Page 1

        PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2       Nama Murid :

AINAH SUAILAH BINTI AINAL HUDAH

No. MyKid / No. Murid :

040225120086

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : AINAH SUAILAH BINTI AINAL HUDAH boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada AINAH SUAILAH BINTI AINAL HUDAH di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

ASNI BINTI NAWI

No. MyKid / No. Murid :

041125120876

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : ASNI BINTI NAWI boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada ASNI BINTI NAWI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

AZLANSYAH BIN AHMAD

No. MyKid / No. Murid :

040415120933

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : AZLANSYAH BIN AHMAD boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada AZLANSYAH BIN AHMAD di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

FATINAH NABIHAH BINTI M.WALI

No. MyKid / No. Murid :

7287180

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : FATINAH NABIHAH BINTI M.WALI boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada FATINAH NABIHAH BINTI M.WALI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

FITRI SAFILAH BINTI SAHAR

No. MyKid / No. Murid :

041128120994

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : FITRI SAFILAH BINTI SAHAR boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada FITRI SAFILAH BINTI SAHAR di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

MISDA FARHAIN SOLEHA BINTI FAISAL

No. MyKid / No. Murid :

041221120016

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : MISDA FARHAIN SOLEHA BINTI FAISAL boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada MISDA FARHAIN SOLEHA BINTI FAISAL di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

MOHAMAD HAFIFI BIN ZULKIFLI

No. MyKid / No. Murid :

041024120105

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : MOHAMAD HAFIFI BIN ZULKIFLI boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada MOHAMAD HAFIFI BIN ZULKIFLI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

MUHAMMAD HAFIF HAQIMI BIN ABDUL NASIP @ JAMALUDDIN

No. MyKid / No. Murid :

040906120065

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD HAFIF HAQIMI BIN ABDUL NASIP @ JAMALUDDIN boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD HAFIF HAQIMI BIN ABDUL NASIP @ JAMALUDDIN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

MUHAMMAD HAZIQ BIN ABDUL BASIR

No. MyKid / No. Murid :

040316120727

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD HAZIQ BIN ABDUL BASIR boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD HAZIQ BIN ABDUL BASIR di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

MUHAMMAD IQMAL BIN AWAN NASIR

No. MyKid / No. Murid :

040411120725

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD IQMAL BIN AWAN NASIR boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD IQMAL BIN AWAN NASIR di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

MUHAMMAD IZAD HAMZAH BIN BAHARUDIN

No. MyKid / No. Murid :

041007120381

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD IZAD HAMZAH BIN BAHARUDIN boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD IZAD HAMZAH BIN BAHARUDIN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

MUHAMMAD NAZREEN BIN YAHYA

No. MyKid / No. Murid :

041228120545

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD NAZREEN BIN YAHYA boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD NAZREEN BIN YAHYA di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

MUHAMMAD SAID BIN SAINUDDIN

No. MyKid / No. Murid :

040810120351

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUHAMMAD SAID BIN SAINUDDIN boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD SAID BIN SAINUDDIN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

MUMTAZ HIBRIYAH BINTI MOHD LUIS

No. MyKid / No. Murid :

041222121336

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : MUMTAZ HIBRIYAH BINTI MOHD LUIS boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada MUMTAZ HIBRIYAH BINTI MOHD LUIS di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

NASRULLAH BIN NAWIR

No. MyKid / No. Murid :

041130121013

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : NASRULLAH BIN NAWIR boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada NASRULLAH BIN NAWIR di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

NORALISAH ALIAH FATIAH BINTI ALI HASSAN

No. MyKid / No. Murid :

041010121078

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : NORALISAH ALIAH FATIAH BINTI ALI HASSAN boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada NORALISAH ALIAH FATIAH BINTI ALI HASSAN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

NURUL FATTHA BINTI JEFERI

No. MyKid / No. Murid :

040917120108

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : NURUL FATTHA BINTI JEFERI boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada NURUL FATTHA BINTI JEFERI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

SYAHMI BIN SALASA

No. MyKid / No. Murid :

040713120237

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : SYAHMI BIN SALASA boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada SYAHMI BIN SALASA di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

SYED MUHAMMAD FAIZUL BIN ABDUL MAJID

No. MyKid / No. Murid :

040903120473

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : SYED MUHAMMAD FAIZUL BIN ABDUL MAJID boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada SYED MUHAMMAD FAIZUL BIN ABDUL MAJID di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D2     Nama Murid :

UMI KALTHUM BIN SAKARUDDIN

No. MyKid / No. Murid :

040112120258

Nama Sekolah :

SK BAHAGIA

Kod Sekolah :

XBA3077

Tahun :

D2

Kelas :

2 Arif

Nama Mata Pelajaran :

DUNIA MUZIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

1250

Prestasi :

Band 1

Pernyataan Pelaporan Prestasi : UMI KALTHUM BIN SAKARUDDIN boleh : 1. Mengenal pasti elemen muzik  2. Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin    Syabas diucapkan kepada UMI KALTHUM BIN SAKARUDDIN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.             ____________________________________________   Tandatangan Guru Mata Pelajaran   OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN  

____________________________________________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

Muzik 2 arif sumatif