Page 1

Experimentals Treball de síntesi 2011

ACTIVITA 1:

FITXA ESPÈCIE AUTÒCTONA

BIOLOGIA:

TAXONOMIA

Reproducció: Els tigres es reprodueixen en qualsevol època de l'any; el període de gestació es de 3 mesos i mig, i tenen entre 3 i 4 cries. (reproducció sexual)

Nom científic: Panthera tigris altaicas altaica

Nutrició (especie animal): És un animal carnívor; s'alimenten principalment de porcs senglars i grans cèrvids, també s'alimenten de peix.

Nom comú: Tigre siberià

Aplicacions (espècie vegetal): Descripció de l'espècie: És el tigre més gran que existeix actualment, pot arribar a pesar 350 kg i una longitud de 3,7 m incloent la cua.

Imatge: Regne: Animal

Hàbitat: En els boscos de fulla perenne de l'extrem sud-est de Siberià.

Classe: Mamífer

Zona geogràfica (espècie nativa de...): Rússia, Xina i Siberià.

Família: Felins

Grau d'amenaça: Perill greu.

FITXA ESPÈCIE AUTÒCTONA

BIOLOGIA:

TAXONOMIA

Reproducció: Asexual


Nom científic: Betula oycoviensis

Nutrició (espècie animal):

Nom comú: Betula oycoviensis

Aplicacions (espècie vegetal): No hem trobat informació Descripció de l'espècie: és una espècie d'origen híbrid al Betulaceae família. Es troba a la República Txeca , Dinamarca , Polònia , Romania , Rússia , Eslovàquia , Suècia , i Ucraïna , i es veu amenaçada per la pèrdua d'hàbitat .

Imatge: Regne: Plantae

Hàbitat: L'híbrid es produeix en les vores dels boscos i en bedoll arbredes on les dues espècies parentals s'han reunit en el passat.

Classe: Magnoliopsida

Zona geogràfica (espècie nativa de...): República Txeca, Dinamarca, Polònia, Romania, Federació de Rússia, Eslovàquia, Suècia, Ucraïna

Família: Betulaceae

Grau d'amenaça: Vulnerable.

ACTIVITAT 2: 1. Busca la definició de les següents paraules: BIODIVERSITAT → és la variabilitat d'organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre altres coses, els ecosistemes terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics i els complexes ecològics dels que formen part. PERILL EXTINCIÓ → és que alguna especie d’ésser viu està apunt de desapareixer. PATRIMONI NATURAL → són monuments naturals construïts per formacions físiques i biològiques, és a dir, aquestes van ser creades a poc a poc al llarg del temps per la naturalesa, tenint després aquestes formacions un valor universal excepcional des del punt de vista estètic i científic. El patrimoni natural el constitueixen les reserves de la biosfera, els monuments naturals, les reserves i parcs nacionals, i els santuarisde la natura. ADAPTACIÓ → és un procés fisiològic o una característica del comportament

d'un organisme que ha evolucionat durant un període de temps a través de la selecció natural de tal manera que incrementa les seves expectatives a llarg termini per reproduir-se amb èxit


ENDEMISMES → és aquell tàxon (Un tàxon pot designar una espècie o una altra

categoria taxonòmica) propi i autòcton d'una contrada concreta. ESPECIÈS INVASORES → és una espècie viva que esdevé un agent de per torbaciónociu en el marc de la biodiversitat autòctona o global a nivell del planeta. 2. El següent vídeo, titulat RARE (http://vimeo.com/8426920). Està relacionat amb la biodiversitat. Vegeu-lo atentament. 3. Feu un debat al voltant de les següents qüestions: Diversitat, Què és la biodiversitat? Què en sabeu? Quina diversitat coneixeu? Són les especies d’éssers vius que viuen en un lloc determinat. Coneixem la diversitat biològica (biodiversitat), diversitat sexual, diversitat asexual, etc. 4. Elaboreu algunes conclusions i feu-ne una valoració. Recolliu-ho en un text. Els animals invasor, no són ni dolents ni bons, són normals. Per què a vegades son bons perquè poden tenir medicines etc. Peró per un altre part a lo millor això que fa medicina es menja a un altre ésser viu o destrueix l’ecosistema. Un ecosistema és un sistema natural que està format per un conjunt d'organismes vius biocenosi i el medi físic on es relacionen biòtop, les relacions que estableixen entre si, així com les característiques físiques d'un lloc on viuen i les relacions entre el medi i els organismes Els animals en perill d’extinció és aquella que podria arribar a trobar-se en perill d'extinció si segueixen operant factors que ocasionen deteriorament o modificació de l'hàbitat o que disminueixen les seves poblacions. La biodiversitat és la variabilitat d'organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre altres coses, els ecosistemes terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics i els complexes ecològics dels que formen part.

Experimentals  

Credit de sintesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you