Page 1

evaluatieverslag 2010


OVER JE GRENZEN HEEN KIJKEN. VOETEN OP AARDE, HOOFD IN DE WOLKEN!


2

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Opening Theaterfestival Boulevard 2010

Opening Theaterfestival Boulevard 2010


3

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Opening Theaterfestival Boulevard 2010


4

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Theater Instituut Nederland • TENTOONSTELLING ERGENS & OVERAL


5

Reacties van makers Boulevard bewijst dat een gedurfde programmering wel degelijk samen kan gaan met een groot en breed publiek. OMSK/Lotte van den Berg • VOORONDERZOEK DE TWEEDE WERELD

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Het is geweldig dat Theaterfestival Boulevard samen met mij en vele andere makers het experiment niet schuwt. Al vele jaren stelt het festival me in staat mijn onconventionele werk te tonen aan een groot en breed publiek. Door de relatief lage drempel van het festival komen veel mensen, die het reguliere theater niet veelvuldig bezoeken, met het werk in aanraking. Het festival bewijst dat experiment en avontuur niet gelijk staan aan ontoegankelijkheid. Dries Verhoeven • LIFE STREAMING

Theaterfestival Boulevard heeft ons het publiek gegeven wat we wilden: mensen die zin hebben om te luisteren, verrast willen worden en zich mee willen laten slepen. Miss Molly & Me • PINE WOOD

Tol heeft een zeer grote betrokkenheid gevoeld met Geert Overdam. Weinig directeuren die zo integer met een maker omgaan. Mijn grote complimenten voor hem. Hij durft risico’s te nemen, maar is ook doortastend en eerlijk. Kortom, voor Tol was dit het juiste moment, de juiste plek en een zeer aangename tijd. ‘Luce’ is een voorstelling waarin inhoud en vorm samen moeten vallen. Dan is ook de locatie van groot belang en dat was zeker op de Pettelaarschans. Theater Tol wil jullie daarom ook erg bedanken om ‘Luce’ als première te kiezen. Theater Tol • LUCE


6

B L V R D E V A L U A T I E 2010

PLANKTON HOTEL vond Theaterfestival Boulevard als een heleboel warme zonneschijn doorheen alle druppels regen. Een feestelijk en sfeervol festival, met allerlei soorten en maten kunst voor iedereen. Een bijzonder festival, als een droomtrip in een oergezellig Brabants stadje. We stonden er graag met zowat de kleinste voorstelling van het héle festival – die groots was volgens het publiek en een recensie. Op tien dagen tijd speelden we meer dan honderd voorstellingen. Als dat geen feestje is! Ons Hotel is er graag weer bij volgende zomer! Warme groeten namens héél het Hotel vanuit zonnig Brussel aan héél het mooie zotte Theaterfestival Boulevard-team! PLANKTON HOTEL • "BLIKSCHADE" IN "BLIK/REGARD" Theatergroep Max. heeft de locatievoorstelling ‘Alleen op de Wereld’ kunnen uitbrengen op Theaterfestival Boulevard. Hierdoor zijn we in de gelegenheid gesteld om een volle week, op een voor ons unieke manier, de voorstelling te spelen voor een enthousiast, gemêleerd publiek. De organisatie is erg behulpzaam geweest, vanuit zowel productioneel als marketingtechnisch oogpunt. Theatergroep Max. • ALLEEN OP DE WERELD

Theaterfestival Boulevard heeft mij gevraagd om met mijn voorstelling ‘Janken en Schieten’ binnen hun Theaterroutes-programma te participeren. Daardoor kon ik als maker een kleine context creëren rondom mijn voorstelling. Deze kans heb ik direct aangegrepen door een documentaire te tonen die een belangrijke inspiratiebron was voor mijn voorstelling. Vervolgens heeft het publiek wat gegeten met elkaar en mijn voorstelling gezien. En hoewel het contact met het publiek sowieso close is binnen mijn voorstellingen – en Theaterfestival Boulevard een festival is met nieuwsgierige bezoekers – ontstond er hierdoor een bijzondere ontmoeting. Een ontmoeting die door de context verdiepend werkte voor de voorstelling. Theater gaat voor mij ten alle tijden over de ontmoeting tussen maker en publiek, maar daar moet wel de juiste context aan gegeven worden. In de zomer van 2010 heb ik langs acht verschillende festivals getoerd, waardoor ik een goede inkijk heb gekregen in de verschillen binnen de festivals in Nederland en België. Op productioneel en organisatorisch vlak is Theaterfestival Boulevard een festival dat zich onderscheidt door professionaliteit en publieksvriendelijkheid. Ilay den Boer/Huis van Bourgondië/ Over het IJ festival • JANKEN EN SCHIETEN/ HET BELOOFDE FEEST DEEL II


7

De hele ambiance, waarin je afwisselend speelt voor een enorm nieuwsgierig publiek (in ons geval in de Verkadefabriek ) en je daarna onderdompelt in de uitgelaten sfeer van het plein waar je je collega’s tegenkomt en met elkaar ervaringen uitwisselt, maken dit festival voor ons bijzonder. Theaterfestival Boulevard is een echt ‘artiestenfestival’ waar we graag naar toe komen. Compagnie Cecilia/HETPALEIS • SCHÖNE BLUMEN

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Theaterfestival Boulevard gaf me de mogelijkheid om mijn productie zes keer na elkaar te tonen. In een minimum aan tijd hadden we een groot publieksbereik en een massa aan reacties. Ook was het voor mij super om de reacties van het publiek te kunnen beluisteren tijdens de Theaterroutes. De Boulevard gaf me de gelegenheid in gesprek te gaan met het publiek, zodat ik kon aanvoelen of ze het verhaal dat ik wilde vertellen er ook uithaalden. Leen Braspenning/Productiehuis Brabant • EMBRASSE

In het veld van de Nederlandstalige podiumkunsten nemen festivals sinds jaar en dag een cruciale plaats in. Als platform voor internationale ontmoetingen, zowel met collega’s als met het publiek, maar ook als partner en coproducent van artistieke projecten die anders misschien het daglicht niet zouden zien. Zoals het opzetten van een locatievoorstelling bijvoorbeeld. Om al die redenen werkt NTGent al jaren heel graag samen met Theaterfestival Boulevard in Den Bosch, een festival dat gerust als toonaangevend mag worden beschouwd voor Nederland én Vlaanderen. Wordt dus vervolgd… NTGent • BRIEF AAN MIJN RECHTER

Wat ik heel goed vind aan Theaterfestival Boulevard is dat het in zijn programmering al jaren theater dat vooral wil amuseren weet te combineren met meer serieuze theaterkunst. Dat is een delicate evenwichtsoefening, waarin men steeds beter wordt. Volgens mij is de Boulevard daarin uniek in Nederland, en internationaal te vergelijken met bijvoorbeeld Avignon. Het is sfeervol zonder braderie-achtig te zijn, en inhoudelijk interessant zonder elitair te zijn. Het festival weet niet alleen de verschillende publieksgroepen te bereiken, maar ook daadwerkelijk de barrières daartussen te slechten. Hotel Witlox/Stella Den Haag • ONDER HET MELKWOUD


8

B L V R D E V A L U A T I E

Theaterfestival Boulevard is vooral een kleurrijk festival. Letterlijk: door onder andere natuurlijk de tentoonstelling ‘Ergens & Overal’, met zijn blauw, oranje en geel – dat werd versterkt door de groene picknickbanken. Figuurlijk: door de vele verschillende voorstellingen en concerten. Kortom, een feest! Theater Instituut Nederland • TENTOONSTELLING ERGENS & OVERAL

2010

We hebben erg genoten van het festival. De organisatie was heel behulpzaam en positief. En samen hebben we er tijdens de opbouw de ene na de andere onvoorziene moeilijkheid overwonnen. Ik was ook aangenaam verrast door de grote opkomst en de warme reacties van het publiek. En tot slot waren we allemaal erg onder de indruk van het gezellige festivalhart. Dat is echt fantastisch! Arnaud Deflem • HONGER!


9

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Theater Instituut Nederland • TENTOONSTELLING ERGENS & OVERAL

Theater Instituut Nederland • TENTOONSTELLING ERGENS & OVERAL


10

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Festivalplein


11

B L V R D

voorwoord Voor u ligt het evaluatieverslag van Theaterfestival Boulevard 2010. Wij genieten nog na én zijn tegelijkertijd al flink bezig met het volgende festival in 2011 en dat in een uiterst turbulente omgeving... Terugkijkend zien we dat het ons al jaren op rij lukt om Theaterfestival Boulevard succesvol af te sluiten. Artistiek inhoudelijk, productioneel en financieel slagen we er steeds weer in om een kwalitatief, breed en toegankelijk programma samen te stellen. Actuele, vernieuwende, uitdagende en inspirerende podiumkunstproducties, animaties en installaties worden bezocht door een groot en breed publiek van passanten, liefhebbers, professionals uit de wereld van kunst en cultuur en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. We stellen juist nu vast dat Theaterfestival Boulevard allesbehalve elitair is. Iedereen die het festival bezoekt valt het op dat we niet alleen een groot, maar vooral ook een breed publiek bereiken. Vaak publiek dat niet tot de reguliere bezoekers van de podiumkunsten behoort, Bosschenaren, Brabanders, Nederlanders en Vlamingen uit alle lagen en gezindten, jong en oud, ons publiek vormt een ware doorsnee van de samenleving. En elk jaar lukt het, naast het bestaande publiek, een nieuw publiek in aanraking te brengen met het programma van het festival. Dat is opmerkelijk, zeker als we ons realiseren dat we bij alle programmaonderdelen kiezen voor kwaliteit én voor het avontuur. Zo verbinden we de wereld van de kunsten met die van een breed publiek en zorgt Theaterfestival Boulevard voor betekenisvolle ontmoetingen voor tienduizenden mensen. Tegelijkertijd leveren we een substantiële bijdrage aan het imago van stad en provincie, creatief, innovatief, eigentijds en grensoverschrijdend. En de bezoekers van het festival zorgen ook nog eens voor een flinke investering in de lokale economie. De 26e editie van Theaterfestival Boulevard (6-15 augustus 2010) was, met ruim 130.000 bezoekers, succesvol. Het bezoekersaantal bleef door een paar verregende avonden weliswaar iets achter bij dat van afgelopen jaren (2009: 155.000 bezoekers, 2008: 140.000, 2007: 120.000), maar daar stond een toegenomen verkoop van 50.560 kaarten tegenover (2009: 49.450, 2008: 47.000, 2007: 31.000). Nog maar twee jaar onderweg in de Cultuurnota, periode 2009-2012, kijken we terug en vooruit. Veel van de artistieke en operationele doelen in het huidige beleidsplan realiseerden we al. We hebben er vertrouwen in ze aan het einde van 2012 nagenoeg allemaal te hebben gehaald. Dat geeft moed om ons met nog meer energie en daadkracht op te stellen, nu er zoveel bezuinigingen op de culturele sector dreigen af te komen. Niemand

kon voorzien dat in enkele maanden kunst en cultuur zo onder vuur zouden komen te liggen. Het huidige kabinet meent dat er fors bezuinigd moet worden op kunst en cultuur - er is daarvoor echter geen plan, laat staan een visie. De eerste klap, een verhoging van de btw op de podiumkunsten per 1-1-2011 van 6% naar 19%, is al uitgedeeld. De verhoging van de entreeprijzen die dit ten gevolge heeft en ook de nadelige effecten van de al aangekondigde bezuinigingen, zullen in veel gevallen door het publiek moeten worden betaald. Dat is schrijnend en ondoordacht, omdat aan de ene kant de overheid juist wil dat de podiumkunstinstellingen meer kaartjes moeten zien te verkopen en aan de andere kant omdat de overheid nog steeds een brede cultuurspreiding wenselijk acht, dus ook mensen met een minder ruime portemonnee bij kunst en cultuur wil betrekken. Als er al enige argumentatie hoorbaar is, betreft die veelal de opvatting dat kunst– en cultuurbezoek is voorbehouden aan een kleine elitaire groep en dat deze best meer kan (en moet) betalen. Onderzoek wijst echter uit dat veel vormen van kunst en cultuur en juist ook festivals als Theaterfestival Boulevard een heel breed publiek bereiken. Er wordt ook gesteld dat de kunst– en culturele instellingen ondernemender moeten worden en dat ze meer geld uit de markt kunnen (en moeten) halen. Dat kunst– en culturele instellingen niet ondernemend zijn is een aanname die niet concreet wordt onderbouwd en in veel gevallen onjuist blijkt. Theaterfestival Boulevard bijvoorbeeld zorgt, bovenop de structurele subsidies van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, de Provincie Noord Brabant en het Fonds Podiumkunsten (samen 39% van de inkomsten) zelf voor 61% van haar inkomsten, voor een totaal bedrag van ruim € 1,2 miljoen. Gesterkt door de behaalde successen gaan wij onverdroten door met het verder uitbouwen van Theaterfestival Boulevard en, waar nodig en mogelijk, met het duidelijk maken dat kunst en cultuur van waarde zijn en dat de dreigende culturele kaalslag moet worden voorkomen. Hopelijk gaat u mee in die kracht en overtuiging en zal het lezen van dit evaluatieverslag er toe leiden dat u ook de komende jaren met ons meedoet, voor zover u dat al niet deed.

Namens bestuur, directie en medewerkers van Theaterfestival Boulevard, Geert Overdam, directeur Jaco Reijrink, voorzitter bestuur

E V A L U A T I E 2010


12

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui en Damien Jalet • BABEL (WORDS)


13

B L V R D

inhoudsopgave Reacties van makers

5

Voorwoord

11

1.

17

‘Parelende theaterverhalen op de Boulevard’

E V A L U A T I E 2010

2.

Artistieke uitgangspunten

27

3.

Programma op en rond het festivalplein

45

4.

Marketing & publiciteit

55

5.

Sponsoring en relatiemarketing

61

6.

Verbeterpunten

63

Overzicht gezelschappen en voorstellingen 2010

65

Greep uit de pers

71


14

B L V R D E V A L U A T I E 2010


15

n e t e mo

t n o

is d r a v ule o B n l a a v v i l t a s v sti rfe e e f t r a e se t g a n Th e i h t t e mo mer t o n z o rt u é é e h d l , k n uide ot en z o ar t g e m h n n e e e or eng o r v b k e sie b W pl u . s k , e bli pen u p p a h k fsc j j s i ri l r e d z e ge n, b n e e r s o es r b n t ke o s p n s en , ku n n e e t d ên e ë m h e r di e g v , no eed e r n b e v n bij e le e n e n g e a d rs zoeke ubliek tien artistiek p n leerd rondom ee amma met r r elkaa ardig prog le en inwa ona i -, t s a n n hoog a , d e er-, jds i t t a n e e h t rop eig e r l e a t n a he tio terna en muziekt kmuzie . es ducti

B L V R D E V A L U A T I E 2010


16

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Anna van der Kruis/Productiehuis Brabant • TOEN WE NOG DEDEN ALSOF DE SNELWEG EEN RIVIER WAS


17

Parelende theaterverhalen op de Boulevard ‘Zomaar een dagje Boulevard. Zomaar ondergedompeld worden in de poëzie die theater kan zijn, die tegelijk een spiegel voorhoudt van de wrange werkelijkheid. Toeval of niet, maar wat een verademing om op een zomerfestival rond te lopen dat, in plaats van dwangmatig leuk te willen zijn, het publiek liever laat zien waarom verhalen verteld moeten worden.’ (Trouw, 14 augustus 2010) Al jaren op rij lukt het ons (gelukkig…) om iedere editie van Theaterfestival Boulevard succesvol af te sluiten. Artistiek-inhoudelijk, productioneel en financieel slagen we er steeds weer in om een programma samen te stellen dat enerzijds bestaat uit actuele, vernieuwende, uitdagende en inspirerende podiumkunstproducties en anderzijds uit voorstellingen, concerten, animaties en installaties die voor een groot en breed publiek toegankelijk zijn. Bij alle programmaonderdelen kiezen we voor kwaliteit én voor het avontuur. Zo verbinden we de wereld van de kunsten met die van ons publiek. En zo zorgt Theaterfestival Boulevard voor betekenisvolle ontmoetingen. Ook de 26e editie van Theaterfestival Boulevard (6-15 augustus 2010) was, met ruim 130.000 bezoekers, opnieuw een succes. Het bezoekersaantal bleef door een paar verregende avonden weliswaar iets achter bij dat van afgelopen jaren (2009: 155.000 bezoekers, 2008: 140.000, 2007: 120.000), maar daar stond een toegenomen verkoop van 50.560 kaarten tegenover (2009: 49.450, 2008: 47.000, 2007: 31.000).

Opening en afsluiting Theaterfestival Boulevard werd op 6 augustus onder grote publieke belangstelling geopend door Rodney Weterings, wethouder van cultuur van ’s-Hertogenbosch. Jur van der Lecq en Frederieke Hijink maakten hiervoor, samen met diverse theatermakers, dansers en musici uit het Theaterfestival Boulevard 2010programma, een theatraal en muzikaal openingsprogramma. Onder de bezielende leiding van Helge Slikker zorgden o.a. Marlijn Weerdenburg, Maria Noe, Eliane Feijen, Maartje van de Wetering, Pieternel Osinga, Bob Sands, Kurt Weiss, Sander van Berkel, Yvonne van de Pol, Lourens van Haaften, Ed Boekee, Jasper Boeke, Dwight Muskita, Martin Verdonk, Jarno Bent, dansers van ISH en model Nina Dapper met dertien vriendinnen voor een spectaculaire, veelkleurige manifestatie – met als credo: ‘Over je grenzen heen kijken. Voeten op aarde, hoofd in de wolken!’

Aan de afsluiting van het festival, op zondag 16 augustus, werd meegewerkt door: Bruno Floriduz, Geert De Weser (twister), Joost van Kerkhoven, Ronella Moser, Twan van Bragt, Lonne Gosling en veel vrijwilligers van Theaterfestival Boulevard.

Stad en land Sinds 2004 reist Theaterfestival Boulevard letterlijk en figuurlijk door de stad: inmiddels werden op meer dan honderd verschillende locaties producties gemaakt en gespeeld. Theaterfestival Boulevard gebruikt de stad als podium, ook in 2010 waren we onmiskenbaar aanwezig in en rond ’s-Hertogenbosch. We presenteerden 47 theater-, dans- en muziekproducties, waarvan 24 premières; er werd in totaal 362 keer gespeeld, op 26 locaties. Het festivalplein op de Parade, aan de voet van de Sint Jan, vormde opnieuw dé (drukke) ontmoetingsplek voor een groot en breed publiek. Het uitgebreide festivalpleinprogramma omvatte meer tentjestheatervoorstellingen (21) dan ooit; het aantrekkelijke, dagelijks variërende muziekaanbod, het Danscodebal en de kinderactiviteiten (19) vielen in de smaak van liefhebbers en passanten, dagjesmensen en kunstkenners. De aankleding van het festivalplein, met o.a. de Scalawand en de tentoonstelling ‘Ergens & Overal’ van Theater Instituut Nederland, kweekte nieuwsgierigheid en oogstte waardering. In totaal stonden er 40 programma’s op het festivalplein, die speelden in totaal 240 keer.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


18

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Kwantitatieve beschrijving Locaties en Podia

2009

Genre

Aantal

%

Speelmomenten

Aantal

%

Speelmomenten

Theater

29

59%

189

24

51%

227

Muziek

4

8%

4

2

4%

5

Beeldende Kunst/ installaties

1

2%

10

4

9%

40

Muziektheater/ Kleinkunst

5

10%

27

6

13%

64

Dans

5

10%

18

3

6%

10

Entreeprijs

5

10%

10

7

15%

15

Kunstbende

-

0%

-

1

2%

1

49

100%

258

47

100%

362

Totaal

2010

Festivalplein

2009

2010

Genre

Aantal

%

Speelmomenten

Aantal

%

Speelmomenten

Theater

2

4%

37

1

3%

28

Muziek

12

25%

23

17

43%

22

Animatie- & Tentjestheater

30

63%

171

17

43%

158

Beeldende kunst/ installaties

2

4%

20

2

5%

20

Muziektheater / Kleinkunst

1

2%

7

1

3%

6

Dans

-

0%

3

1

3%

3

Kunstbende

1

2%

2

1

3%

3

Totaal

48

100%

263

40

100%

240


19

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Theater Tol • LUCE


20

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Peeping Tom • 32 RUE VANDENBRANDEN

Peeping Tom • 32 RUE VANDENBRANDEN


21

Over je grenzen heen kijken. Voeten op aarde, hoofd in de wolken! Al jarenlang is vooral de zomer het moment waarop artistieke ontwikkeling plaatsvindt, het seizoen waarin het mogelijk blijkt te zijn vernieuwend, eigentijds podiumkunstaanbod te presenteren aan een gedifferentieerd en groot publiek. Zomertheaterfestival Boulevard overschrijdt graag grenzen. We denken en doen - lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal. We vragen van kunstenaars en publiek een nieuwsgierige blik. We creëren, met kunstenaars en publiek, een festivalcontext waarin het ‘onbekende’ uitnodigt, waarin nieuwe ontmoetingen een kans krijgen, waarin kunstenaars en bezoekers letterlijk en figuurlijk op zoek gaan naar elkaar. We programmeren het liefst voorstellingen en concerten waarin meerdere kunstdisciplines samenkomen. We durven de stelling aan dat we in 2010 opnieuw een belangrijk platform vormden voor actuele podiumkunstproducties. Meer dan in voorgaande jaren kozen we voor voorstellingen waarvan de thematiek aansloot bij actuele, maatschappelijke ontwikkelingen en discussies; veel makers van voorstellingen reageerden nadrukkelijker op tendensen in de samenleving. Theaterfestival Boulevard 2010 was daardoor geëngageerder dan ooit. Theaterfestival Boulevard behoort nationaal en internationaal tot de grotere zomerfestivals en is het grootste theaterfestival in de zomer in het zuiden van Nederland. Nationaal geniet het festival een goede bekendheid: we staan bekend als een festival dat grote waarde hecht aan kwaliteit. Internationaal is het festival bekend tot ver in Europa, we onderhouden goede contacten met collegafestivals en podia binnen en buiten onze landsgrenzen.

Cultureel Netwerk Theaterfestival Boulevard heeft zich, vooral de laatste jaren, ontwikkeld tot een omvangrijk en stevig artistiek en cultureel netwerk. Een netwerk waarin kunstenaars, kunst- en culturele instellingen, bedrijfsleven, culturele fondsen, de Provincie NoordBrabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch zich gezamenlijk inspannen om het festival mogelijk te maken. Landelijk wordt, in de festivalsectie van de Vereniging van Concertzaal en Schouwburgdirecties (VSCD), samengewerkt met het Terschellings Oerol Festival, Festival Over het IJ, Karavaan, Festival aan de Werf, Noorderzon, Zeeland Nazomer Festival, Bies Festival, Springdance, Festival Cement, Tweetakt, Festival Reuring en Overijssel op Straat. Lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal participeren we in verschillende samenwerkingsverbanden.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


22

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Theater Artemis • LAND VAN STILTE


23

Partners in stad en provincie

Jheronimus Bosch 500

Theaterfestival Boulevard, Theater aan de Parade en de Verkadefabriek zijn partners; de intensieve samenwerking duurt al jaren en wordt elk jaar verder uitgewerkt en verdiept. Samen realiseerden we de Boulevard-voorstellingen in Theater aan de Parade en de Verkadefabriek. Maar ook tijdens het seizoen slaan we de handen ineen: zo werken we met het project Dans!Code mee aan meer samenhang in de dansprogrammering in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast werkt Theaterfestival Boulevard op structurele basis samen met Poppodium W2, De Muzerije, de Koningstheaterakademie en het Koningstheater.

In 2016 wordt de 500ste sterfdag van Nederlands belangrijkste schilder uit de Middeleeuwen, Jheronimus Bosch, herdacht. Stichting Jheronimus Bosch 500 organiseert van 2010 tot voorbij 2016 jaarlijks een internationaal cultureel programma met klassieke en moderne elementen waarvoor beeldend kunstenaars, filmmakers, bewoners, kunstacademiestudenten, dansers, musici, theatermakers, kunsthistorici en culturele instellingen zich laten inspireren door de creativiteit van Jeroen Bosch. Samen brengen ze een kleurrijke ode met sociaal-culturele, wetenschappelijke en artistieke activiteiten - voor kenners en kunstliefhebbers, wetenschappers en bewonderaars, toeristen en Bosschenaren.

Bijzondere partners zijn het provinciale project 2018 Brabant Culturele Hoofdstad, Stichting Jheronimus Bosch 500 en Stichting Hoofdstad van de Smaak ’s-Hertogenbosch.

Hoofdstad van de Smaak In 2010 werd ’s-Hertogenbosch verkozen tot Hoofdstad van de Smaak. Tijdens Theaterfestival Boulevard haakten we daarop in door voor ons publiek een aantal voorstellingen te combineren met smaakvol eten: grote en kleine gerechten - vers, puur en gezond.

Het laatste middagmaal/ Koningstheaterakademie In de Smaakkas, een ter gelegenheid van Hoofdstad van de Smaak ontworpen tuinbouwkas op het festivalplein, verzorgde de Koningstheaterakademie bijna dagelijks ‘Het laatste middagmaal’, een speciaal voor het festival gemaakte theatrale lunchvoorstelling.

Theaterfestival Boulevard en Stichting Jheronimus Bosch 500 trekken samen op: in 2010 door de opera ‘Prelude’ van het El Bosco Orchestra door de Bossche muzikant/componist Peter-Paul Kleijwegt te ondersteunen, in de komende jaren door samen te werken aan een meerjarig project waarin (jonge) makers worden gestimuleerd internationale coproducties te ontwikkelen.

2018Brabant Culturele Hoofdstad De provincie Noord-Brabant wil in 2018 Europese Culturele Hoofdstad zijn. BrabantStad biedt zich aan als hoofdpodium: Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg en het ommeland (de provincie) zijn samen kandidaat onder de noemer 2018Brabant. 2018Brabant Culturele Hoofdstad is een project voor én door Brabanders. Om dat uit te dragen nodigt de organisatie bezoekers van diverse Brabantse manifestaties uit aan de dis tijdens het Samen aan Tafelproject. Iedereen kon er aanschuiven voor een typisch Brabantse ontmoeting. Alle tafels vormen straks samen een lang lint langs alle mogelijke plekken in Brabant. Tijdens de openings- en slotavond van Theaterfestival Boulevard 2010 werden ook meters roodwitte Brabants bonte tafelkleden uitgerold en gingen honderden festivalbezoekers samen aan tafel. Theaterfestival Boulevard en 2018 Brabant zullen de komende jaren samen optrekken t.b.v. nieuwe projecten tijdens komende edities van het festival.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


24

B L V R D E V A L U A T I E 2010


25

B L V R D

DI

G N A G EP

rd a v e l Bou l or a v p i l t a s v sti rfe e e f t a n is e e g e i Th r l l a i gr t na o f z e e et r r e p n st , f t l a d ze i ma d e m h a k j r zich g li e e i k d r e s w ie als de t product nden met er bi sente kelijk ver s, die ' a m e k th usc nadru appelijke s i d , die ch s n t e a v e a g m ezen i r k a a m t ro en a a s, D r . e comm k n e a oep e m r z p u e o i t e i pen b si p m a a h c or els we vo eerde gez nieuwkoag geĂŤng alenteerde , aan het t n en ge e inspirere dagen. We di uit n en e d n mers e u t o t h e nz e in denke n artistiek betekenis le koppe happelijke e en toec elijk t s maats e e e. n f e c e n a i n mb aa a e k j i l ganke

E V A L U A T I E 2010


26

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Jozan van Balkom • HERA, TOT DE DOOD ONS SCHEIDT


27

Artistieke uitgangspunten Theaterfestival Boulevard geeft prioriteit aan voorstellingen/concerten met een beeldende en visuele kwaliteit die zich verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en aan voorstellingen waarvoor nieuwe toneelteksten worden geschreven. We geven voorrang aan nieuw artistiek werk, bij uitzondering programmeren we reprises. We werken zo veel mogelijk elk jaar op nieuwe locaties in en om de stad; de hele stad is ons podium. Tevens maken we graag gebruik van Theater aan de Parade, de Verkadefabriek, Poppodium W2, het Koningstheater en de faciliteiten van andere culturele instellingen in de stad. Het Boulevard-programma bestaat uit: •

internationale georiënteerde voorstellingen/concerten van Belgische makers/gezelschappen

voorstellingen/concerten van jonge en gerenommeerde, zich nationaal onderscheidende makers

voorstellingen/concerten van Brabantse makers - zowel jonge makers als gerenommeerde gezelschappen en productiehuizen/festivals

afstudeerproducties van studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten rond het samenwerkingsproject De Entreeprijs

afstudeerprojecten van studenten beeldende kunst en vormgeving van Fontys Hogeschool voor de Kunsten en van Avans Hogeschool

Kunstbende Best Off

Als in eerdere jaren toonden publiek, pers en professionals ook in 2010 veel waardering over de (artistieke) opzet en programmering van Theaterfestival Boulevard. Het programma werd in vergelijking met eerdere edities als avontuurlijker en diepgaander ervaren, het festival ging meer dan ooit over grenzen. De producties zorgden opnieuw voor veel lokale, provinciale en nationale zichtbaarheid van het festival en voor zeer ruime persaandacht.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


28

B L V R D E V A L U A T I E

De pers over (voorstellingen tijdens) Theaterfestival Boulevard 2010: ‘Babel [words]’ is een voorstelling die iedere theaterliefhebber moet hebben gezien. Om de inhoud en de schoonheid. (Knack over ‘Babel [words]’ van Eastman/Damien Jalet)

2010

De symbolische wraak is groot, toch slaagt De Graef erin met trefzeker spel een balans te vinden. (NRC over ‘Sweet Revenge’ van Matzer/ Peter De Graef)

Dries Verhoeven, toonaangevend regisseur van ervaringstheater, weet op zeldzame wijze de toeschouwer bij het toneel te betrekken. (NRC over ‘Life Streaming’ van Dries Verhoeven)

Als toeschouwer zit je daar bovenop, je bent deelgenoot van alle gedachten en emoties, waardoor deze sterke en ontroerende voorstelling snoeihard binnenkomt. (Brabants Dagblad over ‘Janken & Schieten’ van Ilay den Boer)


29

B L V R D

De uitstekende voorstelling heeft maar een korte tournee. Eigenlijk zou ze volgend jaar op alle zomerfestivals te zien moeten zijn. (De Volkskrant over ‘Knoxville Girl’ van De Bloem van de Natie)

E V A L U A T I E 2010

In de aangename regie van Johan Simons houdt de moordenaar het publiek een spiegel voor. (Telegraaf over ‘Brief aan mijn rechter’ van NTGent)

‘32 rue Vandenbranden’ wekt huiver, verwondering en mededogen. (NRC over ‘32 Rue Vandenbranden’ van Peeping Tom)


30

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Karin Netten/Productiehuis Brabant • WIE

Jelena Kostiç • MARCH


31

Meerjarige samenwerking met makers Speerpunt in het beleid van Theaterfestival Boulevard is een meerjarige ondersteuning van zowel jonge als gerenommeerde theatermakers, choreografen, dansers, componisten, musici en podiumkunstgezelschappen. De laatste jaren hebben we daarvoor een eigen aanpak ontwikkeld: we zorgen voor artistieke, productionele, zakelijke en pr-begeleiding waar nodig. Zo werken we mee aan de ontwikkeling van artistiek talent en zorgen we samen met makers en gezelschappen gedurende langere tijd voor publieksontwikkeling. We streven ernaar om in een periode van vier à vijf jaar jaar minimaal twee keer nieuw werk van een maker/gezelschap te presenteren; in een enkel geval komen we op drie of zelfs vier producties uit. Na een eerste productie is de realisatie van een volgende afhankelijk van de vraag: ‘past het plan voor een volgende productie bij de betreffende maker/gezelschap en bij Theaterfestival Boulevard?’. Ook de financiering van het plan is bepalend; meestal is die namelijk afhankelijk van bijdragen van meerdere partijen. Omdat het verwerven van financiering vaak veel tijd vraagt, zit er geregeld een jaar of meer tussen de uitvoering van een productie en de volgende. In een enkel geval blijft het bij de presentatie van slechts één productie. Meestal omdat betreffende maker/gezelschap besluit om een pas op de plaats te maken.

Vanaf ruim een jaar voorafgaand aan het festival besteden we veel tijd en aandacht aan gesprekken met makers en gezelschappen over hun plannen voor nieuwe producties. Waar nodig biedt Theaterfestival Boulevard begeleiding; de mate ervan hangt af van de fase waarin een maker of gezelschap verkeert. Jonge makers/gezelschappen wordt vaak ook artistiek-inhoudelijke begeleiding aangeboden; acteur, regisseur en theaterdocent Jur van der Lecq is daarvoor één dag per week in dienst van Theaterfestival Boulevard. Bij meer ervaren makers en gezelschappen beperkt onze inzet zich tot financiële-, productionele-, en pr- ondersteuning. Theaterfestival Boulevard kon al met veel makers en gezelschappen meerdere keren samenwerken dankzij de financiele steun van het VSBFonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Dioraphte, het SNS Reaal Fonds, het Fonds Podiumkunsten, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


32

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Overzicht samenwerking met makers/gezelschappen in de periode 2007 - 2011 Productiehuis Brabant (diverse makers) Theater Artemis (diverse makers) Jelle Amersfoort Marlijn Weerdenburg Koningstheaterakademie Rachel Zweije Muzieklab Brabant Station Zuid (diverse makers) Hanna Jansen Matzer Willemijn Smeets Toon Kuijpers / WAK Niels DuffhuĂŤs Lotte van den Berg (OMSK) United C Jelena Kostic Dries Verhoeven Renske vd Broek Het Syndicaat Polymorf Pervers Sascha Goossens / Zoet Vormgeving FONTYS (meerdere studenten / ENTREEPRIJS) Ronella Moser Martijn Crins Sanne Zweije Vivianne van den Boom Hanneke Kuijpers Afslag Eindhoven Lis de Kort, Imke Donkers Ilay den Boer Zuidelijk Toneel Emmelie Zipson Productiehuis Brabant, Leen Braspenning Bernadette Notten Judith Bruijnzeels Bente Hamel Nina de la Croix Marlijn Bouman Straf Jef Van gestel Leen Verheijen Het NUT Jeroen Konings Kim Zeben

2007 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2008 x x x x x x x x x x x

2009 x x x x x

2010 x x x x x x

2011 x x x x

x

x x x

x x x

x

x

x x

x x x x x x x x x x x

x x

x x x x

x x x x x x

x x x x

x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x


33

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Het Zuidelijk Toneel • NANNIES ONLY


34

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Hertog Zout • SLUITERTIJD


35

Lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal podiumkunstenplatform Theaterfestival Boulevard maakt artistiek werk zichtbaar. Daarmee positioneren we ’s-Hertogenbosch en Noord-Brabant als plekken waar belangwekkende voorstellingen worden ondersteund en kunnen worden bezocht – tijdens en via het festival.

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Willem van der Krabben • YOU CHOOSE-TO BROADCAST YOURSELF


36

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Uitreiking Entreeprijs / Arnaud Deflem • HONGER!

Arnaud Deflem • HONGER!


37

Talentontwikkeling Theaterfestival Boulevard toonde in 2010 haar nauwe betrokkenheid bij nieuwe makers en jong talent met onder meer een speciaal, druk bezocht programma door studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Die kunstvakopleiding en Theaterfestival Boulevard kennen een uniek samenwerkingsverband: elk jaar worden afstudeerprojecten van studenten op het festival vertoond - in 2010 gebeurde dat voor de derde keer. Studenten (of samenwerkingsverbanden van studenten) die hun afstudeervoorstelling op Theaterfestival Boulevard willen presenteren, dienen vooraf een aanvraag in bij het projectenbureau van Fontys. Een commissie, bestaande uit docenten van Fontys en medewerkers van Theaterfestival Boulevard, selecteert zes plannen; deze worden in de maanden voorafgaand aan het festival meerdere malen bekeken. Daarna wordt definitief besloten of een voorstelling of concert geschikt is om op het festival te spelen. Deze samenwerking biedt studenten een unieke kans om zich te presenteren aan een breed publiek en vormt voor hen een brug naar het werkveld, een springplank naar de beroepspraktijk. De geselecteerde afstudeervoorstellingen/ concerten in 2010: Arnaud Deflem (Academie voor Drama) - Honger! Jozan van Balkom (Conservatorium) Hera, tot de dood ons scheidt Luana Berghmans (Academie voor Drama) Jente, Kvinne, Mor (meisje, vrouw, moeder) Willem van der Krabben (Conservatorium) You Choose-to Broadcast Yourself Letizia Rompelberg/Hertog Zout (Academie voor Drama) - Sluitertijd Teresa Noronha Feio en Elodie Morard (Dansacademie) - 'The Absurd is Divine' Jaarlijks bekroont een deskundige jury de beste afstudeervoorstelling met de ENTREEPRIJS: een werkbudget van € 10.000 waarmee de winnaar het jaar daarop een voorstelling kan maken voor Theaterfestival Boulevard. Theaterfestival Boulevard begeleidt de prijswinnaar artistiek en productioneel bij het maken van die nieuwe productie. De jury van de ENTREEPRIJS 2010 bestond uit: Jur van der Lecq, acteur/regisseur/theaterdocent (juryvoorzitter) Gieske Bienert, programmeur Plaza Futura Eindhoven Hans van den Boom, artistiek leider/regisseur Stella Den Haag Leonie Clement, artistiek leider Festival Cement

Op zondag 15 augustus werd de ENTREEPRIJS 2010 door wethouder Bert Pauli uitgereikt aan Arnaud Deflem, 4e jaars student aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten, voor zijn afstudeervoorstelling ‘Honger!’. Naast de afstudeervoorstellingen werden in een randprogramma tijdens Theaterfestival Boulevard nog vijf kleinere producties van studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten gepresenteerd. Ook de winnaar van de ENTREEPRIJS 2009 - Michelle van Daalhoff met ‘Diep, diep in het bos’ - was met een nieuwe voorstelling te zien op Theaterfestival Boulevard: Hans van den Boom (artistiek leider/ regisseur van Stella Den Haag) schreef speciaal een tekst voor haar. In 2008 waren er twee ENTREEPRIJSwinnaars: Martijn Crins (maakte vervolgens in 2009 en 2010 voorstellingen voor Theaterfestival Boulevard) en Vivianne van den Boom (speelde ook in 2009 op het festival). In de minor Ruimte en Enscenering ontwikkelden studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Inge van Dijck, Lonneke Foolen, Rik Heijnen, Maarten Jacquot, Marlijn Kuijpers, Joyce Raijmakers, Olga Schellekens en Nathalie Souren) nieuwe decors voor enkele theatertentjes op het festivalplein. Zij lieten zich voor hun ontwerpen inspireren door het werk van Jheronimus Bosch. Docenten Ton van der Vleuten en Jan Grolleman zorgden voor de inhoudelijke begeleiding van de studenten; freelance 3D-vormgever van Theaterfestival Boulevard Stijn van Kessel was hun aanspreekpunt binnen het festival. Studenten van AKV/St Joost aan de Avans Hogescholen lieten zich inspireren door Theaterfestival Boulevard en gingen een confrontatie aan met de huisstijl van het festival - in taal en in beeld, met elkaar maar ook afzonderlijk. Het resultaat was te zien in de Casinotuin: een overzicht van banieren die Vincent Campois, Marloues van Dijk, Lianne van Baarsen, Roel Boonen, Sanne Gijsbers en Martijn Gort in 2008 en 2009 maakten. Theaterfestival Boulevard en Kunstbende NoordBrabant werkten samen aan specifieke programmering voor jongeren tijdens het festival: Kunstbende presenteerde een 'Best of Kunstbende 2010' programma en organiseerde ‘Move your Art’, een uitwisselingsprogramma met jongeren uit Nederland en de Nederlandse Antillen. Kunstbende was verder aanwezig met workshops voor jongeren, die werden verzorgd door Piepschuim (‘Schrijf je eigen song’) en ISH (‘ISH Moves you’). Theaterstudenten van het Koning Willem I College uit ’s-Hertogenbosch presenteerden een theaterperformance en fototentoonstelling rond het thema ‘Slaap’.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


38

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Brabantse producties De Provincie Noord-Brabant en de Gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunden de programmering van makers en gezelschappen uit Noord-Brabant met het beschikbaar stellen aan het festival van een structurele exploitatie- en programmasubsidie 2009-2013, en (in een enkel geval) aanvullende projectsubsidies aan Brabantse makers en gezelschappen. Theaterfestival Boulevard presenteerde nieuwe producties van Brabantse makers en culturele- en/of onderwijs instellingen zoals: Productiehuis Brabant, Rachel Zweije, Peter Paul Kleijwegt, November Music, Theater Artemis, Jelle Amersfoort, Matzer, Zoet Vormgeving, Koningstheaterakademie, Joost van Balkom, Hotel Witlox, Bloem van de Natie, Hertog Zout, Michelle Daalhoff, Jelena Kostic, Niels Dufhuës, Mundial Productions, Drieons, Het Zuidelijk Toneel, Koning Willem 1 College, Avans Hogescholen/AKV I St Joost en Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

La Scala sotto le Stelle

Theaterfestival Boulevard als (financieel) coproducent Dankzij de financiële steun van de Provincie NoordBrabant, het Fonds Podiumkunsten, het VSB Fonds, het SNS Reaal Fonds, Stichting Dioraphte en het Prins Bernhard Cultuurfonds, en in samenwerking met 2018Brabant Culturele Hoofdstad, kon Theaterfestival Boulevard in 2010 participeren in (nationale en internationale) coproducties van Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui en Damien Jalet, Peeping Tom, Compagnie Cecilia, NTGent, Theater Tol, OMSK/Lotte van den Berg, Jelena Kostic, Studio ORKA en Zoet Vormgeving. Theaterfestival Boulevard was al vroeg betrokken bij het ontwikkelen van de plannen: zo’n anderhalf jaar voorafgaand aan het festival gaven we zekerheid over opname in ons programma en verbonden we ons inhoudelijk en financieel met het gezelschap en het plan voor de voorstelling.


39

Coproducties 2010 Compagnie Cecilia/HETPALEIS • SCHÖNE BLUMEN Wereldpremière tijdens Theaterfestival Boulevard Productie: Compagnie Cecilia (Gent)/HETPALEIS (Antwerpen) In coproductie met: Theaterfestival Boulevard, La Filature (Mulhouse) Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui en Damien Jalet • BABEL (WORDS) Nederlandse première tijdens Theaterfestival Boulevard Productie: Eastman (Antwerpen), De Munt (Brussel) In coproductie met: Fondation d'entreprise Hermès (Parijs), Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (Parijs), Sadler’s Wells (Londen), Theaterfestival Boulevard (‘s-Hertogenbosch), Festspielhaus (St. Polten), Grand Théâtre of Luxembourg (Luxemburg), International Dance festival Switzerland(CH), Migros Culture Percentage (CH), Fondazione Musica per Roma (Rome) en Ludwigsburger Schlossfestspiele (Ludwigsburg). Peeping Tom • 32 RUE VANDENBRANDEN Nederlandse première tijdens Theaterfestival Boulevard Productie: Peeping Tom (Brussel) In coproductie met: KVS (Brussel), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt Am Main), Le Rive Gauche (Saint-Etienne-du-Rouvray), La Rose des Vents (Villeneuve D’Ascq), Theaterfestival Boulevard in samenwerking met Theater aan de Parade en de Verkadefabriek (’s-Hertogenbosch), Theaterhaus Gessnerallee (Zürich), Cankarjev Dom (Ljubljana), Charleroi/Danses (Charleroi). Theater Tol • LUCE Wereldpremière tijdens Theaterfestival Boulevard Productie: Theater Tol (Borgerhout) en Dommelhof (Neerpelt) In coproductie met: Terschellings Oerol Festival, Zomer van Antwerpen (Antwerpen), Theater op de Markt (Hasselt), Theaterfestival Boulevard (’s-Hertogenbosch), Welttheater Strasse (Schwerte) NTGent • BRIEF AAN MIJN RECHTER Nederlandse première tijdens Theaterfestival Boulevard Productie: NTGent (Gent) In coproductie met: Theaterfestival Boulevard (’s-Hertogenbosch)

Studio ORKA • WARMOES Nederlandse première tijdens Theaterfestival Boulevard Productie: Studio ORKA (Gent) en Dommelhof (Neerpelt) In coproductie met: Festival Mira Miro (Gent), Theater op de Markt (Hasselt), Theaterfestival Boulevard (’s-Hertogenbosch) OMSK/Lotte van den Berg • KINSHASA PROJECT 2010/2011 Productie: OMSK (Dordrecht) In coproductie met: Kunsten Festival des Arts (Brussel), Toneelhuis (Antwerpen), Theaterfestival Boulevard (’s-Hertogenbosch), Rotterdamse Schouwburg, Infecting the City (Kaapstad), KVS (Brussel), Kaaitheater (Brussel), Stadsschouwburg Utrecht, Vrede van Utrecht, Frascati Amsterdam, Balie Amsterdam, Sadlers Wells (Londen), Southbank Centre (Londen), Brut (Wenen), Zurich Festspiel (Zurich), Next Step Network. Jelena Kostic • MARCH Productie: Stichting Kostic (Tilburg/Belgrado) In coproductie met: Productiehuis Brabant, Theaterfestival Boulevard (’s-Hertogenbosch) Theater Instituut Nederland • TENTOONSTELLING ERGENS & OVERAL Productie: Theater Instituut Nederland In coproductie met: Vrede van Utrecht, Festival aan de Werf en i.s.m. De Parade, Festival Over het IJ, Zeeland Nazomer Festival en Theaterfestival Boulevard (’s-Hertogenbosch) La Scala sotto le Stelle In 2009 werd ter ere van het 25-jarige bestaan van Theaterfestival Boulevard en de 40ste editie van de Gentse Feesten een nieuwe versie van La Scala sotto le Stelle ontwikkeld, in samenwerking met VZW ‘t Trefpunt en NTGent. Poppen uit de voorstelling die Johan Simons bij NTGent maakte, geïnspireerd op de roman ‘De Vergeten Straat’ van Louis Paul Boon, namen plaats in de Scalawand. De Scalawand, een coproductie van NTGent, VZW ’t Trefpunt (BE) en Theaterfestival Boulevard, was ook in 2010 prominent op het festivalplein aanwezig.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


40

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Theaterfestival Boulevard als partner

Theaterfestival Boulevard als uitkoper

Theaterfestival Boulevard werkt samen met artistieke partners voor de inhoudelijke, zakelijke, publicitaire en productionele begeleiding van hun productie(s). We zijn regelmatig met hen in gesprek over de voortgang en bemiddelen actief bij het vinden en geschikt maken van een goede locatie. Ook adviseren we soms bij subsidieaanvragen die door hen ingediend moeten worden en garanderen we vooraf een bijdrage in de productie- en speelkosten. Publicitair ondersteunen we deze producties met alle media waarover het festival beschikt. Voor de artistieke en productionele begeleiding geven we carte blanche aan betreffende makers, gezelschappen of productiehuizen. De productiekosten c.q. financiële risico’s worden gedragen door het gezelschap. Als festival staan we garant voor een uitkoopsom, die meestal meer bedraagt dan de maximaal haalbare recette. Daarnaast betalen we geheel of gedeeltelijk de locatiekosten.

Een aantal producties werd op uitkoopbasis ingekocht. Dit gebeurde bij voorstellingen van: Bad van Marie, Compagnie KAiET!, Tuning People, November Music/Frouke Wiarda, Eric Vaarzon Morel, Renske van den Broek, Matzer, Theatergroep Max, Hanneke de Jong en Jonas de Witte, Joost van Balkom en Bert Vogels.

Deze afspraken golden in 2010 voor producties van: Theater Instituut Nederland, Dries Verhoeven, Het Syndicaat, November Music/ Paul en Menno de Nooijer, Hotel Witlox/Stella Den Haag, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Michelle van Daalhoff, Bloem van de Natie, Rachel Zweije, Peter Paul Kleijwegt, Sanne Zweije en Theater Artemis.

In een enkel geval presenteren we voorstellingen op recette-basis. Hierbij komen de financiele risico’s volledig voor rekening van het betreffende gezelschap. Dat gebeurde bij producties van: Peter Paul Kleijwegt, Ilay den Boer/Huis van Bourgondie, Productiehuis Brabant/Het Zuidelijk Toneel.


41

B L V R D E V A L U A T I E 2010

November Music: Paul en Menno de Nooijer/Jorrit Tamminga • JANE

Bad van Marie • TUNING


42

B L V R D E V A L U A T I E 2010


43

S O O L ZE

N E GR

re v d r leva u o iB c l s i a v d i t e nd rfes a e v t e a i e D . gen Th n n i e l z l n e re st legt g met voor sten n u k : um plines alle podi e van de n di en waari omen. En n e k n k de el samen eken: we e W r al . t a s n d o n i het at la n n r a e a t in ge a r iod t j i doen a b n et een h n e n mr a u v i ve d n o we se p u e e i p n o r r tief ve c Eu a t e n e h n ak sg n nale e aanbod, m i k er n w e n t e s im n u a b s ku n n e nt va i e u n n l i e b ijks de n l i r a n e a j nd verba d en halen ternation in een tenl a makende t e m k ies spraa pproduct apaciteit to sc k e i l nze b nale o u p e w re en eld grote er. Zo ton r e w hi t de e r m a a d i n nhe e k k o betr ag. a d n a van v

B L V R D E V A L U A T I E 2010


44

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Festivalplein

Festivalplein


45

Programma op en rond het festivalplein Het festivalplein (de Parade) vormde opnieuw een levendig en sfeervol festivalhart. Het omvangrijke aanbod aan muziek en tentjestheater zorgde voor een gevariëerd programma, van animerend, inspirerend en betekenisvol theater tot intieme en feestelijke concerten.

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Tentjestheater en kunstprojecten/installaties Op het festivalplein werden tentjestheatervoorstellingen geprogrammeerd van: Piepschuim, Rob en Emiel, Vincent de Rooij, Mama Roux, Solotwo, Drieons, Theatergroep WAK en Zoet Vormgeving. Een aantal voor het publiek nieuwe gezelschappen waren Michael Helmerhorst, Eet-o-Theek, Babok, Emmelie Zipson, Miss Molly & Me, Matthias Quadekker, Plankton HOTEL, vogeltjevogeltje, Bibliotheek ’s-Hertogenbosch, Natasja d’Armagnac & Kirsti Pol en het Koning Willem 1 College.

Jupiler Muziekpodium Voor de muziekprogrammering in het Jupiler Muziekpodium ging Theaterfestival Boulevard dit jaar een samenwerking aan met Mundial Productions. Onder andere Laura Jansen, Caro Emerald, Tim Knol, Jasper Erkens, Storybox & Marlijn Weerdenburg en Niels Duffhuës verzorgden goede, druk bezochte concerten. Iedere festivaldag werd feestelijk afgesloten met gratis toegankelijke optredens van o.a. Hanggai, Chico Trujillo, Amariszi, Mdungu, Café Con Leche of een DJ. De kleine bezoekers van Theaterfestival Boulevard konden meezingen en dansen met Jelle en zijn band of een choreografie aanleren door de dansers van Unik, gepresenteerd door Dans!code.

Boom Boom Room Het Koningstheater werd tijdens Theaterfestival Boulevard 2010 omgetoverd tot een heuse jazzclub: de Boom Boom Room. Op het programma stonden drie jazzconcerten waarvoor Jazzmusicus en programmeur Jeroen Doomernik nieuwe ensembles samenstelde. De gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse musici werden uitgedaagd te spelen in een voor hen nieuwe en unieke samenstelling. Er waren concerten van: Jasper van het Hof/Stefan Lievestro/ Oliver Steidle, Pascal Schumacher/Erwin Vann/Hans van Oosterhout/Paul Berner en Ilja Reijengoud/ Gideon van Gelder/Peter Tiehuis/Ludo van der Winkel /Martijn Vink.

Theater Instituut Nederland/ Theun Mosk ‘Ergens & Overal’, een dynamische tentoonstelling over Nederlands locatietheater door Theater Instituut Nederland (TIN), vormde een centraal onderdeel van het festivalplein. Jong en oud kon aan den lijve de uitwerking van (verschillende vormen van) locatietheater ervaren in ‘belevingshuisjes’ vol geluiden en doorkijkjes. De installatie liet de drijfveren zien van makers bij hun keuze om op locatie een voorstelling te maken. Theun Mosk, één van de toonaangevende vormgevers/theatermakers van deze tijd, gaf ‘Ergens & Overal’ vorm; zijn ontwerp was een combinatie van een installatie, een tentoonstelling, een voorstelling en een ontmoetingsplek.


46

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Boulevard Theaterroutes Theaterfestival Boulevard presenteerde in 2010 voor het eerst de Theaterroutes: bezielende verrassingen en smakelijke verlokkingen, aantrekkelijk gebundeld tot een unieke, eigenzinnige avond eropuit. Tijdens de Theaterroutes werd de bezoeker onthaald op een maaltijd uit de streekkeuken, gelardeerd met een boer die zijn duurzame drijfveren toelichtte. Vervolgens vertelden makers over hun voorstelling: wat waren inspiratiebronnen en artistieke overwegingen, welke keuzes maakten zij en waarom, wie deed wat en wanneer, hoe ontstonden licht en decor? De verborgen achterkant van de voorstelling werd zo vol belicht. Met deze uitzonderlijke kennis bezochten de deelnemers dan de voorstelling. Met een koel drankje werd de route afgerond – terwijl maker(s) en spelers zich bij de bezoekers voegden om hun ervaringen te delen. Er vonden dagelijks verschillende Theaterroutes plaats, gekoppeld aan diverse voorstellingen en uiteenlopende maaltijden op onalledaagse locaties op het festivalterrein. In totaal werden negentien verschillende routes ontwikkeld; iets meer dan 300 bezoekers namen deel aan ÊÊn van de Theaterroutes. De Theaterroutes werden mogelijk gemaakt door een substantiele bijdrage van het VSBFonds.


47

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Ontvangst Theaterroutes

Leen Braspenning/Productiehuis Brabant • EMBRASSE


48

B L V R D E V A L U A T I E

Boulevard Theaterroutes werden uitgevoerd bij de volgende voorstellingen: VOORSTELLING

7 8 9 10 11 12 13 14 15 aug aug aug aug aug aug aug aug aug

Babel / Eastman

24

Brief aan mijn rechter / NTGent

4

11

Knoxville Girl / Bloem van de Natie

4

8

2010

2

9

Embrasse / Leen Braspenning

2

7

20

WIE / Karin Netten Land van Stilte / Theater Artemis

2

11

Sluitertijd / Hertog Zout

2

14

El Greco de Toledo / Eric Vaarzon Morel e.a.

25

Nannies Only / Zuidelijk Toneel

2

60

Vooronderzoek OMSK / Lotte vd Berg Warmoes / Studio ORKA

18

TUNING / Bad van Marie

3

Janken & Schieten / Ilay den Boer

14

Vieze Veroltjes / Compagnie KAIET

9

7 2

4 8

34 Rue van den Branden / Peeping Tom

8

Meneer van Ooyen / TG Cargo

18

Schรถne Blumen / Cie Cecilia MARCH / Jelena Kostic

16

Luce / Theater Tol

totaal 32

28

26

52

62

44

15

44

11

314


49

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Studio ORKA • WARMOES

Compagnie KAiET! • DE TRILOGIE VAN DE VIEZE VEROL TJES • WITTE PEPER


50

B L V R D E V A L U A T I E 2010


51

Fototentoonstelling De fototentoonstelling die in 2009 werd samengesteld uit vierentwintig beelden die fotograaf Joep Lennarts de afgelopen jaren maakte, was opnieuw op groot formaat te bewonderen aan de lantaarnpalen in de Kerkstraat, vlakbij het festivalplein.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


52

B L V R D E V A L U A T I E 2010


53

B L V R D

T N E L TA ELING K

K I W T N O

erv d r a lev u o B l edt i a b v i , t s s r ake erfe t m a e me d u h i T n d a o a p zich ele u t t d an c n i a a b r n e o en g e vo t n i m l i e jke u i k l r k e i k w r pme ont t o s t n e biju m , k s n r e e t s-ov imen s r o e p r lox c n e , e n e e t i orm nu v e k s r e i e rot p w ) a c o c o ( re l . We e n d e n p uit e o s o z r r e g k l ma doe t e e d m n an f e v e p i t t s c re en a e r d e , c t en. u r n d e a d b n a -Br laa d V r t e, o i k u o e i N n t e s i land e art r d e g d n n i e i l N n e e k r este t wik v n n i o rs e a e l W a e n e n ssio unst e k f e o te w r u p m e i e i n ge, e k n d o j j i al n b v i va t t s n e e f tal ater e r h o T : o men n d a e s n u w e au st onder rd werkt n unst)vak(k va Boule Brabantse houdelijk in e met d gen, zowel in . opleid uctioneel od als pr

E V A L U A T I E 2010


54

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Website

Billboard


55

Marketing & publiciteit Voor het bereiken van een zo groot en zo breed mogelijk publiek heeft Theaterfestival Boulevard vanaf mei 2010 gerichte publiciteitsacties uitgevoerd. Er werd een nieuwe website gelanceerd. Onder meer onze artistieke partners (individuele kunstenaars, gezelschappen, podia, culturele instellingen in Noord-Brabant) vroegen we om www.festivalboulevard.nl via de eigen kanalen en middelen (flyers, website en media) onder de aandacht te brengen. Op de site was een uitgebreide Engelse en een Franse versie van het festivalprogramma te vinden, geïllustreerd met aansprekend beeldmateriaal. De actieve benadering van Nederlandse en Vlaamse media bleek (opnieuw) succesvol: voor en tijdens het festival besteedden landelijke, regionale en lokale dag-, maand- en weekbladen zeer ruim aandacht aan Theaterfestival Boulevard. Op de website en met digitale nieuwsbrieven werd het Boulevard-publiek al vroeg op de hoogte gehouden van de programmering en actueel nieuws. Er waren practies met onder andere de NS, DONG, Verkadefabriek en Theater aan de Parade. De website www.festivalboulevard.nl heeft in 2010 (tot en met half oktober) 55.157 unieke bezoekers gehad, waarvan 36.092 in de maand augustus. In 2009 hadden we in dezelfde periode 46.402 bezoekers, waarvan 22.539 in augustus. Theaterfestival Boulevard is in maart 2010 actief begonnen met het inzetten van sociale media; Twitter, Facebook en Hyves werden opgenomen in ons communicatiebeleid. Via Facebook en Twitter werden zo onder andere extra pr-acties uitgevoerd. Daarnaast werden dertien digitale nieuwsbrieven verstuurd, telkens aan zo’n 4.200 ontvangers. Met de digitale nieuwsbrieven richten we ons enerzijds op potentiële bezoekers van het festival, en anderzijds op de culturele instellingen en andere geïnteresseerde professionals. Vanuit de nieuwsbrieven werden de lezers voor meer informatie doorverwezen naar de website.

Pers en media De landelijke schrijvende pers heeft in 2010 opvallend veel aandacht besteed aan de voorstellingen (en met name de premières) tijdens Theaterfestival Boulevard. NRC, de Volkskrant, Trouw, Elsevier, Algemeen Dagblad, BN De Stem en de Telegraaf publiceerden recensies en redactionele artikelen – voor en tijdens het festival. We konden rekenen op heel veel aandacht in het Brabants Dagblad en andere regionale uitgaven. En ook in de Vlaamse pers (Knack, De Morgen en de Standaard) kreeg Theaterfestival Boulevard ruim aandacht. Daarnaast zorgde NOS Radio 1 voor landelijke aandacht.

Brabants Dagblad Theaterfestival Boulevard en Brabants Dagblad werken al een aantal jaren intensief samen. Eind juni verscheen de Boulevard Programmakrant, een uitgave van het Brabants Dagblad en door hen verspreid onder 150.000 abonnees; Theaterfestival Boulevard verspreidde nog eens 25.000 exemplaren via de eigen kanalen. Het Brabants Dagblad stelde bovendien advertentieruimte ter beschikking. Tijdens de tien dagen van het festival heeft het Brabants Dagblad zowel via het dagblad als via haar digitale middelen (BD-tv) veel aandacht gegenereerd voor het festival. Zo verschenen er dagelijks grote paginavullende artikelen in het Brabants Dagblad.

Omroep Brabant Omroep Brabant verzorgde dagelijks radio- en televisieuitzendingen over het festival en voerde de redactie over de uitgebreide Boulevard-pagina’s op de website van de omroep.

Uit in Brabant / Uit in ’s-Hertogenbosch Via de verschillende communicatiekanalen van Uit in Brabant en Uit in ’s-Hertogenbosch zijn voorafgaand aan én tijdens het festival (brede) publieksacties uitgezet voor de toeristische markt.

Regio-VVV Meierij & NoordoostBrabant Met Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant is samengewerkt om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Dat gebeurde door het plaatsen van een banner op de VVV-website, met het verspreiden van de Boulevard Programmakranten via de VVV-kanalen, een hotelarrangement, publicaties op de VVV-aankondigingsborden in de stad en door middel van free publicity.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


56

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Informatiebalie

Medewerkersfeest


57

Zichtbaarheid In de aanloop naar het festival is veel geïnvesteerd in de zichtbaarheid van het festival in de stad met banieren, affichering door middel van billboards en muppies langs de invalwegen, aankleding van het Centraal Station en de Stationsweg en met vlaggen in het centrum van de stad. Daarnaast werden er meer affiches verspreid in Eindhoven, Tilburg en Breda.

Productioneel Het productieteam van Theaterfestival Boulevard groeit ieder jaar in omvang en krachten. Het team is stabiel en betrouwbaar, denkt mee, is alert en zeer gemotiveerd. Voor de voorbereiding van de logistieke productie vond dit jaar eerder overleg plaats met de verschillende productiemedewerkers – al vanaf februari werden zij bij het uitvoerende proces betrokken. Vooraf werden heldere afspraken gemaakt met de theatergezelschappen, was er geregeld contact en (waar nodig) productionele begeleiding. De samenwerking is daarmee naar ieders wens goed verlopen. De communicatie tussen productieleiders, publieksbegeleiders en locatiemanagers werd door makers en gezelschappen als bijzonder prettig en professioneel ervaren.

Op weg naar een duurzaam festival Theaterfestival Boulevard levert graag een bijdrage aan het ‘verduurzamen’ van de samenleving. Al enkele jaren besteden we aandacht aan het terugdringen van het afval dat tijdens en door het festival wordt geproduceerd. We streven naar zoveel mogelijk hergebruik van materialen en we proberen het energieverbruik terug te dringen. Om in de komende jaren nog gerichter te kunnen werken aan het realiseren van een duurzaam festival, is tijdens Theaterfestival Boulevard 2010 – in opdracht van de Gemeente ’s-Hertogenbosch – door de Boer & Partners uit Breda een duurzaamheidsscan gemaakt. Naar aanleiding van de scan, met concrete adviezen over nog door te voeren verbeteringen, zullen we in overleg met en in samenwerking met de Gemeente ’s-Hertogenbosch en andere partners een duurzaamheidsplan van aanpak ontwikkelen dat vanaf 2011 concreet wordt ingevuld.

Gastheerschap Artiesten en medewerkers zijn zeer bepalend voor de festivalsfeer: zij zorgen voor de omstandigheden waarbinnen het publiek het festival beleeft. Goed gastheerschap is bovendien belangrijk voor het realiseren van de juiste werkomstandigheden. We richtten in 2010 een speciale ontvangstbalie in voor gasten en artiesten - een enorm succes. De Boulevard Backstage werd ingericht in de Pleinzaal van Theater aan de Parade en vormde daar een oase van rust, met uitstekende faciliteiten voor lunch en diner voor artiesten en medewerkers. Ook was er daar voldoende ruimte om vergaderingen te houden, een drankje te drinken of een krant te lezen. Ook het artiesten- en medewerkersfeest vond plaats in de Pleinzaal; hét moment voor vriendschappelijke ontmoetingen tussen medewerkers, artiesten, bestuursleden, directie, buschauffeurs, horecamedewerkers, toiletdames en de vele anderen die Theaterfestival Boulevard betrokken zijn. De parkeervoorzieningen voor artiesten en medewerkers waren toereikend; we hebben een goede stap gezet door parkeerkaarten voor een centraal liggende parkeergarage in de binnenstad beschikbaar te stellen aan makers, theatergezelschappen en leveranciers - soms tegen betaling, soms op onze kosten.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


58

B L V R D E V A L U A T I E 2010


59

d a st

d n a l &

B L V R D E V A L U A T I E

sd a t s een s i d r n: a é v é e l n u i l Bo val i a t v i s t e es f t e s r f e r e t e d a he an t v Theat r e e t m s ijke be zo l t r n e u e h e u en ren ont e v a n or i t b o e v m h o n t c e e we kiez ia m d e o o W r p . p r e e i e k cat eat o h delij l t e i t lt e e a t m s c , r o e voo van l verwacht n e d a eel t v s n – e o a d i om het pod n e e d n het i p s s o e n i n e t e d tij ert duc e c r n è i o valc m i / e t n r s e p e g f lin de an in n a e ce s g i n n u a i a r v b b r m het daa en a p e O . ijks n i l l , e a v e g i a t w fes en id, d e g h n j ebe i h r r f b v e t i s n l i or e ga ple o k v j i d l van e o d b n i e n u t a z n van rd a ssa e a e p i rig r n e a a j v s r e l e g a e nm een sion e s k e ier f t e o a i w r t p e i , n s W sti ber en. n d u j i k t ane f a e d r e n l o a e all ij vo esta b b t n e r oa p a m e s n l n e a no sam nci e i t v i o u l 00, r s 5 p n n h e e c os ven ale B k s o u l chi m e i t d S n n o n a 18 e sta Jher 0 s 2 l erd a H a t s n ' s ' e d t of aak jec o m H S e e l d n re Cultu ofdstad va o ting 'H osch. b togen

2010


60

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Koningstheaterakademie • HET LAATSTE MIDDAGMAAL

Festivalplein


61

Sponsoring en relatiemarketing Theaterfestival Boulevard kan tevreden terugkijken op de sponsorresultaten en op de uitgevoerde sponsorprogramma’s in 2010. Ondanks de economische recessie en de bezuinigingen waar veel bedrijven mee te maken kregen, zijn de sponsoring-begrotingsdoelen gehaald: in totaal ondersteunden vijftien sponsoren het festival. De hospitality voor sponsoren verliep vlot en aangenaam. In totaal maakten vijfentwintig bedrijven/sponsoren van de mogelijkheid gebruik een ontvangst voor hun relaties te verzorgen, in de vorm van een arrangement (borrel, diner en voorstelling). Daarnaast maakten drie serviceclubs gebruik van het relatieprogramma van Theaterfestival Boulevard.

Vrienden Theaterfestival Boulevard Theaterfestival Boulevard startte in 2009 met een Vriendenwerf-actie; deze actie werd in 2010 voortgezet. Particulieren kunnen Vriend worden voor € 20 per jaar, bedrijven voor € 500 per jaar. Vrienden worden geworven door middel van mailings, advertenties en flyers. Deelnemers van de Boulevard Theaterroutes werden bij inschrijving voor een route automatisch vriend.

Professionals Directies en programmeurs van collegafestivals en theaters konden gebruik maken van een speciale korting (20%) voor het bezoek aan voorstellingen en concerten. Hiervan werd volop gebruik gemaakt: in totaal bezochten zo’n honderd nationale en internationale professionals het festival – nagenoeg evenveel als in 2009.

Horeca De horecavoorzieningen voldeden aan de verwachtingen. Er was een à la carte restaurant, een eetcafé, een Italiaans restaurant, een Thaise take-away, het Jupiler-Boulevardcafé en een frietkraam. Drie pachters verzorgden deze gelegenheden. De kwaliteit was voldoende en de barvoorzieningen en terrassen waren adequaat. Zoveel mogelijk werden (h)eerlijke maaltijden op basis van streekproducten geserveerd. Net als in 2009 werd gebruik gemaakt van her te gebruiken hardplastic glazen waarvoor € 1 statiegeld betaald moest worden. Hiermee leverde het festival een bijdrage aan het verminderen van de afvalberg. Aan het einde van de dag was er geen enorme hoop afval, wat de sfeer van het festival zeer ten goede kwam.

Financiën De budgetbewaking verliep volgens planning, de vooraf gestelde financiële doelen zijn gehaald. De totale omzet bedroeg in 2010 € 2.059.108. Structurele subsidies van Gemeente, Provincie en Fonds NFPK+ bedroegen € 795.858 (39%). De bijdragen via projectsubsidies (inclusief de extra subsidies van Provincie en Gemeente) bedroegen € 581.000 (28%). Uit sponsoring ontving Theaterfestival Boulevard in 2010 € 258.500 (12,5%). Recettes, horeca en andere opbrengsten zorgden voor € 423.750 (20,5%).

Kaartverkoop / bezoekersaantallen In totaal werden 50.560 kaarten verkocht (49.450 in 2009). Voor de voorstellingen op locatie en de diverse podia werden 22.900 kaartjes verkocht (21.650 in 2009); voor de voorstellingen in de tentjes op het festivalplein verkochten we 27.660 kaartjes (27.800 in 2009). Daarnaast bezochten naar schatting 10.000 mensen (6.600 in 2009) de gratis kinderconcerten, optredens van bands en DJ’s in het Jupiler Muziekcafe en de tentoonstelling ‘Ergens & Overal’. In totaal kwamen ruim 130.000 bezoekers naar Theaterfestival Boulevard 2010.

B L V R D E V A L U A T I E 2010


62

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Zoet Vormgeving • HET RARITEITENKABINET DER BENULLIGE ZAKEN


63

B L V R D

Verbeterpunten Dit evaluatieverslag levert een positief beeld op, heel veel ging heel goed. Maar voor komende editie(s) van het festival zijn er natuurlijk ook verbeterpunten. Uit de interne en externe evaluaties komen onder meer de volgende verbeterpunten naar voren: • In de gesprekken met individuele kunstenaars en gezelschappen moeten we nóg meer benadrukken dat we vooral op locatie willen werken en dat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de voorstellingen en concerten. Theaterfestival Boulevard wil geëngageerd artistiek werk nadrukkelijk verbinden met een groot en breed publiek; makers moeten zich daar goed bewust van zijn. • We moeten blijvend op zoek naar nieuwe spannende locaties, de laatste jaren hebben we ruim 100 verschillende locaties in de stad ‘gebruikt’, het festival is toe aan een nieuwe verkenning van potentiële locaties. We kunnen nog meer werk maken van het ‘werken’ in de wijken. • Vooral jonge makers moeten nog beter gevolgd worden bij de artistieke ontwikkeling en de productie van hun voorstellingen, zeker als het gaat om voorstellingen op locatie. In een enkel geval werd in 2010 niet de kwaliteit gehaald die we als festival wensen. • De podiumfunctie van het Jupiler Muziekpodium is niet in alle gevallen goed uit de verf gekomen, vooral voor de concerten waarvoor we entree vragen is een andere ambiance noodzakelijk. Voor die concerten is een aparte podiumtent op het festivalplein een betere optie. • Voor de beeldende kunst programmering moet meer samenwerking worden gezocht met beeldende kunst initiatieven in de stad zoals het Centrum Beeldende Kunst, SM’s, b-ART en Avans Hogeschool AKV I St Joost. • We moeten de artiestenbalie duidelijker onderscheiden van de publieksinformatiebalie. Voor de aansturing van de vrijwilligers die beide balies bemannen is professionele coördinatie gewenst. De werving en instructie van vrijwilligers kan nog iets professioneler worden aangepakt. • De horeca op het festivalplein moet nog meer festivaluitstraling krijgen. In de horeca moet duidelijker worden gecommuniceerd dat we streven naar het aanbieden van gezonde voeding (streekproducten en biologische producten).

• We moeten beter met het publiek communiceren over ons streven naar het vergroten van de duurzaamheid van het festival, vooral op het festivalplein en op de locaties. • We moeten scherper benoemen hoe we omgaan met het zichtbaar maken van sponsoren en subsidiënten. In de vormgeving van het festivalplein moet de zichtbaarheid van sponsoren en subsidiënten op basis van vooraf met die partijen gemaakte afspraken helderder worden geïntegreerd. • We moeten extra inspanningen plegen om de landelijke media (radio en TV) te interesseren in publiciteit over het festival. • De zichtbaarheid van het festival in de regio kan nog verder worden geïntensiveerd, door het nog meer en beter verspreiden van affiches. Er moet worden onderzocht of het Brabants Dagblad bereid en in staat is in Brabant breed aandacht te besteden aan het festival. Omroep Brabant moeten we vragen voorafgaande aan het festival ook actief te zijn. • We moeten sociale media (twitter, facebook, linked-in) nog meer inzetten t.b.v. het volgen van het tot stand komen van het festival en, tijdens het festival, het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen. Sociale media kunnen interactiever worden ingezet, d.w.z. dat we echt op zoek gaan naar een dialoog met onze volgers. • De promotie van het festival bij programmeurs in binnen- en buitenland kan nog intensiever. We moeten proberen het bezoek en de deelname van professionals aan het festival te verhogen. • De samenwerking met de projecten Jheronimus Bosch 500 en 2018 Brabant kan en moet nog meer inhoud en diepgang krijgen, onder meer door de komende jaren concrete internationale projecten samen te ontwikkelen en uit te voeren.

E V A L U A T I E 2010


64

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Sanne Zweije • OOTJE SEI

Bert Vogels & Joost van Balkom • HUMMING BIRDS


65

B L V R D

overzicht gezelschappen en voorstellingen 2010 Premières

Aantal speelbeurten

Theater Tol - LUCE

Nederlandse première

3x

Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui & Damien Jalet - BABEL (Words)

Nederlandse première

2x

Peeping Tom - 32 RUE VANDENBRANDEN Vandenbranden

Nederlandse première

2x

Bad van Marie - TUNING

Nederlandse première

4x

Wereld première

4x

NTGent - BRIEF AAN MIJN RECHTER

Nederlandse première

2x

Cie KAiET - DE TRILOGIE VAN DE VIEZE VEROLTJES

Nederlandse première

6x

Programma Theaterfestival Boulevard 2010

Cie Cecilia - SCHONE BLUMEN

Tuning People - YVOD/ROBOT

2010

6x

Productiehuis Brabant/Leen Braspenning - EMBRASSE Nederlandse première

4x

TIN - expositie

10 dagen

OMSK- Lotte van den Berg - VOORZONDERZOEK TWEEDE WERELD

4 dagen 27 x

Dries Verhoeven - LIFE STREAMING Het Syndicaat/ISH LAB - BARRY

Première

10 x 6x

November Music/Frouke Wiarda/Janneke Albers - G’RUIS November Music/Paul & Menno de Nooijer - JANE

Première

4x

Erik Vaarzon Morel - EL GRECO DE TOLEDO

Première

2x

Ilay den Boer - JANKEN & SCHIETEN/HET BELOOFDE FEEST DEEL II

E V A L U A T I E

4x


66

B L V R D E V A L U A T I E

Programma Theaterfestival Boulevard 2010 Bloem van de Natie - KNOXVILLE GIRL

Premières

Aantal speelbeurten

Première

12 x

Het Zuidelijk Toneel/CARGO/OOSTPOL- MENEER VAN OOYEN

8x

Het Zuidelijk Toneel - NANNIES ONLY

7x

2010

Karin Netten/Productiehuis Brabant - WIE

Première

3x

Anna van der Kruis/ Productiehuis Brabant - TOEN WE NOG DEDEN OF DE SNELWEG EEN RIVIER WAS

Première

7x

HotelWitlox / Stella Den Haag - ONDER HET WELKWOUD

Première

12 x

Renske vd Broek - DOCKLANDS

Première

49 x

Luana Bergmans - JENTE,KVINNE, MOR

Première

2X

Willem van de Krabben - YOU CHOOSE TO BROADCAST YOURSELF

Première

2X

Arnaud Deflem - HONGER

Première

2X

Teresa Noronha Feio en Elodie Morard - THE ABSURD IS DIVINE

Première

2X

Jozan van Balkom - HERA, TOT DE DOOD ONS SCHEIDT

Première

2X

Hertog Zout (Letizia Rompelberg) - SLUITERTIJD

6x

Fontys Entreeprijs 2009/Michelle van Daalhoff DIEP DIEP IN HET BOS

Première

4x

Rachel Zweije & Joris van Oosterwijk - PATIO i.s.m. Productiehuis Brabant

Première

6x 9x

Matzer - SWEET REVENGE EL BOSCO ORCHESTRA/Peter Paul Kleijwegt - PRELUDE

Première

2x

Jelena Kostic (i.s.m. Productiehuis Brabant) - MARCH

Première

6x

Kunstbende Nederland - MOVE YOUR ART uitwisseling met de Antillen

2x


67

Programma Theaterfestival Boulevard 2010

Premières

Aantal speelbeurten

Kunstbende Noord-Brabant - THE BEST OF KUNSTBENDE

1x

Kunstbende Noord-Brabant/ISH ISH MOVES YOU

1x

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Sanne Zweije - OOTJE SEI

Première

12 x

Studio ORKA - WARMOES

Première

10 x

TG Max - ALLEEN OP DE WERELD

Première

10 x

Theater Artemis - LAND VAN STILTE

Première

10 x

DONG Energy - LEGO PROJECT

10 dagen

Tim Knol - CONCERT

1x

Jasper Erkens - CONCERT

1x

Laura Jansen - CONCERT

1x

Caro Emerald - CONCERT

1x

Storybox feat & Marlijn Weerdenburg - CONCERT

1x

Dufhuës & band & strijkkwartet - CONCERT

1x

Jelle Amersfoort - KINDERCONCERTEN

4x

Café con Leche - CONCERT

1x

Amariszi - CONCERT

1x

Hanggai - CONCERT

1x

Afro Groove - CONCERT

1x

Chico Trujillo - CONCERT

1x


68

B L V R D E V A L U A T I E

Programma Theaterfestival Boulevard 2010

Premières

Aantal speelbeurten

Mdungu - CONCERT

1x

DJ Kuif ft. Vonk

1x

DJ Safri

1x

DJ Eduardo

1x

DJ mps PILOT ft. M’bak

1x

2010

BOOM BOOM ROOM - Jazz Jasper van het Hof, Stefan Lievestro / Oliver Steidle

x

1x

BOOM BOOM ROOM - Jazz Pascal Schumacher / Erwin Vann / Hans van Oosterhout / Paul Berner

x

1x

BOOM BOOM ROOM - Jazz Ilja Reijengoud / Gideon van Gelder / Peter Tiehuis / Ludo van der Winkel / Martijn Vink

x

1x

Eet o Theek - SUPER HALLO

10 dagen

Plankton Hotel - BLIKSCHADE

10 dagen

Vogeltje Vogeltje - DE DING

10 dagen

Matthias Quadekker - WEEMOUD MAG

10 dagen

Emmelie Zipson - NIEUW BLOED

10 dagen

Miss Molly & Me - PINE WOOD

10 dagen

Piepschuim - OP RECEPT

10 dagen

Joost van Balkom / Bert Vogels - HUMMINGBIRDS Theatergroep WAK - RECHTNIET

Première

40 x 28 x

Vincent de Rooij - BOOT

10 dagen

Mama Roux - BINGO VOOR GEVORDERDEN

10 dagen


69

Programma Theaterfestival Boulevard 2010

Premières

28 x

Hanneke de Jong & Jonas Witte - EARTHSHAKEN PIECES Babok - GRENS

Aantal speelbeurten

Première

5 dagen

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Rob en Emiel - WHEEL OF WONDER

10 dagen

Michael Helmerhorst - REAR WINDOW

10 dagen

Zoet vormgeving - RARITEITENKABINET DER ONBENULLIGE ZAKEN

Première

10 dagen 10 dagen

Solotwo - BLADGOUD Drieons - VINK DE AFLUISTERPRAKTIJKEN

Première

10 dagen

Koning Willem 1 College - SLAAP PERFORMANCE EN FOTOTENTOONSTELLING

Première

10 dagen

OBS ’s-Hertogenbosch - LETTERATURA LOCALE

Première

10 dagen

Natasja d'Armagnac en Kirsti Pol - PLEISTER OP DE WONDEN

Première

10 dagen

Scalawand

10 dagen

Danscode presenteert U - parties

10 dagen

Koningstheaterakademie - HET LAATSTE MIDDAGMAAL

Première

Avans Hogeschool AKV I St Joost - EXPOSITIE BANIEREN

10 dagen

Fontys Hogeschool voor de kunsten FACADES VOOR TENTJESTHEATER

10 dagen

Galerie Majke Husstege - POPJUGEND

10 dagen

b-ART - MOBIEL PLATFORM

10 dagen


70

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Rachel Zweije & Joris van Oosterwijk • PATIO

Hanneke de Jong & Jonas de Witte, met DPK! • EARSHAKEN PIECES


71

B L V R D

greep uit de pers Brabants Dagblad 13-08 NRC 19-08

E V A L U A T I E 2010

8 rant 5-0 Volksk

Trouw 14-08

Volkskrant 9-08

AD 6-08


72

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Festivalplein

Festivalplein


73 73

Brabants Dagblad 9-08

B B LL V V R R D D EE V V A A LL U U A A TT II EE

NRC 17-08

2010 2010

f 10-08

a Telegra

Brabants Dagblad 13-08

Braban

ts Dagb

NRC

Brabants Dagblad 14-08

10-08

Brabants Dag

blad 4-08

lad 9-08


74

B L V R D E V A L U A T I E

blad 10-08

Brabants Dag

Brabants Dagblad 6-08

2010

blad 12-08

Brabants Dag Brabants Dag

blad 16-08

Brabants Dag

blad 9-08

8

lad 13-0

ts Dagb Braban

Brabants Dagblad 22-08


75

publieksreacties

B L V R D E V A L U A T I E 2010


76

B L V R D E V A L U A T I E 2010


77

B L V R D

A

K E I T S I RT

E V A L U A T I E

oor v t s e i rd k a av m e l e u d o eer al B m v i m t s do e r n f e o r r o e e t it N n g e u Thea e r d e n d and e l n n r o e n z i d j i beg t b n Ne e a v h om t s n I s e r n . s e o ker at uit d a g n ke e t t w e n g H a n. lan e e Brab r b e n d e nde k an e r a d e l l V w e be iek en t e s i w t u iekr e z a i u n w m : u en nie rises k e, p i e i e t z r a u c e m s -, p lo n kend o a n d e die -, g a r n i i e d l t l o a e st the de p r r o o o ero v d v r e e s N t e i a t we uc the u d e i o r n erp w r p e e o b t a p the erd fo e o s al a n a b e e n t s g o i k t e zijn rna eelt e t n n o eri t t d n e i n s a e d s l an besta eigentijd n or a o v v n , n e e e g r ing toi kin l r l e e p t roe s p r r l e o e r i e o nsv lina ton a p i d c e s eri l c d a i n n t o l o i u c en nat l, m a r a e z ert v e a t e n i o h e r t l alp de g tjes v n i e t en s t e g , f s n i t e l i e l t h ste we duc r e o e o elm v t r e s a k n j a i i w r e tal rel ten e u d t l t u e h. c m c e s n d e o d b n i n n bi en ge s o e t i r t e a H c op lo n en om ’sni linge

2010


78

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Festivalplein

Festivalplein


79

SubsidiĂŤnten / Begunstigers 2010

B L V R D E V A L U A T I E 2010


80

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Lego project DONG Energy

Festivalplein in opbouw


81

Sponsoren en/of Mediapartners 2010

B L V R D E V A L U A T I E 2010


82

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Festivalplein


83

Sponsoren en/of Mediapartners 2010

B L V R D E V A L U A T I E 2010

donateurs Uit in 's-Hertogenbosch• Vrijetijdshuis Brabant • Omroep Brabant • Talent Factory • Frank’s Security Services BV • Mövenpick Hotel ’s-Hertogenbosch • Hermes Business Netwerk


84

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Het Syndicaat/ISH LAB • BARRY

Het Syndicaat/ISH LAB • BARRY


85

Artistieke Partners 2010 Avans Hogeschool AKV | St Joost • 2018Brabant Culturele Hoofdstad van Europa • De Bloem van de Natie • Brakke Grond • Compagnie Cecilia / HETPALEIS • Compagnie KAiET! • Drieons • Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui & Damien Jalet • Eric Vaarzon Morel • Festival Mira Miro • Fontys Hogeschool voor de Kunsten • Frans Brood Producties • Frans Miggelbrink • Hertog Zout • Het Syndicaat • Het Zuidelijk Toneel • Hotel Witlox / Stella den Haag • Jeroen Doomernik • Joost van Balkom, Bert Vogels • Koning Willem 1 College • Koningstheater • Koningstheaterakademie • Marlijn Weerdenburg • MATZER Theaterproducties • Mundial Productions • November Music • NTGent • OMSK • Openbare Bibiliotheek 's-Hertogenbosch • Peeping Tom • Productiehuis Brabant • Rachel Zweije • Sanne Zweije • Stichting Dries Verhoeven • Stichting Jheronymus Bosch 500 • Stichting Kostiç • Studio ORKA • Theater aan de Parade • Theater Artemis • Theater Instituut Nederland • Theater Tol • Theatergroep Max. • Theatergroep WAK • Verkadefabriek • VZW 't Trefpunt • Zoet Vormgeving

Bijzondere samenwerkingspartners 2018 Brabant

Stichting Jheronimus Bosch 500

Logistieke Partners 2010 Afvalstoffendienst • Algonkin • Altra Volta • Antonis Verhuur vof • A Priori Communicatie • Arriva • Brabants Historisch Informatie Centrum • Brabanthallen Exploitatie Maatschappij • Brabants Landschap • Brandweer 's- Hertogenbosch • Build to Build • Camp Catering • Cox Groep • De Bonth van Hulten • De Markies • De Muzerije • Eekels Verhuur • Enexis • Eurohotel • Euromail • EKWC (European Ceramic Workcentre) • Events etc. • FMT Vastgoedbeheer • Freyja Eventhings • Gemeente 's-Hertogenbosch • Gigant Stagebuilders • Golden Tulip Hotel Central • Hartje Den Bosch • Het Arendje • Hoevenaars Digital Printing • Hoofdstad van de Smaak 's-Hertogenbosch 2010 • Hutten Catering • Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch • Lion Event Support • MTD • Het Nederlandse Rode Kruis (EHBO) • Nederlandse Spoorwegen • NV Bossche Investerings-Maatschappij / De Gruyterfabriek • Politie 's-Hertogenbosch • Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant • Sleegers Verpakking B.V. • Stadstoezicht Gemeente 's-Hertogenbosch • SAFE Ruimteverhuur • Sociëteit Amicitia en de Zwarte Arend • Tentenverhuur De Opera • Van Overbeek • Van Stokkum Tribunes en Rent • VTV Pastoor Barten • Wonderlnd Vormgeving • Zayaz

B L V R D E V A L U A T I E 2010


86

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Jupiler Muziekpodium

Jupiler Muziekpodium


87

B L V R D

Organisatie 2010 COMITÉ VAN AANBEVELING Wim. B. H. J. van de Donk Commissaris van de Koningin van de Provincie Noord-Brabant Ton.G. J. M. Rombouts Burgemeester van 's-Hertogenbosch Louis. M. J. Tobback Burgemeester van Leuven Frank. J.M. Houben vm. Commissaris van de Koningin van de Provincie Noord-Brabant Paul. L. A. Rüpp Voorzitter Raad van Bestuur Avans Hogescholen Marcel. J. G. Wintels Voorzitter Raad van Bestuur Fontys Hogescholen Harry J. G. Hendriks Voorzitter Raad van Bestuur Philips Benelux Floris. G. H. Deckers Voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot Bankiers Ton. L. M. Nelissen Voorzitter Raad van Bestuur Kamer van Koophandel Noord-Brabant Hans. C. Dona vm. Voorzitter Nederlands Fonds Podiumkunsten Herman Balthazar Voorzitter Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland Wim van Gelder Voorzitter Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland Jan Kriek Hoofdredacteur actualiteitenrubriek EénVandaag BESTUUR Jaco Reijrink [Voorzitter] Ed Penninx [Penningmeester] Theo Verbruggen Ap de Vries Ans Buys Viktorien van Hulst DIRECTIE Artistiek en zakelijk directeur Geert Overdam Controller Dorus-Jan Stovers PROGRAMMERING Locatieproducties en podia Geert Overdam Festivalplein Tessa Smeulers Concerten en dj's Jupiler Muziekpodium Mundial Productions Boom Boom Room Jeroen Doomernik Kunstbende Noord-Brabant Florien Boonman Begeleiding jonge makers/Fontys studenten Jur van der Lecq

MARKETING EN COMMUNICATIE Publiciteit, marketing en mediacontacten Lies Frankhuyzen Grafische vormgeving Karin Jonkers, Jean Philipse Redactie website, nieuwsbrieven, dagkrant en persberichten Marc van Doornewaard Redacie dagkrant Cathelijne Huijs Boulevard blog Mijke Pol Website Janneke Meijers Sociale media Willemijn de Bruijn, Mariëlle van Wardt Fotografie Joep Lennarts Informatiebalie Emilie van de Meerendonk Ontvangstbalie Elise Krijtenberg Kaartverkoop en secretariaat Marianne Becks PRODUCTIE Programma coördinatie Tessa Smeulers, Florien Boonman Boulevard Theaterroutes Femke Klein Festivalproductie Stephan Grilis Ontwerp festivalplein en begeleiding studenten beeldende kunst Stijn van Kessel Locatiemanagers t.b.v. locaties, podia & festivalplein Hans Struik, Willem de Leeuw, Tjerk Ensermo, Björn Roeters Productie Fontys Theater Jet van Leeuwen Werving en coördinatie vrijwilligers Jessie Hagenaars, Deborah Pinas Festival administratie Jan Mol, Hendrik Kadmaerubun HOSPITALITY Hospitality artiesten Florien Boonman Hospitality subsidiënten, sponsoren en bedrijven Marieke Ebben HORECA Coördinatie Pepijn Muller, Jacques van Geffen Eten en drinken Hutten Exclusieve Catering, Altra Volta, Inbev STAGIAIRES Willemijn de Bruijn, Yvette Aendenroomer, Mirna Schoones

E V A L U A T I E 2010


88

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Aflsuiting 2010


89

B L V R D

foto credits Joep Lennarts: Pagina: 2 boven, 16, 19, 22, 30, 34, 36 boven, 38, 41 onder, 44 onder, 47 boven, 49 boven, 50, 51, 60 boven, 64, 70 boven, 72, 78, 80, 82, 84, 86 onder, 90 Karin Jonkers: Pagina: cover, 2 onder, 3, 4, 9, 10, 35, 44 boven, 56, 60 onder, 84, 86 boven, 88, 92, 94, backcover Pagina 5 van boven naar beneden: Onbekend, Zhang Huan, Joep Lennarts, Joep Lennarts Pagina 6 van boven naar beneden: Onbekend , Joep Lennarts, Moon Saris

Pagina 20: Herman Sorgeloos Pagina 26: Onbekend Pagina 28 van boven naar beneden: Koen Broos, Zhang Huan, Phile Deprez, Moon Saris Pagina 29 van boven naar beneden: Joep Lennarts, Phile Deprez, Herman Sorgeloos Pagina 33: Phile Deprez Pagina 37 onder: Onbekend Pagina 41 boven: Onbekend

Pagina 7 van boven naar beneden: Guido Vrolix, Onbekend, Phile Deprez, Joep Lennarts

Pagina 47 onder: Onbekend Pagina 49 onder: Raymond Mallentjer

Pagina 8 van boven naar beneden: Karin Jonkers, Onbekend Pagina 12: Koen Broos

Pagina 62: Sofie van Dam Alle credits van fotografen voor zover bij ons bekend zijn vermeld.

E V A L U A T I E 2010


90

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Jazzconcert in de Boom Boom Room


theaterfestival

boulevard ’s-hertogenbosch

bedankt:


92

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Festivalplein


theaterfestival

boulevard ’s-hertogenbosch

bedankt:


94

B L V R D E V A L U A T I E 2010

Aflsuiting 2010


Provin

cie No ord-Bra

bant in vestee

rt in c ultuur

Provincie Noord-Brabant investeert in Theaterfestival Boulevard Cultuur vermaakt, inspireert en brengt nieuwe ideeĂŤn tot leven. Het maakt onze provincie bijzonder en bruisend. In cultureel opzicht, en ook economisch. Want bij een economisch sterke en bruisende regio hoort een bruisend cultureel leven. Daar investeert de provincie Noord-Brabant in op weg naar 2018Brabant samen culturele hoofdstad. En daarom zijn we trots op Theaterfestival Boulevard! www.brabant.nl Want we doen het natuurlijk voor Ons Brabant


OVER JE GRENZEN HEEN KIJKEN. VOETEN OP AARDE, HOOFD IN DE WOLKEN!


Redactie: Geert Overdam, Tessa Smeulers, Lies Frankhuyzen, Marc van Doornewaard Grafische vormgeving: Karin Jonkers


theater op locatie in ’s-hertogenbosch

www.festivalboulevard.nl Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch postbus 1704, 5200 BT 's-Hertogenbosch

Theaterfestival Boulevard 2010  
Theaterfestival Boulevard 2010  

Evaluatieverslag 2010