Page 1

Sjeme Jesen 2018 www.rwa.hr

Uljana repica Ozime žitarice Trave Gnojiva


Dr. sc. Darko Babić, dipl. ing. agr. Direktor, član uprave

Mag. Oliver Gutmann Član uprave (financije)

Zlatko Janečić dipl.oecc. Član uprave

Poštovani kupci i proizvođači,

prvi put počinjemo s prodajom ozime durum

Ove godine smo proslavili 20 godina našeg rada u

pšenice, sorta Wintergold, uvodimo novu sortu

Hrvatskoj.

ozime zobi Eagle, te tritikala Riparo. Pored sjemena vlastitih sorti, hrvatskim proizvođačima nudimo

Plod našeg dugogodišnjeg predanog rada i kvalitete

koncept ciljane gnojidbe koji donosi veliku uštedu

naših kultivara je naš veliki udio na tržištu

u proizvodnji. U našoj mješaoni gnojiva u Koriji kod

sjemena uljane repice i ozimih žitarica.

Virovitice proizvodimo sve kombinacije miješanih

Uvijek težimo inovativnosti pa tako ove sezone prvi

i u segmentu proizvoda za zaštitu bilja, a cilj nam je

gnojiva, a prema zahtjevima proizvođača. Rastemo u Hrvatskoj uvodimo u prodaju hibrid uljane repice

postati vodeći dobavljač ovih proizvoda u

koji je otporan na Turnip Yellow virus pod nazivom

Hrvatskoj.

Anniston. I kod ozimih žitarica nastavljamo istim tempom i uvodimo nove vrhunske sorte koji će

Želimo vam uspješnu sjetvu i bogatu žetvu.

polako zamijeniti postojeće. Ističemo tri nove sorte aestivum pšenice; Rgt Viriato, Tenor i Kingston.

Uvijek uz Vas djelatnici

Tenor je nova sorta za koju vjerujemo da će u

RWA Hrvatska

budućnosti zamijeniti svima poznati Graindor. Po

POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST


SADRŽAJ TYV

TURNIP YELLOW VIRUS ULJANE REPICE

05-06

HIBRIDI I SORTE ULJANE REPICE

07-11

PREPORUČENI ROKOVI SJETVE ULJANE REPICE

11

REZULTATI DEMO POKUSA ULJANE REPICE 2017

11

SORTE OZIMIH ŽITARICA

13-22

REZULTATI DEMO POKUSA PŠENICE 2017

22

SORTE TRAVA I DJETELINA

24

GNOJIVA

25-26

PIKTOGRAMI / LEGENDA ULJANA REPICA

OZIME ŽITARICE

IKONA

IKONA

ZNAČENJE

ZNAČENJE

PREPORUČENI SKLOP / M2 U ŽETVI

NORMA SJETVE

VISOK PRINOS ULJA PO HA

OTPORNOST NA ZIMU

BRZ POČETNI PORAST

ODLIČNO BUSANJE

OTPORNOST NA ZIMU

SORTA ZA MLINARSKU INDUSTRIJU

OTPORNOST NA POLIJEGANJE

VISOK PRINOS ZRNA

VISOK SADRŽAJ ULJA

OTPORNOST NA POLIJEGANJE

VISOK PRINOS ZRNA

OTPORNOST NA SUŠU

OTPORNOST NA SUŠU

TRAVE I DJETELINE IKONA

ZNAČENJE

KOŠNA NAMJENA PAŠNA NAMJENA UKRASNA TRAVA

KATALOG SJEMENA jesen 2018.


ULJANA REPICA Uljana repica se zadnjih godina ustaljuje kao vaĹžna ratarska kultura. Ove sezone prvi u Hrvatskoj uvodimo u prodaju hibrid Anniston koji je otporan na Turnip Yellow virus uljane repice. Inovacija s nenadmaĹĄnim prinosom!


TURNIP YELLOW VIRUS (TuYV) Virusi u uljanoj repici Turnip yellow virus (TuYV) je najvažniji virus uljane repice. Osim njega, usjev uljane repice napadaju i slijedeći virusi: BWYV (beet western yellow virus), CaMV (cauliflower mosaic virus), TuMV (turnip mosaic virus), CMV (cucumber mosaic virus) i TuYMV (turnip yellow mosaic virus). Infekcija virusom Primarna infekcija nastaje u jesen (od sredine listopada) putem inficiranih lisnih uši ili drugih ubadajućih ili sisajućih insekata. Sekundarna infekcija nastaje na način da lisne uši i ostali zaraženi insekti šire virus po cijelom usjevu uljane repice. Vektori (prenositelji) virusa Od 27 poznatih vrsta lisnih uši njih 17 su prenositelji virusa, a najvažnija vrsta je Myzus persicae (zelena breskvina uš). Općenito, svi ubadajući i sisajući insekti su prenositelji virusa. TuYV ima sposobnost inficiranja velikog broja divljih biljaka koje su izvor virusa i na njima virus i lisne uši prezimljuju tijekom zime. Vrsta Myzus persicae se vjerojatno u druga područja proširila iz Azije i sad je rasprostranjena u cijelom svijetu. Radi se o polifagnoj vrsti koja napada preko 40 biljnih porodica koje uključuju važne kulture poput šećerne repe, krumpira, povrća i brassica vrste. Otporna je na zimsku temperaturu do minus 15 ° C.

01 Beskrilni stadij zelene breskvine uši 02 Krilati stadij zelene breskvine uši

Faktori koji pospješuju infekciju Vremenski prilike: topla jesen i zima. Prenositelji virusa: velik broj zaraženih insekata, većinom lisnih uši. Plodored: uzgoj uljane repice u uskom plodoredu. Biljke domaćini virusa: velik broj samoniklih biljaka uljane repice, biljke divlje repice pored ceste, biljke gorušice koje se koriste za zimski „greening“. TuYV postaje sve važniji iz slijedećih razloga Jeseni i zime postaju sve toplije (lisne uši imaju duži period aktivnosti). Zabrana nekih kemijskih rješenja (npr. neonikotinoidi). Pojava rezistetnosti kod lisnih uši na neke insekticide (npr. pyrethroide i carbamate). Uvođenje „greening“ programa (lisne uši imaju više biljaka domaćina). Simptomi virusne infekcije u jesen Rubovi listova su obojeni u plavo-crvenu ili u ljubičasto-crnu boju.

01

03

02

04

03 Simptomi virusne infekcije u jesen 04 Simptomi virusne infekcije u jesen

KATALOG SJEMENA jesen 2018. / 5


Simptomi virusne infekcije u proljeće Spor proljetni porast, biljke su tanke i bez grana. Listovi su mozaični s nekrozama, a rubovi listova su naborani. Kod temperature od 25 ° C rubovi polja i trake u polju pocrvene ili poljubičaste.

07

05 na lijevoj strani slike je hibrid osjetljiv, a na desnoj hibrid otporan na TuYV.

05

06

05 Simptomi virusne infekcije u proljeće 06 Simptomi virusne infekcije u proljeće

Drugi uzročnici koji izazivaju simptome slične virusnoj infekciji: Hladnoća (mraz), nedostatak nekog hranjiva, prevelika količina vode u zemlji ili na polju, zbijeno tlo, druge bolesti, insekti na korijenu uljane repice. Štete od virusa: w Zakržljale biljke w Smanjenje lisne mase w Smanjeno primarno grananje w Manji broj zrna po mahuni w Smanjen sadržaj ulja w Povećanje sadržaja glukozinulata w Smanjenje prinosa

Zaključak TuYV je prisutan u usjevima uljane repice. Gubitak prinosa je do 15 %. Rezultati ispitivanja zaraženosti uljane repice s Turnip Yellow virusom u Hrvatskoj u jesen 2017. RWA Hrvatska je u jesen 2017. provela ispitivanje zaraženosti usjeva uljane repice u Hrvatskoj na 6 lokacija. Na svakoj lokaciji su uzeti uzorci (20 listova) od sorti uljane repice koje nemaju otpornost na TuYV. Uzorci su poslani na analizu u jedan njemački laboratorij. U donjem grafu možete vidjeti rezultate analize. ZARAŽENOST VIRUSOM (%) 60 50

50

40 30

25 20

20 10

5

0

Mjere borbe protiv virusa (što farmer može napraviti) w Kemijska kontrola lisnih uši prskanjem dva do tri puta u jesen (velik trošak i zagađenje okoliša) w Tretiranje sjemena insekticidom (neonikotinoidi koji su bili unčikoviti, sad su zabranjeni) w Upotreba hibrida koji su otporni na virus (Anniston!)

6 / POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST

SV. MARTIN NA MURI

GORNJI ULJANIK

ĐURĐEVAC

SUHA MLAKA

0

0

ČEPIN

OSIJEK

Vidljivo je da je virus više prisutan u zapadnom dijelu Hrvatske. Najveća zaraza (50%) bila je u Sv. Martinu na Muri u Međimurskoj županiji. Na drugom mjestu (25%) je Gornji Uljanik u Bjelovarsko bilogorskoj županiji, na trećem (20%) Đurđevac u Koprivničko križevačkoj županiji, a na četvrtom (5%) Suha Mlaka u Virovitičko podravskoj županiji. Interesantno je da na lokacijama Čepin i Osijek u Osječko baranjskoj županiji virus nije pronađen. U momentu pisanja ovoj kataloga još nisu uzeti uzorci u proljeće. RWA Hrvatska će napraviti ponovljeno uzorkovanje na istim lokacijama u travnju 2018.


ANNISTON

novo!

hibrid uljane repice Inovacija s nenadmašnim prinosom w hibrid otporan na TuYV (turnip yellow virus) w otpornost na pucanje mahuna i na Phomu (Rlm7) w iznimno otporan na polijeganje i zimu

Anniston je hibrid uljane repice koji ima izniman potencijal prinosa i odlična agronomska svojstva.

Karakteristike: razvoj u jesen otpornost na zimu proljetni porast izduživanje stabljike cvatnja dozrijevanje visina biljke otpornost na polijeganje otp. na pucanje mahuna otp. na Sclerotiniu otp. na Phomu masa 1000 zrna prinos zrna prinos ulja sadržaj ulja sadržaj glukozinulata

dobar vrlo visoka brz rano srednje rana srednje rano visoka (zbog otpornosti na virus) iznimno visoka jako dobra dobra jako dobra srednja (oko 5,71 g) vrlo visok (5.480 kg / ha) vrlo visok (2.190 kg / ha) visok (oko 43,8 %) nizak ( oko 13,2 μmol / g)

ANNISTON ima „triple trait“ – tri genetske otpornosti Anniston je nova generacija hibrida uljane repice koji ima otpornost na Turnip Yellow virus (TuYV). Ova otpornost farmerima daje sigurnost u godinama s visokom virusnom infekcijom usjeva uljane repice i značajno veći prinos zrna u odnosu na nerezistentne hibride. Virus prenose zelene breskvine uši. Populacija uši raste iz godinu u godinu, a time i problem virusne infekcije, posebice u uljanoj repici. Razlog tome su sve toplije vremensku prilike koje odgovaraju ušima, zabrana korištenja insekticida na sjemenu i velik broj biljaka domaćina. Pored otpornosti na TuYV, Anniston ima Rlm7 otpornost na Phomu (Leptosphaeria maculans) i genetsku otpornost na osipanje mahuna, a sve ove otpornosti su potvrđene u proizvodnji.

ANNISTON osvaja farmere svojim izvrsnim agronomskim svojstvima U zadnjih nekoliko godina Anniston je pokazao jako dobru otpornost na zimu i jedan je od najotpornijih hibrida na nisku temperaturu. Proljetni razvoj je vrlo brz i izduživanje stabljike počinje rano u proljeće. Anniston srednje rano cvate i dozrijeva. Ima vrlo čvrstu stabljiku i odličnu otpornost na polijeganje.

ANNISTON je inovacija u uzgoju uljane repice i distribuira ga isključivo RWA !

Upute za uzgoj Priprema tla Zbog brzog razvoja listova i korijena, Anniston je pogodan za sve vrste pripreme tla uključujući minimalnu pripremu i direktnu sjetvu. Vrijeme sjetve Optimalan rok je od 20. kolovoza do 10. rujna. Zbog virusne otpornosti može se sijati i u ranom roku bez opasnosti od virusne infekcije. Tehnika sjetve Sjetva običnim i preciznim sijačicama. Norma sjetve 50 zrna / m2 = 500.000 zrna po ha

NORMA SJETVE 50 ZRNA / M2 = 500.000 ZRNA PO HA

OTPORNOST NA ZIMU

BRZ POČETNI PORAST

JAKO VISOK PRINOS ULJA PO HA

IZUZETNO VISOK PRINOS ZRNA

VISOK SADRŽAJ ULJA

ODLIČNA OTPORNOST NA POLIJEGANJE

KATALOG SJEMENA jesen 2018. / 7


ES CESARIO

novo!

hibrid uljane repice w Visokoprinosan hibrid koji je pogodan za uzgoj u svim proizvodnim uvjetima w Rani hibrid koji rano cvate i dozrijeva w Biljka je nižeg habitusa w Pogodan za optimalan i kasan rok sjetve w Proljetni porast je brz i počinje rano w Zbog ovog svojstva potrebno je izvršiti prihranu s dušikom što prije u proljeće w Otpornost na polijeganje je prosječna w Es Cesario je tolerantan na Phomu (gen Rlm7) w Potrebno ga je štititi od Sclerotinie, svijetle pjegavosti i Verticilliuma w Otpornost na pucanje komuški je jako dobra w Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 4,85 g w Sadržaj ulja na AST je oko 46,9 % w Potencijal prinosa zrna je veći od 5.000 kg/ha w Sadržaj glukozinulata je oko 17,5 μmol g -¹

Naš najprinosniji (4.160 kg/ha) hibrid u demo pokusima u 2017. godini PREPORUČENI SKLOP 40-45 BILJAKA PO M2 U ŽETVI

NAIAD hibrid uljane repice za sušna područja w Rani hibrid, a cvatnja počinje jako rano w Hibrid za optimalne i kasnije sjetvene rokove w Obzirom na rani početni porast u proljeće, potrebna je rana prihrana dušikom čim to vremenske prilike dozvole w Hibrid jako rano i dobro koristi zimsku vlagu te zrioba nastupa prije ljetnih suša w Zbog ove osobine jako je pogodan za sušna područja w Biljka je prosječne visine i kompaktna w Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra w Sadržaj ulja u prosjeku iznosi 44,4 % w Prinos ulja po hektaru je oko 2.200 kg w Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg po ha w Masa 1.000 sjemenki je niža i iznosi oko 4,50 g w Sadržaj glukozinulata je oko 13 μmol g -¹

PREPORUČENI SKLOP 40-45 BILJAKA PO M2 U ŽETVI OTPORNOST NA SUŠU

VRLO BRZ POČETNI PORAST

8 / POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST

IZUZETNO VISOK PRINOS ZRNA

OTPORNOST NA ZIMU

BRZ POČETNI PORAST


ES IMPERIO

novo!

hibrid uljane repice w Hibrid visokog i stabilnog prinosa w Zbog svog visokog potencijala prinosa preporučamo ga za dobre proizvodne uvjete w Biljka je srednje visine w U cvatnji i dozrijevanju je srednje rani w Pogodan je za rani i optimalan rok sjetve w Proljetni porast počinje rano w Zbog ovog svojstva potrebno je izvršiti prihranu s dušikom što prije u proljeće w Otpornost na pucanje komuški je dobra w Es Imperio ima dvostruku otpornost na Phomu w Posjeduje Rlm7 i Rlm3 gene koji mu daju otpornost na Phomu (Leptosphaeria maculans) w Potrebno ga je štititi od Sclerotinie, svijetle pjegavosti i Verticilliuma w Otpornost na zimu je prosječna w Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 5,0 grama w Sadržaj ulja na AST je vrlo visok (oko 49 %) w Potencijal prinosa zrna je veći od 5.000 kg/ha w Sadržaj glukozinulata je manji od 18 μmol g -¹

PREPORUČENI SKLOP 40-45 BILJAKA PO M2 U ŽETVI

OTPORNOST NA ZIMU

BRZ POČETNI PORAST

ODLIČNA OTPORNOST NA POLIJEGANJE

EDIMAX CL hibrid uljane repice w Hibrid otporan na herbicid CLERANDA (imazamoks + metazaklor) w Primjenjuje se nakon nicanja kulture, od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova u količini 2,0 l/ha w Sadržaj ulja na suhu tvar u sl. pokusima iznosio je 43 % w Visok prinos ulja po ha koji je u dvogodišnjim službenim pokusima bio 2.480 kg/ha w Srednje rani hibrid w Robusna biljka (oko 143 cm) w Dobra otpornost na Sclerotiniu i ostale bolesti w Dobra otpornost na pucanje komuški w Masa 1.000 zrna je velika i iznosi oko 6,14 g w Sadržaj glukozinulata u sl. pokusima bio je 16,86 μmol g -¹

PREPORUČENI SKLOP 35-45 BILJAKA PO M2 U ŽETVI

OTPORNOST NA ZIMU

VISOK PRINOS ULJA PO HA

KATALOG SJEMENA jesen 2018. / 9


KINETIC hibrid uljane repice w Srednje rani hibrid w Pogodan za rani i optimalan rok sjetve w Proljetni porast počinje jako rano i iznimno je brz w Zbog ovog svojstva potrebno je izvršiti prihranu s dušikom što prije u proljeće w Vrlo rano dolazi do izduživanja stabljike i cvatnje, ali zrioba nastupa srednje rano. Time se produžuje period formiranja prinosa w Pogodan za sve proiz. uvjete uključujući i pjeskovita tla w Biljka je prosječno visoka w Dobra tolerantnost na Sclerotiniu w Kinetic je tolerantan na Phomu w Otpornost na pucanje komuški je jako dobra w Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 5,5 g w Sadržaj ulja je oko 43,5 % w Potencijal prinosa zrna je oko 5.600 kg/ha w Sadržaj glukozinulata je oko 13,8 μmol g -¹

PREPORUČENI SKLOP 40-45 BILJAKA PO M2 U ŽETVI

AMETYST sorta uljane repice w Srednje kasna sorta w Visina biljke je prosječna do viša w Razvoj biljke u jesen i proljeće je prosječan w Sjetva treba biti rana ili u optimalnom roku w Prihranu dušikom u proljeće treba obaviti što je moguće prije da bi se potaknuo proljetni porast w Jako dobra otpornost na Sclerotiniju w Potencijal prinosa zrna iznosi 4.950 kg po ha w Sadržaj ulja je jako velik i u prosjeku iznosi 47 % w Prinos ulja po hektaru je oko 2.165 kg w Sadržaj oleinske kiseline je velik i iznosi oko 66,45% w Sadržaj glukozinulata je oko 12 μmol g -¹ w Masa 1.000 sjemenki iznosi oko 5,50 g

PREPORUČENI SKLOP 60-65 BILJAKA PO M2 U ŽETVI

OTPORNOST NA POLIJEGANJE

10 / POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST

VISOK SADRŽAJ ULJA

OTPORNOST NA POLIJEGANJE

BRZ POČETNI PORAST


MARCELO

novo!

sorta uljane repice w Rana sorta, a cvatnja nastupa jako rano w Razvoj biljke u jesen je prosječan, a u proljeće jako brz w Marcelo prije zime formira optimalnu veličinu biljke što mu daje jako dobru otpornost na zimu w Njegova otpornost na zimu potvrđena je u pokusima u uvjetima jake zime u Poljskoj w Biljka je niskog do prosječnog habitusa w Pogodan za optimalan ili kasan rok sjetve w Zbog ranog i brzog proljetnog porasta potrebno je napraviti prihranu dušikom što prije u proljeće w Žetva nastupa rano i lagano ju je obaviti w Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi oko 4,63 g w Sadržaj ulja je oko 45 % w Potencijal prinosa ulja je oko 2.200 kg/ha w Potencijal prinosa zrna je oko 5.000 kg/ha w Sadržaj glukozinulata je nizak (oko 11,9 μmol g -¹ ) SLOVAČKI SLUŽBENI POKUSI 2013.-2014. GODINA (PRINOS ZRNA, kg/ha) 6.000 5.680

5.540

5.500 PREPORUČENI SKLOP 60-65 BILJAKA PO M2 U ŽETVI

5.000 4.590 4.500

OTPORNOST NA ZIMU

BRZ POČETNI PORAST

4.000

MARCELO

ORION

SLAKI

PREPORUČENI ROKOVI SJETVE NAŠIH KULTIVARA ULJANE REPICE RANI ROK NAIAD EDIMAX CL KINETIC AMETYST MARCELO ES CESARIO ANNISTON ES IMPERIO

OPTIMALAN ROK

KASNI ROK

P P P P P P P P

P

P P P P P

P P

REZULTATI DEMO POKUSA ULJANE REPICE U 2017. GODINI PRINOS ZRNA (kg/ha) FARMER MARKOVICA TOMISLAV FRIŠČIĆ JOSIP ZAJEC JOSIP VGUK TV. ULJA ČEPIN KUTJEVO d.d. ŠTEFANEC VEDRAN MARTINOVIĆ MIROSLAV KOŽIĆ KREŠIMIR PZ PISANICA MIŠKEC DAMIR KLAK JOSIP ZABOK DRAŽEN PROSJEK:

LOKACIJA ĐURĐEVAC VINICA POD. SUBOTICA KRIŽEVCI ČEPIN KULA NOV. PODRAVSKI ŠTAGLINEC DONJI MIHOLJAC PISANICA POSAVSKI BREGI TOPOLJE PREVLAKA

NAIAD 4.127 3.040 3.625 3.758 4.994 4.834 4.168 3.787 3.122 3.291

KINETIC

ES CESARIO

MARCELO

AMETYST

4.048 3.260 3.442

3.121 2.240 3.213 2.442 4.772 3.799 3.642 3.264

3.106 2.910 3.478

4.825 3.771 3.948 3.718

4.366 3.260 3.810 3.503 5.022 4.797 4.527 4.368

4.173

2.970 3.400 4.800

3.840 3.871

4.602 3.681 3.608 3.950

4.360 3.949

4.780 4.140

3.312

3.726

KATALOG SJEMENA jesen 2018. / 11


OZIME ŽITARICE Nadamo se da će u budućnosti biti izmijenjen Pravilnik o provedbi izravne potpore u poljoprivredi čime će upotreba certificiranog sjemena žitarica u sjetvi postati važna kao što je to već slučaj sa sjemenom soje. Proizvođači bi ovom mjerom postizali veće prinose i proizvodili kvalitetniju merkantilu.


GRAINDOR visokoprinosna krušna pšenica, golica w w w w w w w w w w w w w w w

Kvalitetna grupa B1 Srednje rana Klas je bijele boje s prisutnim produžetkom pljevica Visina biljke je oko 92 cm Tolerantnost na Septoriju, hrđe i Fusarium je jako dobra Otpornost na proklijavanje je dobra Sorta nije osjetljiva na klortoluron U uvjetima jakog pritiska bolesti potrebno ju je zaštiti od Septorije Hektolitarska težina je prosječna do visoka Sadržaj proteina je prosječan Padajući broj je dobar (oko 330) Težina 1.000 zrna je oko 44 g Od svih komponeti prinosa kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2 Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada

NORMA SJETVE: 380 DO 420 KLIJAVIH ZRNA/M2 (185-205 KG/HA)

ODLIČNA OTPORNOST NA POLIJEGANJE

TENOR

novo!

ozima pšenica

NORMA SJETVE: 360 DO 400 KLIJAVIH ZRNA/M2 (180–200 KG/HA)

OTPORNOST NA POLIJEGANJE

VISOK PRINOS ZRNA

w Tenor je nova sorta koja će u budućnosti zamijeniti Graindor w Srednje rana sorta (klasa u isto vrijeme kao i Graindor) w Sorta je golica, spada u B1 do B2 kvalitetnu grupu w Hektolitarska masa u službenim hr. pokusima je bila 75 w Visina biljke u dvogodišnjim službenim pokusima iznosi 87 cm w Tenor ima vrlo visok prinos zrna koji je u službenim pokusima bio 11.110 kg po ha w Sorta ima prosječnu otpornost na zimu w Otpornost na polijeganje je jako dobra w Tolerantnost na hrđu, Fusarium i Septoriu na klasu je vrlo dobra w Tenor ima prosječnu tolerantnost na Septoriu na listu, a prokazuje osjetljivost na pepelnicu te ju je u uvjetima jakog pritiska ovih bolesti potrebno preventivno zaštititi w Tenor nije osjetljiv na klortoluron (Tornado Forte, Tolurex 50 SC) w Otpornost na proklijavanje je dobra w Padajući broj se kreće u rasponu od 300 do 350 w Sadržaj proteina je prosječan w W vrijednost iznosi oko 190, a P/L vrijednost oko 1,0 w Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 44 grama w Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada

KATALOG SJEMENA jesen 2018. / 13


SOFRU krušna visokoprinosna pšenica – brkulja w Kvalitetna grupa B2 w Srednje rana, klas je bijeli w Klasa otprilike tri dana ranije od Graindora w Visina biljke je oko 94 cm w Tolerantnost na hrđe je jako dobra w Otpornost na proklijavanje je dobra w Sorta je osjetljiva na klortoluron (Tornado Forte, Tolurex 50 SC) w Potrebna je kvalitetna zaštita protiv Septorije i Fusariuma w Hektolitarska težina je prosječna w Sadržaj proteina je prosječan w Padajući broj je dobar (oko 314) w Težina 1.000 zrna je velika, oko 47 g w Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2 w Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka w Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada

NORMA SJETVE: 380 DO 420 KLIJAVIH ZRNA/M2 (200–220 KG/HA)

RGT VIRIATO

novo!

ozima pšenica w Rgt Viriato je brkulja pogodna za uzgoj u svim proizvodnim uvjetima w Pripada u B1 do B2 kvalitetnu grupu w Po vegetaciji je srednje rana (klasa jedan dan kasnije od sorte Sofru) w Biljka je nižeg habitusa, prosječna visina je oko 85 cm w Otpornost na zimu je prosječna w Tolerantnost na lisnu hrđu je prosječna, na Septoriu i Fusarium dobra, a na žutu hrđu jako dobra w Tolerantnost na klortoluron: nema podataka w Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2 w Hektolitarska masa je visoka (oko 80) w Padajući broj se kreće od 320 do 350 w Otpornost na proklijavanje je dobra w Sadržaj proteina je prosječan w W vrijednost iznosi oko 260, a P/L vrijednost oko 1,0 w Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 42 grama w Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada

NORMA SJETVE: 430 DO 460 KLIJAVIH ZRNA/M2 (200 - 215 KG/HA)

14 / POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST

DOBRA OTPORNOST NA POLIJEGANJE

OTPORNOST NA POLIJEGANJE


ATHLON poboljšivač– golica w w w w w w w w w

w w w w w w w w w w w

Kvalitetna grupa A2 Srednje rana (klasa jedan dan kasnije od Graindora) Visina biljke je oko 100 cm Sorta ima jako izraženo busanje Vrlo dobra tolerantnost na Septoriju, lisnu hrđu i Fusarium Jako dobra tolerantnost na žutu hrđu Otpornost na proklijavanje je vrlo dobra Sorta je osjetljiva na klortoluron (Tornado Forte, Tolurex 50 SC) Upotreba fungicida protiv Septorije tritici treba osigurati zdrav list zastavičar u vremenu nalijevanja zrna kod jakog napada ove bolesti Hektolitarska težina je prosječna do visoka Sadržaj proteina je visok Padajući broj je dobar (oko 307) W vrijednost je dobra (oko 270) P/L vrijednost je izbalansirana (oko 0,7) Težina 1.000 zrna je oko 46 g Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2 Podnosu gnojidbu čistim dušikom u količini od 130 do 160 kg/ha Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada Dobro se prilagođuje kod kasne sjetve U slučaju jakog proljetnog porasta i očekivanog visokog prinosa preporučujemo umjerenu primjenu regulatora rasta

NORMA SJETVE: 390 DO 420 KLIJAVIH ZRNA/M2 (200-215 KG/HA)

OTPORNOST NA POLIJEGANJE

KINGSTON

novo!

ozima pšenica w Kingston je sorta koja ima jedinstvenu kombinaciju visokog prinosa i tolerantnosti na bolesti w Sorta je brkulja, pripada u B1 do B2 kvalitetnu grupu w Po vegetaciji je srednje rana (klasa otprilike u isto vrijeme kao i Graindor) w Biljka je nižeg habitusa, u prosjeku oko 87 cm w Otpornost na polijeganje je dobra, a na zimu prosječna w Kingston ima jako dobru otpornost na Septoriu, Fusarium, i lisnu hrđu, a izvanrednu na žutu hrđu w Najveći utjecaj na prinos kod ove sorte ima broj klasova po m2 w Sorta nije osjetljiva na klortoluron (Tornado Forte, Tolurex 50 SC) w Padajući broj je prosječan (oko 250) w Otpornost na proklijavanje je dobra w Sadržaj proteina je prosječan w Hektolitarska masa u prosjeku iznosi 79 w W vrijednost iznosi oko 210, a P/L vrijednost oko 1,0 w Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 44 grama w Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada

NORMA SJETVE: 420 DO 450 KLIJAVIH ZRNA/M2 (200-220 KG/HA)

DOBRA OTPORNOST NA POLIJEGANJE

DOBRA OTPORNOST NA SuŠU

KATALOG SJEMENA jesen 2018. / 15


IZALCO CS poboljšivač – brkulja w Kvalitetna grupa A2 – A1 w Srednje rana sorta (klasa otprilike dva dana ranije od Graindora) w Klas je bijeli w Prosječna visina biljke je oko 107 cm w Masa 1.000 zrna je oko 44 g w Otpornost na hrđe, Septoriju i Fusarium je dobra w Sorta je osjetljiva na klortoluron w Hektolitarska masa je visoka w Sadržaj proteina je visok w W vrijednost je jako visoka (oko 350) w P/L vrijednost je izbalansirana (oko 0,8) w Energija tijesta je vrlo visoka w Sorta je fleksibilna jer sve komponete prinosa imaju otprilike jednak utjecaj na prinos w Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada

NORMA SJETVE: 380 DO 420 KLIJAVIH ZRNA/M2 (185-195 KG/HA)

RENAN najcjenjeniji poboljšivač na tržištu w Kvalitetna grupa A1 w Srednje kasna brkulja w Klas je piramidalno vretenast w Do voštane zriobe je tamno plavkasto zelene boje w Broj klasića je, u prosjeku, 20 do 24 w Zrno je tamno smeđe boje, duguljasto w Masa 1.000 zrna je visoka, oko 48 g w Visina biljke je u prosjeku od 90 do 95 cm w Stabljika je čvrsta i dobre otpornosi na polijeganje w Renan ima jako izraženo busanje w Posjeduje dobru otpornost na niske temperature w Potrebno je izvršiti tri prihrane s dušikom u ukupnoj količini oko 120 kg dušika po hektaru w Preporučamo folijarnu primjenu magnezijevih gnojiva w Optimalni rok sjetve je od 01. do 20. listopada

NORMA SJETVE: 360 DO 430 KLIJAVIH ZRNA/M2 (190-230 KG/HA)

16 / POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST

OTPORNOST NA POLIJEGANJE

OTPORNOST NA POLIJEGANJE


LENNOX fakultativna ozimo jara pšenica w w w w w w w w w w w w w w w w

Kvalitetna grupa A2 Srednje kasna sorta, golica Klasa otprilike 6 dana kasnije od Graindora Prosječna visina biljke je oko 110 cm Tolerantnost na žutu hrđu je jako dobra Otpornost na proklijavanje je jako dobra Sorta nije osjetljiva na klortoluron U sjetvi nakon kukuruza potrebno ju je u cvatnji zaštiti od Fusariuma Sadržaj proteina je prosječan Padajući broj je vrlo dobar (oko 306) W vrijednost je visoka (oko 347) P/L vrijednost je izbalasirana (oko 0,71) Težina 1.000 zrna u prosjeku iznosi oko 46 g Kod ove sorte sve komponete prinosa imaju otprilike isti utjecaj na prinos što ovu sortu čini fleksibilnom Optimalni rok sjetve u jesen je od 10. listopada do 10. studenog U slučaju bujnog usjeva preporuča se umjerena primjena regulatora rasta

NORMA SJETVE: 360 DO 420 KLIJAVIH ZRNA/M2 (185-215 KG/HA)

VRLO OTPORNA NA POLIJEGANJE

HYFI hibridna pšenica w Srednje rana golica w Krušna pšenica, prosječno visoka w Izuzetno visok i stabilan prinos zrna posebice u stresnim uvjetima (lošija tla i suša) w Tolerantnost na Septoriju je jako dobra w Tolerantnost na hrđe i fusarium je dobra w Osjetljivost na Chlortoluron: nema podataka w Sadržaj proteina je prosječan w Padajući broj je jako dobar w Otpornost na proklijavanje je dobra w Najveći utjecaj na prinos kod ove sorte ima broj zrna po klasu w Zahtijeva intenzivnu dušićnu prihranu (150 kg N/ha) raspoređenu u tri obroka w Potrebno ju je u cvatnji preventivno štititi od Septorije i Fusariuma w Optimalni rok sjetve je širok, od 01. do 30. listopada

NORMA SJETVE: 200 DO 260 KLIJAVIH ZRNA/M2 (100–130 KG/HA)

VISOK PRINOS ZRNA

DOBRA OTPORNOST NA POLIJEGANJE

VRLO SNAŽNO BUSANJE

KATALOG SJEMENA jesen 2018. / 17


WINTERGOLD

novo!

ozima durum pšenica w Winergold je visokoprinosna durum sorta prilagođena i područjima s niskom zimskom temperaturom w Srednje rana sorta (klasa jedan dan kasnije od Graindora) w Sorta je brkulja, a visina biljke je prosječna (oko 83 cm) w Najveći utjecaj na prinos ima kroj klasova po m2 w Otpornost na polijeganje je prosječna w Sorta je osjetljiva na Septoriu i lisnu hrđu, te ju je u uvjetima jakog pritiska ovih bolesti potrebno preventivno zaštititi w Tolerantnost na fusarium i žutu hrđu je dobra, ali ju je kao i svaku drugu durum pšenicu potrebno štititi od fusariuma u vrijeme cvatnje w Osjetljivost na klortoluron: nema podataka w Hektolitarska masa je dobra (oko 81) w Sadržaj proteina je prosječan do dobar (oko 14,5) w Padajući broj je dobar (oko 415) w Caklavost zrna je dobra (oko 85 %) w Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 38 grama w Optimalni rok sjetve je početak listopada (od 01. do 10.) w U slučaju napada lisnih uši koje su vektor BYDV virusa potrebno ju je štititi insekticidom

NORMA SJETVE: 420 DO 450 KLIJAVIH ZRNA/M2 (180-190 KG/HA)

WILAND ozima zob w Ozima bijela zob w Čvrsta stabljika, visine oko 110 cm w Visoki prinosi i ujednačeno zrno w Potencijal prinosa je veći od 5 tona po ha w Otpornost na zimu je prosječna w Zrno je ujednačeno po veličini w U hrvatskim službenim pokusima prosječna hektolitarska težina iz tri godine ispitivanja bila je 43,36 kg/hl w Wiland ima skromne zahtjeve za uzgoj w Vrlo dobro razvijen korijenov sustav ima veliku sposobnost usvajanja hranjiva, stoga dobre rezultate daje i na siromašnim, te kiselim tlima s nižim sadržajem pH w Dobri predusjevi za zob su krumpir i višegodišnje leguminoze w Strne žitarice nisu dobre pretkulture, a zob je vrlo loš predusjev za sve strne žitarice jer jako iscrpljuje tlo w Zob ne podnosi monokulturu kao ni ostale strne žitarice w Optimalni rokovi sjetve su od 25. rujna do 10. listopada

NORMA SJETVE: 300 DO 350 KLIJAVIH ZRNA/M2 (120-140 KG/HA)

18 / POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST

DOBRA OTPORNOST NA ZIMU


EAGLE

novo!

ozima bijela zob w Eagle je sorta koja se može sijati u područjima sa srednje hladnom zimom bez oštećenja bilje w U klasanju je rana (klasa u isto vrijeme kad i Wiland),a zrioba nastupa srednje rano w Visina biljke je prosječna (nešto niža od Wilanda) w Otpornost na lom stabljike jako dobra w Tolerantnost na pepelnicu je iznimno dobra, a na narančastu hrđu jako dobra w Otpornost na zimu je prosječna (bolja od sorte Wiland) w Sorta se može koristiti u mlinskoj industriji i kao krmivo w Hektolitarska masa je jako dobra (oko 52) w Zrno je vrlo krupno, a metlica sadrži velik broj zrna w Ima velik udio zrna koja su veća od 2,2 mm (oko 86%) w Eagle ima skromne zahtjeve za uzgoj w Vrlo dobro razvijen korijenov sustav ima veliku sposobnost usvajanja hranjiva, stoga dobre rezultate daje i na siromašnim,te kiselim tlima s nižim sadržajem pH w Dobri predusjevi za zob su krumpir i višegodišnje leguminoze w Strne žitarice nisu dobre pretkulture, a zob je vrlo loš predusjev za sve strne žitarice jer jako iscrpljuje tlo w Zob ne podnosi monokulturu kao ni ostale strne žitarice w Optimalan rok sjetve je početak listopada (od 01. do 10.) w U ranom roku sjetve (krajem rujna) i u toploj jeseni postoji opasnost od napada lisnih uši koje su vektori BYDV virusa w Protiv njih se može boriti upotrebom sjemena tretiranog insekticidom, tretiranjem usjeva insekticidom ili odgođenim rokom sjetve w Masa tisuću zrna u prosjeku iznosi 33 g

NORMA SJETVE: 400 KLIJAVIH ZRNA/M2 (OKO 145 KG/HA)

OTPORNOST NA POLIJEGANJE

SANDRA ozimi ječam w w w w w w w w w

w

w w

Dvoredi stočni ječam Srednje rana sorta Biljka je nižeg habitusa Vrlo krupno zrno s visokom hektolitarskom masom Masa 1.000 zrna je vrlo visoka (oko 58 g) Udio zrna većih od 2,2 i 2,5 mm je vrlo velik Dobra otpornost na bolesti U intenzivnoj proizvodnji potrebno je primjeniti manju dozu regulatora rasta U ranom roku sjetve i u toploj jeseni postoji opasnost od napada lisnih uši koje su vektori virusa žute patuljavosti ječma Protiv njih se može boriti upotrebom sjemena tretiranog insekticidom, tretiranjem usjeva insekticidom ili odgođenim rokom sjetve Gnojidba dušikom u početku busanja treba biti 40 do 50 kg/ha, a prije vlatanja ista doza po hektaru Optimalni rok sjetve je od 20. rujna do 10. listopada

NORMA SJETVE: 350 DO 400 KLIJAVIH ZRNA/M2 (220-250 KG/HA) VRLO VISOK PRINOS ZRNA

DOBRA OTPORNOST NA SuŠU

DOBRA OTPORNOST NA ZIMU

KATALOG SJEMENA jesen 2018. / 19


SW TALENTRO ozimi tritikale w w w w w w

Vrlo visok potencijal prinosa Lagano se vrši Masa 1.000 zrna je oko 45 g Dobre otpornosti na Fusarium nivale Visoka tolerantnost na pepelnicu Ukupna gnojidba dušikom treba biti oko 120 kg po ha, raspodijeljeno u tri obroka w Za dobar razvoj klasa potrebno je obaviti rano prskanje protiv bolesti klasa

DOBRA OTPORNOST NA ZIMU

RIPARO

VRIJEME

SJETVENA NORMA

SJETVENA NORMA

SJETVE

(klijavih zrna/m2)

(kg/ha)

15.09. 25.09. 10.10. 25.10.

220 275 350 400

110 135 175 200

novo!

ozimi tritikale w Visina biljke je srednja do niža w Klasanje nastupa jako rano, a vrijeme zriobe je srednje w Ima jako dobru otpornost na lisnu hrđu, a dobru na Septoriu, žutu hrđu i Fusarium nivale w Otpornost na pepelnicu je osrednja do niža w Otpornost na proklijavanje je dobra w Masa 1.000 zrna se kreće od 37 do 49 grama w Sadržaj proteina je prosječan w Prva prihrana dušikom treba biti u dozi od 50 do 70 kg N/ha prije busanja w Druga prihrana dušikom treba biti u dozi od 40 do 60 kg N/ha prije klasanja w U slučaju jakog pritiska bolesti, potrebna je zaštita protiv žute hrđe i pepelnice w Optimalno vrijeme sjetve je od 20. rujna do 20. listopada w U područjima s jako zimom sjetva treba biti u prvim rokovima sjetve PRINOS u dt/ha (AUSTRIJSKI SLUŽBENI POKUSI) 77

76,66 75,81

76

75,83 75,06

75 NORMA SJETVE: 320 DO 380 KLIJAVIH ZRNA/M2 (150–180 KG/HA) ODLIČNA OTPORNOST NA ZIMU

ODLIČNA OTPORNOST NA POLIJEGANJE IZRAŽENO BUSANJE

74

73,31

73 72 71 RIPARO

20 / POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST

AGOSTINO

BOROWIK

CLAUDIS

KAULOS


BESKYD ozima krmna raž w Tetraploidna sorta za proizvodnju bio mase i krme w Vrlo fleksibilna sorta pogodna za uzgoj u različitim proizvodnim uvjetima w Jako dobro prezimljuje jer ima dobru otpornost na mraz i Fusarium nivale w Biljka je visokog habitusa, ima vrlo visok prinos bio mase w Klasanje je srednje kasno (2-3 dana kasnije od EHO KURTZ-a) w Vrijeme košnje je srednje rano, moguće je posijati kukuruz ili drugi kasni usjev nakon košnje w Za korištenje zelene krme košnja treba biti prije klasanja w Za silažu i sjenažu, košnja može biti prije klasanja (EC 49), pa do kraja klasanja (EC 59) w Za bio masu, vrijeme košnje je kao i za silažu w To je obično između sredine travnja i sredine svibnja w Vrijeme sjetve je u rujnu do početka listopada w Masa 1.000 zrna je oko 36 g w Gnojidba dušikom u jesen nije potrebna osim na siromašnim tlima (20 - 30 kg N / ha) Prevelika količina dušika povećava napad Fusarium nivalea w Gnojidba dušikom na početku vegetacije u proljeće treba biti oko 50 - 70 kg N / ha w Beskyd ima dobru otpornost na polijeganje w Primjena fungicida se ne preporučuje

DOBRA OTPORNOST NA ZIMU

VRIJEME SJETVE Rana sjetva (sredina rujna) Srednje rana sjetva (početak listopada) Kasna sjetva (sredina listopada)

klijavih zrna/m2

kg/ha

320 360 400

130 145 160

DOBRA OTPORNOST NA POLIJEGANJE

BADENKRONE običan pir w Nova golica visokog prinosa w Niža od Ostra i tolerantnija na polijeganje što joj omogućuje uzgoj i na vrlo plodnim tlima w Poboljšana tolerantnost na bolesti w Klasanje nastupa rano, a zrioba srednje rano w Visina biljke je prosječna w Osjetljivost na chlortoluron: nema podataka w Masa 1.000 zrna je velika w Najveći utjecaj na prinos ove sorte ima broj zrna po klasu w Potrebno ju je preventivno štititi od Septorije i žute hrđe u uvjetima jakog pritiska ovih bolesti w Iako ima poboljšanu tolerantnost na polijeganje u odnosu na druge sorte, u jako dobrim proizvodnim uvjetima može se primjeniti niža doza regulatora rasta w Optimalni rok sjetve je od 01. do 20. listopada

DOSTUPNO I U EKO VERZIJI NORMA SJETVE: (180-200 KG KLASIĆA/HA)

KATALOG SJEMENA jesen 2018. / 21


OSTRO običan pir (Triticum spelta L.) w Stara visokovrijedna krušarica w Za siromašna tla i ekstenzivne uvjete proizvodnje w Za makrobiotičku proizvodnju w Sadrži gluten koji ne izaziva alergiju kod osoba alergičnih na pšenični gluten w Sadržaj vlažnog glutena u golom zrnu je oko 41,80 %

DOSTUPNO I U EKO VERZIJI

NORMA SJETVE: (190-220 KG KLASIĆA/HA)

REZULTATI DEMO POKUSA PŠENICE U 2017. GODINI - PRINOS ZRNA (kg/ha) Kožić Krešimir / Donji Miholjac Cerin Josip / Korođ Kutjevo / Ovčare Anabbela / Duboševica Belje / Karanac Kalazić Dalibor / Kućanci Ppk Valpovo / Brođanci Mihalek Darko / Klokočevci Šević Đorđe / Bršadin Opačić Milorad / Letičani Friščić Josip / Vinica Šambrek Stjepan / Jalžabet Premrl Siniša / Novaki Ravenski Srbljinović Zdenko / Sv. Helena Belec Matej / Prugovac Zajec Josip / Pod. Subotica Vguk / Križevci Podravka / Koprivnica Markovica Tomislav / Đurđevac Vedriš Zdravko / Gola PROSJEK

SOFRU

GRAINDOR

ATHLON

6.715 9.308

7.179 8.523

7.893 8.148 10.079 7.100 9.127 8.286 7.615 8.446 7.842 9.403 7.128 5.734 6.200 6.456

8.233 9.707 9.055 7.561 11.551 9.786 10.323 5.878 5.911 6.701 9.682 9.232 10.393 9.956 9.974 9.365 11.060 8.968

7.100 8.743 7.905 9.678 8.074 9.926 5.952 6.083 4.602 8.448 9.091 8.293 8.429 9.637 7.979

8.629 8.087 9.705 8.246 8.546 8.035

RENAN

IZALCO CS 8.274 10.678

7.735 7.758

5.483 6.896 3.968 7.060

7.198 6.723 7.212 6.363

HYFI

LENNOX RGT VIRIATO KINGSTON

8.743 7.354

5.817 7.636 9.323

9.447

9.889 9.363

9.608 9.055

8.598

8.766

6.566 6.778 6.682

7.938 8.870 7.138

8.376

7.960

8.480

8.097 6.684 7.318 7.219

REZULTATI DEMO POKUSA PŠENICE U 2017. GODINI - SADRŽAJ PROTEINA (%) SOFRU

GRAINDOR

ATHLON

12,1 11,6

12,0 12,2

12,1 14,3 12,3 10,8 13,9 11,8 13,3 12,8 12,6 10,0 11,1 11,0 11,5 11,5

Kožić Krešimir / Donji Miholjac Cerin Josip / Korođ Kutjevo / Ovčare Anabbela / Duboševica Belje / Karanac Kalazić Dalibor / Kućanci Ppk Valpovo / Brođanci Mihalek Darko / Klokočevci Šević Đorđe / Bršadin Opačić Milorad / Letičani Friščić Josip / Vinica Šambrek Stjepan / Jalžabet Premrl Siniša / Novaki Ravenski Srbljinović Zdenko / Sv. Helena Belec Matej / Prugovac Zajec Josip / Pod. Subotica Vguk / Križevci Podravka / Koprivnica Markovica Tomislav / Đurđevac Vedriš Zdravko / Gola PROSJEK

22 / POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST

10,8 12,5 11,1 12,3 11,1 11,4 10,0 12,0 9,3 11,3 12,4 11,1 12,3 12,3 13,5 10,8 9,9 11,5

11,1 10,8 13,7 13,6 12,2 11,2 13,3 8,5 10,5 12,4 12,8 11,7 12,5 10,4 11,8

12,8 12,6 15,6 14,3 14,3 12,6

RENAN

IZALCO CS 12,8 11,2

12,6 13,9

HYFI

LENNOX RGT VIRIATO KINGSTON

11,5 11,6

12,4

12,4

14,1 11,1 13,5 12,9

13,9

13,3

13,7 15,8 13,2

10,2

13,4

11,4

13,2 13,3 13,1

11,8 11,8 12,5 12,2

12,9

12,2

12,4

10,2 13,5 13,3 12,2 13,3 12,3


TRAVE I DJETELINE Primjećujemo pojačanu potražnju za Yellow Jacket – Rhizobium obloženim sjemenom lucerne. Upotrebom nove tehnologije, velika količina Rhizobium bakterija ugrađena je u zaštitnu polimernu ovojnicu. Ovojnica sadrži i sve bitne minerale i elemente u tragovima. Proizvod je dizajniran da poboljša zasnivanje usjeva i poveća proizvodnju krme.


VRSTA

SORTA

PROIZVODNJA

NAMJENA

VIJEK (G) PREPORUKA SJETVE

KOLIČINA SJEMENA

Engleski ljulj - diploidni

MARA

2-3

rujan/ožujak

25-30

Engleski ljulj - tetraploidni

PRANA

2-3

rujan/ožujak

25-30

Engleski ljulj - tetraploidni

BARNAUTA

2-3

rujan/ožujak

25-30

Talijanski ljulj - diploidni

BARPRISMA

1-2

kolovoz/veljača

45

Talijanski ljulj - tetraploidni TURTETRA

1-2

kolovoz/veljača

45

Talijanski ljulj - tetraploidni BARPLUTO

1-2

kolovoz/veljača

45

Talijanski ljulj - tetraploidni BARTRENTO

1-2

kolovoz/veljača

45

Klupčasta oštrica

INTENSIV

5-6

kolovoz/ožujak

25-30

5-6

kolovoz/ožujak

25-30

Klupčasta oštrica

BARIDANA

Vlasulja livadna

COSMONAUT

6

rujan/ožujak

45

Vlasulja livadna

BARAIKA

6

rujan/ožujak

45

Vlasulja trstolika

BARIANE

5-6

rujan/ožujak

40

Vlasulja trstolika

BARELITE

5-6

rujan/ožujak

40

Mačji repak

BARPENTA

6

rujan/ožujak

30-35

Mačji repak

BARFLEO

6

rujan/ožujak

30-35

Lucerna

MAGA

4-5

rujan/ožujak

25-30

Lucerna

GALAXIE

4-5

rujan/ožujak

25-30

Lucerna

GALAXIE YELLOW JACKET

4-5

rujan/ožujak

25-30

Lucerna

ALEXIS YELLOW JACKET

4-5

rujan/ožujak

25-30

Crvena djetelina

KRYNIA

2-3

rujan/ožujak

25-30

Crvena djetelina

SPURT

2-3

rujan/ožujak

25-30

Crvena djetelina

AGIL

2-3

rujan/ožujak

25-30

Bijela djetelina

MENNA

5

rujan/ožujak

10

Bijela djetelina

BARBIAN

5

rujan/ožujak

10

Sudanska trava

SUSU

1

travanj/svibanj

Engleski ljulj

BARRAGE

5-6

25

rujan/ožujak

300

Vlasulja nacrvena

BARUSTIC

5-6

rujan/ožujak

200

TDS RWA 1

smjesa

3-4

rujan/ožujak

35

TS RWA 2

smjesa

3-4

rujan/ožujak

35

TS PROTTERA MAIZE

smjesa

1

travanj/svibanj

15

TS SOILCOVER

smjesa

1

kolovoz/listopad

15

KOŠNA NAMJENA

PAŠNA NAMJENA

24 / POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST

UKRASNA TRAVA


UMOSTART SUPER Zn Složeno mineralno dušik - fosfor gnojivo sa zinkom (11N : 50P + 1Zn) Namijenjen kao startno gnojivo za žitarice. Primjenom isključivo u dodiru sa sjemenom osiguravamo brzo nicanje i snažan razvoj korijenovog sustava prije zime. Snažne biljke lakše prezimljavaju, a u proljeće rano kreću i lakše usvajaju hranjiva dodana prihranom. Takve biljke puno lakše podnose stresne uvjete. Način i doza primjene: w Mehaničke sijačice: u slojevima u sanduku za sjeme, 5 -10 kg Umostarta na svakih 50 kg sjemena w Pneumatske sijačice: u struju zraka i sjemena 20 - 30 kg/ha

01

02

SUPER START NP 10:35 Super Start NP 10:35 + 2% MgO + 5% S + 2% Zn je mikrogranulirano gnojivo koje stimulira rast biljaka u početnim fazama razvoja. Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora i prisustvu cinka, djeluje značajno na rast korijenovog sistema. Velika kontaktna površina s tlom utječe na brže oslobađanje lako pristupačnih hranjiva. Super Start omogućava uzgajanoj biljci da nadvlada stresne uvjete koji se mogu pojaviti u početnim fazama razvoja i ostaviti značajnije posljedice na biljku i očekivani prinos. Ekonomski efekat Super Start gnojiva uočljiv je već prve godine primjene, naročito u limitiranim uslovima za razvoj mlade biljke.

PREPORUKE ZA PRIMJENU: Kukuruz 15-30 kg/ha Strna žita 20-40 kg/ha Šećerna repa 15-35 kg/ha

Suncokret 15-30 kg/ha Uljana repica 20-40 kg/ha Soja 15-30 kg/ha

01 Umostart primjenjen na pšenici 02 Sipanje Umostarta u spremnik za sjeme

PREDNOSTI MIKROGRANULIRANIH GNOJIVA: Agronomske: w Brz početni porast. w Zdravije i snažnije biljke manje su osjetljive na napad štetnika. w Korijenov sistem nekoliko puta je snažniji pri uzimanju hranjiva i vlage iz zemlje. Logističke: w Zamjena tradicionalnih gnojiva s Umostartom u odnosu 30 kg/ha prema 300 kg/ha. w Lakša manipulacija i manje skladištnog prostora w Jednim prolazom traktora osiguravamo sjetvu i gnojidbu. Ekološke: w Potpuno usvajanje gnojiva od strane biljke. Ne ostaje neiskorišten dio koji se ispire u dublje slojeve w Mala šansa za cijepanje i rasipanje vreća zbog izuzetne kvalitete vreća. w Nema prisustva lošeg mirisa. w Mala doza primjene s visokom efikasnošću i iskorištenjem.

KATALOG SJEMENA jesen 2018. / 25


Koncept ciljane gnojidbe

Intenzivna poljoprivredna proizvodnja danas od nas zahtijeva vrlo precizno planiranje i uvid u sve čimbenike koji utječu na rezultat našeg rada, što jednostavno znači: veći prinos sa što manjim troškovima po jedinici površine. Mineralna gnojiva sudjeluju u velikom postotku u ukupnim troškovima poljoprivredne proizvodnje, koji često premašuju i 50 % svih troškova repromaterijala. Kako bi smo što bolje optimalizirali odnos uloženog dobivenog, bitno je voditi računa o svakom čimbeniku koji sudjeluje u procesu poljoprivredne proizvodnje, a na koji možemo sami utjecati. Jedan od tih čimbenika je svakako pravilna gnojidba. RWA Hrvatska je pokrenula koncept ciljane gnojidbe s ciljem optimaliziranja troškova gnojidbe, a da se pritom ne utječe na smanjenje prinosa, već dapače, da biljka dobije sve ono što joj je potrebno u vegetacijskoj godini, uzimajući u obzir potrebe biljke kao i rezerve pristupačnih hranjiva u tlu. U našem pogonu u Koriji kod Virovitice pored silosih kapaciteta od 5.000 tona, nalazi se, u Hrvatskoj jedinstvena, mješaona mineralnih gnojiva. U budućnosti namjeravamo nabaviti vozilo za uzimanje uzoraka tla. Vozilo je opremljeno kompjuterskim sustavom koji u vrlo kratkom vremenu napravi analizu uzorka, te izračuna količinu i vrstu hranjiva koju je potrebno dodati parceli s koje je uzorak uzet.

PREDNOSTI CILJANE GNOJIDBE: w Finacijska ušteda - izbjegava se pretjerana ili nedovoljna gnojidba, što u oba slučaja rezultira financijskim gubitkom. w Ekološki pristup - ne baca se nepotrebno gnojivo niti zagađuje zemlja I okoliš. w Stvaraju se preduvjeti za optimalne prinose w Povećanje profitabilnosti putem primjene optimalne količine gnojiva, racionalne upotrebe stojeva i smanjenja radnog vremena.

26 / POVJERENJE • POUZDANOST • BUDUĆNOST


Prodajni tim Croatia 01 02

03 ZAGREB 04

06 08

05 07

09

01 Majkl Kolarić, dipl.ing. Varaž., Međimur. i Zagor. županija 091 2369 203 majkl.kolaric@rwa.hr

04 Marija Potak, ing.agr. Bjelovarsko-bilogorska županija - istok 099 489 6060 marija.potak@rwa.hr

06 Daniel Džajkić, dipl.ing. Virovitičko podravska županija 091 980 4034 daniel.dzajkic@rwa.hr

02 Saša Ružić, dipl.ing Koprivničko-križevačka županija 092 3459 562 sasa.ruzic@rwa.hr

08 Nenad Vidović dipl.ing. Osječko baranjska županija - zapad 091 2369 205 nenad.vidovic@rwa.hr

07 Helena Orišković, bacc.ing. agr. Požeška i Brodska županija 091 2369 202 helena.oriskovic@rwa.hr

03 Ivana Kemenović Mihoković dipl.ing. Bjelovarsko-bilogorska županija-zapad 099 317 8555 ivana.kemenovic@rwa.hr

05 Ivana Žugaj, mag.ing.agr. Sisačko moslavačka, Zagrebačka i Karlovačka županija 099 2157 640 ivana.novak@rwa.hr

09 Dušan Nestorović Osječko-baranjska županija - istok 098 983 4475 dusan.nestorovic@rwa.hr

KATALOG SJEMENA JESEN 2018.


RWA Hrvatska d.o.o. Zapadno predgrađe 18 31000 Osijek Tel.: 031/ 333 300 Fax: 031/ 283 354 www.rwa.hr info@rwa.hr

RWA katalog jesen 2018  

RWA katalog jesen 2018

RWA katalog jesen 2018  

RWA katalog jesen 2018

Advertisement