Page 1

HANDIGBOEKJE


2 handboek


INHOUD

WELKOM ‘T HOE EN WAAROM DOELGROEP HUISSTIJLGIDS THANKS BUT NO THANKS!

PAG. 4 PAG. 5 PAG. 6 PAG. 7-19 PAG. 20

handboek 3


WELKOM Don CorlEOne was dood. De nieuwe Don zou hem opvolgen. Wie zou het zijn. Vito, Franky, Carmine of doe-eensvooruitstrevend Maria? Ze zaten aan enorme mahonie vergadertafel. Het waren allemaal kinderen van CorlEOne, de man die met zijn macht heel stad de uit zijn hand had laten eten. De hand die gaf en die nam. ‘Jij bent mijn familie,’ had hij met zijn karakteristieke krakerige stem tegen honderden potentiele famileden gezegd. Bakkers, slagers, groenteboeren, kleermakers, spagettikokers ze hoorden allemaal bij de ‘familie’. Het klonk een beetje geforceerd in de oren om te horen dat je ‘familie’ van de Don was. Maar laten we eerlijk zijn, als je de gunst van CorlEOne had, dan zat je geramd. Over ‘rammen’ gesproken, zoonlief Franky stond bekend om zijn agressieve aanpak die hij van zijn vader had overgenomen. Berucht was de terechtwijzing van sergeant Malloy. Franky brak alles wat er maar gebroken kon worden aan de corrupte diender. Sindsdien was de politie de beste vriend van de CorlEOnes. Vito brak vooral afspraken, met zijn rappe en zoete tong wist hij iedereen in te palmen. Liegen was een woord dat niet in zijn woordenboek voorkwam. Hij boog en verdraaide zo subtiel dat hij oorlog voorkwam en toch altijd zijn zin kreeg. Precies zoals altijd de stelregel van Don CorlEOne was geweest: ‘wie geen klappen wil, moet leren luisteren.’ Carmine was de stille, hij haatte familie-overleg. Hij was de regelneef van de familie. Hij had vooral de ondernemingsgeest van zijn vader overgenomen. Investeringen en uitbreidingen

4 handboek

waren zijn specialiteit. Maria was de x-factor van de familie. Met haar charme heerste ze onderhuids over de jongens. Haar vader was ook een charmeur, hoeveel bastaardkinderen onderhield de familie inmiddels? Vito nam het woord, “Ik denk dat het belangrijk is dat we een Don CorlEOne-dag houden. Alle connecties moeten komen om te feesten en Papa te gedenken.

Frank van der Velde


‘T HOE EN WAAROM Don CorlEOne was dood. De nieuwe Don zou hem opvolgen. Wie zou het zijn. Vito, Franky, Carmine of doe-eensvooruitstrevend Maria? Ze zaten aan enorme mahonie vergadertafel. Het waren allemaal kinderen van CorlEOne, de man die met zijn macht heel stad de uit zijn hand had laten eten. De hand die gaf en die nam. ‘Jij bent mijn familie,’ had hij met zijn karakteristieke krakerige stem tegen honderden potentiele famileden gezegd. Bakkers, slagers, groenteboeren, kleermakers, spagettikokers ze hoorden allemaal bij de ‘familie’. Het klonk een beetje geforceerd in de oren om te horen dat je ‘familie’ van de Don was. Maar laten we eerlijk zijn, als je de gunst van CorlEOne had, dan zat je geramd. Over ‘rammen’ gesproken, zoonlief Franky stond bekend om zijn agressieve aanpak die hij van zijn vader had overgenomen. Berucht was de terechtwijzing van sergeant Malloy. Franky brak alles wat er maar gebroken kon worden aan de corrupte diender. Sindsdien was de politie de beste vriend van de CorlEOnes. Vito brak vooral afspraken, met zijn rappe en zoete tong wist hij iedereen in te palmen. Liegen was een woord dat niet in zijn woordenboek voorkwam. Hij boog en verdraaide zo subtiel dat hij oorlog voorkwam en toch altijd zijn zin kreeg. Precies zoals altijd de stelregel van Don CorlEOne was geweest: ‘wie geen klappen wil, moet leren luisteren.’ Carmine was de stille, hij haatte familie-overleg. Hij was de regelneef van de familie. Hij had vooral de ondernemingsgeest van zijn vader overgenomen. Investeringen en uitbreidingen

waren zijn specialiteit. Maria was de x-factor van de familie. Met haar charme heerste ze onderhuids over de jongens. Haar vader was ook een charmeur, hoeveel bastaardkinderen onderhield de familie inmiddels? Vito nam het woord, “Ik denk dat het belangrijk is dat we een Don CorlEOne-dag houden. Alle connecties moeten komen om te feesten en Papa te gedenken. We kunnen dan in de Geest van de oude Don iedereen toespreken en wijzen op de manier waarop wij familie zijn.” “Ik vind dat jij je bek moet houden gladjanus,” schreeuwde Franky terwijl hij Vito naar de keel vloog. Carmine probeerde Franky los te trekken van de paarsaanlopende Vito. Maria vijlde haar nagels en floot een oud Italiaans religieus deuntje. Na een paar seconden de worsteling ogenschijnlijk te hebben genegeerd, kuchtte ze beschaafd. “We hoeven niet één nieuwe Don te kiezen, we kunnen met z’n vieren prima de familie leiden,” sprak ze terwijl het wereldrecord wimperknipperen probeerde te verbeteren. De andere drie keken haar sprakeloos aan. Maria vervolgde, “We hebben alle vier ons eigen specialiteit waarin we Papa’s werk kunnen voortzetten.” Een glimlach van Maria en de zaak was beklonken. Vier Don’s stonden op het podium van de Don CorlEOne-dag waar Pastor King hen zegende ten overstaande van alle familieleden (die uiteraard eerst zorgvuldig gefouilleerd waren). En de stad beefde nog lang en verdrukkig.

handboek 5


DOELGROEP Don CorlEOne was dood. De nieuwe Don zou hem opvolgen. Wie zou het zijn. Vito, Franky, Carmine of doe-eensvooruitstrevend Maria? Ze zaten aan enorme mahonie vergadertafel. Het waren allemaal kinderen van CorlEOne, de man die met zijn macht heel stad de uit zijn hand had laten eten. De hand die gaf en die nam. ‘Jij bent mijn familie,’ had hij met zijn karakteristieke krakerige stem tegen honderden potentiele famileden gezegd. Bakkers, slagers, groenteboeren, kleermakers, spagettikokers ze hoorden allemaal bij de ‘familie’. Het klonk een beetje geforceerd in de oren om te horen dat je ‘familie’ van de Don was. Maar laten we eerlijk zijn, als je de gunst van CorlEOne had, dan zat je geramd. Over ‘rammen’ gesproken, zoonlief Franky stond bekend om zijn agressieve aanpak die hij van zijn vader had overgenomen. Berucht was de terechtwijzing van sergeant Malloy. Franky brak alles wat er maar gebroken kon worden aan de corrupte diender. Sindsdien was de politie de beste vriend van de CorlEOnes. Vito brak vooral afspraken, met zijn rappe en zoete tong wist hij iedereen in te palmen. Liegen was een woord dat niet in zijn woordenboek voorkwam. Hij boog en verdraaide zo subtiel dat hij oorlog voorkwam en toch altijd zijn zin kreeg. Precies zoals altijd de stelregel van Don CorlEOne was geweest: ‘wie geen klappen wil, moet leren luisteren.’ Carmine was de stille, hij haatte familie-overleg. Hij was de regelneef van de familie. Hij had vooral de ondernemingsgeest van zijn vader overgenomen. Investeringen en uitbreidingen

6 handboek

waren zijn specialiteit. Maria was de x-factor van de familie. Met haar charme heerste ze onderhuids over de jongens. Haar vader was ook een charmeur, hoeveel bastaardkinderen onderhield de familie inmiddels? Vito nam het woord, “Ik denk dat het belangrijk is dat we een Don CorlEOne-dag houden. Alle connecties moeten komen om te feesten en Papa te gedenken.


huisstijl handboek handboek 7


1. Basis LOGO BASIS LOGO

Het logo bestaat uit drie ovalen, die overgenomen zijn van het ‘huidige’ algemene EO logo. Het ovaal vormt het ‘schildje’ en tevens de letters EO. Het midden van het logo is waar je de witte punt ziet. Deze raakt de buitenkant van de kleine linkerovaal.

8 handboek


2. LOGO’s LOGO’S

+ Basis: Het buitenste ovaal (schildje) is flexibel en kan variëren in stijl en/of vorm. De letters ‘EO’ blijven onaangepast in het schildje en zorgen op deze manier voor de herkenbaarheid.

stijl: Het logo is altijd onderdeel van een submerk of product en hoort de stijl aan te nemen van zijn omgeving. Dit kan in combinatie met één van de EO Jongeren onderwerpen/kernwaarden logo’s. Deze stijlen zijn alleen een voorbeeld, neem altijd de stijl die EO geeft aan een desbetreffend product of submerk.

ONDERWERP/KERNWaaRDEN: Het ovaal kan in vorm variëren, op deze manier kan het een EO Jongeren onderwerp of kernwaarde verbeelden. Het Daarnaast kan het uitgebreid worden bijvoorbeeld met Bijbelthema’s en andere onderwerpen van belang. Het bovenstaande logopakket is meegeleverd.

handboek 9


3. custOmized LOGO CUSTOMIZED LOGO

VOORBEElDEN: Het ovaal vormt de basis en geeft samen met de letters de herkenbaarheid. Wanneer het ovaal teveel wordt uitgebreid of aangetast verliest het zijn herkenbaarheid. Het hartje en vlammetje hebben een minimale aanpassing in het ovaal zelf, dit is echter een uitzondering.

HEiligE gEOmEtRiE: Deze ‘vrije ruimte’ laat zien waarin het logo uitgebreid mag worden. Deze indicatie wordt gevormd door de helft te nemen van het EO basis logo.

10 handboek

DuN, DuNNER, DuNst: Gebruik de maten van het logo als referentie voor elke eventuele uitbreiding. Dit voorbeeld laat zien dat de dikte van de letters wordt gebruikt om de dikte van de buitenste lijn te bepalen.


4. custOmize dOn’ts CUSTOMIZE DON’TS

dO’s && DON’TS dOn’ts DO’S lOgO mOEt cONtRastRijK zijN

te gedetailleerd

don’t

DO

lOgO OVER BEElD NiEt iN gRaDatiE

te groot

don’t

DO

lOgO iN KlEuR

don’t tWEE klEurEn

DO klEur

DO VErlOOp

bewerking in het logo zelf.

NiEt HORizONtaal/VERticaal scHalEN don’tS: Hierboven zie je voorbeelden waarbij het logo te complex wordt, kracht verliest en/of buiten de stijl valt. De bovenste drie logo’s zijn te gedetailleerd en vallen hierdoor buiten de stijl. Die in de rij eronder zijn te groot. De laatste drie logo’s hebben een bewerking in het logo zelf. Dit is beter te voorkomen zodat de letters ‘EO’ niet hun kracht verliezen. Veel ideeën zijn op meerdere manieren vorm te geven, zoeken naar een andere vorm biedt soms een beter resultaat. Het hartje en het vlammetje zijn een uitzondering.

don’t

don’t

handboek 11


5. KLeur/materiaaL KIEZEN Kiezen KLEUREN/MATERIAAL OPtiE 01 KlEuR aDOPtiE tOEPassiNg: EO Jongeren producten en/of sublabels.

OPtiE 02 HOlOgRafiscH fOliE tOEPassiNg: corporate/ huisstijl items

OPtiE 03 iRis/gRaDiENt (cmYK/RgB) tOEPassiNg: drukwerk waar holografische folie geen uitkomst biedt. uit het regenboogpallet zijn verschillende kleurcombinaties en kleurverlopen te halen.

12 handboek

OmscHRijViNg: logo wordt onderdeel van een product en/ of sublabel door hieruit een kleur of kleurverloop te adopteren. Zo wordt het logo onderdeel van het geheel.

VOORBEElD: - 40 dagen zonder sex - Jong - EO-Jongerendag - Hotdog

OmscHRijViNg: holografisch folie is reflecterend en als er licht op schijnt zie je alle kleuren van de regenboog.

VOORBEElD: - huisstijlonderdelen - corporate boek, jaarverslagen en etc.

OmscHRijViNg iRis: dit is een druktechniek waarbij een aantal gekozen kleuren op de pers met elkaar vermengd worden met als resultaat een uniek kleurverloop.

OmscHRijViNg gRaDiENt: bij fullcolor drukwerk en digitale uitingen kan er gekozen worden om kleurverloop op te laten bouwen uit CMYK of rGB.

VOORBEElD: - huisstijlonderdelen - Insite magazine - corporate boek, jaarverslagen en etc. - website/tv


6. vOOrBeeLdenKLEURGEBRUIK KLeurGeBruiK VOORBEELDEN

Een aantal voorbeelden van hoe de cover en een spread van een jaarverslag er uit zouden kunnen zien. Zo kan het logo of de typografie een kleur/ verloop bevatten of de achtergrond krijgt een verloop en daarbij wordt het logo uitgespaard.

handboek 13


7. vOOrBeeLdenSTIJL-/KLEURGEBRUIK stijL-/KLeurGeBruiK VOORBEELDEN

links het logo in de stijl die aansluit bij de stijl van het bladlogo. Daarnaast twee voorbeelden hoe om te gaan met kleur en/of verloop.

14 handboek


8. LOGO TV tv INDENTS

Er zijn 5 unieke idents ontwikkeld die bestaan uit verschillende logo’s die elkaar overgaan. heten Het tvin logo is 100% wit en Ze niet transparant of met een en eindigen op; appel, duif, hart, schaduw erachter. koptelefoon en vleugels. Kernwoorden zijn associeer Opbij de het fotogebruik links bovenin staat hetenbasislogo, deze is varieer. Hieraan zit het de meest op tv worden het belangrijkst en vooraf zal wordt aftiteling tevens nieuw is. getoond. Bij die de daaropvolgende afbeeldingen bevat het EO Zie de bijgevoegde vormgevings CD de kernwaarden. Jongeren logo een onderwerp of één van voor de bestanden. Bijvoorbeeld bij HOtDOG zou je het vlammetje mooi werken. Tevens versterkt het dat we hier te maken hebben met een discussieprogramma. Er moet een juiste balans zijn in snelheid van verandering. Gaat het te snel dan kan het ervaren worden als vervelend en duurt het te langzaam kan het zijn dat men de verandering niet begrijpt. aNimatiE: In de toekomst zouden van al de diverse EO logo’s ook animaties gemaakt kunnen worden (zie hieronder).

handboek 15


9. tOOLBOX TOOLBOX 1. kIEs BasIs Of stIJl

2. kIEs OnDErWErp (OptIOnEEl)

3. kIEs klEurtOEpassInG/matErIaal OPtiE 1: KlEuR aDOPtiE tOEPassiNg: waarneer logo onderdeel is van een product en/of sublabel. VOORBEElD: - leaders en overige items die toebehoren tot een bepaald product

OPtiE 2: HOlOgRafiscH fOliE tOEPassiNg: in principe alle corporate/huisstijl items. Wanneer dit niet mogelijk is kies je voor optie 3. VOORBEElD: - huisstijlonderdelen - corporate boek,jaarverslagen en etc.

OPtiE 3: iRis/gRaDiENt tOEPassiNg: Bij alles wat geen drukwerk is. De digitale uitingen zeg maar. Ook gebruiken we deze optie voor drukwerk waarbij het gebruik van holografisch folie niet mogelijk is. VOORBEElD: - huisstijlonderdelen - ledenmagazines, corporate boek, jaarverslagen en etc. - website/tv

16 handboek


10. ruimte rOndOm LOGO RUIMTE RONDOM HEThet LOGO

HEiligE gEOmEtRiE: Deze ‘vrije ruimte’ laat zien tot waar het logo maximaal uitgebreid mag worden. tevens bepaalt dit de afstand tot de randen van de verschillende logo’s en submerken waarbij het geplaatst wordt. Ook bepaalt de ‘vrije ruimte’ de afstand tot de typografie in de huisstijl.

handboek 17


11. verhOudinGen LOGO/typOGrafie VERHOUDING LOGO/TYPOGRAFIE toepaSSing onderwerp logo’S: logo’s werken het sterkst als deze iets aan gaan met het medium waarvoor ze worden gebruikt. In het geval van de huisstijlitems hebben de ‘globe’, de ‘duif’, en het ‘engeltje’ bijvoorbeeld iets te maken met versturen. De bedankt kaart en het briefpapier hebben weer meer te maken met een boodschap communiceren. Dus daar zou je dan bijvoorbeeld kunnen kiezen voor ‘het spreekwolkje’, het ‘denkwolkje’ of het ‘hartje’.

postbus.21200 .1202.be.hilversum. oude.amersfoortseweg.79 .1213.ac.hilversum. t.035.64.76.454 . f.035.64.74.240. abn.amro.55.04.14.746 . eo.nl/jongeren

danielle. oldenkamp. hoogendoorn @eo.nl projectcoordinator. crossmedia.xnoizz

tYPOgRafiE: De typografie lijnt rechts ten opzichte van het logo. Verder wordt er gebruik gemaakt van punten tussen de woorden zoals dit ook gebeurt in de EO e-mailadressen. Elke spatie is een punt en i.p.v. een komma wordt er gebruik gemaakt van een spatiëring van 200. De spatiëring bij de gewone punten is 30. A A T ∏π

font 1 = Co Headline light font 2 = Co Headline bolt grootte = 13 pt

∏π

spatiëring = 30 interlinie = 16 pt

De typografie heeft op alle huisstijlitems dezelfde grootte, spatiëring en interlinie. Dit geldt ook voor de logo’s en de sticker-logo’s.

18 handboek

DE POsitiE VaN HEt lOgO: Wordt bepaald door gebruik te maken van het logo zelf. De ‘vrije ruimte’ (zie vorige pagina) bepaalt de afstand van het logo tot de tekst.

POsitiE aNDERs: als er geen mogelijkheid is om het logo bij een rand van een drager te plaatsen, kies in zo’n geval voor iets anders prominents om, vervolgens daaraan te lijnen. Zo is bij de envelop gekozen om te lijnen aan het venster.


12. Lettertype LETTERTYPE

40 dagen zonder sex

INSITE eo jongerendag NoNe but jesus

Music You Believe

Co Headline light

arial regular

Co Headline regular

arial Bold

abcdefghijklm Nopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopq rstuvwxyz 1234567 890!@#$%^&*() aBcdefghijklM nopqrstuvwxYz abcdefghijklmnopq rstuvwxyz 123456 7890!@#$%^&*()

abcdefghijklm nopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopq rstuvwxyz 1234567 890!@#$%^&*() abcdefghijklm nopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopq rstuvwxyz 123456 7890!@#$%^&*()

Co Headline Bold

abcdEfghIjklm NopqrSTuvwxyz abcdefghijklmnopq rstuvwxyz 123456 7890!@#$%^&*() DE cO HEaDliNE: Deze letter is uitstekend te gebruiken als kopletter en voor overige grote teksten. Voor een mooi contrast is een combinatie van bold en light het meest geschikt. De regular valt te gebruiken voor de iets langere teksten. In brieven, faxen en ander digitaal gebruik van de huisstijl wordt het lettertype ‘arial’ gebruikt.

handboek 19


THANKS BUT NO THANKS!

20 handboek


handboek 21


AAN HET WERK!

EO-Jongeren handboek  

EO-Jongeren handboek