Page 1


Wszystko o cenach

Informacje o Krajowym Rynku Drzewnym KRAJOWE I EKSPORTOWE CENY TARCICY ORAZ WYROBÓW Z DREWNA WE WRZEŚNIU 2012 W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Prezentowane dane pochodzą z konkretnych transakcji, jakie zawarły ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, są to ceny loco zakład bez VAT.

Przykładowe ceny wyrobów eksportowych Nazwa wyrobu

Opis

Opis 8-12%, szlif. 120, kl.I

3200 zł/m³

płyty klejone

wilg. 10-12 %, klasa A-C

1500-2000 zł./m³

palety i elementy palet

Kraj przeznaczenia

Zpp wilg.18-20 klasa III

180 €/m³

B

płyty klejone

buk, 8-10%, miniwczepy, B/C

760€/m³

D

płyty klejone

dąb, 8-10%, miniwczepy, A/B

5400 pln/m³

EU

płyty klejone

sosna, 8-10%, miniwczepy, A/B

1980 pln/m³

EU

Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych

Cena

płyty klejone

Cena

kantówka eksp.

Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym Nazwa wyrobu

Uwagi

Nazwa wyrobu

grubość 18 mm.

527 zł/m³

elementy meblowe

sosna, wilg.18, grubość 25-27

1000-1200 zł/m³

czterostr. czyste

płyty klejone sosna

wilg.12-14%, kl. AB

2400 zł/m³

grub.18-61 mm.

graniaki klejone

sosna, 10%,klasa A/A

1650 zł/m³

płyty klejone buk

wilg. 8 %, klasa B/C

3000 zł/m³

grub.18 lub 27mm

Opis

Cena

Kraj przeznaczenia

sztacheta

90*20

3 zł/mb.

PL

łuk ogrodowy

1 m³

2 270 zł

PL

płot M-20

1800*1800 mm

14,8 €/szt.

D

palisada

Ø 12-20, 2,5-6,0 m.

132€/m³

UE

paliki strugane

Ø 5-12, 2,5-3,0 m.

120 €/m³

UE

carport

304*510 cm

120 €/kpl.

D

Średnie ceny tarcicy na rynku krajowym Tarcica iglasta Średnia cena 1m3 tarcicy iglastej w III kwartale 2012 wynosiła 629 PLN w rozrzucie od 531 do 925 PLN dla różnych przedsiębiorstw Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.09.2012 r. Grubość [mm]

25

Klasa jakości Średnia cena PLN/m

3

32

50

I

II

III

I

II

III

904

666

497

1022

715

635

1030

łaty

krawędziaki

II

III

I

II

I

II

767

634

764

671

738

678

93

95

95

99

96

101

Dynamika zmian cen Dynamika % 30.06.2012 / 30.06.2011

94

90

98

98

91

96

95

Ceny tarcicy iglastej Ceny obrzynanej tarcicy iglastej obrzynanej

Ceny tarcicy iglastej Ceny obrzynanej tarcicy iglastej obrzynanej 1200

1200

1100

1100

1100

1100

1000

1000

1000

1000

900

900

900

900

800

800

PLN/m³ bez VAT

1200

PLN/m³ bez VAT

1200

PLN/m³ bez VAT

PLN/m³ bez VAT

Wszystko o cenach

800

800

700

700

700

700

600

600

600

600

500

500

500

500

400

400 IV w. 11 iI kw. 11 I kw. 12 IV w. 11 II kw 12 I kw. 12 III kw. 12 II kw 12

iI kw. 11

400 III kw. 12

III kw. 11

400 IV kw. 11III kw. 11 I kw. 12IV kw. 11 II kw 12 I kw. 12 III kw. 12II kw 12

25 mm kl. I

25 mm kl. IIIkl. I 25 mm

32 mm II kl. III 25kl. mm

32 mm kl. II

50 mm kl. I

50 mm50kl.mm III kl. I

Krawędziaki 50 mm kl. kl. IIII

25 mm kl. II

32 mm kl. I kl. II 25 mm

32 mm III kl. I 32kl. mm

32 mm kl. III

50 mm kl. II

Łaty kl.50 I mm kl. II

Krawędziaki Łaty kl. Ikl. II

812

RYNEK DRZEWNY

ŁatyKrawędziaki kl. II kl. I Krawędziaki kl. II

RD 4/2012 3/2011

III kw. 12

Łaty kl. II


Wszystko o cenach Rynki − wskaźniki i tendencje niższa niż przed rokiem). O ok. 17% zmniejszyła się natomiast wielkość eksportu pozostałych sortymentów, przy obniżeniu jego wartości o ok. 8%. Relatywnie niewielkie zmniejszenie ilości, o ok. 4%, odnotowano w eksporcie przemysłowego surowca drzewnego liściastego, z równoczesnym wzrostem wartości dostaw o ponad 11%. Ze statystyki wynika, że znaczne zwiększenie miało miejsce w wywozie kłód dębowych i bukowych – o ok. 32% (wartościowo o 14%), natomiast o niemal połowę mniejszy niż przed rokiem był wolumen wywozu pozostałych sortymentów, jednak wartość tych dostaw była aż 2,4-krotnie wyższa niż w I półroczu roku 2011. Wielkość wywozu tarcicy iglastej wykazała w analizowanym okresie zmniejszenie o prawie 9%, natomiast wartość dostaw była minimalnie (o 0,3%) wyższa niż przed rokiem – choć w euro był to spadek o ponad 7%. W nieco większym stopniu, o blisko 7%, obniżył się wolumen eksportu tarcicy liściastej, przy czym jego wartość wzrosła o 11% (w euro o niespełna 3%) w stosunku do poziomu sprzed roku. W eksporcie oklein i obłogów nastąpiły zmiany niemal identyczne jak w przypadku tarcicy iglastej – zmniejszenie wolumenu o ponad 8%, minimalny wzrost wartości (o 0,4%). O ok. 5% mniejszy ilościowo, natomiast o 3% wyższy wartościowo (przy obniżeniu wartości w euro o prawie 5%) był wywóz opakowań z drewna. Nieznaczny (o nieco ponad 1%) wzrost miał miejsce w eksporcie materiałów podłogowych, przy równoczesnym wzroście wartości dostaw o ponad 10%.

(o prawie 9%), natomiast w przypadku pozostałych sortymentów miał miejsce wzrost wolumenu dostaw o ok. 5%, przy spadku ich wartości o prawie 13%. Znacznemu zmniejszeniu z kolei uległ w analizowanym okresie import tarcicy iglastej – ilościowo o ok. 29%, wartościowo o prawie 19%. O ok. 10% mniejszy ilościowo i prawie o 5% niższy wartościowo niż przed rokiem był przywóz tarcicy liściastej (z drewna gatunków strefy umiarkowanej). Import oklein i obłogów wykazał zmniejszenie w stosunku do stanu sprzed roku: ilościowo o ok. 13%, wartościowo o blisko 16%. Nieznacznie mniejszy niż przed rokiem, o ok. 2%, był wolumen przywozu opakowań z drewna, przy czym wartość tych dostaw wzrosła o prawie 8% w porównaniu z I półroczem 2011 roku. Niewielki wzrost odnotowano w imporcie materiałów podłogowych: ilościowo o ok. 2%, wartościowo o niemal 5%. Wykresy 5-16 ilustrują geograficzną strukturę handlu zagranicznego wybranymi pozycjami w I półroczu 2012 roku. Łączna wartość eksportu pozycji, wymienionych w tab. 5, była w I półroczu 2012 roku o 2,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (aczkolwiek porównanie w euro wykazuje jej obniżenie o 5,3%). Wartość importu (jak w tab. 6) uległa natomiast obniżeniu o 8,7% (w euro o 15,5%). Dodatnie saldo obrotów z zagranicą (w zakresie ujętym

Import

Jak wspomniano wyżej, dynamiczny wzrost utrzymał się w I półroczu 2012 roku w imporcie drewna opałowego: zarówno wolumen, jak i wartość dostaw były ponaddwukrotnie wyższe niż przed rokiem. Bardzo poważnemu ograniczeniu uległ natomiast w analizowanym okresie przywóz przemysłowego surowca drzewnego iglastego – o około połowę (ilościowo i wartościowo) w stosunku do roku poprzedniego. W nieco mniejszej skali – o ok. 32% ilościowo i 21% wartościowo – nastąpił spadek importu kłód iglastych, zaś o ok. 52% (wartościowo o blisko 54%) zmniejszył się przywóz pozostałych sortymentów. Nieznacznie większe niż przed rokiem – o ok. 4% – były rozmiary importu przemysłowego surowca drzewnego liściastego, przy czym wartość tych dostaw uległa obniżeniu o blisko 11%. Przywóz kłód dębowych i bukowych wykazał przy tym zmniejszenie o ok. 9%, z równoczesnym wzrostem wartości w tej samej skali

w ww. zestawieniach) w analizowanym okresie osiągnęło ok. 568 mln zł, zwiększając się w stosunku do odpowiedniego okresu roku poprzedniego o ponad 130 mln zł w wyniku wzrostu wpływów z eksportu przy obniżeniu wydatków na import. Globalna wartość polskiego eksportu wykazała w I półroczu 2012 roku wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 10,7% (w euro o 2,3%); import zwiększył się odpowiednio o 7,1% (choć jego wartość wyrażona w euro obniżyła się o 1%). Ujemne saldo obrotów towarowych z zagranicą osiągnęło ponad 24,6 mld zł, co jednak stanowiło znaczącą poprawę w stosunku do prawie 32 mld zł przed rokiem. Zbigniew Morgoś

Tab. 6. Import drewna i wyrobów z drewna, I półrocze 2012 I półrocze 2011 (dane skorygowane) Produkt

ilość jedn. miary

I półrocze 2012 wartość

ilość

tys. PLN

ilość jedn. miary

wartość ilość

tys. PLN

Drewno opałowe ogółem

m3

347.115,7

67.974,4

m3

720.396,6

138.500,8

Drewno surowe ogółem

m3

1.956.353,0

302.749,0

m3

1.568.299,0

212.440,6

w tym: drewno surowe z wyłączeniem malowanego, bejcowanego itp.

m3

1.955.992,7

301.843,2

m3

1.568.108,8

212.102,8

m3

70.069,0

17.485,9

m3

47.926,6

13.808,4

pozostałe drewno iglaste

m3

794.502,3

130.217,8

m3

379.003,3

60.262,2

kłody dębowe I bukowe

m3

45.567,8

16.673,7

m3

41.547,8

18.083,9

pozostałe drewno liściaste

m3

1.045.853,6

137.465,7

m3

1.099.631,1

119.948,2

m3

466.948,6

461.206,5

m3

354.019,0

391.165,5

m3

339.269,1

286.418,8

m3

241.836,3

232.572,5

m

3

116.983,7

130.022,8

m3

104.728,6

123.848,1

1000 m2

18.368,3

102.416,5

1000 m2

7.454,0

34.745,0

Opakowania z drewna

m3

69.387,0

95.461,2

m3

68.096,8

102.950,4

Materiały podłogowe łącznie

m3

17.047,6

76.275,5

m3

17.445,6

79.973,6

z tego: kłody iglaste

Tarcica i półfabrykaty ogółem w tym: iglaste liściaste (gat. strefy umiarkowanej) Okleiny i obłogi

Uwagi: ● wielkości podane w rubryce “ilość” uzyskano poprzez przeliczenie masy (w tonach) na odpowiednie jednostki ilości, przy zastosowaniu standardowych przeliczników UNECE/FAO oraz oszacowań własnych autora (w przypadku opakowań z drewna i materiałów podłogowych) ● dane za I półrocze 2011 roku uzyskano z rocznego zbioru danych za rok 2011; odbiegają one od wielkości, podanych przed rokiem dla I kwartału 2011 roku („Rynek Drzewny” Nr 4/2011), stanowiąc ich korektę Źródło: GUS, CAAC, obliczenia własne (w tym konwersja masy na ilość)

824

RYNEK DRZEWNY

RD 4/2012 3/2011


RYNEK DRZEWNY 4/2012  
RYNEK DRZEWNY 4/2012  

Branżowy kwartalnik Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Advertisement