Page 1

grönbete

resultat Nu är ”potten” fördelad bland högstadieklasserna. Nattvandrarna gör nytt schema för sommaren, lär sig hantera ilska och vill bli fler. Sidan 14

Sex kalvar av rasen Highland Cattle går nu fridfullt och betar i hagen nere vid stranden. Men just i år blir det däremot inga får. Sidan 12

nr 4 · juni 2011 · årgång 4

Trygghetsboende

Rydebäck redaktionen@viirydeback.se · telefon 042-22 03 88 · www.viirydeback.se

Föreningen för Träffpunkt Rydebäck hade kallat till möte för att diskutera ett framtida trygghetsboende. Två po­ litiker, flera tjänstemän och represen­ tanter från byggbolagen ställde upp. Budskapet var att rydebäcksborna måste vara ännu mer drivande om det ska bli något. Läs mer på sidan 7

Trädgårdsrunda

Under två år arbetade keramikern Gunilla Borglin med sin villaträdgård. Under helgen den 3–5 juni är hennes trädgård med i den populära nord­ västskånska trädgårdsrundan och hon hoppas på många besök. Läs mer på sidan 8–9

Midsommarkrönikör

Siv Hansson har bott i Rydebäck sedan 1969. Hon har varit aktiv i byalaget och bildade hantverksföre­ ningen. I sin gästkrönika berättar Siv om midsommarfirandet i Rydebäck. Hon hoppas att rydebäcksborna ska fortsätta engagera sig så att midsom­ martraditionerna kan fortleva och nya aktiviteter skapas. Läs mer på sidan 2–3

Skejtsektion inom RIF

Den nya skejtbanan bakom idrottshal­ len är på plats och högtidligen invigd. Nu har Rydebäcks IF även bildat en skejtsektion inom föreningen för att vidareutveckla verksamheten tillsam­ mans med ungdomarna. De som blir medlemmar får även en automatisk olycksfallsförsäkring. Läs mer på sidan 13

Rickard Jönsson och Mats Marklund var två av de allra första medlemmarna i Bryggruppen. Mats Knutsson och Björn Berg var två andra. Under årens lopp har gruppen haft en hel del medlemmar som kommit och gått...

Badbryggan blir verklig i sommar Denna sommar blir den nya badbryggan i Rydebäck klar. Den sträcker sig 180 meter ut i havet. Idén till en brygga föddes för över tio år sedan när Rickard Jönsson gjorde elarbeten för badbryggan i Åhus. Där hade folk samlat in pengar till en ny brygga och Rickard tänkte

att det kunde man även göra i Rydebäck. Han bildade Bryggruppen som under åren arbetat med att sprida infor­ mation och samla in pengar. Arbetet har stundtals känts trögt, men man har aldrig gett upp. Och nu är den nya bryggan verklighet. Läs mer på sidan 11

ANNONS

SCALA

Teak el. vitlackad mahogny 6 stolar + utdragbart bord

NU: 21.900,ord. pris 40.890,-

MÖBLER . INREDNING . BELYSNING . 5 KM SÖDER OM RÅÅ(MOT VALLÅKRA) . ÖPPET TIS-FRE 11-18 LÖR-SÖN 11-16 . WWW.KOSTALLET.SE


Sjung om studentens… Det är en intensiv period hemma i vårt radhus. Yngsta dottern tar studenten och det är mycket som ska fixas.   Balen är avklarad, nu återstår själva studentfi­ randet. Dottern njuter av att åren i skolan snart är slut och att framtiden är öppen och spännande. Vi rycks med och deltar i glädjen. Men det finns också ett litet stänk av vemod.   Detta är mitt fjärde barn som nu går ut grund­ skola och gymnasium. Som förälder är man delak­ tig genom skolåren. Från förskolan och lågstadiet där vi ofta var i skolan vid olika tillfällen. Till gymnasiet där man helst inte ska sätta sin fot i skolan annat än på föräldradagar.   Men förhör av läxor och gnuggning inför pro­ ven finns ju kvar under alla år om ens barn vill ha det stödet.   Skolåren har varit en fin tid för oss föräldrar och det mesta har gått bra för barnen. Det har varit roligt att lära känna alla lärare, framför allt när barnen gick här i Rydebäck.   Lärarna har varit väldigt olika personligheter. Men alla var omtyckta av våra barn och gjorde ett gott jobb.   Det har också känts viktigt som föräldrar att stötta skolan och vara delaktiga. Det är antagligen lättare i ett litet och koncentrerat samhälle som Rydebäck. Man har nära till skolorna och det är lätt att lära känna andra barn och deras föräldrar. Det blir som ett socialt nätverk som hjälps åt för barnens bästa. Vi ska ju alla gemensamt ge barnen den grundutbildning och sociala kompetens som krävs för att de ska klara sig i samhället.   Nu är det studentfirande och ”fett ös” inne i stan. Ni som har yngre barn får uppleva den fina skolavslutningen som skolorna i Rydebäck alltid bjudit på.   Det känns konstigt att vara på plats vid en skol­ avslutning här i Rydebäck utan att ha egna barn i ledet. Men fortfarande får jag en klump i halsen när de yngsta barnen sjunger: ”Du ska inte tro det blir sommar…” Detta är sista tidningen inför sommaruppehål­ let. Vi får hoppas det blir en varm och solig sommar med många bad från nya bryggan. Vi hörs igen när hösten börjar närma sig.

Nästa nummer (5-11) utkommer vecka 33 (15–21 augusti 2011) Annonser: I mån av plats fram till 8 augusti 2011 Redaktör och ansv ut­givare: Lena Sundström Postadress: Vi-i-Rydebäck, Rydebäcks stationsgata 55, 257 34 Rydebäck e-post/annonser: annons@viirydeback.se Telefon: 042-220388, 0708-220388 Tryck: Tryckstallet, Rydebäck Upplaga: 3.200 ex. Se även www.viirydeback.se

2|

VI-I-RYDEBÄCK JUNI 2011

ISSN 2000-1916

Gästkrönikör:

Siv Hansson

Det behövdes en hel del övertalning för att få Siv Hansson att skriva om sin aktiva tid i Rydebäck. –  Det är ju svårt att skriva om sig själv, särskilt när man är uppfostrad, med orden, ”en bra sak talar för sig själv”, säger Siv.

Efterlyser nya eldsjälar i byn Jag och min familj flyttade hit 1969. Först bod­ de vi på Ulvögatan i 10 år men nu bor Bosse och jag på Vindögatan.   Våra två barn är uppväxta och har gått i sko­ lan här. Sonen flyttade till Helsingborg när han var klar med sin examen. Dottern flyttade till Landskrona efter sin examen. Efter en tid flyt­ tade båda tillbaka till eget boende i Rydebäck. Vår son bor fortfarande kvar och dottern träf­ fade kärleken och flyttade till Blekinge. Byalaget styrelse – ett fint team

Under fem år var jag ordförande för Rydebäcks Byalag. Vi (styrelsen) var ett fint team som backa­de upp varandra, det var både seriöst och lättsamt och vi var mycket aktiva, både inom det politiska läget, skolan och Rydebäcks gård. När det gäller området kring Rydebäcks gård, var det många turer och förslag, här skulle det

byggas höghus, aktivitetshus mm. I dag tycker jag att vi har fått den bästa lösningen när det gäller gården, privat ägare och en jättemysig restaurang med god mat.

Rydebäcks Dag, pubafton, bryggan mm

Under min tid i styrelsen kom vi med ideér som handlade om att aktivera Rydebäcksborna med trevliga uppslag och skapa fin gemenskap. Ryde­ bäcks dag utvecklades vidare. Vi tog kontakt med Kyrkan och stod gemensamt för arrangemanget. Övriga deltagare var Rydebäcks Idrottsförening, Rydebäcksskolan, Scouterna, affären, biblioteket, dåvarande Ugglan, pizzerian och 9:onde klassarna (dessa för att få ihop till sin klassresa). Alla ställde upp mangrant. Det blev mycket lyckat.   Vi hade även pubaftnar med dans. När musiken hade paus blev det allsång, som jag ledde. Sången ja, hellre än bra, blev ändå uppskattad.


Några jag särskilt vill nämna inom styrelsen på den tiden är Thomas Fhölenhag (min mentor) och Björn Berg. Tyvärr finns dessa inte hos oss idag. När det gäller Björn Berg, så var det bland annat han, som till­ sammans med några andra, startade insamlingen till Bryggan. Vad som har kommit till min kännedom är att de var tvungna att ha stöd bakom sig och där kom Rydebäcks Byalag in. Mitt hopp är att detta tydliggörs den dag då Bryggan skall invigas.

och hade även lotterier. Vid avslut­ ningen på eftermiddagen, var det dragkamp mellan vuxna, norra sidan och södra sidan. Alltid lika roligt, det spelade igen roll vem som vann, alla var lika bra.

Midsommarfirande i Rydebäck

Midsommarfirandet här i Rydbäck hade blivit en fin sed. Både för barn och vuxna. Jag tror mig våga säga att alla rydebäcksbor ser fram mot den­ na dag, när det är fest i hela byn.   Vi som på den tiden stod bakom var Rydebäcks Byalag och Rydebäcks Idrotts­föreningen. Visst var det mycket arbete, men roligt hade vi. Vi hade ett gemensamt möte någon tid in­nan. Där planerade vi för vad Byalaget skulle göra och vad RIF tog på sig. Vi ordnade sponsorer till de fina priserna som man kunde vinna genom att köpa festmärken. Dessa märken var en entré­biljett för firan­ det. Orkestern på kvällen skulle ju betalas mm.

Vad ska du göra i sommar?

Dans på kvällen

Hantverksföreningen

Under tiden som ordförande bildade jag Hantverksföreningen i Rydebäck. Historien om före­ningen kan ni läsa i boken ”Rydebäck – från leråker till höghus”. Mitt hantverk som jag syss­ lar med är halmslöjd och ljusstöpning och det har jag fortsatt med. Det är min lilla värld där jag kan nollställa mig. Underbart!

­ 

Sonen Per poserar stolt vid den egna midsommarstången utanför huset.

del hade plockat blommor med sig från trädgården. Men vilken glädje att se dessa barnaögon, det värmde. Ja det strålade nog lika mycket från föräldrar som från oss.   Jag och Gun Larsson i styrelsen hjälpte till att klä stången. RIFarna samlade löv i vagn med traktor, so­ len sken, vi hade tur med vädret. Nå­ väl stången blev klädd. Efteråt bjöd vi föräldrarna och barn på fika. Sen skildes vi åt för att träffas klockan två på eftermiddagen när midsommar­ stången skulle resas och därefter dans kring denna.   Efter dansen, hade vi lite aktivite­ ter för barn, såsom att hoppa i säck, potatis med sked mm. RIF hade lot­ teristånd och bollaktiviteter.   Byalaget serverade kaffe med bröd,

Dansen för vuxna började klockan 20. Dansen träddes av alla – från barn till vuxna. För första gången, hade vi tillstånd att severa öl, så vi hade en liten Pub intill dansbanan. Dansen slutade en timme efter midnatt. Fest­ märken som hade köpts fungerade som en lott. Klockan 22 drogs vin­ ster av mig och ordf Kurt Hagström från RIF. Föresten RIF: tack för ett gott och trevligt samarbete!   Som ni förstår, så var inte aftonen slut för oss ideellt arbetande arrangö­ rer. Nej, nu skulle de arbetas igen, allt skulle monteras ner och förvaras till nästa år.   Midsommarstången fick stå kvar. Men se det hade gått troll i den, det skedde på natten, ingen såg vad som hände, men den försvann alltid ner till havskanten. Detta hade också bli­ vit en sed, år efter år.

Tilde (snart 7 år) och Johanna Rye: I familjen finns även pappa Henrik och småsyskonen Tage och Greta. Vi flyttade hit från Malmö för 6 år sedan. Det som lockade var närheten till Helsingborg, kommunikationerna – och havet förstås. I sommar ska vi hinna med både Astrid Lindgrens Värld och Liseberg. Och så ska vi bada och sola här hermma.

Finns några eldsjälar där ute?

Nu, är det ingen kvällsaktivitet för midsommarfirandet på Krokaäng, har inte varit på ett par år. Dansen för barnen finns kvar – det är allt.   Visst kan vi rydebäcksbor komma igen och bevara vår tradition, till allas glädje. Jag tror mig veta att det finns några eldsjälar där ute som kan dra igång och få fler att ställa upp. Ju fler desto bättre, samtidigt som man har roligt. Jag lovar!

Joakim Magrell och Leo (3 år): Familjen består även av sambon Anna och sonen Hugo (1 år). För två år sedan flyttade vi hit från söder i Helsingborg. Vi tycker det är bättre för barnen att få växa upp här där det är lugnt, med många grönområden, lekplatser och nära till havet. Jag är pappaledig och har inga stora planer för sommaren. Vi håller oss här omkring och gör lite småutflykter. Saknar inte stan det minsta!

Mycket förberedelser

Kvällen före midsommarafton sam­ lades vi och RIF i Byalagets lokal. Dansbanan skulle byggas upp och lövas, el skulle dras för belysning till scenen (RIF hade ordnat orkester som skulle spela för vuxna på mid­ sommarafton). Naturligtvis stod vi för kostnaderna gemensamt. Midsommarstången kläddes

Anders Castrup: Min fru Eva och jag

På midsommaraftons morgon kl nio samlades barn med föräldrar för att klä midsommarstången, (detta hade stått i annons i Rydebäckbladet). En Bilden till vänster: Krokaäng 1971. Stafett med potatis på sked har alltid varit en lika rolig som återkommande midsommartradition.

Året var 1971 och dansen på Krokaäng var i full gång. Mamma Siv finns intill lilla dottern Sofie redo att ta tag i handen för att sluta den inre ringen.

flyttade hit från Påarp 1992 när barnen hade flyttat ut. Vi ville ha ett nytt boende och det var väl just läget med sundsutsikt som tog oss till Rydebäck. Vi trivs jättebra och tycker att vi har allt vi kan önska här. I sommar åker vi över på två veckors semester till USA och besöker vår äldsta dotter som bor där med sin familj.

Vill ni veta mer om våra bostäder? Gå in och läs mer på erasweden.com/helsingborg Nöjdast kunder 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Råå 042-26 26 02

Norr 042-32 26 00

VI-I-RYDEBÄCK JUNI 2011

|3


Sommaren är äntligen här... Nu är vi i slutet av terminen och eleverna kan se fram emot ett skönt och avkopplande sommarlov med förhoppningsvis mycket sol och salta bad.

Midsommarafton i Rydebäck 2011 Rydebäcks IF inbjuder till sedvanlig midsommarfest vid Krokaäng.

Som vanligt håller vi vår skolavslutning på fotbollsplanen framför skolan. Föräldrar och övriga intresserade är välkomna tisdagen den 14 juni 2011 klockan 8.30 Ni kan fortsätta följa vårt arbete via tidningen ”Vi i Rydebäck” och www. helsingborg.se/rydebacksskolan. Med förhoppningar om en skön och avkopplande sommar. Skolledningen Rydebäcksområdet

08.30 Alla hjälps åt att plocka blommor och löv. 09.30 Vi klär midsommarstången 13.00 Festplatsen öppnas

Midsommarstången reses

FISKDAMM • LOTTERIER • CHOKLADHJUL mm 14.15 Musik, dans- och sånglekar runt

midsommarstången under ledning av Juliana Persson

Gruppträning

SOMMAREN

2011

15.00 Tävlingar, säcklöpning, dragkamp och godisregn

FESTMÄRKEN MED FINA VINSTER!

Under sommaren kör Rydebäcks IF tillsammans med Performance Gym ett antal gruppträningspass i Rydebäcks Sporthall.

Festmärken säljer vi som vanligt vid Hemköp och på festplatsen. Många fina priser lottas ut på festmärkena. Dragningslistan publiceras i tidningen Vi i Rydebäck, Rydebäcksbladet och på Rydebäcks IFs hemsida samt www.viirydeback.se Vinsterna hämtas på Rydebäcks IFs kansli vid idrottshallen. OBS! Vi har semesterstängt v 27, 28, 29 och 30

Som alltid behöver vi frivilliga som hjälper till vid festplatsen! Vid frågor ring Rydebäcks IFs kansli tel 042-221830.

TerminskorT för sommaren (veckorna 20–26 samt

veckorna 31–35) löser du för 400 kronor på Rydebäcks IF:s kansli. Har du ett giltigt kort från Performance Gym gäller detta också för sommarens gruppträning.

MÅNDAG

TISDAG

TORSDAG

19–20 Pilates Spirals

19–20 Cirkelfys

19–20 Cirkelfys

19–20 Zumba

BARNPASSNING: Nu behöver inte brist på barnpassning vara ett hinder för dig att träna. På tisdagar och torsdagar 18–20 har vi även under sommaren barnpassning i Rydebäcks IF:s klubbstuga. Du kan träna på Performance Gym och vara med på vår Zumba (tisdagar 19–20) och Cirkelfys (tisdagar och torsdagar 19–20).

Har du frågor kan du ringa vårt kansli på tel. 042-22 18 30

www.rydebacksif.se 4|

V I - I - R Y D E B Ä C K juni 2 0 1 1


Vi erbjuder följande grupper:

Rydebäck varannan torsdag 17–20. Konfirmation i Kvistofta kyrka.

Rydebäck udda söndagar 13.30– 16.30. Konfirmation i Kvistofta kyrka.

Kvistofta varannan tisdag 17–20. Konfirmation i Kvistofta kyrka

55+

Kurs för

på Sundsgårdens folkhögskola

Bårslöv varannan torsdag 17–20. Konfirmation i Bårslöv kyrka.

Konfirmation 2011/2012 Sommarläger

Att åka på konfirmationsläger två veckor kan bli en upplevelse för livet. Vi träffas vid några tillfällen under vårterminen för att sedan, under två veckor efter midsommar 25/6-7/7, åka på konfirmationsläger på Odengården i Röstånga. Allt avslutas med konfirmation i Kvistofta kyrka lördagen den 7 juli 2012. Kostnad 4.000:- (I särskilda fall och efter ekonomisk prövning, kan bidrag till kostnaden utgå från församlingen).

Sommargrupp i Glumslöv Under tre sommarveckor erbjuder vi träffar i Glumslövs församlingsgård,

18/6-8/7 2012, med tre halvdagars undervisning och en heldag med utflykt per vecka. En möjlighet för dig som inte vill vara på läger och tycker att skolterminerna är för stressiga för att hinna med ytterligare en aktivitet. Konfirmationen sker söndagen den 8 juli 2012 i Glumslövs kyrka.

Vintergrupper – HOPPET Vi i Kvistofta har som profil i våra grupper – ”hoppet” ett ord som rymmer många spännande betydelser. Prat och reflektion om livet, Gud och tro, går hand i hand med ute äventyr. Teaterbesök, bakning, läger, musik och drama. Helgläger ingår.

För alla grupperna ingår att delta i ett antal gudstjänster och åka på helgläger. Det kan tillkomma några extra halv- eller heldagar samt någon kväll. Du är välkommen att vara med som är född 1997 eller tidigare. Grupperna är maximerade till 20 pers/ grupp, så det är viktigt att du gör ett förstahands- och ett andrahandsval.

Anmälan senast 29 juni Vi vill ha din anmälan senast den 29 juni 2011. Under sommaren kommer du att få en bekräftelse på din anmälan samt information om första träffen. Kontakta oss ledare om du några andra frågor?

dig som är Det här är linjen för tt pension arbetsfri eller har få tror på ett av något slag, men livslångt lärande

Tomas Wassenius, präst 0708-373350 tomas.wassenius@svenskakyrkan.se Ingrid Ristinmaa, församlingspedagog 0702-486438 ingrid.ristinmaa@svenskakyrkan.se Gisela Pernrup, präst 0730-921311 gisela.pernrup@svenskakyrkan.se

Sundsgårdens folkhögskola Tel 042-19 38 00 info@sundsgarden.se www.sundsgarden.se

Eva Holmgren, musikpedagog 0721-825513 eva.holmgren@svenskakyrkan.se

SySSlolöS på SemeSterN? Vi har det mesta till bygget, huset och trädgården!

Måndag-Fredag: 07:00-17:30 Lördag: 09:00-13:00 Söndag:09:00-13:00

Tel 042 - 221055 • Landskronavägen 671 • 257 30 Rydebäck • www.anderssonstraobygg.se

Fräscha händer i sommar

Manikyr • Förstärkning på egen nagel • Nagelförlängning

Passa-På-erbjudande!

Beställ tid under juni–juli 2011och få en vårdande nagelolja (värde 129 kronor) vid valfri behandling. Observera: Även hembesök för manikyr.

Marie Söderberg Dipl. Nagelteknolog

Ösögatan 46, 257 33 Rydebäck Telefon 0703-49 90 10 E-post marie.nagelm@gmail.com

VI-I-RYDEBÄCK JUNI 2011

|5


Vi släpper nu fyra hus till kampanjpris. I trivsamma Rydebäck bygger vi moderna kedjehus i två hela plan. Här bor du lugnt och bekvämt i ett bra skolområde, nära strand, service och Pågatågstation med täta avgångar mot Helsingborg, Lund och Malmö.

ÄNGSHUSET 143 kvm • 3 sovrum Kampanjpris: 3 150 000 kr TRÄDGÅRDSHUSET 151 kvm • 4 sovrum Kampanjpris: 3 350 000 kr

K AMPA

VÄLKOMMEN PÅ VISNING 12 JUNI KL 12–13 ELLER RING FÖR PERSONLIG VISNING Kontakt: Sara Sporrong-Aurell, 040-16 56 51 sara.sporrong-aurell@jm.se

www.jm.se 6|

V I - I - R Y D E B Ä C K juni 2 0 1 1

N

J SÄ N KT PR I S P Å F YR A V ILLOR


Trygghetsboende Det finns en byggherre som har ett färdigt koncept och det finns ledig tomtmark. Men rydebäcksborna måste vara ännu mer drivande om det ska bli något trygghetsboende på orten. Det kom fram under ett möte som Föreningen för Träffpunkt Rydebäck tagit initiativ till. Politiker, tjänste­ män och byggbolag ställde upp för en diskussion om boende för äldre i Rydebäck. Detta var en uppföljning på ett möte i januari i år som ett an­ tal rydebäcksbor hade med Richard Lundberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Viktigt att kunna bo kvar

Många äldre rydebäcksbor tycker det är viktigt att kunna bo kvar här även när de har svårt att klara sig själva till hundra procent. Trygghetsboende är ett alternativ, sådana finns redan på fem platser i Helsingborg.   – Vi känner till ålderssammansätt­

Anders Klasson från Peab berättade om deras koncept för trygghetsboende som kallas Annehem.

Eva Adolfson, strategisk utvecklare, Richard Lundberg (M) ordförande i vård- och omsorgsnämnden, kommunalrådet Christian Orsing (M), Kristian Anderson på Helsingborgshem och verksamhetscheferna Gunilla Svensson och Kerstin Karlsson.

ningen i Rydebäck och det finns en stor politisk vilja att hitta en intres­ sant lösning både för de boende och byggföretagen, sa kommunalrådet Christian Orsing. Konceptet finns redan

Beskeden från de tre närvarande bo­ stadsföretagen var följande:   Peab har ett färdigt koncept för trygghetsboende kallat Annehem. För närvarande byggs ett sådant i Kristianstad med 80 lägenheter. Hy­ ran för en tvåa blir cirka 5900 kronor i månaden.   Peab äger också en stor tomt mitt­ emot Rydebäcks station.   –  Men vi klarar inte ekonomin för ett trygghetsboende med den detalj­ plan som finns idag. Byggrätten är för smal för det ändamålet, sa Peabs representant Anders Klasson.   Dessutom måste företaget ha ga­ rantier för att lägenheterna blir ut­ hyrda innan man sätter igång.   Skanska har en tomt vid konst­ gräsplanen där man planerar att byg­ ga ”Bo Klok”-radhus i två plan.   –  Men vi har inte fått ihop eko­ nomin för bygget och har svårt att komma ur startblocken. Vi kan tänka oss att överlåta tomten till en

annan aktör om de vill bygga trygg­ hetsboende, sa Skanskas representant Staffan Flycht. Nya direktiv hindrar

Helsingborgshem hade börjat un­ dersöka möjligheten att bygga ett trygghetsboende i Rydebäck. Men det kommunala bostadsföretaget fick nyligen nya direktiv av politikerna för den kommande mandatperioden. Man ska bygga 300 hyreslägenheter per år, vilket är en fördubbling mot idag.   – Vi kommer tyvärr inte att orka med något annat än detta, men vi är

FA K TA Tre bostadsföretag bedriver just nu trygghetsboenden i Helsingborg. I stadens fem trygghetsboenden finns drygt 200 lägenheter. Alla trygghetsboenden har en värd som kan svara på frågor och hjälpa till med enklare service. I trygghetsboendet hyr man en lägenhet och har tillgång till gemensamma utrymmen där man kan äta och umgås med andra i huset. Alla som fyllt 70 år får ansöka om en lägenhet. (Från Helsingborgs hemsida).

Kerstin Brandt från Föreningen för Träffpunkt Rydebäck var den, som tillsammans med Anna-Brita Ols­ son, tagit ini­ tiativet till de båda mötena.

öppna för att i framtiden bevaka Ry­ debäck, sa Kristian Anderson på Hel­ singborgshem. Översyn av förutsättningarna

Vård- och omsorgsnämnden ska göra en översyn av förutsättningarna för trygghetsboende. Bland annat kring de kommunala subventionerna, en eventuell gemensam kö och om det även kan byggas som bostadsrätter eller kooperativ.   – Om ni rydebäcksbor kan visa byggföretagen att detta är något att satsa på ska vi politiker göra allt för att det ska komma till stånd, sa Christian Orsing   Ett sätt kan vara att gå ut med en enkät för att pejla intresset. Det kan vård- och omsorgsförvaltningen hjäl­ pa till med.

Ska du sälja din bostad har vi ett bra tips Kom på någon av våra visningar och träffa våra engagerade mäklare som gör litet mer i samband med försäljning av bostäder. Det är vårt engagemang som hjälper dig att göra en snabb, trygg och lönsam affär. Nöjdast kunder 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Råå 042-26 26 02

Norr 042-32 26 00

www.erasweden.com/helsingborg

VI-I-RYDEBÄCK JUNI 2011

|7


Terapi för själen

I sin villaträdgård har keramikern Gunilla Borglin skapat en spännande oas som visas i den populära trädgårdsrundan. Hon har en av de cirka 70 öppna trädgårdar i nordvästra Skåne som folk kan besöka under helgen 3–5 juni.

Gunilla har bott på Tjärögatan 81 se­ dan husen byggdes 1977. När hennes barn var små liknande trädgården de flesta andra, en stor gräsmatta domi­ nerade. 2006 började hon ändra den radikalt.

FA K TA Trädgårdsrundan startade 2002 och lockar numera uppemot 30 000 besökare. Tidigare höll den regionala sammanslutningen Skåne nordväst i trådarna. Men när de inför säsongen 2010 ville lägga ner trädgårdsrundan tog ett antal privata entusiaster över och driver den nu vidare. I år deltar ett 70-tal trädgårdar. Mer info på www.tradgardsrundan.nu Gunilla Borglins trädgård och keramikverkstad är öppen den 3–5 juni klockan 10–17. Om ni vill titta på trädgården efter det kan ni ringa henne först på telefon 042-22 20 14.

Spela

TENNIS

  – Barnen var sedan länge utflytta­ de. Det var ett sorgearbete för mig ef­ ter att min särbo dött, säger Gunilla. Det började så smått med att hon skulle skapa en ny stenlagd uteplats efter att hon byggt in verandan. Gräs­ mattan grävdes upp och lades som en stor kulle mitt i trädgården.   – Sen började jag samla sten. Jag körde runt till lantbrukare och frå­ gade om jag kunde ta sten från de högar de ofta samlar vid åkrarna.   Med stenarna byggde Gunilla en gärdsgård runt jordhögen. Hon lade ner rör så hon kunde dra in el och vatten. Runt kullen går en stenlagd stig så den bildar en ö mitt i trädgår­ den. I ytterkanterna finns rabatter och fruktträd. På kullen ligger två vattenspeglar som porlar och ångar. Överallt bland växterna har Gunilla placerat sina keramikfigurer och även

andra spännande föremål som smäl­ ter in i grönskan.   I stort sett alla växter är perenna. De är planterade tätt så att ogräset inte ska få en chans, det gör trädgår­ den lättskött. På kvällen lyses träd och växter upp av en mängd små lampor.   – Jag har valt växter mer olika

färger på bladen så att det inte bara blir grönt. När blomningen är över i slutet av sommaren är det fortfaran­ de mycket färg i min trädgård. Det känns som jag målar med blad.   Här finns också buxbom som Gu­ nilla kan klippa till olika figurer och en spännande trollpil som hon kallar sitt lyckoträd.

information kommunikation grafisk form

i Rydebäck!

Spela på en riktigt bra grusbana. Banan finns vid Rydebäcks avfart/ påfart till motorvägen ca 150 meter öster om växtvaruhuset plantagen. 80:–/tim eller 600:–/10-timmarkort

Boka tid! Nu kan du boka tid enkelt – direkt på vår hemsida (lägg till som bokmärke):

www.timecenter.com/ tennisrydeback 8|

V I - I - R Y D E B Ä C K juni 2 0 1 1

Hemmaplan!

Sund reklam, Lena Sundström Rydebäcks stationsgata 55 257 34 Rydebäck 042-22 03 88 · 0708-22 03 88 www.sundreklam.se www.viirydeback.se

Största kruksortimentet du kan hitta!

primopizza SERVERING – AVHÄMTNING

Telefon 042-23 70 40 www.primopizza.se

RYDEBÄCK Stationsgatan 43 (från rondellen rakt fram mot tågstationen)

Sommaröppet: mån–fre 15–21.30, lör–sön och helgdagar 13–21.30


Gunillas tips

FP UN

DE

KT

till hemmet, kontoret eller det offentliga rummet

RY

Fotokonst från Cape Lux

ÄF

Sommarprogram MIDSOMMARLUNCH

K

När du söker det unika:

de sprider sig till min trädgård så vill de blomma där och då låter jag dem ofta vara.   Efter två års arbete var hon färdig med sin nya trädgård. Men det finns ständigt något att pyssla med.   – Det har varit en hel del jobb, men trädgårdsarbete är som terapi för själen, säger Gunilla.

TR

  – Jag köpte två kvistar i Danmark 1987. Dem satte jag i vatten och de fick snabbt rötter. Nu har de blivit ett stort träd som jag klipper grenar av och de blir nya träd.   En del av växterna i trädgården har själv hittat dit.   – Jag brukar inte ta bort okända växter förrän jag sett vad det blir. Om

Om du har en gammal trädgård så kan du dela dina växter och byta dem mot andra. Då behö­ ver det inte kosta så mycket att förnya sin trädgård.   Olika nivåer gör trädgården spännande. Du kan bygga upp med stenar, torvblock och annat.   Porlande vatten ger trädgården liv och det är skönt att lyssna på.   Du behöver inte vara rädd för att börja. Det är bara att gräva upp växterna och flytta dem om du inte blir nöjd.   Plantera tätt och använd gärna många bladväxter, då behöver du inte rensa så mycket ogräs.

B

ÄC

Drop in tis, tors: kl 9–12 även öppet enligt program Rydebäcks Centrum Telefon 042-10 44 80

Tisdag 21 juni kl 12. Anmälan, pris 60 kronor. GRILLAFTON

Torsdag 4 augusti kl 17. Anmälan – max 35 personer, övriga tar med egen grill. Samling vid hundbadet. SEMESTERSTÄNGT

Se oss på:

www.capelux.se

mån, ons: kl 13–15.30 tis, tors: kl 9.30–12, 13–15.30

Träffpunkten och caféet stängt fr 15 juli tom 7 augusti. Från och med 8 augusti har vi öppet som vanligt. Välkommen!

??? ??? ??? “Musik i sommarkväll” vad är det? Är det konserter? Eller musikgudstjänster? Och dom säger att det är mingel efteråt? Och “Stilla stund i sommarkväll”???

Smilla

Smilla fyllde två år på Norges na­ tionaldag den 17 maj och hon är en riktig ”trevägskorsning”, enligt hennes matte Git Johansson.   De inblandade raserna är pu­ del, papillon och dvärgschnauzer. En riktigt lyckad kombination har det visat sig då hon varken jagar, vaktar eller fäller hår.   – Vi köpte henne från en fa­ milj som bor på samma gata som vi här i Rydebäck. Det var en av dottern Sofies kompisar som hade en hund som precis fått valpar. Vi hade visserligen pratat om att skaffa hund men det var ju inte meningen att det skulle bli så här. Men Smilla var så söt så det var inte klokt. Hon har två syskon kvar här i Rydebäck och båda ser nästan likadana ut.   – Många känner igen och vet vem Smilla är. Hon är snäll i alla sammanhang och älskar att leka med andra hundar. Hon är med överallt – även i stallet och på bå­ ten.   – Jag tror att det går att lära henne avancerade konster. Hon är mycket lydig och gör precis vad som helst för mat. Men vi tycker att vardagslydnad räcker gott och väl. Det finns ingen tid till annat.   – Just nu är Smilla ganska lång­ hårig och var åttonde vecka bru­ kar vi lämna henne på ”salong” för klippning och lite annan om­ vårdnad.

Enkelt att förklara. Och det blir mer än bara sommarmusiken i kyrkorna. Kolla själv på: svenskakyrkan.se/kvistofta

VI-I-RYDEBÄCK JUNI 2011

|9


Träna för motionsloppet

Rydebäck station

ÖRBY

Sköntorp

ta

stations ga

1

Stensögatan

250

53

0

Fortuna strand

RESTAURANG TEGEL

R E ! G A I V BAK L L I T Som regional bank tar vi aktiv del i det lokala samhället och stöttar människor och verksamheter som finns här. Delar av vår vinst går till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv. Under de senaste fem åren har vi bidragit med över 60 miljoner kronor till olika projekt i västra Skåne.

OLYMPIA

Möjligheternas lokaler på OLYMPIA Ljusa & luftiga möteslokaler allt från små grupper upp till 2000 pers. eve nto lymp i a.se

VARMT VÄLKOMMEN

Kontakta oss på telefon

042 37 70 16 eller r e s t a u r a n g @ h i f. s e

PÅ TEGEL

RDSDAGEN KRISTIHIMMELSFÄ

kl. 13-19 TORS. 2/6 mellan 249.00 GRILLBUFFÉ     ALDAG  SVERIGES NATION kl. 13-19 MÅN. 6/6 mellan   249.00 GRILLBUFFÉ    29/6 PREMIÄR ONSD. DEN n kl.18 Onsdagskvällar frå ur 259.00 Grill med trubad

Restaurang

TEGEL

GRILLBUFFÉ VARJE FREDAG 249.00  

NY A LA CARTE

LÖRDAGAR från kl. 18.00 med bl.a. en 3 rätters Sommarmeny

SÖNDAGAR mellan kl. 14-17 Grillbuffé direkt från grill en inkl. dessert

349.00

249.00

PINGSTAFTON

presenterar TEGEL 4-rätters sommarmeny

399.00

PINGSTDAGEN

serveras på grillen en BUFF É   249.00

VARMT VÄLKOMMEN

Kontakta oss på 042 22 22 17

CATERINGTJÄNSTER VI FIXAR FESTEN SE MER PÅ VÅR HEMSIDA restaurangtegel.se

V I - I - R Y D E B Ä C K juni 2 0 1 1

i Rydebäck

Från kl. 18.00

Läs mer om alla projekt vi stödjer, www.sparbankenoresund.se

10 |

FORTUNAVÄGEN FORTUNAVÄGEN FORTUNAVÄGEN FORTUNAVÄGEN FORTUNAVÄGEN FORTUNAVÄGEN FORTUNAVÄGEN FORTUNAVÄGEN FORTUNAVÄGEN

61 50

© Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg

71

108

108

99

90 Vässarögatan 91

118

73 67

SKANSEN

13

107

37

28

tan öga Ös 3

Lovög.

51 Utögatan

56

gård

Rydebäcks

40

32

Värmdögatan

3

9

ög väge 1 n Ytte rö

50

2

Gamlegården

59

1

51

Spårögatan

1

36

101 148

ta n Alnöga

119

1

101

2

88

1

Rya tegelugn

1

restaurangtegel.se TEGEL PÅ

meters

Rydebäcks kapell

Rydebäcksskolan 3 1

2

Singögatan

148

2 Frösögatan YT GrindögatanTERÖVÄGE N

82

500

Stationsrondellen

32

Hemsög.

g.

Rydebäcks idrottshall ga 2 tan

Vindögatan

91

Möckl

60

52

Holmög. 16

. Svartög

Ingarö

Idrottsplats 55

Svartög.

Månsgård ögatan Öcker

Malögatan

allé n 5 äcks Rydeb 11

13

1

gatan 27 36

14 Hammarö-

8

ta n

8 Rivöga

nö Brä n 7

33

51

19

én äc ksall Rydeb 56 55

6

6

16

Ry debäck s

Bokhaga

7

12

Tärnög

1

2

82

2

52-54 37

Ekö

13

gö L ån

8

16

17 vägen

7

1

2 n 1 Särögata 15

43

2

12 nög Valög Hö 1

86

8 7

22

Aspögatan

2

Tjärögatan

93

75

8

Lindög

Björkög

100

atan

67

7

15 n 1 Svanögata 2 28

29

19gatan 1 Vargö 20 2

12 lsög Hä 1

Sturkögatan

13

1 19 Älgögatan 20 2

Blidög

Hasslögatan

Ramsög 12 us tg Or 1

2

51

22

27 n 1Ulvögata 20

g 13 Bergö 8

1 Fogdög tan 12 Tjörnga 1

14

1

STORÖVÄGEN

24

17

1

n cke ebä Ryd

1 Seskarög 13 10

12 gatan 1 Tryggö

28

23

Golfbana

1 Båtögatan 13 10

1

12 tan Röröga 11

1

22

Veddö 2

SANDÖ VÄGEN

1

gatan

g 11 1 Degerö 10

10ga ta n Styrsö

17 Frösö-

tan Lyröga

.

gatan

2 n gata 1

Till höger här intill har vi ritat upp den preliminära sträckningen på den svarta banan som är cirka åtta kilometer. Kanske dags att testa om du orkar varvet runt?

Ad elsög

rög. Ljuste

1

EN ÄG AV

43

ög. Visings

29

N 655SKRO 660 ND LA

639

Dalarög.

Fårög.

9

som är ordförande i Rydebäcks IF.   – Det är fantastiskt roligt att vi kunnat köpa in och ha modellen att visa på, särskilt när skolbarnen kom­ mer hit, säger Jenny Aspenberg.   Modellen har tagit cirka två måna­ der att bygga och var klar 6 juni förra året. Husen är av tät frigolit för att få släta ytor som sedan målats med acrylfärg. Trädkronorna är spraylim­ mad mossa monterad på pinnar. Allt under ett skal av limmat plexiglas.   – Jag har utgått från ett flygfoto och sedan mätt och fotograferat lite själv, säger Felix.

679

90

10

Under en tid har Rydebäcks Muse­ um kunnat ställa ut en modell före­ ställande Rydebäcks Gård. Felix Jo­ hansson är 18 år och går NV-linjens andra år på Olympiaskolan. Som studerande behövde han pengar och ville därför sälja sin modell.   Det var här som Rydebäcks IF dök upp med öronmärkta pengar till Mu­ seet tack vare att Jenny Aspenberg och Siv Thunberg under 2010 sålde festmärken till midsommar.   – Vi hoppas det här kommer att utmana även andra att ställa upp och stötta museet, säger Ingrid Malmberg

Djurög. Dalarög.

694

en Klosterväg

46

41

Museet köpte in modell

50

30

Felix Johansson, Siv Thunberg, Ingrid Malmberg och Jenny Aspenberg bakom modellen av Rydebäcks Gård.

13

40

V:a Ka 10 tslösa

v.

Rydebäcks trafikplats

samt en svart slinga på åtta kilometer för vuxna med start klockan 11. Start och mål utanför Idrottshallen.   Fina vandringspriser i båda klas­ serna är utlovat.   Ring Rydebäcks IFs kansli 042221830 för mer information om in­ betalning av startavgift mm.   På www.rydebacksif.se kommer fort­löpande ny information att läggas ut. Här kommer man också att kun­ na se vilka som redan anmält sig...

68

412

Dags att börja träna! Vi har redan tidigare (Vi i Rydebäck 2011-2) flaggat för en uppföljare till det gamla motionsloppet Militon som arrange­ rades under flera år i Rydebäck. Det nya motionsloppet, kallat Rydebäcks­ loppet, går söndagen den 4 septem­ ber – dagen efter Rydebäcks Dag.   Enligt de första uppgifterna kom­ mer det att finnas två banor; en röd slinga på cirka tre kilometer för barn och ungdom med start klockan 10

7 V:a station sg.

en väg Rya


Man kontaktade kommunen som ganska snabbt gav beskedet att de skulle ge två kronor för varje krona som rydebäcksborna samlade in och sedan började pengainsamlingen.   – Det gick väldigt snabbt upp till en halv miljon, därefter blev det allt trögare. Rydebäcksborna gick nog och väntade på besked innan de ville satsa mer, säger Mats. Arbetet fortskrider som planerat. Pålningen gick både lättare och snabbare än beräknat.

Bryggan klar i sommar! 1998 arbetade Rickard Jönsson som elektriker med att dra fram ström till arbetet med en badbrygga i Åhus. Bryggan var delvis finansierad ge­ nom att lokalbefolkningen samlat in pengar. Då föddes tanken på att göra något liknande i Rydebäck.   – Kan de så kan vi, tänkte jag då.   Mer än tio år senare är drömmen förverkligad. En ny 180 meter lång brygga ska bli färdig i sommar. Ryde­ bäcksborna och sponsorer har samlat in en miljon kronor.   – Det är en enorm känsla att man på något sätt satt sitt namn här på or­ ten genom bryggan, säger Rickard.   Han lade fram förslaget om en ny badbrygga till byalaget 2005. De tyckte det var bra och att Rickard

kunde hålla i projektet.   – Jag fick med mig min kompis Mats Marklund och några till. Året efter kom vi igång.   – Då gjorde vi en marknadsplan och trodde att bryggan skulle kunna stå klar efter två år, säger Mats.   Men det skulle ta något längre tid…

Idéskiss och folder

En idéskiss togs fram av en arkitekt och 2008 trycktes en folder som re­ dovisade att 382 plankor á 1 000 kronor fattades för att nå en miljon. Dåvarande ordförande i stadsbygg­ nadsnämnden Joakim Andersson (M) lovade att göra vad han kunde för att idén om en ny och fin brygga skulle kunna förverkligas.   Till slut kom man upp i en miljon och kommunen fattade beslut om att lägga till ytterligare miljoner.   – Det kändes riktigt skönt när

Proj e ktrapport: – Vi har haft gynnsamt väder med frånlandsvind som gjort att vattenståndet har varit lågt. Det har gjort att pålningen gått både bättre och fortare än beräknat, säger Johan Hellberg som är projektledare för Rydebäcksbryggan.   De uppstickande svarta pålarna kommer att kapas och gångbrädorna, som inledningsvis också skulle vara av kompositmate-

rial, har ersatts av impregnerat trä. När de är på plats monteras även räcket.   – Gångbrädorna håller nu på att skruvas fast och allt går enligt tidplanen. Jag kan ändå inte säga vilket datum man kommer att kunna bada från bryggan. Men under sommaren blir det i allafall, säger Johan som hoppas och tror att alla kommer att bli nöjda.

Rickard Jönsson och Mats Marklund har varit med ända sedan Bryggruppen startades.

de började påla för bryggan, säger Mats.   – Jag är nöjd med bryggan och räknar med att vi får belysning och handikappanpassning nästa år. Det har kommunen lovat. Jag utgår också från att de som sponsrat ska få sina namn på plankorna, säger Rickard. Både kul och arbetsamt

Bryggan blir mycket dyrare än vad som först beräknats. Kommunen kommer i slutändan att satsa uppe­ mot sju kronor för varje krona som rydebäcksborna ställt upp med.   –  Det har varit en både kul och ar­ betsam process. Viktigast är att man är några stycken som kan jobba till­ sammans. Under åren har Bryggrup­ pen haft en hel del medlemmar som kommit och gått, säger Rickard.

Ditt livs affär blir en bättre affär med en bättre mäklare! Kom på några av våra visningar Hungerprojektet avskaffar hunger och fattigdom genom att väcka lokal entreprenörsanda.

och träffa oss. Vi är engagerade

Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.

av bostäder. Det är vårt

mäklare som gör litet mer i samband med försäljning engagemang som hjälper dig att göra en snabb,

ERA investerar i Hungerprojektet. Investera du också!

trygg och lönsam affär.

Glad Sommar

till dig och dina nära och kära!

Anna-Karin Uggla

Mia Bruno

Reg. Fastighetsmäklare

Reg. Fastighetsmäklare

Ulf Löwander Reg. Fastighetsmäklare

Louise Ulf

Reg. Fastighetsmäklare

Råå 042-26 26 02

Norr 042-32 26 00

NÖJDAST KUNDER 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) • www.erasweden.com/helsingborg

VI-I-RYDEBÄCK JUNI 2011

| 11


Ett-åringar i hagen Fransk MAT och DRYCK

Ulla Brita Persson kallar sig fran­ kofil. Hon är alltså intresserad av allt franskt: Landet, språket, kul­ turen och inte minst utsökt fransk mat och dryck.   Ulla, som bor i Rydebäck sedan många år tillbaka, är språklärare och läromedelsförfattare.   Under drygt tio år har hon sam­ lat på ord och nu är det klart – ett svensk-franskt och fransk-svenskt lexikon på 192 sidor producerat och tryckt här i Rydebäck! Kontakt: www.ps-spraktjanst.se

295:–

inkl moms

Årets betesdjur i hagarna vid stran­ den är sex stycken ettåriga kalvar av rasen Highland Cattle. Fyra kvigor och två stutar (kastrerade tjurar).

Lantbrukaren Magnus Bengtsson, som haft betesdjur i Rydebäck i sex år, kommer att flytta djuren mellan de båda hagarna. Korna ska vara här till slutet av oktober.   Förra sommaren fanns här även får, men det får vi inte se de närmaste åren.   – Det finns en hel del parasiter i markerna och det är risk för att lam­ men dör när de äter gräset. Om det inte finns så kallade värddjur under några säsonger försvinner en stor del av parasiterna, säger Magnus.   Han har betesdjur i många hagar runt om i Helsingborg. Inget djur har någonsin försvunnit, utom i Ry­ debäck.   – I augusti förra året försvann ett får. Det hittades senare av en äldre dam som var ute med sin hund på Adolfsberg. Fåret gick på trottoaren

Söder om och i nära anslutning till Restaurang Tegel, som syns i bakgrunden, ligger beteshagen med de sex ettåriga Highland Cattle kalvarna.

och togs om hand och placerades till­ fälligt i en hage bakom kyrkan. Där kunde jag åka och hämta det, berät­ tar Magnus.   Djuren har ett märke i örat som talar om vem som äger det. Magnus vill inte att folk ska gå in i hagarna och helst inte mata djuren. I alla fall inte med bröd.   – De är gräsätare och behöver ing­ en annan mat. Det är inte heller djur man klappar, säger han.   Vi rydebäcksbor får nöja oss med att njuta av korna på håll när de ro­ fyllt går och betar.

FA K TA Highland Cattle (höglandsko) är en nötkreaturras som har sitt ursprung i Skottlands högländer. Djuren liknar i viss mån myskoxen, men Highland Cattle är betydligt mindre. Höglandskon har funnits mycket länge i Skottland och har anpassats till att vara ute i ett kargt klimat. Kons päls används i garnindustrin för dess förmåga att stänga ute kyla.

BEKYMMERSFRITT BOENDE

Stora härliga balkonger ger boendet en extra dimension. Lägenheterna har 2–4 rum och kök och en boyta på cirka 55–85 kvm.

I kvarteret Sandholmen alldeles intill stationen i Rydebäck bygger vi 24 välplanerade hyreslägenheter för dig som vill bo nytt och bekvämt. Anmäl ditt intresse i dag! www.veidekkebostad.se/sandholmen, 046-19 94 44. 12 |

V I - I - R Y D E B Ä C K juni 2 0 1 1


Tipsrunda

På försök arrangerade Rydebäcks IF tipsrunda med start klockan 10–11 två söndagar under våren – 15 och 22 maj – för både barn och vuxna.   – Gensvaret har väl inte varit sär­ skilt stort. Men de som har gått ver­ kar ha uppskattat promenaden, säger Björn Bårström som tillsammans med Ronney Persson satt upp frågor­ na och fungerat som sekretariat.   Till hösten kommer man igen med nya tipsrundor – kanske till och med i sommar… Så håll utkik! Idrotts- och fritidsnämndens ordförande Charlotte Zetrelius invigningstalade i regnet

Skejtbanan invigd

– Rydebäcks IF bildar ny sektion

Skejtboardstjärnan Ida Östensson hade hjälp av sitt nätverk av duktiga skejtare när hon inspirerade och bedrev workshop med Rydebäcksungdomar.

Skejtboardparken invigdes den 3 maj i närvaro av flera hundra rydebäckare som kommit till evenemanget.   Barn- och utbildningsnämndens ordförande Christer Rasmusson(FP) invigningstalade tillsammans med idrotts- och fritidsnämndens ordfö­ rande Charlotte Zetrelius (M).   Björn Bårström hälsade alla skej­ tare välkomna som medlemmar i Skejtsektionen i Rydebäcks IF som

Hantverksateljén Rydebäck

Landskronavägen, intill Shell-macken

Öppet

Tisdag och torsdag klockan 14.00–18.00

avser att vidareutveckla verksamhe­ ten tillsammans med ungdomarna. Medlemskap i RIF ger också auto­ matiskt ungdomarna en olycksfalls­ försäkring.   Den från TV kända Ida Östensson hade uppvisning med erfarna iskejta­ rei som visade upp sina halsbrytande nummer. Ida talade på temat om ak­ tivitet och att finna sig själv i ”Skejt­ boardsporten”.

Aroma firar 20 år! SOMMARFRÄSCH

ca 90 min En skön, vårdande Ansiktsbehandling där peeling, portömning, guldmask och ansiktsmassage ingår inkl: Alt 1: Lätt manikyr filning, lackning samt handmassage Alt 2: Färg fransar och bryn

495:- ord.pris 755:AROMA MAN

Ändringssömnad Fest och balkänningar mm sys upp på beställning

Tyger och sybehör

Lin- och sidenkläder

ca 60 min Djuprengörande Ansiktsbehandling för den manliga huden

LENA BEN

ca 30 min Hårborttagning med vax (knä och neråt)

195:- ord.pris 295:-

ROSENKNOPP

ca 60 min En djuprengörande ansiktsbehandling speciellt för dig med problemhy

295:- ord.pris 460:-

295:- ord.pris 460:-

SKÖNA FÖTTER

FÄRGKLICKEN

ca 30 min Frans och brynfärgning inkl. brynformning med vax eller pincett samt ögoncreme

195:- ord.pris 275:-

ca 60 min Denna grundliga fotvård består av örtfotbad, klippning, nagelbandsvård, och fotmassage

295:- ord.pris 375:-

RYGGTAVLAN

ca 30 min Hårborttagning med vax - Rygg

Design Rita K.

Kurser i sömnad och blomsterbindning

Lars-Rune och Kerstin Svensson vid den femte frågan på Rydebäcks IFs tipsrunda söndagen den 22 maj: – Jättebra initiativ, synd att inte fler går. Kanske har det varit för lite reklam. Hoppas det fortsätter. Men det var svåra frågor!

295:- ord.pris 400:Det bästa din hud kan få

OBS: Gäller tom 30 juli 2011 mot uppvisande av detta blad. Gäller även vid köp av presentkort.

Telefon: Rita 0737-85 39 81, Bitte 073-903 71 32 Fynda i vår nyöppnade

KuriosahÖrna med nya och gamla prylar

Anette Lennklev Aukt Hudterapeut/hälsorådgivare Ulvögatan 53/Rydebäck Tel. 042-134310 • www.salongaroma.se VI-I-RYDEBÄCK JUNI 2011

| 13


PU

(allt på ett ställe)

Tips Andelsspel Lotto mm

ÖPPET: Måndag–fredag 10–19, lördag–söndag 10–15

HÖRNAN

Rydebäcks Centrum · 042-22 14 87

www.hörnan.nu

B•RES

TAURAN

G

PIZZERIA R Y D E B ÄC K

Ring och boka bord eller beställ för avhämtning! Rydebäcks Centrum

042-22 11 70 ÖPPET:

Mån – tors 15 – 22, fre 13 – 22, lör 13 – 22, sön 13 – 22 www.rydebackspizzeria.se

Satsa på dig själv i sommar!

Alla kan träna hos oss! Omtanke och varm stämning Vi är ett litet gym med personligt bemötande, hjärta och omtanke. På förmiddagarna spelar vi lugn musik med lägre volym. På eftermiddagar och kvällar är det mer go! Alla trivs hos oss – ungdomar, pensionärer, löpare, muskelbyggare och motionärer.

Power Walk – pass utomhus Två olika varianter av Power Walk: POWER WALK kombinerar kondition, för-

bränning, styrka och uthållighet i underbar Rydebäcksmiljö. Kan du promenera i rask takt, då kan du hänga med! POWER WALK XX fokuserar extrra mycket på styrka, uthållighet och fart. Ett tuffare pass som kräver viss grundkondition. Gruppträning Mer information om dagar och tider Rolig träning i grupp! Genom samarbete kommer att finnas på gymmet. Ta gärna med Rydebäcks IF kan vi erbjuda cirkelfys, med vänner som inte är medlemmar. ZUMBA och Pilates spirals. De betalar endast 20 kronor per pass! För sommarschema: Se hemsidan! Vi lovar att du blir nöjd

Barnpassning Barnen tar vi hand om tre kvällar i veckan när du går på något av våra gruppträningspass eller är på gymmet. 40 kronor för normal solning! Sola i vårt fräscha solarium. Effektiv och skön solning som inte ger vita fläckar som traditionella solarium gör.

Oavsett mål med träningen så finns vi till hands och engagerar oss. Din träning och hälsa är viktig för oss. Vi ger dig hjälp med schema, inspiration, motivation, kost, teknik och nytänkande. Vi lovar att du kommer att vara nöjd med dig själv när du möter hösten – starkare och piggare än någonsin tidigare!

Performance Gym · Rydebäcks stationsgata 1 · 257 34 Rydebäck · Telefon 042-30 34 907

www.performancegym.se

Glada miner inför upplägget av rollspelet – nattvandrare/ungdomar. Det var många som kände igen sig i sin egen ungdoms frustrationer och vad som provocerade dem på den tiden. Här odlades garanterat ökad förståelse för vad som händer idag.

Sommar, ilska och potten Sommarschema, utbildning om ilska och fördelning av högstadieklassernas pott från Sparbanken Öresund och Rydebäcksskolan.

Rydebäcks Nattvandrare hade möte den 24 maj på ovanvåningen till res­ taurang Tegel. Här fastställdes som­ marens schema och därefter fick man ta del av idéer om konflikthantering. Hamed Salama som är socialarbetare från Mobila teamet tog bland annat upp: Vad provocerar mig? Vilka ilske­ minskare kan jag använda mig av?   – Vi gör vad vi kan för att man som nattvandrare ska få ut så mycket som möjligt av sitt engagemang, sä­ ger Milla Ruthenberg. Närmast på utbildningsprogrammet är en kurs i Hjärt- och Lungräddning (HLR).

Hamed Salama från Mobila Teamet diskuterade med deltagarna var i kroppen ilska kan sitta och hur man kan hantera den på olika sätt. I bakgrunden Milla Ruthenberg, som är sammanhållande för Nattvandrarna i Rydebäck.

Värvningsprojektet

Du behövs i sommar!

Nattvandrarnas värvningsprojekt (se nedan) avslutades den 31 maj och fördelningen av ”potten” är klar. Överlämningen sker officiellt på skolavslutningen tisdag den 14 juni.

Kan du ”offra” två kvällar på kvälls-/ nattvandring i sommar? Anmäl dig till: rydeback@nattvandring.nu eller ring Milla Ruthenberg 0733-439904 så får du veta mer.

maj 2011 slutresultat

Nattvandrarna i Rydebäck. Värvningsprojekt av vandrande högstadieföräldrar i samarbete med Sparbanken Öresund och Rydebäcksskolan 12 november 2010 till och med 31 maj 2011. 36.000 kronor i potten!

”När ni väljer mig som er mäklare får ni någon som har lätt för att skapa förtroende, är professionell och tycker att service är en mycket viktig del i affären.” Fastighetsmäklare Greger Sorbell Tel: 042-32 74 74 Mobil: 0738-04 74 74 greger.sorbell@skandiamaklarna.se

7:1

7:2

8:1

8:2

V I - I - R Y D E B Ä C K juni 2 0 1 1

9:2

19 elever 15 elever 21 elever 19 elever 21 elever 19 elever 15 7 5 8 29 22 vandringar vandringar vandringar vandringar vandringar vandringar 17% 8% 6% 9% 34% 26% 6.120:– 2.880:– 2.160:– 3.240:– 12.240:– 9.360:– 408:–/elev 192:–/elev 103:–/elev 171:–/elev 583:–/elev 493:–/elev Tävlingen avslutades 31 maj 2011. Totalt 86 vandringar med högstadieföräldrar har genomförts under perioden 12 november 2010 tom 31 maj 2011. Fördelningen av ”potten” är klar. Insatsen av nattvandrande föräldrar till Rydebäcksskolans högstadieelever framgår av stapeldiagrammet.

14 |

9:1


TACK

Bli stödprenumerant

När Vi i Rydebäck nr 4-2011 gick i tryck hade ni här nedan och till höger önskat behålla tidningen ”Vi i Rydebäck” genom att stödprenumerera.   Ni som stödprenumererat under perioden fram till förra tidningens utgivning finns namngivna med gata i tidigare nummer samt på hemsidan www.viirydeback.se – klicka i menyn ”papperstidningen online”.

Hjärpe, Solveig o Kurt, Alnögatan Ingelsäter, Doris o Leif, Värmdögatan Janerot, Ulf, Tjärögatan Jonsson, Kerstin o Sune, Vargögatan Kinberg, Margareta, Vargögatan Lindqvist, Anders, Älgögatan Lööf, Jo o Thomas, Alnögatan Nilsson, Alve o Karin, Styrsögatan Nilsson, Birgitta o Mats, Svanögatan Nilsson, Elsie, Särögatan Nilsson, Karin o Gunnar, Vindögatan Nygren, Bo o Lotta, Nytorpsvägen Olsson, Gisela o Jahn, Särögatan Quist, A o M, Långövägen Salomonsson Fagerberg, Kerstin, Frösögatan Snygg, Ingrid o Carl-Axel, Stensögatan Strand, June o Ingemar, Rydebäcks stationsgata Svensson, Kerstin o Lars-Rune, Färingsögatan

Bankgiro 5711-2187 (förslagsvis 100 kronor/år) för att garantera att tidningen lever kvar!

för stödet även under 2011!

  Tack alla – de värmer!

Aspenberg, Jenny o Bertil, Vindögatan Axelsson, Anita, Utögatan Brandt, Kerstin, Rydebäcks stationsgata Elmström, Gunnel o Arne, Utögatan Eriksson, Tage o Edda, Färingsögatan Fhölenhag, Lilian, Björkögatan Gustafsson, Maj o Lars, Tryggögatan Hansson, John-Ove, Frösögatan

Tack alla snälla utdelare! Vill här passa på att tacka alla som fri­ villigt ställer upp och delar ut Vi i Ry­ debäck: Britt Rönn, Elsa Nilsson, Gu­ nilla Persson, Anette Malmros, Cari­na Bengtsson, Jan och Christina Öh­ lund, Birgitta och Mats Nilsson, AnnMarie och Thord Linde­berg, Kerstin Svensson, Hans Holst, Siv Unger, An­ nette och Peter Wikeborg, Siv Santes­ son, Helene Emnell, Anders Wiksten, Ursula Carstensen, Elsie Bengtsson, Ingela Petersson, Göran och Ingrid Åberg, Anita Carlsson och Margare­ tha Nolhage. Hjärtligt tack!

Som vi har berättat tidigare så har tidningen ingen bakomliggande upp­ dragsgivare som betalar lön och soci­ ala avgifter för arbete med reportage, fotografering, layout, original, leve­ rantörskontakter, annonsförsäljning eller direkta kostnader i samband med fakturering, tryck och distribu­ tion. Av den anledningen är det tack vare ett stort antal oavlönade timmar från reklambyrån Sund reklam, Lena Sundström, samt annonsintäkter som gör att tidningen överhuvud­ taget finns till!   Vi hoppas därför att ni på alla sätt stödjer de företag och andra som gör att vi kan producera tidningen.

Rydebäcks avfart/påfart till E6 ca 150 m öster om Plantagen För offert på alla typer av trycksaker: info@tryckstallet.se

www.tryckstallet.se RYDEBÄCKS-

R K

Ä

SUDOKU

Y

Så här fungerar det

• Varje rad (lodrät och vågrät) ska innehålla bokstäverna RYDEBÄCK och ! • Varje låda på tre gånger tre rutor ska innehålla RYDEBÄCK! • Ingen bokstav eller utropstecknet får förekomma mer än en gång på varje rad eller inom varje låda. Lycka till!

K B

! D K R Y Ä Y

C E

C

Y

D E B Ä R K

! R Ä

Rydebäcks historia av Jenny Aspenberg

19

Spännande skålgropsstenar För ett par månader sedan kom ett Rydebäckspar, Sven Jönsson och hans hustru, upp till museet och berättade om två förbryllande fynd de tidigare gjort intill deras hus­ tomt, några hundra meter söder om stendösen syd om Gantofta. De visade upp två ovala stenar med runda fördjupningar jämnt förde­ lade över stenen och undrade vad det var för något. Kulturmagasinet på Fredriksdal har meddelats om fyndet och stenarna har noggrant antecknats och fyndplatsen marke­ rats på en karta. Rydebäcks Muse­ um har fått låna stenarna och tagit bilder av dem (se ovan och nedan).   Efter lite forskning på nätet och kontakt med arkeolog Ricky Wrentner, som är museipedagog på Fredrikdals Friluftsmuseum, kunde vi konstatera att stenarna är två skålgropsstenar. Liknande gro­ par har ristats in på stenar under stenåldern, bronsåldern och järn­ åldern. Stenarna har haft någon kultanknytning. Just dessa två kan ha använts för att smörjas in med något slags fett medan man bad om goda skördar och skydd från svält. De var lätta att bära med sig.   Skålgropar är den vanligaste häll­ristningsfiguren. De finns i näs­ tan alla storlekar. Större gropstenar kan ofta hittas på stenhällar. Dessa kallades av folket ”älfstenan” och själva fördjupningama ”älfkvar­ nar”. Ända fram till början av förra seklet kunde de vara i bruk ”på så sätt, att man under läsning af en besvärjelse smort med ett stycke fläsksvål i skålarne och sedan i dem offrat slantar, knappnålar eller små

dockor gjorda af klutar. Man ansåg sig därmed kunna bli af med vissa sjukdomar, som man trodde vara förorsakade af älfvoma.”   Man kan ofta även hitta runda gropar vid ingångar till gånggrifter. Det finns hundratals olika teorier om vad dessa representerar; kalen­ drar, stjärnor, bloddroppar, proto­ koll över födslar och bortgångar.   På nätet har jag även hittat andra förklaringar till runda för­ djupningar i små knäckstenar som man använde för att tillverka sten­ åldersyxor och andra föremål. Den knäcksten som vi har i Rydebäcks museum har en bearbetad yta. Den är mera ojämn, för att få bra fäste för att placera fingrarna.

Välkommen till museet!

Välkomna upp till museet, sön­ dagar mellan klockan 13–17, där vi kan visa upp olika föremål från stenåldern samt berätta mera om historien från Rydebäck med om­ nejd.   Vi kommer att sätta ihop en frå­ getävling om Rydebäcks historia på Rydebäcks dag den 3 september och hoppas att många av våra lä­ sare vill delta.

VI-I-RYDEBÄCK JUNI 2011

| 15


vanligt påvenamn

humus

hudutslag

prima

marknadsplats

längdgrad

elastisk

slentrian

dämpar utslagsplats

syfte

känna sig 18.30

prep. känd Helena

bälte

först

lugn

smilade

stjärna

hinder

uttrå- ej mig tolkar kad örat de kan hänga i luften

här udda ligger soffbagdad typ

nyhetsbryrå

träslag

griper Réau-­ mur

särgruppen

luddig elit fixa

trollkarl

påstod latenta

grek. epsilon

sångdramat

förbi ”dumburk”

kyler vattendjur mild

näst sist

träd och låda

löshår

i smoking

parti högst i lek

vård

gunga­ de tidrymd

gren i y-form skald

radon

konvalescent

märke

kant­ rade

Hugh och Cary

flyger

Fyll i kupongen och lämna eller skicka in lösningen senast den 1 augusti 2011 till Sund reklam, Rydebäcks stationsgata 55, 257 34 Rydebäck eller i brev­lådan på Träffpunkt Rydebäck i centrum. Märk kuvertet ”Vii-kryss”.

Sommar på Sundsgården! Med vår närhet till både natur och stad, strand, hamn och golf är Sundsgården väl värt ett besök.

Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Vinnarna meddelas per telefon eller e-post och presenteras i nästa nummer av Vi-i-Rydebäck. Eventuell skatt betalas av vinnaren.

:- pp. rån 290 f t s o k u kl. fr ällar. i rum in v r e d e Grillkrvillbuffé ju d b a r t t e a n k e mar upps r vi G rra årehtesla juli serverreasund. Hela som ö f i v r a Ö p r m uppre ar unde sikt över g Dessugtoar och torsdltagerrass med ut eserverin r s d r o b Tisda på vår so r och lysnin-g1a9 38 00. p p u e r rliga ring 042 För ytte a! Välkomn Sundsgården Konferens Tel 042-19 38 00 Info@sundsgarden.se www.sundsgarden.se

16 |

V I - I - R Y D E B Ä C K juni 2 0 1 1

-krysset 2011-4

Den här gången lockar Sundsgården alla korsordslösare med övernattning med frukostbuffe för två personer och Dagens Lunch för både dig och dina vänner. De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med följande vinster: 1:a pris ÖVERNATTNING i dubbelrum

inkl. frukostbuffé för 2 personer (värde 650 kronor)

2:a pris DAGENS LUNCH för 4 personer

(värde 400 kronor) förbokning krävs

3:e pris DAGENS LUNCH för 2 personer

(värde 200 kronor) förbokning krävs

Lycka till!

3 vinster! Totalt vinstvärde

1.250:–

Vinnare i förra korsordsdragningen med vinster från Interflora på Råå Center blev Sven-Erik Svensson från Malmö (presentkort 300 kronor), Siv Tjörnestig, Spårögatan (presentkort 200 kronor) och Siv Jönsson, Utögatan (presentkort 100 kronor). Grattis och välkomna till Interflora för att hämta era vinster. Vinnare är underrättade.

Vi i Rydebäck 2011-4  

Lokal lokaltidning för Rydebäck i Helsingborg. Reportage, nyheter, information, annonser, korsord mm