Page 1

innowacyjne

idee

uznane

wartości

innovative

recognized

ideas

values

KSZTAŁTOWNIKI PRECYZYJNE PRECISION TUBES


innowacyjne

tradycyjne

idee

wartości

innovative

traditional

ideas

values

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI / APPLICATION AND BENEFITS

Zastosowanie:

Application:

wszelkiego rodzaju meble biurowe i ogrodowe

All types of office and garden furniture

grzejniki rurowe

Tubular heaters

Korzyści:

Benefits:

• •

Gwarancja najwyższej jakości oferowanych kształtowników. Możliwość doboru odpowiedniego przekroju poprzecznego z szerokiej gamy – kształtowniki kwadratowe, prostokątne, okrągłe, owalne, eliptyczne, półowalne. Stosowana przez nas nowoczesna technologia wytwarzania kształtowników zamkniętych precyzyjnych spełnia wysokie wymagania producentów urządzeń grzewczych (np. popularnych grzejników łazienkowych), a także producentów instalacji do przepływu cieczy (dzięki ciągłej kontroli szczelności zgrzewu metodą prądów wirowych). Wysoka gładkość powierzchni kształtowników ułatwia lakierowanie proszkowe i chromowanie, zapewniając wysoką estetykę wyrobów. Szeroki zakres możliwości produkcyjnych, jak również projektowych, umożliwia wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań w zakresie produkowanych kształtowników dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Guarantee of the highest quality of the offered tubes Possible adjustment of a suitable cross from a section wide range – square, rectangular, round, oval, elliptical, semi-oval shapes. Modern production technology used by us with closed precision profiles meets all requirements of producers of heating equipment (e.g. popular bathroom heaters) and producers of systems for flow of liquids (thanks to constant tightness control of a weld according to rotary current method). High smoothness of surface of profiles facilitates powder lacquering and chromium plating, providing high aesthetics of products. Wide range of production and designing capacities allows for implementation of new solutions in production of custom-made profiles.


KSZTAŁTOWNIKI PRECYZYJNE / PRECISION TUBES

NORMY / STANDARDS

EN 10130 ; 2006

DIN 1623-T1 ; 1983

PN-81/H-92131 PN-89/H-84023 PN-88/H-84020

DC01 DC03 DC04 -

St12 St13 St14 St15 IF18 St37-3G St44-3G St52-3G

08X St2S St3S -

PN-88/H-84020 PN-89/H-84023

EN 10327 ; 2004 EN 10025-2; 2004 St0S St3S St4S 08X 12X

DX51D+Z DX52D+Z

S185 S235JR S275JR -

DIN 17162

DIN 17100

EN 10111 ; 1998

St33 RSt37-2 St44-2 -

DD11 -

St01 Z , St02 Z St03 Z

EN 10305-3 ; 2002 EN 10305-5 ; 2003

DIN 2394 ; 1994

EN 10130 ; 2006

E155 +CR1 E190 +CR2 E195 +CR1 E220 +CR2 E235 +CR1 E260 +CR2 E275 +CR1 E320 +CR2 E355 +CR1 E370 +CR2 E420 +CR2

RSt34-2 RSt37-2 St44-2 St52-3 -

DC01


K S Z T A ŁT O W N I K I P R E C Y Z Y J N E P R E C I S I O N T U B E S

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e o k r ąg łe p r e c y z y j n e C o l d f o r m e d p r e c i s i o n t u b e s

E N 1 0 3 0 5 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] d 0 , 5 0 , 7 0 , 8 1 , 0 1 , 2 1 , 5 2 , 0 2 , 5 3 , 0 [ m m ] 1 0

0 , 1 2

0 , 1 6

0 , 1 8

0 , 2 2

1 2

0 , 1 4

0 , 2 0

0 , 2 2

0 , 2 7

0 , 3 2

0 , 2 3

0 , 2 6

0 , 3 2

0 , 3 8

0 , 4 6

1 6

0 , 3 0

0 , 3 7

0 , 4 4

0 , 5 4

1 8

0 , 3 4

0 , 4 2

0 , 5 0

0 , 6 1 0 , 7 9

1 9

0 , 3 6

0 , 4 4

0 , 5 3

0 , 6 5

2 0

0 , 3 8

0 , 4 7

0 , 5 6

0 , 6 8

0 , 8 9

2 1

0 , 4 0

0 , 4 9

0 , 5 9

0 , 7 2

0 , 9 4

2 1 , 3

0 , 4 0

0 , 5 0

0 , 5 9

0 , 7 3

0 , 9 5

2 2

0 , 4 2

0 , 5 2

0 , 6 2

0 , 7 6

0 , 9 9

2 3

0 , 4 4

0 , 5 4

0 , 6 5

0 , 8 0

1 , 0 4

2 4

0 , 4 6

0 , 5 7

0 , 6 7

0 , 8 3

1 , 0 9

2 5

0 , 4 8

0 , 5 9

0 , 7 0

0 , 8 7

1 , 1 3

0 , 6 4

0 , 7 6

0 , 9 4

1 , 2 3

0 , 6 7

0 , 7 9

0 , 9 8

1 , 2 8

0 , 6 8

0 , 8 1

1 , 0 0

1 , 3 1 1 , 3 8

1 4

2 6 , 9 2 8

0 , 5 4

2 8 , 6

0 , 2 6

0 , 6 9

0 , 8 4

3 0

0 , 5 8

0 , 7 2

0 , 8 5

1 , 0 5

3 1

0 , 6 0

0 , 7 4

0 , 8 8

1 , 0 9

1 , 4 3

3 2

0 , 6 2

0 , 7 6

, 1 3 0 , 9 1 1

1 , 4 8 1 , 5 8

3 4

0 , 8 1 0 , 9 7

1 , 2 0

3 5

0 , 8 4

1 , 0 0

1 , 2 4

1 , 6 3

3 8

0 , 9 1 1 , 0 9

1 , 3 5

1 , 7 8

4 0

0 , 9 6

1 , 1 5

1 , 4 2

1 , 8 7

4 4 , 5

1 , 0 7

1 , 2 8

1 , 5 9

2 , 1 0

, 4 4 1 , 2 1 1

1 , 7 9

2 , 3 7

2 , 9 3

3 , 4 8

2 , 1 6

2 , 8 6

3 , 5 5

4 , 2 2

5 0 6 0

2 , 5 9


KSZTAŁTOWNIKI PRECYZYJNE / PRECISION TUBES

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e k w a d r a t o w e p r e c y z y j n e W e l d e d s q u a r e p r e c i s i o n t u b e s

E N 1 0 3 0 5 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] W y m i a r / D i m e n s i o n [ m m ] 0 , 8

G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] 1 , 0

1 , 2

1 0 x 1 0

0 , 2 3

0 , 2 8

0 , 3 3

1 , 5

2 , 0

1 2 x 1 2

0 , 2 8

0 , 3 4

1 4 x 1 4

0 , 3 3

0 , 4 1

0 , 4 0

0 , 4 9

0 , 6 2

0 , 4 8

0 , 5 8

1 5 x 1 5

0 , 3 6

0 , 7 5

0 , 4 4

0 , 5 2

0 , 6 3

0 , 8 1

1 6 x 1 6 1 8 x 1 8

0 , 3 8

0 , 4 7

0 , 5 6

0 , 6 8

0 , 8 7

0 , 4 3

0 , 5 3

0 , 6 3

0 , 7 7

1 , 0 0

1 9 x 1 9

0 , 4 6

0 , 5 6

0 , 6 7

0 , 8 2

1 , 0 6

2 0 x 2 0

0 , 4 8

0 , 5 9

0 , 7 1

0 , 8 7

1 , 1 2

2 5 x 2 5

0 , 6 0

0 , 7 5

0 , 8 9

1 , 1 0

1 , 4 4

0 , 9 1

1 , 0 8

1 , 3 3

1 , 7 5

3 0 x 3 0


K S Z T A ŁT O W N I K I P R E C Y Z Y J N E P R E C I S I O N T U B E S

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e p r o s t o k ąt n e p r e c y z y j n e W e l d e d r e c t a n g u l a r p r e c i s i o n t u b e s

E N 1 0 3 0 5 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] W y m i a r / D i m e n s i o n [ m m ] 0 , 8

G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] 1 , 0

1 , 2

1 , 5

2 0 x 9

0 , 3 4

0 , 4 2

0 , 5 0

0 , 6 1

2 0 x 1 0

0 , 3 6

0 , 4 4

0 , 5 2

0 , 6 3

0 , 8 1

2 0 x 1 5

0 , 4 2

0 , 5 2

0 , 6 1

0 , 7 5

0 , 9 7

2 5 x 1 0

0 , 4 2

0 , 5 2

0 , 6 1

0 , 7 5

0 , 9 7

0 , 6 9

0 , 8 4

2 4 x 1 5 2 5 x 1 5

0 , 4 8

0 , 5 9

2 5 x 2 0

2 , 0

0 , 7 1

0 , 8 7

1 , 1 2

0 , 8 0

0 , 9 9

1 , 2 8

3 0 x 1 0

0 , 4 8

0 , 5 9

0 , 7 1

0 , 8 7

1 , 1 2

3 0 x 1 5

0 , 5 4

0 , 6 7

0 , 8 0

0 , 9 9

1 , 2 8

3 0 x 1 8

0 , 5 8

0 , 7 2

0 , 8 6

1 , 0 6

1 , 3 7

3 0 x 2 0

0 , 6 1

0 , 7 5

0 , 8 9

1 , 1 0

1 , 4 4

3 0 x 2 5 3 5 x 2 0

0 , 8 3

0 , 9 9

1 , 2 2

1 , 5 9

0 , 6 7

0 , 8 3

0 , 9 9

1 , 2 2

1 , 5 9

0 , 9 1

1 , 0 8

1 , 3 4

1 , 7 5

0 , 6 1

0 , 7 5

0 , 8 9

1 , 1 0

1 , 4 4

3 5 x 2 5 4 0 x 1 0

2 , 5

1 , 9 5

2 , 1 5

4 0 x 1 5

0 , 8 3

0 , 9 9

1 , 2 2

1 , 5 9

4 0 x 2 0

0 , 9 1

1 , 0 8

1 , 3 4

1 , 7 5

4 0 x 2 7

1 , 5 0

1 , 9 7

2 , 4 2

4 0 x 3 0

1 , 5 7

2 , 0 7

2 , 5 4

1 , 3 4

1 , 7 5

5 0 x 2 0

1 , 5 7

2 , 0 7

2 , 5 4

5 0 x 2 5

1 , 6 9

2 , 2 2

2 , 7 4

5 0 x 3 0

1 , 8 1

2 , 3 8

2 , 9 3

5 0 x 1 0

0 , 9 1

1 , 0 8

3 , 0

2 , 5 3

3 , 4 7


KSZTAŁTOWNIKI PRECYZYJNE / PRECISION TUBES

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e o w a l n e p r e c y z y j n e C o l d f o r m e d h o l l o w s e c t i o n s o v a l

E N 1 0 3 0 5 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] W y m i a r / D i m e n s i o n [ m m ] 2 4 x 1 2

G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] 0 , 8

1 , 0

1 , 2

1 , 5

0 , 3 7

0 , 4 6

0 , 5 5

0 , 6 7

2 , 0

2 5 x 1 5

0 , 4 1

0 , 5 0

0 , 6 0

0 , 7 3

3 0 x 1 5

0 , 4 7

0 , 5 8

0 , 6 9

0 , 8 5

1 , 1 1

3 2 x 1 4

0 , 4 9

0 , 6 0

0 , 7 2

0 , 8 9

1 , 1 6

2 , 5

0 , 9 6

3 6 x 1 6

0 , 6 8

0 , 8 1

1 , 0 1

1 , 3 2

4 0 x 2 0

0 , 7 8

0 , 9 3

1 , 1 6

1 , 5 2

4 0 x 3 0

0 , 8 7

1 , 0 4

1 , 2 9

1 , 7 0

4 4 x 2 0

0 , 8 5

1 , 0 1

1 , 2 5

1 , 6 4

4 5 x 1 7

1 , 2 3

1 , 6 2

1 , 9 9

5 0 x 3 0

1 , 5 3

2 , 0 1

2 , 4 8

5 2 x 3 5

1 , 6 4

2 , 1 6

2 , 6 7

6 0 x 2 0

1 , 6 3

2 , 1 4

2 , 6 5

6 0 x 3 0

1 , 7 6

2 , 3 2

2 , 8 7

6 5 x 2 5

1 , 8 1

2 , 3 9

2 , 9 6

7 0 x 8

1 , 1 1

1 , 3 2

1 , 3 7

1 , 7 0


K S Z T A ŁT O W N I K I P R E C Y Z Y J N E P R E C I S I O N T U B E S

K s z t a łt o w n i k i e l i p t y c z n e C o l d f o r m e d h o l l o w s e c t i o n e l l i p s e

E N 1 0 3 0 5 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x b [ m m ] 0 , 8 W y m i a r / D i m e n s i o n

1 , 0

1 , 2

1 , 5

2 , 0

2 6 x 1 8

0 , 4 2

0 , 5 2

0 , 6 2

0 , 7 7

1 , 0 0

3 0 x 2 0

0 , 4 9

0 , 6 0

0 , 7 2

0 , 8 9

1 , 1 6

K s z t a łt o w n i k łe z k o w y C o l d f o r m e d s p e c i a l c l o s e d s e c t i o n

E N 1 0 3 0 5 3 , W T 2 7 6 M a s a W e i g h t [ k g / m ] a x b x s [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 4 8 , 5 x 3 1 x 1 , 2 4 8 , 5 x 3 1 x 1 , 4

1 , 1 5 1 , 3 5

K s z t a łt o w n i k z a m k n i ęt y s p e c j a l n y S p e c i a l C l o s e d s e c t i o n

E N 1 0 3 0 5 5 , W T 2 1 1 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 1 , 9 5


KSZTAŁTOWNIKI PRECYZYJNE / PRECISION TUBES

K s z t a łt o w n i k i t u n e l o w e T u n n e l s e c t i o n s

E N 1 0 3 0 5 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] W y m i a r / D i m e n s i o n [ m m ]

G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] 1 , 0

1 , 2

1 , 5

2 , 0

0 , 8 8

1 , 0 5

1 , 3 0

1 , 7 0

4 0 x 2 0

0 , 8 4

1 , 0 0

1 , 2 4

1 , 6 2

4 0 x 2 5

0 , 9 2

1 , 0 9

1 , 3 5

1 , 7 7

4 0 x 3 0

0 , 9 7

1 , 1 6

1 , 4 3

1 , 8 8

4 1 x 3 5

1 , 0 5

1 , 2 5

1 , 5 5

2 , 0 4

4 5 x 2 0

0 , 9 0

1 , 0 7

1 , 3 3

1 , 7 3

5 5 x 2 0

1 , 0 8

3 5 x 3 0

7 1 x 3 4

2 , 5

2 , 5 1

1 , 2 9

1 , 6 0

2 , 1 0

2 , 6 0

1 , 8 0

2 , 2 5

2 , 9 6

3 , 6 6

K s z t a łt o w n i k i s p e c j a l n e S p e c i a l s e c t i o n s

E N 1 0 3 0 5 3 , W T 1 9 6 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x b x c [ m m ] 1 , 0 W y m i a r / D i m e n s i o n 5 0 x 3 0 x 2 5

1 , 1 7

1 , 2

1 , 5

2 , 0

2 , 5

3 , 0

1 , 3 9

1 , 7 3

2 , 2 8

2 , 8 2

3 , 3 5


PAKOWANIE:

PACKING:

Kształtowniki wytwarzane w Stalprodukt S.A. pakowane są w wiązki (paczki). Materiały stosowane do pakowania: • taśma opakowaniowa stalowa czarna lub lakierowana wg PN-EN 13246 lub PN-EN 13247 – o wymiarach: - szerokość 19,00 i 31,75 mm - grubość 0,63 i 0,80 mm • zamki stalowe płaskie B-20, B-20A, B-32, B-32A, zamki z rogami B-34 lub spinki stalowe Signode typu 114M lub 34MB • podkłady drewniane • papier parafinowany wg PN-76/P-50452 • inne materiały opakowaniowe stosowane zgodnie

Profiles manufactured in Stalprodukt S.A. are packed in bundles (packages). Materials used for packing: • steel packing tape black or lacquered according to PN-EN 13246 or PN-EN 13247 – with the following dimensions: - width 19.00 and 31.75 mm - thickness 0.63 and 0.80 mm • flat steel locks B-20, B-20A, B-32, B-32A, locks with corners B-34 or steel pins Signode type 114M or 34MB • wooden primers • paraffin paper according to PN-76/P-50452 • other packing materials are used according to

Pakowanie wyrobów

Packing of products

Sposób pakowania, masa i wymiary wiązek, paczek oraz rodzaj użytych materiałów opakowaniowych zależą od wymagań odbiorcy określonych w zamówieniu. W przypadku braku szczegółowych wymagań stosuje się tzw. Ogólne Zasady Pakowania Wyrobów w Segmencie Profili Giętych.

The manner of packing, weight and size of bundles, and the type of packing materials used depend on recipient’s requirements specified in the order. If there are no detailed requirements, we apply the so-called General Terms for Packing of Goods in Cold-Formed Profiles Segment.

Produkcja z agregatów gięcia pakowana jest w wiązki o tonażu i wymiarach zgodnych z zamówieniem lub normą.

Production from profiling lines is packed in bundles, which weight and size comply with the order or standard.

Wszystkie kształtowniki z taśmy walcowanej na zimno, jak również taśmy ocynkowanej z agregatów gięcia wiązane są taśmą stalową opakowaniową.

All profiles of cold-rolled strip as well as galvanized strip from profiling lines are joined by means of steel packing tape.

Wiązki kształtowników precyzyjnych o grubości materiału 1,2 mm są dodatkowo usztywniane przy użyciu drewnianych ramek umieszczonych w miejscach wiązań taśmą stalową. Wiązki kształtowników precyzyjnych o grubości materiału powyżej 1,2 mm są wiązane taśmą stalową. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów pakowania, zgodnych z ustaleniami zawartymi podczas składania zamówienia. Wiązki muszą być związane trwale i ściśle. Skrajne wiązania na wiązkach – w odległości minimum 300 mm od końca.

Bundles of precision profiles with thickness of material 1.2 mm are additionally stiffened by means of wooden frames put in points of joining with steel tape. Bundles of precision profiles with thickness of material above 1.2 mm are joined by means of steel tape. It is allowed to use other packing methods, according to settlements made whilst ordering. Bundles must be joined together firmly and tightly. Extreme binds on bundles are at least 300 mm from the end. The minimum number of bonds for particular length of bundles:

Minimalna ilość wiązań dla poszczególnych długości wiązek:

Długość wyrobów w wiązce [mm] Length of products in a bundle [mm]

Minimalna ilość wiązań Minimum no. of binds

< 4000 4001 ÷ 6000 6001 ÷ 8000 8001 ÷ 10 000 > 10 001

3 4 5 6 7


KSZTAŁTOWNIKI PRECYZYJNE / PRECISION TUBES

zamki stalowe steel locks taśma do wiązania bonding tape

Wiązka kształtowników precyzyjnych dla grubości materiału Ł 1,2 mm Bundle of precision profiles with thickness of material of Ł 1.2 mm

drewniana ramka usztywniająca wooden stiffening frame

Wiązka stosowana dla kształtowników precyzyjnych dla grubości materiału powyżej 1,2 mm (opakowanie podstawowe I) Bundle of precision profiles with thickness of material above 1.2 mm (basic package I) zamki stalowe steel locks

taśma do wiązania bonding tape


zamki stalowe steel locks Wiązka kształtowników Bundle used for round tubes (basic package II)

taśma do wiązania bonding tape

Wiązka kształtowników (opakowanie morskie) Bundle of profiles (sea package)

zamki stalowe steel locks

taśma do wiązania bonding tape

czołownice z blachy beams made of sheet

papier parafinowy; folia paraffin paper; foil

Minimalna ilość użytych wiązań zależy od długości wyrobów i musi być zgodna z wyżej wyszczególnionymi wymaganiami.

The minimum number of bonds depends on length of products and must comply with the above mentioned requirements.

Dopuszcza się stosowanie innych sposobów pakowania, zgodnych z ustaleniami zawartymi z zamawiającym .

It is allowed to use other packing methods, according to settlements with the orderer.

fdsjhgfsdkj  

fgsdkjgfhj

fdsjhgfsdkj  

fgsdkjgfhj

Advertisement