Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

E – ZABA; za građane Seminarski rad

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Članovi grupe s JMBAG-om: Doris Jureško

0067440880

Ružica Karmelić

0067432546

Zagreb, studeni 2012


SADRŽAJ: 1.UVOD ..................................................................................................................................... 3 1.1. Predmet i cilj rada ........................................................................................................... 3 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ............................................................................. 3 1.3. Sadržaj i struktura rada .................................................................................................... 3 2.KRATKI OPIS WEB SERVISA ............................................................................................. 4 3.TEHNOLOŠKI OKVIR .......................................................................................................... 6 4. KRATKI RAZVOJ E-ZABE ZA GRAĐANE ...................................................................... 7 4.1. Razvoj e-zabe .................................................................................................................. 7 4.2. Objava e-zabe za javnost ................................................................................................. 8 5.OPIS PROBLEMA ................................................................................................................. 9 5.1. Zašto koristiti e-zabu? ..................................................................................................... 9 5.2. Što se sve može e-zabom? ............................................................................................... 9 5.3. Dodatne pogodnosti e-zabe (online poslovnice): .......................................................... 10 6. FUNKCIONALNOSTI I MOGUĆNOSTI E-ZABE ZA GRAĐANE ................................ 11 6.1. Funkcionalnosti web-servisa ......................................................................................... 11 6.2. Primjer kupnje deviza pomoću e-zabe za građane ........................................................ 21 6.3. Desktop aplikacije ......................................................................................................... 24 7. KREIRANJE PROFILA ...................................................................................................... 25 8.POSLOVNA PRIMJENA ..................................................................................................... 27 9.KONKURENCIJA ................................................................................................................ 28 9.1 Usluge HPB Internet bankarstva za fizičke osobe ......................................................... 28 9.2. Internet bankarstvo Splitske banke ............................................................................... 29 9.3. Usluge Internet bankarstva OTP banke ......................................................................... 30 9.4. Internet bankarstvo Hypo Alpe Adria banke ................................................................. 31 9.5. Erste NetBanking .......................................................................................................... 32 9.6. Konkurentska prednost Internet bankarstva Zagrebačke banke .................................... 33 1


10. POZITIVNE vs. NEGATIVNE STRANE ......................................................................... 34 11.SWOT ANALIZA ............................................................................................................... 35 12. TROŠKOVI I POKAZATELJI POSLOVANJA E-ZABE ................................................ 36 12. 1.Troškovi korištenja usluga e-zabe za građane ............................................................. 36 12.2. Pokazatelji uspješnosti ................................................................................................ 37 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI .............. 38 13.1. E- zaba u budućnosti ................................................................................................... 38 13.2. Prijedlozi za nove funkcionalnosti e-zabe ................................................................... 38 14. ZAKLJUČAK .................................................................................................................... 39 15.LITERATURA .................................................................................................................... 40 15.1. Popis linkova na web-u ............................................................................................... 40 15.2. Popis slika ................................................................................................................... 41 15.3. Popis tablica ................................................................................................................ 42 16.ŽIVOTOPIS ........................................................................................................................ 43 16.1. Životopis Doris Jureško .............................................................................................. 43 16.2. Životopis Ružica Karmelić .......................................................................................... 45 17. SAŽETAK .......................................................................................................................... 47

2


1.UVOD

1.1. Predmet i cilj rada

Predmet ovog rada je pobliže objasniti funkcionalnosti i način korištenja e-zabe za građane, web servisa Zagrebačke banke koji omogućava njihovim klijentima obavljanje svakodnevnih transakcija putem interneta, bez fizičkog odlaska u poslovnicu. Kao glavni cilj ovog zadatka trebaju se prikazati mnoge prednosti i pogodnosti ovog web servisa, kao i mogućnosti razvoja i nadogradnje u budućnosti.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

Podatke smo prikupljali pretežno na internetu, službenim internetskim stranicama Zagrebačke banke. Metoda prikupljanja osim pretraživanja internetskih stranica zasnivala se i na posjeti jednoj od poslovnica Zagrebačke banke, te kontaktiranju osobe ovlaštene za koordinaciju rada call - centra Zagrebačke banke.

1.3. Sadržaj i struktura rada

Koncept rada ustrojen je tako da će se prvo definirati i objasniti sam pojam e-zabe za građane, tehnološki okvir te razvoj kroz povijest. Prije detaljne razrade teme opisati će se problem koji se rješava korištenjem ovog web servisa. Nakon toga slijedi obrazloženje o poslovnoj primjeni, kratko istraživanje o konkurenciji, pozitivne i negativne strane. Nadalje, razrađena je i SWOT analiza, kao i troškovi korištenja servisa, pokazatelji poslovanja, a za kraj smo navele mogućnosti nadogradnje funkcionalnosti e-zabe za građane u budućnosti, te smo nakon toga zaključile ovaj rad.

3


2.KRATKI OPIS WEB SERVISA Internet bankarstvo predstavlja najrasprostranjeniji oblik elektronskog bankarstva koji je usmjeren na pribavljanje bankarskih informacija i realizaciju bankarskih usluga preko interneta. Rastuća popularnost interneta i on-line transakcija stvorili su okruženje u kome online bankarstvo postaje proizvod za masovnu potrošnju. Kod ovog oblika bankarstva, komunikacija se uspostavlja preko otvorene komunikacijske mreže, odnosno interneta. Internet bankarstvo omogućava pristup računalu putem pretraživača tako da pri upotrebi interneta nisu potrebni nikakvi specijalni softveri. Internet bankarstvo predstavlja oblik interaktivnog elektronskog bankarstva, koje se temelji na korištenju računalne mreže interneta. Korištenjem Internet bankarstva pruža se mogućnost klijentima banke da preko osobnih računala (bez odlaska u banku) komuniciraju sa svojim tekućim računom. U praksi se ovaj vid bankarstva naziva „virtual banking“ odnosno „on-line banking“. Upravo zato je Zagrebačka banka u korak s potražnjom današnjice omogućila svojim klijentima samostalno upravljanje svojim tekućim računom. Jednostavnost plaćanja prispjelih režija iz udobnosti vlastitog doma, pregled stanja i prometa računa, kredita, kartica, vjerojatno će olakšati svakodnevni ubrzani tempo života, izbjeći će se nepotrebno stajanje u redu ispred šaltera i trošenje dragocjenog vremena, jer gdje god je pri ruci računalo s internetskom vezom, tu je odmah i banka. Jednostavnost, pristup osobnim računima u svako vrijeme bez čekanja u redu, čuvanje okoliša primanjem izvadaka i obavijesti o učinjenim troškovima putem e-zabe umjesto na papiru samo su neke od prednosti koje nudi Zagrebačka banka u okviru internetskog bankarstva. Za pristup e-zabi potrebno je računalo s pristupom internetu te fizički token (sigurnosni uređaj) koji se dobije pri ugovaranju e-zabe ili m-token (aplikacija koja se koristi putem mobilnog uređaja, a služi za identifikaciju korisnika te potvrdu izvršavanja transakcija).

Link e-zaba web servisa: https://www.zaba.hr/ebank/gradjani/Prijava

4


Slika 1: Početna stranica e-zabe za građane

Izvor: www.zaba.hr/ebank/gradjani/Prijava

5


3.TEHNOLOŠKI OKVIR E-zaba koristi HTTP protokol za komunikaciju između poslužitelja (servera) i klijenta. HTTP je engleska skraćenica od "Hypertext Transfer Protocol Secure" i čini kombinaciju HTTP-a i SSL/TSL protokola stvarajući enkripciju tokom prijenosa podataka i sigurnu identifikaciju servera. Ova vrsta protokola koristi 443 port te se najčešće koristi na stranicama koje posjeduju aplikacije za transakciju novca putem kreditnih/debitnih kartica, te internet računa kao što su PayPal, Moneybookers, AlertPay, Neteller i drugi. SSL1 certifikati najčešće dolaze od strane povjerljivih i sigurnih izdavača, te su oni i "upisani" u pretraživačima.2

1

SSL skraćenica je od eng. složenice Secure Sockets Layer, ili slobodno prevedeno sigurnosni sloj utikača. SSL omogućava sigurnu komunikaciju preko interneta za razne aplikacije. 2 http://www.blogeri.hr/blog-postovi/post/sta-je-https-3275/

6


4. KRATKI RAZVOJ E-ZABE ZA GRAĐANE

4.1. Razvoj e-zabe

Sustavan razvoj direktnih kanala u Zagrebačkoj banci započinje prije 23 godine, kada je instaliran prvi bankomat (1989.), a nastavlja se uvođenjem Telebanking – PC bankarstva (1991.), informacijskog centra kao preteče današnjeg kontakt centra ZABA 24 (1992.), Zabafon telefonskog bankarstva (1994.) te e-zaba Internet bankarstva (2002.). Zagrebačka banka je 2005. godine predstavila nove tehnološke mogućnosti svojeg kontakt centra ZABA 24 koji pruža svakodnevnu podršku klijentima i korisnicima direktnih kanala Zagrebačke banke. ZABA 24 klijentima omogućava informiranje, zaprimanje i rješavanje reklamacija te pruža usluge telefonskog bankarstva, podršku pri prihvatu kartica, korištenju Internet bankarstva i SMS usluga. Radi se o najsloženijem kontakt centru u Hrvatskoj te najsnažnijem sustavu CISCO3 tehnologije u ovom dijelu Europe, koji omogućava brže obavljanje

usluga

te

niz

novih

prednosti

za

klijente

Zagrebačke

banke.

Nove tehnološke mogućnosti bazirane na Internet tehnologiji, koje primjerice značajno smanjuju vrijeme čekanja telefonskih poziva za obavljanje usluga telefonskog bankarstva ili autorizacija te omogućavaju brži protok informacija i podataka, osiguravaju još kvalitetniju uslugu i komunikaciju sa Zagrebačkom bankom. Za sve građane koji nemaju mogućnost korištenja internetom, Zagrebačka banka uvodi Zaba kiosk - samouslužni uređaj koji omogućava samostalno obavljanje bankarskih usluga. Zaba kiosk može se koristiti uz debitnu, kreditnu ili karticu s odgodom plaćanja izdanja Zagrebačke banke te pripadajući PIN. Postupak je vrlo jednostavan, na ekranu se odabire željena usluga, umetne se kartica u čitač te se unese PIN kartice, nakon čega se pristupa odabranoj usluzi. Sljedeća inovacija Zagrebačke banke bila je 2002. godine uvođenjem usluge internetskog bankarstva za građane. E-zaba uslugom Zagrebačke banke do tada su se mogle koristiti samo tvrtke, dok su pojedinci bili osuđeni na zastarjelu i nepraktičnu uslugu Telebankinga koja je zahtijevala poseban program, te modemsku vezu. Postojeći korisnici Telebankinga koji imaju token mogu se automatski "konvertirati" na internetsko bankarstvo preko weba, uz autorizaciju tokenom i ispunjavanje on-line obrasca.

3

Bežična tehnologija

7


S ciljem razvoja svoje ponude u skladu sa željama i potrebama korisnika bankarskih usluga, Zagrebačka banka je 2008. godine predstavila uslugu mobilnog bankarstva, koja je tehnološki bila najnaprednija na hrvatskom tržištu. Individualni klijenti putem mobilnih uređaja mogu ne samo provjeriti stanja i promete svojih računa, već i brojne druge pogodnosti. Sigurnost korištenja m-zabe je maksimalna, nisu potrebni dodatni uređaji poput tokena već je dovoljan samo PIN jer je softverski token ugrađen u mobitel. Sve većim korištenjem smartphone-a4 , Zagrebačka banka 2011. godine unaprijedila je pristup Internet bankarstvu, na način da je stvorena aplikacija nazvana m-token koja se jednostavno instalira na svaki mobilni uređaj koji ima pristup internetu ( primjer: iPhone). Zabu m-token moguće je ugovoriti u poslovnicama banke i putem e-zabe. Besplatan je za sve nove korisnike usluga uz koje se koristi (e-zaba i Zabafon) a svi postojeći korisnici mogu svoj fizički token bez naknade zamijeniti za Zaba m-token.

4.2. Objava e-zabe za javnost

Usluga e-zabe Internet bankastva Zagrebačke banke uvedena je sredinom 2002. godine, a dostupna je svakom tko ima otvoren tekući ili žiro račun. Za pokretanje e-zabe za građane zaslužna je Zagrebačka banka.

.

4

Pametni telefoni

8


5.OPIS PROBLEMA

5.1. Zašto koristiti e-zabu? 

Jeftinije je - naknade su najpovoljnije kod plaćanja e-zabom,

Ne ovisi se o radnom vremenu poslovnica - sve što treba može se obaviti kada klijent to želi, pa čak i ugovoriti štednju ili obnoviti policu autoosiguranja,

Uvijek prvi na redu - nema čekanja, nema gužvi, sve se obavi u udobnosti doma,

U svakom trenutku poznato je što se događa s računima - e-zabom; mogućnost uvida u sve transakcije, stanja i promete računa u banci godinu dana unatrag,

Čuvanje okoliša - izvatke i obavijesti o učinjenim troškovima mogu se primati ezabom umjesto na papiru.5

5.2. Što se sve može e-zabom? 

unijeti nalog s budućim datumom provedbe

proslijediti primatelju potvrdu o izvršenju naloga e-mailom ili poštom

pregledati stanje i promete svih svojih računa i računa po kojima smo opunomoćeni, stanje i promete svojih kredita, ulaganja i oročenja,

provjeriti rate kredita, kamate te troškove i limite po karticama,

platiti režije, rate kredita,

prenositi novac na druge račune,

primati izvatke po računima te obavijesti o učinjenim troškovima po karticama,

kupovati bonove za mobitel,

kupovati bonove za nadoplatu ENC uređaja tvrtke HAC

kupovati i prodavati strane valute te konvertirati valute,

kupovati, prodavati te prenositi udjele u ZB Invest fondovima.6

5

http://zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabautils/onlineusluge/ezaba+gradjani/438bf1804c9651a3a12de163a8bd6242 6 http://zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabautils/onlineusluge/ezaba+gradjani/438bf1804c9651a3a12de163a8bd6242

9


5.3. Dodatne pogodnosti e-zabe (online poslovnice): 

odabrati odgovarajući model štednje i oročiti željeni iznos,

ugovoriti stambenu štednju,

ispuniti i predati zahtjev za stambeni kredit,

obnoviti policu autoosiguranja,

ugovoriti trajne naloge za plaćanje računa, rata kredita, troškova po kreditnim karticama ili za ulaganje u otvorenu štednju,

ugovoriti e-uplatnice,

ugovoriti m-zabu (bankarstvo putem mobitela)

ugovoriti m-token.7

7

http://zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabautils/onlineusluge/ezaba+gradjani/438bf1804c9651a3a12de163a8bd6242

10


6. FUNKCIONALNOSTI I MOGUĆNOSTI E-ZABE ZA GRAĐANE 6.1. Funkcionalnosti web-servisa E-zabom se mogu dobiti informacije o stanju tekućih, žiro ili deviznih te skrbničkih računa, uvid u promete po vlastitim i po računima po kojima je klijent opunomoćen, mogu se prenositi sredstva s jednog računa na drugi, plaćati različite račune, troškove po karticama i kreditima, kupovati i prodavati devize, konvertirati strane valute, kupovati GSM bonove, pratiti stanje te kupovati i prodavati udjele u investicijskim fondovima ZB Investa, ugovarati trajne naloge i još mnogo toga. Na početnoj stranici nalazi se izbornik putem kojeg se lako može doći do stanja i prometa po željenom računu, ili do pregleda stanja svih računa. Kako bi pri ruci bile i ostale funkcionalnosti koje se najčešće koriste, mogu se postaviti u brzi izbornik. Na taj način najbitnije funkcionalnosti e-zabe biti će lakše dostupne. Na početnoj stranici također su izdvojene ponude i obavijesti banke, kako bi klijenti bili u toku s aktualnim ponudama kredita, kartica, štednje i ostalih proizvoda i usluga banke.

Slika 2: Izgled izbornika koji se nalazi s lijeve strane ekrana preglednika e-zaba

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba 11


E-zaba ima mnogo praktičnih mogućnosti, među ostalim i izbornik E-BANKAR, u kojem se iz udobnosti doma mogu ugovoriti proizvodi i usluge banke ili sastanak u poslovnici.

Slika 3: Pogodnost ugovaranja sastanka preko e-zabe

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba Unutar gotovo svih izbornika i njihovih pripadajućih pod izbornika sve tablične prikaze (kolone) pregleda prometa, pregleda računa u poslovnom odnosu, provedenih naloga, ugovorenih e-uplatnica, transakcija po karticama je moguće sortirati od većega ka manjem i obrnuto.

Brzi izbornik (nova ponuda) Kako bi se olakšao pristup najkorištenijem sadržaju e-zabe implementiran je brzi izbornik koji omogućava potpunu personalizaciju pristupa do najkorištenijih funkcionalnosti e-zabe, na brz i jednostavan način . Sadržaj brzog izbornika uređuje se klikom na „postavke brzog izbornika“. U desnom dijelu ekrana koji će se potom otvoriti može se brisati i dodavati sadržaji izbornika te mijenjati njihov raspored. Za dodavanje sadržaja izbornika s lijevog popisa jednostavno se primi i odvuče link koji se želi vidjeti u brzom izborniku. Jedino na što treba pripaziti je da u popisu s desne strane ne bude više od 4 linka s obzirom da je sadržaj brzog izbornika ograničen na četiri stavke. 12


Slika 4: Postavke brzog izbornika

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba

Stanje računa Nakon uspješne prijave te pogodnosti koje su prethodno opisane, pojavljuje se ekran s prikazom stanja svih računa u poslovnom odnosu klijenta s bankom. Uvid u stanje računa može se dobiti ako se na padajućoj listi odabere vrsta računa i klikne na gumb „Stanje računa. Ukoliko se pak želi ostvariti uvid u promete po računu tada je potrebno odabrati željeno razdoblje te kliknuti gumb „Prometi po računu“.

13


Slika 5: Uvid u stanje računa

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba Ukoliko se na listi ne odabere pojedinačan račun nego padajuća lista, treba namjestiti na „Stanje svih računa“, tada će se klikom na gumb „Stanje računa“ prikazati lista sa stanjima svih računa. U novootvorenoj stranici pozicioniranjem i klikom miša na broj nekog od ponuđenih računa mogu se dobiti detaljnije informacije o odabranom računu. Informacije o tekućem računu uključuju informacije o stanju računa, datumu zadnje promjene po računu, iznosu kredita odnosno dopuštenog prekoračenja po računu, datumu ponovnog formiranja visine dopuštenog prekoračenja te informacije o iznosu i postotku pasivne, redovne i zatezne kamate. U slučaju kredita omogućava se uvid u iznos odobrenog kredita, iznos pojedine rate i ukupan broj ugovorenih rata, broj rata preostalih za otplatu, datum dospijeća sljedeće rate, informacije o nedospjeloj i dospjeloj glavnici, iznosu redovne i zatezne kamate, kamate po dospijeću, datumu dospjelog duga i statusa kredita. Informacije o žiro-računu obuhvaćaju informacije o stanju računa, datumu zadnje promjene, te iznosu i postotku pasivne, redovne i zatezne kamate. Informacije o deviznom računu su informacije o stanju računa, datumu zadnje promjene i postotku pasivne kamate koja se obračunava na deviznom računu za svaku pojedinu valutu. Informacije o oročenoj / otvorenoj štednji (devizna i kunska) obuhvaćaju informacije o stanju računa, datumu zadnje promjene i postotku kamate.

14


Slika 6: Izgled preglednika sa stanjima na računima

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba

Nalozi plaćanja Odabirom izbornika e-plaćanje - Plaćanja – Unos naloga, može se zadati nalog za plaćanje te odrediti budući datum provedbe naloga i to do godinu dana unaprijed. Za sva plaćanja izvan Zagrebačke banke i prijenose unutar banke, koristi se isti obrazac naloga za plaćanje. Nepopunjeni nalog za plaćanje s mogućnošću odabira plaćanja na datum u budućnosti, prikazan je na slici 7. Za unos novog naloga za plaćanje potrebno je popuniti sva predviđena polja za unos podataka kako nalog ne bi bio odbijen.

15


Slika 7: Primjer naloga za plaćanje

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba Ispravno popunjen nalog za koji se može zadati plaćanje s odabirom na budući datum plaćanja, prikazan je na slici 8.

Slika 8: Ispravno popunjen nalog

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba 16


Konverzija valuta

Slika 9: Primjer popunjenog naloga za konverziju valuta

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba

Postupak konverzije: • iznos koji se želi konvertirati najprije se pretvori u kune po kupovnom tečaju banke • za dobiveni iznos kuna kupuje se valuta u koju se želi konvertirati, po prodajnom tečaju banke.

Standardni trajni nalog Standardni trajni nalog služi kontinuiranom prijenosu sredstava u istom iznosu na odabrani račun u banci ili izvan banke. Pri ugovaranju standardnog trajnog naloga na e-zabi potrebno je popuniti sva polja (polje poziv na broj može biti izostavljeno ako je riječ o prijenosu sredstava na transakcijske i štedne račune fizičkih osoba) kako bi se trajni nalog mogao ugovoriti i kasnije izvršavati (slika 10).

17


. Slika 10: Ugovaranje standardnog trajnog naloga

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba Otplata kredita u Zagrebačkoj banci trajnim nalogom Ovom vrstom trajnog naloga otplaćuje se kredit u Zagrebačkoj banci izravnim terećenjem tekućeg računa do visine dospjelog duga po kreditnoj partiji. Pri ugovaranju trajnog naloga potrebno je unijeti podatke primatelja, a u polje račun primatelja unosi se broj kreditne partije u banci (bira se iz padajućeg izbornika ukoliko su uplatitelj i primatelj ista osoba ili slobodan unos kreditne partije ukoliko uplatitelj i primatelj nisu ista osoba) na koju se želi prijenos za otplatu kredita. Izgled trajnog naloga otplate kredita.(slika 11) 18


. Slika 11: Otplata kredita putem trajnog naloga

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba

19


Ugovaranje i-računa Pri ugovaranju može se odabrati želi li se ugovoriti: a) Samo e-uplatnicu b) e-uplatnicu i e-račun

Slika 12: Ugovaranje i-računa

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba

Ostale brojne pogodnosti: Postoje još brojne mogućnosti koje nudi e-zaba vezane uz:8  devizne naloge (kupnja/prodaja deviza, konverzija valute)  čekove

8

http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+izvan+poslovnica/e _zaba

20


 kartice (obavijesti o učinjenim troškovima, limitima)  investicijske fondove (kupnja, prodaja, prijenos udjela u drugi ZBI fond)  e-bonove (GSM, HAC bonovi)  osiguranja, oročenja  stambenu štednju

6.2. Primjer kupnje deviza pomoću e-zabe za građane

Prijenos sredstava s kunskog računa na devizni račun moguć je jedino unutar istog JMBG-a, dakle s tekućeg ili žiro računa na devizni račun. To znači da se ne mogu kupiti devize s kunskog računa po kojem je klijent opunomoćen i prenijeti ih na devizni račun, jer bi u tom slučaju prijenos bio obavljen između dvije osobe, što prema deviznom zakonu nije dozvoljeno. Devize od banke kupuju se po prodajnom tečaju koji vrijedi na dan kada je zadan nalog. Pravilno popunjen devizni nalog izgleda kao na slici 13.

Slika 13: Primjer deviznog naloga

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba 21


Podaci na strani uplatitelja (naziv uplatitelja i adresa) popunjavaju se automatski, dok podaci kod primatelja upisuju se ručno. Ukoliko klijent ima više kunskih računa (tekući, žiro) može izabrati s kojeg računa želi kupiti devize (padajući izbornik “Račun” na strani uplatitelja). Pri popunjavanju naloga može se odrediti točan iznos strane valute koju se želi kupiti (popunjava se iznos na strani primatelja) ili točan iznos kuna za koje se žele kupiti odabrane devize (popunjava se iznos na strani uplatitelja). Točan iznos može se izračunati i korištenjem opcije „Pomoć u izračunu iznosa“ kako je prikazano na slici 14. Slika 14: Pomoć u izračunu iznosa pri otkupu, prodaji, konverziji i prijenosu stranih valuta

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba Ovdje se također može odabrati želi li se izračunati polazni ili odredišni iznos te se pritom ne smije zaboraviti odabrati valute na obje strane.

22


Slika 15: Nalog pri kupnji deviza

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica/e_zaba Ako je nalog popunjen kao što je popunjen u primjeru na slici 15, može se vidjeti koliko će kuna biti plaćeno s kunskog računa bez korištenja opcije pomoći pri izračunu. Kako bi se nalog proveo, potrebno ga je potpisati tokenom, upotrebom opcije MAC. Ako je nalog uredno proveden pojavit će se poruka „Transakcija je uspješno provedena“.

23


6.3. Desktop aplikacije

Što se tiče ovog web servisa, nije moguće takvu vrstu programa koristiti preko desktop aplikacije jer se radi o službenom servisu banke koji je zaštićen i koristi ga banka isključivo za svoje bankovne poslove. Jedini način za obavljanje ovih poslova moguć je u poslovnicama banke uz pomoć šalterskog službenika. Ovaj web servis nastao je upravo iz razloga da bi se klijent povezao sa bankom, i dobio lakši uvid te mogućnost upravljanja svojim računom samostalno.

24


7. KREIRANJE PROFILA

Uvjet za registraciju i korištenje usluge e-zabe, potrebno je imati otvoren

račun u

Zagrebačkoj banci. Prilikom odluke o korištenju Internet bankarstva potrebno je otići u poslovnicu gdje šalterski službenik nudi uvjete ugovaranja e-bankarstva. Nakon što su uvjeti zadovoljeni, potpisuje se ugovor. Na korištenje se dobiva token sa svim uputama za daljnje korištenje i rad. Sljedeće što se treba napraviti je uzeti osobno računalo te izvršiti postupak primarne prijave na internet stranici Zagrebačke banke. Kod postupka za pristup aplikaciji prolazi se postupak identifikacije, ulaskom na internetsku stranicu Zagrebačke banke, www.zaba.hr, u dijelu stranice e-zaba za građane, odabirom opcije „Ulaz“ ili direktnim utipkavanjem adrese https://www.zaba.hr/ebank/gradjani/Prijava.

Slika 16: Ulaz u preglednik e-zaba

Izvor: http://www.zaba.hr/download/eZaba/Uputa%20e-zaba%20gradjani.pdf Identifikacija se vrši pomoću tokena – unosom serijskog broja tokena (unosi se broj s poleđine tokena, bez crtica i bez razmaka) i jednokratne lozinke (OTP – One Time Password). Na ekranu tokena pojavljuje se poruka "APPLI", nakon čega je potrebno birati broj 1 na tipkovnici tokena. Na ekranu tokena pojavljuje se jednokratna lozinka koja se sastoji od 6 znamenki. Ona se unosi u polje “OTP(APPLI 1)” i potom se klikne na Prijava. Svojom osobnom lozinkom koju klijent odabire i koja je poznata samo njemu, aktivira se token.

25


Slika 17: Identifikacija pomoću tokena

Izvor: https://www.zaba.hr/ebank/gradjani/Prijava Identificirati se može i Zaba m-tokenom, instaliranom na mobilnom uređaju. Ukoliko se koristi m-token, u glavnom izborniku m-token aplikacije klikne se na izbornik OTP (APPLI1), nakon čega se prikaže serijski broj tokena i OTP broj. Točnim prepisivanjem podataka uspješno je završena prijava u e-zabu.

26


8.POSLOVNA PRIMJENA E-zaba za građane nudi brojne pogodnosti koje se mogu iskoristiti u poslovne primjene. U te poslove spadaju: unošenje naloga s budućim datumom provedbe, prosljeđivanje primatelju potvrde o izvršenju naloga e-mailom ili poštom, pregled stanja i prometa svih vlastitih računa i računa po kojima smo opunomoćeni, stanje i promet kredita, ulaganja i oročenja. Također, neke od olakotnih funkcija za građane su: provjera rate kredita, kamata te troškova i limita po karticama, plaćanje režija, rata kredita, prenošenje novca na druge račune, primanje izvadaka po računima, te dobivanje obavijesti o učinjenim troškovima po karticama. S obzirom na mobilnost koja je prisutna u današnjem poslovnom svijetu i ubrzani način života, e-zaba omogućuje korisnicima kupovinu bonova za mobitele, bonova za nadoplatu ENC uređaja tvrtke HAC bez čekanja u redovima na benzinskim postajama. Malim ulagačima sa viškom novčanih sredstava pruža se mogućnost kupovine i prodaje te prenošenje udjela u ZB Invest fondove. Osim ulaganja viška sredstava može se odabrati odgovarajući model štednje i oročiti željeni iznos (stambena štednja…). E-zaba nudi još mnogo usluga klijentima: ispunjavanje zahtjeva za stambeni kredit, obnavljanje police autoosiguranja, ugovaranje trajnih naloga za plaćanje računa i rata kredita, troškova po kreditima, ugovaranje po kreditnim karticama ili za ulaganje u otvorenu štednju. Korisno je znati da se dnevno putem e-zabe može provesti maksimalno 20 transakcija kupoprodaje ili konverzije valuta. Prilikom kupoprodaje ili konverzije valuta, u slučaju nemogućnosti provedbe platne transakcije u iznosu koji je korisnik odredio u nalogu, banka korisniku nudi izvršenje platne transakcije u iznosu koji je najbliži označenom iznosu u nalogu.

27


9.KONKURENCIJA Zbog

brzog, jednostavnog i sigurnog načina financijskog poslovanja bez dolaska u

poslovnicu, e-poslovanje je usluga koju građani sve češće koriste. Usluga je dostupna u većini banaka Republike Hrvatske, pa je zbog toga prisutna velika konkurencija među njima. Svaka banka nudi različite pogodnosti kako bi privukla klijente.

9.1 Usluge HPB Internet bankarstva za fizičke osobe

HPB Internet bankarstvo za građanstvo omogućava jednostavno, brzo i sigurno obavljanje sljedećih usluga:9 Uvid u stanje svih računa (tekući, žiro, štedni u kunama i stranoj valuti, račun kredita, račun kreditne kartice), prijenos sredstava sa tekućih, žiro i deviznih računa, plaćanje računa u zemlji (putem zadavanja jednokratnog ili trajnog naloga, uz mogućnost potpune kontrole, promjene ili otkazivanja plaćanja), zadavanje i pregled raznih financijskih i nefinancijskih zahtjeva, komunikaciju sa službom za korisnike putem elektronske pošte, kupnju GSM bonova, pregled ugovora kod HPB stambene štedionice, mogućnost odabira osnovnog računa za usluge plaćanja, odabir unosa platnog naloga putem forme ili HUB obrasca, pregled poslovnica i bankomata banke, prikaz tečajne liste, prijevremenu otplatu troškova učinjenih MasterCard karticom, itd.

Link za prijavu HPB Internet bankarstva : https://ibg.hpb.hr/HPB.RIB.Web/

9

http://www.hpb.hr/?hr=usluge-hpb-internet-bankarstva-za-fizi%C4%8Dke-osobe

28


Slika 18: Ekranski prikaz prijave na HPB Internet bankarstvo

Izvor: https://ibg.hpb.hr/HPB.RIB.Web/

9.2. Internet bankarstvo Splitske banke Osnovne pogodnosti korištenja Internet bankarstva Splitske banke su:10 Plaćanje bez čekanja u redu u poslovnici, kontrola transakcija i provjera stanja po svim računima otvorenim u banci u bilo koje vrijeme, prenošenje sredstva s jednog računa na drugi u bilo koje vrijeme ili ugovaranje trajnih naloga, pregled oročenih depozita te obveza po karticama i kreditima, itd.

Link za prijavu Internet bankarstva Splitske banke : https://www.sbnet.splitskabanka.hr/priv/hr/idehom.html

10

http://www.splitskabanka.hr/gradani/racuni-i-placanja/bankarstvo-izvan-poslovnice/sbnet-internetskobankarstvo

29


Slika 19: Ekranski prikaz prijave na Internet bankarstvo Splitske banke

Izvor: https://www.sbnet.splitskabanka.hr/priv/hr/idehom.html

9.3. Usluge Internet bankarstva OTP banke Samo neke od usluga ove banke su: Uvid u stanje i promet po svim računima, uvid u stanje i promet po čekovima, kreditima, oročenjima, punomoćima, jamstvima i ugovorenim trajnim nalozima, online zahtjev za izmjenu koeficijenta prekoračenja po tekućem računu, online zahtjev za izdavanje Visa i MasterCard kartica OTP banke, pregled podataka o Visa i MasterCard charge i kreditnim karticama te o Visa web prepaid karticama, itd.11

Link za prijavu Internet bankarstva OTP banke: https://elementa.otpbanka.hr/gradjani/html/login.htm

11

https://www.otpbanka.hr/html/g_otpdirekt_ib.htm

30


Slika 20: Ekranski prikaz prijave na Internet bankarstvo OTP banke

Izvor: https://elementa.otpbanka.hr/gradjani/html/login.htm

9.4. Internet bankarstvo Hypo Alpe Adria banke Funkcionalnosti HYPOneta:12 Plaćanja (plaćanja svih vrsta računa u kunama unutar Republike Hrvatske, plaćanja unutar banke, plaćanja u inozemstvo…), oročenja (ugovaranje kunskih i deviznih oročenja, pregled svih oročenja ugovorenih u poslovnici banke i putem HYPOneta), e-knjižica (moderna i praktična usluga u vidu kratkoročne, nevezane štednje koja klijentima omogućuje učinkovitije i jednostavnije planiranje kućnih financija i prikupljanje sredstava za nadolazeće izdatke), pregledi (pregled, kontrola i arhiva platnih naloga/narudžbi, pregled prometa i stanja po svim prijavljenim računima u Banci), HYPO fondovi,itd.

Link za prijavu Internet bankarstva Hypo Alpe Adria banke: https://www.hypo.hr/hyponetretailaco/entrance_new.asp

12

http://www.hypo-alpe-adria.hr/home.nsf/pages/gra%C4%91anstvo-direktno_bankarstvo-hyponet__internetsko_bankarstvo-291

31


Slika 21: Ekranski prikaz prijave na Internet bankarstvo Hypo Alpe Adria banke

Izvor: https://www.hypo.hr/hyponetretailaco/entrance_new.asp

9.5. Erste NetBanking Korištenjem Erste NetBanking servisa ostvaruju se najpovoljnije naknade za slijedeće usluge platnog prometa: 13 Pregled stanja računa, pregled prometa po svim navedenim računima, pregled detalja pojedine prometne stavke, pretraživanje prometa po datumu valute, pregled svih transakcija zadanih putem NetBanking-a, zadavanje kunskih i deviznih platnih naloga, kupoprodaja deviza, itd.

Link za prijavu, Erste NetBanking: https://netbanking.erstebank.hr/Prijava/Prijava.aspx

13

http://www.erstebank.hr/hr/Elektronicko_bankarstvo/Gradjani/Erste_NetBanking/Funkcionalnosti_NetBanking_ usluge

32


Slika 22: Ekranski prikaz prijave na Erste NetBanking

Izvor: https://netbanking.erstebank.hr/Prijava/Prijava.aspx

9.6. Konkurentska prednost Internet bankarstva Zagrebačke banke

Navodeći primjer banaka, tj. konkurenata Zagrebačke banke, zaključujemo da e-zaba nudi najširi spektar usluga. To se može potkrijepiti primjerima ovih banaka čije usluge smo navele. Dakle, zaključak koji slijedi je da Zagrebačka banka nudi sve usluge kao i konkurentske banke, pa čak i one koje se kod navedenih banaka ne pružaju. Razlog konkurentske prednosti Zagrebačke banke je u njenoj veličini, poziciji na tržištu, te tržišnom udjelu koji zauzima. Zagrebačka banka opslužuje najveći broj klijenata Republike Hrvatske te u skladu s tim nastoji im pružiti najbolje pogodnosti, stalne inovacije i unaprjeđenja kako bi zadržala lojalne i privukla nove klijente.

33


10. POZITIVNE vs. NEGATIVNE STRANE Tablica 1: Pozitivne i negativne strane e-zabe za građane

Pozitivne strane

Negativne strane

Dostupnost od 0-24 h

Potrebno posjedovanje osobnog računala

Najpovoljnije naknade za plaćanja

Računalna neobrazovanost dijela klijenata

Čuvanje okoliša (e-zaba umjesto papira)

Nepostojanje zakonske regulative

Potpuna kontrola nad vlastitim novcem

Nedostatna privatnost

Jednostavnost korištenja

Otuđenost i odbojnost prema inovacijama

Plaćanje računa putem mobitela

Velika konkurencija

Plaćanje i provjera rate kredita

Nedostatak znanja o toj vrsti poslovanja

Mogućnost unošenja naloga za buduća plaćanja

Zlouporaba e-bankarstva u kriminalne radnje

Ugovaranje stambene štednje

Nemogućnost osobnog kontakta s djelatnikom (u slučaju poteškoća pri korištenju)

Brži obrt sredstava, manji troškovi

Mogućnost nedostupnosti servisa

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/bankarstvo+i zvan+poslovnica

34


11.SWOT ANALIZA Tablica 2: SWOT analiza SNAGE

SLABOSTI

Dobro organiziran sustav poslovanja

Povremena nedostupnost web servisa

Manji troškovi

Nedostatak znanja korisnika o

Razvijena informatička tehnologija

Raznolika ponuda mogućnosti i

mogućnostima Internet bankarstva 

Informatička neobrazovanost klijenata banke

funkcionalnosti servisa 

Stručni tim za podršku na raspolaganju

Nemogućnost osobnog kontakta s djelatnikom

(call centar) 

Upitna privatnost, moguće krađe financijskih sredstava

PRILIKE

PRIJETNJE

Sve veći broj zainteresiranih korisnika

Velika konkurencija

Većina platnog i deviznog prometa

Zahtjevni klijenti

Mogućnost zlouporabe za kriminalne

obavlja se putem ovog web servisa 

Plaćanje izvan banke (veći obrtaj sredstava)

Globalizacija tržišta

Lojalnost klijenata Zagrebačke banke

radnje 

Nepostojanje pravne regulative

Teško praćenje konstantnih napredaka tehnologije

Izvor: Vlastiti uradak na temelju analize prikupljenih podataka

35


12. TROŠKOVI I POKAZATELJI POSLOVANJA E-ZABE 12. 1.Troškovi korištenja usluga e-zabe za građane Tablica 3: Troškovi korištenja usluga e-zabe za građane IZDAVANJE TOKENA Izdavanje fizičkog tokena

100 kn, jednokratno

Za vlasnike i dodatne korisnike Premium, Senior i

Bez naknade

Elastične lepeze Oštećenje, gubitak ili neopravdano zadržavanje

100 kn po tokenu

fizičkog tokena prilikom zatvaranja e-zabe/Zabafona

(napomena*)

Napomena* u slučaju prestanka rada baterije i sl. ne naplaćuje se naknada, već se klijentu bez naknade izdaje novi token. Naknada za oštećenje, gubitak ili neopravdano zadržavanje ne naplaćuje se u slučaju kada klijent namjerava koristiti usluge ( e-zaba i / ili Zabafon i / ili e-commerce). Izdavanje novog tokena nakon prijave gubitka podliježe standardnoj naknadi za izdavanje fizičkog ili m- tokena. Kad se jednom naplati naknada za izgubljeni token, o eventualnom povratu tog iznosa klijent može konzultirati svoju poslovnicu

E – ZABA GRAĐANI Ugovaranje i korištenje usluga

10 kn mjesečno

a) za vlasnike i dodatne korisnike Lepeza:

Bez naknade

-Premium, Senior, Obitelj, Obitelj Plus, Student, Dinamična, Elastična -Klasična (ako je ugovoren kao opcionalan kanal) b) za vlasnike Platnog asistenta

Bez naknade

-Aktivan ( ako je ugovoren kao opcionalan kanal) -Moderan c) za vlasnike paket – računa (svi modeli)

Bez naknade

Pristupnina i korištenje usluge od strane osoba

Bez naknade

oštećenog sluha

Izvor: Interni podaci Zagrebačke banke

36


12.2. Pokazatelji uspješnosti

Uspješnost poslovanja banke u cijelosti, pa samim time i e-zabe pokazuju podaci da je Zagrebačka banka već godinama vodeća banka u Hrvatskoj; po kvaliteti proizvoda i usluga, tehnološkoj inovativnosti, mreži samouslužnih uređaja te uspješnim poslovnim rezultatima. U Hrvatskoj posluje s 80 tisuća korporativnih klijenata i više od 1,1 milijuna građana. Kao članica Grupe UniCredit Italiano, od ožujka 2002. godine, jedne od najuspješnijih financijskih grupacija u Europi, Zagrebačka banka je i jedna od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Europi .14 Tablica 4: Pokazatelji uspješnosti Zagrebačke banke u odnosu na cjelokupni bankarski sektor Republike Hrvatske HRK mil i %

Ukupna aktiva

Tržišni udio u aktivi

Temeljni kapital

Adekvatnost kapitala

Dobit prije poreza

Tržišni udio u dobiti prije poreza

Zagrebačka banka

104.299

25,6%

13.669

20,94%

1.628

34,5%

Bankarski sektor

407.407

100,0%

48.948

19,15%

4.723

100,0%

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/ZabaPublic/o_banci/O+nama/ Tablica 5: Zagrebačka banka u brojkama Zagrebačka banka u brojkama (HRK) Poslovnice

133

Bankomati

873

Korisnici e-zabe (internetsko bankarstvo)

490.000

Korisnici m-zabe (mobilno bankarstvo)

167.000

Poduzetnički i komercijalni centri

46

Korisnici kartica

2.700.000

Zaposlenici

4.500

Donacije u razdoblju od 13 godina

20.500.000

Izvor: http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/ZabaPublic/o_banci/O+nama/

14

http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/ZabaPublic/o_banci/O+nama/

37


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

13.1. E- zaba u budućnosti Zagrebačka banka konstantno prati sve svjetske, odnosno europske trendove, a u budućnosti sa stalnim razvojem nove i funkcionalnije tehnologije e-zaba bi mogla raditi na pojednostavljenju korištenja internetskih aplikacija te time povećati broj korisnika Internet bankarstva. U budućnosti, aktivnosti koje su današnjim stupnjem razvijenosti još vezane za poslovnicu, te ovise o fizičkom kontaktu klijenta i službenika bi se mogle smanjiti te time omogućiti samostalno obavljanje tih poslova preko e-zaba upotpunjenih aplikacija. Osim što bi korisnici uštedjeli još više vremena i sredstva, smanjilo bi se ukupno opterećenje poslovnica, smanjila količina papirologije i povećala zaštita okoliša, što je jedan od bitnih ciljeva Zagrebačke banke ( imidž društveno odgovornog poduzeća).

13.2. Prijedlozi za nove funkcionalnosti e-zabe Naš prijedlog za upotpunjavanje ponude e-zabe temelji se na ideji nove usluge koja će biti namijenjena isključivo studentima koji se danas spominju u kontekstu ugroženijih skupina, okarakteriziranih manjkom novčanih sredstava. Osim već ponuđenih mogućnosti ugovaranja kredita građanima, pružiti mogućnost ispunjavanja i predavanja zahtjeva za kreditiranje studenata, tako da bi se svim studentima kao korisnicima e- bankarstva omogućilo kreditiranje uz povoljnije uvjete, niže kamatne stope te duže rokove otplate.

38


14. ZAKLJUČAK Zbog ubrzanog načina života i manjka vremena, čekanje u redovima pred šalterima jednostavno si ne možemo priuštiti. Razvoj nove tehnologije koju nude banke u okviru Internet bankarstva omogućavaju rješavanje većine tj. gotovo svih bankovnih transakcija iz udobnosti doma. Osim što se štedi vrijeme, transakcije obavljene putem e-zabe Internet bankarstva znatno su povoljnije. U svakom trenutku dostupan je uvid u stanje računa, što znači da se ne ovisi o radnom vremenu poslovnica. E-zaba dostupna je za svoje klijente 24 sata dnevno. Korištenje e- zabe je iznimno jednostavno i brzo, te nije potrebna poduka. Ukoliko se pojave bilo kakve poteškoće na raspolaganju je call centar sa stručnim osobljem koje odgovara na sva pitanja i nedoumice klijenata.

Takav sustav poslovanja danas predstavlja neizostavan dio ponude svake banke, a pretpostavlja se da će u budućnosti biti još više zastupljen. Sve je veća potražnja za ovakvom vrstom usluge, ujedno je i veća konkurencija među bankama što je dobar poticaj za daljnji razvoj kako bi se sa stalnim inovacijama i promjenama zadržali postojeći i privukli novi klijenti. Također, zabilježava se porast informatičke pismenost građana te su nove generacije primorane obrazovati se u tom pogledu, što banci daje slobodu pri kreiranju novih i usavršenju starih opcija za korisnike.

39


15.LITERATURA 15.1. Popis linkova na web-u  http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabautils/naslovnica/ (Zg; 11.11.'12)  http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/banka rstvo+izvan+poslovnica (Zg; 11.11.'12)  https://www.zaba.hr/ebank/gradjani/Prijava (Zg; 11.11.'12)  http://www.pbz.hr/Default.aspx?sec=1015 (Zg; 18.11.'12)  http://www.splitskabanka.hr/gradani/racuni-i-placanja/bankarstvo-izvanposlovnice/sbnet-internetsko-bankarstvo/internetsko-bankarstvo (Zg; 18.11.'12)  https://www.otpbanka.hr/html/g_otpdirekt_ib.htm (Zg; 18.11.'12)  http://www.hypo-alpe-adria.hr/home.nsf/home/hr (Zg; 18.11.'12)  http://www.erstebank.hr/hr/Elektronicko_bankarstvo (Zg; 18.11.'12)  http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/press/objave/aktualno /1e209b804c5624938687ff809e570dec (Zg; 22.11.'12)  http://www.bug.hr/vijesti/zaba-uvela-internetsko-bankarstvo-gradane/44648.aspx (Zg; 22.11.'12)  http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/press/objave/aktualno /108878804c4d09498681d60f357682d5 (Zg; 22.11.'12)  http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/press/objave/aktualno /7a438500486c440eaf5abf00a0f22fc8 (Zg; 22.11.'12)  http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/gradjani/racuni/banka rstvo+izvan+poslovnica/e_zaba (Zg; 22.11.'12)  http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/be9597004a6d54a294f09661ccfadd6a/Na knada+za+usluge+Banke+po+transakc.+racunima%2C+direktnim+kanalima+te+uslu gama+platnog+prometa+za+potrosace++primjena+od+04092012.pdf?MOD=AJPERES (Zg; 22.11.'12)

40


15.2. Popis slika  Slika 1: Početna stranica e-zabe za građane  Slika 2: Izgled izbornika koji se nalazi s lijeve strane ekrana preglednika e-zaba  Slika 3: Pogodnost ugovaranja sastanka preko e-zabe  Slika 4: Postavke brzog izbornika  Slika 5: Uvid u stanje računa  Slika 6: Izgled preglednika sa stanjima na računima  Slika 7: Primjer naloga za plaćanje  Slika 8: Ispravno popunjen nalog  Slika 9: Primjer popunjenog naloga za konverziju valuta  Slika 10: Ugovaranje standardnog trajnog naloga  Slika 11: Otplata kredita putem trajnog naloga  Slika 12: Ugovaranje i-računa  Slika 13: Primjer deviznog naloga  Slika 14: Pomoć u izračunu iznosa pri otkupu, prodaji, konverziji i prijenosu stranih valuta  Slika 15: Nalog pri kupnji deviza  Slika 16: Ulaz u preglednik e-zaba  Slika 17: Identifikacija pomoću tokena  Slika 18: Ekranski prikaz prijave na HPB Internet bankarstvo  Slika 19: Ekranski prikaz prijave na Internet bankarstvo Splitske banke  Slika 20: Ekranski prikaz prijave na Internet bankarstvo OTP banke  Slika 21: Ekranski prikaz prijave na Internet bankarstvo Hypo Alpe Adria banke  Slika 22: Ekranski prikaz prijave na Erste NetBanking

41


15.3. Popis tablica I. II.

Tablica 1: Pozitivne i negativne strane e-zabe za građane Tablica 2: SWOT analiza

III.

Tablica 3: Troškovi korištenja usluga e-zabe za građane

IV.

Tablica 4: Pokazatelji uspješnosti Zagrebačke banke u odnosu na cjelokupni bankarski sektor Republike Hrvatske

V.

Tablica 5: Zagrebačka banka u brojkama

42


16.ŽIVOTOPIS 16.1. Životopis Doris Jureško

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Jureško Doris Mrljane 35, 23264 Neviđane (Hrvatska) +385 23269452

Broj mobilnog telefona

+385 917295397

dorisjuresko@gmail.com Hrvatsko 06 siječnja 1990 Žensko

Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Vrsta djelatnosti ili sektor Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Vrsta djelatnosti ili sektor

rujan 2011 - travanj 2012 Paul Hartmann d.o.o. (Karlovačka cesta 4f, 10020 Zagreb) Suradnica u marketingu, administrativni poslovi Uvoz i prodaja medicinske opreme 2006 - 2012 Konobar, pomoćni kuhar Usluživanje gostiju, briga za uređenost restorana (kafića) i konačno zadovoljstvo gostiju kroz sezonski rad u ugostiteljskim objektima Turizam

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije

2008 → Preddiplomski studij Poslovne ekonomije Ekonomski fakultet Zagreb Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Hrvatska) Visokoobrazovna ustanova na Zagrebačkom sveučilištu

2004 - 2008 Srednja stručna sprema

43


Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

Klasična gimnazija Ivana Pavla II. Jerolima Vidulića 2, 23000 Zadar (Hrvatska) Klasična gimazija

1996 - 2004 Osnovnoškolsko obrazovanje Osnovna škola "Vladimir Nazor" Neviđane, 23264 (Hrvatska) Osnovna škola

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci)

Razumijevanje

Samoprocjena Europska razina (*)

Engleski Talijanski

Slušanje

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Govorna produkcija

C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik B2 B2

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

Pisanje

B1

Samostalni korisnik

C1 Iskusni korisnik

Samostalni korisnik

B2

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

-dobre komunikacijske vještine -susretljivost i otvorenost prema ljudima -timski rad -sposobnost prilagođavanja posebnim uvjetima rada -sposobnost jasnog izlaganja pred publikom (prezentacijske vještine)

Organizacijske vještine i kompetencije

-smisao za organizaciju obaveza -vođenje projekata uz pomoć tima

Tehničke vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije

-rukovođenje aparatom za kavu -vješto baratanje Microsoft Office™ alatima: · Microsoft Office Word™ · Microsoft Office Excel™ · Microsoft Office Power Point™ -rad u sustavu SAP

Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije

-pjevanje u akademskom zboru "Concordia Discors" Ostale aktivnosti i hobiji: -članstvo u studenstkoj udruzi HSA (Hrvatska studentska asocijacija) -karate -ples -pjevanje

44

Samostalni korisnik


-rolanje -plivanje -čitanje knjiga -rad u obiteljskom masliniku Vozačka dozvola

B

16.2. Životopis Ružica Karmelić

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Karmelić Ružica Uz Ložu 1, 21420 Bol (Hrvatska) +385 21635514

Broj mobilnog telefona

+385 989336617

ruzica.karmelic@gmail.com Hrvatsko 11 prosinca 1989 Žensko

Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Vrsta djelatnosti ili sektor Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Vrsta djelatnosti ili sektor

srpanj 2007 - rujan 2007 Knjigovodstveni ured, Zlatni rat d.d.; Bračka cesta 13 Pomoć pri rukovođenju, izradi te pohranjivanju računovodstvenih izvještaja Turizam, ugostiteljstvo, hoteli 2005 - 2008 Konobar, recepcionar sva potrebna priprema za boravak i usluživanje gostiju za vrijeme boravka u hotelu Turizam

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja

2008 → Preddiplomski studij Poslovne ekonomije Ekonomski fakultet Zagreb

45


obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Hrvatska) Visokoobrazovna ustanova na Zagrebačkom sveučilištu

2004 - 2008 Srednja stručna sprema Srednja škola "Bol" (Hotelijersko-turistički komercijalist) Rudina 1, 21420 Bol (Hrvatska) 1996 - 2004 Osnovnoškolsko obrazovanje Osnovna škola "Bol" 21420 Bol (Hrvatska) Osnovna škola

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci)

Razumijevanje

Samoprocjena Europska razina (*)

Engleski Talijanski

Slušanje

Govor

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik B2 B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

Pisanje

B1

Samostalni korisnik

C1 Iskusni korisnik

Samostalni korisnik

B1

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

-dobre komunikacijske vještine -susretljivost i otvorenost prema ljudima -prezentacijske vještine

Organizacijske vještine i kompetencije

-sposobnost kvalitetne organizacije obveza

Računalne vještine i kompetencije

-vješto baratanje Microsoft Office™ alatima: · Microsoft Office Word™ · Microsoft Office Excel™ · Microsoft Office Power Point™

Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije

-pjevanje u akademskom zboru "Concordia Discors" Ostale aktivnosti i hobiji: -dramska -ples -klapsko pjevanje -plivanje -čitanje knjiga -likovne radionice

46

Samostalni korisnik


17. SAŽETAK Internet bankarstvo predstavlja najrasprostranjeniji oblik elektronskog bankarstva koji je usmjeren na pribavljanje bankarskih informacija i realizaciju bankarskih usluga preko interneta. Rastuća popularnost interneta i on-line transakcija stvorili su okruženje u kome online bankarstvo postaje proizvod za masovnu potrošnju. Zagrebačka banka u korak s potražnjom današnjice omogućila je svojim klijentima samostalno upravljanje tekućim računima putem e-zabe za građane. Za pristup e-zabi potrebno je računalo s pristupom internetu te fizički token ili m-token. E-zaba koristi HTTP protokol za komunikaciju između poslužitelja (servera) i klijenta koji omogućava prijenos podataka i sigurnu identifikaciju servera. Sustavan razvoj direktnih kanala u Zagrebačkoj banci započinje prije 23 godine, kada je instaliran prvi bankomat (1989.), a nastavlja se uvođenjem Telebanking – PC bankarstva (1991.), Informacijskog centra kao preteče današnjeg Kontakt centra ZABA 24 (1992.), Zabafon telefonskog bankarstva (1994.) te e-zaba Internet bankarstva (2002). Godine 2005. banka je predstavila nove tehnološke mogućnosti svojeg kontakt centra ZABA 24, a 2008. godine je predstavila uslugu mobilnog bankarstva. Sve većim korištenjem smartphone-a , 2011. godine unaprijedila je pristup Internet bankarstvu, na način da je stvorena aplikacija nazvana m-token. Neki od razloga zašto koristiti e-zabu su: povoljnije naknade, obavljanje poslova iz udobnosti doma bez čekanja u redovima, mogućnost uvida stanja na računu u svakom trenutku, te očuvanje okoliša izbjegavanjem nepotrebne papirologije. E-zaba za građane nudi brojne pogodnosti kao što su: unošenje naloga s budućim datumom provedbe, prosljeđivanje primatelju potvrde o izvršenju naloga e-mailom ili poštom, pregled stanja i prometa svih vlastitih računa i računa po kojima smo opunomoćeni, stanje i promet kredita, ulaganja i oročenja. Također, neke od olakotnih funkcija za građane su: provjera rate kredita, kamata te troškova i limita po karticama, plaćanje režija, rata kredita, prenošenje novca na druge račune, primanje izvadaka po računima, te dobivanje obavijesti o učinjenim troškovima po karticama. E-zaba omogućuje korisnicima i kupovinu bonova za mobitele, bonova za nadoplatu ENC uređaja tvrtke HAC. Malim ulagačima sa viškom novčanih sredstava pruža se mogućnost

47


kupovine i prodaje te prenošenje udjela u ZB Invest fondove. Osim ulaganja viška sredstava može se odabrati odgovarajući model štednje i oročiti željeni iznos (stambena štednja…). Ezaba nudi još mnogo usluga klijentima: ispunjavanje zahtjeva za stambeni kredit, obnavljanje police autoosiguranja, ugovaranje trajnih naloga za plaćanje računa i rata kredita, troškova po kreditima, ugovaranje po kreditnim karticama ili za ulaganje u otvorenu štednju. Za pristup aplikaciji e-zaba potrebno je proći postupak identifikacije na internetskoj stranici Zagrebačke banke, www.zaba.hr. Identifikacija se vrši pomoću tokena – unosom serijskog broja tokena i jednokratne lozinke. Promjenom lozinke koja je poznata samo korisniku aktivira se token. Zagrebačka banka nudi sve usluge kao i konkurentske banke (HPB, Splitska banka, OTP banka, Hypo-Alpe-Adria bank te Erste banka), pa čak i one koje se kod nekih banaka ne pružaju. Razlog konkurentske prednosti Zagrebačke banke je u njenoj veličini, poziciji na tržištu, te tržišnom udjelu koji zauzima. Zagrebačka banka opslužuje najveći broj klijenata Republike Hrvatske te u skladu s tim nastoji im pružiti najbolje pogodnosti, stalne inovacije i unaprjeđenja, kako bi zadržala lojalne i privukla nove klijente. Neke pozitivne strane e-zabe su: dostupnost od 0-24 h, jednostavnost korištenja, ugovaranje stambene štednje, brži obrt sredstava, manji troškovi, dok su nedostaci: potrebno posjedovanje osobnog računala, računalna neobrazovanost dijela klijenata, zlouporaba ebankarstva u kriminalne radnje, te velika konkurencija. Što se tiče troškova korištenja bitno je naglasiti da izdavanje fizičkog tokena iznosi 100 kn koji se uplaćuju jednokratno, dok ugovaranje i korištenje e-zabe iznosi 10 kn mjesečno. Uspješnost poslovanja Zagrebačke banke se prepoznaje na temelju velikog broja zadovoljnih klijenata te sam podatak da e-zabu koristi 490.000 klijenata. Zagrebačka banka konstantno prati sve svjetske, odnosno europske trendove, a u budućnosti sa stalnim razvojem nove i funkcionalnije tehnologije e-zaba bi mogla raditi na pojednostavljenju korištenja internetskih aplikacija te time povećati broj korisnika Internet bankarstva. U budućnosti, aktivnosti koje su današnjim stupnjem razvijenosti još vezane za poslovnicu, te ovise o fizičkom kontaktu klijenta i službenika bi se mogle smanjiti te time omogućiti samostalno obavljanje tih poslova preko e-zaba upotpunjenih aplikacija. Zaključujemo da je internet bankarstvo ključ uspjeha svake banke.

48


1) 2) 3) 4)

Doris Jureško Ružica Karmelić

5) 6) 7) 8) 9)

Doris Jureško 6.1.1990. Pašman Studentica EFZG-a

https://www.zaba.hr/ebank/gradjani/Prijava

  

   

O autorima Link e-zaba web servisa O e-zabi Preduvjeti korištenja servisa Pristup e-zabi Cijena korištenja e-zabe Funkcionalnosti e-zabe Ostale brojne pogodnosti Zaključak

Ružica Karmelić 11.12.1989. Bol Studentica EFZG-a

Internet bankarstvo - najrasprostranjeniji oblik elektronskog bankarstva usmjeren na pribavljanje bankarskih informacija i realizaciju bankarskih usluga preko interneta Zagrebačka banka - omogućila je svojim klijentima samostalno upravljanje tekućim računima putem e-zabe za građane

49


  

 

Jeftinije je Ne ovisi se o radnom vremenu poslovnica Uvijek prvi na redu - nema čekanja, nema gužvi, sve se obavi u udobnosti doma U svakom trenutku znamo što se događa s računima - mogućnost uvida u sve transakcije, stanja i promete računa u banci godinu dana unatrag Čuvanje okoliša - izvatke i obavijesti o učinjenim troškovima mogu se primati ezabom umjesto na papiru

www. zaba. hr Link e-zaba za građane – odabir opcije “Ulaz”

  

  

izdavanje fizičkog tokena - iznosi 100 kn ( jednokratno)

ugovaranje i korištenje e-zabe - iznosi 10 kn mjesečno.

računalo s pristupom internetu fizički token m-token (aplikacija putem mobilnog uređaja)

Identifikacija se vrši pomoću tokena - unosom serijskog broja tokena i jednokratne lozinke poruka "APPLI“, na tipkovnici kliknuti broj 1 Promjena jednokratne lozinke – “Prijava” aktivacija tokena!

Na početnoj stranici – Brzi izbornik i aktualne ponude banke Najčešće korištene funkcionalnosti – “ pri ruci “

50


Za provjeru stanja na računu, na brzom izborniku biramo “Računi”- “Stanje”

Izgled preglednika sa stanjima na svim računima – padajuća lista

Primjer kupnje deviza pomoću e-zabe za građane Podaci na strani uplatitelja - automatski, podaci kod primatelja – ručno

 

Otvori se ekranski prikaz sa stanjem računa

Pogodnost ugovaranja sastanka preko e-zabe Biranje aplikacije u brzom izborniku – e-bankar

Popunjavanje naloga - točan iznos strane valute koju se želi kupiti ili točan iznos kuna za koje se žele kupiti odabrane devize Točan iznos može se izračunati i korištenjem opcije „Pomoć u izračunu iznosa“

51


Nalog pri kupnji deviza    

Pozitivne strane

Negativne strane

Dostupnost od 0-24 h

Potrebno posjedovanje osobnog računala

Najpovoljnije naknade za plaćanja

Računalna neobrazovanost dijela klijenata

Čuvanje okoliša (e-zaba umjesto papira)

Nepostojanje zakonske regulative

Potpuna kontrola nad vlastitim novcem

Nedostatna privatnost

Jednostavnost korištenja

Otuđenost i odbojnost prema inovacijama

Plaćanje računa putem mobitela

Velika konkurencija

Plaćanje i provjera rate kredita

Nedostatak znanja o toj vrsti poslovanja

Mogućnost unošenja naloga za buduća plaćanja

Zlouporaba e-bankarstva u kriminalne radnje

Ugovaranje stambene štednje

Nemogućnost osobnog kontakta s djelatnikom (u slučaju

nalozi plaćanja trajni nalozi čekovi kartice (obavijesti o učinjenim troškovima, limitima) I-računi ( ugovaranje te korištenje i-računa, pregled te plaćanje novopristiglih euplatnica..)

  

investicijski fondovi (kupnja, prodaja, prijenos udjela u drugi ZBI fond) e-bonovi (GSM, HAC bonovi) osiguranja oročenja stambena štednja…

Hvala na pažnji !!

poteškoća pri korištenju) Brži obrt sredstava, manji troškovi

Mogućnost nedostupnosti servisa

52

21_Karmelic_Juresko_www.zaba.hr  

Karmelic Ruzica i Juresko Doris

21_Karmelic_Juresko_www.zaba.hr  

Karmelic Ruzica i Juresko Doris

Advertisement