RvN@magazine

Page 1

RvN@ ondernemen, ontwikkelen en leven in het rijk van nijmegen

DOE JE MEE? KIJK OP WWW.RVNHUB.NL

Samen bouwen aan economische groei en leefbaarheid “De beweging is geland!” Bezoek onze hubs Maatschappelijke footprint De effecten van RvN@ Klaar voor the next step Van projecten naar programma’s

2e EDITIE

@


CO LO F O N

INHOUD ARTIKELEN RvN@-magazine

2 EDITIE, 2017-2018 e

RvN@-magazine is een uitgave van RvN@ in samenwerking met Rabobank en de zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen: gemeente Nijmegen, gemeente Beuningen, gemeente Mook en Middelaar, gemeente Heumen, gemeente Druten, gemeente Berg en Dal en gemeente Wijchen. CONCEPT EN REALISATIE Einder Communicatie, Nijmegen MET MEDEWERKING VAN BeBright, Broer van den Boom, Simone de Clerq, Marriëlle Frederiks, Paul Grefkens, Jorg Leijten, Marco van Middelkoop, Karin Stroo, Studio 38°C, Wilbert Zuil. DRUKWERK Drukkerij De Kleijn

RvN@ nu en straks “Economische groei als basis voor prettig leven”

6

In the picture 11 spraakmakende projecten

15, 38, 50

Een wereldwijde beweging Innovatieve ecosystemen

20

Maatschappelijke footprint Het effect van RvN@

24

Vliegende start De 3 nieuwste projecten

31

Meeting of Minds “Een stapel kaartjes en een hoofd vol plannen”

42

The next step Programmering RvN@

55

EN VERDER Sprinters met een lange adem Kort nieuws

@ CONTACT RvN@ Keizer Karelplein 1 6511 NC Nijmegen T 06 48 38 67 80 (programmadirecteur Kristie Lamers) E k ristielamers@rvn2025.nl of secretariaat@rvn2025.nl W www.rvnhub.nl

4 11, 47

Zo zit het Organisatiestructuur

12

Van idee naar business

14

Column Jochem van Gelder

32

‘Dáárom doe ik mee’ Eelco, Paul, Mirjam en Wessel over hun betrokkenheid bij RvN@

33

On fire

48

Projectenoverzicht

53

Prikbord

54

Wat zou het mooi zijn als…

59

RvN@ / 2


VO O RWO O R D

Doe je mee?

42

MEETING OF MINDS

“Met de footprint in handen kan ik goed laten zien dat we met StartUp Nijmegen verschil maken. Nu heb ik méér dan een bevlogen verhaal.” Dick Bos, aanjager StartUp Nijmegen > lees verder op p.

24

20

“LEERZAME ERVARING”

MONDIALE TREND

33

RvN@ telt 1.100 leden en 2.800 netwerkcontacten. Need we say more?

> Check onze impact op p.

48

47

“WE LATEN DE REGIO VLAMMEN”

“Inspirerend om te zien met welke drive en inventiviteit ondernemers samen ‘hun’ winkelgebied weer aantrekkelijk maken”

Martin Visser, aanjager De Nieuwe Winkelstraat

> lees verder op p.

18

RvN@ / 3

Wat zou het mooi zijn als… In het eerste magazine van RvN2025 schetsten we een inspirerend vergezicht op het Rijk van Nijmegen. We beschreven de ambitieuze plannen van een beweging in wording. En introduceerden 25 kansrijke projecten. Nu – een jaar later – zijn we zevenhonderd nieuwe leden, acht nieuwe projecten, meer dan tien meet-ups en veel nieuwe initiatieven verder. Bovendien staan we klaar om een programmering voor innovatie en groei in de regio uit te rollen. De inspanningen van alle aanjagers, deelnemers en betrokken partijen zijn het dubbel en dwars waard geweest. Niet dat we nu rustig achterover leunen. We pakken dóór. En wel onder een nieuwe naam: RvN@. Inderdaad, zónder het jaartal. Want we zijn er ook voor generaties die na ons volgen. In deze tweede editie blikken we kort terug op waar we vandaan komen en welke successen we boekten. We laten zien wat onze maatschappelijke impact is en lichten toe wat onze plannen zijn voor nu en straks. Gevestigd of niet, we blijven in beweging. Doe je mee? Redactie RvN@magazine


ED I TO R I A L

Als de Romeinen in hun tijd hadden gezien hoeveel potentie onze regio heeft, waren ze nooit weggegaan

SPRINTERS MET

In de kleine twee jaar dat we bezig zijn met Rijk van Nijmegen 2025 (nu RvN@) hebben we veel bereikt. Inmiddels zijn er 30 sociaal-economische projecten in beweging. Ondernemers, kenniswerkers, inwoners, aanjagers, vernieuwers en studenten… In totaal bouwen zo’n 1.100 mensen mee aan de economische groei in onze regio. Daar zijn we trots op. Maar we zijn er nog lang niet. Medio 2016 schoot RvN@ als een komeet uit de startblokken. De zinderende bijeenkomst in de Kube met alle projecten, community’s en aanjagers zorgde voor een blos op ieders wangen. Wat een opkomst, wat een sfeer en wat een ideeën! Die wervelwind is in de afgelopen maanden wat gaan liggen. En inmiddels horen we ook de twijfel en de kritische geluiden. Wat levert RvN@ nu precies op? Hoe voorkomen we dat een ambitieuze droom verliest van de weerbarstige praktijk, waarin we misschien wel geloven in ‘samen’, maar niet alles ‘delen’? En zijn we als regio wel écht in staat om te veranderen en op deze schaal samen te werken?

RvN@ / 4


ED I TO R I A L

EEN LANGE ADEM

Wij denken van wel. En daarom houden we koers. We willen de meerwaarde en de opbrengsten van RvN@ concreet maken. Van een aantal projecten hebben we de economische en maatschappelijke footprint al onderzocht. Ofwel wat levert het ons concreet op? Bovendien gaan we onze sterke netwerken bundelen in programma’s met een helder aanbod, waar alle ondernemers, inwoners, studenten en kenniswerkers in de regio de vruchten van kunnen plukken. Programma’s waar ondernemers en initiatiefnemers, al dan niet gevestigd in een gemeenschappelijk gebouw, begeleiding krijgen bij het verder ontwikkelen en vermarkten van hun idee of product. In dit magazine lees je er meer over. Als de Romeinen in hun tijd hadden gezien hoeveel potentie onze regio heeft, waren ze nooit weggegaan. Het is nu aan ons allemaal om die potentie om te zetten in sociale en economische winst: op het versterken van de leefomgeving én de economische groei. Dat vraagt om een enorme omslag in denken en doen. Om een beweging die, nadat ze als een komeet uit de startblokken schoot, wil laten zien dat ze een lange adem heeft. Wij zetten er onze schouders onder. Doe je mee? De Stuurgroep RvN@

RvN@ / 5

v.l.n.r. Antoine Driessen, directievoorzitter Rabobank Rijk van Nijmegen – Henk van den Broek, directeur Pluryn – André Springveld, wethouder gemeente Druten – Anneke Slofstra, secretaris RvN@ – Pepijn Baneke, wethouder gemeente Mook en Middelaar – Eric Laurant, wethouder gemeente Heumen – Sylvia Fleuren, wethouder gemeente Berg en Dal – Ronald Migo, adviseur RvN@ – Titus Burgers, wethouder gemeente Wijchen – Kristie Lamers, programmadirecteur RvN@ – Bram Bregman, directeur innovatie Radboud Universiteit Hans Driessen, wethouder gemeente Beuningen – Paul Brouwer, directievoorzitter Rabobank Maas en Waal – Hanneke Berben, voorzitter College van Bestuur ROC Nijmegen – Eric van Gaalen, voorzitter Economisch Collectief Nijmegen – Walter Hamers, voorzitter Raad van Bestuur woningcorporatie Talis niet op de foto Jan Zoetelief, wethouder gemeente Nijmegen en Tom Kokke, bestuurslid Industriële Kring Nijmegen


economische groei als basis voor prettig leven RvN@ NU EN STRAKS

RvN@ / 6


I N T ERV I E W

“We willen economische groei stimuleren, mensen aan het werk krijgen, meer studenten toegang geven tot het bedrijfsleven en tegelijkertijd de sociale samenleving in het Rijk van Nijmegen laten meeprofiteren.” In een volzin schetst Antoine Driessen, directievoorzitter Rabobank Rijk van Nijmegen, de ambities van RvN@. Hij en Kristie Lamers, programmadirecteur RvN@, zien dat de beweging een grote aantrekkingskracht heeft op talentrijke studenten, kenniswerkers, ondernemers en investeerders. Samen blikken ze terug op het eerste jaar van de beweging én kijken ze vooruit. “De nieuwe programmering wordt een belangrijke troef!”

Ruim 1.100 leden telt RvN@ nu. Meer dan het dubbele van het aantal leden dat september vorig jaar bij de kick-off aanwezig was. De positieve vibe van toen is nog altijd voelbaar. En zelfs sterker geworden met de tijd. Ook al gaat het niet vanzelf en is de praktijk weerbarstig. “We hebben het afgelopen jaar ervaren dat het in de regio barst van de ondernemersgeest, goede initiatieven en slimme businessplannen”, vertelt Antoine Driessen. “En het mooie is: we blijven niet hangen in idealen. De ideeën monden uit in concrete projecten – binnenkort in programma’s – die ook echt iets opleveren, voor de betrokken ondernemers, kennisinstellingen, inwoners en investeerders. En ook voor het Rijk van Nijmegen.” KRACHTEN BUNDELEN

“Om dit laatste – de meerwaarde voor de regio – is het ons vooral te doen”, gaat Antoine verder. “Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de productiviteit in het Rijk van Nijmegen weliswaar hoog is, maar dat we in economische groei achterblijven. Willen we meetellen als regio, dan moeten we groei stimuleren en zorgen dat innovaties in de regio landen en vermarkt worden. Dat doen we door ondernemers en studenten kansen te bieden. Door het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen die op ons pad liggen. En door over grenzen van de gemeente of eigen sector


I N T ERV I E W

“De resultaten laten zien dat we goed op weg zijn. Dat geeft vertrouwen”

OVER RvN@ Om de potentie van de regio nog beter te benutten is november 2015 de beweging RvN2025 gestart (onlangs omgedoopt tot RvN@). De beweging sluit nauw aan bij het profiel van de regio: Life Science, Health & High Tech. Stakeholders gaan samen uitdagingen aan op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, vitaliteit en leefbaarheid. Door kennis, netwerk en kapitaal te delen, versterken ze elkaar en de regio. Het doel is de economische groei van het Rijk van Nijmegen te bevorderen. Dé basis voor een welvarende, vitale gemeenschap. In de manier waarop RvN@ dit doet, onderscheidt de beweging zich van andere netwerken: onorthodox, gedreven, vanuit de maatschappij en mens, op grond van een grote betrokkenheid en professionaliteit.

heen te kijken. Vanuit dat idee is RvN@ opgericht. Je moet het zien als een platform waarop ondernemers, studenten, inwoners, kenniswerkers, overheidsinstanties en investeerders hun krachten bundelen en investeringen doen. En met elkaar kijken hoe ze kennis kunnen verbinden en het kapitaal in de regio vergroten. Onze gezamenlijke ambitie? Economisch bij de topregio’s van Nederland horen. Een interessante vestigingsplaats zijn voor start-ups, groeiers en gevestigde bedrijven. En wat leefomgeving betreft de ultieme top zijn en blijven.” EXTRA IMPULS

Dat is niets te hoog gegrepen, denkt Kristie Lamers: “Er is ontzettend veel potentieel in de regio. Vooral op het vlak van duurzaamheid, innovatie, onderwijs, zorg en leefbaarheid hebben we veel in huis. Met RvN@ geven we hieraan een extra impuls door bestaande en nieuwe netwerken te verbinden, kennis te delen, projecten verder te brengen en financiële middelen beschikbaar

TIJDLIJN RvN@

Januari 2016

2015

Zeven gemeenten en Rabobank nemen gezamenlijk besluit over het traject Rijk van Nijmegen 2025.

26 januari 2015

Bijeenkomst burgemeesters en ledenraad Rabobank over sociaal-economische ontwikkelingen en de rol van Rabobank.

26 november 2015

Kick-off projectgroep voor dagelijkse regie en coördinatie van het traject. Vanaf dan maandelijkse bijeenkomsten door vertegenwoordigers van de initiatiefnemers.

RvN@ / 8

2016

Juli/november 2015

Onderzoek naar krachten en zwaktes van de regio met verdiepende een-op-eengesprekken met experts uit de regio.

April 2016

Acht dialoogsessies in zeven gemeenten, met inwoners, mensen uit de zorg, het onderwijs, de woonsector, het bedrijfsleven en gemeenten. Meer dan driehonderd deelnemers dragen projectideeën aan om de regio te versterken.

Juni 2016

Keuze van projecten op basis van impact en haalbaarheid. Tijdens een veiling zijn projecten gepitcht en door biedingen gekoppeld aan aanjagers en communityleden uit de stuurgroep.


I N T ERV I E W

te stellen. Misschien ben je op zoek naar een partij met wie je je product op een ándere manier op de markt kunt brengen. Of heb je een financiële prikkel nodig om dat briljante plan uit te voeren. Of kun je juist extra denkkracht gebruiken – daarvoor kan ik je trouwens van harte RvN@LAB aanbevelen, een club van talentvolle studenten die meekijkt, -doet en -denkt. Binnen RvN@ vind je het.”

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Mooi, zo’n platform als RvN@. Maar wat levert het jou als ondernemer, inwoner, student, investeerder of kenniswerker concreet op? We zetten een aantal voordelen voor je op een rij: • producten en diensten op maat die jou, jouw ideeën of jouw onderneming of organisatie verder helpen; • snelle toegang tot nieuwe kennis, relevante contacten en financiële middelen; • deelname aan programma’s en projecten waarin je gebruikmaakt van de expertise van anderen of nieuwe expertise ontwikkelt, en deze toepast; • mogelijkheid om informatie te brengen en te halen ten behoeve van jezelf en de regio; • vrije toegang tot inspirerende bijeenkomsten, zoals Meeting of Minds en Durf te vragen: op de stip.

BOTTOM-UP

Onder de vlag van RvN@ zijn inmiddels meer dan dertig projecten opgestart. “Die zijn stuk voor stuk vanuit de samenleving ontstaan”, vertelt Antoine. “De kracht is dat we uitgaan van wat er al ís in de samenleving, of van wat zich aandient. Om een voorbeeld te noemen: vanuit het bestuur van de beweging hadden we nooit kunnen bedenken dat het mogelijk is boeren uit de regio samen te brengen met bestuurders van zorginstellingen. Samen onderzoeken ze hoe ze hun producten in de keuken van de zorginstellingen krijgen. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: de instellingen schotelen hun cliënten kwalitatief betere maaltijden voor en verspillen minder voedsel. Ondertussen ziet de agrarische ondernemer zijn omzet groeien.” Kristie: “De match tussen de detailhandel in winkelcentra en instellingen voor dementerende ouderen, nog zo eentje. Zoiets bedenken we echt niet vanachter ons bureau. Dat ontstaat in het veld. Omdat iemand een goede ingeving heeft, of twee partijen samen een kans zien.”

Oktober 2016

Zeswekelijkse bijeenkomsten Durf te vragen: op de stip, waarbij aanjagers hun hulpvragen kunnen stellen en nieuwe initiatieven ontstaan.

April 2017

Start maandelijkse meet-ups waarbij de programmadirecteur ‘spreekuur’ houdt voor ondernemers en inwoners in één van de zeven gemeenten uit de regio.

Marktplaats: grootschalige bijeenkomst met meer dan 450 betrokkenen uit het netwerk om de projecten verder te brengen en te ontwikkelen naar duurzame community’s.

Doorontwikkeling RvN2025 naar RvN@ met diverse programma’s voor sociaal-economische ontwikkeling van de regio.

2018

September 2017

2017 27 september 2016

Oktober 2017

Kick-off van RvN@LAB.

1 januari 2017

Programmmadirecteur aangesteld als aanspreekpunt voor de aanjagers van bestaande projecten en initiatiefnemers van nieuwe projecten. Governance ingericht met een bestuur en stuurgroep om de beweging verder vorm te geven en aan te sturen. Online platform RvN2025 neergezet.

RvN@ / 9

22 september 2017

Eerste Meeting of Minds. Dit zijn bijeenkomsten rondom een thema waarin aanjagers met hun project (of nieuwe initiatieven) door de wasstraat gaan. Experts helpen hen projecten versneld te realiseren.


I N T ERV I E W

“Met de nieuwe programmering sluiten we aan op het profiel van de regio: Life Science, Health & High Tech”

Antoine Driessen, directievoorzitter Rabobank Rijk van Nijmegen en Kristie Lamers, programmadirecteur RvN@

RABOBANK RIJK VAN NIJMEGEN ALS INITIATOR

Kristie Lamers, programmadirecteur RvN@: “De beweging is in gang gezet door het bedrijfsleven, in het bijzonder door Rabobank Rijk van Nijmegen. Zij hebben begin 2016 voor die kickstart gezorgd. En echt niet alleen door financiële middelen beschikbaar te stellen. De bank weet wat het potentieel is van het Rijk van Nijmegen en ziet welke kansen er voor het oprapen liggen. Sterk is dat Rabobank in zijn kielzog een hele stroom aan ondernemers en organisaties meeneemt. Van boeren tot aan de grootste zorginstellingen in de regio. Zo ligt er een heel netwerk aan onze voeten waarmee we vooruit kunnen. Nu is het zaak dat ondernemers, inwoners en kennisinstellingen het stokje overnemen.”

GOED OP WEG

Of het hard te maken is dat al die projecten bijdragen aan een betere sociaal-economische positie van de regio? Een regio die aantrekkelijk en vitaal is, en misschien wel uit kan groeien tot een belangrijke spil in Noordwest-Europa? “Die vraag krijgen we vaker”, vertelt Antoine. “Begrijpelijk ook. We zetten best hoog in. Zelf willen we ook weten welk verschil we maken. Al is het eigenlijk nog wat prematuur, van een aantal projecten hebben we een maatschappelijke footprint laten maken (zie p. 24), gericht op economische, sociale en ecologische effecten. De data laten zien dat we goed op weg zijn. Dat geeft vertrouwen, aan degenen die nu al aangesloten zijn en in het begin hun nek uitstaken. Maar ook aan ondernemers, studenten, kenniswerkers, inwoners en investeerders die tot nu toe de kat uit de boom keken.” OPEN VOOR IEDEREEN

“Voor wie nog niet kennis heeft gemaakt met RvN@ is nú het moment om in te stappen”, benadrukt Kristie. “Juist omdat de beweging zich doorontwikkelt en we steeds meer te bieden hebben. Nu het kennisnetwerk staat, gaan we zorgen voor meer landingsplekken: loketten, campussen en telefonische diensten waar je aan kunt kloppen voor vragen, advies

RvN@ / 10

en extra denkkracht. We werken momenteel meerdere programma’s uit, met daaronder producten waarmee we heel concreet individuele ondernemers, studenten, inwoners en kenniswerkers verder helpen. Bijvoorbeeld via matchmaking, masterclasses, of in acceleratorprogramma’s. Je hoeft dus niet langer deel te nemen aan een project om je voordeel te doen met RvN@. Het is een ‘open’ beweging waar je gebruik van kunt maken, waar je beter van wordt. Maakt niet uit of je als persoon of als bedrijf bij RvN@ aanklopt.” IN BEWEGING

Antoine: “Met die programmering brengen we meer focus aan; we sluiten aan op het profiel van de regio: Life Science, Health & High Tech. Tegelijkertijd voegen we een grotere toegangspoort toe aan RvN@. Die maakt dat je als individu snel toegang hebt tot een systematische manier van werken waarmee je je initiatief kunt verrijken of vermarkten. Maar ook met die programmering geldt: RvN@ is nooit af. Daarom spreken we van een beweging. We blijven kijken naar wat nodig is, sturen bij en ontwikkelen dóór. Experimenteren is het. Precies waar deze regio zo bekend om staat.” •


RvN@KORT nieuws Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zet zich volop in voor de regio. Hij is actief betrokken bij allerlei regionale samenwerkingsverbanden. Zo ook bij RvN@. Wij vroegen hem naar een update. Hoe kijkt u aan tegen de sociaal-economische groei van de regio? “De crisis van 2008 was heftig en had een lange nasleep. We hebben behoorlijke klappen gehad. Nu zet het herstel in en zien we waar de kracht van onze regio ligt. We doen het heel goed in de gezondheidszorg, en de regio heeft een sterk sociaal netwerk. Mensen nemen actiever deel, er ontstaan veel nieuwe initiatieven. Dat is een gouden combinatie: economisch herstel en veel initiatieven van onderop. Mensen willen graag de handen uit de mouwen steken.”

D

Hoe werkt u samen met andere burgemeesters om de regio sociaal-economisch sterker te maken? “We zitten regelmatig bij elkaar, voor het officieel overleg. Daarnaast is er de Economic Board (met Bruls als voorzitter, red.) waarbij allerlei topmensen van universiteiten en het bedrijfsleven zijn aangesloten. In de stuurgroep van RvN@ komen alle wethouders Economische Zaken uit de regio samen. We komen het verst als officiële instituties en betrokken spelers van buitenaf samen optrekken, besluiten wat er te doen staat en hóe ze dat doen.” Wat is de meerwaarde van RvN@? “Die zit hem vooral in de wijze waarop de beweging tot stand is gekomen: in dialoog en vanuit een grote betrokkenheid van inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en alle gemeenten uit het Rijk van Nijmegen. Veel andere samenwerkingsverbanden van dit formaat zijn, wat zal ik zeggen, traditioneler. Bij RvN@ kunnen initiatieven ‘breed’ landen. Alle betrokkenen in het Rijk van Nijmegen dragen ook echt hun steentje bij. Wie meedoet, doet dit omdat hij of zij dat wil en ook echt in de beweging gelooft. Er is vertrouwen dat we iets moois voortbrengen. Hoe simpel het ook klinkt: door samen te werken kom je echt verder.”

urf te vragen: op de stip

Ben je al bekend met de zeswekelijkse RvN@ bijeenkomsten Durf te vragen: op de stip? Als ondernemer kun je hier letterlijk met je hulpvraag op de stip gaan staan. Je pitcht kort je idee en legt uit wat je nodig hebt. Toehoorders – andere ondernemers, ambassadeurs en kernteamleden en stuurgroepleden van RvN@ – dragen op basis van hun kennis en netwerk concrete tips en leads aan. Nils Roemen, grondlegger van de Durf te vragen-sessies, leidt het gesprek. De bijeenkomsten zijn een goede manier om inspiratie op te doen en samen een nóg krachtiger netwerk te vormen. Iedereen is er welkom! Wil je weten wanneer de volgende bijeenkomst is? Check de data en thema’s op www.rvnhub.nl

KANT-EN-KLAAR

Wil je meehelpen RvN@ meer bekendheid te geven of zoek je communicatiemiddelen zoals huisstijldragers en logo’s? Op www.rvnhub.nl vind je kant-en-klare communicatiemiddelen.

WIST JE DAT…

Geland!

Of je RvN@ kunt bezoeken? Jazeker! Je kunt ons nu al vinden op Keizer Karel Plein 1 en de Novio Tech Campus. Ook in de andere gemeenten zorgen we voor een plek. In het voorjaar van 2018 openen we bijvoorbeeld een RvN@hub in gemeente Beuningen, op het Zolderpark. Een prima locatie om projecten, programma’s en mensen met elkaar te verbinden en acties te versnellen. En zo volgen er méér in 2018. Heb jij een idee voor een goede locatie? Laat het ons weten!

RvN@ / 11

het Project Radboud Health Accelerator breder is geworden en onlangs een mooie plek kreeg in de Business Generator Health & High Tech? Dit programma helpt start-ups en MKB-ers binnen het domein Health & High Tech te groeien, op te schalen en hun impact te vergroten.


O RG A N I S AT I ES T RU C T U U R

zo zit het!

Hoe werkt RvN@? Wie zit er achter RvN@? Hoe verhouden de projecten en de nieuwe programmering zich tot elkaar? En waar kun jij als inwoner of ondernemer precies instappen met je ideeĂŤn, vragen en plannen? TALENTENRAAD Jongeren denken op bestuurlijk niveau mee, maar eigenlijk kom je ze in alle lagen van RvN@ tegen, bijvoorbeeld bij het programmaonderdeel RvN@houdt talent in de regio. Loop je vast in je project? Heb je extra doe- en denkkracht nodig? Schakel de jonge talenten van de LABteams in!

ONDERNEMEN

Stel, je bent een fruitteler die zijn producten graag iets beter aan de man wil brengen. Stap dan in bij RvN@onderneemt in food en ontdek hoe je samen met andere ondernemers tot nieuwe inzichten en nieuwe business kunt komen.

RvN@ / 12

RvN@onderneemt in winkelgebieden RvN@onderneemt circulair RvN@onderneemt duurzaam RvN@accelereert met Briskr RvN@accelereert met Startup RvN@onderneemt in food RvN@verkort voedselketens


O RG A N I S AT I ES T RU C T U U R

ONDERWIJS, ONDERNEMERS, INVESTEERDERS EN 7 GEMEENTEN

DAGELIJKS BESTUUR/ STUURGROEP

SPONSORS

Een winkelier die samenwerkt met een zorginstelling: waarom niet? Binnen RvN@bevordert langer zelfstandig wonen zorgen ze er samen voor dat ouderen langer thuis kunnen wonen en meedraaien in de maatschappij.

PROGRAMMABUREAU RvN@

ONTWIKKELEN

LEVEN

RvN@houdt talent in de regio RvN@innoveert met Teckle RvN@matcht talent

RvN@stimuleert diversiteit RvN@bevordert financiële zelfredzaamheid RvN@bevordert langer zelfstandig wonen RvN@bevordert duurzaam wonen RvN@ontwikkelt zorgtoerisme RvN@woont inclusief RvN@gaat duurzaam en gezond aan tafel RvN@woont flexibel

PROJECTEN

Je kunt op projectniveau instappen, of meedoen aan een programma. Net wat je wilt!

RvN@ / 13


idee van

naar

business

Benieuwd of jouw project met ons mee kan groeien? Bij RvN@ is altijd ruimte voor nieuwe projecten. We krijgen uit alle hoeken aanmeldingen binnen. Inwoners, bedrijven en instellingen melden zich bij ons. Zie jij een gat in de markt, of loop je rond met een innovatief plan? Sluit je dan aan! Jouw project past bij ons als het bijdraagt aan de sociaal-economische groei van de regio. En als het een mooie aanzet is tot een beter ecosysteem. Hier bouwen we bij RvN@ samen aan, met lef en een open blik. In vier stappen dien je je project bij ons in.

1

STAP

3

STAP KENNISMAKEN EN PLAN AANSCHERPEN

IDEE

Wil je meedoen, dan is het belangrijk dat jouw project aan een aantal punten voldoet. En je idee aansluit bij wat we met de beweging willen bereiken. Bovendien moet je project praktisch uitvoerbaar en technisch haalbaar zijn. Op de site www.rvnhub.nl vind je een checklist. Twijfel je of jouw idee aan alle punten voldoet? Leg het voor aan onze programmadirecteur Kristie Lamers.

Je hebt je idee ingediend. Wat nu? Programmadirecteur Kristie Lamers neemt contact met je op voor een kennismaking. In dit gesprek bespreken we bijvoorbeeld of jouw project in onze programmering past. Kristie kan je helpen je idee aan te scherpen, zodat het aansluit bij de ambities van de beweging. Ze kijkt hoe ver je bent met je idee en wat RvN@ kan doen om je te helpen groeien. Daarna legt ze je plan voor aan het dagelijks bestuur.

2

STAP PROJECT INDIENEN

Alle punten van de checklist af kunnen vinken? Vul dan het formulier op onze website in. Daarin vragen we je om meer over je idee te vertellen. Wat het doel is van jouw project bijvoorbeeld en bij welke van onze programma’s jouw idee zou kunnen aansluiten.

RvN@ / 14

STAP IMPACT VERGROTEN

Heeft het dagelijks bestuur jouw project goedgekeurd? Dan staan vanaf nu een bulk aan kennis en ervaring, een indrukwekkend netwerk en diverse podia tot je beschikking. We organiseren verschillende events, zoals Durf te vragen: op de stip en Meeting of Minds. Er is een gemeentelijk kernteam dat maandelijks bekijkt hoe projecten binnen onze beweging verder te helpen zijn. En natuurlijk kun je gebruikmaken van onze website, sociale-mediakanalen en ambassadeurs.


projecten        in      the picture RvN@ draait op volle toeren. Inmiddels staan meer dan dertig projecten stevig in de steigers. Van Smart Business Parc tot Silver Valley: stuk voor stuk boeken ze hun eerste successen en bereiken ze belangrijke mijlpalen. Hoe verschillend de projecten ook zijn, ze dragen allemaal bij aan de ambities van RvN@ om de economische groei van de regio te bevorderen en voor een prettige leefomgeving te zorgen. We zetten elf innovatieve, bijzondere, inspirerende projecten in the picture. Meedoen? Zie het projectenoverzicht op www.rvnhub.nl


P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

SILVER VALLEY

ouderen langer zelfstandig laten wonen In 2035 is ongeveer een kwart van de inwoners in het Rijk van Nijmegen 65-plusser. Het project Silver Valley lanceert initiatieven die ervoor zorgen dat ouderen langer thuis wonen en meedraaien in de maatschappij. Aanjager is Toke Piket, bestuurder van De Waalboog.

STAND VAN ZAKEN? “We zitten in de opstartfase.

Afgelopen mei zijn we met alle betrokkenen voor het eerst samengekomen. Een divers gezelschap van winkeliers, zorgorganisaties en welzijnswerk. We hebben studenten van de HAN en het ROC gevraagd om in kaart te brengen welke initiatieven er al zijn om ouderen en mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en mee te laten draaien in de maatschappij. En om te checken welke projecten er zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Aan ons de vraag: hoe kunnen we slim aansluiten bij wat er is en tot concrete eigen projecten komen?”

WAT GAAT GOED? “De betrokkenen zijn gemotiveerd

deze uitdaging aan te gaan en willen echt iets doen aan de vereenzaming van ouderen.”

SUCCESFACTOREN? “Veel bestaande initiatieven gaan uit van hun eigen goede bedoelingen. Wij willen ons echt richten op de wensen en behoeften van ouderen. Wat willen zij? Wat hebben zij nodig om mee te blijven doen? En daar met concrete activiteiten bij aansluiten.” BELANGRIJKSTE MIJLPAAL? “De hackathon in het Goffert-

INSPIREREND? “De startbijeenkomst van RvN@ in De Kube was inspirerend. Het gebouw is uitdagend. Je komt in een andere omgeving dan normaal en het bruiste er van de energie.” WAT LEVERT HET OP? “Ouderen en mensen met dementie

hebben recht op een zo normaal mogelijk leven. We ontwikkelen en ondersteunen initiatieven waardoor ouderen zo lang mogelijk kunnen meedraaien in de maatschappij. Waarom zou je bijvoorbeeld iemand die vroeger bij een bakker werkte niet gewoon brood laten bakken, maar dan in zijn eigen tempo?”

MEERWAARDE VOOR DE REGIO? “We richten ons in eerste instantie op Neerbosch-Oost. Daar staat een seniorencomplex dat enkele jaren geleden zwaar is getroffen door een brand. Kortom: daar kunnen ze wel wat extra aandacht gebruiken. Als de aanpak succesvol is, kunnen we die vertalen naar andere wijken.” UITDAGING? “We moeten ons doel voor ogen blijven houden. En monitoren of dat wat we doen écht iets oplevert voor de ouder wordende mens in onze regio.”

stadion, waaraan ook jongeren deelnamen. Zij kregen drie uur de tijd om ideeën te bedenken die de integratie van mensen met dementie bevorderen. Het winnende idee was: buurtbewoners van winkelcentrum De Notenhout vragen of zij mensen met dementie helpen met boodschappen doen. Dat initiatief werken we nu verder uit.”

RvN@ / 16

SILVER VALLEY

AANJAGER: TOKE PIKET


FOTO: DUNCAN DE FEY

P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

CIRCULAIRE ECONOMIE

afval van de een – grondstof voor de ander Afval. Meestal gooien we het weg. Maar in het project Circulaire economie gaat dat anders. Aanjager Gerard van Gorkum stimuleert – samen met vele anderen in de regio – bedrijven in het Rijk van Nijmegen om afval te hergebruiken, als grondstof voor nieuwe producten.

STAND VAN ZAKEN? “Het begint bij bewustzijn over deze manier van werken. Dat iedereen op dezelfde manier denkt over afval als grondstof. Dat doen we al met kunststof, gft, glas en papier, maar het kan nog veel beter. Wij hebben eerst de meest kansrijke sectoren onderscheiden waarin je snel resultaat kunt boeken. Dat zijn de zorg, maakindustrie, bouw en afvaldiensten. Met hen zetten we deelprojecten op, gericht op hergebruik van restafval. Daarnaast gaat Rabobank ruim tien bedrijven in het Rijk van Nijmegen ondersteunen om tot circulaire verdienmodellen te komen. Zij worden de regionale koplopers. Tijdens het congres van European Green Capital Nijmegen in mei krijgen ze een podium, zodat ze (andere) MKB-ers kunnen inspireren.” WAT GAAT GOED? “Als je forse stappen wil maken, moet

je niet alleen bedrijven, maar ook overheden en kennisinstellingen aan tafel krijgen. Dat is gelukt. We bekijken nu hoe bijvoorbeeld gemeentes zelf meer circulair kunnen aanbesteden. Ook daar valt een wereld te winnen. Wanneer je een weg opbreekt, moet je dat materiaal bij voorkeur inzetten voor de nieuwe weg. In de aanbesteding kun je daar al rekening mee houden.”

anderen. Hoe krijgen zij groepen mee om tot uitvoering van hun doelen te komen? Dat is inspirerend.” WAT LEVERT HET OP? “De meeste bedrijven werken met lineaire processen. Er komt wat binnen, dat verwerk je en wat je overhoudt, gaat als afval weer weg. Door circulair te werken, lever je een bijdrage aan een beter milieu, want je houdt grondstoffen langer in de keten. Bovendien heb je direct een kennisvoorsprong op de concurrentie die je nieuwe opdrachten kan opleveren.” MEERWAARDE VOOR DE REGIO? “We proberen een hotspot te worden op dit terrein. Als je als bedrijf een nieuwe locatie zoekt om circulair te produceren, dan moet je naar onze regio komen. Daarmee versterken we de lokale economie met nieuwe ondernemingen en dus ook werkgelegenheid.” UITDAGING? “Het is nu tijd om aan de slag te gaan en projecten te realiseren. Hoe mooi zou het zijn als ondernemers straks concluderen: laten we meedoen, anders missen we de boot!”

BELANGRIJKSTE MIJLPAAL? “Uit een regionaal rapport

blijkt dat de kansrijke gebieden die we zelf al hebben onderscheiden, de gebieden zijn waarin de snelste resultaten te boeken zijn. We zijn op de goede weg.”

INSPIREREND? “De projecten binnen RvN@ zijn divers, maar het aardige is dat je kunt leren van de aanpak van

RvN@ / 17

CIRCULAIRE ECONOMIE

AANJAGER: GERARD VAN GORKUM


P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

DE NIEUWE WINKELSTRAAT

samenwerken aan het nieuwe shoppen

Boodschappen, kleding, schoenen en cadeaus… We bestellen steeds meer en steeds vaker online. Hoe kunnen ondernemers er sámen voor zorgen dat winkelgebieden aantrekkelijk blijven? Precies die vraag stelt het project De Nieuwe Winkelstraat aan ondernemers uit verschillende gemeentes in het Rijk van Nijmegen. Aanjager is Martin Visser, directeur Bedrijven bij Rabobank Rijk van Nijmegen. STAND VAN ZAKEN? “Sinds de start van het project in

Malden, zijn we actief in Wijchen, Beuningen, Druten, Groesbeek en Nijmegen. Soms door zelf een traject op te starten, soms door aan te sluiten op bestaande plannen die gericht zijn op een beter winkelgebied. De uitdaging, de dynamiek en het tempo verschillen per kern. Maar in bijna elke kern is er inmiddels een vorm van winkelcentrummanagement. Er zijn middelen vrijgekomen – bijvoorbeeld uit reclamebelasting. Het aantal evenementen is gestegen, de leegstand gedaald en we zien de bezoekersaantallen groeien. Al liften we natuurlijk ook mee op het economisch herstel.”

WAT GAAT GOED? “Het besef dat we samen de schouders eronder moeten zetten, is sterk toegenomen. Ondernemers zijn veel proactiever en maken gezamenlijke afspraken over bijvoorbeeld identiteit, winkelcentrummanagement, evenementen, openstellingen, leegstand, flexibele huur en parkeren.” SUCCESFACTOREN? “De economische crisis bracht het effect van het veranderende consumentengedrag snel en hard aan het licht. In zo’n periode trekken mensen meer naar elkaar toe. Het is goed geweest dat ondernemers zich realiseerden dat ze samen zo’n winkelgebied dragen.”

Dat laat zien dat de stimulans van RvN@ werkt. Daar ben ik best trots op.” INSPIREREND? “De drive en inventiviteit die ondernemers laten zien om te kunnen blíjven ondernemen.” WAT LEVERT HET OP? “Je helpt deelnemers om hun

dromen te realiseren door simpelweg vragen te beantwoorden. Daardoor kan een idee uitgroeien tot een succesvolle onderneming.”

MEERWAARDE VOOR DE REGIO? “Aantrekkelijke winkelgebieden maken de regio sterker. Met hun horeca en recreatiemogelijkheden zijn ze een goede trekpleister voor bezoekers, en daardoor ook weer voor nieuwe business. Zo dragen de winkelgebieden bij aan de leefbaarheid en economische kracht van de regio.” UITDAGING? “Samen volhouden! Het versneld aantrekken van de economie zorgt ervoor dat mensen vervallen in oud gedrag. We moeten het vuur dat we bij iedereen hebben aangewakkerd, brandend zien te houden!”

BELANGRIJKSTE MIJLPAAL? “De periodieke bijeenkomsten binnen het Rijk van Nijmegen, waarbij alle winkelcentrummanagers samenkomen om hun ervaringen te delen en elkaar te helpen bij de realisatie van de plannen.

RvN@ / 18

DE NIEUWE WINKELSTRAAT

AANJAGER: MARTIN VISSER


P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

SMART BUSINESS PARC

slim bedrijvenpark bijsterhuizen in wijchen

Met speciale sensoren data verzamelen om je bedrijventerrein slimmer te maken. Toekomstmuziek? Niet voor de ondernemers op bedrijvenpark Bijsterhuizen in Wijchen. Zij verzamelen gegevens over temperatuur, neerslag en beweging om hun werkomgeving veiliger te maken. De kunst is nu om met de data nieuwe toepassingen te blijven ontwikkelen. Aanjager Pieter Bergshoeff vertelt over het innovatieve karakter van het Smart Business Parc. STAND VAN ZAKEN? “We zitten in de pilotfase; we meten

onder meer de temperatuur van het wegdek. Zo weten we waar en wanneer gestrooid moet worden. Nu kijken we naar volgende toepassingen. Bedrijven gaan aan de slag met sensoren die bewegingen kunnen detecteren. Gebeurt dat ’s nachts op een terrein waar het stil zou moeten zijn, dan krijgen bewakers een seintje.”

WAT GAAT GOED? “Er is behoefte aan deze technologie. Onze ondernemers vinden de mogelijkheden interessant. Ze zien dat de nieuwe techniek veel oplevert: informatie over de staat en veiligheid van het park. Samen met studenten is in een hackathon nagedacht over de vraag waarvoor ze sensordata nog meer kunnen inzetten.” SUCCESFACTOREN? “De inzet van de deelnemers. Als je merkt dat de vraag komt vanuit het bedrijfsleven zelf, weet je dat je op de goede weg bent. Een van de deelnemers doet bedrijfsmatig al iets met de sensortechnologie en bood aan de sensoren te onderhouden.” BELANGRIJKSTE MIJLPAAL? “Begin 2016 merkten we dat het idee kon uitgroeien tot iets moois. Het lukte om de data om te zetten in concrete, nuttige toepassingen. Bedrijven zagen: dat kan iets voor ons zijn. Dan besef je dat het niet een plan is waarin alleen jij toekomst ziet.”

WAT LEVERT HET OP? “Slimmere toepassingen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid waarvan iedereen profiteert. Straatverlichting met sensoren bijvoorbeeld. Op het moment dat iemand passeert, brandt hij op 100 procent. Is de voetganger voorbij, dan gaat het terug naar 20 procent. Zo bespaar je energie.” MEERWAARDE VOOR DE REGIO? “De techniek waarmee wij experimenteren kun je ook op andere bedrijvenparken toepassen. Zo zet je de regio innovatief op de kaart. De landelijke politiek is vooral gefocust op het westen, terwijl er rond Arnhem en Nijmegen zoveel bedrijvigheid is die van toegevoegde waarde is voor de rest van Nederland.” UITDAGING? “Stimuleren dat we meer ideeën ontwikkelen waarbij sensorinformatie wordt omgezet in concrete toepassingen waar bedrijven, winkelgebieden of overheden iets aan hebben. De techniek is er, dus moeten we die benutten!”

INSPIREREND? “Het enthousiasme van de mensen die betrokken zijn bij RvN@ werkt stimulerend. Je legt contacten waarvan je niet weet op welk moment je ze nodig hebt. Maar dát ze er zijn, is prettig.”

RvN@ / 19

SMART BUSINESS PARC

AANJAGER: PIETER BERGSHOEFF


ACH T ERG RO N D

een wereldwijde beweging

Hoe stevig RvN@ ook staat, het kan altijd slimmer, beter, mooier en innovatiever. Dus spiegelt de beweging zich aan scienceparken en innovatiedistricten all over the world om ervan te leren en RvN@ toekomstbestendig te maken. Adviseur Paul Jansen: “Met het sociale netwerk in het Rijk van Nijmegen zit het wel goed. Nu gaat het erom een duidelijke economische focus aan te brengen. En voor een plek – of meerdere plekken – te zorgen waar alles sámenkomt.” Dé truc? Een goede programmering.

“Het is tijd om RvN@ robuuster te maken. Dat doen we door mondiale trends te vertalen naar de regio”

Je hoeft hem maar ‘aan’ te zetten en hij brandt los over kennisintensieve locaties en innovatieve ecosystemen. Maar wat wil je, als je al jaren de mondiale ontwikkelingen op de voet volgt. Paul: “Wist je dat er wereldwijd meer dan zeshonderd innovatieparken en -gebieden zijn?” En hij lepelt zo een rijtje aansprekende voorbeelden op. 22@Barcelona: een zeer geslaagd vernieuwingsdistrict in een voormalig industrieel gebied in Barcelona. Boston District Hall: dé hotspot van de innovatiecommunity van Boston. Spark @nn Arbor: de motor achter de economische ontwikkeling van een regio in Michigan. Ze zijn voor hem het bewijs dat er iets opvallends gaande is. EEN MIX VAN FUNCTIES

“Tot voor kort werden scienceparken vooral aan de randen van steden gepland. Slimme bedrijfjes hokten er samen, vaak rondom of nabij een universiteit, of een groot bedrijf. ’s Ochtends maakten knappe koppen hun gang naar het werk om daar hun ding te doen. En ’s avonds keerden ze naar huis, naar de stad. Zo’n sciencepark was feitelijk best

RvN@ / 20

plat. Had maar één functie. Daar is nu een kentering in gekomen. Innovatie verplaatst zich steeds meer richting stad. En integreert met de economie en het echte leven. Verschillende functies lopen in elkaar over: werken, ondernemen, leren, onderzoeken, testen, wonen, ontmoeten, eten, uitgaan. ‘Ouderwetse’ functiemenging, noemen we dat.” FYSIEK, ECONOMISCH, SOCIAAL

De schaalgrootte waarop integrale innovatielocaties of -gebieden ontstaan, varieert. Paul: “Soms gaat het om niet meer dan een gebouw waarin alles samenkomt. Soms juist om een hele regio. Maar weet je, die grootte maakt niet uit. Het gaat om de principes die achter dit soort succesvolle ecosystemen schuilgaan. En daar zie ik een lijn in. Allereerst is het sterk als je een fysieke plek hebt waar mensen – bedrijven, kennisinstellingen, inwoners – terecht kunnen. Winkelcentra, campussen, universiteiten, ‘creatieve fabrieken’ midden in de stad… Je moet ergens kunnen ‘landen’. Of dan toch in ieder geval bij een loket kunnen aankloppen. Daarnaast zie ik dat het helpt als je een sterke


RvN@ 22@barcelona Spark @nn Arbor

Boston District Hall Singapore Jurong Innovation District

Melbourne innovation districts

RvN@ / 21


ACH T ERG RO N D

“Je hoeft niet langer op projectniveau aan te sluiten. Pik eruit wat je nodig hebt”

regio. “RvN@ doet er goed aan naast de projecten een programmering te ontwikkelen die recht doet aan de economische, fysieke en sociale waarde. Die drie moeten met elkaar in balans zijn.” DOORONTWIKKELEN EN TESTEN

economische focus hebt. High tech, life science, food, zorg, logistiek – ik noem maar wat. Of dwarsverbanden daartussen, waardoor je innovatie stimuleert. De programmering moet daarop zijn afgestemd.” Een derde belangrijke component: de community, het sociale netwerk. “Dus de activiteiten die je samen organiseert en waarbijjeelkaarontmoet:lezingen,meetings,feesten,sportevenementen, netwerkbijeenkomsten. Dat is heel sterk ontwikkeld bij 22@Barcelona en Boston District Hall.” ROBUUSTER

Goed, maar wat betekent dit voor RvN@? Paul: “Het is fantastisch hoe het hier in het Rijk van Nijmegen van onderop is begonnen, met slimme ideeën en innovatieve projecten, geconcentreerd rondom vier thema’s. Maar nu is het tijd om de beweging te professionaliseren en robuuster te maken.” En dat kan, volgens Paul, door de mondiale trends te vertalen naar de eigen

Concreet? Stel, je bent een ondernemer in trapliften. Dan kun je bij RvN@ terecht om een sterkere businesscase voor je bedrijf te ontwikkelen. Of een acceleratorworkshop te volgen. Je kunt producten doorontwikkelen en realtime testen in bijvoorbeeld een urban lab op de universiteit. Én je kunt aanschuiven bij bijvoorbeeld een innovatiediner waar je met anderen spart over technologische toepassingen in de zorg. Paul: “Dat betekent dat de beweging veel opener en dynamischer wordt. Je hoeft niet langer op projectniveau aan te sluiten. Maar je pikt er juist uit wat je nodig hebt. Bovendien denk ik dat het slim is de beweging breder te maken, door naast ondernemen, ontwikkelen en ontmoeten, ook wonen, leven en beleven erbij te betrekken. Eigenlijk naar voorbeeld van 22@Barcelona.” Niet dat Paul alles van Barcelona, Boston of Michigan één-opéén zou doorvertalen naar RvN@. “Het is verstandig om te kijken naar de regionale kleur, het profiel van de regio. Rijk van Nijmegen is sterk in de sectoren zorg, techniek en transport. Het programma Ontwikkelen van RvN@ moet juist dáárbij aanhaken.”

RvN@ / 22


ACH T ERG RO N D

“Je kunt klein beginnen. Bottom-up. Met een duwtje in de rug van netwerkorganisaties als RvN@. Door samen te ondernemen, samen te ontwikkelen en samen te zíjn, kun je groeien en innoveren”

PIONIEREN

Ook als RvN@ the next step maakt, en de programmering staat en is ingevuld, blijft het pionieren. “Maar ik ben ervan overtuigd dat het er hoe dan ook groter, beter, leuker en interessanter op wordt”, zegt Paul. De koers is wat hem betreft gezet. “En met of zonder programmering: we snappen hier heel goed dat we innovatieve ontwikkelingen niet langer moeten laten afhangen van de grote jongens. Je kunt klein beginnen. Bottom-up. Met een duwtje in de rug van netwerkorganisaties als RvN@. Door samen te ondernemen, samen te ontwikkelen en samen te zíjn, kun je groeien en innoveren. En zijn we met elkaar in staat om de regio naar een hoger niveau te tillen. Collaborate to compete is het adagium dat ik overal hoor. En dat zijn we hier héél goed aan het doen.” Meer weten Wil je meer weten over de programmering van RvN@? Op de site www.rvnhub.nl vind je de meest actuele informatie. •

RvN@ / 23

OVER PAUL JANSEN

Paul Jansen is expert op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Hij is met name gespecialiseerd in innovatiegebieden. Paul werkt als zelfstandig adviseur. Daarnaast is hij als Cities Market Leader verbonden aan Arup Amsterdam. Samen met een oud-collega richtte hij Innovation Area Development Partnership (IADP) op, een samenwerkingsverband van acht Nederlandse beleggers en ontwerp-, advies- en ingenieursbureaus.


FOOTPRINT

Een boer die in zijn regio een deel van zijn productie afzet. Een chronisch zieke die zorgeloos op vakantie gaat. Een bewoner van een verpleeghuis die met smaak zijn bord leeg eet. Een startende ondernemer die geĂŻnspireerd zijn pad vervolgt. Mooie successen, binnen al even mooie projecten. Maar dragen ze bij aan de ambities van RvN@? Hoe maken we meetbaar of RvN@ werkt? We onderwierpen drie projecten aan een uitgebreide analyse. Op zoek naar de maatschappelijke footprint!

DE EFFECTEN VAN RvN@


O N D ER ZO EK

De drie projecten dragen elk op hun eigen manier bij aan de ambities van RvN@ en daarmee aan regionale groei

Binnen RvN@ geven we projecten alle tijd om zich te ontwikkelen. Toch doen we nu al – amper een jaar na de start – een poging om te kijken of de doelstellingen van de projecten worden bereikt. En te checken wat het effect van de projecten is. Op de doelgroep. Op de belanghouders bínnen het project. En op de samenleving. Waarom het zo belangrijk is die sociaal-economische footprint in kaart te brengen? Het laat zien wat de toegevoegde waarde is van RvN@ voor de regio. DATA ANALYSEREN

We namen een aantal projecten onder de loep die samen een regionale dekking hebben: Duurzaam en Gezond aan tafel (met als hoofdkwartier Wijchen), StartUp Nijmegen (bij station Nijmegen), en Zorgeloos op vakantie (vanuit Berg en Dal). Eerstgenoemd project liet zich vrij eenvoudig meten. Het loopt al enkele jaren, Rabobank en RvN@ stapten in 2015 in als ondersteunende partijen. In de loop van de tijd zijn er veel data verzameld op basis waarvan we de effecten en de impact op de regio goed kunnen meten. StartUp Nijmegen is een relatieve nieuwkomer (het project startte in 2016). Eigenlijk komt de footprint iets te vroeg. Al laten de uitkomsten wel zien dat het over een paar jaar mogelijk is concrete resultaten op te leveren. Zorgeloos op vakantie zit nog in de conceptfase en richt zich op een duidelijk afgebakende doelgroep. In dit geval zien we de footprint als een manier om draagvlak te creëren en een goede businesscase te ontwikkelen voor een bredere doelgroep. De resultaten van de maatschappelijke initiatieven zijn nog niet altijd te kwantificeren in geld, of in tastbare resultaten. Sommige maatschappelijke effecten zijn zó

complex dat uitgebreid wetenschappelijk onderzoek nodig is om ze in kaart te brengen. Andere effecten zijn pas na vele jaren te meten. EFFECTEN OP PROJECTNIVEAU

Toch durven we een aantal conclusies te trekken. Duurzaam en Gezond aan tafel heeft bijvoorbeeld een aantoonbaar effect op het verminderen van voedselverspilling bij zorginstellingen. Bovendien blijken deze instellingen actief te werken aan het bevorderen, verbeteren of herstellen van de gezondheid van inwoners in de regio. Bij StartUp Nijmegen laat de analyse onder andere zien dat het project startende ondernemers kansen biedt. Ook blijkt uit de footprint dat het project schaalbaar is en daarmee goed in te zetten is op allerlei plekken in de zeven gemeenten die aangesloten zijn bij RvN@. Het project Zorgeloos op vakantie kan in potentie een impuls geven aan de leefbaarheid van de omgeving. Lokale ondernemers lijken de regio toegankelijker te maken, door hun voorzieningen aan te passen. Daarnaast is de verwachting dat de werkgelegenheid en economie groeien door de sectoren zorg en toerisme & recreatie te stimuleren en te combineren. BETEKENIS IN BREDE ZIN

Wat de betekenis is van die footprints voor de héle beweging RvN@? We zien dat de drie projecten elk op hun eigen manier bijdragen aan de ambities van de beweging. Of RvN@ daarmee een succes is? Op basis van de economische feiten durven we te zeggen dat we een flinke stap voorwaarts hebben gezet.

RvN@ / 25


O N D ER ZO EK

FOOTPRINT DUURZAAM EN GEZOND AAN TAFEL Over het project Jaarlijks besteden zorgorganisaties één miljard euro aan eten en drinken. Dertig tot veertig procent van de bereide maaltijden gaat de kliko in. Waarom? Er ligt te veel op het bord, de inkoop is te ruim, de smaak is niet op orde, of de beleving niet optimaal. Dit kan anders. Met het project Duurzaam en Gezond aan tafel helpt Diverzio zorgorganisaties de maaltijdvoorziening te verbeteren. In masterclasses en persoonlijke begeleiding komen de maaltijdkwaliteit en beleving aan bod. Daarnaast stimuleert Diverzio duurzame inkoop en regionale samenwerking. Ook helpt de organisatie bewoners, cliënten en patiënten een gezonder eeten drinkpatroon te ontwikkelen.

In en rondom de regio van RvN@ zijn inmiddels twintig organisaties actief bezig met duurzaam en gezond tafelen. Landelijk gezien nemen honderd organisaties deel aan het programma. De footprint laat zien dat er minder eten in de afvalbak verdwijnt, de voedselinkoop duurzamer is en deelname aan het programma zorginstellingen besparing oplevert. Daarnaast blijkt dat lekker, gezond en duurzaam eten bijdraagt aan een sneller herstel, een verbeterde gezondheid en een hogere kwaliteit van leven van patiënten. Bovendien helpt het project lokale telers hun producten aan lokale instellingen te leveren.

RvN@ / 26


O N D ER ZO EK

Koen Nouws Keij aanjager Duurzaam en Gezond aan tafel:

“De uitkomsten laten zien dat we met het project op veel verschillende vlakken impact hebben” “Je wilt niet weten op hoeveel deuren ik de afgelopen jaren heb aangeklopt. Gaaf om te zien dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen, hier in de regio en elders in het land. Wat heel klein aan de keukentafel is begonnen, heeft zich als een olievlek verspreid. Ik beschikte al over veel data, maar ging vaak nog af op mijn gevoel. De uitkomsten laten zien dat we met het project op veel verschillende vlakken impact hebben. Op de patiënten, de zorginstellingen, de leveranciers… En ja, we dragen ook bij aan de hogere doelstellingen van RvN@. De regio wil zich onderscheiden op onder andere het vlak van Health & Food; dit versterkt die profilering. Met de footprint hebben we een goed verhaal in handen. Je ziet in één oogopslag welk verschil we maken in het Rijk van Nijmegen. Bovendien geven resultaten als deze vertrouwen aan al die andere mensen die vanuit een goed idee de samenleving een stukje beter willen maken.”

ZO WERKT HET!

Onderzoeksbureau BeBright analyseerde in workshops en aanvullend onderzoek de data van drie RvN@projecten. Zo brachten ze samen met de aanjagers en deelnemers de sociaal-economische footprint van elk van de projecten in kaart. De vier belangrijkste indicatoren zijn: 1. I nbreng van stakeholders Welke investering (in tijd, geld of middelen) doen de verschillende stakeholders in het initiatief? 2. A ctiviteiten Wat doen aanjagers en deelnemers om toegevoegde waarde te creëren? 3. Directe opbrengsten Wat leveren de activiteiten op? 4. Maatschappelijke effecten Welke toegevoegde waarde heeft het project voor de maatschappij?

IETS VOOR JOU?

Ben je als aanjager of deelnemer betrokken bij een RvN@-project? Een maatschappelijke footprint helpt je te bepalen of je met de juiste dingen bezig bent. Ook kun je met de footprint aan andere relevante partijen en stakeholders laten zien wat je precies doet en voor wie je het doet. Dat kan er zomaar voor zorgen dat die ene partij die je zo hard nodig hebt, alsnóg instapt. Daarnaast is het een goede tool om eerder gemaakte investeringen te verantwoorden, of het belang van je project duidelijk te maken. Wil je ook een maatschappelijke footprint laten maken? Dat kan. BeBright maakte een template. Die wordt momenteel doorontwikkeld in samenwerking met Radboud Universiteit en Rabobank. Daarna kunnen ook andere projecten er gebruik van maken. Wil je meedoen aan editie 2017-2018? Kijk dan op www.diverzio.nl

FOTO: BART NIJS

Koen Nouws Keij, aanjager Duurzaam en Gezond aan tafel

Lekker, gezond en duurzaam eten verbetert de kwaliteit van leven van patiënten.

RvN@ / 27


O N D ER ZO EK

FOOTPRINT STARTUP NIJMEGEN Over het project Je kunt als beginnende ondernemer nóg zo’n goed, slim, innovatief idee hebben, zie maar eens een goede businesscase te ontwikkelen en je hoofd boven water te houden. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer veertig procent van de start-ups de eerste vijf jaar niet overleeft. Zonde, want ze kunnen van grote betekenis zijn voor de (regionale) economische groei en de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en kennis. Goede begeleiding verhoogt de overlevingskansen aanzienlijk. Met de combinatie van werkplekken die 24/7 beschikbaar zijn en het acceleratieprogramma ondersteunt

StartUp Nijmegen ondernemers (jong én oud) op duurzame wijze in hun groei. Voor een fee van € 215,- per maand kunnen zij gebruikmaken van de producten en diensten van StartUp, zoals spreekuren met ervaren ondernemers, BAM intervisiegroepen, Lightning Talks en Lead Generation sessies, overleg- en presentatieruimtes, goede voorzieningen als wifi, hulp bij administratie, belastingadvies, ondersteuning in structuur en ritme van werkdagen, deelauto’s en -fietsen én een groot netwerk van bijna 70 ondernemers.

RvN@ / 28


O N D ER ZO EK

Dick Bos aanjager StartUp Nijmegen:

“Ik zou een slechte ondernemer zijn als ik compleet verrast was door de cijfers” “Elke onderneming stuurt op in- en output. Na amper een jaar is het wel lastig er verregaande conclusies aan te verbinden. Ik krijg vaak de vraag voorgelegd: ‘Dick, als jij er níet was geweest, hadden die ondernemingen dan niet tóch overleefd?’ Daarop kan ik moeilijk antwoord geven; ik weet niet hoe snel een ondernemer wel of niet gegroeid zou zijn zónder de inzet van StartUp Nijmegen. Over een jaar of vijf tot acht weten we zoveel meer. Maar ik voel wel aan mijn water dat we hier iets moois in handen hebben. Bovendien kan ik je zo een paar voorbeelden schetsen van jonge ondernemers die onder de vleugels van StartUp tot volle wasdom zijn gekomen. Voor nu is het belangrijk dat ik met de footprint goed kan laten zien dat we er toe doen. Onze omzetcijfers, het bereik van onze online communicatie; alles staat erin. Dat kan ik uitstekend gebruiken in mijn gesprekken met stakeholders. Of met onderwijsinstellingen, zodat ze hun curriculum aanpassen. Zo heb ik méér dan een bevlogen verhaal.”

Sylvia Fleuren, aanjager Zorgeloos op vakantie

Sylvia Fleuren aanjager Zorgeloos op vakantie:

“Heel verhelderend, zo’n sociaal-economische footprint”

Dick Bos, aanjager StartUp Nijmegen

“Voor mij springen er een paar dingen uit. Zo zie ik dat we de input van de zorginstellingen kunnen uitbreiden. Ook opvallend: we hebben in potentie meer impact dan we dachten. En die impact is ook nog eens veel breder. Als we meer overnachtingen realiseren, dan is dat goed voor de omzet van restaurant- en hoteleigenaren, zorgaanbieders en cultuur- en recreatiepartijen. Daarmee neemt ook de werkgelegenheid toe. Bovendien zorgen we voor een verbreding en verruiming van het seizoen, wat maakt dat ondernemers meer durven te investeren. Bijvoorbeeld in personeelstrainingen over de omgang met dementerende ouderen. Laten we niet vergeten dat ook de inwoners van het Rijk van Nijmegen profiteren van alle aanpassingen en verbeteringen. Wat zo’n footprint overigens níet laat zien, is wat het voor mensen met een beperking betekent om erbij te horen. Dat laat zich niet uitdrukken in percentages of euro’s.”

RvN@ / 29


O N D ER ZO EK

Netwerk RvN 2025

• Voucher voor communicatieplan en ontwikkeling arrangementen - €11.500

RBT KAN en STER

• Ontwikkelen arrangementen • Ontwikkelen communicatieplan • Betrekken aanbieders

Gemeenten

• Bijdrage zorgmakelaar • Faciliteren netwerkvorming • Wmo-adviesgroep

Zorgmakelaar

• Ontwikkelen netwerk en kennis

Zorginstellingen

• Projectgroep zorginstellingen • Cliëntenraad

FOOTPRINT ZORGELOOS OP VAKANTIE Over het project Cultuur, natuur, gastvrijheid: Rijk van Nijmegen heeft toeristisch gezien veel te bieden. Maar voor gezinnen waarbij een ouder of kind gebruikmaakt van een rolstoel, of voor ouderen met een beperking, is een weekendje Nijmegen of een midweek op de camping in Groesbeek niet vanzelfsprekend. Zorgeloos op vakantie biedt hen de mogelijkheid eropuit te gaan. De beleving staat daarbij centraal, niet de zorg. Deelnemers aan het project ontwikkelen met ondernemers arrangementen voor dagrecreatie en overnachtingen. En stimuleren hen om hun accommodaties en attracties aan te passen op de ontvangst van mensen met een beperking.

In de praktijk is de zorgmakelaar een belangrijke spil. Hij regelt alles, van faciliteiten op locatie en thuishulp op het vakantieadres, tot aan de administratie en declaratie bij de zorgverzekeraar of de gemeente waar de cliënt woont. Zorgeloos op vakantie streeft in 2020 naar 2.7001 overnachtingen en 50.0002 dagbezoeken door mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. •

1 10% van de groei van overnachtingen in de regio 2 10% van de groei van dagbezoeken in de regio

RvN@ / 30


N I E U W KO M E R S

vliegende start Nét uit de startblokken: NovioMatch ICT, Flexibel Wonen in RvN en Age Friendly Region, de drie nieuwste projecten van RvN@. Nu al nemen ze een prominente plek in binnen de programmering van RvN@. Een korte introductie op weer een aantal slimme innovaties die perfect aansluiten bij het profiel van de regio. Meedenkers en -doeners zijn nog altijd welkom! NOVIOMATCH ICT

FLEXIBEL WONEN IN RvN

Wil je instappen? Dat kan. Het NovioMatch ICT-team kan altijd slimme partners gebruiken. Ben jij als high tech-talent of -ondernemer op zoek naar de perfecte match? Kijk dan snel op www.rvnhub.nl

Flexibel Wonen in RvN is een living lab dat uitnodigt om na te denken over duurzaam wonen, tijdelijk wonen, (tijdelijke gebiedsontwikkeling, wonen op het water en wonen in een gemeenschap. Heb je tips, ideeën, vragen, of wil je een kijkje komen nemen? Via www.rvnhub.nl kun je contact opnemen met aanjager Luc-Jan Wolpert.

Wat doe je als je ziet dat de regio overloopt van talent en barst van de bedrijven op het gebied van HTSM (High Tech Systemen en Materialen)? En opmerkt dat die twee partijen elkaar niet altijd weten te vinden? Juist, dan ontwikkel je een tool om ze effectief aan elkaar te koppelen. NovioMatch ICT brengt vraag en aanbod samen. Het is een samenwerkingsverband van onder andere Croes Consultants, Isatis Business Solutions en SMB Life Sciences, organisaties die weten wat er speelt in de HTSM-sector. Op basis van hun datakennis en netwerk creëren ze een digitale omgeving waarin organisaties en mensen uit verschillende disciplines elkaar kunnen vinden, voor zowel vaste als tijdelijke samenwerkingsverbanden. De ambitie is technisch talent voor de regio te behouden en talent van buitenaf aan te trekken.

Starters, expats, aio’s, promovendi; veel mensen zoeken een tijdelijke woning in het Rijk van Nijmegen. Dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. Tenzij projectontwikkelaars creatief inspelen op de beschikbare ruimte, zoals ontwikkellocaties die braak liggen, of de watergebieden in de regio. En dat is precies wat er binnen het project Flexibel Wonen in RvN gebeurt, met verplaatsbare Urban Mini Homes en drijvende waterwoningen. Beide oplossingen komen uit de koker van ondernemers die bouwen volgens de principes van de 21ste eeuw: vanuit een open houding, gericht op het delen van kennis en met oog voor de belangen van zowel overheden, organisaties, als bewoners. De eerste Urban Mini Home is bijna klaar en wordt begin 2018 geplaatst in Nijmegen-Noord.

RvN@ / 31

AGE FRIENDLY REGION

Hét antwoord op de vergrijzing van de wereldbevolking? Age Friendly Cities! Wereldgezondheidsorganisatie WHO lanceerde het concept in 2007. Het was de inspiratiebron van het nieuwe RvN@-project Age Friendly Region. Het idee is een leefomgeving te creëren waarin iedereen kan meedoen, ongeacht de leeftijd. Op basis van een WHOchecklist brengen de kartrekkers samen met ouderen en studenten de leeftijdsvriendelijkheid van de regio of een specifieke gemeente in kaart. Ze letten daarbij op punten als huisvesting en sociale participatie. Aan de hand daarvan worden verbeteracties voorgesteld en doorgevoerd. Amsterdam en Den Haag gingen ons voor en kregen officieel al het predicaat Age Friendly City. Wie weet, krijgt het Rijk van Nijmegen binnenkort hetzelfde label. Gaat jouw hart hier sneller van kloppen, meld je dan aan via www.rvnhub.nl. Het projectteam kan gedreven teamleden én nog een sterke aanjager gebruiken!


CO LUM N

Gewoon   oprecht trots zijn I

k ben een echte ‘Maas en Waal’-er, maar door de jaren heen heeft Nijmegen een prominentere plek in mijn hart gekregen. Ik ging er naar de Pedagogische Academie, bezocht er het ziekenhuis voor mijn kinderen en we shopten er steeds vaker. Twintig jaar geleden kwam daar NEC bij.

Wat me in al die jaren is opgevallen is dat Nijmegenaren zo graag ‘nuilen’. Zeg je: ‘Gôh, wat een fantastisch stadion’, dan krijg je als antwoord: ‘Het parkeren is lastig, het is verouderd, het moet groter…’. Er komt altijd een ‘maar’. Waarom doen Nijmegenaren zichzelf toch zo te kort? Kritisch zijn en met een kwinkslag aan zelfrelativering doen, daar is niks mis mee. Maar voor Nijmegenaren lijkt het glas altijd half leeg. Als je ernaar vraagt zeggen ze: ‘Ach, ja, zo zijn wij nu eenmaal. Punt.’ Terwijl Nijmegen en de omliggende gemeenten zoveel hebben om trots op te zijn: de geschiedenis, de prachtige stad, het Kronenburgerpark, het aanbod van activiteiten, de Ooij, Heumense bossen, Mookerheide… zoveel moois. Die trots zie je wel even tijdens de Vierdaagse. Dan bloeien de mensen op en laten de stad en de regio zich van hun beste kant zien. “De Geweldig! Het kan dus wel. Gelukkig zijn er ook nieuwe initiatieven zoals RvN@ die de regio op een andere manier op de kaart zetten. Dankzij intensieve samenwerking van allerlei instanties en partijen zullen er meer van die momenten van trots zijn, zoals tijdens de Vierdaagse. Dat vind ik mooi. Want het Rijk van Nijmegen is een unieke streek. Wat mij betreft mogen bewoners, ondernemers en kenniswerkers samen veel meer uitdragen wat ze met z’n allen voor elkaar krijgen. En gewoon oprecht trots zijn. Dan verwacht ik dat de ondernemersgeest het uiteindelijk wint van het grote nuilen. Al zal dat gemopper en gezeur altijd wel bij Nijmegen blijven horen. Misschien is dat ook niet verkeerd. Trots én kritisch, toch ook een mooie vorm van betrokkenheid!

Jochem van Gelder televisiepresentator

RvN@ / 32

FOTO: STUDIO HOGE HEREN

ondernemersgeest wint het van het grote ‘nuilen’ ”


DÁÁROM DOE IK MEE Twijfel je of RvN@ iets voor jou is? Deze deelnemers gingen je voor. Omdat ze kansen zien. Met anderen een specifiek probleem willen aanpakken. Of juist graag hun kennis en ervaring delen. “Weet je wat bijzonder is aan de beweging? Je kunt aanhaken om wie je bent en wat je in huis hebt, ongeacht wat voor werk je doet of bij welke organisatie je hoort.”


B E T RO K K EN

“Prima te combineren met je opleiding”

Naam Eelco van Montfoort Project RvN@LAB Betrokkenheid laborant Functie Derdejaars student HBO Communicatie

Leerzame ervaring

“Via RvN@ ben ik in aanraking gekomen met het LAB. Ik verzorg er de communicatie. Daarnaast zit ik met vijf studenten – van ROC tot Radboud Universiteit – in een LABteam over voeding. Wij buigen ons over de vraag hoe je jongeren kunt betrekken bij Diverzio, voor het project Duurzaam en Gezond aan tafel. Een must, vinden we. De jongeren van nu zijn de collega’s van de toekomst. Dus brengen we hen met de ondernemers in contact. Die samenwerking met studenten van allerlei niveaus vind ik interessant. Mensen van de universiteit en de ROC hebben weer een andere aanpak dan ik op de HAN gewend ben. Zo leer je open te staan voor andere ideeën. Daarnaast help ik mee om studenten te werven voor de LABteams. Ik leg uit dat het werk prima te combineren is met een opleiding: het kost je in twee maanden maximaal twintig uur om met je team tot een advies te komen. Een prachtige kans om veel ervaring op te doen. Je maakt kennis met projecten, ontdekt wat er speelt in de regio, je leert mensen en bedrijven kennen. Erg handig als je nog een stageplaats zoekt. Kortom, als student verbreed je je netwerk enorm. Dat vergroot je kans om straks een baan binnen de regio te vinden.”

RvN@ / 34


B E T RO K K EN

“Ik pleit al jaren voor kortere ketens”

Naam Paul Roelofsen Project Duurzaam en Gezond aan tafel Betrokkenheid samenwerkingspartner Functie Directeur Oregional en kersenteler

Kopen bij de boer

“Hoe meer instellingen rechtstreeks bij de boer kopen, hoe beter. Voor onze coöperatie natuurlijk, maar ook met het oog op duurzaamheid. Binnen het project Duurzaam en Gezond aan tafel leg ik telers en boeren uit hoe ze met Oregional als handelspartner lokale ondernemers kunnen bereiken. Wij verzorgen de handel, logistiek, promotie en benaderen de afnemers. In dit project zijn dat zorginstellingen en ziekenhuizen. Met ons hebben telers en boeren één aanspreekpunt in plaats van tien of meer. Ik pleit al jaren voor kortere ketens. Tussen product en consument zitten normaal vijf schakels, met ieder zijn eigen marge. Door kortere lijnen kunnen kwalitatief goede streekproducten concurreren met bulkproducten. Wij leveren een groot assortiment direct van de boer, van biefstuk tot appel of ei. Bij de boer staan onze dozen geurige rode aardbeien, nog dezelfde ochtend rijp geplukt, naast kratten halfrijpe vruchten die naar de veiling gaan. Die rijpen in het transportproces. Onze streekproducten zijn vitaminerijker en duurzamer; ze komen niet helemaal uit Spanje. Mede dankzij RvN@ is een sterke community gebouwd. En weten veel organisaties van het bestaan van Duurzaam en Gezond aan tafel. Alle ziekenhuizen in Nijmegen werken al met ons, nu de rest nog. Veel zorginstellingen zijn enthousiast over het idee om in te kopen bij de boer. Vaste afspraken zullen nog wel volgen; dat heeft altijd even tijd nodig. Het is al mooi dat we mensen wakker hebben geschud: koop vooral het product om de hoek!”

RvN@ / 35


B E T RO K K EN

“We doorbreken alle traditionele vormen van samenwerken”

Naam Mirjam Kaptein Project Financiële zelfredzaamheid Betrokkenheid samenwerkingspartner Functie Directeur Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Voor en door vrijwilligers

“Vanaf de start van RvN@ ben ik bij meerdere projecten betrokken. Bij elk project speelt vrijwilligerswerk wel een rol. Met mijn achtergrond breng ik een netwerk van ruim 700 organisaties in. Zo ben ik ondermeer nauw betrokken bij het project Financiële zelfredzaamheid. Een belangrijk thema. Preventie is nodig om ernstige financiële problemen te voorkomen. Vrijwilligers kunnen hierin een rol spelen. Het komt voor dat zij bij de uitvoering van hun vrijwilligerswerk signaleren dat iemand in de schulden zit. Hoe ga je daarmee om? Wij organiseren nu en dan workshops over dit thema. Dat scholingsaanbod kunnen we met de samenwerkende partijen uitbreiden. Een andere reden voor mijn interesse in dit project is dat vrijwilligers soms ook zelf met financiële problemen kampen en daarom afhaken. We kunnen organisaties die met vrijwilligers werken actiever informeren, zodat ze dit samen voor zijn. RvN@ is een bijzondere beweging omdat mensen aanhaken om wie ze zijn en wat ze aan kennis en expertise in huis hebben, ongeacht functie of organisatie. Dat doorbreekt alle traditionele vormen van samenwerken. Er zit veel vaart in de projectbijeenkomsten van Financiële zelfredzaamheid. We denken na over preventie en voorlichting. Maar het probleem als zodanig is niet zo maar opgelost. Daarom hoop ik dat deze samenwerking structureel wordt, zodat we elkaar blijvend input leveren.”

RvN@ / 36


B E T RO K K EN

“Het voelde echt als een gezamenlijk project”

Naam Wessel Meijer Project Woningen voor expats en kenniswerkers

Betrokkenheid initiatiefnemer/deelnemer Functie Hoofd International Office Radboud Universiteit

Samen bouwen

“We willen niets liever dan internationale medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen goede huisvesting bieden. Maar in de praktijk blijkt het lastig geschikte woningen te vinden. Als hoofd van het International Office van de universiteit heb ik een hoge prioriteit hieraan gegeven, vooral aan de huisvesting van jonge internationale onderzoekers; zij zijn cruciaal voor het onderzoek van onze universiteit. Met het project Woningen voor Expats heb ik het initiatief genomen om geschikte huisvesting makkelijker beschikbaar te maken. Ik heb de woningnood geadresseerd, in kaart gebracht en de benodigde partijen bijeen gekregen. De gemeente Nijmegen en RvN@ zijn hierin enorm tot steun geweest. Voorheen voerden we vooral bilaterale gesprekken. Nu zaten we in werksessies met partijen als de gemeente en projectontwikkelaars om de tafel. Het voelde als een gezamenlijk project. Precies daarin zit de meerwaarde van RvN@. Wat die sessies opleverden? In samenwerking met Rabobank Rijk van Nijmegen heeft Ton Hendriks het NEBO-klooster in Heilig Landstichting aangeboden voor expats. Er komen vijftig woonunits in. Later wordt dit uitgebreid naar tweehonderd units. Ook andere aanbieders nemen deel aan het project. Samen met hen bouwen we aan een internetsite waarop expats hun woning gemakkelijk vanuit het buitenland kunnen reserveren.”

RvN@ / 37


P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

DIVERSITEIT ALS KRACHT

focus op de zorg en arbeidsmarkt

Ongeveer twaalf procent van de Nederlanders heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Die diversiteit levert uitdagingen op. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en in de zorg. Met Diversiteit als kracht stimuleert aanjager Turgay Tankir zorgorganisaties en werkgevers om op een passender manier om te gaan met mensen uit andere culturen.

STAND VAN ZAKEN? “Elke maand organiseren we een diversiteitscafé. Daar praten we over de manier waarop we op de arbeidsmarkt en in de zorg omgaan met mensen met andere achtergronden. Er zijn discussies en interviews over succesverhalen, maar ook over knelpunten. Door goede voorbeelden aan te dragen, willen we organisaties inspireren hun beleid aan te passen. Ook brengen we ze in contact met partijen die hen hierin kunnen ondersteunen.” WAT GAAT GOED? “Het succes van deze aanpak is dat

wij diversiteit op een positieve manier benaderen. Vaak hoor je vooral de klachten over mensen met een migratieachtergrond. Met dit project willen we laten zien hoe je mensen met diverse achtergronden succesvol laat meedraaien in de maatschappij. Die insteek werkt.”

WAT LEVERT HET OP? “Bij zo’n diversiteitscafé ontstaan

nieuwe verbindingen. Een gast vertelt over zijn of haar aanpak. Na het debat zie je bezoekers op diegene afstappen. Ze willen van elkaars aanpak leren. Het is prachtig als we op die manier bijvoorbeeld de zorg toegankelijker kunnen maken voor mensen uit andere culturen.” MEERWAARDE VOOR DE REGIO? “Organisaties die mensen met een migratieachtergrond zoeken, weten vaak niet waar ze te vinden zijn. Zo kwamen we op het idee om een databank met talenten te ontwikkelen. Met

het WerkBedrijf, het ROC en de HAN proberen we vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarmee willen we iets doen aan de krapte op de arbeidsmarkt en betrekken we mensen met een migratieachtergrond meer bij de maatschappij.” INSPIREREND? “In het begin was ik sceptisch over de verschillende bijeenkomsten die RvN@ organiseert. Werken die wel? Ik merk nu dat het echt nieuwe contacten oplevert en een goede manier van netwerken is.” UITDAGING? “We zijn bezig het project breder te trekken. We focussen niet alleen op de zorg, maar ook op de arbeidsmarkt. Er zijn een hoop ideeën die we nu uit willen werken. Een kenniscentrum bijvoorbeeld, waar bedrijven terecht kunnen met diversiteitsvraagstukken. Daarvoor is voldoende mankracht nodig. Dus is het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen enthousiast maken én houden voor deze benadering.”

RvN@ / 38

DIVERSITEIT ALS KRACHT

AANJAGER: TURGAY TANKIR


P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

VERSNELD NAAR EEN DUURZAME WOONOMGEVING

de kansen van een energieneutrale toekomst In 2045 moeten alle huizen in het Rijk van Nijmegen energieneutraal zijn. Dat betekent dat we 100.000 woningen gaan verduurzamen. Energieneutrale woningen zijn niet alleen beter voor het milieu, maar ook goedkoper in gebruik. Deze verduurzaming kan een enorme impuls geven aan de economie in het Rijk van Nijmegen. Corporatiedirecteur Paul van Roosmalen spant zich in om deze transitie op gang te krijgen.

STAND VAN ZAKEN? “We zitten in de voorstelbaarheids-

fase. De overheid wil dat we niet langer afhankelijk blijven van aardgas en dat we de CO2-uitstoot terugbrengen tot nul. Daarom voeren we nu gesprekken met inwoners, ondernemers, overheden en andere betrokkenen over de vraag hoe we de energietransitie in het Rijk van Nijmegen kunnen vormgeven. Dit is niet echt een project. Het is meer een bewustwordingsproces: gaan beseffen dat alle woningen CO2-neutraal moeten worden. Of dat besef komende jaren landt, hangt af van het draagvlak in de maatschappij. Daarom wil ik nu reuring geven aan dit initiatief.” WAAR WILT U NAARTOE? “De transitie lukt alleen als

iedereen meedoet. In de eerste plaats natuurlijk de inwoners die in het Rijk van Nijmegen wonen. Maar ook de ondernemers die samen met het onderwijs een antwoord moeten vinden op de vraag welke technieken we gaan inzetten. Daarnaast heb je een stimulerende overheid en maatschappelijk ondernemerschap nodig. En banken die bereid zijn om de transitie met andere kapitaalverschaffers te financieren. Allemaal verschillende partijen dus, met ook allemaal verschillende belangen. Als we écht willen verduurzamen, is het belangrijk dat we over onze individuele belangen heen stappen. Daarom wil ik laten zien hoe die belangen samen kunnen komen in deze transitie. Natuurlijk, het gaat geld kosten, maar er liggen ook veel kansen.”

WELKE KANSEN LIGGEN HIER? “Als je 100.000 woningen wilt verduurzamen en het kost gemiddeld 50.000 euro per woning, heb je het over 5 miljard euro voor het Rijk van Nijmegen. Dat is 166 miljoen euro per jaar als je uitgaat van dertig overgangsjaren. Als je lokale aannemers en leveranciers inschakelt, komt dat geld ten goede aan de regionale economie. Bovendien kun je duizenden mensen extra aan het werk helpen. Ook ga je energie opwekken in de regio waar je ‘m gebruikt.” UITDAGINGEN? “In oktober hebben we met de betrokken partners binnen het Rijk van Nijmegen besloten dat we de overgang gaan vormgeven en ervaring opdoen in de wijk Hengstdal. Werkt het? Dan schalen we op. Zo kan deze aanpak binnen het Rijk van Nijmegen een blauwdruk vormen voor andere wijken. We starten nu met de businesscase waarin grote partijen gaan participeren.”

RvN@ / 39

VERSNELD NAAR EEN

DUURZAME WOONOMGEVING

AANJAGER: PAUL VAN ROOSMALEN


P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

WERKEN IN HET R vN

het regionale kenniscentrum voor jouw werkvragen Voldoende werkgelegenheid is een van de drijvende krachten achter het economische succes van het Rijk van Nijmegen. Christianne Bongers en Mariëtte Schapers van De Nieuwe Arbeid (DNA) zijn de aanjagers van het project Werken in het RvN. Daarin slaan zes partijen de handen ineen om samen het regionale kenniscentrum te worden voor werkzoekenden, werknemers en ondernemers.

STAND VAN ZAKEN? “We hebben een convenant gesloten

met onder meer WerkBedrijf en de Vrijwilligerscentrale. Nu kunnen we onze initiatieven stapelen om mensen aan het werk te helpen. En creëren we één plek waar in- en uitstroom van arbeid samenkomen. Ook werken we aan schema’s waarin voor ondernemers en werkzoekenden duidelijk wordt welke stappen ze moeten zetten om een antwoord krijgen op hun werkvraag.”

WAT GAAT GOED? “Voorheen opereerden verschillende

partijen in de regio los van elkaar. Nu weten ze elkaar steeds beter te vinden. Daardoor zijn we in staat programma’s op elkaar af te stemmen en gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren. Zo is de Dag van de Mobiliteit een regionaal evenement geworden. Mensen ervaren er wat andere organisaties of andere functies voor hen kunnen betekenen.” BELANGRIJKSTE MIJLPAAL? “Die Dag van de Mobiliteit!

Daarnaast krijg je goed zicht op de regionale arbeidsmarkt. Niet alleen werkzoekenden maar ook mensen die van baan willen of moeten veranderen. Die biedt je een kijkje in een andere sector. Je brengt talent in beeld en biedt ze toegang tot plekken waar ze geen directe ingang hebben.” MEERWAARDE VOOR DE REGIO? “We werken toe naar een

betere sociale economische positie van de regio. Het moet aantrekkelijk zijn om in het Rijk van Nijmegen te werken. Ook willen we voorkomen dat mensen thuis op de bank komen te zitten.”

UITDAGING? “Een fysiek punt creëren waar verschillende functies bij elkaar komen voor zowel de werkgever als de werkzoekende: een vraagbaak, vraag en aanbod, training en loopbaancoaching. De wens en de grote lijnen zijn er. Nu nog in de praktijk brengen!”

Daarbij wisselden 450 mensen een dag van baan. Gaaf was dat! Daarnaast ben ik trots op het convenant.”

INSPIREREND? “Ik vind het mooi om te zien hoe door de combinatie van initiatieven een grote bron ontstaat aan regionale kennis van de arbeidsmarkt. We brengen elkaar écht verder. Dat biedt kansen voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden.” WAT LEVERT HET OP? “Je helpt mensen aan het werk door

concreet banen aan te reiken en matches te maken.

RvN@ / 40

WERKEN IN HET RvN

AANJAGERS: CHRISTIANNE BONGERS EN MARIËTTE SCHAPERS


P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

RvN FOOD COMMUNITY

samenwerken aan een sterkere foodregio

In RvN Food Community wisselen dertien voedselbedrijven – ondernemingen die leveren aan de retail of groothandel – in het Rijk van Nijmegen ervaringen uit. Dit zijn familiebedrijven die zich richten op de voedselketen, van veld tot vork. Sinds 2017 gaan ze elk trimester bij een van de deelnemers op werkbezoek. Die verzorgt een bedrijfsrondleiding en een dialoog rond een actueel thema in de voedselketen. Aanjager van het project is Bjorn Claus, accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank Rijk van Nijmegen. STAND VAN ZAKEN? “De eerste twee bedrijfsbezoeken

en strategische dialoogsessies zijn geweest. Het is mooi om te zien dat deelnemers enthousiast zijn en de eerste samenwerkingen ontstaan. Zo kijken verschillende bedrijven naar mogelijkheden van gezamenlijke inkoop, verpakking en logistiek. Ook buigen ze zich over arbeidsmarkt: hoe werf en behoud je talent? Daarin kunnen ze veel van elkaar leren. Als Rabobank faciliteren we graag deze waardevolle foodcommunity.”

WAT GAAT GOED? “Partijen die eerder geen contact hadden, werken nu samen of helpen elkaar. Ze blijken met dezelfde vragen te worstelen: hoe ga je bijvoorbeeld om met de macht van een grote retailer? Nu ze samen optrekken, worden ze sterker.” SUCCESFACTOREN? “Deze bedrijven maken onderdeel uit van verschillende voedingsketens. Ze zien dat ze strategische waarde toevoegen en geen concurrenten van elkaar zijn. Daardoor winnen ze aan onderling vertrouwen en delen ze adviezen en netwerken.” BELANGRIJKSTE MIJLPAAL? “De eerste werkbijeenkomst bij Banken Champignons waarbij partijen voor het eerst samen waren. Iedereen deed actief mee. Zelfs de twijfelaars gingen om. Bovendien kwamen meteen belangrijke vraagstukken over personeel op tafel.”

en bedrijven die je vaak ziet. Dat is voor mij RvN@: deze beweging is ontstaan vanuit inwoners en bedrijven.” WAT LEVERT HET OP? “Alle deelnemers leren van elkaar en van het programma dat we bieden. Ondernemers leggen nieuwe contacten, gaan samenwerkingen aan en vergroten hun professionele netwerk. Dat leidt tot betere bedrijven en goed ondernemerschap.” MEERWAARDE VOOR DE REGIO? “Als individuele bedrijven elkaar opzoeken en meer produceren en afzetten, dan is er meer personeel nodig. Dit is goed voor de werkgelegenheid. Daarvan profiteert uiteindelijk de regio.” UITDAGING? “Het vergroten van de professionaliteit in de foodsector en aanverwante sectoren. Dat kan door ontmoetingen te organiseren met topexperts. Of door samenwerking met de HAN te bevorderen. Studenten kunnen researchprojecten uitvoeren voor voedselbedrijven zonder researchafdeling. Op die manier maken jongeren kennis met interessante werkgevers in de regio en vice versa.”

INSPIREREND? “De aftrap in de Kube. Daar waren honder-

den mensen aanwezig. En juist niet van de instellingen

RvN@ / 41

RvN FOOD COMMUNITY

AANJAGER: BJORN CLAUS


EEN STAPEL KAARTJES EN EEN HOOFD VOL PLANNEN MEELOPEN TIJDENS MEETING OF MINDS


R EP O R TAG E

14:07 Thijmen van Nijnanten vóór het officiële startschot: “Fijn dat ook mensen van de verschillende gemeenten aanwezig zijn.”

Vol positieve energie stapt Thijmen van Nijnanten van project Zonnedakconferentie binnen bij de Meeting of Minds (MOM) rondom het thema duurzaamheid. Vandaag kunnen communityleden van duurzame projecten contact leggen met financiers, business experts, verbinders en doeners uit de regio. De deelnemers gaan door een soort wasstraat – omgedoopt tot ‘waarmaakstraat’ – van professionals. Wat voor wasbeurt kan het zonnedakproject van Thijmen verder helpen? “Alles wat de instap voor ondernemers nog laagdrempeliger maakt.”

15:11 Thijmen luistert naar de kick-off van moderator Nils Roemen.

Het officiële startschot voor de meeting heeft nog niet geklonken, maar overal verspreid staan al groepjes mensen geanimeerd te praten. Zo ook Thijmen van Nijnanten die vandaag veel bruikbare contacten hoopt te leggen die het project Zonnedakconferentie een extra impuls gaan geven. “Daar op tafel staat een bordje ‘financiers’, dat kan wel eens een goede aftrap voor deze middag zijn.” Dan, verrast: “Hé, daar heb je Volkert.” Thijmen begroet zijn collega, die hij hier niet verwacht had. Wel praktisch, want met twee projectafgevaardigden spreek je op zo’n meeting nóg meer professionals dan in je eentje. ONBENUTTE DAKEN

Thijmen van Nijnanten is verbonden aan het project Zonnedakconferentie, net als aanjager Volkert Vintges. Ze zijn vanuit verschillende achtergronden in dit duurzaamheidsproject gestapt. Volkert is initiatiefnemer en directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Thijmen werkt bij Locol, dat door heel Nederland lokale energieprojecten faciliteert en met succes de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken hielp versnellen. Daarop vroeg Provincie Gelderland Locol ook voor hen

RvN@ / 43


R EP O R TAG E

15:52 Snel even notities maken: kan hij aanspraak maken op aanjaaggeld? En hoe vergroot hij het bereik van zijn project?

aan de slag te gaan. Binnen RvN@ bundelen beiden nu kennis en kracht op regionaal niveau. “Het gaat om daken van 500m2 of groter van winkelpanden of bedrijven. Die blijven vaak onbenut. Energie opwekken is nu eenmaal geen core business voor ondernemers; het kost te veel tijd en geld. Wij willen de drempel voor ondernemers verlagen. Tijdens de zonnedakconferenties brengen we aanbieders van zonnepanelen en dakeigenaren samen. Daar bieden we ondernemers drie concrete businessmodellen: 1. zelf investeren in zonnepanelen en zelf de energie gebruiken. 2. een externe investeerder en zelf de energie gebruiken of 3. het dak verhuren aan derden, bijvoorbeeld een lokale coöperatie.” VOEL JE VRIJ

Werving en financiering, dat zijn voor vandaag de twee belangrijkste gesprekspunten, neemt Thijmen zich voor. Hij verdiept zich in het lijstje met aanwezigen. “Kijk, er zijn ook mensen van de gemeenten Heumen, Wijchen en Beuningen. Dat is interessant. Wij denken er namelijk over onze werving te kanaliseren. Dus onze zonnedakbijeenkomsten misschien per gemeente of – nog kleinschaliger – per bedrijventerrein te organiseren. Dan kun je bijvoorbeeld tijdens een ledenvergadering van zo’n

bedrijfsterreinvereniging je project presenteren. Op die manier bereik je in één keer alle ondernemers. Mogelijk dat die gemeenten daar zelf nog ideeën over hebben.” Dan nemen de organisatoren het woord. Nils Roemen, moderator van RvN@, legt uit wat de bedoeling is: “Schuif aan bij de deskundigen waar je iets aan denkt te hebben. Je kunt financieringsopties bespreken, je businesscase aanscherpen, nieuwe verbindingen maken, je marketingmogelijkheden bekijken. Voel je vrij om te gaan en te staan waar je wilt. Bepaal je eigen tijdsindeling. En: blijf vooral niet zitten uit beleefdheid, maar loop gerust verder of ga desgewenst naar huis als je al genoeg weet.” Dat laatste doet uiteindelijk niemand; er zijn te veel interessante sparringpartners aanwezig.

“Door te praten met mensen die van buitenaf naar je project kijken, krijg je weer nieuwe inzichten” TIPS EN SUGGESTIES

“Eerst maar eens naar de financiële tafel.” Samen met

RvN@ / 44


R EP O R TAG E

16:08 Even aanschuiven bij de financiële tafel, waar hij tips krijgt van subsidiespecialisten.

Volkert schuift Thijmen aan bij de subsidiespecialisten, twee heren van MRK ONE die helpen een passende subsidie te vinden voor innovatieve projecten. Thijmen schets de situatie: “We kunnen ondernemers nog beter motiveren wanneer we een financier of subsidieregeling aan ons project weten te verbinden. Uit de enquête die we na de eerste Gelderse Zonnedaken Conferentie rondstuurden, bleek dat veel dakeigenaren graag een compleet pakket aangeboden krijgen. Uiteindelijk willen we

“Werving en financiering, dat zijn voor vandaag mijn twee belangrijkste gesprekspunten” hen een volledig gefinancierde oplossing kunnen presenteren.” Tips en suggesties vliegen over de tafel. Heeft Thijmen al aanjaaggeld van RvN@ gekregen en kent hij het Crowdfunding project? Is er een commerciële opzet mogelijk of willen ze objectief blijven? Hoe zit het trouwens met de financiering van de zonnedakconferenties? Er valt zoveel te bespreken, te veel voor nu. Visitekaartjes wisselen van eigenaar en Thijmen loopt

verder de ‘waarmaakstraat’ in. Daar botst hij op tegen de eigenaar van Local Games, die projecten in een webgame vertaalt. “Ja, dat is wel iets voor ons. Een game kan mogelijk helpen om onze complexe ideeën simpeler te maken. Ik ga je zeker bellen.” LONKEND PERSPECTIEF

“Ons doel? In 2025 willen we minstens 100.000 zonnepanelen op grote daken geplaatst hebben.” Thijmen is aangeschoven bij de illustrator van Aanblazer die deelnemers helpt hun project visueel te verhelderen in een ‘lonkend perspectief’. Op de flipover is al een deel van zijn verhaal opgetekend. ‘Stap 1: Eerste zonnedakconferentie mei 2017. Hoge opkomst. Resultaat: 2.500 zonnepanelen in de pijplijn. Nog veel potentie in de regio.’ De illustrator Maaike Borsboom vraagt hem naar stap 2. Dat dwingt Thijmen tot nadenken. Want wat gaat hij nu eerst doen, wil zij weten: een standaardmodel voor dakeigenaren opstellen of de financiering regelen? Thijmen beseft dat zijn uitleg nog niet heel chronologisch is. Het papier flipt over: nieuw vel, nieuwe illustratie. Zijn verhaal wint geleidelijk aan helderheid. “Bijzonder. Door al die vragen die je jezelf soms niet eens stelt, ontdek ik een aantal punten waarover we als

RvN@ / 45


R EP O R TAG E

Vroeger vertrekken doet niemand; er zijn te veel interessante sparringpartners aanwezig

16:21 Illustrator Maaike Borsboom helpt Thijmen zijn verhaal te verhelderen. Wat wordt zijn stappenplan?

team nog eens goed moeten nadenken.” INZICHT

Thijmen zoekt Volkert, die hem op de hoogte brengt van wat hij in de tussentijd heeft besproken met de gemeente-afgevaardigden. Dan lopen ze de vervolgstappen door. Beiden zijn tot het inzicht gekomen dat de financiering voorrang moet krijgen. Thijmen maakt plannen. “Ik ga binnenkort MRK ONE bellen voor een afspraak. Het zou helemaal mooi zijn als een bank zich aan ons project wil verbinden. Rabobank bijvoorbeeld, een echt lokale bank. En we moeten in overleg gaan met andere projecten van RvN@ zoals het Platform Crowdfunding, Smart Business Parc van bedrijventerrein Bijsterhuizen en de Nieuwe Winkelstraat.” AANRADER

Dan klinkt het eindsignaal. Tijd om naar de avondmeeting te vertrekken: het Vuurstaren. De tijd ging sneller dan verwacht, dus worden op de valreep adressen en kaartjes uitgewisseld. Thijmen is enthousiast over het verloop: “Een heel waardevolle middag. Dit kan ik echt iedereen aanraden. Aanjagers, maar ook mensen die zich bij een project willen aansluiten of iets kunnen bieden. Je doet op zo’n middag veel nieuwe inzichten op

door met deskundigen te praten, die vanuit een heel ander perspectief naar je project kijken. De volgende MoM, over leefbaarheid, lijkt me ook interessant, want connecties leggen gaat verder dan je eigen community.” Met een stapel visitekaartjes op zak, een groot vel ‘lonkend perspectief’ en een hoofd vol plannen verlaat Thijmen glimmend de wasstraat, eh, waarmaakstraat. “Dit was heel tof!” • Meer informatie over het project Zonnedakconferentie MEETING OF MINDS

RvN@ organiseert dit jaar meerdere MoM’s: meetings waar initiatiefnemers snel contacten leggen met partijen die hun project kunnen versterken. Alle betrokkenen van de projecten van RvN@ zijn hier welkom, maar ook nieuwe initiatieven en aanbieders die een project verder op weg willen helpen. Heb je een innovatief idee, praktische inbreng of wil je je aansluiten bij een project? Kom dan naar de volgende MoM. Check de agenda op de website, www.rvnhub.nl

RvN@ / 46


2017

Onze impact in 8

nieuwe projecten

2.800

3

actieve verbindingen

werkervaringsplekken

€70.000,-

1.100

17

50

aanjaaggeld

meet-ups

actieve leden

studenten

200

bezoekers/deelnemers landelijk politiek debat over de regio

400

100

10

50

7

2

3

4 thematische

1

4

bezoekers aanjagersbijeenkomsten bezoeken aan ondernemersverenigingen gemeenten

betrokken campussen provincie

RvN@KORT nieuws

bezoekers vuurstaarsessies bezoekers evenementen labs

Practise what you teach Het valt niet altijd mee om theorie te koppelen aan de praktijk. Het project Practise what you teach doet iets met dit gegeven, door mensen uit het bedrijfsleven uit te nodigen om les te geven op scholen. En scholen op hun beurt mee te laten werken in het bedrijfsleven. Het zorgt voor een verrijking van de lesprogramma’s. Bovendien zijn leerlingen beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Het project kende een lange aanloop. Dit najaar kreeg het ineens een flinke boost toen het lukte de initiatieven Technieklab Beuningen, Junior Technovium Wijchen, TechLokaal Maas en Waal en Junior Technovium Nijmegen met succes aan elkaar te verbinden. Doel is het aanbod te verbreden en de ontwikkeling van scholieren te stimuleren. Zij hebben via de vier techniekcentra toegang tot educatieve ‘ontdekplekken’ en workshops.

Master Minds

conferenties

Meeting of Minds

RvN@ / 47

WIST JE DAT… verschillende partijen binnen RvN@ aan méér woongelegenheid voor expats hebben gewerkt? Resultaat: 125 nieuwe expatwoningen in het NEBOklooster te Nijmegen.


on fire A R T I K EL A A N D U I D I N G

Afgelopen september laaide een vuur op midden in het Beuningse landschap. Ondernemers uit de hele regio kwamen op recreatielanderij Hof van Wezel samen voor een wel heel bijzonder werkoverleg: een vuurstaarsessie. Rondom het flikkerende vuur bespraken tientallen aanwezigen nieuwe ideeën en inzichten. Ze maakten de balans op. Hoe staan we ervoor samen? Hoe laten we deze mooie regio nóg meer vlammen? We spraken een aantal aanwezigen over hun ambities voor de regio én de beweging RvN@.

gesprekken hier hebben “   De soms een zakelijk karakter, maar je wisselt ook dromen uit. Deze regio is relatief klein, het is erg ‘ons kent ons’. En dat bedoel ik positief. Mensen bundelen hun krachten. De grootste winst van een bijeenkomst als deze is dat het de verbinding met elkaar vergroot. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Mensen zijn open naar elkaar toe. Dat werkt aanstekelijk.

TURGAY TANKIR

aanjager Diversiteit als kracht en voorzitter Huis voor de Binnenstad Nijmegen

wilden een alternatief “   We voor de bijeenkomst aan de

vergadertafel. Normaal kom je samen om te knallen. Nu wilden we juist die vaart eruit halen en een laag dieper gaan. We zochten een plek waar je bespreekt wat je écht bezighoudt. En dat gaat zoveel beter bij een kampvuur. Zonder poespas, met een hamburger en een drankje erbij. We gaan waarschijnlijk nog tot diep in de nacht door.

NILS ROEMEN

gastspreker Durf te vragen: op de stip, en CHRISTIANNE BONGERS aanjager Werken in het RvN

RvN@ / 48

RvN@LAB willen we “   Met laten zien dat de regio barst

van de talenten. Van ROC, HAN en Radboud Universiteit. Maar ook van net daarbuiten via Jimmy’s en Ieder Talent Telt. We laten aan de talenten zien dat de regio barst van de kansen. Samen gaan we aan het werk!

HAN ROUWENHORST aanjager RvN@LAB


A R T I K EL A A N D U I D I N G

overheid in Nederland is natuurlijk “   De op orde, maar we moeten ons systeem wel blijven uitdagen. Daarom is het mooi dat leuke en slimme mensen de regio met hun denkkracht en creativiteit vooruithelpen.

JAN ZOETELIEF

wethouder gemeente Nijmegen

kun je leren! Of een “   Ondernemen onderneming slaagt, hangt niet

alleen af van de kwaliteiten van de ondernemer; begeleiding en kennisdeling zijn minstens zo belangrijk. Dat is wat we met StartUp bieden. En dat past goed binnen de filosofie van RvN@. Ik sprak hier bijvoorbeeld iemand over een vraagstuk waar ik al een tijd mee zat, en hij bleek precies de juiste mensen te kennen om het op te lossen. Zo zie je maar: het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.

DICK BOS

aanjager StartUp Nijmegen

zijn hier ook om te dromen over “   We de kansen van het Rijk van Nijmegen leuk is: de gemeente Heumen “   Wat telt ruim 16.000

inwoners en beslaat maar een klein deel van de hele regio. Maar in onze samenwerking met andere gemeenten doet onze omvang er niet toe. Gaat het goed in Nijmegen of Beuningen, dan profiteert Heumen daarvan, en andersom natuurlijk ook. De meerwaarde van een avond als deze is dat je samenkomt in een informele setting. Het versterkt het onderling vertrouwen.

ERIC LAURANT

en samen onze impact te vergroten. Martin Luther King zei ooit niet voor niets: ‘I have a dream’. Als hij had gezegd: ‘Ik heb een businessplan’, had dat toch minder indruk gemaakt.

RONALD MIGO

medeoprichter RvN@

wethouder gemeente Heumen

RvN@ / 49

Het Vuurstaren gemist? Geen zorgen. RvN@ organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ondernemers en beslissers in de regio. Houd vooral onze website en socialemediakanalen in de gaten voor komende events!


P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

TECKLE INNOVATIESERVICE

maak jouw innovatieve droom werkelijkheid

Teckle Innovatieservice, de groei- en innovatiedesk van Rabobank, helpt ondernemers om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen én te vermarkten. Bijvoorbeeld met kapitaal, maar ook met de inzet van marktkennis en netwerk. Aanjager is Boudewijn Smits, manager Bedrijven Grootzakelijk bij Rabobank Rijk van Nijmegen. STAND VAN ZAKEN? “We weten ondernemers steeds

beter te vinden. En zij ons ook. Bijvoorbeeld via de innovatiedesk op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Daar zitten we samen met een aantal andere partijen (Oost NL, Science Meets Business, Health Valley, Business Centre Semiconductors en Mercator Incubator) echt bij de bron van de ideeën. Daarnaast hebben we met enige regelmaat een innovatiecafé waar ondernemers ervaringen delen en hun netwerk kunnen uitbreiden.“

WAT GAAT GOED? “Als je een goed idee hebt, draai je nog niet meteen een omzet waarmee je je investering kunt terugverdienen. Voor banken is het daarom lastig innovatieve bedrijven te financieren. Bij Teckle Innovatieservice kijken we naar concrete oplossingen in plaats van te benadrukken wat (nog) niet gaat. We helpen ondernemers in de fase waarin een idee moet uitgroeien tot een innovatief product.” SUCCESFACTOREN? “Bij een bank denk je al snel aan kapi-

taalverstrekking, wat ook een belangrijk deel van ons verhaal is. Maar we doen méér. We sparren over businessplannen. En we weten de weg naar kennis, netwerk en – niet bancair – kapitaal. We helpen ondernemers contact te leggen met partijen uit ons klantenbestand. Zo helpen we onze klanten om hun ambities waar te maken. Daar zetten we graag stappen extra voor!”

INSPIREREND? “De kruisbestuiving binnen RvN@. Toen ik vroeg hoe we innovatieve ondernemers kunnen bereiken, kreeg ik meteen tips: ga daar eens mee praten. Via RvN@ bouw je sneller een groot netwerk op.” WAT LEVERT HET OP? “Je helpt deelnemers om hun dro-

men te realiseren door simpelweg vragen te beantwoorden en verbindingen te leggen. Daardoor kan een idee uitgroeien uit tot een succesvolle onderneming.”

MEERWAARDE VOOR DE REGIO? “Voor economische groei is continue vernieuwing nodig. Innovatie creëert werkgelegenheid en stimuleert het ontstaan van samenwerkingsverbanden. De aanwezigheid van die andere ondernemingen maakt het voor bedrijven weer aantrekkelijker hier te blijven en trekt nieuwe ondernemingen aan.” UITDAGING? “We blijven continu antwoorden zoeken op de vraag: hoe kunnen we klanten écht verder helpen, zeker in de beginfase? Hoe helpen we ze met méér dan met bancaire financiering? En hoe zorgen we ervoor dat de ondernemers naar ons toe blijven komen? Meerwaarde blijven bieden, dát is onze uitdaging.”

BELANGRIJKSTE MIJLPAAL? “Dat zijn er meerdere: de ope-

ning van de innovatiedesk, elk succesvol innovatiecafé en tastbare resultaten met klanten, zoals ondernemers die snel groeien.”

RvN@ / 50

TECKLE INNOVATIESERVICE

AANJAGER: BOUDEWIJN SMITS


P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID

bewust omgaan met geld

Goed met geld omgaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het project Financiële zelfredzaamheid zorgt ervoor dat meer mensen bewust met hun geld omgaan en ervan kunnen rondkomen. Partners in het project zijn onder andere: Rabobank, gemeenten, Humanitas, vrijwilligersorganisaties en zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen. Aanjager is Eugenie Stevens-Thijssen, manager Particulieren bij Rabobank Rijk van Nijmegen. STAND VAN ZAKEN? “Dit jaar hebben we verschillende partijen bijeengebracht die zich bezighouden met financiële zelfredzaamheid. Dan gaat het om: voorlichting, preventie, schuldsignalering, hulpverlening, ontwikkeling en nazorg. De vraag was: hoe kunnen wij door samenwerking de financiële zelfredzaamheid van de regio versneld vergroten? Tijdens een vervolgbijeenkomst hebben we initiatieven besproken waar nu drie concrete projecten uit rollen. De focus ligt op het voorkomen van schulden, maar ook op vroege signalering van schuldproblemen en goede schuldhulpverlening.” WAT GAAT GOED? “De samenwerking met diverse partijen in dit netwerk loopt lekker. En we voelen dat alle partners een actieve bijdrage willen leveren. Het enthousiasme waarmee direct na onze oproep vier projectinitiatieven werden aangemeld, geeft aan hoe betrokken mensen zijn en wat de noodzaak van dit project is.” SUCCESFACTOREN? “Het gaat hier om een maatschappelijk issue dat veel mensen raakt. In crisistijd lopen schulden snel op. Daarnaast is het gemakkelijker geworden digitaal schulden te maken. Door betrokken instanties samen te brengen, kun je mensen met schulden juist dat stapje vooruit helpen.”

INSPIREREND? “Dat de projecten onderling van elkaars netwerk gebruik kunnen maken, ook al houden we ons met compleet andere thema’s bezig. Bovendien is het gaaf om te zien hoe ver sommige projecten al zijn, en wat eruit is gekomen.” WAT LEVERT HET OP? “We bieden jongeren en ouderen handvatten om zelfstandig met financiën om te gaan. Hebben ze schulden, dan brengen we hen in contact met de juiste instanties. Door voorlichting te geven, proberen we te voorkomen dat mensen schulden opbouwen.” MEERWAARDE VOOR DE REGIO? “Wie minder geldzorgen heeft, is gelukkiger. Werkgevers hebben hier profijt van: het verzuim neemt af en de productiviteit neemt toe.” UITDAGING? “Duurzame resultaten behalen. De onderliggende projecten moeten iets opleveren voor langere tijd, zodat mensen uit de schulden blíjven en financieel zelfredzaam zijn. Een andere uitdaging is dat we een appèl doen op iedereen in de regio – inwoners en bedrijven – om oog te hebben voor mensen met wie het financieel gezien niet goed gaat.”

BELANGRIJKSTE MIJLPAAL? “De startbijeenkomst afgelopen juni. Er waren zó veel partijen aanwezig met de wil om hier samen mee aan de slag te gaan. Daardoor wist ik: ja, hier moeten we mee doorgaan.”

RvN@ / 51

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID

AANJAGER: EUGENIE STEVENS-THIJSSEN


P RO J E C T E N I N T H E P I C T U R E

RvN@LAB

jonge talenten lossen rvn-vraagstukken op

RvN@LAB is een nieuwe, dynamische plek waar studenten uit verschillende onderwijslagen samen met instellingen antwoorden vinden op vraagstukken uit de RvN@-projecten. Aanjager is Han Rouwenhorst.

STAND VAN ZAKEN? “We hebben de juiste vorm voor

RvN@LAB gevonden. We zijn nu een programma dat projecten ondersteunt. Projecten waarin studenten uit de regio een belangrijke rol spelen in de vernieuwing, verduurzaming, vitalisering en groei van de economie. Hoe het werkt? Leden van RvN@ hebben een vraag. De jonge talenten gaan daarmee aan het werk en maken gebruik van de kennis en kunde die aanwezig is binnen RvN@ om tot een oplossing te komen.”

WAT GAAT GOED? “RvN@LAB gaat uit van de jongere zelf. Dit is niet ‘u vraagt, wij draaien’. Zij denken eerst goed na over de vraag. Is deze wel goed geformuleerd? Of is er aanpassing of aanscherping nodig? Door jongeren eigenaar te maken van de opdrachtformulering, vergroot je hun betrokkenheid.” BELANGRIJKSTE MOMENT? “Het enthousiasme waarmee

ons verhaal ontvangen wordt. Ik sprak bijvoorbeeld bij een vuurstaarbijeenkomst een Beuningse ondernemer, die meteen jongeren in zijn bedrijf wil uitnodigen. En een directeur van de PABO wil haar studenten in contact brengen met het LAB. Niet alleen ik ben enthousiast, zij zien er dus ook wat in!”

inzichten op: oplossingen waar ze zelf niet aan hadden gedacht. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de student ziet wat er mogelijk is in onze regio en de opdrachtgever ziet welke talenten er zijn.” MEERWAARDE VOOR DE REGIO? “We bouwen aan een

platform van en voor jonge talenten in onze regio. Dat gebeurt via LABteams, een soort denktanks, en via LABstages. Op het LABpodium, een maandelijkse bijeenkomst in De Villa in Nijmegen, krijgen jonge talenten de kans om hun thema’s onder de aandacht te brengen – in de hele regio.”

UITDAGING? “Voor 1 januari 2018 wil ik een groep van minimaal dertig enthousiaste jongeren bijeen hebben. Daaruit worden LABteams samengesteld. Een eerste groep is inmiddels aan het werk met een vraag vanuit Duurzaam en Gezond aan tafel. Twee LABteams rondom het ‘nieuwe wonen’ zijn in voorbereiding. Maar ik daag leden van onze beweging graag uit. Als er meer opdrachten zijn: durf te vragen!”

WAT LEVERT HET OP? “Jongeren laten zien wat ze kunnen

en leren hoe de praktijk kan profiteren van hun kennis. Voor de ondernemer of instelling levert het nieuwe

RvN@ / 52

RvN@LAB

AANJAGER: HAN ROUWENHORST


projectenoverzicht

In de voorgaande pagina’s hebben we ‘slechts’ een paar projecten van RvN@ uitgelicht. Maar is er natuurlijk méér. Hieronder vind je een volledig overzicht van alle lopende projecten en de nieuwkomers.

LOPENDE PROJECTEN PROJECT All inclusive wijken in het RvN Business Generator Health & High Tech Circulaire economie RvN De Nieuwe winkelstraat Diversiteit als kracht Duurzaam en Gezond aan tafel Financiële zelfredzaamheid RvN Ondernemende Nijmeegse Studenten Practise what you teach Praktijkhuis voor ondernemers RvN@LAB Silver valley RvN Smart Business Parc StartUp Nijmegen Summer Capital Teckle Innovatieservice Versneld naar een duurzame woonomgeving Versterken organiserend vermogen LEC Regio Nijmegen Werken in het RvN Woningen voor expats en kenniswerkers in RvN Young in Business Zonnedakconferentie Zorgeloos op vakantie

AANJAGER(S) Carla Onderlinden John Schalken Gerard van Gorkum Martin Visser Turgay Tankir en Wim Muilenburg Koen Nouws Keij Eugenie Stevens-Thijssen Dianne de Gee Leon Eijkhout Evert Lensink Han Rouwenhorst Toke Piket Pieter Bergshoeff Dick Bos Jan van der Meer en Rosalie Thomassen Boudewijn Smits Paul van Roosmalen Gerard Jansen Christianne Bongers en Mariëtte Schapers Wessel Meijer Justin Janssen Volkert Vintges en Thijmen van Nijnanten Sylvia Fleuren

NIEUW PROJECT Age Friendly Region Crowdfunding in RvN Flexibel wonen in RvN NovioMatch ICT Ondernemers gematcht RvN Food Community

RvN@ / 53

AANJAGER Carlijn Scheijmans (initiatiefnemer) Koen van Vliet Luc Wolpert Roel Croes Patrick Jansen Bjorn Claus


prikbord

NOVIOMATCH ICT

ICT-ondernemers slaan de handen ineen om ICT-talent in de regio een podium te geven en hen voor de regio te behouden. Ben jij een ICT’er en wil je weten welke bedrijven een uitdaging voor je hebben? Neem contact met ons op! www.rvnhub.nl

#dtv

Zorgeloos op vakantie zoekt campingondernemers en hoteliers. Wij organiseren vakanties voor mensen die zorg nodig hebben en hun begeleiders. Bied jij accommodaties aan en zie jij een samenwerking wel zitten? Sluit je dan bij ons aan www.rvnhub.nl

DOE MEE!

RvN@ brengt ondernemende geesten bij elkaar. Heb jij een vraag voor andere ondernemers? Of wissel je graag ideeĂŤn uit? Kom naar de bijeenkomsten van RvN@, zoals Durf te vragen: op de stip, Meeting of Minds of de meet-ups! Check de agenda op onze website.

Ondernemers opgelet! Misschien is jouw afval grondstof voor een ander. Het LokaliteitenKabinet is voorloper op het gebied van circulair design. Zij zoeken nieuwe bestemmingen voor afval en koppelen lokale ondernemers aan elkaar. Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.lokaliteitenkabinet.nl

Jong talent gezocht!

RvN@LAB heeft ruimte voor jong talent! Ben jij op zoek naar een werkplek of stage? Kun jij niet wachten om te laten zien wat je in je mars hebt? Dan willen we jou graag ontmoeten. Iedere laatste maandag van de maand organiseert RvN@ het LABpodium, bij De Villa aan de Oranjesingel. Kom je een kijkje nemen?

RvN@ / 54

O

FOTO: DUNCAN DE FEY

LOKALITEITENKABINET

ngebruikt

terrein?

Hoe benut je ongebruikte ruimte in de regio? Samen met studenten zoeken we mogelijkheden om op tijdelijk ongebruikte terreinen duurzame leef- en woonomgevingen op te zetten. Denk daarbij aan waterwoningen en Urban Mini Homes. Weet jij een locatie voor deze woningen? Geef het door via: www.rvnhub.nl


U I T VO ER I N GS AG EN DA

THE NEXT STEP PROGRAMMERING RvN@

In de afgelopen anderhalf jaar zijn onder de vlag van RvN@ maar liefst dertig projecten opgezet om de sociaal-economische krachtvan onze regio te versterken. RvN@ is een echte netwerkorganisatie – en daar zijn we trots op. Maar we zijn veel meer dan dat. Omdat onze deelnemers niet alleen netwerken, maar ook het lef hebben om écht samen aan de slag te gaan, maken we het verschil. Samen ontwikkelen we concrete nieuwe ideeën, producten en diensten waar inwoners, ondernemers en kennisinstellingen in onze regio (en uiteraard ook daarbuiten) hun voordeel mee kunnen doen.

BEWEGING RvN@ Sociaal-economische uitvoeringsagenda

Programmalijnen

Ondersteund door

Ondernemen Ontwikkelen Leven

Ruimte Agenda Succes

Programma’s

Data Links

THE NEXT STEP: EEN ROBUUSTE PROGRAMMERING VOOR ECONOMISCHE GROEI, INNOVATIE EN WELZIJN IN ONZE REGIO

RvN@ is toe aan een next step. Gesterkt door de internationale voorbeelden uit Barcelona en Boston (zie p. 20) ontwikkelen we momenteel achttien breed toegankelijke programma’s van concrete producten en diensten waar je zo op kunt intekenen. En daar komen er nog meer bij! We beginnen daarbij niet ‘from scratch’. We starten juist met het slim bundelen van bestaande initiatieven – en schalen op waar mogelijk. De komende maanden lanceren we een complete uitvoeringsagenda met diverse programma’s, gericht op economische groei, innovatie en welzijn in de regio. WAT VERSTAAN WE ONDER EEN RvN@-PROGRAMMA?

Een RvN@-programma pakt een complex sociaaleconomisch probleem aan. Dat doen we samen met alle partijen die baat hebben bij de oplossing én elkaar daarbij keihard nodig hebben. Samen met alle betrokkenen formuleren we een gezamenlijke ambitie en agenda. Daarbij maken we slim en optimaal gebruik van de aanwezige kennis, middelen en invloed. In de programma’s sturen we op (kwalitatieve) effecten zoals: beter, sneller en duurzamer. De daadwerkelijke impact van programma’s meten we in de projecten en initiatieven die door het programma opgestart worden. Om alvast meer inzicht te geven en gevoel te krijgen bij wat een programma voor jou kan betekenen, lichten we er een aantal kort toe:

Projecten

RvN@ / 55


U I T VO ER I N GS AG EN DA

RvN@houdt talent in de regio

RvN@onderneemt in food

In het Rijk van Nijmegen studeren jaarlijks duizenden studenten af aan de RU, de HAN of het ROC. Een groot deel van die studenten verlaat onze regio om elders carrière te gaan maken. Zonde! RvN@houdt talent in de regio initieert, stimuleert en faciliteert de ontmoeting tussen jonge talenten, ondernemers en bestuurders. Het doel? Talenten voor de regio behouden, opdat ze een bijdrage kunnen leveren aan de innovatie in het Rijk van Nijmegen.

RvN@onderneemt in food richt zich op de hele voedselketen: ‘van veld tot vork’. Doelgroep van dit programma zijn regionale familiebedrijven die waarde creëren in de voedingsketen en tegelijkertijd leveren aan retail of groothandel. Het doel? Benchmarken en leren van elkaar. Zodat we samen werken aan een stabiele voedselmarkt. Met goede, gezonde, duurzaam geproduceerde producten en minder verspilling.

WAT BIEDT HET PROGRAMMA?

WAT BIEDT HET PROGRAMMA?

De uitvoerende organisatie van RvN@houdt talent in de regio, is @LAB, met de onderdelen: 1. LABteams Multidisciplinaire LABteams met talenten van verschillende niveaus werken aan opdrachten van de beweging RvN@ of van externe opdrachtgevers. Het resultaat is altijd een combinatie van een inhoudelijk advies en een tastbaar eindproduct. 2. LABstage Een LABstage is niet gericht op het onderwijs, maar op de behoefte en wensen van de ondernemer. De rol van LABstage is het matchen van ondernemer en talent en vervolgens het coachen en superviseren van de talenten die de opdracht van de ondernemer uitvoeren. 3. LAB@work Samen met het project Werken in het RvN creëert LAB@work werkervaringsplaatsen. 4. LABsafari Jonge talenten gaan minimaal twee keer per jaar op safari door het Rijk van Nijmegen. Samen gaan ze in een bus langs bij interessante bedrijven en organisaties.

Het programma is sterk gericht op het aanbieden van kennis en een netwerk waarbij je zelf bepaalt wat je ophaalt en brengt. Elke ondernemer in de voedingsketen die levert aan de retail of groothandel en daarmee dichtbij de consument staat, kan meedoen. We ontmoeten elkaar in inspirerende omgevingen, komen samen tot nieuwe inzichten, breiden ons netwerk uit, creëren nieuwe business en zorgen voor businessondersteuning. MEEDOEN?

Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen? Meld je dan aan bij Bjorn Claus, accountmanager Grootzakelijk binnen Rabobank Rijk van Nijmegen. CONTACTGEGEVENS

Uitvoeringsorganisatie Rabobank Rijk van Nijmegen Contactpersoon Bjorn Claus T 06 22 77 81 42 E bjorn.claus@rabobank.nl Locatie Keizer Karel Plein 1

5. LABpodium Op het LABpodium laten jonge talenten zien wat zij ontwikkeld hebben. Het LABpodium staat in De Villa aan de Oranjesingel in Nijmegen, maar gaat ook op reis door de regio. MEEDOEN?

Elke jongere, en elke deelnemer van RvN is welkom bij RvN@houdt talent in de regio. Iedereen mag meedoen aan het LABpodium en de LABsafari. Voor deelname aan de LABteams, LABstage en LAB@work geldt een intakeprocedure. Meer weten? Neem dan contact op met Han Rouwenhorst.

Studenten tijdens de Hackathon in het Goffertstadion, waar ze actief meedachten over diverse vraagstukken.

CONTACTGEGEVENS

Uitvoeringsorganisatie Stichting (I.O) RvN@LAB Contactpersoon Han Rouwenhorst T 06 14 70 30 11 E lab@rvnhub.nl Locatie Keizer Karelplein 1 RvN@ / 56


U I T VO ER I N GS AG EN DA

RvN@onderneemt in winkelgebieden

RvN@verkort voedselketens

Als winkelgebied aantrekkelijk blijven in dit internettijdperk? Het kan! Tenminste, als alle betrokken stakeholders er samen de schouders onder zetten. Het programma RvN@onderneemt in winkelgebieden – onderdeel van het landelijk platform De Nieuwe Winkelstraat – bewijst dat inmiddels in Malden, Beuningen, Groesbeek, Druten én Nijmegen. Het doel? Bruisende, aantrekkelijke winkelcentra die bijdragen aan de leefbaarheid en economische kracht van onze regio. Met meer bezoekers, meer omzet, meer werkgelegenheid, minder faillissementen en minder leegstand.

Een korte, directe keten van boer naar klant in de regio. Eerlijke prijzen voor eerlijke producten. Betere, verse maaltijden, met bekende smaken uit de streek, voor mensen die afhankelijk zijn van de keukens in de zorg. Dat is winst voor iedereen!

WAT BIEDT HET PROGRAMMA?

We brengen ondernemers (winkeliers, horeca en vastgoed), centrummanagement en de lokale overheid bij elkaar, stimuleren de samenwerking en verzorgen workshops en opleidingen. Het programma bestaat uit drie onderdelen: 1. In actie trajecten – verzorgd door retailspecialisten van het platform De Nieuwe Winkelstraat, dat inmiddels in meer dan honderd Nederlandse winkelgebieden actief is. Na een intake volgt een op maat gemaakt stappenplan voor jouw winkelgebied met: analyse, schouw, werksessie, actieplan en afronding. Kijk voor meer informatie op: www.platformdenieuwewinkelstraat.nl 2. Periodieke inspiratiesessies en voortgangsbesprekingen van In actie trajecten, bedoeld voor het winkelcentrummanagement. 3. Minimasters winkelgebieden – acht inspirerende masterclasses over nieuwe trends en ontwikkelingen in winkelgebieden, samenwerken, creativiteit & innovatie en citymarketing. Je doet niet alleen nieuwe kennis en ideeën op, maar wisselt ook ervaringen uit met de andere deelnemers én de docenten. Je kunt de aangereikte theorieën direct toepassen in de dagelijkse praktijk.

WAT BIEDT HET PROGRAMMA?

RvN@verkort voedselketens biedt je inzicht in het wat, waarom én hoe van directe regionale afzet. Ook krijg je informatie over regionale marktkansen, volumes en prijzen. Je maakt een concreet plan voor de eigen afzet, inclusief de rekensom. Daarbij werk je samen met collega-agrariërs en food ondernemers. Bovendien heb je tijdens het programma direct contact met geïnteresseerde afnemers! Maak je eigen ‘teler made’ plan Samen werken we toe naar een realistische businesscase voor je bedrijf. Haalbaarheid, financiële consequenties, marketing, verkoop, voedselveiligheid, verpakking en logistiek: alles komt aan de orde. We sluiten af met concrete afspraken en contacten met afnemers. Zodat we de regionale afzet echt tot stand kunnen brengen. Zo ontstaat een regionaal netwerk van aanbieders van regionale producten, die met elkaar zorginstellingen helpen bij het verbeteren van hun maaltijden. MEEDOEN?

Deelname aan dit programma is gratis, maar niet voor niets! We verwachten eerlijke inspanning, volledige aanwezigheid en betrokkenheid. CONTACTGEGEVENS

Contactpersoon Koen Nouws Keij, directeur Diverzio T 024 820 02 80 E info@diverzio.nl

MEEDOEN?

Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen? Meld je dan aan bij Martin Visser of Jos van de Werken. CONTACTGEGEVENS

Contactpersoon Martin Visser, directeur Bedrijven Rabobank Rijk van Nijmegen T 024 381 80 55 E martin.visser@rabobank.nl Contactpersoon Jos van de Werken, community inspirator RvN@ T 06 53 38 79 48 E jos@josvandewerken.nl

RvN@ / 57


U I T VO ER I N GS AG EN DA

RvN@gaat duurzaam en gezond aan tafel Lekker, gezond en duurzaam eten draagt bij aan een sneller herstel, een verbeterde gezondheid én een hogere kwaliteit van leven. Het programma (RvN@ gaat) duurzaam en gezond aan tafel helpt zorginstellingen om mensen een lekkere, gezonde en duurzame maaltijd voor te zetten, verspilling tegen te gaan en de kosten te beheersen. WAT BIEDT HET PROGRAMMA?

Masterclasses We bieden vijf masterclasses over de integrale aanpak van de keten, van bron tot bord. Per zorgorganisatie kunnen drie personen deelnemen aan het programma. Je leert over de verbetering van de maaltijdbeleving, smaak, kwaliteit, duurzaamheid, kostenbeheersing en reductie van voedselverspilling. Inspiratie, motivatie en het delen van kennis en ervaringen staan centraal. We werken aan praktische doelen en oplossingen voor knelpunten.

• inspirerende masterclasses, cursusmap en werkopdrachten, e-learning met instructies en praktische tips, toegang tot online dashboard als meetinstrument; • een regionale hub voor professionals met ambities in verbetering en verduurzaming van zorg; • vertaling van jouw MVO-strategie naar een concrete casus met meetbaar resultaat. MEEDOEN?

Wil je deelnemen aan het programma RvN@gaat duurzaam en gezond aan tafel? En meedoen aan editie 2017-2018? Kijk dan op www.diverzio.nl CONTACTGEGEVENS

Contactpersoon Koen Nouws Keij, directeur Diverzio T 024 820 02 80 E info@diverzio.nl

Praktijkgericht onderzoek en monitoring Je kunt een onderzoek laten uitvoeren op het gebied van maaltijdwaardering en -beleving, integrale kosten, duurzame inkoop en voedselverspilling. Zo krijg je meer inzicht en kun je benchmarken. Diverzio begeleidt het onderzoek. Coaching on the job Diverzio geeft iedere zorgorganisatie persoonlijke begeleiding en coaching. In de integrale aanpak van de maaltijden, maar ook via visie en beleid tot structurele organisatieverbetering. Vanuit de eigen ambitie en de kracht van jouw organisatie maak je een verbeterplan met realistische, haalbare doelen. Structurele inbedding vindt plaats in de menu’s, kooktechnieken, bereiding, werkindeling, processen, communicatie, duurzame inkoop en MVO. RvN@gaat duurzaam en gezond aan tafel is niet alleen actief in het Rijk van Nijmegen. Landelijk trekken zo’n 100 deelnemers samen op in zes regionale ‘hubs’. Wat heeft het programma RvN@gaat duurzaam en gezond aan tafel jouw organisatie te bieden? • verbetering van kwaliteit, kostenbesparing, verduurzaming en vermindering van verspilling; • inspiratie, kennis en ervaring op het gebied van duurzaam eten en drinken; • inzicht door praktijkgerichte onderzoeken en metingen; • concreet individueel verbeterplan en uitwerking in structurele maatregelen; • coaching en begeleiding op maat door ervaren professionals;

RvN@ / 58

GOEDE START

Om een goede start te maken met onze uitvoeringsagenda zijn we momenteel bezig de volgende programma’s concreet vorm te geven onder de RvN@-vlag: Ondernemen RvN@onderneemt in winkelgebieden RvN@onderneemt circulair RvN@onderneemt duurzaam RvN@accelereert met Briskr RvN@accelereert met Startup RvN@onderneemt in food RvN@verkort voedselketens Ontwikkelen RvN@houdt talent in de regio RvN@innoveert met Teckle RvN@matcht talent Leven RvN@stimuleert diversiteit RvN@bevordert financiële zelfredzaamheid RvN@bevordert langer zelfstandig wonen RvN@bevordert duurzaam wonen RvN@ontwikkelt zorgtoerisme RvN@woont inclusief RvN@gaat duurzaam en gezond aan tafel RvN@woont flexibel


TO EKO M S T

wat zou het mooi zijn als... … we op het einde van het jaar een locatie hebben waar alle partijen binnen ons project samenwerken. Christianne Bongers, aanjager Werken in het RvN

… mensen met dementie volledig kunnen integreren in onze samenleving. En zij met goede ondersteuning zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Toke Piket, aanjager Silver Valley

… ‘onze’ regio ook als van ons gaat voelen en alle ondernemers, kennisinstellingen, politici en inwoners daar hun steentje aan bijdragen.

… WE ALLE TALENTVOLLE MENSEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND KUNNEN WINNEN VOOR DE ARBEIDSMARKT IN ONZE REGIO. Turgay Tankir, aanjager Diversiteit als kracht

Ronald Migo, medeoprichter RvN@

… jonge talenten elkaars kwaliteiten op waarde schatten, van elkaar leren en samen op weg gaan in een nóg mooier Rijk van Nijmegen.

… HET RIJK VAN NIJMEGEN UITBLINKT IN NIEUWE, GEZAMENLIJK TOT STAND GEKOMEN FOOD INNOVATIONS! EN WE DAARMEE ZORGEN VOOR GEZONDERE, DUURZAAM GEPRODUCEERDE VOEDING.

Han Rouwenhorst, aanjager RvN@LAB

Bjorn Claus, aanjager RvN Food Community

… we het Rijk van Nijmegen kunnen maken tot het centrum voor innovatieve ondernemers in Health en High Tech.

… ALLE BEDRIJVEN MET EEN GROOT DAKOPPERVLAK HUN DAKEN BESCHIKBAAR STELLEN VOOR ZONNE-ENERGIE. VOOR EIGEN GEBRUIK. OF OM STROOM TE PRODUCEREN VOOR ANDEREN, ZOALS BURGERCOÖPERATIES UIT DE OMGEVING.

… heel Nederland weet dat het Rijk van Nijmegen ook voor mensen met een zorgbehoefte dé plek is om van je vakantie en van het leven te genieten!

… het Rijk van Nijmegen, met zijn prachtige omgeving en inspirerende en creatieve mensen, een must see wordt voor toeristen uit binnen- en buitenland!

Boudewijn Smits, aanjager Teckle Innovatieservice

Sylvia Fleuren, aanjager Zorgeloos op vakantie

Volkert Vintgens, aanjager Zonnedakconferentie

Rosalie Thomassen, aanjager Summer Capital

… iedereen zich bewust wordt van de waarde van logistiek voor de economie van Zuid-Gelderland! Gerard Jansen, aanjager Versterken organiserend vermogen LEC Regio Nijmegen

… we dankzij een fantastisch aanbod in de winkelcentra én een optimale winkelbeleving meer mensen op de been weten te krijgen.

… ALLE INITIATIEVEN BINNEN RvN@ OP KORTE TERMIJN ZICHTBAAR KUNNEN MAKEN WAT HUN IMPACT IS OP DE WELVAART EN HET WELZIJN IN HET RIJK VAN NIJMEGEN. Eugenie Stevens-Thijssen, aanjager Financiële zelfredzaamheid RvN

Martin Visser, aanjager De Nieuwe Winkelstraat

RvN@ / 59


@

RvN@ IS EEN BEWEGING VOOR IEDEREEN. PIK ERUIT WAT JIJ ALS INWONER OF ONDERNEMER NODIG HEBT. DOE MEE!