Page 1

cena 4 zł 50 gr

INDEKS 365 386

(w tym 7% VAT)

1 004 2 ń e z styc Wier

yg wka z e g Zy arch iM .6 str

Misiek pisze list z Afryki str. 18

narysował Piotr Rychel

Pismo ukazuje się od 1957 roku (numer 1126)

szyk C Logo ioci pedi str. i 4


Kącik Cioci Logopedii str. 4

spis treści Ale nuda str. 6

Alicja w bańce mydlanej str. 9

Robimy kompas str. 16

2

ą Z wizyt i u gor yl str. 13


List z Afr yki str. 18

str. 20 Babcia Jadwiga str. 22 a Golibrod li w dżung str. 2 4

Drodzy Rodzice, po raz kolejny zmieniamy na ścianie kalendarz. Jest to okazja do podsumowań, ale przede wszystkim do snucia planów na przyszłość. Życzymy Wam, aby wszystkie plany udało się zrealizować w atmosferze miłości w domu i życzliwości w pracy. Mamy nadzieję, że będziemy towarzyszyć Waszym Dzieciom w zabawie i poznawaniu świata. „Miś” ma nowy, atrakcyjniejszy wygląd. Wierzymy, że spodoba się dzieciom i przyjmą go jako noworoczny upominek od naszej redakcji.

3


zdjęcie Piotr Rychel

Karolina próbu je mówić wiersz z przesz kadzajką między ząbkam i. To trudne, nie w szystko możemy zrozum ieć, ale jest to bard zo dobre ćwiczenie dla p rzyszłej aktorki.

4


Kocur

napisała Magdalena Wosik, narysował Piotr Rychel

Czarownicy kocur czarny w czarowaniu był niezdarny, czary rzucał w krąg okropne – – wyfruwały jednak oknem.

5


napisała Magdalena Wosik, narysował Piotr Rychel

NUDA

6


tygodnie Za dwa aterowie h o b i s a n l. ię na ba s ą r io b wy

7


narysował Piotr Rychel

Zygzyg i Marchewka bawią się w chowanego w zoo. Pomóż ich odszukać. Zwierzęta, które rozpoznasz, możesz pokolorować. 8


Gianni Rodari Historyjki o Alicji

Alicja w bańce mydlanej Alicja puszczała bańki mydlane. W pewnej chwili chyba za mocno dmuchnęła, zrobiła bańkę większą od innych i wpadła do niej wraz ze słomką. Bańka przeleciała przez płot, wiatr uniósł ją wysoko, tak że na pewno rozprysłaby się na rynnie, gdyby Alicja, przechylając się w drugą stronę, swoim ciężarem nie zmusiła jej do zmiany kursu. „Całe szczęście, że można nią sterować – pomyślała Alicja, dodając sobie otuchy. – I całe szczęście, że na tej wysokości nie fruwają motyle”. Zanim wpadła, widziała bowiem zderzenie motyla z bańką i to, jak bańka prysła. Na tej wysokości fruwały jednak jaskółki, ponieważ nadciągał wieczór, a dla nich nadchodziła pora polowania na muszki.

9


Gianni Rodari Historyjki o Alicji

„Żeby mnie tylko nie wzięły za jakiegoś komara”, pomyślała Alicja z lekkim drżeniem serca. Bańka kołysała się leniwie pomiędzy dachami. Alicja całkiem wyraźnie widziała babcię, która właśnie szukała jej na balkonie. Biedna staruszka: wychylała się przez balustradkę i patrzyła w dół, bojąc się pewnie, że Alicja wypadła wprost na ulicę.

10


– Babciu! Babciu! – zawołała Alicja. Powłoka bańki niebezpiecznie zadrżała. – Oj, trzeba tu mówić cicho. Krzyk mógłby wywołać wybuch lub inną katastrofę. Tam, w środku, świat wydawał się bardziej kolorowy, a każdą rzecz spowijała tęcza, i to niekiedy podwójna. Alicja popatrzyła na swoją dłoń – jej palec opasywała tęcza cieniutka jak pierścionek. – Dokąd pofrunę? Dokąd pofruniemy? Dokąd fruwają mydlane bańki, gdy nie spadają na ziemię, tylko unosi je wiatr?

11

narysował Paweł Pawlak

Gianni Rodari Historyjki o Alicji


Gianni Rodari Historyjki o Alicji

Nie odfrunęły jednak bardzo daleko: bańka osiadła na tarasie czteropiętrowej willi i przy zetknięciu z podłogą pękła. Alicja wyszła: kilka kropel mydlin na czubkach bucików to wszystko, co pozostało z pięknej bańki mydlanej. Na tarasie nie było nikogo, wisiała tam tylko bielizna. I był też kot, który wygrzewał się w ostatnich promieniach słońca pomiędzy antenami telewizyjnymi. Alicja odnalazła drzwi prowadzące na schody, zbiegła na dół i szybko wróciła do domu.

Książka roku 2003

Opowiadanie pochodzi z książki „Historyjki o Alicji, która zawsze wpadała w kłopoty”, wydanej przez Muchomor.

w w w. m u c h o m o r. p l

Nagroda przyznana przez Polską Sekcję IBBY za ilustracje Pawła Pawlaka.

12


13 narysował Piotr Rychel


Kiedy rodzi się mały gorylek, mama opiekuje się nim bardzo troskliwie.

Mały ssie mleko matki, a kiedy podrośnie, zajada, jak jego rodzice, przede wszystkim rośliny.

Przysmakiem goryli są mrówki.

14


15

napisała Magdalena Wosik, narysował Piotr Rychel

Gorylątka, bawiąc się, często naśladują starszych. Tak jak tata goryl, uderzają się pięściami w pierś, jakby był to afrykański bęben – tam-tam.


ROBIMY KOMPAS Pocieramy igłę magnesem. Uwaga, igła jest bardzo ostra, można się ukłuć.

1 Przygotuj: igłę

kawałek korka

magnes

Przyklejam y taśmą kleją cą namagneso waną igłę do przygotow anego wcześniej kawałka ko rka.

3

2

Kładziemy delikatnie korek z igłą na wodzie. Igła wskaże nam kierunek północny. Dzięki temu wiemy, gdzie są kraje zimne, a gdzie gorące.

szklane lub plastikowe naczynie z wodą

taśmę klejącą

16


17


Kochani ! przybi³ do Afryki brzegów,

Ledwo mój

A ju¿ mam tu ca³e mnóstwo œwie¿utkich kolegów:

Nad Nilem... spotka³em siê oko w oko

z Pa nem

Pozna³em

poczytaj z tatą

te¿

ê j y z s a ³ y m e i n œ a ³ –w

Za³ ... e o¿ê j y m e siê, ¿e z c dot¹d wci¹¿ j¹ jesz 18


Uœcisn¹³em z szacunkiem tr¹bê Pana Zobaczy³em ciekawie ubranego Konia.

ze œmiechem krzycza³y:

„Ha, ha, to ci heca!”,

napisała Magdalena Wosik, narysował Piotr Rychel

z e b r ra³, p ê i s e i n z s e i m œ k a t o Gdy spyta³em, dlaczeg Ten przedstaw i³ siê krót ko: „Jest em Pani

Ja tymczasem poczu³em ciarki na mych plecac h, Bo przede mn¹ sta³ kr wierz¹t we w³asnej osobie.. ól z . Co dalej – w nastêpnym l iœcie ! ê i b o r k s ¿ r ê r k ( ¹ d ¹ c ¹ ) W a m na 19

Misiek


zdjęcia Piotr Rychel

. Pan Mimo.. łowa, s m a W e ż Poka ie, w o p ie n m Któr ych Wa ołki, ik f k ja je ie Fikn łowie. g a n je ie n a St ami w o ł s i m y t y A międz cinki, e z r p i w a t s Po awne, b a z o z d r a Strojąc b e minki. w o k in c e z r P Pan Mimo... Poka¿e wam s³owa, Których Wam nie powie, Fiknie je jak fiko³ki, Stanie je na g³owie. A miêdzy tymi s³owami Postawi przecinki, Stroj¹c bardzo zabawne, Przecinkowe minki. 20


Przyjrzyj siê rysunkom. O czym mo¿na powiedzieæ, ¿e jest ciê¿kie, a o czym – lekkie? Obrazki mo¿na oczywiœcie pokolorowaæ.

21


Babcia Jadwiga Na miotle lata, Zwiedziła tak już Chyba z pół świata. Kiedy nad Ziemią Babunia leci, Zagadek śmiesznych Szuka dla dzieci.

22


narysowała Ewa Poklewska

Za górami, za lasami... a właściwie to na leśnej polanie – Babcia Jadwiga robi porządki. Zamazała ścieżki, którymi podążają bohaterowie różnych bajek. Czy wiesz, co to za bajki? Dorysuj zamazane ścieżki tak, aby postacie z tej samej bajki mogły się spotkać. Tylko się nie pomyl! Strach pomyśleć, co by się działo, gdyby na przykład Krasnoludki natknęły się na Smoka.

23


Golibroda w dĹźungli

24


który... Golibroda raz do dżungli przybył, ury. Chciał ogolić gładko i goryle, i lem zo gęstych lasach Lecz goryle i lemury nawet w bard . Nie chcą ganiać ogolone do golasa Golibrodę pogoniły i wyśmiały – upały. W dżungli futra bowiem modne i w

Którego lemura goni golibroda w labiryncie gałęzi? Które lemury mogą się odwiedzać? Czy znajdziesz identyczne lemury?

Magdalena Wosik

Lemur Gienek ma literkowy ogon. Czy go poznajesz?

25


konKurs

Oto 24 okładki naszego dwutygodnika, które ukazały się w 2003 r. Napisz na kartce pocztowej, która z okładek podobała Ci się najbardziej. Wśród uczestników konkursu rozlosujemy 50 kwartalnych prenumerat „Misia” na drugi kwartał 2004 roku. Jeśli już masz wykupioną prenumeratę, wskaż koleżankę lub kolegę (pamiętaj o adresie) i zamów prenumeratę dla nich.

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22


MIŚ NR 1/2004, rok XLVIII, ISSN 0137-7698, indeks 365 386. © Redakcja „Miś” Warszawa. Adres Redakcji: 00-158 Warszawa, ul. Nalewki 8 m. 27, tel. (0-22) 636 07 40, faks (0-22) 636 29 02. Redaktor naczelny: Piotr Rychel, Promocja: Agata Marek. Wydawca: TISE SA, 00-158 Warszawa, ul. Nalewki 8 m. 27, tel. (0-22) 636 07 40. PISMO ODZNACZONE MEDALEM KEN, istnieje od 1957 roku. Sprzedaż numerów bieżących i archiwalnych „Misia” bez umowy kolportażowej z wydawcą jest zabroniona i sprzeczna z prawem. Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i ilustracji.

warunki prenumeraty 7

8

KRAJOWA PRENUMERATA REDAKCYJNA to możliwość zaabonowania pisma od dowolnego numeru. Prenumeratę można zamówić, dokonując wpłaty gotówkowej na rachunek wydawcy na poczcie lub przelewem z konta bankowego. Na poleceniu wpłaty lub przelewu należy wpisać, czy jest to prenumerata kwartalna, półroczna czy roczna i od którego numeru. Wydawca: TISE SA, ul. Nalewki 8 m. 27, 00-158 Warszawa. Nr rachunku odbiorcy: 43 1370 1037 0000 1605 4013 4201.

15

23

16

24

Koszt prenumeraty: kwartalnej półrocznej rocznej

24 zł 48 zł 96 zł

Ponadto szczegółowych informacji o prenumeracie krajowej udzielają jednostki kolportażowe RUCH SA, urzędy pocztowe i listonosze, a o prenumeracie za granicą – RUCH SA, Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, Warszawa, tel. (22) 532 87 31, faks (22) 532 87 32, e-mail: prenumerata@okdp.ruch.com.pl, www.ruch.pol.pl.

Magdalena Wosik


Miś 1/2004  
Miś 1/2004  

Archiwalny numer czasopisma dla dzieci

Advertisement