Page 1

Fyrlyset Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Salme 119.105

Nr. 1, 2009

Arendal Baptistmenighet Innhold Nytt menighetsblad Side 2 Pastorens side Side 3 En samtale med Ester Roland Side 5 Ungdomssider Side 8 - 9 Cornerstone Side 10 Fra menighetens histore Side 11 Glimt fra Kambodsja Side 12 Barnesider Side 11 - 15 Velkommen til kirka Side 18

Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Jesaia 53: 5


Fyrlyset

Redaktøren har ordet:

Menighetsblad for Arendal Baptistmenighet Ansvarlig redaktør: Unni Thorbjørnsen Red. komite: Dag Frode Vaagsnes, Reidun Songe, Nina Roland, Grethe Sigbjørnsen, Jakob Gjøsæter

E-post: menighetsblad@arendal.baptist.no

Arendal Baptistmenighet

Engekjærv. 31 - 4846 Arendal, Tlf.: 37 02 71 77, Faks: 37 02 65 78, E-post: post@arendal.baptist.no Nettadresse: www.arendal.baptist.no

Pastor: Dag Frode Vaagsnes Kontortid: Torsdag kl. 09 - 15 Tlf.: 37 02 71 77 / 482 87 610 Hovedkass.: Ruth Hedvig Løvdahl Sekretær: Dagfinn Torgersen Menighetsrådet Formann: Øystein Marcussen Tlf.: 37 01 58 91 Ungdomsarbeidet - Club-X Glenn Johnny Vaagsnes Tlf. 901 50 720 Juniorarbeidet - Up - and - Go Grethe Sigbjørnsen Tlf. 928 73 054 Søndagsskolen Ellen Høgenes Tlf. 37 02 39 79 Misjonsgruppa Karin B. Dønnestad Tlf. 98 03 77 07 Konfirmant-undervisning Kate Udjus Tvede Tlf. 47 01 17 01 Hyggetreffet Elisabeth Tvede Tlf. 37 02 31 28

Hvorfor nytt menighetsblad? Menighetsbladet har hatt pause noen år. Nå er det tilbake i ny drakt. Vi håper det blir godt mottatt av alle som leser det. Vi vet mange har savnet menighetsbladet. Det har vi forstått utfra reaksjonene vi har fått når nyheten om nytt blad spredte seg. Desto hyggeligere er det å ta fatt på oppgaven! Vi ønsker bladet skal være et bindeledd mellom medlemmene om de bor i nærområdet eller langt borte. Vi ønsker også å synliggjøre menigheten for naboer og venner. Kanskje noen som leser bladet får lyst til å komme inn og se hva kirka står for. Mest av alt ønsker vi at mange skal bli kjent med hva Jesus tilbyr oss! Ta kontakt om det er ting du har på hjertet. Vi er åpne for alle slags innspill. Er det noen som ønsker bladet tilsendt, så si ifra. Vi skal ordne det med stor glede. Be for bladet at det som står der kan bli til oppmuntring, gi glede i hverdagen og gi flere lyst til å ta del i det gode fellesskapet vi har i menigheten. Der er det plass til mange flere! God påske til dere alle - og riktig god lesing! Unni Thorbjørnsen Takk til alle som har bidratt til dette nummeret.

Reidun Songe har malt bildet vi viser et utsnitt av på forsiden.

2


Pastorens side Jeg vet ikke hvor mye du vet om ”Byene” i havet? Jeg tenker på Ramsøya og Gamle Hellesund, deretter Brekkestø (for Lillesand), Groos og Hesnes (for Grimstad), Merdø og Sandviga (for Arendal), Lyngør (for Tvedestrand) og Østerrisør (for Risør).

En trygg havn? I skrivende stund har jeg vært pastor i Arendal Baptistmenighet i et halvt år. En tid jeg ser tilbake på med takknemlighet og begeistring. I Arendal Baptistmenighet bygger vi vårt felleskap, stein på stein, med mange flinke medarbeidere. Jeg er stolt av å være pastor i en forsamling der medlemmer ønsker å strekke seg til det som ligger foran, slik at Jesus får virke i vår felles fremtid. Mange som har vært medlemmer i Arendal Baptistmenighet har til tider hatt dårlige erfaringer med menighetslivet og forhold på mellommenneskelig plan i forsamlingen. Vi i ledelsen er oppmerksomme på dette og ønsker å styrke gode relasjoner mellom mennesker med forskjellige erfaringer i livet. Alle som ønsker å leve et liv med Jesus, skal kunne finne sin plass i Arendal Baptistmenighet. I juni 2008 visste jeg at jeg skulle bli pastor i menigheten. Da jeg talte 1. juni hadde jeg bestemt meg for å tale over hvordan jeg ser for meg Arendal Baptistmenighet som institusjon og virkegren i Guds rike. Når jeg nå skal skrive noen ord som går til samtlige juridiske medlemmer i menigheten, så ønsker jeg å dele noen av de tankene jeg har for menigheten.

3

Det var ikke greit å seile i Skagerrak i gamle dager. Kom en trelastskute seg velberget fra ”Kjeppkina”, altså Østersjøen/Bottenviken, ut gjennom Øresund og Kattegat, gjensto Skagerrak. Det var den store prøvelsen på vei ut i den åpnere Nordsjøen. Når Skagen var rundet, sto de over mot Færder og fulgte Agdersiden, altså Agderkysten, den gang kalt Vestlandet. Det var for risikabelt å følge Jyllands vestkyst sørover, for her er det grunt, og ingen steder å søke havn om det blåser opp for alvor. Det gjør det gjerne, og da som regel som pålandsvind. Agdersiden bød derimot på mange gode uthavner hvor man kunne søke ly eller vente på høvelig bør. Eller skipene kom utenfra, enten krypende langs kysten, eller over havet. Uthavnene tilbød alt for alle. Mange skuter var tvunget til å i gå i opplag i den barske delen av året. En kjentmann kan for eksempel fortelle at bare i Brekkestø lå det vinteren 1862 hele 92 skuter i opplag, . Og det var så menn ikke bare norske vinddrivere, her lå tyskere, hollendere, engelskmenn, russere og mange andre. Forts. neste side


Jesaja 43,18-19: 18 Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var! 19 Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen.

En trygg havn? fortsettelse: ”Byene” i havgapet var der den europeiske kulturen steg i land i Norge, de var porter til resten av verden. ”Ja, nå har du sagt mye om uthavner. Hva har det med Arendal Baptistmenighet å gjøre?” - Veldig mye: Visjonen er at Arendal Baptistmenighet skal fungere som disse byene i havet. De fleste mennesker opplever at det av og til stormer i deres liv. Livet kan noen ganger være vanskelig å leve. Det kan til tider være vanskelig å komme i havn når problemene og det triste fyller hverdagen. Mine tanker for Arendal Baptistmenighet er at vi skal være en slik uthavn, en slags ”by i havet”. Hvor godt vi har lykkes i dette til nå, vet jeg ikke. Noen vil si at det er langt igjen, før menigheten er en slik trygg og rolig havn. Vi vet at det kan storme også her. Gud kan skape forandring. Han viser til stadighet at det som var ringe ble og blir brukt til store ting. Et annet poeng er følgende: ”Byene” i havgapet var der den europeiske kulturen steg i land i Norge, de var porten til ”resten av verden” Dette gjør meg svært optimistisk. Slik blant annet Merdø var stedet der den Europeiske kulturen steg i land fra kontinentet, slik tenker jeg at Arendal Baptistmenighet kan være en menighet der litt av Himmelens kultur kan komme til Norge. Dersom litt av himmelens kultur kom enda mer til oss, så vil mennesker som kommer til menigheten få en smak av Himmelen. Dette kan du og jeg være med på. Vi kan med våre feil og mangler være med på å spre Himmelsk kultur! Husk at Gud spurte aldri sine medarbeidere om de var feilfrie eller gode nok til å arbeide for Han. Han spurte om de ville. Vi kan være glad for at vilje og ønske går foran ”renhet”. Ellers hadde det blitt glissent i rekkene.

Arendal Baptistmenighet, som er en kristen, levende og Jesus fokusert menighet, ønsker å være en trygg havn, en trygg havn for alle mennesker i alle samfunnslag. Her kan mennesker med forskjellig bakgrunn føle seg trygge. Det er derfor vårt nye menighetsblad fikk navnet Fyrlyset. Fyrlyset skal være med på å vise vei til denne trygge havnen, som menigheten skal være. Det betyr ikke at det ikke skal blåse, men det skal ikke blåse mer enn vi alle kan tåle. Det betyr ikke at vi er i himmelen, vi er fremdeles i verden. Det betyr heller ikke at ledelsen ikke bryr seg om hvordan livet leves. For på lik linje med at båter med sår og lekkasje må få hjelp og tette lekkasjen, trenger også mennesker hjelp til å tette sin ”lekkasje”. Vi skal bli bedre! Er du med? Gud velsigne oss alle sammen! God påske Det er fullbrakt! Pastor i Arendal Baptistmenighet, Dag Frode Vaagsnes

4


Hun utstråler at troen er en del av hennes hverdag. Hun forteller hvordan hun legger alt frem i bønn og at hun opplever at hun kan snakke med Jesus hele tiden – om alt. Da Ester var 20 år valgte hun å bli døpt. Hun forteller med begeistring at hun var den første i sin slekt, men siden har det blitt mange etter henne. Det er varme rundt Ester. Hun kan fortelle om sitt glødende engasjement som kristen. Hun har et glimt i øyet og det er lett å kjenne at det er ekte glede over det hun opplever.

En samtale med Ester Roland

Ester trekker fram Joh.3.16 ”Den lille Bibel” som veldig sentral. Her har vi hele evangeliet. Spesielt dette at Gud ikke sendte sin sønn til verden for å dømme verden er så viktig å få fram. Det er håp! poengterer Ester. Det er viktig at vi kristne står sammen og at vi tar ordet sånn det står. Damen har et stort hjerte for andre menesker og har fått evne til spesielt å vise omsorg for mennesker som er alene. Det at det er kommet en familie fra Kongo i nærmeste nabo hus, syntes hun er helt fantastisk. Hun har mye kontakt med dem. Oppskriften for Ester er å begynne hver dag med å takke Gud og be om beskyttelse.

Tekst: Reidun Songe

Når Ester forteller om sitt liv, er det lett å merke at denne dama har en aktiv og sterk tro. Hun prater om det hun opplever i hverdagen. Forteller at hun ber mye og opplever det som noe sterkt og fint, det å tilhøre Jesus. Man hører lett at Ester ikke har sine røtter på Hisøya, hvor hun nå har bodd siden 1948. Hun forteller om oppvekst og ungdomstid i Gudbrandsdalen. Ester serverer kaffe og kaker og jeg er så heldig å få trekke et mannakorn fra en fargerik krukke hun har. Denne bruker Ester hver dag. Det å være med i menigheten er så gildt sier Ester. Det er det gildeste av alt! Med stor begeistring forteller hun om menigheten, arbeidet hun har vært engasjert i og alle de flotte menneskene hun tydeligvis setter stor pris på. I kvinnemisjonen var Ester leder i 12 år. Det er lett å prate om tro med Ester.

Skattefrie gaver, bankgiro 2801 09 20541 Husk navn og personnummer. Eventuelt kontakt Alf Dønnestad Tlf. 37 08 53 57 5


En hilsen fra formannen i menighetsrådet.

Nytt fra menigheten Arendal menighet skal ha pastoralt ansvar for Tvedestrand menighet. Det er inngått avtale mellom baptistmenighetene i Arendal og Tvedestrand om at pastor Dag Frode Vaagsnes også skal ha pastoralt ansvar for Tvedestrand menighet.

Vi Gratulerer 60 år Gunnar Vestøl, 10 august 70 år Arnold Johannessen, 1 mai 98 år Annie Emanuelssen, 6 april Nye medlemmer 2008: Tor Willy Johansen Wigdis Helland Johansen Tor-Alf Nykvist Unni Thorbjørnsen Geir Roland Reidun Songe Linda Brevik Ingrid Madshaven Døpte i 2009: Astri Gabrielsen, 22. februar. Nye menighetsbarn: Karoline Brevik Fedje Helena Brevik Fedje

Kjære lesere av menighetsbladet. Først vil jeg takke initiativtakerne til menighetsbladet for at vi kan utgi bladet igjen. Som menighet er vi veldig glade for alt det positive som skjer i blant oss: mennesker blir frelst, døpt og tillagt menigheten. Vår nye pastor, Dag Frode Vaagsnes, er på plass. Han var ferdig utdannet våren 2008 og ble innsatt etter ferien samme år. Han kommer fra vår egen menighet, og han har hatt mange forskjellige oppgaver, mest med barnearbeide, konfirmanter og ansvar for leirer på Vegårdshei. Han jobber også i NBUF (Norske Baptisters barne- og ungdomsforbund) og sitter i hovedstyret for Baptistsamfunnet. Vi setter veldig stor pris på den jobben han gjør i menigheten. Ellers er vi glade for det flotte arbeidet som drives blant barn, ungdom og eldre der mange medlemmer er engasjert. Dere gjør alle en kjempejobb i Guds rike. Herren sier i sitt ord at vi skal så og plante, men det er Gud som gir vekst. Jeg vil ønske dere en velsignet God Påske og velkommen til kirka.

6

Øystein Marcussen


Vi ber for.. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov.. (Gal 6:2)

Vi ber for: -alle som styrer landet, som har makt og myndighet, at de må være ledet av Gud -vekkelse over byen vår og landet vårt -at vi kan formidle Jesu kjærlighet til mennesker vi møter i hverdagen -menigheten og alt som foregår der om vekst og framgang -alle som er syke og de som føler seg ensomme -menighetsbarna, og for barn og unge som vokser opp -våre misjonærer og alle som er i Herrens tjeneste, gi dem styrke og visdom

En hilsen fra Unni Rudnick Dette diktet hadde Unni skrevet i en bibel hun fikk av sine foreldre da hun var 14 år gammel. Hun gav det nylig som en hilsen til menigheten: Bibelen Her er støtte, når du vakler! Når du hungrer, her er brød! Mørkner stien, her er fakler! Slokner varmen, her er glød! Når du tørster, her er vann! Lyver andre, den er sann! Er du sorgfull, her er trøst! Er du rådløs, hør hans røst! Er du ensom, hjemløs eller trøtt? Her er venner, hjem og hvile under ett! Er du fattig, her er skatten! Er du redd for mørket? Her er lys i natten!

Og takker for at vi lever i et fritt land med tros- og ytringsfrihet - og for at Gud hører bønn. Send inn dine bønneønsker!

Slekters gang Døde: Arne Hermod Jensen, døde 26.04.08 Lilly Sandberg, døde 14.10.08 Ruth Elisabeth Kalseth, døde 31.12.08 Guds fred over deres minne!

7


Menigheten trenger barna og de unge! Kanskje noen sier: Trenger kirken egentlig ungdommen og alt det bråket og den musikken? Ja, klart det !! Det er helt avgjørende for kirkens fremtid at ungdommen er med. At den tar vare på barna og de unge. Barn og unge er utrolig viktige for menigheten. ”Gled deg, ungdom, mens du er ung, vær glad og fornøyd i livets vår! Gå på de veier som hjertet vil, følg det som lokker ditt øye! Men vit at Gud skal kreve deg til ansvar for alt det du har gjort. Få ergrelser bort fra ditt sinn, og hold det onde fra livet! For ungdomstiden, livets vår, svinner som et pust.” Forkynneren 11, 9-10. Ungdomstiden er en aktiv, tett og hektisk tid, da mange brytninger skjer og mange viktige veivalg blir tatt. Moses var en ung mann da han ble valgt ut av Gud. Vi tenker kanskje mest på Moses som en gammel mann med skjegg, men han hadde også vært ung. En gang var han en ung gutt som gjette småfeet hos sin svigerfar. Det var da han hadde sin kallsopplevelse. Midt i ungdomstiden kalte Gud Moses til tjeneste. Og Moses kjente seg ikke perfekt. Nei, han klagde til og med til Gud for at han var så ung og ikke kunne tale! Men Gud brukte Moses. Eller hva med Jeremia? Jeremia trodde ikke helt på seg selv. Når Gud kalte ham til profet så sa han: Tekst: 2. Mosebok 33, 7-11. 6 Men jeg svarte: «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!» 7 Da sa Herren til meg: «Si ikke at du er ung! Alle jeg sender deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. - Jeremia 1, 6-7 Gud kunne bruke Jeremia selv om han var ung. Ja, vi kunne nevne mange fra Bibelen, Josef, Kong David, Daniel og ikke minst Maria – den unge jenta som Gud brukte!! Og Jesus ! Han var jo bare et barn

8

da han imponerte de lærde som 12 åring i templet. Og han fullførte sin gjerning som 33 åring..! Alle var de villige til å la Gud bruke dem til det som han hadde tenkt. Slik er det også med mange ungdommer i dag. De velger bibelskoler, utdannelse som de kan bruke i Guds tjeneste. Mange ønsker å jobbe 100% for Herren – det står det respekt av... Men ungdommen trenger gode støttespillere. Barna og de unge trenger menigheten Like mye som en voksen menighet trenger barna og de unge, så gjelder også det motsatte. Barn og unge trenger å høre til et fellesskap med voksne, som inkluderer og tar vare på de unge. Jesus trengte en Maria og Josef. Han hadde forbilder i sine foreldre. Eller la oss tenke på Moses igjen. Han ble selv tatt hånd om av fra han var liten. Men fikk være et forbilde for en ny god leder på sine gamle dager. ”La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet - 1. Timoteus 4, 12. Den modellen Moses var for Josva, eller Paulus var for Timoteus, er et forbilde. Paulus sørget for at det han trodde på, fikk ”bein å gå på” gjennom unge mennesker. Ja, han kalte Timoteus sin sønn i troen og oppmuntret ham. Det han kunne legge inn i den unge potensielle lederen, ville gi frukt i lang tid. Han investerte tid, fellesskap og livsvisdom i den unge gutten. Det var vel anvendt tid. Moses og Paulus fikk være åndelige fedre – vi trenger flere slike både mødre og fedre. Gode veiledere er faktisk mangelvare i dag. DU er hjertelig velkommen innom Club-X en kveld! Glenn Johnny Vaagsnes (90150720)


Bandet

Born to win CLUB-X er Baptistkirkens ungdomsarbeid som er åpent hver torsdag fra kl. 19.30 til kl. 22.30. Ungdommer er fra 13 år til ca. 20 år vi har et snitt på i underkant av 30 personer på ungdomskveldene. Vi spiller mye forskjellig slags ”kristen musikk”. Vi har en samling hvor vi synger og har andakt. Flere har kommet til tro og tatt imot Jesus som Herre og Frelser.

har øvelser torsdager og har følgende medlemmer: Bandleder Helene Sigbjørnsen (Gitar), Marius Brevik Vaagsnes (Trommer), Tobias Øverli (Bass), Tor Inge Mørland Berge (Vokalist/Gitarist) og Elisabeth Josefsen på vokal med en nydelig stemme. De var hovedband på Baptistenes juniorleir på Vegårtun i februar hvor de spilte på fire møter. Det var en sterk opplevelse.

Vi har en årlig langtur sammen med ca. 100 andre fra Arendal og ca. 1000 i landet som strekker seg over tre dager, vi har vært i Stavanger, Oslo og Drammen. I september 2009 reiser vi til Ekeberghallen i Oslo.

Alpha kurs

Ungdomslederen har tre medarbeidere: Bjørn Ivar Sigbjørnsen har Jesus quiss (spørsmål til ungdommen ved hjelp av PC og prosjektor), andakt og mye annet. Kate U. Tvede er til inspirasjon for ungdommen med andakt og sang. Wenche May Vaagsnes driver kiosken hvor du bla.. kan få kjøpt brus, sjokolade, chips og pølse i brød.

17 august - 9 november 2008 gjennomførte menigheten Alpha kurs med 17 deltakere. De fleste var fra menigheten, men også noen andre. Kurset har fått svært positiv omtale. Kursleder var Knut William Berge.

9


Cornerstone et resultat av bønn! Tekst og foto: Reidun Songe

Det har blitt sagt at Cornerstone er et resultat av bønn. Jeg spurte om Øystein Åsen, første daglige leder, kunne fortelle meg om dette. Han forteller at Predikantforeningen har hatt felles bønnemøte en gang pr uke i omkring åtte år. Der har de bedt for byen og bedt om å få et sted i sentrum. Tenk så fikk vi Cornerstone (hjørnestein)! Dette er et samarbeid mellom mange menigheter – der enhet er sentralt. Visjonen er å være der folk er. Slik som Jesus - være midt i strømmen av mennesker. Dette er et bredt kristent felles opplegg. Et sted der alle mennesker kan komme inn og oppleve Guds kjærlighet. Noen som kommer har kanskje bare behov for et smil, andre for en samtale eller forbønn. På Cornerstone er det laget en instruks som sier at alle skal bli sett og bli møtt på en hyggelig måte. Nøkkelordet er 100 prosent respekt for mennesker. Det er samtidig lagt vekt på å være veldig tydelig på hva vi holder på med og hva stedet representerer, forteller Øystein. Ingen skal være i tvil, for det står plakater på utsiden og på bordene kan man trekke seg et bibelvers. Nattcafeen har vært hovedsatsningen. Den har vært markedsført tydelig overfor blant andre kommunen og Sparebanken Sør som har støttet godt

10

Øystein Åsen var den første daglige leder for Cornerstone,

opp. Satsingen er på unge i helgene med et rusfritt miljø. Fra mai – juni har det vært lørdagsåpent. Fra og med januar 2009 er det åpent fredags –og lørdagskvelder. Fundamentet for tilbudet bygger på bønn. Det legges vekt på å starte kvelden med bønnearbeid. Dette er også lærerikt for ungdommene som får undervisning i hva bønn er, hva bønn kan utrette og de har mulighet til å øve opp sin frimodighet. Øystein trekker frem styreleder for Cornerstone, sokneprest Åsta Ledaal. Hun karakteriseres som et samarbeidets menneske, hjertevarm, åpen og positiv. Hun er løsningsorientert. En skikkelig nøkkelperson, som er svært sentral for at dette stedet har blitt til. Gud har på en fantastisk måte sendt oss medarbeidere, forteller Øystein. Han har også tro på at Gud vil sende de menneskene som trenger å komme dit.


Arendal Baptistmenighet noen historiske tilbakeblikk. I anledning av at Arendal Baptistmenighet fylte 140 år 2007 laget Henry Dønnestad et historisk tilbakeblikk. Vi bringer her første del av denne historien. Menigheten ble stiftet i 1867. Historien forteller om to forskjellige datoer. Professor P. Stiansen ble på landsmøte i 1922 oppfordret til å skrive baptistenes historie i Norge. Om Arendal skriver han: Den første som besøkte Arendal og nedla noe arbeid der var O. B. Hansson. Han kom dit våren 1865 og holdt møter på Torjusholmen, Sandvigen, Barbu, Krøgenes og i Strømmen. Samme år besøkte og Rymker byen et par ganger, men uten å nedlegge noe større arbeid det året. Den svenske baptistpredikanten Gottfred Hübert, som sto i vekkelse i 1865, kom til Arendal for første gang i 1866. Han skriver om dette: I flere dager søkte jeg forgjeves å få inngang, inntil jeg kom til kaptein Josefsen i Sandvigen. Der hadde jeg det første møte i Arendal. I tre uker hadde jeg 25 møter. Flere av dem varte til langt på natt. Mange ble frelst.

Gottfred Hübert kom til Arendal i 1865 Hübert besøkte nå Arendal flere ganger i 1866 og nedla en del arbeide. Ut på vinteren i 1867 kom han til Arendal sammen med Gunder Jørgensen, Skåtøy og denne døpte 8 personer. Ved Hisøy kirkes 150 års jubileum ble det utgitt en historiebok der det fortelles at predikanten Rymker etablerte en baptistmenighet i Sandvigen med 13 medlemmer. I den forbindelse ble det holdt en gjendåpssermoni i Galtesund mellom drivende isflak. Mest sannsynlig fant dåpen sted fastelvenssøndag 3. mars 1867, men professor Stiansen er noe usikker. I august 1867 kom Rymker tilbake til Arendal og skriver: Den 14 august hadde jeg en høytidelig forsamling med ialt 13 søsken. Vi ble forenet i fortrolig kjærlighet og åndens samfunn med hverandre, som en kristen menighet, til å opprettholde evangeliets forvaltning iblant seg. Broder Kittel Kittelsen, Asdal ble valgt til forstander, og så skiltes vi med takk til Herren.

11


Glimt fra Kambodsja 2009 Tekst og foto: Unni Thorbjørnsen og Jakob Gjøsæter

Kjærligheten til Kambodsja startet ved et besøk i landet i 2001. Menneskene var vennlige og smilende, men flere fortalte sin egen historie om lidelsene under Pol Pot sitt styre. Vi hørte også at over 2 millioner mennesker ble drept på 1970-tallet av «røde khmer» i forsøket på å skape den ideelle kommunistiske stat, der alle skulle være like og jobbe som risbønder. At en kunne lese og skrive, var grunn nok til å bli drept. Sykehus, skoler og bibliotek ble brent og folk sultet ihjel i fangeleirene. Etter å ha hørt deres historie, ble ønsket født om å vende tilbake, for å gjøre en innsats for dette folket. Kambodsja er et lite land i Asia, klemt mellom Thailand og Vietnam. Det har også en stolt fortid, da khmer-folket var herrefolket over store områder og bygde historiske mesterverk som Angkor Wat. Vi dro tilbake i 2005-6 og var der, som frivillige i 7 måneder. Vi underviste på sykehus og flyktningeleirer (FN), gjorde forbedringer og underviste på et stort barnehjem og støtta en skole i slummen. Vi fant oss vel tilrette i en Filippinsk baptistmenighet (engelsk språklig). Senere har vi også fått mange gode venner i en khmer menighet som driver hjelpearbeid blant sine egne. Vi besøkte også landet i 2007. Stadig kommer det inn penger fra venner og kjente, som har lyst til å gi noen en bedre fremtid. Denne gang ble vi invitert til å bo hos pastor Rainier i «vår» menighet, Bethany Baptist Church. Vi takket ja, og det ble en opplevelse vi sent glemmer. Et stort hus med stort hjerterom, masse latter og glede! Der bodde pastoren selv med flere adoptivbarn, barnehjemsbarn, en kokke (de kokte 3 måltider hver dag til et barnehjem), fattige bibelskolestudenter og leder

Pastor Rainier med Daniel, Sara og. Samuel Barna på barnehjemmet hadde det mye bedre enn de som var henvist til gata... Banan var ikke daglig kost...

for pastorskolen og enda noen som trengte et hjem -og vi! Dagen begynte kl 05 med bibelstudier og bønn før frokost. Noen kvelder sang vi på seks ulike språk; engelsk, khmer, norsk, tagali og to andre filippinske språk, de samme sangene! Det føltes til tider som en forsmak på himmelen. Kirka er i bruk hele uka, stadig blir nye mennesker døpt og lagt til menigheten. De driver misjon i 8 land og er moderkirke for 13 nye menigheter i Kambodsja. Å besøke barnehjemmet var en blandet opplevelse. Det var stor gjensidig gjensynsglede med de som var igjen av de «gamle» barna og de ansatte. Det var kommet mange babyer og små barn, de fleste uten foreldre, ofte døde av AIDS. Mange av dem var skitne og ustelte. Unni fikk med sin gamle tolk fra FN og underviste om hygiene

12

Forts. neste side


Mitt sangvers

Sykler er nødvendig for å komme til skolen, og her fikk 4 tidligere barnehjemsbarn, fra v. Seng Hong, Chanthy, Chantou og Chantrea sykler.

og kosthold, på et svært enkelt nivå. Kunnskap er enda en stor mangel i landet. Ved siden av undervisningen var finansiering av skole til barnehjemsbarna og noen av de større ungene som hadde flyttet ut fra barnehjemmet, vår viktigste satsing denne gangen. Det andre prosjektet vårt, en skole i slummen, hadde fått en helt ny vending. Området der den lå var nå ekspropriert, og beboerne hadde fått nye boliger langt ute på landet. Men hun som drev skolen i huset sitt, Om Lie, lot seg ikke stoppe av det. Hun samlet fremdeles fattige barn fra det nye nabolaget for å undervise dem i lesing, skriving og kristendom, og for å gi dem et godt måltid mat en gang i uka.

Tora Rysstad Nielsen hører til den eldre garde i menigheten. I desember blir hun 85 år. Da vi besøkte henne for å snakke om en sang hun satte spesielt pris på hadde hun svaret klart: det siste verset av sangen: Kom som du er til din Frelser Smittet av vantroens dynn Blodet som fløt fra hans vunder Renser din sjel fra all synd Ref.: Kast deg i Frelserens armer Legg deg til ro ved hans bryst Hør hvor det stormer der ute Her er det fredfullt og tyst Hvorfor vil lenger du leve Borte fra livet i Gud Verden bedrager ditt hjerte Kom og bli Frelserens brud

Khmer-menigheten «vår» driver studenthjem som gir fattige ungdommer muligheter til å studere i Phnom Penh, samtidig som det gir menigheten en arena for effektiv evangelisering. Vi har støttet dette og håper å utvide arbeidet.

Timene flyr jo så hurtig Aldri de kommer igjen Snart vil og dødsflodens bølger Rulle ved livsstranden hen Tenk når de skinnende porter Åpnes for bruden engang Tenk når vår Frelser oss favner Hjemme blant englenes sang

Vi gleder oss allerede til neste besøk i Kambodsja, et land som trenger mye støtte, men som også gir mange gode opplevelser.

13


14


Konfirmanter 2009 Første rekke fra venstre: Anne Britt Danielsen, Morten Tvede, Anja Elise Damli, Aleksander Vaagsnes. Stående bak: Kate Tvede (leder), Henrik Dønnestad, Caroline Brevik Fedje, Jonas Asgård, Jeanette Sørensen, Adrian Rognmo, Dag Frode Vaagsnes (pastor) Ikke til stede da bilde ble tatt: Jon Cornelius Jacobsen Husk å ta konfirmantene og deres familier med i bønn!

Avslutning for konfirmantene blir søndag 26 april og søndag 3 mai 2009. Alle ungdommer er velkomne til å bli konfirmert i vår kirke. Vi kan tilby god og variert undervisning, i et godt og inkluderende miljø. Ta kontakt med pastor Dag Frode Vaagsnes eller Kate Tvede.

15


Støtt våre annonsører - de støtter oss! Distribusjon av uadressert post: Glenn Johnny Vaagsnes, Avdelingsleder AGDER, Telefon 90 15 07 20, www.norpost.no

Søndag er kirkedag. Velkommen til kirka! 16


Trenger du skyss til kirka? Ring; Alf Dønnestad Tlf. 37 08 53 57

Holtekilen Folkehøgskole Michelets vei 55, 1368 Stabekk E-mail: holtekilen@holtekilen.no 17


Velkommen til kirka!

Dato Tid

Møteform

Taler

05.04 11:00 07.04 18:00 09.04 18:00 12.04 11:00 16.04 19.00 19.04 11:00 19.04 15.00 26.04 11:00 28.04 11:00 03.05 11:00 10.05 11:00 17.05 24.05 11:00 24.05 15.00 26.05 11:00 31.05 11:00 07.06 11:00 14.06 11.00 21.06 11:00 21.06 15.00 25.06 19.00 28.06 11:00

Gudstjeneste Nattverd Palmesøndag Samling med nye medlemmer i peisestua Gudstjeneste Skjærtorsdag Gudstjeneste 1.påskedag Menighetsrådsmøte Gudstjeneste Søndagsskole Kirkekaffe Gudstjeneste i Tvedestrand Nattverd Konfirmasjonsgudstjeneste Søndagsskole Hyggetreff Konfirmasjonsgudstjeneste Søndagsskole Gudstjeneste Nattverd Søndagsskole, Betelvennene, Lillesand Ikke gudstjeneste Gudstjeneste Søndagsskole Gudstjeneste i Tvedestrand Nattverd Hyggetreff Gudstjeneste 1. Pinsedag Gudstjeneste Nattverd Søndagsskole/sommeravslutning Gudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste i Tvedestrand Nattverd Menighetsrådsmøte Gudstjeneste

Dag Frode Vaagsnes Dag Frode Vaagsnes Dag Frode Vaagsnes Dag Frode Vaagsnes

18

Arild Ø. Eikin Knut William Berge Dag Frode Vaagsnes John-Olav Tvede Dag Frode Vaagsnes Tor Maruis Gauslaa Glenn Johnny Vaagsnes Dag Frode Vaagsnes Tor Marius Gauslaa Dag Frode Vaagsnes Dag Frode Vaagsnes Kjell Haltorp Jan Christensen Knut William Berge Knut William Berge


Fra bildearkivet Menigheten har mange gode sangere. Dette koret sang under 140 års jubileet. Mange av disse hadde ikke sunget sammen på over 30 år.

Menighetens julekrybbe utenfor kirka var svært vellykket og vakte stor oppmerksomhet. Bak prosjektet stod: Karin Dønnestad, Reidun Songe, Tor Willy Johansen samt Wenche og Dag Frode Vaagsnes

Utlodning til inntekt for misjonen er alltid populært, og på misjonskafeen var kirka ganske fullsatt. Her er Inger og Stig Pedersen med esken full av gevinster.

Engler - også den jordiske varianten - har sin naturlige plass i kirka! Fra v. Camilla, Charlotte (bak), Lisa og Julie Marie (foran).

19


Returadresse:

Arendal Baptistmenighet, Engekjærv. 31, 4846 Arendal

Påske i kirka

Vi ønsker å markere de store kristne høytidene slik at de blir synlige også utenfor kirka. I adventstida satte vi opp en julekrybbe. Til påske setter vi opp tre kors, som skal minne oss om påskas budskap, Jesus døde på korset, men stod opp igjen den tredje dagen. Vi kan legge av det som tynger oss. Utenfor kirka kan vi symbolisere dette ved å legge ned stein ved korset, eller vi kan tenne lys. Vi ønsker dere alle velkommen til kirka i påska!

Noe å se fram til .... Sommeravslutning for Up-and-Go. Det blir masse fint program ved kirka! Vi får hoppeslottet ”på besøk”, Pølsegrilling og mye annet. Velkommen til hele familien!

Baptistenes Sommerfest 2009 Velkommen til Landsmøte og Sommerfest på Lillehammer 7.-12. juli 2009! Tidlig på 1600-tallet samlet en gruppe kristne flyktninger fra England seg i Amsterdam, og i 1609 startet de det vi kan kalle den første baptistmenighet. Derfor feirer vi 400års jubileum i Amsterdam, 24 - 26 juli 2009.

20

http://arendal.baptist.no/images/stories/Baptistmenighet/Fyrlyset_09-1  

http://arendal.baptist.no/images/stories/Baptistmenighet/Fyrlyset_09-1.pdf

http://arendal.baptist.no/images/stories/Baptistmenighet/Fyrlyset_09-1  

http://arendal.baptist.no/images/stories/Baptistmenighet/Fyrlyset_09-1.pdf

Advertisement