Page 1

 TERUGBLIK HARRIE DE HEIJ ........... 2

U itgave: 20

D ecem ber

2010

 NJTK 2010,

EEN VERSLAG VAN DEELNEEMSTER EVA 4

 ROEIERS

TEGEN DOPING, WAAR ZIJN WE NU ? ........ 7

Roeivereniging

Vooruitkijken naar 2011 Zoals het er nu (4 december 2010) uitziet zal het laatste Rondje-Pontos van 2010 mogelijk onder het ijs worden geschoven. Maar vooruitkijkend naar het nieuwe jaar ligt daar voor alle roeiers nogal wat in het verschiet. Het bestuur hoopt straks iedereen te zien op de traditionele Nieuwjaars receptie. Het zou kunnen, dat nadat we eerst de 11Stedentocht schaatsen dan pas verder kunnen met het trainen voor de 11Steden-roeitocht met een tandem of zelfs met een ploeg die niet van plan is te wisselen. Voor de jeugdroeiers komt het regio-roeien er weer aan, voor ‗jonge‘ dames en heren maar ook voor de senioren dames en heren de ―Head‖als het dan tenminste niet meer vriest….. Verder zijn er nog er de regelmatige nieuwe Rondjes Pontos. De toerroeiers bereiden nieuwe plannen voor om ook in het komend jaar mooie tochten te maken. Hoewel B&W van Lelystad er nog niet echt getekend hebben (Redactie: Inmiddels wel!) lijkt het er nu op dat alles wat betreft de subsidie voor het uitbreiden en renoveren van onze

Pontos

accommodatie gunstig zal uitpakken. Als dat zo is dan volgt er eerst nogal wat papierwerk en rekenarij voordat de schop de grond in kan. Voor het zover komt moet er natuurlijk in de loods een en ander voorbereid worden. We verwachten dat pas na de ‗bouwvak‘ vakantie de echte klus begint. Na de verlenging van de loods volgt dan het leggen van de vloeren en het ‘inbouwen‘ van een ergometerruimte en een werkplaats die ook ‗swinters kan worden gebruikt. Blijkt bij het na tellen van het geld dat alles uitpakt zoals van tevoren bedacht, dan gaan we an de slag met de kantine en overige plannen. Dit lijkt nu wat ambitieus, omdat er toch ook op heel wat punten op zelfwerkzaamheid van Pontosleden is gerekend. Maar zoals Harrie de Heij in zijn slotwoord aangeeft is er tot nu toe niet vaak vergeefs een beroep gedaan op de medewerking van leden als er iets aangepakt moet worden. Daarop vertrouwend stapt het nieuwe bestuur fris het nieuw jaar in. Tweeduizend-elf is vast een goed jaar om te roeien en om te bouwen. Wim Boersma

In dit Pontonnetje Het Pontonnetje voor December 2010 verschijnt nog net op de valreep. Zelfs terwijl de hele redactie uit 1 IT‘er bestaat, is het toch nog mogelijk dat het Pontonnetje geveld wordt door technische problemen. Gelukkig draait alles weer zoals het hoort en kan de kopij weer tot een leuk Pontonnetje omgezet worden, zodat we nog met een laatste blik op 2010 en een vooruitkijkende blik naar 2011 het jaar uit kunnen gaan. Een hele fijne jaarwisseling, en veel leesplezier voor 2011! -Raymond Brettschneider


Terugblik Voor een roeier een normaal “uitzicht”: terug kijken naar het al afgelegde traject. Een stuurman of bestuurder kijkt vooruit. Dat heb ik de afgelopen jaren mogen doen.

Nu – weer gewoon roeiend lid – kijk ik terug naar de afgelopen 4 jaar. Zoals vaker met de verleden tijd lijkt zo‘n periode omgevlogen. De omstandigheden werkten ook mee. Onze vereniging telt veel leden, die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken of er – in roeiertermen - flink aan te trekken. Onze vereniging heeft gelukkig zo‘n cultuur en sfeer, dat het merendeel van onze leden Pontos als hun eigen clubje zien, waarvoor men ook wat wil doen. Dus niet alleen roeiconsument – men betaalt immers contributie - , maar echt meedenkend en meewerkend lid. Er zijn theorieën dat hoe groter de vereniging, des te minder die meewerkbereidheid is. Of die theorie nu wel of niet waar is, naar mijn idee kunnen we nog flink in ledental groeien voordat wij met dat eventuele effect te maken krijgen. En gelukkig groeien we, niet hard maar wel gestaag. Vooral de jeugd groeit – dankzij

de zeer actieve jeugdcommissie – en er zit groei in de 55+ers. In tegenstelling tot 30 jaar geleden is de leeftijdscategorie tussen 22 en 35 jaar nu zwaar ondervertegenwoordigd. Deze leeftijdsgroep is wel heel actief in het runnen van commissies. Ook het nieuwe bestuur bestaat voor bijna de helft uit deze ―jonkies‖. Tja.. en dan de voorbije 4 jaar: natuurlijk veel roeien, 2 ―ijstijden‖, 6e lustrum, Special Olympics, een veeleisende Roeibond, mooi gerenoveerd vlot, en natuurlijk het avontuur met ons gebouw. Medio 2006 zag de gemeente verplaatsing van onze accommodatie nog als reëel alternatief, nu zijn we zeker van onze locatie (er is geen betere !) en bestaat er kans op een mooie facelift en uitbreiding van ons gebouw. Binnen een paar weken weten we of de renovatie van ons gebouw doorgaat. Met veel vertrouwen geef ik de stuurtouwtjes door aan het bestuur 2010-2011. Harrie de Heij

Actiefotos laatste rondje Pontos 2010 (op het water)

2


Eervolle vermelding NieuwLand Marathon 2010 tijdens de Flevius Award uitreiking De NieuwLand Marathon 2010 was doorgedrongen tot de 25 kanshebbers op de Flevius Award, de prijs voor het beste toeristische initiatief van Flevoland. Donderdag 18 november 2010 vertrok een d e le ga ti e va n d e d r ie Flevolandse roeiverenigingen naar de Meerpaal in Dronten. Ondanks dat de naam anders suggereert, ligt dit niet aan het water. Dus niet met de roeiboot, maar in auto erheen. Tussen al de initiatieven die veel toeristen trekken en dus veel geld voor onze jonge provincie genereren, waren wij een vreemd eendje. De kans dat wij de Flevius Award zouden winnen was net zo groot als dat Nederland tijdens het afgelopen WK in Nieuw-Zeeland goud zou halen in een skiff. Toen Harm Edens gedeputeerde Greiner vroeg, wat hij de meest bijzondere kanshebber vond,

antwoordde hij dat die roeimarathon dan het eerste was dat bij hem opkwam. Niet dat wij toen de rest van de avond handtekeningen moesten uitdelen, maar zo‘n eervolle vermelding was wel een mooi doekje voor het bloeden. Innovatie bleek een belangrijke criterium voor deze prijs. Maar om roeimarathon volgend jaar open te stellen voor paraglidende roeiboten… Al van een vreemd eendje verwacht mag worden broeden wij nu al wel op hoe deze marathon ook voor 2011 uitdagend en leuk is om te roeien. Wat al wel bekend is, is de datum, namelijk zaterdag 14 mei. Dus zet die dag in je agenda! Jeroen van Alphen namens de organisatie van de NieuwLand Marathon

Sporten in de koude, een paar tips! ‗Nederland staat winters weer te wachten‘ was maandag 22 november te lezen in het Algemeen Dagblad. Het wordt dus koud! Sportzorg geeft tips voor sporten onder winterse omstandigheden. 1. Zoek de ongelukken niet op. Is het weer te winters met verse sneeuw of ijzel, sla dan gewoon een training over. 2. Wil je er op een winterse dag toch uit, raadpleeg dan even een weersite met actuele informatie zoals www.buienradar.nl. 3. Bij ijzige kou kun je niet bedekte lichaamsdelen insmeren. Bij harde koude wind doet vaseline wonderen. Denk ook aan je lippen. Een goede lippenbalsem is al voldoende. 4. Elke sporter loopt kans op koudeletsel. Toch hebben vooral sporters met een slechte conditie of met een chronische ziekte een verhoogd risico. 5. Integreer kou in het trainingsprogramma. Je traint zo geen tolerantie tegen kou, maar je bouwt wel ervaring op hoe met kou om te

g a a n. M a ak r u i mt e vo o r va s t e herstelmomenten om op temperatuur kunnen komen; 6. Kleding tegen kou omvat minimaal drie lagen. De eerste twee lagen bestaan uit lichtgewicht polyester of polypropyleen en fleece of wollen kleding die isoleert. De derde laag houdt het weer buiten, kan vocht afvoeren en wordt alleen gebruikt tijdens een rustpauze of bij wind en regen. Vervang kleding bij langdurige inspanningen op gezette tijden om verzadiging met zweet en/of vocht te voorkomen; 7. Sporters verbruiken meer energie in een koude omgeving. Een tekort aan koolhydraten is zowel voor de warmtevoorziening als voor de training funest. Naast een normale koolhydraatrijke voeding, kunnen extra dranken en tussendoortjes een tekort voorkomen . Op www.sportzorg.nl zijn meer tips te vinden voor sporten onder winterse omstandigheden. Waaronder speciale tips voor hardlopers over lopen in de sneeuw en lopen op een koude dag. 3

W IST

JE DAT :

Diepen

Fouten herstellen: Diepen (met het blad te diep door het water, de zgn. Obelix-haal) Gevolg: - De roeier gaat snoeken. - Het blad gaat moeilijk uit het water bij de uitpik. - De boot gaat scheef liggen. Oorzaak: - Extreem hoogteverschil tussen de handen tijdens de haal en de handen tijdens de recover (de boot induiken voorin). Oefeningen: - Op één hoogte aan laten halen: geen verticale bewegingen tijdens de haal, alleen horizontale. - Na de inpik de paal loslaten en de roeier mee laten glijden: zo kan de roeier zien welke hoogte de juiste is. - Oefening pimenov: goed uitleggen van te voren.


P o n t o s

J e u g d

Van de jeugd commissaris

F OUTEN

HERSTELLEN : Onderuit trappen

Pontos gaat in de steigers in 2011!!

wat er ergens gaat gebeuren, vraag het maar gerust aan mij. Wat hebben we dan nog meer in het verschiet We gaan een spannend jaar tegemoet met de voor 2011, een super jeugdkamp natuurlijk. jeugd, en ik denk dat we een paar keer heel Wist je dat er gewoon al een paar maanden hard de hulp van alle leden van de vereniging terug is begonnen met de voorbereidingen nodig gaan hebben, dus ook jullie voor dat kamp? Moet ook wel, EIGENLIJK BEN JE ALS COACH hulp. met zo‘n grote groep als we de NOOIT ECHT UITGELEERD, IK afgelopen keer waren. Voor wie het niet allemaal COACH AL 13 JAAR EN LEER helemaal heeft meegekregen, N O G S T E E D S N I E U W E Maar natuurlijk komen er in Pontos is volop bezig om TRUCJES ER BIJ . . . 2011 nog veel meer leuke helemaal verbouwd te worden. dingen. Jullie kunnen nieuwe Tot nu toe rolt alles heel netjes door de kruisjes halen maar ook nieuwe stickers voor papierwinkel, en dat kan betekenen dat deze op je prestatie diploma. Wie gaat er allemaal zomer Pontos dus al in de steigers staat. zijn wedstrijd stickers halen in 2011? Ben benieuwd! Heel veel is afhankelijk van hoeveel de leden van Pontos zelf kunnen doen. Zelf werken En als we meer jeugdleden er bij willen bespaard natuurlijk heel veel geld, en dat kan hebben, dan zullen we ook weer een nieuwe weer gebruikt worden om alles nog mooier en lichting jeugdcoaches moeten gaan opleiden. beter te maken. Maar nog leuker is natuurlijk Begin er dus maar vast eens over te denken of dat je door veel zelf aan het gebouw te doen, coachen ook iets voor jou is. Maakt niet uit of het gebouw ook een beetje van jezelf maakt. je denkt dat je het nu al kan, het ‗trucje‘ wordt Wel zullen we dan misschien een paar keer je natuurlijk geleerd. Eigenlijk ben je als even creatief met onze les– en roeiplannen coach nooit echt uitgeleerd, ik coach al 13 jaar moeten schuiven. Het zal vast een paar keer en leer nog steeds nieuwe trucjes er bij, maar gebeuren dat je gewoon niet makkelijk bij die we moeten allemaal ergens beginnen. En voor boot kan komen die je net nodig hebt. Ik hoop jeugd is dat met skiff-coachen. dat je daar dan een beetje begrip voor kunt hebben, het is tenslotte voor een goed doel Nou, ik ruik de oliebollen en de appelflappen (jou!). al, dus ik ga daar even lekker van genieten. Heb een geweldig uiteinde, en veel roeiplezier Op het prikbord verschijnen regelmatig in 2011! papiertjes en tekeningen met hoe alles loopt en gaat worden. Er zit alleen ook veel abacadabra - Raymond taal tussen, dus als je wilt weten wat iets precies betekend, of

4

Gevolg: - Bevordert een te extreme rugzwaai en niet goed blijven hangen. Oorzaak: - Niet goed hangen. - Extreem inbuigen voorin. - Te sterk of te vroeg de armen gebogen. Oefeningen: - Uitlengen vanaf de inpik: eerst alleen 1/4 bank trappen, dan 1/2 bank, dan 3/4 bank, dan hele bank. - Drukopbouw: eerst roeien in een 0-40 procentshaal (beginnen met 0 % kracht en eindigen in 40%), dan roeien in een 20-60 procentshaal en eindigen in een 40-80 procentshaal. Laat de roeiers goed de druk zoeken en opbouwen.


P o n t o s

J e u g d

Oproep jeugdleden

NJTK 2010 Ook dit jaar was het njtk weer een groot succes! Toen we op vrijdag aankwamen hebben we de hele avond gezellig bij elkaar gezeten. De volgende dag was het weer vroeg opstaan en samen gezellig ontbijten. Daarna moesten we toch echt aan de bak, we moesten eerst een stuk hardlopen naar de botenwagen. Daar moesten de boten opgeriggerd worden, en daarna moest iedereen de boot in. De hele dag roeien dat is ook weer eens wat anders! Die avond voelde ik de spierpijn al opkomen. Ook was er een feest, heel gezellig allemaal. Daarna hebben we nog even

Het Pontonnetje heeft heel hard extra mensen bij elkaar gezeten, vanzelfsprekend nodig die helpen met het schrijven of verzamelen van verhaaltjes, het vinden van dat het laat is geworden die avond. leuke versiersels, inhoud voor de wist je datjes. De volgende dag weer mochten we ―uitslapen‖, als je het dat zou willen noemen. Ook deze ochtend moesten we weer joggen en daarna een één kilometer wedstrijdje. Toen gingen we nog met zijn allen een uurtje zwemmen. En toen moesten we jammer genoeg alweer naar huis.

Lijkt het jou leuk om mee te werken aan het Pontonnetje? Kan je leuk plaatjes maken, of zoeken op internet? Of mensen ‗achter hun vodden aan zitten‘ die hebben toegezegd iets te schrijven? Meld je dan zo snel mogelijk aan bij Raymond!

Het Pontonnetje komt 1 keer per 2 maanden uit, maar in die 2 maanden moet dus continue gekeken worden naar wat er gebeurt en of er - Eva de Ronde iets over geschreven kan worden. Het kost je niet veel tijd. Ik hoor graag van je!

Kortom het was super gezellig!!

Jeugd Activiteiten Commissie Ook de afgelopen twee maanden hebben wij, de jeugdactiviteitencommissie, weer twee leuke baravonden georganiseerd waarmee we weer een groot deel van de jeugd getrokken hebben. Zelf zijn we erg tevreden over het resultaat maar we hopen natuurlijk dat er naar de komende baravonden nog meer jeugd zal komen! Voor vrijdag 12 november hadden we bedacht dat we weer een eetbaravond zouden gaan organiseren. Dit idee kregen we toen we hoorden dat Dimitris zelf ooit een Grieks restaurant wil gaan openen en wel een keer voor Pontos zou willen koken. Natuurlijk gingen we dus Grieks koken. Samen met Dimitris hebben we weer een driegangendiner neergezet dat voor zover wij weten wel in de smaak viel. Na alle afwas gedaan te hebben heeft iedereen nog een leuke avond gehad en zelf hebben we er een zeer tevreden gevoel aan over gehouden. Ook vinden we het leuk dat er zulk soort ideeën vanzelf uit de jeugd gekomen zijn! We kunnen zelf wel altijd iets bedenken maar om eens iets anders te doen of voor nieuwe ideeën zijn we erg blij met zulke jeugdleden. Als je zelf nog een idee hebt van iets dat je leuk zou vinden of samen met ons zou willen organiseren of doen, kom dan vooral naar ons toe!

Voor vrijdag 3 december hadden we natuurlijk weer een baravond met het thema Sinterklaas. Alle eerdere jaren hadden we surprises en lootjes binnen Pontos gedaan. Het jaar ervoor kwamen we alleen zo in tijdnood dat we besloten hebben dit jaar iets heel anders te gaan doen. We bedachten (met hulp van internet) 'het grote Pontoscadeautjes spel'. Hiervoor moest iedereen drie cadeautjes van in het totaal tien euro meenemen. In de eerste ronde werden de cadeautjes verdeeld, door te dobbelen mocht je een cadeautje pakken, een opdracht doen, werd je overgeslagen, enz. Toen alle cadeautjes verdeeld waren konden we aan de tweede ronde beginnen, hierbij moest je door te dobbelen een kaartje pakken waarbij cadeautjes doorgegeven, weggeven en afgepakt konden worden of er opdrachten uitgevoerd moesten worden. Na de tweede ronde had iedereen twee tot vier cadeautjes en kon er binnen nog gezellig gekletst worden of buiten deelgenomen worden aan een sneeuwballengevecht. Ook deze baravond vonden we weer erg leuk, geslaagd en gezellig. We kijken uit naar volgend jaar en hopen dan weer meer jeugdleden kunnen trekken! Op naar een wederom gezellig en vernieuwend 2011! De jeugdactiviteitencommissie

5


P o n t o s

J e u g d

Namens de Jeugd Coach Commissie Het verengingsjaar is al weer voorbij gevlogen en we kunnen zeggen, als jeugdcoachcommissie, dat we een goed jaar hebben gehad voor de jeugd. De jeugd is explosief gegroeid en er komen nog meer. We hebben namelijk een aantal aankomende nieuwe jeugdleden op een ‗wachtlijst‘ staan! Op het moment dat er nieuwe jeugdcoaches bij komen kunnen de leden op de wachtlijst gaan roeien. Verder zijn er dit jaar een aantal jeugdleden begonnen met de coachopleiding en zijn nu aspirant jeugdcoaches (coaches in opleiding). Dit houdt in dat een jeugdlid een ander nieuw jeugdlid leert roeien. Meestal wordt er begonnen in de skiff. De aspirant jeugdcoach wordt begeleidt door ervaren jeugdcoaches. Wij zijn enorm blij met deze coaches en willen jullie hierbij bedanken voor de inzet en input die jullie leveren aan de vereniging!

project. Dit wordt georganiseerd door het sportbedrijf voor kinderen die niet op zomervakantie kunnen door een of andere reden. Als roeivereniging hebben we ze twee mooie dagen bezorgd. Last but not least willen we onze nieuwe training nog onder de aandacht brengen. We kennen zomerroeien maar wat doen we in de winter? Een wintertraining! Hardlopen, ergometeren en indoor. Het is een nieuw concept maar is nu al groot succes. We willen alle coaches bedanken voor hun inzet en kennis overdracht. Door jullie kan de jeugd roeien en groeien. We zien een positieve sfeer mede door alle tijd die jullie vrijwillig besteden aan de leerlingen. Onze dank is groot!

Ook dit jaar hebben wij een hoop activiteiten gehouden. Via schoolroeien van afgelopen voorjaar hebben we 4 aanmeldingen, een groot succes! Verder hebben we weer een theorie- en toer dag gehouden, coachbijeenkomsten, themaavonden, zomerroeien en nog iets speciaals… namelijk Summer is Cool! De zomer is natuurlijk gaaf en zeker dit

- Marijke Strijk & Elisa Dam

Uitgereikte prestatie stickers aan jeugdleden Van 11-09-2010 t/m 11-12-2010 Runner 1: Fedde, Daniel, Kaj, Tiemen Runner 2: Dimitris, Remy Afstand 1: Tiemen, Matthieu Afstand 2: David, Ferdinand, Frederik, Robin, Roy, Michel, Remy, Dimitris Ergo 1: Leonie, Eva, David, Joyline, Roy, Michel, Remy, Dimitris Ergo 2: Robin, Remy, Dimitris, Remy, Dimitris, Eva Ergo 3: Remy Ergo 10km: Remy, Dimitris Super aanleg: Robin

Schoon Schip Dag: Mitchell, Daniel, Tiemen, Michael, Eva Plons: Matthieu Doorweekt: Andrey, Daan, Xavier, Matthijs, Matthieu, Eva Boot schoon maken: Xavier Onderlinge Wedstrijd: Eva, Dimitris, Remy Wedstrijd: Dimitris, Remy Winnaar: Dimitris, Remy Skiff 2: Remy Teamspirit: Remy, Dimitris Vleermuis: Eva

6


Roeiers tegen doping Zoals ook aangehaald op de afgelopen Leden Vergadering is er momenteel wat leven in de brouwerij van de roeiwereld omtrent het doping vraagstuk, en de wijze waarop de KNRB aan de aangesloten roeiverenigingen wenstte op te leggen hoe hier mee om te gaan. Dit kwam neer op een vereiste statutenwijziging bij alle lidverenigingen om de mandaten die de KNRB wil uitbesteden teneinde invulling te geven aan een beleid voor doping preventie mogelijk te maken. Hierbij kwam meteen een hele reeks aan andere aspecten om de hoek als tuchtrecht, persoonlijk lidmaatschap bij de roeibond en een beleid omtrent sexuele intimidatie.

(b) De vergadering heeft (met bijna unanieme stem voor) een commissie ingesteld door het overnemen van ons voorstel 2 (zie website) en met de aantekeningen dat (i) de hele commissie voor 1 dec compleet moet zijn en (ii) de commissie zich rekenschap moet geven van het feit dat haar werk (dat prioriteit heeft boven maar aansluit op) niet los staat van tuchtrecht algemeen. Dit laatste onderwerp is en blijft in handen van het KNRB bestuur. Dat parallel met deze commissie zal optrekken en regelmatig zal overleggen.

De wijze waarop deze voorstellen waren vormgegeven en zijn gepresenteerd zijn flink in het verkeerde keelgat geschoten bij veel grote en kleine roeiverenigingen. Niet dat er verenigingen zijn die graag toch doping willen kunnen gebruiken, maar als hier een beleid samen met tuchtrecht en extra vereisten voor roeiers, begeleiders en roeiverenigingen bij komt kijken, dan moet dit wel een goed, realistisch en uitvoerbaar beleid zijn.

(c) De vergadering is door ons voorgehouden dat geen bezetting voor de commissie is gepolst vooraf. Dit omdat wij niet zonder steun van de AV daartoe over wilden gaan. Die steun hebben wij gevraagd en gekregen. De concept samenstelling van de commissie wordt z.s.m. aan u gemaild met het verzoek om bezwaren (indien aanwezig) kenbaar te maken.

Door enkele grotere roeiverenigingen is daartoe het zogeheten Roeiers tegen Doping verbond ontstaan, de meeste roeiverenigingen (waaronder Pontos), hebben aangegeven dit verbond te ondersteunen. Zij hebben mensen aangetrokken uit de roeiwereld met veel verstand van de materie, en zij hebben sterk inhoudelijke feedback gegeven op de stukken van de KNRB. Als gevolg hiervan is in de afgelopen Ledenvergadering van de KNRB dan ook door de leden (roeiverenigingen) een motie ingediend om alle voorstellen van de agenda te schrappen en te spreken over een commissie die, samen met de KNRB, gaat werken aan een nieuw voorstel dat breder gedragen kan worden. Dit voorstel is aangenomen, en inmiddels wordt er al door deze commissie werk verricht.

(d) Tijdens de AV is beperkt gediscussieerd over de Doping e.a. geagendeerde problematiek maar er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. (e) Toerroeien gebeurt in 2011 weer langs de lijnen van een commissie (aldus de nieuwe commissaris Van Heek). 2. Samenstelling commissie Zoals wij op 12 nov berichtten is dit van groot belang. De AV zag dat ook in en daarover kwamen vragen. Nu voorstel 2 is aangenomen is het aan Roeiers tegen Doping om de aanzet te doen voor d e t e be noe me n j uri s te n (2), verenigingsbestuurders (3) en om in samenspraak met het KNRB bestuur te proberen een voorzitter te vinden. Wij proberen deze week met de voorzitter KNRB bijeen te komen. Heeft u belangstelling om in dit kader een bijdrage te leveren, mail ons dan. Wij doen ons best om een evenwichtige samenstelling te bereiken en hebben dat tijdens de AV ook toegelicht.

Meer informatie en de correspondentie van Roeiers tegen Doping kun je terug vinden op www.roeierstegendoping.nl. Graag deel ik met jullie hier het laatste correspondentie stuk die naar alle besturen van roeiverenigingen is gestuurd en in gaat op het resultaat van de Ledenvergadering van de KNRB. -Raymond Brettschneider ——————————————————————————

D.d. 16-11-2010 Beste bestuurders,

3. Vragen en opmerkingen Niet iedere vereniging kon zaterdag jl. aanwezig zijn bij de AV. Dit bericht sturen wij u om kort een update te geven Ontvangen wij graag. Wij hopen samen met u tot resultaten te n.a.v. deze AV. komen en houden vast aan de besluiten die in de AV zijn genomen. 1. Tijdens de AV kwamen n.a.v. de inspanningen van Roeiers tegen Doping en de enorme hoeveelheid Vriendelijke groet, verenigingen de volgende punten tot stand. Roeiers tegen Doping (a) De vergadering is ordelijk en goed verlopen zonder externe "schade" (daar werd ook geen gewag meer van gemaakt en u ziet tot op heden dus niets in de pers). 7


C OLOFON

Het Pontonnetje is het verenigingsblad van Roeivereniging Pontos te Lelystad en verschijnt, ongeveer, om de maand. Het geheel wordt geschreven voor en door de leden, zoals gebruikelijk is bij onze roeivereniging B i j d r a ge n zi jn v r ij w il l i g aangedragen en het Pontonnetje wordt publiekelijk beschikbaar gesteld. Wil jij ook een bijdrage aan het Pontonnetje doen? Dat is echt van harte welkom. Je kan hiervoor contact opnemen met Raymond Brettschneider, of een mail sturen aan pontonnetje@rvpontos.nl

Voorlopige toeragenda Op zaterdag 2 april de openingstocht van het toerseizoen De Pannenkoekentocht. Voor april een tocht naar de Weerribben. Mei proberen we om de Lingetocht te roeien, in mei is waarschijnlijk ook weer de Haventocht op de Maas in Rotterdam, 14 mei Nieuwland Marathon, 21 mei tocht naar Groningen over het Westerkwartier. In juni de Elfstedentocht. Ook in juni een weekendtocht dit wordt of Gent of Sneek met de kerkeboot. De weektocht is dit jaar van 20 augustus tot 27 augustus en we roeien door de provincie ZuidHolland. Op 18 augustus is er het midweek roeien. - De toercommissie

Groepsfoto ploeg Hans Beukers (09-10-2010)

8

Pontonnetje December 2010  
Pontonnetje December 2010  

Verenigingsblad Roeivereniging Pontos te Lelystad

Advertisement