a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


.. 5 Osoite Pieksämäen Lehti, Hallipussi 2, Pieksämäki, faksi (015) 341421, sähköposti pieksamaen.lehti@Iehtisepat.fi

Majootniemen Adolfiina, arjen sankari

Adolfiina Markkanen Rummukal­ ta ja Aaro Rissanen Ruuhilammil­ ta olivat menneet yhteen 1906. He tulivat myöhemmin torppareiksi isohk:oon Aholan torppaan, Hulk­ kolan kylään N:5 Majootniemeen. Tämä tositapahtumiin perustuvan kertomuksen aikaan torppa oli tiet­ tömän taipaleen takana. Ei edes kär­ ritietä sinne ollut. Kesällä veneellä, talvella jäitä pitkin voitiin liikkua. -Elokuussa 1917 eli 83 vuotta sitten asukkaina torpassa olivat Adolfiinan ja Aaron lisäksi heidän viisi lastaan, isä Heikki ja renki Viljam. Yhteensä siis yhdeksän henkilöä ja vielä lisäksi elämiseen tarvittavat kotieläimet. Elokuun alkupäivinä se tapahtui. Perheeseen iski kulkutautina sen ajan pelätyin ja tappavin sekä tart­ tuvin vatsatauti, punatauti. Ensimmäinen uhri ilo perheen toiseksi vanhin lapsi, 7 -vuotias Helmi Esteri, joka menehtyi piha­ nurmikolle sunnuntaina 5. päivänä elokuuta 1917. Perhe eli vielä toivossa muutaman päivän, kunnes seuraavan viikon maanantaina, 13. päivänä toisena uhrina menehtyi perheen Aaro-isä. Hän oli tällöin 34-vuotias. Oli päivä väliä, kun keskiviikkona kuoli per­ heen kolmivuotias poika Aaro Ei­ nar. Kuolema piti tämänkin jälkeen yhden vapaapäivän ja iski taas per­ jantaina 17. päivänä, jolloin meneh­ tyi 73-vuotias vanhaisäntä eli Aaron isä Heikki. Vielä jonakin päivänä oli kuollut torpan renki Viljam. Vain vajaan kahden viikon aika­ na oli torpan pihalla tämän hirvit­ tävän ja tarttuvan vatsataudin kou­ riin kuollut peräti viisi ihmistä sa­ masta perheestä.

Ketä jäi jäljelle? Vain 30-vuotias Adolfiina kolmen pienen tyttären­ sä kanssa, joista vanhin oli kym­ menvuotias, seuraava oli viisivuo-, tias sekä nuorin neljän kuukauden ikäinen. Läheisinä naapureina saattoi olla joku mökkiläinen. On kysynyt uskomatonta uskallusta naapureiltakin mennä silloin autta­ maan näitä onnettomia ihmisiä, sil­ lä samallahan olisi itse saattanut saada tartunnan. Kaikki uhrit on haudattu Jäppi­ län hautausmaahan, paitsi renki Viljam Suonenjoelle. On Adolfiinalta kysytty tahtoa ja lujuutta kuin myös uskoa parem­ paan ja ehkä myös Jumalaan, että on selvinnyt tästä uskomattomasta koettelemuksesta jatkamaan taiste­ lua kolmen pienen tyttönsä kanssa torpparin ja perheensä velvollisuuk­ sista. Sosiaaliapua ei silloin ollut. Pari vuotta myöhemmin torpan tuli puusniekka, joka toi tullessaan uuden elämän alun. Arjen sankarin Adolfiinan työtä kunnioittaen hänen nuorin vävynsä Viljo Häkkinen

Edellä kuolinpaikkana mainitaan pihamaa, miksi? Punatauti oli sen ajan raju ja tarttu­ va vatsatauti. Mikään ei pysynyt si­ sällä vaan tuli ulos kummankin pään kautta. Kun mitään muuta ei enää ol­ lut suolistosta tulemaan, niin tulemi­ nen muuttui veriseksi limaksi ja tus­ kaisiksi kouristeluiksi. Huussiin olisi ollut asiaa joka puolen tunnin päästä ympäri vuorokauden. Tästäkin joh­ tuen elämästään kamppailevat halu­ sivat käydä taistelunsa pihanurrnikol­ la. Näin muistitieto on kertonut.


Profile for Ruuhilampi

Ruuhilampi lehtiartikkelit 1950–2000  

Lehtileikkeitä Jäppilän Ruuhilammen kylältä osa 1, 1950-2000

Ruuhilampi lehtiartikkelit 1950–2000  

Lehtileikkeitä Jäppilän Ruuhilammen kylältä osa 1, 1950-2000

Advertisement