Page 1

IV NIEDZI ELA PALMOWA DLA BLI Ź NIEGO W TARNOBRZEGU Z inicjatywy wikariusza parafii Matki Bo żej Nieustaj ącej Pomocy w Tarnobrzegu – ks. Miros ława Martyny, ju ż po raz czwarty z rz ędu zorganizowano „Niedziel ę Palmow ą dla Bli źniego”, podczas której zbierano pieni ądze dla trójki chorych dzieci: 5,5 miesi ęcznej Leny Kucwaj, 13 letniej Patrycji Mazur, 10 letniego J ędrzeja Fietko. W rol ę aktorów zaanga żowali się równie ż Rycerze Kolumba z Rady 15239 im. b ł. męczennika ks. Jerzego Popie łuszki

W Niedzielę Palmową, Męki Pańskiej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu inscenizacją sceny wjazdu Jezusa do Jerozolimy, rozpoczęto Akcję Charytatywną „Niedziela Palmowa dla Bliźniego”. Wierni przybyli na uroczystą Mszę św. stali się świadkami uroczystego przejazdu orszaku w którym uczestniczyli: Kapłan na osiołku, wierni z palmami i rzymscy żołnierze na koniach. Jak mówił ks. Mirosław Martyna – inicjator i organizator akcji – całości przedsięwzięcia przyświecał szczytny cel pomocy dla konkretnych osób. Podczas kwesty i sprzedaży różnych ozdób świątecznych, ciast zebrano blisko 21 tys. zł.. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc dla trójki chorych dzieci: 5,5 miesięcznej Leny Kucwaj, 13 letniej Patrycji Mazur, 10 letniego Jędrzeja Fietko. Tradycyjnie w akcję charytatywną włączyły się również placówki oświatowe z terenu Tarnobrzega. Po uroczystej Eucharystii przybyli mieli możliwość zabawy na koncercie zespołu „Siostry Jeremiasza”, w skład którego wchodzi 11–to osobowa rodzina. Najprościej mówiąc Siostry Jeremiasza to: Jeremiasz Kowalski (11 lat) i jego siostry: Anna; Weronika; Agnieszka; Maria, Gabriela, Zofia i bracia: Zachariasz, Samuel. A także rodzice: Mama - Iwona i Tato Grzegorz. Rodzice sąrównież autorami piosenek. Punktem centralnym Akcji stało się Misterium Męki Pańskiej wystawione przez ponad 110 aktorów – amatorów. Wśród występujących zobaczyć można było przedstawicieli różnych wspólnot istniejących przy parafii m.in.: Rycerzy Kolumba, Bractwa Św. Józefa i Neokatechumenatu. Występowały również dzieci z Ochronki Parafialnej jak i przedszkoli znajdujących się na terenie osiedla Serbinów. Misterium Męki wywarło na oglądających ogromny wpływ, podczas występu na twarzach niektórych widzów dostrzec można było łzy wzruszenia. Jak wspominają aktorzy, przygotowania do występu rozpoczęły się już w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu Wielkiego Postu. „Gdy chodzi o pomoc najmłodszym, nie ma się co zastanawiać – i nie mając wielkich możliwości finansowych w ten sposób, tzn. angażując się w wystawienie Męki Pańskiej możemy choć jakąś odrobinę wesprzeć ten szczytny cel” mówi jeden z występujących aktorów. Nad przygotowaniem artystycznym aktorów czuwały Panie: Maria Pałkus i Beata Rodzeń.


W wypełnionym po brzegi kościele oraz transmisji na żywo przez TV Tarnobrzeg (dostępną w „kablówce”) zgromadzeni w kościele, czy przed telewizorami zobaczyć mogli 12 wzruszających scen przedstawiających historię męki Zbawiciela (od przemienienia do spotkania z uczniami po Zmartwychwstaniu Chrystusa). 3 kwietnia na prośbę ks. Stanisława Bara Misterium zostało wystawione w parafii Św. Barbary w Tarnobrzegu. „Akcję uważam za bardzo udaną. Pomimo niepogody bardzo wielu ludzi, do których dotarł nasz apel przybyło, aby uczestniczyć w naszej „IV Niedzieli Palmowej dla bliźniego. Spotkaliśmy się z wielką życzliwością wszystkich przybyłych w Niedzielę Palmową, jak wśród sponsorów. Cieszymy się, że w tym rozpoczynającym się czasie Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych wszyscy okazali wielkie serce dla potrzeb drugiego człowieka” stwierdził ks. Mirosław. Rafał Tracz (można podpisać jak jest potrzeba ks. Mirosława) Fot. Rafał Tracz/KAI

IV Niedziela dla Bliźniego w Tarnobrzegu  

Akcja Charytatywna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you