Page 1

20 [32'/83Æ [RYNEK MUZYCZNY [ Lipiec 2013

MUSIC STORE 7HNVW

Ilona Rosiak

D YNAMICZNY ROZWÓJ 2003-2010. O D

POZNAŃSKIEGO SKLEPU PRZYPADŁ NA LATA TEGO CZASU ZAJMUJE WYSOKĄ POZYCJĘ W MUZYCZNYM HANDLU DETALICZNYM I Z SUKCESEM UTRZYMUJE STAŁY POZIOM RENTOWNOŚCI . M USIC S TORE TO OBIEKT PROWADZONY W MYŚL MOTTA JEDNEGO ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI – PROWADZIĆ SKLEP W KTÓRYM SAMI MOGLIBYŚMY ROBIĆ ZAKUPY . C O DOKŁADNIE SIĘ POD TYM KRYJE ?

S

klep Music Store, w którym przyjął nas Paweł Szulc - współwłaściciel znajduje się w centrum Poznani przy ul. Wielkiej 21 i należy do jednych z największych placówek detalicznych w Polsce. Trzy poziomy, 1 000 mkw. i wyraźne podziały na sektory produktowe zachęcają klientów do regularnych odwiedzin. Dzięki sprawnie funkcjonującej witrynie internetowej sklep zyskał zasięg ogólnopolski, a co za tym idzie zdobył przychylność klientów nie tylko z Poznania.

WYRAŹNE PODZIIAŁY Z uwagi na powierzchnię sklepu istniała możliwość wygospodarowania na niej konkretnych działów, które są obsługiwane przez oddelegowanych w tym celu specjalistów. Już po przekroczeniu progu wita nas dział klawiszowy. Na pierwszym piętrze znajduje się dział gitarowy, którego dopełnieniem jest serwis sprzętu. Półpiętro zostało zaanektowane jako część magazynowa, natomiast na samym dole znajduje się dział perkusyjny, dział nagłośnieniowy z oświetleniowym oraz studyjny usytuowany w profesjonalnym studiu nagrań. - Nie chcę odpowiadać na pytanie, który dział najlepiej sobie radzi. Moją ideą było stworzenie pięciu działów i oddanie ich prowadzenia w ręce kompetentnej załogi – mówi Paweł

Szulc. – Służę wsparciem w każdej kwestii, natomiast w pełni ufam pracownikom i wiem, że w ich interesie jest dobre prosperowanie sklepu. Dlatego też mają pełną decyzyjność zarówno w sprawach zatowarowania, jak

i ustalania cen, z przyznawaniem rabatów włącznie. Moją rolą jest organizowanie pracy i spinanie poszczególnych działów w jedną, organiczną całość - dodaje.

SKLEP TO LUDZIE W tym truizmie kryję się tylko jedna zawiłość. Myśląc o ludziach w sklepie przywołujemy zarówno personel, jak i klientów. Zadowolenie obu grup może zagwarantować sukces w handlu. – Music Store w Poznaniu ma najlepszych ludzi – mówi wprost właściciel. – Oczywiście nie można całkowicie wykluczyć rotacji pracowników, ale w większości


Lipiec 2013 [RYNEK MUZYCZNY [32'/83Æ [ 21

przypadków udaje nam się nawiązać współpracę z godnymi następcami. Za rozwój kompetencji sprzedaşowych odpowiada sam właściciel. Często rozmawia z personelem na okołobiznesowe tematy, cyklicznie organizuje spotkania wewnętrzne, a niekiedy teş poleca interesującą literaturę. W kwestii szkoleń produktowych duşy udział mają producenci oraz dystrybutorzy, którzy moşe juş nie tak intensywnie, ale wciąş jednak inwestują w wiedzę pracowników sklepów muzycznych. Równie interesująco prezentuje się kwestia klientów, którzy wbrew pozorom nie pochodzą głównie z Poznania. – Zaskakujący jest fakt, şe odwiedzają nas ludzie z całej Polski. Dokonują zakupów w sklepie lub zamawiają towar przez Internet. Trudno mówić w tym przypadku o patriotyzmie lokalnym, bo wielkopolanie niezbyt często korzystają z naszych usług – wyjaśnia Paweł Szulc. Jedną z zalet sklepu jest moşliwość przetestowania instrumentów i sprzętu, szczególnie tego studyjnego. W tym celu zostało zbudowane profesjonalne studio nagrań, gdzie całkowicie swobodnie moşna sprawdzić monitory, samplery czy wzmacniacze.

PROMOCJA Bez względu na pozycje, jaką w świecie handlu detalicznego zajmuje sklep, warto inwestować w jego reklamę i promocję. – Marketing to jeden z najwaşniejszych filarów funkcjonowania firmy. Trudno jednak znaleźć odpowiednią osobę, która tą dewizą będzie şyć, a jednocześnie

realizować skuteczne strategie. Po krótkim epizodzie ze specjalistą w tym zakresie doszedłem do wniosku, şe marketingowe cele strategiczne będę realizować sam – mówi Paweł Szulc. W efekcie czego o sklepie Music Store moşna przeczytać w czasopismach konsumenckich, usłyszeć w lokalnych rozgłośniach radiowych. Na terenie placówki organizowane są równieş wydarzenia specjalne, które odbywają się przy współudziale dystrybutorów. -

Sam mĂłgĹ‚bym tu robić zakupy FRVÇG]Ă›PLVLĂ›XGDÄ„RVWZRU]\ÉGXÄž\VNOHS ]SUDZG]LZHJR]GDU]HQLDJG]LHGRVWĂ›SQD OLF]EDSURGXNWÂľZVSRWNDVLĂ›]]DLQWHUHVRZD QLHPPRÄžOLZLHQDMV]HUV]HJRJURQDRGELRUFÂľZ 'ODWHJRWHÄžVNOHSG]LÄ?OLF]\VRELHPNZ LSRVLDGDNLONDRGUĂ›EQ\FKG]LDÄ„ÂľZREVÄ„XJLZD Q\FKSU]H]VSHFMDOLVWÂľZZVZRMHMG]LHG]LQLH

3DZHÄ„6]XOFZVS¾ĄZÄ„DÄ?FLFLHO SR]QDĆVNLHJRVNOHSXPX]\F]QHJR 0XVLF6WRUH .LHG\UR]SRF]\QDÄ„HPSU]\JRGĂ›]0XVLF6WRUH WRVNOHSPLDÄ„PNZDPQLHQLJG\QLH LQWHUHVRZDÄ„\PDÄ„HSU]HGVLĂ›Z]LĂ›FLD&KFLDÄ„HP

']LĂ›NLWHPXNDÄžG\PÂľJÄ„GRQDVSU]\MÄ?ÉLSU]H WHVWRZDÉVSU]Ă›W'RURNX]VXNFHVHPVLĂ› WRXGDZDÄ„RPLPRLÄžV\WXDFMDQDU\QNXE\Ä„D ]GHF\GRZDQLHEDUG]LHMNRQNXUHQF\MQD:UD] ]UR]ZRMHPVNOHSÂľZLQWHUQHWRZ\FK]DLQWHUHVR ZDQ\FK]DNXSDPLRVÂľEMHVWQLHFRPQLHM&]XMĂ› Z]ZLÇ]NX]W\PSHZQHREDZ\$WRGODWHJRÄžH ]DELHUDVLĂ›ZWHQVSRVÂľESUDFĂ›OXG]LRP0LPR WRMHGQDNXGDÄ„RVLĂ›VWZRU]\ÉVNOHSZNWÂľU\P MDVDPPÂľJÄ„E\PURELÉ]DNXS\

RYNEK MUZYCZNY / Pod lupą 06/2013  

Sklep muzyczny MUSIC STORE w Poznaniu

Advertisement