Page 1

oferta vanzare

apartament

pret: 400.000 EURO +40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro


descriere

prezentare generala

D upl e x ul

se

afla

in

in c in-

S util a apartament

= 236,30 m p

S to tal a apartament

= 286,18 mp

S teren (co ta parte)

= 174,19 m p

t a unui i mo b i l d e l u x, c u p at ru

â–Ş

nivel ur i si o p t a p a r ta m e n te , sit -

- living generos , c u trei zone dis tinc te de s edere o zona de dining s i doua balc oane

uat i n ce a m a i b u n a z o n a a st a-

- buc atarie des c his a c u c amara

t iuni i Pr e d e a l .

A stfel,

nivel ul 1

a c e s ta

- dormitor matrimonial c u baie

b e n e f i c i az a

- dormitor c u baie

at at d e o p r i ve l is te p a n o r a m ica

- balc on c omun pentru c ele doua dormitoare

deo se b i t a a s u p r a z o n e i, c a t si de

- grup s anitar oas peti

acc e s fa c i l l a to a te p u n c te l e de

- us c atorie

â–Ş

in t e r e s a l e Pr e d e a l u l u i .

A r hi t e ct u r a

t am e nt ul ui

nivel ul 2

- c amera de zi

s i d e s ig n u l a p ar-

- dormitor c u baie

â–Ş

s u n t s p e c if i c e z one i

d epend inte

m on t a ne , ava n d to to d a ta co n-

- garaj pentru doua loc uri de parc are, in s upra-

for t ul une i l o c u in te m o d e r n e, cu

f ata de 29,2 mp, s ituat la s ubs olul imobilului; - us c atorie in s upraf ata de 5,35 mp;

fin i s a je d e c e a m a i b u n a c ali-

- boxa, in s upraf ata de 5,05 mp, s ituata la s ub-

t at e.

s olul imobilului; - anexa pentru pers onalul angajat, in s upraf ata de 36,65 mp, s ituata la s ubs olul imobilului. +40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

2

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

3


nivelul 1 1

camera de zi

2

dormitor matrimonial 28,10 mp

3

dormitor

4

sas

4,45 mp

5

baie

3,40 mp

6

baie

3,00 mp

7

bucatarie

8

hol

80,80 mp

12

15,90 mp 2

10

1

5

12,50 mp

6

4 8

7,55 mp 3

grup sanitar

2,60 mp

10

logie

5,40 mp

11

logie

9,40 mp

12

logie

5,90 mp

13

uscatorie

4,80 mp

9

subsol

11

7

1

2 locuri parcare

29,20 mp

2

boxa

5,50 mp

1

9

13

3

anexe subsol nivelul 2 1

camera de zi

11,10 mp

2

dormitor

12,60 mp

3

baie

3

anexa angajati

36,65 mp

4

centrala termica

11,00 mp

4 2

3,60 mp 2

1 3

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

4

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

5


dotari apartament

▪ S emin eu

pe lemn e p rev a zut cu

e x haus-

to r;

▪ A pa ra t de filt ra re a fumului de tigar e ; ▪ R et ea

dotari cladire

in t ern et s i ca blu t v pen tr u f ie car e

in ca pere;

▪ R et ea

de t elev iziun e s a t elit racor data la

3 a n t en e pa ra bo lice ext erio a re;

▪ C o n t o riza re

in depen den t a a utilitatilor :

elect rice/ ga ze/ en ergie t ermica /apa calda s i rece;

▪ G rupuri s a n it a re p rev a zut e cu bide e ; ▪ U s ca t o rie.

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

6

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

F ois or

de gradina pentru 20 pers oane

Z ona

gratar exterior c omplet utilata

Z ona

s patiu verde gazon

P adoc

c aine

S patiu

de joac a pentru c opii

I luminat

exterior ambiental

A s c ens or

6 pers oane marc a Sc hindler

I ns talatie

degivrare pentru jgheaburi s i burlane

D ormitor

c u ves tiar s i grup s anitar pentru pers on a lu l a u x i li a r

I luminat

interior s patii c omune cu se nzor i de pr e ze n ta

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

7


galerie imagini

Instalatii termice

Instalatii sanitare

C entrala

A limentarea

termica cu tiraj natural amplasata la subsolul imobilului dimensionata corespunzator pentru a asigura necesarul de confort termic pentru tot imobilul chiar si in conditii meteorologice dezavantajoase.

A pa

calda menajera este furnizata tot cu aportul centralei termice avand in componenta sa un boiler pentru stocarea acesteia, cu o capacitate de 1000 l.

I nstalatia

de apa calda este prevazuta cu o instalatie conexa de recirculare astfel incat consumatorii indepartati sa nu astepte un timp indelungat venirea la robinet a acesteia.

living room

cu apa rece menajera se face din reteaua publica a o r a s u l u i Pr e d e a l , i m o b i l u l a v a n d i n component sa o statie hidrofor de ultima generatie pentru asigurarea presiunii si debitului necesar indiferent de consumul simultan al a p a r a t m e n t e l o r.

Instalatii electrice

A

limentarea cu energie electrica este realizata din reteaua enel a f e r e n t a o r a s u l u i Pr e d e a l , p u t e r e a contractata fiind corespunzatoare asigurarii functionarii tuturor consumatorilor comuni ai imobilului ( c e n t r a l a t e r m i c a , h i d r o f o r, l i f t , poarta acces proprietate, poarta acces garaj, iluminat eterior si interior spatii comune, etc)

Instalatii electrice curenti slabi

C ladirea

este racordata atat la retelele de internet ale celor mai important provideri din Romania (RDS/RCS, UPC, Romtelecom), cat si la retelele de televiziune analogical sau digitala ale acestora.

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

8

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

9


galerie imagini

galerie imagini

living room

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

dining si bucatarie

10

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

11


galerie imagini

galerie imagini

dormitoare si bai

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

mansarda

12

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

13


galerie imagini

galerie imagini

exterior

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

garaj si anexa pentru angajati

14

+40 722 22 22 00 ruxandra.kaitar@romconsulting.ro

15

Oferta vanzare apartament de lux Predeal  

Prezentare pentru vanzare apartament de lux Predeal - zona Cioplea

Oferta vanzare apartament de lux Predeal  

Prezentare pentru vanzare apartament de lux Predeal - zona Cioplea

Advertisement