyższej w rozwijających się krajach Azji – ok. 8%, w ślad za którymi plasowały się inne rozwijające się gospodarki w środkowej i wschodniej Europie i w krajach WNP; rozwinięte gospodarczo kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej pozostawały daleko w tyle, z roczną stopą

RYNEK DRZEWNY

RD 4/2011 3/2011


Rynki − wskaźniki i tendencje

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym

zwiększyć się odpowiednio o 1,5% i 1,7%. Eksport może wzrosnąć o 1,5% i 2,2%, natomiast w imporcie po nieznacznym obniżeniu w 2011 roku (o 0,5%) zakłada się wzrost o 0,7% w 2012 roku. Perspektywy rozwoju rynku są przy tym zróżnicowane w poszczególnych subregionach. Najbardziej pozytywnie oceniana jest sytuacja w Federacji Rosyjskiej, przy przewidywanym wzroście konsumpcji o blisko 10% w 2011 roku, obniżonym do połowy tego wskaźnika w Ceny 2012 Przewiduje także, w mniejtarcicyroku. iglastej ogólnego przeznaczenia się obrzynanej, PLN/m3;aczkolwiek 30.06.2011 r. szej skali, wzrost produkcji – odpowiednio o 6,7% i 4,8%; w efekcie, Grubość 25 32 50 łaty krawędziaki [mm] zwiększenie zużycia będzie musiało być w części pokryte wzrostem importu, Klasa Iprzewidywanym II III I odpowiednio II III I na 4,5% II IIIi 3,3%. I II I II jakości Zdecydowanie mniej optymistyczne są prognozy dla Europy, 965 700 się 507 zwiększenia 995 768 631popytu 1068 825 643 o 810 787 670 Średnia oczekuje gdzie jedynie 0,8%689 zarówno cena wPLN/m3 2011, jak i w 2012 roku, co odzwierciedla ogólną sytuację gospodarczą subregionu. Produkcja może odpowiednio o 1% Dynamika zmian wzrosnąć cen i 1,3%. Szacuje się, że eksport w 2011 roku wykaże wzrost zaledwie Dynamika o 30.06. 0,3%, z możliwością zwiększenia tego wskaźnika do 1,3% w roku 2011 117 120 119 111 121 118 118 127 121 119 118 120 114 2012. /30.06. 2010 Jeszcze mniej korzystnie przedstawiają się prognozy dla Ameryki Północnej, gdzie w 2011 roku oczekiwany jest spadek konsumpcji o 0,5%, z perspektywą wzrostu o 0,7% w roku 2012. Produkcja Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 może zwiększyć25się o 1% w 2011 roku i dalsze 1,6% w roku 2012. Grubość 38 63 [mm] się natomiast na stosunkowo znaczny wzrost eksportu – odpoLiczy Klasa III I III I wzrostem II III wiednio o I4,9% i II4,3%, stymulowany wII szczególności pojakości pytu na tarcicę iglastą ze strony Chin oraz eksportem płyt wiórowych. Średnia 2033 1537 770 2025 1600 865 2135 1635 950 kraj.Zbiorcze zestawienia prognoz dla przemysłowego surowca drzewnego i tarcicy przedstawiono Dynamika zmianwcentab. 1 (dla Europy) i tab. 2 (dla DynamikaFederacji Rosyjskiej).

wzrostu PKB w granicach 2%. Do pogłębienia się powszechnych problemów gospodarczych przyczyniają się nadal ostre fluktuacje kursów walutowych. W 2012 roku możliwy jest umiarkowany wzrost PKB w całym regionie UNECE, jednak wystąpienie tendencji wzrostowej w niektórych krajach strefy euro wydaje się wysoce niepewne. Niepewność co do przyszłości gospodarki odzwierciedla się szczególnie silnie w sektorze budownictwa, zwłaszcza mieszkanioKrajowe i eksportowe ceny tarcicy oraz wyrobów zwychodzenia drewna wego. Pojawiły się wprawdzie oznaki stopniowego w zCzErWCU 2011 r.w efekcie dramatycznego spadku ilości rozpodna, osiągniętego budów domówprzedstawiamy mieszkalnych, jednak perspektywy nadal Wczynanych poniższych tabelach Państwu przykładowe nie tarcicy są jasne; nieznaczne ożywienie budownictwa ceny i innych wyrobów z rynku krajowego mieszkaniowego i eksportu. Prew Europie w 2010pochodzą roku prawdopodobnie nietransakcji, utrzyma sięjakie w roku 2011. zentowane dane z konkretnych zawarły W niektórychprzedsiębiorstwa. krajach w początkach roku zaznaczone odnotowano inaczej, już spoankietowane Jeśli2011 nie jest budowlanej i oczekujeceny się dalszego sąwolnienie to ceny aktywności loco zakład bez VAT.Średnie tarcicy jej naosłabierynku nia w roku 2012; z drugiej strony, niektóre inne kraje (w tym Niemcy krajowym i Polska) informują o zauważalnym ożywieniu tego rynku. W Przykładowe Stanach Zjednoczonych ilość nowo rozpoczętych budów doceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym mów mieszkalnych, po spadku z 2,2 mln w 2005 roku do 554 tys. Nazwa wyrobu Opis Cena Uwagi w 2009 roku, poziomu najniższego od 60 lat, ma – jak się oczekuje – wykazać wzrost, tys., w 2011 roku. Prognozy płyty klejone minimalny 8-12%, szlif. 120, kl.I do 5903200 zł/m³ grubość 18 na rok 2012 są wysoce niepewne; niektóre instytuty widzą niewielkie okleina sosna 1,2 mm, 10%, kl. I 6,50 zł/m² szanse na przekroczenie poziomu 600 tys. budów. palety W i elementy palet uwarunkowaniach ogólnogospodarczych 579 zł/m³ tych eksperci oczekują utrzymania się w latach 2011 i 2012 na rynku produktów płyty klejone 8-10%, kl. IV 1030 zł/m³ drzewnych i papierniczych w regionie UNECE nieznacznej tendencji płyty klejone (popytu, 8-10%, kl. III i handlu). 1060 zł/m³ wzrostowej produkcji Ogólny wzrost zużycia tych produktów w 2011 roku szacowany jest na 0,8%, przy prognozie na graniaki klejone kl.I 1620 zł/m³ poziomie 1,1% w roku 2012. Produkcja według tych przewidywań ma

Rynku Drzewnym

drewno kominkowe

<20%, kl. I, suszone

30.06. 2011 /30.06. 2010

294 zł/m³

Tab. 1. Europa: podsumowanie prognoz rynkowych 2011 – 2012 (w milionach m³).

Przykładowe ceny 2010 wyrobów 2011eksportowych 2012

Tarcica iglasta Nazwa wyrobu Sur. wielkowymiar. iglasty a

88,23 Opis 184,11

Tarcica liściasta drewno kominkowe

88,90 Cena 181,91

13,18 kl. I suszone, 20%,

90,22 186,17

13,06 294 pln/m3 13,17

5,19 3,63

1,28 31,22

32,20

32,31

5400 pln/m3 30,83 31,08

EU 32,20

32,31

12,75 Grubość 0,33 [mm] 32,20 Klasa 32,20 jakości

288,21 1980 pln/m3 290,71 158,72 159,48

273,27 EU 154,16

274,85 156,76

106,83

106,53

108,86

31,48

104,04

- liściaste

12,98 DE,DK,FR,NOR

0,40

0,34

0,39

107,53

52,52

51,89

51,94

47,63

47,90

134,89

136,78

138,73

119,10

118,77

Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych

137

145

116

140

Import

13,08

płyty klejone miniw31,23 - z gatunków strefy umiarkow. bdąb, 8-10%, czepy, A/B 0,50 - z gatunków tropikalnych b

- iglaste

99,63 100,62 Kraj przeznaczenia 177,39 176,56

112

147

129

Eksport

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %, 102,55 32,94 32,01 32,21 44,34 43,73 44,54 w klasie III spadły o 1 20,13 %. 179,48 20,70 20,26 13,98 14,77 13,56

12,60

11,89

sosna, 285,25 8-10%, miniwczepy, A/B 156,56

2011

12,94

11,78 760€/m³ 1,28

a Papierówka płyty klejone - drewno okrągłe i szczapy

2010

138

12,62 D 0,36

11,86 - z gatunków strefy umiarkow . b płyty klejone buk, 8-10%, miniw1,32 - z gatunków tropikalnych b czepy, B/C 31,74 Sur. wielkowymiar. liściasty a

- odpady, wióry, trociny

Produkcja

Konsumpcja widoczna x

Wyszczególnienie

134

Średnia cena 275,01 PLN/m3 155,13 108,00 Dynamika 47,13 30.06. 2011 120,64 /30.06. 2010

I 960

108

5,21 5,34 4,99 Ceny tarcicy PLN/m34,39 ; 30.06.2011 3,71 bukowej nieobrzynanej 3,85

1,55 25

1,50

3,87

4,09 III 3,66

3,33

II

0,54 773 56,11

1,49

I

4,12 3,71

5,09

5,25

4,54

4,71

38

0,60

0,56

63

II

4,33 III 4,30

4,91 I 4,88

II

0,04475 44,13

0,03 990 44,39

0,43 443 57,74

990 0,41 815 59,33

0,55 5,10 5,08

III

800 0,02 470 43,64

22,90

23,36

21,40

20,15

11,65

24,51 Dynamika zmian cen 12,11

20,51

10,63

13,12

13,68

12,58

12,27 115 40,46

11,71 106 41,96

12,39 11142,57 119

7,39 99 24,68

7,72 110 23,96

7,58 114 24,47 95

Uwagi: wielkości za rok 2010 są danymi rzeczywistymi, zaś odnoszące się do lat 2011 i 2012 mają charakter prognoz x Nazwa wyrobu Cena Krajzapasów)) przeznaczenia konsumpcja widoczna = produkcjaOpis + import – eksport (bez uwzględnienia zmian stanu Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzeda dane dotyczące produkcji w krajach, które nie dostarczyły statystyk importu / eksportu, zaliczone są w całości do konsumpcji widocznej b nim kwartałem klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, sztacheta 90*20 3 zł/mb. wielkości importu / eksportu z poszczególnych stref klimatycznych nie są równe wielkościomPL zbiorczym, w związku z niedostarczeniem przezwzrosły niektóre kraje w danych statystycznych o obrotach handlowych w podziale na te strefy a w klasie III spadły o 8%. łuk ogrodowy 1 m³UNECE 2,270 zł PL Źródło: materiały Komitetu Drzewnego

Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011

płot M-20 1800*1800 mm 14,8 €/szt. D Tab. 2. Federacja Rosyjska: podsumowanie prognoz rynkowych 2011 – 2012. (w milionach m³). płot M-21 Wyszczególnienie paliki Tarcica iglasta

1800*1800 mm

- liściaste - odpady, wióry, trociny

1,39

2,86

3,10

0,03

0,03

0,05

1,77

1,92

1,98

1,38

2,86

3,10

3,31

0,02

0,03

1,77

1,92

1,98

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00 Dynamika 30.06.20,40 2011 112 /30.06.20,40 2010

0,01

0,01

0,05 Dynamika zmian cen 0,01

0,00

0,00

0,00

0,00 102 0,00

0,00

0,00 117 0,00

2,30

2,30 115 2,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,10

0,10

0,10

0,10

10,50

10,50

10,50

40,60 Ceny pozostałych 0,10 wyrobów 27,10 0,10 3 więźba 13,50 dachowa (PLN/m 0,00 )

0,10

0,10 MAX 0,10 965 0,00

8,20

8,20

3,30

3,30

4,90

4,90

15,50 zrębki defibracyjne 0,00 (PLN/m3)

0,00

0,00 170

2,30

2,30

43,60 120 €/kpl.

43,60

55,10 D

55,10

- z gatunków strefy umiarkow.

- iglaste

1,21

304*510 cm43,60 1,11

3

2011

tarcicy 18,10 iglastej w18,10 II kwartale 18,102011 wynosiła 20,40 18,10

18,10

18,10

2010

20,40

20,40

20,40

0,00

0,00

0,00

45,71

45,71

45,71

56,10

56,10

32,50

32,50

32,50

40,60

40,60

23,90

23,90

23,90

27,10

27,10

8,60

8,60

8,60

13,50

13,50

13,21

13,21

13,21

15,50

15,50

638 PLN

w rozrzucie do rzeczywistymi, 980 PLN zaś dla różnych Uwagi: wielkości za rokod 2010539 są danymi odnoszące się do przedsiębiorstw lat 2011 i 2012 mają charakter prognoz x konsumpcja widoczna = produkcja + import – eksport (bez uwzględnienia zmian stanu zapasów)) Źródło: materiały Komitetu Drzewnego UNECE

RD4/2011 3/2011 RD

deszczułka posadzk. Bk Eksport I II III 2010 2011

1,20

28,66

Średnia cena 1m Sur. wielkowymiar. liściasty

deszczułka posadzk. Db

1,11

2009 UE 26,41

- z gatunków tropikalnych

boazeria igl.>2m Import I II 2010

klasa jakości2011 30,66 średnia55,10 cena PLN/m23,31 .

14,11

- z gatunków strefy umiarkow .

- drewno okrągłe i szczapy

Produkcja

2010 120 €/m³ 12,66

Tarcica liściasta

Papierówka

D

2009 Ø 9-14, 2,5-3,0 10,49

Sur. wielkowymiar. iglasty carport

- z gatunków tropikalnych

17,3 €/szt. x Konsumpcja widoczna

deska podł. strug. I

II 2009

46

0,00 39 0,00

trociny (PLN/mp)

RYNEK DRZEWNY

0,00

28 0,00

116

0,00

0,10 0,00

I 2011 0,00 94 0,00

27

129

40

II

2009 15,93

9011,50

134

2,30

III 68

105

16,00 85 11,50

16,56 79 11,50 73

127

MIN 630 110

2,30 2,30

118

8,20 3,30 4,90 2,30

22

237


Wszystko o cenach Rynki − wskaźniki i tendencje Pozyskanie drewna przemysłowego w regionie UNECE, po dwóch latach spadku, wzrosło w 2010 roku o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim, do ok. 950 mln m³. Wielkość ta jest jednak jednym z dwóch najgorszych rezultatów od roku 1966. Do roku 2006 rozmiary pozyskania drewna przemysłowego w Ameryce Północnej przekraczały łączną wielkość rocznego pozyskania w Europie i krajach WNP o 80 mln m³. Stopniowy spadek pozyskania w Ameryce Północnej, o 30% od 2006 roku, spowodował odwrócenie sytuacji: w Europie i krajach WNP pozyskano w 2010 roku o 100 mln m³ drewna przemysłowego więcej niż w Ameryce Północnej. Po uwzględnieniu w tej statystyce drewna na cele opałowe (200 mln m³) łączna wielkość pozyskania drewna w 2010 roku wzrasta do 1.150 mln m³, co można porównać z ogólnoświatowym wolumenem pozyskania na poziomie ponad 3 mld m³. Rozmiary pozyskania drewna ogółem w Europie w 2010 roku – blisko 480 mln m³ – były najwyższe od 2007 roku, co przypisuje się wzrostowi produkcji tarcicy na pokrycie zapotrzebowania wewnętrznego i eksportowego, a także zwiększonemu popytowi ze strony celulozowni w tym subregionie. Oczekuje się, że w 2011 roku pozyskanie drewna w Europie powiększy się zaledwie o 1,5%, a w 2012 roku o mniej niż 1%. Nałożenie przez Rosję na surowiec drzewny eksportowych taryf celnych od 1 kwietnia 2008 roku dramatycznie ograniczyło rosyjski eksport drewna, zwłaszcza do Finlandii, Niemiec, Południowej Korei i Japonii; pomiędzy 2006 a 2010 rokiem rozmiary eksportu zmalały o ponad połowę. W mniejszym stopniu zmniejszył się wywóz drewna do Chin, na które w 2010 roku przypadało ponad 70% łącznego wolumenu rosyjskiego eksportu tego surowca. Przy nadal rosnącym popycie Chiny podjęły poszukiwania nowych źródeł zaopatrzenia, na czym skorzystała Ameryka Północna. Eksport drewna ze Stanów Zjednoczonych do Azji, wynoszący w latach 2005-2009 około 10 mln m³ rocznie, gwałtownie wzrósł do 16 mln m³ w 2010 roku. W nieco mniejszym stopniu wykorzystała ten wzrost popytu Kanada, zwiększając eksport kłód w 2010 roku o 48%, do poziomu 4 mln m³. Pojawiły się pogłoski, że w ramach negocjacji o przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu (Word Trade Organization) cła eksportowe mogą ulec obniżeniu. Rynek tarcicy iglastej w 2010 roku wykazał poprawę w całym regionie UNECE z wyjątkiem krajów WNP, gdzie pozostał stabilny. Po spadku o 13,8% w 2009 roku zużycie w roku 2010 zwiększyło się o 9,6% (powyżej ubiegłorocznej prognozy Komitetu Drzewnego, wskazującej na 7,5%). Europejska produkcja tarcicy iglastej w 2010 roku wzrosła o ponad 8%, do poziomu 99,6 mln m³. W 2011 roku oczekiwany jest wzrost produkcji do ok. 100,1 mln m³, a na rok 2012 – do 102,6 mln m³. Zużycie w 2010 roku wyniosło 88,2 mln m³ (wzrost o 8%); szacunki na rok 2011 zakładają wielkość 88,9 mln m³. Sys-

tematycznie zwiększający się w 2010 roku eksport na rynki Afryki Północnej i Środkowego Wschodu został zakłócony wydarzeniami „arabskiej wiosny” 2011 roku. W wywozie do Stanów Zjednoczonych odnotowano jeszcze głębszy spadek. Po dramatycznym ograniczeniu produkcji w Stanach Zjednoczonych w efekcie kryzysu gospodarczego, produkcja tarcicy iglastej w 2010 roku wykazała nieznaczne ożywienie, pozostając jednak na poziomie o 45% niższym od rekordowego wyniku z roku 2005. Wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych osiągnęły w 2009 roku rekordowo niski poziom 50%. Perspektywy rozwoju koniunktury pozostają nadal niepewne, lecz w pierwszym półroczu 2011 roku produkcja wykazała dalszy wzrost o 8%, a szacunki na cały rok mówią o wzroście rzędu 3%. W Kanadzie produkcja tarcicy iglastej wzrosła w 2010 roku o prawie 20%, odzwierciedlając poprawę popytu krajowego, lecz także znaczny wzrost eksportu, zwłaszcza do Chin; według chińskich statystyk celnych, w I półroczu 2011 roku import z Kanady (3,14 mln m³) był niemal dwukrotnie większy niż w tym samym okresie roku 2010. W Federacji Rosyjskiej odnotowano w 2010 roku wzrost produkcji tarcicy iglastej o ok. 4% i zakłada się dalszy wzrost: o ponad 8% w roku 2011 i blisko 7% w 2012 roku.. Na rynku tarcicy liściastej pojawiły się w 2010 roku pierwsze oznaki możliwego ożywienia. Produkcja w całym regionie UNECE wzrosła o 3,3%, do poziomu 33,2 mln m³, lecz jej wzrost hamowany był postępującym spadkiem mocy produkcyjnych i niskim poziomem pozyskania surowca, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Najwyższy w skali światowej popyt na tarcicę liściastą, w wielkości ok. 17,5 mln m³, utrzymuje się w Ameryce Północnej pomimo spadku zużycia w 2010 roku o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim, stanowiącym kontynuację długofalowego ograniczania konsumpcji z poziomu prawie 28 mln m³ w 1999 roku. W Europie odnotowano w 2010 roku wzrost produkcji o 9,4%, do 13,2 mln m³ (zużycie zwiększyło się o ok. 7%). Największą skalę wzrostu odnotowano w Turcji, Niemczech i Chorwacji. W roku 2011 oczekuje się nieznacznego ograniczenia popytu (o ok. 1%) i produkcji (o 0,3%), zaś prognozy na rok 2012 przewidują równie nieznaczny wzrost zarówno zużycia, jak i produkcji o ok. 1%. Długofalowe perspektywy rozwoju rynku tarcicy liściastej w regionie UNECE w coraz większym stopniu uzależnione są od rynków spoza tego regionu, zwłaszcza od Chin. Globalizacja w sektorze meblarskim oraz słaba kondycja budownictwa, szczególnie mieszkaniowego, prowadzą do ograniczenia popytu na wysokojakościową tarcicę liściastą w regionie UNECE, lecz popyt zewnętrzny, szczególnie ze strony Chin, pomaga kompensować negatywne skutki tych tendencji. Zbigniew Morgoś

Przegląd zagranicznej prasy branżowej Niemcy: Większy obrót w handlu drewnem. Za cały 2011 rok spodziewany jest wzrost w ilości 3-5 %. Główne Zrzeszenie Niemieckiego Handlu Drewnem (GD Holz) oceniło pierwsze półrocze br. niezwykle pozytywnie. Za przyczynę uważa się dobry popyt i dynamiczną koniunkturę budowlaną, a także znaczny wzrost cen w podstawowych sortymentach branży takich jak tarcica i tworzywa

824

drzewne. Ożywienie odnotowano od początku 2011 roku. Złożyły się na to również handel drzewnymi materiałami budowlanymi (stolarka otworowa, podłogi, drewno ogrodowe). Choć w niektórych sortymentach wzrost obrotu był nawet kilkunastoprocentowy, to jednak rokowania na cały rok 2011 są ostrożniejsze: w granicach 3-5% (za HZ 31/2011)

RYNEK DRZEWNY

RD 4/2011 3/2011


Rynki − wskaźniki i tendencje

Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym

Niemcy: Eksport tarcicy iglastej do czerwca 2011 nieco powyżej ubiegłorocznego. Według informacji Federalnego Urzędu Statystycznego, po sześciu miesiącach tego roku niemiecki eksport tarcicy iglastej (łącznie z wyrobami struganymi) wyniósł 3,4 mln m tj. o 3% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Eksport wyrobów iglastych struganych w czerwcu dotyczył 710 000 m co stanowiło 10 % więcej niż przed rokiem. Według Federalnego Urzędu Krajowe i eksportowe ceny tarcicy orazskładają wyrobów z drewna Statystycznego na eksport tarcicy iglastej się łącznie wyroby w szorstkie CzErWCU 2011 r. i strugane. Do końca czerwca wyroby strugane stanowiły W21% poniższych tabelach przykładowe wobec 19,5% w tymprzedstawiamy samym okresie Państwu roku ubiegłego. (za HZ ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Pre35/2011) zentowane dane pochodzą z konkretnych transakcji, jakieiglastej. zawarły Francja: Większe udziały w fińskim eksporcie tarcicy ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone Do połowy czerwca Finlandia wyeksportowała 3,16 mln minaczej, tarcicy sąiglastej to ceny loco zakład bez struganych. VAT.Średnie ceny tarcicy rynku i iglastych wyrobów Jest to około 7% na więcej niż krajowym w analogicznym okresie roku ubiegłego jak poinformowało FIFF. Przyrost dotyczy przede wszystkim iglastych wyrobów struganych Przykładowe ceny wyrobów(+19%), sprzedawanych rynku krajowymwyrobów sosnowych i świerkowych oraz na świerkowych szorstkich (+14%). Eksport surowych wyrobów sosnowych Nazwa wyrobu Opis Cena Uwagi wzrósł w I półroczu 2011 zaledwie o 1%. Eksport do Niemiec wyniósł do płyty klejone 8-12%, szlif. 120, kl.I 3200 zł/m³ grubość 18 końca czerwca 2011 o 18% więcej niż przed rokiem. (za Hz 37/2011) Austria: Szlachetne drewno liściaste z Europy Środkowej okleina sosna 1,2 mm, 10%, kl. I 6,50 zł/m² i Wschodniej. Firma Neuhofer Import-Export sprzedaje rzadkie palety i elementy palet zł/m³ gatunki drewna od jabłoni po śliwę 579 węgierkę. Zakład mieści się w Górnej Stadlkl.Pura i już spacer płyty klejoneAustrii w 8-10%, IV 1030 zł/m³po nim wywiera spore wrażenie. Roczny obrót jest rzędu 23 000 m, drewno liściaste stanowi płyty klejone 8-10%, kl. III 1060 zł/m³ 90 % zasobów magazynowych, reszta to drewno iglaste tak w postaci tarcicy i drewna okrągłego. Drewno1620 pochodzi z Austrii, Rumunii, graniaki jak klejone kl.I zł/m³ Węgier, Słowacji i Słowenii, a jego odbiorcami są stolarnie, fabryki drewno kominkowe <20%, kl. I, suszone 294 zł/m³ stolarki otworowej i mebli, także kuchennych, nawet producenci fortepianów. Zakład posiada certyfikat wg FSC i PEFC.(za HZ 38/2011) Francja: Francuskie Zrzeszenie Przemysłu Drzewnego Przykładowe ceny wyrobów eksportowych ostrzega Komisję Europejską: eksport surowca okrągłego to eksport miejsc pracy. Opis Francuscy tartacznicy drewna liściastego Nazwa wyrobu Cena Kraj przeznaczenia w rumuńskim Brasov na czwartej już „Konferencji nt Drewna drewno kominkowe suszone, 20%, kl. I 294 pln/m3 Liściastego” zorganizowanej przez Europejską DE,DK,FR,NOR Organizację Tartaczników płyty klejone (EOS) we buk, wrześniu 8-10%, miniw- br. zwrócili 760€/m³uwagę na przyspieszoną D czepy,kraju B/C deindustrializację swego w tym segmencie. Uprawiany do kierunków eksport okrągłego liściastego płyty klejone azjatyckich dąb, 8-10%, miniw5400 pln/m3 surowca EU czepy, A/B z Europy nie jest tematem nowym, lecz od czasu kryzysu finansowego, od skurczenia się ważniejszych rynków drewna liściastego, oraz płyty klejone sosna, 8-10%, 1980 pln/m3 EU z powodu coraz bardziej rosnących wpływów Chin na gospodarkę miniwczepy, A/B światową, staje się tym pilniejszym tematem. Drewno to importowane i przerabiane po stosunkowo niskich cenach wraca w postaci gotowych, drogich wyrobów. zaproponowali europejską Przykładowe ceny Francuzi wyrobów ogrodowych strategię zabezpieczenia tartaków i rozbudowy europejskich miejsc Nazwa wyrobu Cena Kraj przeznaczenia pracy.(za HZ 39/2011) Opis Niemcy: Zrzeszenie Niemieckich Tartaczników VDS: surowiec sztacheta 90*20 3 zł/mb. PL okrągły w Niemczech droższy niż zagranicą. „Postęp cenowy łuk ogrodowy 1 m³ 2,270 zł PL zagraża zyskom tartaków”. Zrzeszenie Niemieckiego Przemysłu Tartaczno-Drzewnego (VDS) przed płot M-20 1800*1800 mmostrzega 14,8 €/szt.spadkiem opłacalności D produkcji tartacznej, wskazując na rozwierające się nożyce cenowe płot M-21 1800*1800 mm 17,3 €/szt. D pomiędzy drewnem okrągłym, a tarcicą co grozi ruiną. Obecna sytuacja surowca okrągłego na paliki na rynku Ø 9-14, 2,5-3,0 120 €/m³pozwala zaledwie UE przetrwanie. (za HZ 39/2011) carport 304*510 cm 120 €/kpl. D Holandia/USA: Rozdrabnianie drewna w górnym zakresie wydajności maszyn. Połączenie korowarki i mobilnego shredder’a pozwala na wyprodukowanie 150 t zrębków na ŚredniaDystrybutorem cena 1m3 tarcicy w II kwartale 2011 wynosiła godzinę. jestiglastej firma holenderska, zaś producentem amerykańska firma Continental Biomass Industries (CBI). Urządzenie nazywa się „Magnum Force Disc Chipper 754”, a korowarka „Flail 604”. Kombinacja ta umożliwia zoptymalizowanie jakości, zminimalizowanie czasu i podwyższenie produkcji, a także zmniejszenie kosztów zakładowych (za HZ 39/2011) Szwecja: Potrojenie produkcji – szwedzki koncern Södra otwiera nowyodzakład produkcyjny Varö. przedsiębiorstw Nowy tartak leży w rozrzucie 539 do 980 PLN dla różnych w Väröbacka i zastąpi stary zakład w tej miejscowości. Przewidziana produkcja roczna to 750 000 m sosny i świerka przy 3-zmianowej produkcji. Tereny nowego tartaku sąsiadują z zakładami celulozowymi,

z którymi ma on połączenie torowe. Nowy tartak znajduje się pobliżu drogi europejskiej nr 6 na linii Oslo-Göteborg-Malmö. Dzięki bliskim kontaktom pomiędzy tartakiem i zakładami celulozowymi koncern liczy na efekt synergii w aspekcie energii, w transporcie zrębków i w kosztach ogólnych. Tartak będzie zaopatrywany w energię przez celulozownię (za HZ 41/2011) Niemcy: Wyhamowuje nieco trend cen produktów drzewnych Cenylipca tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, r. i peletów - dane dotyczą 2011. Wyraźny spadekPLN/m3; cen 30.06.2011 zrębków Grubość 25 32 50 łaty krawędziaki w porównaniu do lipca 2010. Ceny na tarcicę świerkowo-jodłową [mm] wzrosły w lipcu wobec czerwca jedynie o 0,2%, na tarcicę sosnową Klasa I II III I II III I II III I II I II spadły jakości natomiast o 0,2% - wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. obniżyły się 1,4%,670 965 700 Ceny 507 na 995 zrębki 768 iglaste 631 1068w lipcu 825 643 810 689 o 787 Średnia cena a PLN/m3 peletów i brykietów drzewnych o 1,7%. Tartaki drewna liściastego zanotowały w lipcu br. podniesienie cen sprzedaży na bukowe wyroby Dynamika zmian cen szkieletowe o 0,3%. Obserwowane tutaj w lipcu ceny wytwórców Dynamika wyrobów drzewnych przekroczyły ceny z lipca 2010. (za HZ 34/2011) 30.06. 2011 117 120 119 111 121 118 118 127 121 119 118 120 114 Ukraina: Przemysł drzewny wychodzi z kryzysu. Pokazały /30.06. 2010 to wrześniowe Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Obróbki Drewna, Przemysłu Leśnego i Meblarskiego. Bilans ostatniego 10-lecia jest pozytywny. W roku ukraiński przemysł drewna miał 30.06.2011 Średnie2000 ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; obróbki niesamowite tempo wzrostu o rocznych przyrostach 6320-30%. Grubość 25 38 W[mm] latach kryzysu 2008 -2009 odnotowano spadek od 2,4 do 24,6%. Klasa I II III I II III I II III Ale już następny, 2010 rok przyniósł zwyżkę rzędu 9,6%. Natomiast jakości wŚrednia pierwszym 2011 wzrost osiągnął wartość 2033 półroczu 1537 770 2025 1600 865 2135 12,9%. 1635 (za HZ 950 kraj. 42/2011) Dynamika zmian cen Niemcy: Po ośmiu miesiącach tego roku niemiecki eksport Dynamika 30.06. tarcicy iglastej nieco ponad poziomem z roku poprzedniego. 2011 134 138 112 137 145 116 140 147 129 Dostawy do Austrii wyższe o ¼. W końcu sierpnia br. niemiecki eksport /30.06. 2010 tarcicy iglastej (łącznie z wyrobami struganymi) wyniósł 4,7 mln m, Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu co stanowi o 4,8% więcej niż w tym samym okresie rokuz poprzednim ubiegłego. kwartałem klasie I pozostały zmian, w klasie II wzrosły odla 1 %, Największy wabsolutny wzrost wbez tym względzie odnotowano w klasie III spadły o 1Polski %. (+80 000 m), Francji (+46 000 m), ZEA Austrii (+169 000 m), (+34 000 m), Holandii (+29 000 m) i Indii (+ 23 000 m), natomiast 3 Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/mWlk. ; 30.06.2011 spadek dla Arabii Saudyjskiej (-75 000 m), Brytanii (-57 000 m), Grubość 25 38 Egiptu (-42 000 m), Izraela (-23 000 m), Szwajcarii (-17 63000 m) [mm] i Jordanii (-11 000II m). (za Klasa I III HZ 43/2011) I II III I II III jakości Archangielsk: Ruszył największy tartak w tym regionie. 960 773 443 990 815 475 990 800 470 WŚrednia październiku nastąpiło uroczyste otwarcie zakładu. Jeszcze w tym cena 3 PLN/moczekuje roku się produkcji rzędu 150 000 m, w roku 2012 - 400 000 Dynamika cen m, a od 2013 nawet 500 000 m zmian rocznie. Obecnie produkuje się wDynamika ciągu 24 godzin 700 do 1000 m tarcicy, zamiary idą w kierunku 30.06. 2011 108 115 106 111 119 99 110 114 95 1500 m na dobę. W planach znajduje się również produkcja peletów /30.06. 2010 i elektrociepłownia. Projekt – jak podają rosyjskie media – został zrealizowany terenach, które jeszcze pokrywała tajga. Ceny tarcicy na bukowej grubość 25 mmniedawno w porównaniu z poprzed(za HZ 43/2011) wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, nim kwartałem a Szwecja: w klasie III spadły 8%. cenyo drewna gwałtownie spadły. Już w drugim kwartale br. rynek szwedzki odnotował spadki cen surowca zarówno 2 Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m ; 30.06.2011 się również w III świerkowego jak i sosnowego. Ta tendencja utrzymała deska podł. strug. boazeria igl.>2m deszczułka posadzk. Db deszczułka posadzk. Bk kwartale, kiedy to ceny obniżyły się dość gwałtownie: sosny o blisko klasa I II I II I II III I II ponad III 3% w porównaniu z w drugim kwartałem, natomiast świerka o jakości 10%. Podobnie jak w poprzednim kwartale, największy spadek cen 46 39 28 27 94 68 Szwecji, 85 79 73 średnia drewna świerkowego zaobserwowano na 90południu podczas cena 2 PLN/mceny . gdy w północnej części kraju prawie nie uległy zmianie, a dla Dynamika zmian cen sosny nawet wzrosły (HJ, list.2011) Dynamika Norwegia: Drewno modyfi kowane firmy Kebony. Metoda jest 30.06. 2011 102 112 116 od ponad 129 117 lat wyroby 134 105tej firmy 115 są127 118 opatentowana, a znane 10 szeroko /30.06. 2010 stosowane w rodzimej Norwegii oraz Szwecji, Anglii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Danii. Teraz Norwegowie przygotowują ekspansję na Niemcy. Kebony pod Ceny pozostałych wyrobów MAX względem właściwości, MIN barwy i trwałości przypomina teak oraz inne tropikalne gatunki drewna więźba dachowa (PLN/m3) 965 o mocno zredukowanym pęcznieniu i kurczliwości.630 Typowe zastosowanie tarasów, elementy fasad, zrębki defibracyjnekebony (PLN/m3) to pokrycie 170 110wszelkie zastosowania o wysokich wymaganiach gdy idzie o trwałość, trociny (PLN/mp) 40 22 stabilność i kształt oraz estetykę. (za HZ 43/2011) red

Rynku Drzewnym

638 PLN

RD4/2011 3/2011 RD

RYNEK DRZEWNY

257


Standardowa grubość tarcicy niestruganej (tarcica niestrugana – rough sawn lumber) Powszechnie się przyjęło, że grubość tarcicy wyrażana jest w ćwierciach cala - dla przykładu 1" = 4/4. Zdecydowana większość produkowanej tarcicy liściastej w Stanach Zjednoczonych zawiera się w przedziale grubości od 1" do 2". Tarcica o innnej grubości jest również dostępna, aczkolwiek w ograniczonej ilości. Standardowe grubości i ich odpowiedniki metryczne przedstawiono poniżej.

Technika / Technologia Wszystko o cenach 3/4 4/4 5/4 6/4

( 3/4" = 19,0mm) (1" = 25,4mm) (11/4" = 31,8mm) (11/2" = 38,1mm)

8/4 10/4 12/4 16/4

(2" = 50,8mm) (21/2" = 63,5mm) (3" = 76,2mm) (4" = 101,6mm)

KLASYFIKACJA JAKOŚCIOWA AMERYKAŃSKIEJ TARCICY LIŚCIASTEJ Standardowa grubość tarcicy struganej

W przypadku, gdy tarcica jest strugana (tarcica strugana – surfaced, planed lumber) do ostatecznej grubości, takie wady jak pęknięcia, przebarwienia czy paczenie nie są brane pod uwagę – pod warunkiem, że proces strugania eliminuje te defekty. Jako zasadę można przyjąć, że tarcica o grubości poniżej 11/2", po struganiu będzie cieńsza o 3/16" (około 5mm) od grubości wyjściowej. Natomiast dla tarcicy o grubości powyżej 13/4" należy odjąć 1/4" (około 6,5mm).

69202_Lumber_POLISH_Q6

8/4/10

15:07

Pomiar tarcicy suszonej w suszarniach

Page 2

Net tally (pomiar netto): Pomiar suchej tarcicy w „stopach deskowych”. Według „Ilustrowanego przewodnika Klasyfikacji Jakościowej Amerykańskiej Tarcicy Liściastej”, American Hardwood Export Council, Gross tally = green tally (pomiar brutto): Pomiar tarcicy w „stopach deskowych” dokonywany jest przed www.americanhardwood.org

procesem suszenia w suszarni (proces suszenia w suszarni – kiln drying). Jeśli tarcica suszona jest sprzedawana jako „gross tally” lub „green tally”, kupujący powinien wiedzieć, że otrzyma około 7% mniej tarcicy niż zafakturowano. Związane jest to ze zmniejszeniem objętości drewna w trakcie procesu suszenia w suszarniach.

Pomiar

Obliczanie objętości (w stopach deskowych – BF) tarcicy w pakiecie

Zasady NHLA określające klasyfikację jakościową tarcicy, przyjęte są przez amerykański przemysł drzewny i oparte na angielskim systemie miar. Przeciwnie – większość rynków eksportowych używa miar metrycznych. Ważne jest także, że przy powstawaniu tego systemu założono, że szerokość i długość tarcicy zawarta jest w pewnych określonych granicach. W przypadku konkretnie określonych wymiarów należy to zawsze dokładnie przedyskutować przed złożeniem zamówienia. Board foot (stopa deskowa) „Stopa deskowa” (Board foot – BF ) - jednostka miary używana do określania ilości tarcicy liściastej. Stopa deskowa (BF ) określona jest jako element o długości 1 stopy x 1 stopę szerokości x 1 cal grubości [1' (1 stopa) = 0,305m, 1" (1 cal) = 25,4mm]. Aby obliczyć liczbę stóp deskowych (BF ) w mierzonej desce, należy: (Szerokość w calach x długość w stopach x grubość w calach) podzielić przez 12. W każdej klasie jakości określony procentowy udział materiału bez wad opiera się na tej 12' stopniowej jednostce miary.

Dla obliczenia objętości jednej deski (w stopach deskowych), wystarczy pomnożyć wcześniej obliczoną powierzchnię (SM) przez jej grubość (w calach). Aby obliczyć objętość drewna w pakiecie tarcicy, tok postępowania pozostaje podobny. Należy wpierw obliczyć powierzchnię (SM) jednej warstwy tarcicy. Mnożymy szerokość pakietu (odejmując wolne przerwy pomiędzy ułożonymi deskami) przez jego długość, następnie dzielimy wynik przez 12. Jeśli w pakiecie znajdują się deski o różnej długości, należy do obliczeń wziąć ich średnią długość. Mając obliczoną w przybliżeniu powierzchnię (SM) jednej warstwy, mnożymy tę wartość przez liczbę wszystkich warstw tarcicy. Przykład: Średnia szerokość pakietu 40" (po odjęciu wolnych przestrzeni pomiędzy deskami) Długość pakietu 10' 40" x 10' = 400 ÷ 12 Grubość tarcicy 8/4

= 33,33 x2

ilość warstw

= 66,66 x10 = 666,67 ----------

Surface measure (wymiar powierzchni)

Jako przybliżoną wartość objętości tarcicy w pakiecie otrzymaliśmy 667 BF Aby obliczyć wymiar powierzchni, należy pomnożyć szerokość deski wyrażoną w calach przez długość deski wyrażoną w stopach, następnie podzielić ten iloczyn przez 12. Otrzymany wynik zaokrąglamy Miary i ich przeliczniki w dół lub w górę do najbliższej pełnej liczby. Przy określaniu jakości tarcicy istotny jest procentowy udział 69202_Lumber_POLISH_Q6 8/4/10 15:07 Page 4 materiału bez wad oparty na pomiarze powierzchni deski, a nie na pomiarze w „stopach deskowych”. 1": 25,4 milimetra (mm) 1m3: 424 stóp deskowych (BF) W związku z tym jest oczywiste, że bez względu na grubość, cała tarcica jest klasyfikowana jakościowo 1m: 3,281 stóp 1m3: 35,315 stóp sześciennych (cu.ft) 3 dokładnie w ten sam sposób. 1000BF (1MBF): 2,36 metra sześciennego (m )

„Wymiar powierzchni” (surface measure – SM) - określa powierzchnię deski w stopach kwadratowych.

Poniżej podano przykład obliczenia wymiaru powierzchni (SM):

3

FAS i FAS One Face (Selects)

61/2" x 8' ÷ 12 = 41/3 = 4'SM (4 stopy wymiaru powierzchni) 8" x 12' ÷ 12 = 8'SM 10" x 13' ÷ 12 = 1010/12 = 11'SM

FAS

8' 61/4"

Przykłady SM i BF: Deska na powyższym zdjęciu ma 2" (2 cale) grubości, 6 1/4" (6 i 1/4 cala) szerokości i 8' (8 stóp) długości. 6 1/4" x 8' ÷ 12 = 41/6, tak więc miara powierzchni (SM) wynosi 4'. Pomnóżmy otrzymany wynik SM przez grubość 2" i otrzymamy BF równe 8' (8 stóp deskowych).

Klasa jakości oznaczana jako „FAS”, inaczej „First And Seconds” (Pierwsza i Druga), daje możliwość uzyskania długich elementów bez wad. Najlepiej nadaje się do takich produktów jak meble wysokiej jakości, elementy stolarskie, elementy wyposażenia wnętrz czy produkcja profili i listew. Minimalne wymiary deski: szerokość 6" (około 152mm) i szersze, długość 8' (około 244cm) i dłuższe. Z tej jakości tarcicy uzyskuje się wydajność w przedziale od 831/3% (10/12) do 100% dla uzyskanych elementów pozbawionych wad z całej powierzchni deski. Minimalne wymiary dla tych elementów: 3" (około 76mm) szerokości przy 7' (około 213cm) długości lub 4" (około 102mm) szerokości przy 5' (około 152cm) długości. Ilość uzyskanych elementów (z jednej deski) zależy od wymiaru deski – zazwyczaj jest to 1 lub 2 elementy. W zależności od gatunku i stanu tarcicy (sucha czy świeża), wymagane minimalne wymiary szerokości i długości będą różne. Ważne jest, że powyżej opisane wyznaczniki tej klasy odnoszą się do obydwu stron deski. 12'

W przypadku wysyłki pakietu tarcicy na eksport, w dokumentacji zapisuje się szerokość i długość desek. Są one obliczane i zapisywane w zaokrągleniu, pamiętając, że szerokość i długość tarcicy zawiera się w pewnych 69202_Lumber_POLISH_Q6 8/4/10 15:07 Page 3

8"

przedziałach, bez określenia ich konkretnych wymiarów. Tak więc wynik z pomiaru szerokości zaokrąglamy do pełnego cala. Jeśli pomiar wskaże dokładnie pół cala, zaokrąglenie może być dokonane w górę lub w dół.

10'

W przypadku pomiaru długości, wynik zapisujemy zaokrąglając zawsze do pełnej stopy w dół. Dla przykładu deska o wymiarze 51/4" szerokości i 81/2' długości jest fakturowana jako 5" i 8'.

2

Standardowa grubość tarcicy niestruganej (tarcica niestrugana – rough sawn lumber) Powszechnie się przyjęło, że grubość tarcicy wyrażana jest w ćwierciach cala - dla przykładu 1" = 4/4. Zdecydowana większość produkowanej tarcicy liściastej w Stanach Zjednoczonych zawiera się w przedziale grubości od 1" do 2". Tarcica o innnej grubości jest również dostępna, aczkolwiek w ograniczonej ilości. Standardowe grubości i ich odpowiedniki metryczne przedstawiono poniżej. 3/4 4/4 5/4 6/4

( 3/4" = 19,0mm) (1" = 25,4mm) (11/4" = 31,8mm) (11/2" = 38,1mm)

8/4 10/4 12/4 16/4

(2" = 50,8mm) (21/2" = 63,5mm) (3" = 76,2mm) (4" = 101,6mm)

Uwaga: Minimalna wydajność to 831/3% dla gorszej strony deski. 12' 8" 5'

5'

FAS One Face (F1F) - FAS 1 Strona W praktyce ta klasa jakości zawsze będzie zawierać domieszkę klasy FAS. Lepsza strona deski musi spełniać wszystkie wymagania dla klasy FAS, natomiast gorsza strona musi spełniać wymagania jakościowe dla klasy Number 1 Common. Gwarantuje to kupującemu materiał o minimalnej jakości FAS dla jednej strony deski. Bardzo często na potrzeby eksportu materiał tej klasy zawiera mieszankę klas FAS i F1F w stosunku 80% dla FAS i 20% dla F1F. Należy jednak pamiętać, że ten stosunek procentowy zależy tylko i wyłącznie od indywidualnej umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Standardowa grubość tarcicy struganej

Selects

W przypadku, gdy tarcica jest strugana (tarcica strugana – surfaced, planed lumber) do ostatecznej grubości, takie wady jak pęknięcia, przebarwienia czy paczenie nie są brane pod uwagę – pod warunkiem, że proces strugania eliminuje te defekty. Jako zasadę można przyjąć, że tarcica o grubości poniżej 11/2", po struganiu będzie cieńsza o 3/16" (około 5mm) od grubości wyjściowej. Natomiast dla tarcicy o grubości powyżej 13/4" należy odjąć 1/4" (około 6,5mm).

Ta klasa jakości jest bardzo zbliżona do F1F. Różnica polega na wymaganych minimalnych wymiarach deski. W klasie Selects minimalna szerokość deski to 4" (około 102mm), długość 6' (około 183cm). Klasa Selects jest głównie spotykana w północnej części Stanów Zjednoczonych. Często też jest ona łączona razem z klasą FAS.

Pomiar tarcicy suszonej w suszarniach Net tally (pomiar netto): Pomiar suchej tarcicy w „stopach deskowych”. Gross tally = green tally (pomiar brutto): Pomiar tarcicy w „stopach deskowych” dokonywany jest przed procesem suszenia w suszarni (proces suszenia w suszarni – kiln drying). Jeśli tarcica suszona jest sprzedawana jako „gross tally” lub „green tally”, kupujący powinien wiedzieć, że otrzyma około 7% mniej tarcicy niż zafakturowano. Związane jest to ze zmniejszeniem objętości drewna w trakcie procesu suszenia w suszarniach.

826 Obliczanie objętości (w stopach deskowych – BF) tarcicy w pakiecie

Często zdarza się, że materiał przeznaczony na eksport, będący mieszanką lepszych klas jakościowych opisanych powyżej, określa się wspólnym terminem FAS. Powszechnie przyjętą praktyką przy eksporcie północnoamerykańskiej tarcicy liściastej jest tworzenie pewnej określonej mieszanki tych wyższych klas jakościowych. Wymaga to pewnego czasu współpracy, aby się przekonać, czy otrzymywana tarcica odpowiada oczekiwanym wymaganiom. Trzeba przyjąć jako zasadę, że niezależnie od tego, czy tarcica FAS będzie wysyłana razem z klasą F1F (jako Face And Better), czy też FAS razem z Selects (Sel And Better), każda deska musi mieć przynajmniej jedną stronę o jakości FAS. Prime grade (klasa jakości Prime): Ta klasa jakości powstała w oparciu o kryteria normy NHLA dotyczące klasy FAS z przeznaczeniem na rynki eksportowe. Deska jest obustronnie obrzynana i praktycznie pozbawiona obliny. Minimalna wydajność jak dla Select And Better (FAS razem z Selects), z dużym naciskiem na wygląd powierzchni deski. Minimalne wymiary mogą się różnić w zależności od gatunku, regionu i producenta.

RYNEK DRZEWNY

Dla obliczenia objętości jednej deski (w stopach deskowych), wystarczy pomnożyć wcześniej obliczoną powierzchnię (SM) przez jej grubość (w calach). Aby obliczyć objętość drewna w pakiecie tarcicy, tok postępowania pozostaje podobny. Należy wpierw obliczyć powierzchnię (SM) jednej warstwy tarcicy. Mnożymy szerokość pakietu (odejmując wolne przerwy pomiędzy ułożonymi deskami) przez jego długość, następnie dzielimy wynik przez 12. Jeśli w pakiecie znajdują się deski o różnej długości, należy do obliczeń

RD 4/2011 3/2011

Comsel grade (klasa jakości Comsel): Ta klasa jakości powstała w oparciu o kryteria norm NHLA dotyczące klasy Number 1 Common i Selects. Dla rynku eksportowego minimalna wydajność powinna być jak dla klasy Number 1 Common, przy czym wygląd powierzchni deski jest bardzo ważnym czynnikiem. Minimalne wymiary mogą się różnić w zależności od gatunku, regionu i producenta. Uwaga: Normy NHLA nie uwzględniają w swoich definicjach określających klasy jakościowe wyrażeń „Prime” i „Comsels”. Tak więc nie ma ich w oficjalnie przyjętych kryteriach norm jakościowych.


głównie spotykana w północnej części Stanów Zjednoczonych. Często też jest ona łączona razem z klasą FAS. Często zdarza się, że materiał przeznaczony na eksport, będący mieszanką lepszych klas jakościowych opisanych powyżej, określa się wspólnym terminem FAS. Powszechnie przyjętą praktyką przy eksporcie północnoamerykańskiej tarcicy liściastej jest tworzenie pewnej określonej mieszanki tych wyższych klas jakościowych. Wymaga to pewnego czasu współpracy, aby się przekonać, czy otrzymywana tarcica odpowiada oczekiwanym wymaganiom. Trzeba przyjąć jako zasadę, że niezależnie od tego, czy tarcica FAS będzie wysyłana razem z klasą F1F (jako Face And Better), czy też FAS razem z Selects (Sel And Better), każda deska musi mieć przynajmniej jedną stronę o jakości FAS.

8"

6" 4'

6'

Uwaga: Jeśli lepsza strona deski odpowiada wymaganiom klasy FAS, a gorsza strona odpowiada wymaganiom klasy Number 1 Common, to jakość tej deski odpowiada wymaganiom klasy F1F lub Selects. 12'

Wszystko o cenach

Technika / Technologia

Informacje o Krajowym 8"

Prime grade (klasa jakości Prime): Ta klasa jakości powstała w oparciu o kryteria normy NHLA dotyczące klasy FAS z przeznaczeniem na rynki eksportowe. Deska jest obustronnie obrzynana i praktycznie pozbawiona obliny. Minimalna wydajność jak dla Select And Better (FAS razem z Selects), z dużym naciskiem na wygląd powierzchni deski. Minimalne wymiary mogą się różnić w zależności od gatunku, regionu i producenta.

4'

4'

Number 2A Common (No. 2AC) (Numer 2A Powszechny)

Rynku Drzewnym

Comsel grade (klasa jakości Comsel): Ta klasa jakości powstała w oparciu o kryteria norm NHLA dotyczące klasy Number 1 Common i Selects. Dla rynku eksportowego minimalna wydajność powinna być jak dla klasy 69202_Lumber_POLISH_Q6 8/4/10 15:07 Page 5 Number 1 Common, przy czym wygląd powierzchni deski jest bardzo ważnym czynnikiem. Minimalne wymiary mogą się różnić w zależności od gatunku, regionu i producenta. Uwaga: Normy NHLA nie uwzględniają w swoich definicjach określających klasy jakościowe wyrażeń „Prime” i „Comsels”. Tak więc nie ma ich w oficjalnie przyjętych kryteriach norm jakościowych.

4

Krajowe ceny itarcicy z drewna No. i1eksportowe Common No. oraz 2Awyrobów Common w CzErWCU 2011 r.

Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r.

W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe Number 1 Common (No. 1C) (Numer 1 Powszechny) ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. PreKlasa jakości określona Number 1 Common, w Stanach Zjednoczonych często zwana jakie jest kuchenną klasą zentowane danejakopochodzą z konkretnych transakcji, zawarły jakości (jakość szafki kuchennej – Cabinet grade). Skojarzenie to wzięło się z prostego faktu – elementy, które ankietowane Jeśli nie jest inaczej, można otrzymać zprzedsiębiorstwa. tej klasy, doskonale nadają się do produkcji frontówzaznaczone kuchennych. Inne powszechne elementy używane do produkcji mebli. Do klasy tej należy tarcica o minimalnych wymiarach: są zastosowanie to cenytoloco zakład bez VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku szerokość 3" (około 76mm), długość 4' (około 122cm). Wydajność waha się w granicach od 66 / % ( / ) aż do 83 / % (wyłączając tę wartość), tj. minimalnej wydajności dla FAS. Najmniejsze dopuszczalne elementy, które krajowym 2

1

8

3

12

Grubość [mm] 8" 4"

Klasa jakości

25 I

II

III

4'

I

II

12'

Opis

6"

płyty klejone

8-12%, szlif. 120, kl.I

Cena

Uwagi

3200 zł/m³

grubość 18

4'

8"

Dynamika zmian cen

1030 zł/m³

Klasa jakości

I

II

III

I

Średnia kraj.

2033

1537

770

2025

płyty klejone

8-10%, kl. III

1060 zł/m³

graniaki klejone

kl.I

1620 zł/m³

4'

Number 2A Common (No. 2AC) (Numer 2A Powszechny)

4'

Opis

Cena

Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

suszone, 20%, kl. I

8"

4"

płyty klejone

4'

294 pln/m3 4"

buk, 8-10%, miniwczepy, B/C

Kraj przeznaczenia DE,DK,FR,NOR

7'

760€/m³ 2'

czepy, A/B

8"

sosna, 8-10%, miniwczepy, A/B

3'

2'

4" 1980 pln/m3

4'

EU

Na rynku amerykańskim spotyka się także niższe klasy jakości niż Number 2A Common, określone również normami NHLA. Zazwyczaj są one przetwarzane w półfabrykaty, parkiety lub znajdują inne jeszcze zastosowanie na rynkach lokalnych.

Całość handlu tarcicy liściastej z Ameryki Północnej opiera się na przedstawionych powyżej podstawowych Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych klasach jakości. W relacji sprzedający-kupujący dopuszczalne są wszelakie odstępstwa od tych norm na zasadzie dobrowolnej umowy. Książka NHLA zatytułowana „Rules for the Measurement and Inspection of Nazwa wyrobu Cena Kraj przeznaczenia Hardwoods and Cypress” zawiera Opis szczegółowe opisy norm jakościowych NHLA przedstawionych tutaj w dużym uproszczeniu.

sztacheta

90*20

łuk ogrodowy

1 m³

płot M-20

1800*1800 mm

płot M-21 1800*1800 mm PRZESUWY

5

3 zł/mb.

PL

OP2,270 ONzłY

PL

14,8 €/szt. 17,3 €/szt.

II

I

II 670

4" 4'

25

38

5

63

II

III

I

II

III

1600 865 2135 1635 950 www.americanhardwood.org

134

138

112

137

145

116

140

147

129

4"

Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011

D

Uwaga: Jeśli lepsza strona deski odpowiada wymaganiom klasy FAS lub Number 1 Common, a gorsza strona odpowiada wymaganiom klasy Number 2A Common, to jakość tej deski pozostaje Number 2A Common. płyty klejone dąb, 8-10%, miniw- 12' 5400 pln/m3 EU

płyty klejone

4"

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %, w klasie III spadły o 1 %.

12'

drewno kominkowe

I

krawędziaki

Dynamika zmian cen

Klasę jakości Number 2A Common często określa się mianem ekonomicznej klasy jakości – stosunkowo niska cena przy wielorakich zastosowaniach, głównie do produkcji elementów meblowych. Jest to również najlepszy drewno kominkowe <20%, kl. I, suszone 294 zł/m³ wybór przy produkcji podłóg drewnianych. W klasie tej minimalne wymiary szerokości to 3" (około 76mm), długości 4' (około 122cm). Wydajność waha się od 50% ( 6/12) aż do 66 2/3% (wyłączając tę wartość), tj. minimalnej wydajności dla Number 1 Common. Najmniejsze dopuszczalne elementy, które można otrzymać, określone są jako: szerokość 3" (około 76mm) dla długości 2' (około 61cm). Ilość otrzymanych elementów z poszczególnych desek zależy od wymiarów tarcicy. Gorsza strona deski musi spełniać minimalne wymagania określone dla klasy jakości Number 2A Common. strona eksportowych deski będzie co najmniej podobnej lub wyższej Przykładowe cenyLepsza wyrobów jakości .

Nazwa wyrobu

III

2'

Grubość [mm]

8-10%, kl. IV

II

2'

łaty

PLN/m3

579 zł/m³

płyty klejone

I

7'

Całość handlu tarcicy liściastej z Ameryki Północnej opiera się na przedstawionych powyżej podstawowych klasach jakości. W relacji sprzedający-kupujący dopuszczalne są wszelakie odstępstwa od tych norm na zasadzie dobrowolnej umowy. Książka NHLA zatytułowana „Rules for the Measurement and Inspection of Hardwoods and Cypress” zawiera szczegółowe opisy norm jakościowych NHLA przedstawionych tutaj Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 w dużym uproszczeniu.

6'

8"

III

50

Uwaga: Jeśli lepsza strona deski odpowiada wymaganiom klasy FAS lub Number 1 Common, a gorsza strona odpowiada klasy to tej deski pozostaje Number 810 2A Common. 965wymaganiom 700 507 Number 995 2A Common, 768 631jakość1068 825 643 689 787 Średnia 12' cena

3'

okleina sosna mm, 10%, kl. I 6,50a zł/m² Uwaga: Jeśli lepsza strona deski1,2 odpowiada wymaganiom klasy FAS, gorsza strona odpowiada wymaganiom klasy Number 1 Common, to jakość tej deski odpowiada wymaganiom klasy F1F lub Selects. 12'

palety i elementy palet

4"

Dynamika Na rynku amerykańskim spotyka się także niższe klasy jakości niż Number 2A Common, określone również normami 30.06. NHLA. Zazwyczaj są one przetwarzane w półfabrykaty, parkiety lub znajdują inne jeszcze zastosowanie na rynkach 2011lokalnych. 117 120 119 111 121 118 118 127 121 119 118 120 114 /30.06. 2010

Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym

Nazwa wyrobu

12'

32

3

można otrzymać, określone są jako: szerokość 3" (około 76mm) dla długości 3' (około 91,5cm) lub szerokość 4" (około 102mm) dla długości 2' (około 61cm). Ilość otrzymanych elementów z poszczególnych desek zależy od wymiarów tarcicy. Obydwie strony deski muszą spełniać minimalne wymagania określone dla klasy jakości Number 1 Common.

8"

Klasę jakości Number 2A Common często określa się mianem ekonomicznej klasy jakości – stosunkowo niska cena przy wielorakich zastosowaniach, głównie do produkcji elementów meblowych. Jest to również najlepszy wybór przy produkcji podłóg drewnianych. W klasie tej minimalne wymiary szerokości to 3" (około 76mm), długości 4' (około 122cm). Wydajność waha się od 50% ( 6/12) aż do 66 2/3% (wyłączając tę wartość), tj. minimalnej wydajności dla Number 1 Common. Najmniejsze dopuszczalne elementy, które można otrzymać, określone są jako: szerokość 3" (około 76mm) dla długości 2' (około 61cm). Ilość otrzymanych elementów z poszczególnych desek zależy od wymiarów tarcicy. Gorsza strona deski musi spełniać minimalne wymagania określone dla klasy jakości Number 2A Common. Lepsza strona deski będzie co najmniej podobnej lub wyższej jakości .

Grubość [mm]

25

paliki

Ø 9-14, 2,5-3,0

120 €/m³

UE

carport

304*510 cm

120 €/kpl.

D

63

Klasa jakości

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Średnia cena PLN/m3

960

773

443

990

815

475

990

800

470

99

110

114

95

Dynamika zmian cen Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

108

115

106

111

119

Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, a w klasie III spadły o 8%. Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011

D D PALECIAKI

38

deska podł. strug.

BATERIE klasa I jakości

średnia cena PLN/m2.

46

boazeria igl.>2m

II

I

39

28

II

deszczułka posadzk. Db I

II

27 94 90 ŁAŃCUCHY

deszczułka posadzk. Bk III

I

II

III

68

85

79

73

105

115

127

118

Dynamika zmian cen

Średnia cena 1m tarcicy iglastej w II kwartale 2011 wynosiła 3

638 PLN

Dynamika 30.06. 2011 /30.06. 2010

112

102

116

129

117

134

Magazyny firmowe mieszczą się w siedzibie firmy w Kostrzynie Ceny pozostałych wyrobówPrzesyłki krajowe realizuje firma DHL MAX MIN

www.mechanika-service.com tel. 95 752 9270 KOSTRZYN nad Odra, ul. Gen. T. Kutrzeby 6 965

630

zrębki defibracyjne (PLN/m3)

170

110

trociny (PLN/mp)

40

,

w rozrzucie od 539 do 980 PLN dla różnych przedsiębiorstw

więźba dachowa (PLN/m3)

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA W TERMINIE DO RD4/2011 3/2011 RD

RYNEK DRZEWNY

24 H 22

277


Technika / Technologia Wszystko o cenach

Obowiązujące i zapowiadane przepisy dotyczące stosowania drewna konstrukcyjnego Chociaż w krajobrazie Polski domów i innych budowli z drewna przybywa, to przybywa także sceptyków. Zbyt często złe wykonawstwo lub niska jakość stosowanych materiałów stają się przyczyną kłopotów inwestorów, którzy nierzadko szukają pomocy w sądach. Sprawy ciągną się latami, koszty rosną a przyczyna kłopotów jak była tak jest. Często dopiero w sądzie pada pytanie o jakość i klasy zastosowanego drewna: na więźbę dachową, do wywiązania ściany wieńcowej, do zbudowania mostku w parku, czy jeszcze gorzej do wykonania szkieletu na którym w krótkim czasie pojawiły się pleśnie. Czasy gdy o jakości i wymiarach tarcicy, sposobach łączenia, rozstawach krokwi, jętek, stolców i innych ważnych cechach realizowanej konstrukcji i stosowanego drewna, decydowała wyłącznie wiedza i doświadczenie cieśli i stolarzy mijają bezpowrotnie. Coraz częściej tradycyjne konstrukcje ciesielskie projektowane są przez inżynierów, stosujących nowoczesne programy komputerowe, a zaprojektowane elementy konstrukcji przygotowywane są w sterowanych numerycznie centrach ciesielskich. Już w latach 70-tych minionego wieku, powstała nie bez trudności, ale z charakterystycznym dla tych czasów rozmachem pierwsza w Polsce duża wytwórnia konstrukcji z drewna klejonego warstwowo. Jednak dopiero od około 10-ciu lat konstrukcje te znajdują należne uznanie w oczach krajowych projektantów i inwestorów. Jak grzyby po deszczu powstają hale sportowe, pływalnie, magazyny, hale produkcyjne i duże obiekty handlowe. Zwiększa się liczba firm oferujących drewniane domy z prefabrykowanych ścian, stropów i dachów. Miło jest patrzeć jak szybko i sprawnie, na domach jednorodzinnych i wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych, powstaje więźba dachowa z profesjonalnie zaprojektowanych i wykonanych wiązarów. Nowoczesność stawia jednak wymagania. Narzędzia i maszyny, programy komputerowe, wiedza i umiejętności wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz jakość materiałów, akcesoriów i wyrobów muszą być w swoistej synergii. Końcowy sukces, czyli pełna satysfakcja i bezpieczeństwo użytkowników, zależy od tego czy właściwie przygotowany projekt zrealizują kompetentni wykonawcy, stosując odpowiednie materiały, akcesoria i wyroby budowlane. Teoretycznie jest to względnie łatwe do zrealizowania, gdy konstruktor posłuży się stosowną normą projektową, a zakupione i prawidłowo wbudowane w obiekt wyroby budowlane spełniać będą wymagania określone w zharmonizowanych z Dyrektywą 89/106 EWG specyfikacjach technicznych. „Drewno może skutecznie konkurować z innymi materiałami budowlanymi”. Aby to miłe drzewiarzom hasło mogło być skutecznie i zgodnie z przepisami technicznymi urealniane, producenci drewna konstrukcyjnego muszą sprostać rosnącym wymaganiom formalnym i jakościowym. Rosnącym wymaganiom jakościowym towarzyszą coraz bardziej sformalizowane procedury nadzorowania wymaganych standardów produkcyjnych i wykonawczych. W przypadku drewna konstrukcyjnego chodzi głównie o trafne i możliwie powszechnie stosowane sposoby nieniszczącego prognozowania wytrzymałości i sztywności czyli klasyfikowania wytrzymałościowego. W tradycyjnym budownictwie z drewna stosowano tak zwaną tarcicę ogólnego przeznaczenia, a o sposobie jej użycia najczęściej decydowała wiedza i doświadczenie cieśli. Od wielu lat

828

powinna to być tarcica konstrukcyjna(drewno konstrukcyjne). Obserwacje współczesnego rynku drewna budowlanego w Polsce wskazują na to, że zmiany w postępowaniu producentów i podmiotów wykorzystujących drewno zachodzą zdecydowanie za wolno. Podstawowa różnica pomiędzy tarcicą ogólnego przeznaczenia a tarcicą konstrukcyjną polega na tym, że dla tarcicy konstrukcyjnej, zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, oszacowuje się wytrzymałość i sztywność, a dla tarcicy ogólnego przeznaczenia czynności takich się nie przeprowadza. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r., projektowanie drewnianych konstrukcji budowlanych powinno się odbywać zgodnie z aktualnym wydaniem normy PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie”. Teoretycznie od roku 2005 projektowanie konstrukcji drewnianych mogło się odbywać również według normy PN-EN 1995-1-1:2005 (U) „Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków”. Już w opublikowanej w 2000 roku normie PN-B-03150:2000 wprowadzono szereg regulacji z Eurokodu 5. Jedną z istotniejszych kwestii było wprowadzenie klas wytrzymałościowych drewna konstrukcyjnego według normy EN 338:1995 „Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości”. Aby realizacja procesu budowlanego mogła przebiegać bez zakłóceń, konieczne było przyporządkowanie klasom wytrzymałościowym drewna wg EN 338, klas sortowniczych drewna klasyfikowanych zgodnie z normą PN-D-94021:1982 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi”. Mimo braku wyników krajowy badań, wykonanych według reguł przyjętych w krajach UE, z konieczności, w oparciu o wcześniej realizowane badania nad krajowym drewnem konstrukcyjnym, przyporządkowanie takie zostało dokonane i sformalizowane w Załączniku Z-2.2.3 normy PN-B-03150:2000 oraz Załączniku krajowym do normy PN-EN 1912:2000 „Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki”. W kolejnych latach przyporządkowanie to ulegało stopniowej modyfikacji. Prowadzone głównie na drewnie sosnowym wieloletnie badania doprowadziły do opracowania tablicy NA.2 w Załączniku krajowym do PN-EN 1995-1-1: kwiecień 2010 „EUROKOD 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków”. TABELA 1 Tablica NA. 2 – Relacja klas sortowniczych krajowego drewna konstrukcyjnego wg PN-D-94021 w stosunku do klas wytrzymałościowych według EN 338 Gatunek drewna

Grubość [mm]

KW

Sosna zwyczajna Sosna zwyczajna zgodnie z EN 1912 Świerk pospolity

KS

KG

wg EN 1912

≥ 22

C35

C24

C20

C30

C24

C18

Jodła pospolita

C22

C18

C14

Modrzew europejski

C35

C30

C24

Informacje zamieszczone w tej tablicy powinny być aktualnie powszechnie wykorzystywane przez projektantów konstrukcji z drewna i producentów tarcicy konstrukcyjnej. Przykładowo jeśli projektant wykonał stosowne obliczenia i zaprojektował więźbę dachową z drewna sosnowego w klasie wytrzymałościowej

RYNEK DRZEWNY

RD 4/2011 3/2011


Wszystko o cenach

Technika / Technologia

Informacje o Krajowym

C24 to w tartaku zgodnie z regułami określonymi w normie PN-D-94021:1982 powinna być wysortowana tarcica w klasie sortowniczej KS. Inną ważną formalną, ale mająca duże znaczenie praktyczne, kwestią wynikającą z Tablicy NA.2 jest to, że w projektach nie powinno się przyjmować innych klas drewna niż te które można wysortować z krajowego surowca. W krajach wspólnoty europejskiej Krajowe i eksportowe ceny tarcicy oraz wyrobów z drewna produkcja klasyfikowanego wytrzymałościowo drewna powinna w się CzErWCU r. z regułami podanymi w normie EN 14081odbywać 2011 zgodnie „Konstrukcje drewniane. Państwu Drewno konstrukcyjne W1:2005+A1:2011 poniższych tabelach przedstawiamy przykładowe o przekroju sortowane Część 1: ceny tarcicy i prostokątnym innych wyrobów z rynku wytrzymałościowo. krajowego i eksportu. PreWymagania ogólne”. praktyce wdrażanie transakcji, tej normy jakie odbywa się zentowane dane pochodzą z konkretnych zawarły z dużymi oporami, co skutkujeJeśli między innymi tym, że końcowa ankietowane przedsiębiorstwa. nie jest zaznaczone inaczej, okresu przejściowego jej stosowania, była już kilkakrotnie sądata to ceny loco zakład bez VAT.Średnie ceny tarcicy na rynku przesuwana, obecnie jest to 31.12.2011 roku. krajowym

maszynowy, nieniszczący, na podstawie jednej lub kilku jej właściwości, w razie konieczności także za pomocą oceny wizualnej, w klasach, którym przypisywane są wartości charakterystyczne wytrzymałości, sztywności i gęstości (np. wg 338); dopuszczone są dwa systemy kontrolne sortowania maszynowego: kontrola produktu lub kontrola maszyny w obu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie WBT (ITT) i Ceny wdrożenie ZKP (FPC), tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2011 r. • sortowanie wytrzymałościowe wizualne: proces zaliczania Grubość 25 32 50 łaty krawędziaki [mm] każdej sztuki tarcicy na podstawie oceny wizualnej do klasy o Iokreślonych wytrzymałości, sztywności Klasa II III wartościach I II III I II III I IIi gęstości. I II jakości Zgodnie z EN 14081-1:2005+A1:2011: 965 700 507klasa 995 nie768 631 zmianie 1068 825jeśli643głębokość 810 689 obróbki 787 670 Średnia • oznaczona ulega cena PLN/m3 nie jest większa niż: - 5 mm o ile wymiar początkowy Dynamika zmian cen nie był większy niż 100mm, - 10 mm o ile wymiar początkowy był co najmniej 100mm, Dynamika • jeśli w wyniku sortowania wizualnego ustalono klasy zgodne 30.06. 2011 117 120 119 111 121 118 118 127 121 119 118 120 114 z EN 1912, to ich wartości charakterystyczne przyjmuje /30.06. 2010 się odpowiednio według normy 338, w przeciwnym razie należy wykonać badania według 384, • jeśli w wyniku sortowania maszynowego ustalono klasy Średnie ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 zgodne 25z EN 338 to ich 38wartości charakterystyczne Grubość 63 [mm] przyjmuje się zgodnie z tą normą, w przeciwnym razie Klasa I II III II 384 (np. III II III należy wykonać badaniaI według gdyI konieczna jest jakości znajomość parametrów tarcicy przy zginaniu „na płask”), Średnia 2033 1537 770 2025 1600 865 2135 1635 950 kraj.• sortowanie wizualne powinno być wykonywane zgodnie z Załącznikiem A normy (krajowe Dynamika zmian cen normy sortownicze muszą Dynamika być zgodne z tymi wytycznymi!) w którym uwzględniono wady: 30.06. - 134 sęki (patrz 1310), 137 2011 138 EN 112 145 116 140 147 129 /30.06. skręt włókien (patrz EN 844-9 i 1310), 2010 - gęstość i słoistość (patrz EN 384), Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim - pęknięcia (patrz EN 1310), kwartałem w klasie I pozostały bez zmian, w klasie II wzrosły o 1 %, - oblina, w klasie- III spadły o 1 %. spaczenia (patrz EN 1310), - zgnilizny (patrz EN 844-10 w kwestii terminów), Ceny owadach, tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2011 - chodniki po Grubość - drewno25reakcyjne (patrz EN 38 63 844-7 w kwestii terminów), [mm] - inne (np. Klasa I II zakorki), III I II III I II III jakości • przy sortowaniu maszynowym nie mogą być pomijane cechy Średnia wizualne, 960 773 990 815wartości 475 maksymalne 990 800podano 470 których443dopuszczalne cena PLN/m3 w tabeli 1 normy, a w przypadku gdy maszyna pomija końce tarcicy należy ocenić jeDynamika wizualnie zmian cenwedług wytycznych w tabeli Dynamika 2 normy, 30.06. • naturalną tarcicy (niezabezpieczanej) przyjmuje 2011 108 115trwałość 106 111 119 99 110 114 95 /30.06. się według EN 350-2; przykładowo: sosna zwyczajna 2010 (sylvestrisL.), twardziel zaliczona jest do klas odporności na: Ceny tarcicy bukowej grubość 25 trwałe); mm w porównaniu z poprzed- grzyby: 3-4 (średnio i mało (biel 5- nietrwała) nim kwartałem wzrosły w klasie I o 3%, w klasie II wzrosły o 4%, - spuszczela: S (podatne), a w klasie III spadły - kołatki: S, o 8%. - termity: S, Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2011 • drewno konstrukcyjne zabezpieczone przed atakiem deska podł. strug. boazeria igl.>2m deszczułka posadzk. Db deszczułka posadzk. Bk biologicznym powinno dodatkowo spełniać warunki klasa I II I II I II III I II III podane w normie: EN 15228 „Structural timber-Structural jakości timber preservative treated against biological attack”, 39 28 27 94 gdy tak 90 stanowią 68 85odpowiednie 79 73 średnia • na46życzenie producenta (np. cena PLN/m2. przepisy) drewno konstrukcyjne powinno być właściwie zaklasyfikowane pod względem klasy reakcji na ogień według Dynamika zmian cen Dynamika normy EN 13501-1; bez potrzeby wykonywania badań można 30.06. zaklasyfi kować116tarcicę względem klasy reakcji na 2011 102 112 129 pod 117 134 105 115 127 ogień 118 /30.06. według załącznika C normy, tj. przy gęstości powyżej 350 kg/ 2010 m3 i grubości powyżej 22 mm do klasy D-s2, d0. Producent deklaruje zgodność z normą EN 14081-1:2005+A1:2011 MAX MIN po:Ceny pozostałych wyrobów • wykonaniu lub oszacowania więźba dachowa (PLN/m3) Wstępnego 965 Badanie 630 Typu(WBT), zrębki defibracyjne (PLN/m3) 170 • wdrożeniu Zakładowej Kontrola Produkcji(ZKP) i 110 uzyskaniu od (PLN/mp) jednostki notyfikowanej trociny 40 ZKP, gdyż zgodnie22z tablicą ZA.2 dla drewna konstrukcyjnego przyjęto poświadczania zgodności: 2+.

Rynku Drzewnym

Oznacza to, ceny że zwyrobów dniemsprzedawanych 01.01.2012 naustanie domniemanie Przykładowe rynku krajowym zgodności wprowadzanego do obrotu drewna konstrukcyjnego, Nazwa wyrobu Opis Cena Uwagi z wcześniej obowiązującymi specyfikacjami technicznymi płyty klejone 8-12%, szlif. 3200 zł/m³kacji praktycznie grubość 18od co i przepisami. W Polsce nie120, makl.Itakich specyfi najmniej 2009 roku. Norma EN 14081-1 otwiera zestaw kolejnych okleina sosna 1,2 mm, 10%, kl. I 6,50 zł/m² norm dotyczących drewna konstrukcyjnego: palety i elementy palet 579 zł/m³ EN 14081-2:2010 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – płyty klejone 8-10%, kl. IV 1030 zł/m³ Część 2: Sortowanie maszynowe; dodatkowe wymagania płyty klejone 8-10%, kl.badań III dotyczące wstępnych typu,1060 zł/m³ ENgraniaki 14081-3:2005 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne klejone kl.I 1620 zł/m³ o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – drewno kominkowe <20%, kl. I, suszone 294 zł/m³ Część 3: Sortowanie maszynowe; dodatkowe wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, EN 14081-4:2009 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekrojuPrzykładowe prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – ceny wyrobów eksportowych Część 4: Sortowanie maszynowe; Nastawy urządzeń sortujących Nazwa wyrobu Opis Cena Kraj przeznaczenia do kontroli maszynowej. W drewno normie 14081-1:2005+A:2011określono: kominkowe suszone, 20%, kl. I 294 pln/m3 DE,DK,FR,NOR • podstawowe terminy i definicje, płyty klejone buk, 8-10%, miniw760€/m³ D • wymagania: czepy, B/C - ogólne, płyty klejone 8-10%, miniwpln/m3 EU - dotyczące dąb, zasad sortowania5400 wizualnego, czepy, A/B - dotyczące zasad sortowania maszynowego, płyty -klejone sosna, 8-10%,biologicznej, 1980 pln/m3 EU dotyczące trwałości miniwczepy, A/B - dotyczące reakcji na ogień, - wymagane zasady oceny zgodności, • podstawowe zasady przeprowadzania Wstępnego Badania Typu(WBT),Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych • podstawowe zasady i prowadzenia Nazwa wyrobu Opisopracowywania, CenawdrożeniaKraj przeznaczenia Zakładowej Kontroli Produkcji(ZKP), 90*20 3 zł/mb. PL •sztacheta zasady oznakowania CE i etykietowania, • wymagany system poświadczania zgodności, łuk ogrodowy 1 m³ 2,270 zł PL • podstawy wystawiania deklaracji zgodności. płot M-20 1800*1800 mm €/szt. D W Europie stosowanych jest 14,8wiele zasad wizualnego wytrzymałościowego sortowania drewna. Wszystkie te zasady są płot M-21 1800*1800 mm 17,3 €/szt. D dopuszczone o ile uwzględniają ogólne reguły zaprezentowane paliki Ø 9-14, 2,5-3,0 120 €/m³ UE w normie EN 14081-1+A1:2011, oznacza to że nie przewiduje się opracowania jednej, wspólnej dla wszystkich krajów członkowskich carport 304*510 cm 120 €/kpl. D normy sortowniczej. Norma EN 14081-1:2005+A1:2011 dotyczy drewna o przekroju prostokątnym (tarcicy szorstkiej i struganej) sortowanego Średnia cena 1m3 tarcicy iglastej w II kwartale 2011 wynosiła wytrzymałościowo wizualnie lub maszynowo, z odchyłkami od wymiarów nominalnych zgodnych z normą 336:2003”konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne”. Przyjęte w normie EN 14081-1:2005+A1:2011 ważniejsze terminy i definicje to: • deska kontrolna: element symulujący właściwości służy do dynamicznej kalibracji maszyny, • producent: za zgodność w rozrzucie od 539wytwórca do 980 PLNodpowiedzialny dla różnych przedsiębiorstw produktu z normą, • sortowanie wytrzymałościowe maszynowe: proces w którym sztuka tarcicy jest sortowana w sposób

638 PLN

RD4/2011 3/2011 RD

RYNEK DRZEWNY

297


Technika / Technologia Wszystko o cenach TABELA 2 Zestawienie właściwości tarcicy konstrukcyjnej które należy ustalić w ramach Wstępnego Badania Typu Właściwość

Metoda badawcza

Liczba próbek

Kryteria oceny

Wytrzymałość charakterystyczna na: a) zginanie, b) ściskanie, c) rozciąganie, d) ścinanie. Gęstość charakterystyczna

Wymagania

EN408 i EN14081-2

EN384 i EN14081-2

Wartości charakterystyczne ustalone w badaniach nie powinny być niższe od wartości deklarowanych. Przy sortowaniu maszynowym reguły według EN14081-2

Moduł sprężystości

EN408 i EN14081-2

EN 384 i EN14081-2

Wartości charakterystyczne ustalone w badaniach nie powinny być niższe od wartości deklarowanych. Przy sortowaniu maszynowym reguły według EN14081-2

Trwałość naturalna

Grzyby: klasy 1-5. Termity, owady drążące drewno oraz organizmy morskie: klasy D, M, S. Chrząszcze: klasy D, S, SH

Tarcica zabezpieczona przed atakiem biologicznym

Według EN15228

Reakcja na ogień

Klasa C - E

EN350-1 EN350-2

EN13823 ENISO11925-2

Trwałość naturalna powinna być przyjęta według EN350-2

według EN13501-11)

Wymagania dla deklarowanej klasy powinny być dotrzymane

Uwaga 1): wyroby o udokumentowanym stałym zachowaniu w warunkach pożaru (wyroby CWFT) nie wymagają badań (dla drewna o grubości powyżej 22mm i gęstości powyżej 350kg/m3 klasa D-s2, d0)

ZKP przy produkcji drewna konstrukcyjnego sortowanego wizualnie, wdraża i realizuje każdy producent przy współpracy z jednostką notyfikowaną. Zgodnie z EN 14081-1:2005+A1:2011 producent tarcicy powinien założyć odpowiednią dokumentację, opracować i utrzymywać system kontroli produkcji (ZKP) w celu zagwarantowania, że właściwości wyrobów wprowadzanych do obrotu są zgodne z deklarowanymi. Stąd raz na zmianę należy sprawdzić: • pochodzenie i gatunek tarcicy, • odchyłki od wymiarów nominalnych, • przebieg sortowania, • wilgotność tarcicy sortowanej po wysuszeniu, • oznakowanie, a raz na rok należy skontrolować: • fachowość personelu, włączając w to ocenę jakości sortowania materiału, (aktualnie według /D-94021 pkt. 3.3.1 są to osoby posiadające specjalne uprawnienia), • poprawność wskazań stosowanych wilgotnościomierzy (przeprowadzić ich kalibrację). Wystawienie przez producenta Deklaracja zgodności (WE), jednocześnie upoważnia go do umieszczania na wyrobach CE. Oznakowanie powinno być umieszczone bezpośrednio na wyrobie, a w uzasadnionych przypadkach w dokumentach handlowych dołączanych do wyrobu. Oznakowanie powinno zawierać między innymi deklarowane wartości użytkowe oraz informacje dotyczące sposobu montażu.

W praktyce budownictwa z drewna w Polsce znajomość, a tym bardziej poprawne stosowanie nowych regulacji w zakresie drewna konstrukcyjnego jest stosunkowo niewielkie. Przykładowo, choć minęło już wiele lat od opublikowania normy PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”, gdzie wprowadzono obowiązek projektowania z zastosowaniem klas wytrzymałościowych drewna wg normy EN 338 (klasy wyróżniane literą C), ciągle jeszcze można spotkać się z projektami, w których wpisywana jest „stara” klasa wytrzymałościowa drewna, najczęściej K27. Inną złą praktyką jest projektowanie na klasę C27, przyjmowaną poprzez bezkrytyczne kojarzenie liczby 27, chociaż klasa C27 nie jest odpowiednikiem klasy K27. Jeszcze inną formalną kwestią ale mającą często ogromne praktyczne znaczenie jest zwyczajowe traktowanie niektórych elementów konstrukcji jako elementy niekonstrukcyjne. Takim przykładem są szeroko stosowane łaty i kontrłaty czy deski użyte do deskowania połaci dachowej. Te sortymenty tarcicy są zwykle zamawiane w najniższych klasach według normy dla tarcicy ogólnego przeznaczenia - PN-D-96000:1975 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. W roku ubiegłym Polski Komitet Normalizacyjny wycofał tę normę z Katalogu Norm bez zastąpienia co dodatkowo komplikując obrót i stosownie drewna w budownictwie i nie tylko. Jeszcze polskie tartaki nie wdrożyły zasad produkcji drewna konstrukcyjnego zgodnie z Dyrektywą 89/106 EWG i odpowiednio normą EN 14081-1:2005+A1:2011, a już zapowiedziano istotną zmianę tych zasad. Od 1.07.2013 ma zacząć w całości obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Na temat tego jakie konkretne zmiany, istotne dla zakładów przemysłu drzewnego, wniesie ten nowy akt prawny do zasad wprowadzania do obrotu i stosowania drewna konstrukcyjnego jeszcze nic nie jest wiadomo. mgr inż. Andrzej Noskowiak Instytut Technologii Drewna w Poznaniu listopad 2011r.

830

RYNEK DRZEWNY

RD 4/2011 3/2011


Sosnowi c

5. Targi Budowlane

Jubileuszowe targi SIBEX – już w lutym 2012 r.

W sosnowieckim Expo Silesia trwają przygotowania do jubileuszowych – 5. Targów Budowlanych SIBEX, które zaplanowano na 24 – 26 lutego 2012 r. Prezentacje najnowszych trendów w budownictwie i wyposażeniu wnętrz, domy z drewna, mistrzostwa dekarskie i instalatorów, a także oferty mieszkaniowe, techniki grzewcze i klimatyzacyjne – to najkrótsza charakterystyka przyszłorocznego SIBEX-u. Targi Budowlane SIBEX to jeden z pierwszych projektów organizowanych od początku istnienia sosnowieckiego ośrodka targowego. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających. Poprzednią edycję odwiedziło 8 tysięcy osób, które zapoznały się z ofertą ponad 250 firm, a targi zyskały miano największej wystawy o tej tematyce na południu Polski. - SIBEX to przede wszystkim prezentacja najnowszych trendów w budownictwie i wyposażeniu wnętrz, jak również okazja do spotkania i nawiązania kontaktów biznesowych, znalezienia firm wykonawczych, czy zweryfikowania koncepcji realizacji projektowanej inwestycji. A coraz bogatszy program wydarzeń towarzyszących czyni to wydarzenie prawdziwym budowlanym świętem – mówi Henryk Skup – dyrektor targów SIBEX.

Silesia Building Expo 24 – 26 lutego 2012

Jaka będzie piąta, jubileuszowa edycja?

Wydarzenia towarzyszące:

Już teraz wiadomo, że ze strony wystawców zainteresowanie jest bardzo duże, zwłaszcza po jesiennej edycji tych targów, która również bardzo się podobała. W przyszły roku nie zabraknie też firm, które zaprezentują się już po raz piąty. Mocnym akcentem podczas targów będzie budownictwo drewniane. Odbędzie się branżowe seminarium przygotowane przez Stowarzyszenie Dom Drewniany oraz firmę Drewdom-Mętel. Zainteresowani znajdą tu odpowiedź na pytanie – dlaczego warto budować drewniane domy. A w trakcie zwiedzania ekspozycji zobaczą na własne oczy, jak szybko powstaje taka budowla. Na targach odbędzie się także jeden z półfinałów Ogólnopolskich Mistrzostw Stolarki, organizowany przez Zrzeszenie Montażystów Stolarki.

Salon Techniki Grzewczej i Instalacyjnej SILTERM-INSTAL Salon ENERGIA dla DOMU Targi Mieszkaniowo-Developerskie TeMD Targi Wyposażenia Wnętrz SilesiaINTERIOR Śląskie Mistrzostwa Dekarzy Mistrzostwa Instalatorów

Targowy program

Śląskie Mistrzostwa Dekarzy przygotowane przez Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy. Celem wydarzenia jest promowanie najnowszych rozwiązań i technologii stosowanych w pokryciach dachowych w krajach wysokorozwiniętych, a także rozpowszechnianie idei nowoczesnego budownictwa oraz pomoc wtereny podnoszeniu Instalatorów o tytuł kontakt Henryk Skup – Dyrektor Projektu targowe kwalifikacji. Pierwsze Mistrzostwa tel. kom. 510 031 665 Expo Silesia Sp. z o.o. Salonów Firmowych Viessmann, w których Złotego Instalatora oceniane będą: fax. 41 367 86 56 Centrum Targowo-Wystawiennicze doświadczenie, szybkość, precyzja i znajomość nowoczesnych rozwiązań e-mail: sibex@exposilesia.pl ul. Braci Mieroszewskich 124 technicznych jako cechy dobrego fachowca. Sosnowiec Tradycyjnie już w parze ze SIBEX-em organizowane są Targi Wyposażenia Wnętrz SilesiaINTERIOR, skupiające producentów i dystrybutorów produktów patronat honorowy patron medialny partnerzy związanych z kompleksowym wyposażeniem wnętrz. Biorą w nich udział także salony wnętrzarskie i hurtownie, doradcy i projektanci wnętrz, designerzy. Kolejną część ekspozycji stanowić będzie Salon Techniki Grzewczej i Instalacyjnej SILTERM-INSTAL, z szeroką ofertą pieców do ogrzewania domków jednorodzinnych i nowymi technologiami grzewczymi. Śląska Śląska Izba Izba Budownictwa Budownictwa w w Katowicach Katowicach

www.sibex.pl

Mistrzostwa Stolarki

Michał Wadowski tel. 32 788 75 27 tel. kom. 515 220 057 fax. 32 788 75 02 e-mail: michal.wadowski@exposilesia.pl


Sosnowi c

5. Targi Budowlane

Silesia Building Expo 24 – 26 lutego 2012

Wydarzenia towarzyszące: Salon Techniki Grzewczej i Instalacyjnej SILTERM-INSTAL Salon ENERGIA dla DOMU Targi Mieszkaniowo-Developerskie TeMD Targi Wyposażenia Wnętrz SilesiaINTERIOR Śląskie Mistrzostwa Dekarzy Mistrzostwa Instalatorów Mistrzostwa Stolarki

tereny targowe Expo Silesia Sp. z o.o. Centrum Targowo-Wystawiennicze ul. Braci Mieroszewskich 124 Sosnowiec patronat honorowy

partnerzy

kontakt

Henryk Skup – Dyrektor Projektu tel. kom. 510 031 665 fax. 41 367 86 56 e-mail: sibex@exposilesia.pl

patron medialny

Śląska Izba Budownictwa w Katowicach

www.sibex.pl

Michał Wadowski tel. 32 788 75 27 tel. kom. 515 220 057 fax. 32 788 75 02 e-mail: michal.wadowski@exposilesia.pl

RYNEK DRZEWNY 4/2011  
RYNEK DRZEWNY 4/2011  

Branżowy kwartalnik Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Advertisement