Page 1

Aida, Rut, Paloma, Andrea, Salva, Javi C, Javi S, Iván, Adriana, Paula i Fanny.

TIPUS D’ACCIÓ SELECCIONADA: Per a plasmar la nostra idea hem decidit realitzar un vídeo que combina diferents accions. RAONS PER LES QUALS HEU CONSIDERAT QUE AQUESTA ACCIÓ ÉS LA QUE VOLEU REALITZAR: Hem decidit fer una combinació d’algunes accions artístiques perquè ens atreia molt aquesta idea ja que ens pareixia original realitzar un vídeo on aparegueren totes les accions que ens han cridat l’atenció com la gravació en primera persona, la pixelació...

COM ANEU A ORGANITZAR-VOS? Cadascú té la seua funció dins del grup, tot el món participa en la realització del vídeo ja siga com a un personatge o preparant la decoració i el vestuari. GUIÓ/ESBÒS PREVI: El vídeo mostra l’evolució de la vida d’una dona la qual no te cap recurs per a mantindre la seua llar ja que perd el seu treball a causa de la crisi i se li neguen els prestem al banc, davant aquesta situació la dona no te cap remei que viure al carrer i subsistir gràcies a les ajudes d’organitzacions solidàries.


ETAPES DEL PROCÉS: Després de l’elecció del tema, la recerca d’informació i l’elecció de l’acció artística, anem a confeccionar el guió i tot el material, decorat i complements necessaris, una vegada finalitzada eixa tasca gravarem el vídeo. RESPONSABLES DE CADA PART:

Gravació: Aida Borja

Policies: Paula Albert i Ivan Aguilar

Captaire 1: Andrea Ajenjo

Cap: Javi Calomarde

Banquer: Salva Alfonso

Funcionaria: Adriana Cebellan

Bloc: Rut Campos

Captaire 2: Merche Blanco

Decorat: Paloma Boix i Fanny Albero ESPAIS NECESSARIS: Les gravacions les farem en diferents llocs: “Caritas”, oficina INEM, carrer, aula de Florida i en una casa. MATERIALS EXTRA: Per a realitzar el vídeo necessitarem: un carro de supermercat, trages de policia, cartons i pintures.

QUÈ NECESSITEU PER A PODER REALITZAR-LO? Bàsicament necessitem càmeres, el vestuari, maquillatge i els diferents escenaris on es desenvoluparà la història. ON REALITZAREU L’ASSAIG? Necessitem altres espais que estan situats fora del centre.


LLOC I DURADA PREVISTA PER A L’ACCIÓ: L’acció es dura a terme en diferents espais la seua durada prevista és de 2 a 4 min aproximadament.

QUI REALITZA L’ENREGISTRAMENT? QUINS SÓN ELS MATERIALS NECESSARIS? L’enregistrament el realitzarà Aida Borja, utilitzarem una càmera de vídeo.

QUIN SOFTWARE ANEU A UTILITZAR? Per a l’edició de vídeo utilitzarem el programa “Sony Vegas” ON EL PENJAREU? Una vegada acabada l’acció el penjarem en el “Youtube”.

QUI SERÀ LA PERSONA/ES QUE HO EXPLIQUE? La presentació i explicació del producte final la faran Aida Borja i Javi Sanz. QUÈ NECESSITEU PER A LA PRESENTACIÓ? Per ajudar a l’explicació de la presentació utilitzarem una presentació de Power Point.

Planificació del video