Page 1

www.debaak.nl/dare Â


DOELSTELLING


VOORBEELD BEDRIJF  X  te  A   Zit  in…     Veranderend  klantgedrag,  stagnerende  groei,   Intern  gekeerd,  Financiën  als  de  bepalende   graadmeter,  zoekende,  ja  maar,  voorzich@g,   innova@e  belegd  bij  een  afdeling       Hee)  behoe)e  aan…     energie  en  vernieuwing,  over  grenzen  /   afdelingen  werken,  duurzame  diensten  /   producten,  lef  


ORGANISATIE RESULTAAT   •  Bijdrage  aan  een   cultuurverandering  naar  meer   innova@ef  ondernemen   •  Werkend  prototype  van  een   nieuw  product  of  dienst   •  Interne  professionals  die  een   innova@etraject  prak@sch   kunnen  faciliteren   •  Lesson  learned  voor   organisa@e  in  next  prac@ces  


PERSOONLIJK RESULTAAT   •  Vergrote  innova@ekracht:   ac@onshiI,  mindshiI,   valueshiI   •  Design  Thinking  als   methodiek   •  Ruimte  scheppend  voor   innova@e  in  jouw  organisa@e   •  Ervaring  door  gewerkt  te   hebben  aan  een  concreet   traejct    


DEELNEMERSPROFIEL •  •  •  • 

bewezen in  organisa@e,  zichtbaar   Zelf-­‐  en  omgevingsbewust   HBO+   Ambi@e  om  innoverend  te  zijn,  Persoonlijke  Prioriteit  


ADVIES: DEELNAME  IN  TEAM  VAN   COLLEGA’S  


HOE RICHTEN  WE  ONS  SPEELVELD  IN?  


Uitdaging: BHAG   Big  Hairy  Audacious  Goal  

Out of   Reach,  

but not  out   of  sight  


Nieuwe management  rapportage  die   aansluit  op  hoe  werkelijk  besloten  wordt.    

Voorbeelden uit  eerdere  trajecten  


Nieuwe manier  om  de  vastgoed  markt   te  financieren.    

Voorbeelden uit  eerdere  trajecten  


Van formulier  gedreven  afdeling  naar   werkelijk  klantcontact.    

Voorbeelden uit  eerdere  trajecten  


Nieuwsvoorziening in  een  online   maatschappij.  

Voorbeelden uit  eerdere  trajecten  


methode: DESIGN  THINKING   Innova@emethodiek  waarbij  de  gebruiker  centraal  staat.   Door  middel  van  korte  runs  waarin  onderzoek,  prototyping   en  testen  met  de  gebruiker  elkaar  afwisselen  kom  we  tot   een  werkend  product  of  dienst.     Test   Prototype  

Ideate Define   Empahty  


MINDSET: APPLIED  IMPROVISATION  


context: LEIDERSCHAP  IN  INNOVATIE   &  DE  ORGANISATIECULTUUR  


EEN TIJDSFRAME  TOT  GO  /  NO  GO   MOMENT:  4  MAANDEN  


OVER DE  GRENZEN  ZOEKEN  NAAR   NIEUWE  MANIEREN  VAN  KIJKEN.  


VAN WAT  HOORT,  NAAR    

WAT WERKT  


HOOFDLIJNEN

Evalua@e Online     Intake  

BHAG, Design   Thinking,   Empathy  

Prototyping, Testen,  Cultuur    

Leiding in   Innova@e  

Oplevering


•  WELKE INNOVATIE   WIL  JIJ  OPZETTEN?   •  MET  WELKE   PROFESSIONALS   (INTERN  /  EXTERN)   GA  JE  EEN  TEAM   VORMEN?   •  WIE  IS  JE  SPONSOR  /   OPDRACHTGEVER?  


WWW.DEBAAK.NL/DARE   RUTGER  SLUMP,  R.SLUMP@DEBAAK.NL   DOEKES  PRAKKEN  ,  D.PRAKKEN@DEBAAK.NL  

Daring innovation  

Beschrijving van het Baak programma Daring Innovation. www.debaak.nl/dare