Page 1

Fyrlyset Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Salme 119.105

Nr. 1, 2010

Arendal Baptistmenighet Innhold: Tanker om påsken side 3 Glimt fra Kambodsja side 4 Lahu-folket i fokus side 6 Konfirmanter i kirka side 10 Ny ungdomsarbeider side 12 Kvinnenes bønnedag side 15 Barnesiden side 18 Velkommen til kirka side 22

Dine hender er fulle av blomster.
 Hvem var det du tenkte og gi dem til?
 Mine blomster var plukket til Jesus.
 Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
 Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja. Tekst: Marcello Giombini Bilde malt av Wenche May Vaagsnes


Fyrlyset Menighetsblad for Arendal Baptistmenighet

Redaktøren har ordet:

Vi skriver januar og er tilbake i Kambodsja igjen, til vår kjære kirke, Bethany Baptist Church og barAnsvarlig redaktør: nehjemmet, Children and Poor Communities DeUnni Thorbjørnsen Red. komite: Jakob Gjøsæter, Nina Roland, velopment Organization, (CPCDO), som har satt uutslettelige spor i tankene og hjertene våre. Det er Grethe Sigbjørnsen og Dag Frode Vaagsnes. bekymringsfullt at barnehjemmet har fått flere ganE-post: menighetsblad@arendal.baptist.no ske små, foreldreløse barn. Nokså apatiske virket Arendal noen av dem og fremkalte minner om barna vi så på Baptistmenighet tv fra Kina for endel år tilbake. Hva har disse barna Engekjærv. 31 - 4846 Arendal i baggasjen fra sine korte liv? Et lyspunkt er det at Tlf.: 37 02 71 77 deres egne tar vare på de aller minste i landet. Jeg E-post: post@arendal.baptist.no kjente hvordan jeg gledet meg til å komme tilbake i Nettadresse: www.arendal.baptist.no Pastor: Dag Frode Vaagsnes oktober med håp om å bidra med noe positivt. Kontortid: Torsdag kl. 09 - 15 Tlf.: 37 02 71 77 / 482 87 610 Hovedkass.: Ruth Hedvig Løvdahl Sekretær: Dagfinn Torgersen Menighetsrådet Formann: Øystein Marcussen Tlf.: 37 01 58 91 / 907 32 251 Ungdomsarbeidet - Club-X Leder: Glenn Johnny Vaagsnes Tlf. 901 50 720 Bjørn Ivar Sigbjørnsen Tlf. 982 48 939 Juniorarbeidet - Up and Go Grethe Sigbjørnsen Tlf. 928 73 054 Søndagsskolen Ellen Høgenes Tlf. 37 02 39 79 Misjonsgruppa Klara Torgersen Tlf. 472 60 111 Konfirmant-undervisning Kate Udjus Tvede Tlf. 470 11 7 01 Hyggetreffet Elisabeth Tvede Tlf. 37 02 31 28

Menigheten jobber målbevisst med å spre evangeliet til fattige og rike for å gi dem håp for livet her og for evigheten. Det er slik i buddismen at er du født i et samfunnslag, har du gjort deg fortjent til det i et tidligere liv og forblir der. Tanken på å dele med hverandre er fjern. Her er det den sterkestes rett som rår. Vårt samfunn har vært prega av den kristne arv som bl. annet innebærer å dele de materielle godene. Det er viktig å minne hverandre om at innfor Gud har vi alle lik verdi. Løfte hverandre opp og la fortid være fortid. Innfor Gud står vi med de samme mulighetene og rettighetene! Det bunner i at Jesus døde for hver og en av oss, Guds nåde er det sentrale i påskens budskap! Denne kristne arven trues fra mange kanter, la oss stå vakt om den og holde Bibelens "kjøreregler" i hevd.

God Påske til dere alle! Takk til alle som har bidratt til dette nummeret.

2


Tanker om påsken Tekst: Markus 11,1-7  I skrivende stund er det kun 13 dager til palmesøndag. Palmesøndag er begynnelsen på påsken. I Norge i dag forbinder nok mange påsken med Kvikk-lunsj, appelsiner, påskenøtter og ferie. Slik er det litt for meg også, jeg skriver ”litt”, for påsken betyr så mye mer.  Jeg gleder meg til påske. Påskens budskap er for meg selve kjernen i evangeliet. Den er selve symbolet på frihet fra trelldom. Jødenes feiring minner oss om dette. De feirer avslutningen av 400 år i trelldom i Egypt og utgangen derfra.   Jesus selv gir oss et fantastisk bilde på dette da Han fikk en eselfole satt fri. Jesus sier at disiplene skal løse eselet og de lyder Han. Disiplene setter eselet fri på ordre fra Jesus. For meg blir det en påminnelse om egen erfaring, den gangen jeg kom til tro på Jesus. Han satte meg fri fra det jeg på mange måter var bundet av. Han gjorde dette ved hjelp av sine disipler i 1990.  Derfor er ikke denne teksten ”bare” en påsketekst. Teksten handler like mye  om Jesus virke på jorden i dag. Når vi tenker på det oppdrag som Jesus gav sine disipler, da Han sa: ”Gå inn i byen som ligger foran dere, der skal dere finne en eselfole som er bundet, løs den å si: Herren har bruk for den”.  Et esel er fra gammelt av brukt til å frakte mennesker og ting på vanskelige veier rundt omkring i hele verden. Et esel kan bære opp mot 100 kg og er på mange måter vant til å bære byrder. Du har sikkert hørt utrykket pakkesel, det blir brukt til å  bære. La oss kalle disse pakkene byrder. Fra tid til annen er eslene helt nedlesset av byrder og de må gå med dem, helt til noen tar den av.  Mon tro om ikke det samme kan overføres til oss?  Kan det hende at vi bærer på byrder som

3

vi ikke merker fordi vi er vant til dem? Kan det også være at vi har godtatt byrden vi bærer på fordi vi ikke kan se en utvei? Kan det være at Jesus ønsker å vise oss i teksten at han virkelig er kommet for å sette undertrykte fri?

Jesus sier om seg selv i Lukas 4,18:   Herrens Ånd er over meg,           for han har salvet meg           til å forkynne godt budskap for fattige.      Han har sendt meg for å  rope ut           at fanger skal få frihet            og blinde få synet igjen,            for å sette undertrykte fri  Dette er gode ord for oss nordmenn. Jeg tror at på  samme måte som Jesus fikk disiplene til å  løsne eslet den gang, så  ønsker han hjelp av oss til å  løsne på medmenneskers byrder.  Vår utfordring blir da å  videreformidle at Jesus kan løse problemer og vi har alle troende fått spørsmål om vi vil bli med i prosessen slik at mennesker blir satt fri.  Og dersom noen skulle spørre hvorfor vi arbeider med det vi gjør i menighetene våre? Og hvorfor vi arbeider for at mennesker skal bli løst og satt i frihet? Da kan vi jo svare: ”Vi gjør dette fordi Herren har bruk for dem”!  Må Gud hjelpe oss med det!  Dag Frode Vaagsnes Pastor Arendal Baptistmenighet. 


Soyamelk og evangelisering i Kambodsja Tekst og foto: Unni Thorbjørnsen

Over: Endel av de faste beboerne og gjester i pastor Rainiers store og gjestfrie hus. Til høyre:Unni Thorbjørnsen og Jakob Gjøsæter sammen med Sara og Sophip Srim, khmerer som snart skal reise ut som misjonærer. Innfelt: pastor Rainier Rolda. Denne gangen dro vi 9 forventningsfulle mennsker avgårde til Kambodsja. Feviktun Bo- og Omsorgssenter har støtta "vårt" barnehjem og en misjonsorganisasjon, AOC, Asian Outreach Cambodia en rekke år. De vil øke innsatsen. Derfor reiste 3 ansatte og 4 medreisende fra Feviktun. En av dem en gutt som går på Landvik Skole i 6 klasse. Skolen gav adventsgave til barnehjemmet, 21.670 kroner til skole og utdannelse til barna som vi kan disponere. Sammen med ansatte i AOC, dro vi langt ut på landet, der de driver hjemmesykepleie for HIV smitta personer. De er utsøtt av samfunnet og ruinert. Ofte er flere

4

i familien allerede døde, gjerne de som bragte smitten inn i hjemmet uten å vite det. AOC besøker dem hver uke, gir omsorg og hjelp til selvhjelp. Et arbeid det virkelig står respekt av! Det var også massiv satsning på opplæring i hygiene av skolebarn og at folket selv var innvolvert i å bygge toaletter på skolene og å rense vann. Misjonen hadde nesten bare khmer- ansatte, unntatt to i ledelsen. Den ble hovedsakelig støtta fra New Zealand. Vi opplevde det veldig fint å være tilbake i Bethany Baptist Church. De har visjoner for arbeidet og sterk tro på Gud. Vi vil dele en trostyrkende hendelse med dere: To ledere for bibelskolen som er


fra Fillipinene, måtte utvide visa, det koster en god sum. "Har du penger til det?"spurte en av dem pastoren. "Nei, men Gud vil sende dem," var svaret. På samme tid gjorde vi ferdig penger som takk for oppholdet i pastorens gjestfrie hjem. Vi hadde egentlig tenkt å vente et par dager med å gi dem, men.... Pengene og passa for visa til de to befant seg til samme tid ved bordet. Pefekt "timeing" av Gud!

Kambodsjanerne har stor oppfinnsomhet når det gjelder nå andre med evangeliet. Soukon heter en ung kvinne vi kjenner godt. Hennes mor har hjulpet henne med et enkelt hus på landet. Der samler hun barn og voksne for å fortelle om Jesus, hun har fast søndagsskole. For å (over)leve og samle folk, selger hun rimelig soyamelk hun selv produserer. For å få bedre fortjenesten og øke produksjonen, fikk hun en kvern for å male soya bønnene. Etter det ble det mange takkebønner også. Kambodsjanerne er flinke til å stole på Gud, og flinke til å takke ham for alt, både stort og smått!

Vi hadde med annonsepenger fra menighetsbladet nedover. De blir bl. annet brukt til å sende khmer misjonerer til et asiatisk land som er lukket for misjonen. De er jo selv et resultat av misjonering!

5


Lahufolket i fokus Tekst og foto: Unni Thorbjørnsen

På misjonsmøtet 7 februar 2010 var det Lahufolket som stod i fokus. Denne folkegruppa som teller mange hundre tusen mennesker, bor i Thailand, India, Burma og i Kina. De er mest tallrike i fjellområdene. Arendal Baptistmenighet fikk besøk av evangelistkoordinator i Thailand Lahu Baptist Convention, (TLBC), Norachai Jatae og generalsekretær i TLBC, Philip Singko sammen med tidligere generalsekretær Magnar Mæland og misjonær i Thailand, Øivind Hadland, De var gjester i forbindelse med Baptistenes 150 års jubileum i Norge. Riktig fargerikt ble det da to grupper fra Carson-baptistmenighet sang. Norachai fortalte og viste lysbilder fra arbeidet i Thailand og i Burma. Han var glad for Øyvind hadde kommet til Thailand, og fortalte om hans store innsats for Lahufolket. De legger stor vekt på evangelist trening. Misjoneringen foregår ved at evangelisten flytter inn i landsbyen og budskapet går fra venn til venn. De fleste tilber ånder og åndsvesener. Heksedoktoren har mye å gjøre og mange kristne har forlatt troen. Han sa når folk ble frelst, brant de tingene de tilba tidligere. Et sterkt vitnespyrd var også at et sted der folk ikke torde gå av redsel for onde ting, er der i dag bygd en kirke! I tillegg fortalte han at

Sangkor fra Carson baptistmenighet.

6

Øverst: Norachai Jatae, Øivind Hadland og Philip Singko. Under: Magnar Mæland og Dag Frode Vaagsnes


Gratulerer med 80-års dagen

02.04.2010, vår kjære speiderleder i mange år,

Anbjørg Nossum. Du har noe av din bakgrunn i Tromsø baptistmenighet der du allerede som 15 åring ble søndagsskolelærer og juniorleder. I 1955 var vi så heldige at du og din mann, John, flytta til Arendal. 2 år senere gikk du inn i menigheten og fant din plass i juniorarbeidet, senere speiderne. I 1961 meldte jentetroppen seg inn i Norsk Speiderpike Forbund. Senere kom guttene på banen ved "onkel" Hans Dønnestad som leder. Han hadde det samme positive, gode ved seg som deg. Sammen ble vi endel av BSK, Baptistenes Speiderkorps. Vi var veldig stolte av å være blåspeidere. Vi hadde en utrolig fin tid med masse glede, latter, godt alvor og samhold. Ikke minst husker vi leirene, der du var blant lederne, som en flott opplevelse. Vi tok et tak både for misjonen og speider Fortsettelse fra forrige side:

de har fått kinesiske myndigheters tillatelse til å starte arbeide for å nå lahufolk i Kina! Philip Singko talte over tema «tjen Herren med trofasthet». Vi er tjenere for Gud, det er en høy posisjon. Vi må følge det Gud har lagt på oss, overvinne oss selv. Ta opp korset og følge Jesus. Jesus gav alt, Han gir verdi til livet og det ingen andre kan gi: evig liv. Philip avsluttet med å si at Gud velsigner dem som legger livet i Guds hender.

7

Anbjørg og John hjemme i Risør. jobben. Mange av oss ble kristne denne tida. Du var vårt gode forbilde, alltid positiv og løsningsfokusert. Vi sang masse, du trakterte piano, "tante" Ragna Dønnestad trekkspill. En periode da du hadde ryggproblemer, var møtene hos dere på Kloppene. Noen ganger lå du til og med på sofaen med smerter, men møter ble det. Du var "alltid beredt!" Senere fikk du brukt ditt musikkalske talent, tok utdannelse ved Musikkonservatoriet og ble leder for musikkalsk barnehage i Arendal. I 1970 flytta dere til Risør, der du fortsatte å jobbe med barn og musikk i 10 år. I menigheten har de også hatt glede av din innsats. Du er aktiv og positiv og spiller fremdales piano i møtene. Kjære Anbjørg, takk at du bidro så sterkt til vår gode ungdomstid: Vi gratulerer deg så mye med 80 års dagen! Gud velsigne deg og alle dine kjære fortsatt! Speiderhilsen fra alle oss i Arendal 1. BSK ved Unni Thorbjørnsen. Trenger du skyss til kirka? Ring; John-Olav Tvede Tlf. 37 02 31 28/ 412 84 459


Nye medlemmer i Arendal baptistmenighet

Vi Gratulerer 90 år: Turine Westerholm, 21.7.2010 Døpte Tobias Øverli, 21. 3. 2010 Marius Klemetsen, 21. 3. 2010

Vi ber for.. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. (Gal. 6:2)

Vi ber for: - at alle som styrer landet og som har makt og myndighet, må være ledet av Gud. - vekkelse over byen og landet vårt. - at vi kan formidle Jesu kjærlighet til mennesker vi møter i hverdagen. - Cornerstone og gatekapellet. - menigheten og alt som foregår der. - bibelgruppene som er etablert. - våre konfirmanter og for konfirmantundervisningen - alle som er syke og ensomme. - menighetsbarna, og for barn og unge som vokser opp. -våre misjonærer og alle som er i Herrens tjeneste, gi dem styrke og visdom. -våre nye menigheter.

Knut og Eirin Eik med barna Marcus, Isabel, Elena og Siri Foto:Unni Thorbjørnsen

Søndag 14. mars hadde menigheten gleden av å ta i mot en hel familie som nye medlemmer. Samtidig som familien ble tatt opp i menigheten, ble yngste datteren Siri velsignet.

Og takker for at vi lever i et fritt land med tros- og ytringsfrihet. - og for at Gud hører bønn. Send inn dine bønneønsker!

8


Når det rykker i slektsbåndet. Hilsen fra baptistmenigheten i Kristiansand av Pauli G Staalesen Overskriften er hentet fra familietrapiens verden. Når den ene ektefellen kritiserer for eks. sine svigerforeldre, så rykker det i slektsbåndet hos den andre ektefellen, fordi blod er tykkere enn vann og motsetningene skjerpes. På samme måte er det med oss som kristne. Vi kjenner på brorskapet og føler oss beslektet, fordi vi har viktige sider av livet felles. Jeg satt på toget for noen år siden og leste i VG om en nær bekjent av meg og biskop i Den norske Kirke bli kraftig kritisert. Jeg ringte biskopen der og da for å uttrykke min støtte. Jeg fikk følgende kommentar: Pauli, tenk at du ringer til meg. Ja, hvorfor ikke, han var min bror i Kristus. Som baptister har vi alltid hatt et nært fellesskap, ikke bare fordi vi er tilsluttet samme kirkesamfunn, men fordi vi har

9

noen felles verdier vi står sammen om: tro – dåp og menighet. Historisk omtales vi som radikale kristne. Ikke fordi vi er ekstreme, men fordi vi har en målrettet overbevisning. Jeg er takknemlig for å kunne hilse Arendals baptister fra baptistmenigheten i Kristiansand. Og jeg er ydmyk takknemlig fordi jeg får avslutte en lang tjeneste i Herrens vingård, i min barndoms menighet. Jeg ble som ung gutt (11 år gammel) frelst og døpt i denne menigheten. Og er etter mer enn femti år borte. Jeg er overasket over hvor sterkt nettopp denne menigheten preger meg. Og så er jeg glad for fellesskapet vi har og som jeg håper vi skal utdype enda mer etter hvert. Vi står sammen om noe meget viktig, å sette vårt preg på byene vi bor i. Arbeidet i Kristiansand er jevnt over godt og optimismen stor. Vi får ungdomspastor på plass med det første og gleder oss til økt aktivitet. Og jeg håper våre unge kan oppleve et sterkt fellesskap med unge baptister på Sørlandet, slik at framtidens menigheter kan preges av ungdommelig djervhet ispedd moden målrettethet. Mvh. PeGe.

Husk å la barna gå på søndagsskolen


Vårens vakre eventyr konfirmantene i Baptistkirka Tekst og foto: Unni Thorbjørnsen

Her er konfirmantene fra v: Kristina Brevik Vaagsnes, Mats Bjelkåsen Pedersen, Rebecca Sandberg Nilsen, Frans Jonas Medema, og Kristina Heldal Bakkemoen. Bak står Kate Udjus Tvede, Dag Frode Vaagsnes og Tor Marius Gauslaa. Det er en hyggelig gjeng jeg møter i peisestua i kirka en mandags kveld. Jonas, Mats, Rebecca, Kristina V og Kristina B. er årets konfirmanter. Latteren sitter løst. På bordet står pop-corn og bamsemums og praten går. Litt stillere blir det når jeg spør om hva som har vært bra disse månedene de har hatt sammen. ”Det var gøy å lage film, den heter Jesus bryter lenker,”kommer det raskt fra Kristina V. Jonas supplerer ”turene vi har hatt, gjøre ting sammen, var bra”. Han snakker om

10

turen til Kalvesund med fisking og noen var på lovsangsweekend på Vegårtun. Mats syns en film om juleevangeliet de hadde sett, betydde mye for ham. Den het ”Veien til Betlehem”. Kristina V. er enig, hun sier de har lært mye viktig, f.eks at en skal være fornøyd med seg selv. Rebecca setter veldig pris på det sosiale, mye positivt, latter og glede. Humøret i gjengen har betydd mye for Kristina også. Hun kommer fra Lillesand til samlingene. I år er undervisningen felles for våre to menigheter. Det er stor enighet om at Kate er flink og grei. De er glad i henne. Kate sier de er blitt godt kjent i Bibelen, de slår opp


og leser mye. Bibelen er en gave fra menigheten. Den har de brukt hele tiden. Derfra har vanket quiss både med poeng og premier.

Dine hender er fulle av blomster

Overhøringsdagene blir 25. april i Lillesand og 2. mai i Arendal. Kate sier det er viktig at overhøringsdagen blir en dag som gir gode minner, det er deres dag. I dag har de hatt om de ti bud, livets kjøreregler. De er engasjert. Kate Udjus Tvede har stått for undervisningen i 7 år, 2 av dem med pastor Marius Gauslaa, 5 med pastor Dag Frode Vaagsnes. Det har vært en fin tid for henne, gode samtaler med ungdom om livet og troen på Jesus. De andre to nikker bekreftende.

Dine hender er fulle av blomster.
 Hvem var det du tenkte og gi dem til?
 Mine blomster var plukket til Jesus.
 Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
 Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Jeg ber Kate fortelle leserne av menighetsbladet om undervisningen. Hun sier Dine lepper er fulle av sanger.
 det er 10 tema. De legger opp til jordHvorfor denne glede, hvor kom den fra?
 nære samtaler så langt det er mulig. Det Fra den grav der hans legeme hvilte -
 første tema er Treenigheten: Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Deretter Jesus han stod opp, og verden ble fylt med sang.
 Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja. kjente deg før du ble født og Kristen hva er det? De snakker en kveld om Bibelen, Dine øyne er fulle av glede.
 en annen om Kjærlighet, så Talent, der Si hva har de sett for å få slik glans?
 de hjalp hverandre til å se sine talenter. De har sett Herren Jesus! Han lever!
 Alle temaene har stor aktualitet for ungHan gir livet mening og lys hver dag.
 dom. De siste 4 er Bønn, De ti bud, eller Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja. livets kjøreregler, Ett valg og Dåp. Engasjementet har vært bra, noen tema er Nei, det trengs ingen blomster til graven!
 selvsagt lettere å snakke om enn andre. Jesus, du stod opp og du bor blant oss!
 Hvem kan konfirmere seg i Baptist kirVåre øyne er til for å se deg.
 ka, Kate? Hendene er til for å tjene deg.
 Alle som ønsker det, uansett bakgrunn Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja. er velkomne til det. Bare ta kontakt med pastor Dag Frode eller meg. Tekst: Marcello Giombini Husk på konfimantene i bønn, oppforBilde malt av Wenche May Vaagsnes drer Kate.

11


Bjørn Ivar Sigbjørnsen ensatt som ny ungdomsarbeider i 20 % stilling.

Her forteller han litt om seg selv, og om arbeidet han er en viktig del av: Jeg føler meg priviligert som har kunnet

Som bildene viser er Bjørn Ivar er utpreget friluftsmenneske.

vært en del av Arendal Baptistmenighets ungdomsklubb Club-X i mange år. Samarbeidet med de andre lederne: Wenche May Vaagsnes, Kate Udjus Tvede og ungdomsleder Glenn Johnny Vaagsnes opplever jeg som

fantastisk godt. Det er en glede hver torsdag når vi møtes for å gi ungdommen både en plass å være og Guds gode budskap. Den siste tiden har vi sett en betydelig økning av ungdom som søker til ungdomsklubben vår, og som har gitt oss en utfordring ifht økt arbeidsmengde. Det

er et hyggelig luksusproblem, men som etter hvert har krevd mer enn de ressursene vi har hatt tilgjenglig. Det var derfor kjærkommet at menigheten ønsket å berømme denne fremgangen ved å ansette en ungdomsarbeider i 20% stilling. I prosessen vi satte i gang for å finne rette kandidat, var det naturlig og først

12


kikke i egne rekker for å se om noen av ungdomslederne hadde mulighet og ikke minst et ønske om å tre inn i en slik oppgave. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke så meg selv som potensiell den gangen. Jeg hadde både mer enn full jobb fra før, og følte ikke at jeg var klar for denne viktige oppgaven. Nå skulle det vise seg at Herren hadde andre planer. Det gikk ikke lange tiden før alt hadde lagt seg på plass, både inspirasjonsmessig hos meg, og hos eksisterende arbeidsgiver, med tanke på å redusere til 80% stilling. Og ikke minst ved at jeg fikk støtte fra de andre ungdomslederne og øvrige menighet. Min jobb vil være å gjennomføre de oppgavene vi til en hver tid blir enig om i ungdomsstyret: alt fra forefallende kontorarbeid til å planlegge aktiviteter utover ”vanlig” Club-X, som vi har hver uke. Jeg har tro på at økt aktivitetsnivå og sosialisering vil være viktig i forhold

til å knytte tettere bånd med ungdommen. Vi har gjort en undersøkelse blant ungdommen for å finne ut av hva slags interesser og ønsker de har. Aktiviteter som har blitt satt høyt opp på ønskelisten er hyttetur, telttur, gocart, paintball, badeland og konkurranser. Aller øverst på listen står en tur til Hillsong i London. Tur til London er kanskje ikke den første aktiviteten vi får gjennomført, men vi ønsker å tenke så stort som mulig. Samtidig er det viktig å tenke fornuftig i forhold til det vi kan anse som gjennomførbart. Vi ønsker også en bedre kommunikasjon, og vil jobbe for å være der ungdommen er, som Facebook, SMS, nyhetsbrev etc. Dette blir veldig spennende og jeg brenner etter å komme i gang og jobbe i Herrens vingård. Bjørn Ivar Sigbjørnsen

Velkommen til sommerfest i Skien! 7.-11. juli Skien baptistmenighet gleder seg til til en real jubileumsmiddag. Dette blir å feire baptistenes 150-årsjubileum på mange måter startskuddet for årets i Norge, sammen med baptister fra sommerfest. hele landet. For oss er det selvsagt litt spesielt, siden det var i Porsgrunn/So- Vi har leid et stort stevneområde et par lum den første baptistmenigheten ble kilometer nord for sentrum. Det var her dannet den 22. april 1860. Denne me- vi i Skien hadde våre gigantloppemarnigheten ble etter hvert til Skien bap- keder for noen år siden, og disse var i tistmenighet. Det har rent mye vann i stor grad med på å finansiere det nye dåpsbassenger etter dette. Den 7.-11. kirkebygget som ble innviet i 1999. Nå juli inviterer vi alle de drøyt 5500 ønsker vi å fylle hallene på Stevneplasbaptistene i Norge til å feire dette ju- sen med mennesker i stedet for lopper. Vi skal gjøre vårt beste for at du skal få biléet i Skien. en fin uke i Skien. Mottoet for årets sommerfest er: ”Livskraft og glede” Dette har vi klippet fra Det hele starter med det årlige landsmøte (det 108.) med forhandlinger, men så snart det er ferdig, inviterer vi

www.baptistkirken.no/sommerfest/ Der finner du også program for sommerfesten, og de opplysningene du trenger for å melde deg på!

13


Kaffe med hjerte på Tekst og foto: Reidun Songe

Liv Ragnhild serverer en kaffe med hjerte på til Åse.

Åse Karlsen er gjest på Cornerstone en mandag i mars. Jeg slår av en prat med henne for å høre litt om hva hun mener om nettopp Cornerstone. Åse gir uttrykk for stor begeistring over flere ting ved stedet. ”Dette er gjennomført stilig!” forteller hun. Åse trekker frem forskjellige detaljer hun har lagt merke til. Allerede før man kommer inn, skiller dette stedet seg ut. Det er fint sett utenfra også! Når man kommer inn ser man lekre dørhåndtak, flotte farger, gode stoler, flotte vinduer, det er tilgang til datamaskiner……Åse trekker fram flere ting hun ser, som hun setter pris på. Vi snakker også om navnet ”Cornerstone”. Hjørnestein. Tenk en hjørnestein er viktig for hele bygningen. Videre roser Åse selve kaffen. Det smaker godt! Favoritten er cappuccino. Det er en ting man legger merke til når man går på cafe – og det er hygienen. Det ser rent og pent ut alle steder og toalettene er rene og det lukter godt her, mener hun. Åse forteller at servicen utmerker seg

14

spesielt. Dette kunne vært en foregangscafe når det gjelder mellom- menneskelige aspekt mener Åse! ”Her føler jeg meg sett!” (Det er flott å få høre av gjester for det er noe av visjonen til Cornerstone). . Cafeens beliggenhet trekker Åse fram som en absolutt fordel. Det ligger så sentralt plassert. Cornerstone er et sted hun gjerne går igjen og igjen. Det er også et sted hun kan anbefale andre. ”De som jobber her utstråler glede og medmenneskelighet” sier Åse.

Felleskirkelig cafe under Trefoldighetskirka (i Friergangen). Visjonen er at Cornerstone skal være et åpent og positivt møtested, der alle blir møtt med vennlighet og godhet. Åpningstider: Mandag og torsdag Kl 11 – 16. Fredag og lørdag kl 23 – 02.

Gatekapellet, som ligger vegg i vegg, er åpent hele døgnet (ubemannet på kveld/natt).


Kvinnenes internasjonale bønnedag Stor tverrkirkelig samling i Baptistkirka 5. mars Tekst: Klara L. Torgersen Foto: Unni Thorbjørnsem

Klara L. Torgersen og Karin Brit Dønnestad ledet møtet i Baptistkirka. startet i USA i 1887. I dag er 170 land og regioner med. I Norge startet slike samlinger i slutten av 1920-årene. Den arrangeres Dette året er det kvinnene i Kamerun som har laget programmet og satt mottoet for dagen. Det er "Alt som har ånde, skal love Herren." Vi var samlet 45-50 kvinner fra de fleste menighetene i byen. Møtet var lagt opp med tekstlesing, sang, bønn og vitnesbyrd der flere deltok. Åshild S. Lindetveit holdt en engasjert tale over Jes. 42.10-17. Kirsten Benestad gledet oss med sin sang. Karin Dønnestad og Klara Torgersen var møteledere. Det er fint å møte andre kristne kvinner på denne måten. Vi hadde en fin stund sammen rundt Guds ord. Etter møtet var vi samlet i festsalen til kaffe og kaker, og en hyggelig prat. I år var det innsamling til arbeid i Kamerun, kalt Ester prosjektet som gir hjelp til tenåringsmødre og unge prostituerte. Det kom inn kr.4550,- i kollekt, som i sin helhet blir sendt til prosjektet via bibelselskapet. Kvinnenes internasjonale bønnedag

av Norsk økumenisk kontaktforum for kvinner (NØKK) som er et tverrkirkelig kontaktforum. NØKKs formål er å: - gi internasjonal, økumenisk kontakt og motta impulser fra kvinner i andre land og kirker - lære hverandre å kjenne som kristne kvinner i Norge - i gjensidig respekt gi gjensidig informasjon som gir kunnsaom hverandres kirkesamfunn - få innsyn i kvinnenes hverdag i deres trossamfunn og se hvordan troen blir tatt vare på og videreformidlet - bygge trygghet gjennom å dele erfaringer - ta opp tema som gjør hverdag og helg bedre - hjelpe hverandre til å finne en alternativ livsstil og realisere denne - få informasjon om økumenisk kvinnearbeid ellers i verden - vise solidaritet med kvinner i den 3.verden - vise solidaritet med innvandrerkvinner

15


Lovsangsweekend på Vegårtun 2010

Matthew Castle fra Ålgård var lovsangsleder. 15-17 januar deltok pastor med konfirmantene på Sørlandets Baptistungdoms Lovsangsweekend på Vegårtun med ungdommer fra Sør- og Østlandet. Selve tilriggingen begynte på torsdag. Fredag kom 60 deltakere fra Oslo, Drammen, Skien, Arendal, Risør og Kragerø. Undertegnede var leirprest og tema var vår kristne tros sårbarhet ovenfor fall, og fellesskapet mellom mennesker og Gud. Vi tar alle valg som preger vår fremtid og vi må selv stå ansvarlig for de valg som taes. Selv om vi er kristne i dag, behøver ikke det å være en realitet i morgen. Bibelens fortelling om såmannen i Matt. 13, lærer oss om frøets sårbarhet, men også kraft. Flere ungdommer kom frem til forbønn på lørdagsmøte. Under forbønnshandlingen ble det bedt om at Gud skulle bevare den enkelte i troen på Han. Matthew Castle (bilde) som arbeider i Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund, var lovsangsleder sammen med eget band fra Ålgård.

På lørdag var det festmåltid m/koldtbord. Flere hadde ordet med gode historier og vittigheter. Lovsangsweekenden er blitt en arena for tro, bønn, lovsang og styrking av mellommenneskelige relasjoner. Ungdomstiden er en tid for opplæring, prøving og feiling. Denne weekenden er en plass for styrking av vennskap og tro i skjønn harmoni. En takk til Kristina Brevik Vaagsnes, Mats Bjelkeåsen Pedersen og Frans Jonas Medema for at dere er utrolig greie å ha med på tur. Pastor Dag Frode Vaagsnes


Mitt sangvers

1. Da jeg mitt liv til Jesus gav, min synd forsvant i nådens hav, min sjel ble frelst, mitt hjerte fylte han med fred. Det ble forvandling underbar, for meg som før på byrder bar. Hver lenke brast, jeg kunne synge glad og fri. Ref: Halleluja, halleluja, min synd forsvant i nådens hav ved Golgata. Halleuja, halleluja, min synd forsvant i nådens hav ved Golgata. 2 . I verdens herlighet og glans, for meg der ingen lykke fans, i sjelens dyp jeg kjente syndens fattigdom. Men Jesus gjorde livet nytt, og mine sukk langt bort har flydd, ja, alt forandret seg da jeg til Jesus kom.

Ingrid Madshaven fyller 95 år 22 oktober i år, og er derved eldste medlem i menigheten. Hun valgte sangen ”Da jeg mitt liv til Jesus ga” som sin hilsen til Menighetsbladet:

3. Hvordan skal jeg få takke deg, for all din nåde i mot meg, Og hvordan skal mitt hjerte bringe deg sin pris? Mitt hele liv du eie skal, min tid jegvier til ditt kall, til engang jeg står berget i ditt paradis.

Søndag er kirkedag. Velkommen til kirka!

Besøkstjenesten:

Kontakter ønskes Familie, mor og to barn, ønsker kontakt med voksne. Kunne du vært en reserve ”bestemor, bestefar, tante eller onkel”? Kontakt pastor for nærmere info.

Ønsker du besøk av noen fra menigheten, eller vet du om noen som trenger besøk? Ring; Maren Johanne Karterød Tlf. 909 77 860 eller Tor-Alf Nykvist Tlf. 481 58 047 17


18


Juniorleir på Vegårtur, 2010 Tekst: Grethe Sigbjørnsen, Foto: Bjørn Ivar Sigbjørnsen

Nok en gang har vi fått tilbrakt en helg på juniorleir på Vegårtun. Både store og små har storkost seg. På torsdagen reiste bandet, One step Closer, opp for å ordne med scenen og diverse andre forberedelser. De har spilt for oss hele helgen, og er bare kjempeflinke. På fredagen var det innlosjering og deilig kveldsmat. Et lite møte på kvelden hører med. Barna finner tonen og det er artig å møte venner fra forrige års leir. Lørdagen var det tid for seminarer. Her har vi friluftsliv, dans, band, hobby og film som aktiviteter. De som valgte friluft fikk lært hvordan man tenner bål uten fyrstikk og hadde natursti. Denne gruppa sørget også for et skikkelig bål, så det ble pølsegrilling til lunsj. På lørdagens kveldsmøte fremførte dansegruppa og bandet det de hadde gjort på seminaret tidligere den dagen. Filmteamet viste filmen de hadde laget. Utrolig så flinke og lærenemme barna er. Leirpresten vår i år, var Kent Westergren fra Drammen. Han sørget for noen fantastiske andakter. Og på lørdagens møte fikk han skikkelig ”rocka” seg, med et overraskelsesnummer uten like.

Masse morro har vi hatt, så nå kan vi bare glede oss til neste år!! 19


Støtt våre annonsører - de støtter oss! Distribusjon av uadressert post: Glenn Johnny Vaagsnes, Avdelingsleder AGDER, Telefon 90 15 07 20, www.norpost.no

Barbu, 8 - 23 (9 - 20)

Husk å la barna gå på søndagsskolen Søndag er kirkedag. Velkommen til kirka! 20


Skattefrie gaver, Bankgiro 2801 09 20541 Husk navn og personnummer. Eventuelt kontakt Alf Dønnestad Tlf. 37 08 53 57 Andre gaver Bankgiro 2800 22 57515

Vaktmester Marcussen

Ordner det meste Hus -hytte - båt Ring for et godt tilbud idag! Tlf. 91104366 finnarne.marcussen@gmail.com

Se vår kursplan på www.ectas.no Leter du etter en linje med kvalitet, dyktige lærere og utfordringer? Vi tror du finner dette på Holtekilen, en skole med spennende mennesker og et variert fagtilbud holtekilen@holtekilen.no

21


Velkommen til kirka!

22


BAPTIST SØRLANDSSTEVNE 6. JUNI 2010 Arendal og Kristiansand baptistmenigheter har tatt initiativ til et stevne for sørlandets baptister. "I gamle dager" var baptistene på Sørlandet kjent for sine stevner, Distriktsmøte og Sang og Musikkstevne. Disse vekslet mellom menighetene og samlet mange av Sørlandets baptister. Denne gang innviterer vi til et stevne uten årsamøtesaker og forhandlinger men med forhåpentlig mye velsignelse og oppbyggelse. Gudstjenesten søndag formiddag blir på parkeringsplassen utenfor baptistkirken i Arendal, i håp om å nå nye mennesker, mens avslutningsmøtet blir inne i kirken. Mellom møtene blir det middag. Etter middagen serveres kaffe og det innledes til samtale om viktige og aktuelle spørsmål. Det blir egne opplegg for barna. Forkynnelse og sang deles mellom flere av Sørlandets menigheter. Vi ønsker velkommen og håper på god oppslutning og at alle menigheter blir representert. Vel møtt i Arendal! Pauli G Staalesen

Kl

Hva skjer

11:00 Gudsjeneste Nattverd 14:00 17:00

Medvirkende

Pauli G Staalesen, Kristiansand Tor Maruis Gauslaa, Lillesand Dag Frode Vaagsnes, Arendal Jon Solsbakk, Risør Eh aa Sein, Hovden Lovsang v/Øystein Birkeland, Risør Sang av: Remi, Tvedestrand Hans Kyllingstad, Kristiansand Dansejentene fra Lillesand Frelsesarmeen og One Step Closer, Arendal spiller

Påmelding

Alle møter er åpne, men dersom du ønsker lapskaus i baptistkirken. må du melde deg på til Tor Willy Johansen tw-jo@online. tlf. 90516140 Pauli G Staalesen geostaa@online. tlf. 91713566

Leder/taler/medvirkende Pauli Staalesen, Dag Frode Vaagsnes

Middag, kaffe og temasamtale i kirken Kveldsmøte

Tor Marius Gauslaa, Tor Willy Johansen, Dansejentene fra Lillesand, Ungdommene deltar 23


Returadresse: Arendal Baptistmenighet, Engekjærv. 31, 4846 Arendal

Noe å se fram til .... Påskens gudstjenester,

Skjærtorsdag kl 18:00, og første påskedag kl 11:00 Nattverd, pastor Dag Frode Vaagsnes

Konfirmasjonsgudstjeneste,

2. mai, pastor Dag Frode Vaagsnes og Kate Udjus Tvede

Sørlandsstevne,

6. juni. Alle baptistmenighetene i Aust- og Vest-Agder er invitert til en innholdsrik søndag. 11:00 Gudsjeneste, Nattverd, Pauli G. Staalesen, Dag Frode Vaagsnes. Gudstjenesten blir utendørs. 14:00 Middag, kaffe og temasamtale i kirken. 17:00 Kveldsmøte, Tor Willy Johansen, Tor Marius Gauslaa. Mange vil delta med sang og musikk. Alle møtene er åpne, men de som ønsker middag i kirka må melde seg på til Tor Willy Johansen, tw-jo@online.no tlf. 90516140 eller Pauli G Staalesen, geostaa@online.no 91713566

Sommerfest med 150-årsjubileum i Skien

Skien baptistmenighet gleder seg til å feire baptistenes 150-årsjubileum i Norge, sammen med baptister fra hele landet. 7.-11. juli inviteres alle de drøyt 5500 baptistene i Norge til å feire dette jubiléet i Skien. Mottoet for årets sommerfest er: ”Livskraft og glede” Det blir et svært rikholdig program som vi håper mange, også fra vår menighet, vil delta i.

Søndag er kirkedag! Husk å la barna gå på søndagsskolen 24

http://arendal.baptist.no/images/stories/Baptistmenighet/Fyrlyset_10-1  

http://arendal.baptist.no/images/stories/Baptistmenighet/Fyrlyset_10-1.pdf

http://arendal.baptist.no/images/stories/Baptistmenighet/Fyrlyset_10-1  

http://arendal.baptist.no/images/stories/Baptistmenighet/Fyrlyset_10-1.pdf

Advertisement