Page 1

Årsskrift 2013

Rungsted Roklub

75 års jubilæumsreception 5. november 2013


Rungsted Roklub Rungsted Strandvej 120, 2960 Rungsted Kyst Formand: Hanne Solberg mobil 40366657, formand@rungstedroklub.dk Kasserer: Birger Beck-Hansen tlf. 45760464, kasserer@rungstedroklub.dk Næstformand: Karsten Aakerlund tlf. 45861130, naestformand@rungstedroklub.dk URO-leder og sekretær: Pernille Ea Petersen mobil 24274143, uro@rungstedroklub.dk Rochef: Niels Ryhding tlf. 45869797 / 24211548, rochef@rungstedroklub.dk Husforvalter: Steen Fich Andersen mobil 28921368, ravnevej@yahoo.dk URO: Andreas Allen mobil 60388020, assisterende-uro@rungstedroklub.dk www.rungstedroklub.dk Webmaster: Niels ”Maribo” Jensen 72424534, webmaster@rungstedroklub.dk Nyhedsbrev: Barbara Anthonsen mobil 40136500, barbara@anthonsen.dk Støtteforening: Niels Ryhding tlf. 45869797, niels@ryhding.dk Bladredaktion: Lotte Ryhding tlf. 45869797, lotte@ryhding.dk


Hanne har ordet: Rigtig godt nytår til alle! Som I sikkert har set, har stormen Bodil været slem ved vores bro. Hun har også tilladt sig at smide al tangen i Øresund op på vores bådplads. Der er rigtig meget tang. Vi har haft møde med kommunen, de vil hjælpe os med vej og tang, og der er også en lille mulighed for, at vi kan få hjælp med den ødelagte bro. Vi arbejder hårdt på, at vi er på plads med broen, når vi har standerhejsning den 29. marts. Sæt kryds ved dagen - for efter standerstrygning er der jubilæumsfest i stor størrelse. Velkomstdrink, 3-retter fin mad og masser af musik. Skriv dig på listen i klubben og vær med til en klubaften, der kun kan blive god. Jeg har mødt rigtig mange politikere ,siden vi holdt vores jubilæum. De var meget imponerede over vores klub, det store arbejde klubben gør og ikke mindst fremmødet ved receptionen. Flere af dem har stoppet mig på gaden og sagt tak. 22. februar er der generalforsamling. Tag ansvar for din klub og vær med til at sætte retning. Indkaldelsen er på næste side. Det er tid til at planlægge sommeren 2014, og efter generalforsamlingen holder vi et medlemsmøde om netop det. Vi har planer om at købe en ny costalbåd. Vi kan ikke nå at få den til standerhejsning, men hvis alt går, som vi gerne vil, så døber vi den ved roskolen. Hold øje med hjemmeside, nyhedsbrev og opslag. Kom ned i klubben, træn og hyg dig med os andre. Mange rohilsener

Hanne


Roskole maj 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rungsted Roklub

Lørdag 22. februar 2014 kl. 15.00 Generalforsamling afholdes Rungsted Roklub, Rungsted Strandvej 120 Dagorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år 5. Valg i henhold til lovenes paragraf 10 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 7. Eventuelt Forslag til behandling under punkt 6, skal være hos formanden 14 dage før generalforsamling. Bestyrelsen Grill i Humlebæk og natteroning hjem


URO-træning tirsdag og torsdag

Rospinning til musik Sct. Hans er årets indtægtkilde med salg til strandens gæster bålet drillede dog noget i år

Formiddagsroerne lavede grønlangkål

En natlig visit der kunne være endt i en katastrofe Ved sommerfesten blev der uddelt dåbsbeviser som afslutning på kanintiden


Receptionen 5. november 2013 - var p책 dagen for den stiftende generalforsamling i 1938


Is til kolde drikkevarer, tapas og snacks - alt var klar, da gæsterne strømmede til fra kl 17. Nuværende og tidligere medlemmer, kommunalpolitikere, repræsentanter fra DFfR, gæster fra roklubber og idrætsforeninger samt mange andre venner af roklubben var med til at gøre aftenen festlig. Efter en kort standerstrygning blev der holdt jubilæumstaler og givet gaver bl.a. 25000 kr. fra Hørsholm Kommune. Snakken var livlig rundt om buffeten og i motionsrummet var det muligt at underholde sig med klubbens minder fx smalfilm fra 40’erne.


Formændene 1978-2014 Blandt aftenens gæster var den ubrudte række af nulevende formænd fra 1978 til nu. Fra venstre ses Lars Rosenkilde (2010-12), Kim Mørch-Rasmussen (2004-10), Poul Erik Stenfeldt Sørensen (1984-90), Jens Peter Heesche Hansen (1990-98), Hanne Solberg (2012- ), Svend Sylvander (1981-84), Finn Fregil (1978-81), Niels Ryhding (1998-2004).

Har du fået jubilæumsskriftet?

Restoplaget findes i bestyrelseslokalet har du ikke fået, er du velkommen til at tage et - kryds dig lige af på listen Lotte


I anledning af Rungsted Roklubs 75 års jubilæum vil det glæde klubben at se dig/jer til standerhejsning og efterfølgende festmiddag med dans til DJ.

Lørdag den 29. marts 2014 Kl. 17 Standerhejsning Kl 18.30 Festmiddag m/ dans

Tilmeldning sker inden 20/3-2014 på listen i klubben eller med en mail til Hanne Solberg: formand@rungstedroklub.dk Deltagerbetaling bedes indbetalt på klubbens konto: reg.nr.1551 kt. 3057933 senest 20/3-2014. Husk at angiv navn på deltagere på indbetalingen! Pris for deltagelse er: Voksne 300 kr /URO 175 kr På gensyn, Jubilæumsfestudvalget


Roskilde Fjord Pinsetur med base i Frederikssund

Pinseturen 2013 indeholdt en bred vifte af langturens facetter. Som det øverste billeder viser, var lørdagens tur nordover utrolig smuk - frokosten blev fortæret på Dyrnæs Hage og om aftenen blev en lækker pinsemiddag nydt udendøre. Aftensolen dansede, og stemningen kunne næppe blive bedre. Vejret havde dog andet klar i posen til os. Søndag vågnede vi op til småregn, der senere blev til sileregn.


Det skulle have været en kulturel fornøjelse at trave rundt på Eskildsø og se de gamle klosterruiner - se Helles fingre - de fortæller alt! På vejen tilbage var der dog en lille bonus i synet af og tjærelugten fra et af Roskildes vikingeskibe. Hvor er de årer dog lange og tynde. Aftensmaden blev tilberedt som planlagt på grill - under en paraply og vi spiste inde.... Mandag var det helt anderledes igen, og turen gik over til Skuldelev, hvor vi travede op på højen og fik den fulde udsigt, og bagefter var der formiddagskaffe. Traileren blev pakket til hjemkørsel (efter de gule ruller endnu engang var blevet lovprist). Oplevelsen blev delt af: Karsten og Mariann, Helle F., Marianne L., Janne, Nina, Niels og Lotte.


Sommer på Leie/Lys

Vi startede med opsamling i Kolding roklub den 6.7.2013 og kørte i fælles bus til vort udgangspunkt i Belgien, byen Kortrijk, hvor vi skulle overtage bådene fra det forrige hold, der havde gennemført turen ugen før. Holdet var på i alt 21 roere fra forskellige roklubber i Danmark. Det gik op på den måde, at vi havde seks 2’er inriggere til rådighed, og 3 roere havde på skift en landdag Fra Koritjk roede vi mod Lille ad en bred kanal Grensleie. Det var hyggelige mindre byer og marker vi passerede, og vi havde vældig fint vejr. Den sidste og 3. sluse lukkede tidligere, end vi havde forventet, men vi kunne lade bådene ligge før slusen og hente dem næste morgen tidlig. I Lille overnattede vi på et hostel. Næste dag gik det videre ind i Frankrig til Bethune, hvor vi også havde en aftale med roklubben, hvor bådene kunne ligge for natten. Vi overnattede i lokaler ved idrætsstadion lidt derfra. Denne dag var der også 3 sluser på canal de la Deule og canal d’Aire. Vi passerede først en kæmpe indlandshavn i Lille og dermed en del industriområder, men vi roede også igennem småbyer og marker. Turen forsatte mod Saint-Venant, denne dag skulle vi nå frokosten i en lille park før 2 sluser, der var håndbetjente og skulle bestilles på forhånd. Bådene kunne ligge natten over i en lille havn i Saint-Venant, mens vi selv overnattede i henholdsvis campinghytter og telte. Også denne dag var det hovedsagelig marker vi roede igennem, men ind i mellem lå der også store industribygninger, der var forladt og forfaldne. Ved Saint-Venant var vi nu indepå Lys floden.


På tur med DFfR i Belgien og Frankrig Næste dag, en kort tur (27 km) videre på Lys floden til Armentieres. Byen viste sig at have en flot bymidte med et imponerende Rådhus. Vi skulle denne dag igennem 3 små sluser. Det var en meget smuk strækning med mange træer. Efter sidste sluse roede vi direkte til roklubben i Armentieres og overnattede i naboskolens idrætshal, der havde gode faciliteter. Her nåede nogle af os både en bytur om eftermiddagen og en ret sjov og speciel aftentur med lokalkolorit. Turen fra Armentieres gik ind i Belgien og igen til Kortrijk, en delvis en gentagelse fra den første dag, bare i modsat retning. Denne dag var en speciel vallonsk festdag, så om aftenen var der et vældigt marked i byen med sang, dans og musik. Min landdag blev den næstsidste dag, hvor der skulle ros fra Kortrijk til Deinze. Vi var nu så nær på Gent, at vi besluttede at handle ind der og samtidig være turister i Gent, der er en gammel smuk by. Strækningen fra Deinze ind til Gent var meget smuk med fashionable huse lige ned til Leie floden. Men den største oplevelse var at ro inde i selve Gents kanaler. Vi endte i roklubben i Gent. Efter vask og læsning af både sluttede vi af med en sen middag inde i Gent. En dejlig tur var slut og uforudsete hændelser var blevet løst godt af vore to turledere. Vi havde roet 250 km. Længste dagsdistance 45 km, korteste 27 km. Helle Fynbo PS: Floden / kanalen hedder Lys i Frankrig og Leie i Belgien.


”Bodil” huserede 6. december

Fra kl. 9 om morgenen til 3 om natten arbejdede klubbens medlemmer med at holdet det indtrængende vand fra stormfloden i skak. Nogle store betonklodser var forudseende blevet sat op som bølgebrydere på bådepladsen, porte og døråbninger blev beskyttet med preseninger, og så blev der ellers skovlet tang. Om natten rasede bølgerne, så betonklodserne rykkede sig rundt og de måtte med håndkraft slæbes tilbage cm for cm. Men det lykkedes: Klubhuset slap nådigt, mens der er sket skader på broen og på adgangsvejen til klubben. Dagen efter fortsatte arbejdet med at rydde tang væk, så træværket kunne tørre - alt var sølet ind. Det, der om morgenen virkede umuligt lykkedes også om aftenen kunne der holdes julemiddag i et rengjort og hyggeligt klubhus.


igen - igen!

Rostatistik 2013 1. Helle Fynbo 1827 2. Birger Beck-Hansen 1599 3. Gunhild Beck- Hansen 1410 4. Marianne Lusty 1286 5. Knud Mortensen 1056 6. Niels Ryhding 768 7. Glenn Christiansen 666 8. Leif Thorseth 548 9. Knud Tommerup 522 10. Steen Fich Andersen 507 11. Erling Klinkby 482 12. Henning Bauer 401 13. Kjeld Andersen 391 14. Inger Byrjalsen 372 15. Karin Nyg책rd 370 16. Gert Allan Jensen 339 17. Anne-Jette Mortensen 337 18. Anette Svendsen 311 19. Mikkel Visby 295 20. Hanne Tegtmeier 290 Du kan finde hele rostatistikken p책 hjemmesidens lukkede medlemsdel.

Kender du nogen, der gerne vil ro?


Ved standerhejsningen blev Hans takket for at have stået for onsdagsgymnastik i 25 år

Vintertræning: På disse tider er der træning, men mange laver også egne aftaler, og der er plads til flere. Mandag kl 9.30 Tirsdag kl 17.00 Tirsdag kl. 19.00 Onsdag kl. 18.30 Torsdag kl. 9.30 Torsdag kl. 17,00 Fredag kl. 16.30 Søndag kl. 10.00

Træning URO-træning Rospinning til musikprogram Gymnastik på Usserød Skole Træning URO-træning Træning (1 minuts intervaller) Rospinning til musikprogram

Morgenroerne træner kl 6.30 - snak med Steen Fich om hvilke dage.

Rungsted Roklubs klubblad udkommer i år som digitalt årsskrift. Den aktuelle information om arrangementer i årets løb foregår via nyhedsbrev og hjemmeside. Login til den interne del af hjemmesiden er dit medlemsnummer og tilsendt password, som du kan ændre.

Rungstedroklub 2013  

Årsskrift 2013 Rungsted Roklub

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you