Page 1

Practicum behorend bij Sterkteleer 2. Welkom bij het practicum behorend bij Sterkteleer 2. In dit filetje kan je alles vinden wat je nodig hebt voor dit practicum. Het practicum bestaat uit 3 opdrachten, te rapporteren in 3 verslagen. Ieder verslag wordt met een cijfer beoordeeld. Voor bepaling van het eindcijfer voor het practicum telt het derde verslag dubbel. De eindcijferberekening voor het totale vak wb1217 gaat als volgt: D1 = tentamen op hele cijfers en geldig vanaf 5 D2 = practicum, beoordeeld met een (heel) cijfer. Als cijfer voor D2 ≥ 6 dan wordt het cijfer van D1, indien van toepassing (zie onder), met een (bonus)punt opgehoogd. Voor eindcijferberekening vindt vervolgens nog een weging plaats op basis van het ECTS (2 ECTS voor D1 en 1 ECTS voor D2). Als cijfer voor D2 = 5 dan krijg je geen bonus maar vindt wel registratie en wel eindcijferberekening plaats. Als cijfer voor D2 < 5 dan moet je het practicum overdoen; er vindt geen eindcijferberekening plaats. Voorwaarden voor de bonusregeling zijn als volgt: • Bonusregeling is slechts van toepassing op het lopende studiejaar. • De practicumverslagen dienen voor het eind van de witte week van het kwartaal waarin het vak is ingeroosterd te zijn ingeleverd om in aanmerking te komen voor de bonus. • Het practicum dient als voldoende (eindcijfer ≥ 6) te zijn beoordeeld door de docent. Maximaal 2 personen mogen 1 verslag inleveren. Er mag dus samengewerkt worden. Voor studenten die dat prettig vinden zijn er begeleide sessies ingeroosterd. Begeleid wil zeggen dat Rien van de Ruijtenbeek (m.g.vanderuijtenbeek@tudelft.nl) aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Om dat geheel in goede banen te leiden heeft de onderwijsgroep de studenten verdeel in 10 groepen (Groep A1, A2, A3, B1, B2, C, MT1, MT2, TH1 en TH2) en een rooster van begeleide sessies gemaakt. Hoe weet je in welke groep je zit? Groepen A1, A2 en A3 doen in het tweede kwartaal (naast hun Ansys practicum) het Mechatronica project (John Seiffers). Voor dat project zijn jullie ingedeeld in groep A1, A2 of A3. De groepen B1 en B2 doen in het tweede kwartaal (naast hun Ansys practicum) het Energieproject (Carlos InfanteFerreira). De MT groep zijn studenten Maritieme Techniek. Een enkele keer wordt in het schema onderscheid gemaakt tussen MT1 en MT2. Hierbij zijn MT1 de MT studenten van wie de achternaam begint met letter A t/m J en MT groep 2 zijn MT studenten van wie de achternaam begint met letters K t/m Z.


De TH groep zijn TH instromers. Hierbij zijn TH1 de TH instromers van wie de achternaam begint met letter A t/m J en TH groep 2 zijn TH instromers van wie de achternaam begint met letters K t/m Z. Groep C zijn de overige studenten. Elke ingeroosterde practicum sessie duurt vier uur. Op sommige dagen zijn er meerdere groepen ingepland, maar die zijn er dan tegelijk. Is het verplicht om op de ingeroosterde tijden aanwezig te zijn? Neen. Het is wel verplicht om de practicumrapporten in te leveren. Anders kan je onmogelijk de gerelateerde studiepunten halen. Maar of je de practicumoefeningen thuis of 's avonds uitvoert mag je zelf bepalen. Is er een bepaalde deadline voor het inleveren van bepaalde opdrachten? Nee, maar het wordt wel aanbevolen om de practicumoefeningen in dezelfde periode als waarin het college gegeven wordt, te doen, en alle rapportage te hebben afgerond voordat de tentamens gehouden worden. Dan heb je er het meeste profijt van. Om studenten aan te moedigen om op die wijze te werken is er een bonusregeling van kracht (zie boven). Het inleveren van kwalitatief goede practicumverslagen wordt dus beloond met een goed cijfer voor het practicum (telt voor 33% mee in bepaling van het eindcijfer). Kwalitatief goed betekent vooral dat verificatie en interpretatie van resultaten juist is. Het gaat dus primair om de inhoud van de rapportage en niet om de layout van de verslagen. Het tijdig inleveren van correcte practicumverslagen wordt dus beloond met de bonusregeling (ophoging van cijfer voor D1). Is het mogelijk om de opdrachten op een ander moment/ thuis te doen? Ja, het enige dat verplicht is, is het practicum met voldoende resultaat af te ronden. M.a.w. er wordt een rapport verwacht dat aan bepaalde, in de opdracht omschreven eisen moet voldoen. Met welke software moet het practicum uitgevoerd worden. Het practicum is bedoeld om te leren op correcte wijze mechanica te bedrijven aan opgaven waar geen analytische oplossing voor bestaat. Het alternatief is dan Eindige Elementen Methode (dus een numerieke methode zoals behandeld in Sterkteleer 2). Het practicum kan dus uitgevoerd worden met ieder programma dat werkt volgens de Eindige Elementen Methode. Heeft een student ervaring met een bepaald systeem of voorkeur voor een bepaald systeem, dan mag het practicum met die software uitgevoerd worden, als de student over die software de beschikking heeft. In alle andere gevallen kan het practicum uitgevoerd worden met de standaard TU Delft software, het systeem ANSYS. Is de software te downloaden? Op Blackboard, onder Course Documents, kan je een Zipbestand met de installatiebestanden voor ANSYS ED 10.0 vinden. Het programma bestaat uit 3 delen: ANSYS (aanbevolen voor gebruik bij practica), ANSYS Product Launcher (hiermee kan o.a. de default Working Directory en de default Job Name ingesteld worden) en ANSYS Workbench (NIET aanbevolen voor gebruik bij practica).


Let wel op het volgende: de ANSYS versie op blackboard is versie 10, de universiteitsversie van ANSYS is versie 11. Je kan zonder problemen overstappen van 10 naar 11, maar NIET van 11 naar 10. Programma is alleen upwards compatible. Waar kan ik de opdrachten vinden? Op Blackboard, onder Course Assignments. Waar kan ik informatie over ANSYS vinden? Wat informatie over de User Interface staat onder Course Information (zie beknopte handleiding). De volledige handleiding is te vinden onder de "help"knop bij het programma. Informatie over de achterliggende theorie en hoe daar mee om te gaan krijg je bij het college Sterkteleer 2. Wat moet ik meenemen naar het practicum? Als je er ĂŠĂŠn in bezit hebt, is het aan te bevelen om je laptop mee te nemen. Dan kan je tijdens practicum het programma ANSYS installeren en kan je de opdrachten op je eigen laptop uitvoeren. Dat is ook handig voor het schrijven van je rapport. Zijn er echt 4 dagdelen nodig om het practicum uit te voeren of kan dit in minder dan 4? De nominale studielast van het practicum is 1 ECTS. Dat wil zeggen 28 uur. Hiervan is ongeveer 14 uur nodig voor het uitvoeren van de opdrachten, en ongeveer 14 uur voor het maken van de rapportage. Als je een dagdeel op ongeveer 3.5 uur schat (er gaat ook tijd af voor even ontspannen of koffiedrinken) kom je uit op 4 dagdelen achter de computer om sommetjes te maken en ook 4 dagdelen om (in niet ingeroosterde tijd) de verslagen te maken. Dit zijn nominale waarden. Er zijn studenten die het sneller doen. Er zijn ook studenten die meer tijd nodig hebben Waar vinden de begeleide practicum sessies plaats? De sessies vinden plaats in de 3mEPC-zaal. De cijfers voor nagekeken practicumverslagen kan je vinden op Blackboard onder Course Information.

Rooster 2010/2011 Werkweek 11 maandag 8/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 11 dinsdag 9/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 11 woensdag 10/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 11 donderdag 11/11/2009 Tijd Activiteit

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) B2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) A1, A3

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) GEEN

Ruimte

Groep(en)


08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 11 vrijdag 12/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 12 maandag 15/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 12 dinsdag 16/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 12 woensdag 17/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 12 donderdag 18/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 12 vrijdag 19/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 13 maandag 22/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 13 dinsdag 23/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 13 woensdag 24/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 13 donderdag 25/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 13 vrijdag 26/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 14 maandag 29/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 14 dinsdag 30/11/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 14 woensdag 1/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 14 donderdag 2/12/2009 Tijd Activiteit

3mE_PC-zaal

MT1

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) GEEN

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) B1, C1

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) A1, A2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) TH2, C2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) MT2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) GEEN

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) B2, A3 (1e helft)

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) A1, A2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) TH1, C2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) MT1

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) GEEN

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) B1, C1

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) A2, A3

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) TH2, TH1

Ruimte

Groep(en)


08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 14 vrijdag 3/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 15 maandag 6/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 15 dinsdag 7/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 15 woensdag 8/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 15 donderdag 9/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 15 vrijdag 10/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 16 maandag 13/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 16 dinsdag 14/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 16 woensdag 15/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 16 donderdag 16/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 16 vrijdag 17/12/2009 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 17 maandag 3/01/2010 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 17 dinsdag 4/01/2010 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 17 woensdag 5/01/2010 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 17 donderdag 6/01/2010 Tijd Activiteit

3mE_PC-zaal

MT2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) GEEN

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) B1, C1

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) A2, A3

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) TH1, C2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) MT1

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) GEEN

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) B1, A3 (2e helft)

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) B2, C

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) TH2, C2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) MT2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) GEEN

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) B2, C1

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) A1, MT2

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) TH1, TH2

Ruimte

Groep(en)


08.45-12.45 WB1217-D2-practicum Werkweek 17 vrijdag 7/01/2010 Tijd Activiteit 08.45-12.45 WB1217-D2-practicum

3mE_PC-zaal

MT1

Ruimte 3mE_PC-zaal

Groep(en) GEEN

sadfsad  

sdf sdfsd f

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you