Page 1

1


2


Įžanga

Esu Rūta Užpalytė iš II d Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokinė. Mano leidybos tema „Globalinės problemos“.

Pasirinkau šią temą todėl, kad mano manymu, ji aktuali visiems žmonės.

Tikuosi padarysiu gerą ir įdomų leidinį šia tema. Manau šiandien dienai yra ta tema labai aktuali ir naudinga.

3


Oro tarša Pastaruoju metu pasaulis labai supramonėjo. Dabar į orą išleidžiama daugybė cheminių medžiagų ir kitų teršalų. Žmonės keičia Žemės atmosferą, taigi ir klimatą. Mano manymu, orą daugiausia teršia žmogus. Miestų ir pramonės rajonų užterštame ore kur kas daugiau retesnių dujų, kurių švariame ore esama tik pėdsakų arba visai nėra. Dėl priemaišų, atmosfera darosi drumsta, patamsėja, blogiau permatoma.Kaip žinoma, užterštu oru nemalonu kvėpuoti, neretai jis būna netgi kenksmingas,bet kokiai gyvybei. Svarbiausias oro teršimo šaltinis – iškastinio kuro degimas, akmens anglys, kūrenamos namų židiniuose, pramonės įmonių ir garvežių pakurose. Pradžioje, o dabar miestų orą daugiausia teršia naftos produktų, ypač benzino ir dyzelinio kuro, dūmai .Deginamas kuras, ypač netvarkinguose varikliuose ir pakurose, išmeta daugybę

4


Įdomu Dėl taršos kiekvienais metais pasaulyje miršta milijonai žmonių, tačiau paaiškėjo, kad tai lemia ne vien tik gerai žinoma ir išreklamuota pramonės ar automobilių sukeliama tarša. Oro ir vandens užterštumas turi ir kitas priežastis - pradedant šildymu malkomis baigiant aukso išgavimu.

5


Globalinis atšilimas tai - ledynų tirpimo, temperatūrų kilimo, šiltnamio efekto ir ozono sluoksnio kitimo priežastis .Ir šiandien visai žmonijai svarbios ir aktualios problemos.

Visuotinis

atšilimas (arba globalinis atšilimas) – per paskutinius dešimtmečius fiksuojamas Žemės atmosferos prie paviršiaus ir vandenynų vidutinės temperatūros didėjimas..Mokslininkų teigiama, kad per XX amžių vidutinė pasaulinė temperatūra pakilo ~0,74 ± 0,18 °C. Nors milijonų metų laikotarpyje planetos temperatūra kito nuolat, pastarasis atšilimas laikomas pernelyg staigiu ir siejamas su žmogaus veiklos paskatintu šiltnamio efektu. Šiltnamio dujos, šildančios Žemės paviršių bei apatinius atmosferos sluoksnius, išskiriamos deginant naudingąsias iškasenas; žemės ūkio, ypač gyvulininkystės. Nors mažuma mokslininkų išreiškia abejones, absoliuti dauguma sutaria jog temperatūra kyla dėl žmogaus veiklos. Nors ir mažiau, temperatūros kilimą taip pat lemia ir saulės temperatūros kitimas bei ugnikalniai. Dauguma tyrimų koncentruojami į dabartinio šimtmečio laikotarpį, tačiau prognozuojama, kad net stabilizavus šiltnamio dujų lygį dėl didelės vandenynų šiluminės talpos atšilimas ir jūros lygio kilimas tęsis daugiau nei tūkstantį metų.

6


7

Yra gerai žinoma, kad jau nuo 20 amžiaus pradžios buvo užfiksuotas temperatūros kilimas, o padariniai buvo aiškiai matomi: traukėsi kalnų ledynai, tirpo ledas ir kilo jūrų lygis.


Nykstantis Miškai Amazonės atogrąžų miškai naikinami beveik rekordiniu greičiu, tai įrodo paskutiniai Brazilijos vyriausybės išplatinti duomenys. Gamtos apsaugos ministerijos teigimu, buvo iškirsta ~26 000 kvadratinių kilometrų miško. Pagal specialistų sukauptus duomenis šis rodiklis antras iš didžiausių, be to, jis 6 procentais viršija praėjusių 12 mėnesių rodiklius.

8


Gamtos apsaugos darbuotojai teigia, kad tokiu atveju eksportui teikiama pirmenybė prieš gamtos apsaugą. Vyriausybė teigia, kad pagerėjo nykstančių miškų stebėjimas iš palydovų, sukurta keletas didžiausių istorijoje Brazilijos rezervatų, tačiau kol kas nėra gausių rezultatų, kuriuos galima būtų parodyti.

9


Užterštas vanduo Visiškai švarių vandenų nėra, juose yra ištirpusių mineralinių dalelių ir organinių priemaišų, vienur jų koncentracija didesnė, kitur mažesnė. Daugiausia , mano manymu, vandenį teršia pramonė, miestai, žemės ūkis, transportas, miško plukdymas ir pavienių žmonių neatsakinga veikla.

Pramonė ir miestai į atvirus vandenis per parą išleidžia apie vieną milijoną kubinių metrų nutekamojo užteršto vandens, kurio tik dalis patenka į valymo įrenginius, o visiškai išvaloma tik 22%. Organinių ir neorganinių medžiagų teršiamasis poveikis vandeniui nevienodas. Vienas iš žalingiausių teršalų yra nafta ir jos produktai . Į vandenį nafta ir jos produktai patenka iš transporto priemonių, iš naftos gręžinių jūros šelfuose ir su nutekamaisiais vandenimis.

10


11

Pastaruoju metu labai paplito naftos gabenimas jūromis, neapsieinama čia be avarijų, nafta išsilieja į vandenį, pakenkia ir aplaidi tanklaivių eksploatacija .


Rūgštusis lietus Rūgštusis lietus tai-lietus, kurio lašuose padidėjęs sieros bei azoto rūgščių kiekis. Toks lietus iškrinta tada, kai sieros ir azoto oksidai, kuriuos į orą išskiria jėgainės ir transporto priemonės, reaguoja su ore esančia drėgme. Šios dujos patenka į vandens apytakos ratą ir gali būti toli nuneštos vėjo, o tada iškristi rūgštaus lietaus arba sniego pavidalu.

Rugštčiųjų kritulių susidarymas. Didžaiusią įtaką turi nesusiję su energija veiksnai. 12


Dažniausai rūgščiu lietumil laikomas tas, kurio pH mažesnis nei 5.

13


Įdomūs faktai Globalias problemas galima spręsti pasitelkus bendras pasaulio visuomenės jėgas. Visų globalinių problemų centras ir jungianti grandis yra žmonija ir jos ateitis.

Manoma, jog jau 2020 metais Alpėse gali ištirpti visas sniegas. Jau šiandien čia sparčiai tirpsta kalnų ledynai, jų slėniuose sudarydami naujus ežerus .

Dėl globalinio atšilimo, gali pasikeisti klimatinės zonos – nuo Žemės polių pasislinkti į Šiaurę ir Pietus 500 – 1000 kilometrų.

Nustatyta, kad žemę nuo žmogui pavojingų ultravioletinių spindulių saugantis ozono sluoksnis grėsmingai nyksta, kad susidarė milžiniška ozono skylė virš Antarktidos.

14


Gyvenimo lygio 2011 m. ナセemト様apis.

15


Globalines problemas apima šios sritys: Skurdas,badas,nepagydomos ligos,epidemijos,karai,aplinkosauga yra visai žmonijai aktualios globalinės problemos. Viena iš didžiausių grėsmių žmonijai yra beatodairiškas gamtos išteklių naudojimas,atmosferos,vandens ir dirvožemio tarša.

Tik tada, kai bus nukirstas paskutinis medis, užnuodyta paskutinė upė, pagauta paskutinė žuvis, suprasite, kad pinigai nevalgomi. (kri indėnų išmintis)

16


Mano darytos foto. Jose pavaizduota kaip yra teršiamas Baltijos jūra. Tai viena iš globalinių problemų. Taip pat yra pavaizduota kaip slenka kopos, nyksta augalija, teršiama gamta.

17


18

ruta uzpalyte  
ruta uzpalyte  

darbas baigtas