Page 1

tylko u nas, naprawdę, na Ŝywo, jeden dzień z pracy Krzysztofa M.: Oferta waŜna do dziś, czyli do wyczerpania zapasów na magazynie;


Skoro świt czyli godzina 9:30-9:45

Krzysztof, przez niektórych zwany Krzysz, podjeŜdŜa pod biuro.


I tu zaczynają się schody:

schody


Po pokonaniu pierwszych trudności, otwiera się przed Krzyszem, wspaniały widok:


Lecz i tu czekają na naszego bohatera zasadzki, bo czasami trzeba odblokować alarm:


Po nierównej walce z alarmem, oczom Krzysza ukazuje się „zielona mila”:

6


Teraz tylko wystarczy zmienić obuw i…

7


w końcu, po wielu bojach i trudach Krzysz dociera do swojego królestwa:

8


Ale i tu czyhają na niego róŜne potwory,

TARGET

KPI

http://www.tms.monsterpolska.pl/index.asp 9


a najstraszniejszym z nich jest:

10


Kiedy juŜ Krzysz wyreza kilka potworów, nadchodzi czas na podróŜ do krainy o nazwie kuchnia:

11


‌.cigaretten bitten helpen‌.

12


Po krótkim wytchnieniu, jakie nasz bohater miał w kuchennej krainie, pora stawić czoło kolejnym potworom:

13


Po zwycięskiej walce Krzysz kieruje się do „mekki”, prosząc o pomyślność:

14


Ale to jeszcze nie koniec. Teraz Krzysz musi uporać się z wieloma potworami o nazwie: conf call. Niestety potwory te są bardzo podstępne i przybierają one róŜne postacie:

15


‌.cigaretten bitten helpen‌.

16


Po uporaniu się z tymi podstępnymi bestiami czas na:

17


No a potem droga do kolejnej krainy, ale to jest naprawdÄ™ tajna misja:

18


‌.cigaretten bitten helpen‌.

19


śycie w monsterowej krainie nie jest łatwe. Wybija godzina 15:00. Wszystkie potwory wyrezane. I teraz Krzysz moŜe w końcu chwilę naprawdę popracować ;)

20


Ta praca naprawdę nie jest łatwa. Naszego bohatera stopniowo ogarnia tęsknota za nowymi krainami i nowymi wyzwaniami:

21


Mimo, Ĺœe praca Krzysza przynosi wymierne rezultaty:

22


Krzysz postanawia opuścić monsterową krainę i juŜ nie długo poznacie jego kolejne przygody:

23


‌.cigaretten bitten helpen‌.

24


Na koniec Ŝyczymy Krzyszowi, aby nowa kraina, którą będzie zdobywał nie wyglądała tak:

25


W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji:

Z pozdrowieniami Krakowski zespół monstera w składzie: Asia, Becia, Domi, Kasia i Karola

26


Dziękuję

Historia Prawdziwa  

Monster history

Advertisement