Brosjyre om Roverway 2016

Page 1

PrĂŞt pour une aventure? Klar for eventyr? Bli med til Frankrike i 2016!


Roverway er et europeisk roverarrangement som finner sted 3. til 14. august 2016. På Roverway får du både sjansen til å oppdage Frankrike basert på egne interesser og å møte mer enn 3000 nye venner fra hele Europa!

Roverway er ikke bare en vanlig leir, men en todelt opplevelse: I den første delen av arrangementet kan deltakerne velge blant en rekke ruter («paths»). Alle rutene er forskjellige og vil ha temaer som for eksempel miljø, kultur, samfunn, haik og storbyliv. Felles for alle rutene er at du får oppleve dem sammen med en mindre internasjonal tropp. På den andre og siste delen av arrangementet samles alle deltakerne på et felles leirområde på speidersenteret Jambville nordvest for Paris. For å kunne delta må du være født mellom 14. august 1994 og 3. august 2000. Er du født før 14. august 1994, kan du være IST. Er du født etter 3. august 2000, må du nok vente til neste gang.

Norske patruljer i internasjonale tropper En viktig del av det å reise på internasjonal roverleir er selvsagt å oppleve internasjonalt fellesskap. Hver rute vil ha 40–50 deltakere fra forskjellige land i patruljer med 6–8 deltakere fra hvert

land. Det vil altså være norske patruljer, og dermed har man muligheten til å sette sammen ett eller flere roverlag til en patrulje, eller man kan melde seg på enkeltvis for så å bli plassert inn i en patrulje med andre norske speidere.

Rutevalg – skap din egen opplevelse Arrangøren har mål om tilby deltakerne 100 forskjellige ruter eller «paths» å velge blant. Rutene vil være spredd over hele Frankrike, og arrangøren opererer med sju regioner: Paris-området, Nord-Frankrike, Øst-Frankrike, Sørvest-Frankrike, Vest-Frankrike, Sør-Frankrike og Alpene. Dette vil altså si at det vil være en rekke oppmøtesteder for arrangementet. Noen eksempler på utprøvde ruter er haik til Mont Saint-Michel i Normandie, økologisk gårdsdrift med miljøperspektiv og utviklingsprosjekter i samarbeid med diverse lokale organisasjoner. Her får altså patruljen mulighet til å velge om man vil til Syden-Frankrike,


Storby-Frankrike, Fjell-Frankrike eller noe helt annet. Nettopp muligheten til å skape sin egen opplevelse er en viktig del av konseptet. Når alle patruljene har fått ruten sin, er arrangøren opptatt av medvirkning («co-construction»). Man ønsker altså dialog med patruljene slik at de kan være med på å påvirke sitt eget opplegg. Dette blir en viktig del av forberedelsene til Roverway.

For gammel? Bli med som IST! Er du 22 år eller eldre når leiren begynner, men vil være med på moroa likevel? Da kan du bli med som IST (International Service Team), den internasjonale staben på leiren. IST-erne bidrar med å bygge opp fellesleiren i Jambville og å drive den når alle roverne kommer. Det vil være mange spennende stabsoppgaver, og ikke minst vil du jobbe sammen med speidere fra hele Europa.

Prisen og hva den inkluderer Prisen for deltakelse på Roverway

2016 er satt til kr 6200. Denne prisen inkluderer for det første leiropplevelsen, dvs. alle utgifter til reise, mat, overnatting, materiell og aktiviteter fra du kommer til Frankrike til du drar derfra. Prisen inkluderer ikke reisen til og fra Frankrike. Denne avgjørelsen har vi tatt fordi deltakerne skal til en rekke forskjellige steder i Frankrike, og dette ville ha gitt en svært uforutsigbar utgift. Å gi hver enkelt muligheten til å ordne dette selv vil både gi økt fleksibilitet for den enkelte og trolig også en billigere reise alt i alt. Prisen for IST-ere er satt til kr 3600. På samme måten som for deltakerne, ordner man reisen selv. De fleste IST-erne vil nok være basert i Jambville utenfor Paris hele leiren, men IST-opplevelsen inkluderer selvsagt også diverse sosiale aktiviteter og gjerne også utflukter. IST-erne blir fullverdige medlemmer av den norske kontingenten og får derfor selvsagt de samme kontingent­ artiklene o.l. som deltakerne.


Kontakt og påmelding Eirik Ulltang Birkeland fra NSF er den norske kontingentlederen for Roverway 2015. Med seg har han de to roverrepresentantene Henrik Moum Grimstad fra NSF og Synnøve Bryde fra KM. Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt med Eirik på eirik.u.birkeland@speidar.net eller tlf. 481 15 535. Finn oss på www.facebook.com/roverway16norway – lik gjerne siden også! Påmelding skjer i medlemssystemet til det forbundet du er medlem i, dvs. enten min.speiding.no eller mdb.kmspeider.no. Fristen er 15. oktober 2015. Bli med oss #OnTheRoad mot Roverway 2016!