Page 1

Vooronderzoek Subscribe 2 EGO Sven Lombaert

Mevr. Bauwens M. De Schutter Mevr. Van Landuyt 6 Informaticabeheer 2010 – 2011

Ruud Dhondt


GIP

Subscribe 2 EGO

Inhoudstabel

Inhoudstabel ....................................................................................... 3 Curriculum vitae: Sven Lombaert ....................................................... 4 Curriculum Vitae: Ruud Dhondt ......................................................... 6 Voorstelling klant ................................................................................ 8 Het oude systeem ............................................................................... 9 Probleemomschrijving ...................................................................... 11 Doelstellingen en investeringen voor het nieuwe systeem ............... 12 Algemeen ontwerp van het nieuwe systeem .................................... 13 Planning ............................................................................................ 14 Advies ................................................................................................ 15 Persoonlijke reflectiepunten ............................................................. 16

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

3/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Curriculum vitae: Sven Lombaert Persoonlijke gegevens Adres: Ohioplein 22, 9700 Oudenaarde Telefoon: 055/30.10.82 E-mail: sven_93_06@hotmail.com Geboortedatum: 16/6/1993

Gsm: 0476/476.023 Geboorteplaats: Gent

Onderwijsloopbaan Basisschool: Abraham Hans – Bevere Secundair: Koninklijk Atheneum Oudenaarde:  1e graad: Latijn  2e graad: Wetenschappen  3e graad: Informaticabeheer

Wat meer over Informaticabeheer.. Informaticavakken: C++, Database(acces, SQL), PC-Technieken, Netwerkbeheer, Java, HTML, Multimedia, PHP, Visual Basic, Geïntegreerde proef, ... Algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, Wiskunde, Toegepaste Economie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Zedenleer, Lichamelijke Opvoeding, .. Vakken die mij het meeste aanspreken: Java, HTML, Visual Basic, PHP, ..

Beroepservaring Als Jobstudent:  2008-2009-2010: Basisschool “Het Reuzenhuis” (hulp secretariaat) in Tielt

Hobbies: Gamen, wielertoerist, interesse in alles over informatica..

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

4/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Toekomstplannen: Hogere Studies:  Webdesigner of programmeur, eventueel grafische bewerkingen Beroepen:  Webdesigner, een job in de gamessector

Karakter:     

Sociaal Doorzetter Koppig Té ongeduldig Kan goed luisteren

Hiervoor sta ik paraat:     

Een strandvakantie Een festival Een terrasje in Oudenaarde Een uitstap met mijn vriendin Een avondje uitgaan met vrienden

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

5/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Curriculum Vitae: Ruud Dhondt Persoonlijke informatie Adres : Kortrijkse Heerweg 1 , 9700 Oudenaarde Tel.: 055/31.42.66 E-mail : ruuddhondt@live.nl Geboortedatum: 12/03/1993

GSM: 0478/29.47.16 Geboorteplaats : Oudenaarde

Onderwijsloopbaan: 

Basisschool : Abraham Hans – Oudenaarde

Secundair : Koninklijk Atheneum Oudenaarde :  Jaar 1 en 2 : Moderne  Jaar 3 : Wetenschappen  Jaar 4 : Humane Wetenschappen  Jaar 5 en 6 : Informaticabeheer

Enkele gegevens over de studierichting informaticabeheer: Informaticavakken C++ , Databanken , PC-technieken , Netwerkbeheer , Java , PHP , Visual Basic , Multimedia Algemene vakkan Nederlands , Frans , Engels , Zedeleer , Aardrijkskunde , Geschiedenis , Lichamelijke opvoeding , Wiskunde , Toegepaste Economie Vakken die mij het meeste aanspreken: Lichamelijke opvoeding , Wiskunde , Databanken , Toegepaste Economie

Beroepservaring: 

Gewerkt als jobstudent:  2009 : Topbronnen ( bakken uitgieten voor recyclage)  2010 : Cortina ( laden en lossen , stock , retour)

Andere diploma’s – bijzonder vaardigheden : 

Diploma lager onderwijs

Hobbies :  

Volleybal Vele uren op pc spenderen

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

6/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Toekomstplannen: Hogere studies :  Informaticabeheer ( Hogeschool Gent) Beroepen:  Webdesigner  Verkoper van games en pc onderdelen

Karakter:  

Sportief Geduldig

Hiervoor sta ik paraat    

Een leuke avond uit Een dagje sporten Voor te volleyballen Voor mijn liefje 

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

7/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Voorstelling klant Sportkring EGO Een sportkring in Eine en Oudenaarde die ook achter de organisatie zit van verschillende sportkampen. Adres: EĂŠn van de 2 contactpersonen

Contactpersonen: Alain Verlet Turnleerkracht en LO leerkracht in het Koninklijk Atheneum Oudenaarde Vijverweide 42 9700 Oudenaarde 055/20.91.06

Gilles De Rouck Turnleerkracht Bergstraat 57 A 9700 Oudenaarde 0474/93.16.60

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

8/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Het oude systeem 1. Sportkampen  

Alle inschrijvingen komen binnen via mail of op papier. Alles wordt verwerkt naar een Excel-bestand. 2. Algemene site sportkring ‘EGO’

   

Nieuwe inschrijvingen in de club gebeuren via mail of op papier. Alles wordt zelf toegevoegd in een Excel-bestand. Er bestaat GEEN huidige site met informatie omtrent de uurroosters, de locaties, … Alle inlichtingen worden gevraagd via telefoon of via mail => zeer tijdrovend.

Voorbeeld leerlingenfiche, elke leerling heeft een eigen Excel-bestand. Dit kan niet opgevraagd worden door een leerling, enige optie is afprinten.

Op de volgende pagina zie je een inschrijvingsformulier. Deze formulieren worden op papier, sinds kort ook via mail, verspreid. Alles komt apart aan, geen algemene database, dit betekent veel tijdsverlies

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

9/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Inlichtingenfiche Turnkring EGO 2010-2011 Naam, voornaam gymnast:………………………………………………………………..…. Geboortedatum: …/…/……… Geboorteplaats: …………………………………...…. Straat + Huisnummer:………………………………………………….………………………. Postcode:……….Gemeente:…………………..………………… Tel.: …../………………… Opmerkingen (indien er zaken zijn die wij dienen te weten, bvb. Epilepsie, Astma …): …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

Ouders: Naam vader: ………………………………… (Beroep: ………………………………..………) Adres(*):…………………………………………………………………………………………. GSM vader: …../………………… E-mail vader: ……………….………………………… Naam moeder:………….…………………..… (Beroep: ………………………………..………) Adres(*):…………………………………………………………………………………………. GSM moeder: …../….…………… E-mail moeder………………..………………………..  Kleuters Vorig jaar lid: ja /neen   Basisgroep 1 (1ste, 2de en 3de lj.)  Basisgroep 2 (9-11j) Proberen: ja/neen   Basisgroep 3 (+12j) Optie:  Aanvulling tumbling/tramp (basis 1/2/3 ). Na testing zal je al dan niet toegelaten worden. Groep:

Lidgeld (verzekering+ vergunning inbegrepen):

overschrijving / cash 

Instapdatum:

Sept(+Tshirt)

na kerstvak.

na paasvak.

Kleuters: Basis 1 tot 3:

€ 95  € 140 

€ 65  € 100 

€ 35  € 60 

+ Optie tumbl./tramp

€ 65

€ 40 

€ 20 

€ -10 

€ -5

(enkel betalen na bevestiging)

Korting per broer/zus:

---

Maat T-shirt: 3/4j - 5/6j – 7/8j – 9/11j – 12/14j – S – M – L** (!+€ 8 enkel bij inschr. na kerstvakantie!) Optie: Verhoogde waarborg ongevallenverzekering

€ +5  Totaalbedrag te betalen: € ……..

Gezondheidsattest (In te vullen door het lid of titularis ouderlijk gezag). Ondergetekende, …………………………………, verklaart dat …………………….. een jaarlijks en preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek heeft ondergaan.

Handtekening: .............................. KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

Datum : ................../............./2010

10/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Probleemomschrijving 1. TOEPASSING 1 : Inschrijvingssite ‘Sportkampen’ 

  

Geïnteresseerden kunnen zich online via de site inschrijven voor het sportkamp, dit wordt automatisch toegelaten of afgewezen (op een wachtlijst geplaatst) naargelang het aantal toegelaten inschrijvingen Flexibele inschrijvingen: maximum aantal inschrijvingen, grens uitbreiden/verkleinen, … Ouders en ingeschrevenen moeten makkelijker informatie vinden over de kampen: waar het doorgaat, wanneer, planningswijzigingen en wat algemene informatie. Inlog-systeem om foto’s te bekijken (wegens privacy-redenen) 2. TOEPASSING 2 : Algemene site sportkring ‘EGO’

  

 

Aantrekkelijke website met algemene informatie en afspraken omtrent lessen. Gebruiksvriendelijke interface voor de administrator ( toevoegen nieuws, uurrooster, aanpassen persoonlijke fiches van de leerlingen, …) Inlog-systeem per gezin, ingeschrevene moet persoonlijke fiche (enkel eigen fiche) met scores op verschillende oefeningen kunnen opvragen. De ingeschrevene kan ook raadplegen wie de andere leden van de turngroep zijn. Passwoord moet automatisch toegekend worden na bevestiging betaling inschrijvingsgeld. De gebruiker krijgt een mail met passwoord en heeft ook de optie dit te wijzigen Administrator moet duidelijk overzicht hebben op alle scores en beoordelingen van elke leerling.

Opmerking: Deze sites staan los van elkaar, ze mogen niet aan elkaar gelinkt worden. Alleen van de algemene site naar de ‘sportkampensite’, NIET omgekeerd.

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

11/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Doelstellingen en investeringen voor het nieuwe systeem 1. Hardware en software   

Basisbenodigdheden: een computer met internetverbinding en software om te kunnen surfen: Internet Explorer of Firefox Webserver met PHP en SQL 2 domeinnamen

2. Personeel  

Beheer gebeurt door de opdrachtgevers, geen kennis over programmeren nodig. Tijdswinst door automatisering inschrijvingen.

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

12/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Algemeen ontwerp van het nieuwe systeem 1. Inschrijvingssite ‘Sportkampen’   

Eén database die automatisch geüpdate wordt na nieuwe inschrijving bevestigd door de administrator(s) SQL Database. Implementatie site gebeurt in PHP en HTML 2. Algemene site Sportkring ‘EGO’

   

Eén database met enerzijds alle inschrijvingen EN anderzijds de mogelijkheid om persoonlijke fiches bij te houden. Alles kan aangepast worden door de administrator(s). SQL Database. Implementatie site gebeurt in PHP en HTML

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

13/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Planning September

Projectomschrijving - vooronderzoek

Oktober

Indienen voorzonderzoek DFD’s/ERD

November

Voorontwerp user-interface

December

Indienen Systeemanalyse

Januari – Februari – Maart

Programmatie

April

Afwerken en testen

Mei

Handboeken en technisch ontwerp

Juni

Voorstelling Jury

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

14/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Advies Het advies is gunstig.   

Er zijn geen grote investeringen nodig, de meeste benodigdheden zijn voorhanden. Enkel een server die SQL en PHP ondersteunt Er is niet echt een ander alternatief. Offline toepassingen zoals ACCES zijn wel sneller maar daarmee kan de gebruiker nog altijd niet zelf inschrijven via internet.

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

15/16


GIP

Subscribe 2 EGO

Persoonlijke reflectiepunten Sven Lombaert Waar verheug je je op? - Op de implementatie en het uitdenken van het inlogsysteem. Waar zie je (persoonlijke) problemen? - De DFD's gaan een probleem worden. Ik ben niet echt goed in het uitdenken van die dingen. Hoe heb je de eerste weken samenwerking met je GIP-partner ervaren? - Het ging veel beter dan ik hoopte. Alles ging vlot en Ruud zorgt ook dat alles zo snel mogelijk afgewerkt is, tot nu toe liep alles goed!

Ruud Dhondt Waar verheug je je op? - Op de implementatie, het wordt een heel groot project Waar zie je (persoonlijke) problemen? - Ik voorzie geen erge problemen, misschien eens vastzitten bij de implementatie maar niets erg. Hoe heb je de eerste weken samenwerking met je GIP-partner ervaren? - Zeer goed een vlotte samenwerking ik kijk ernaar uit om het project te vervolledigen

KA Oudenaarde Sven Lombaert Ruud Dhondt

16/16

Vooronderzoek subscribe 2 EGO  

Vooronderzoek subscribe 2 EGO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you