Page 1

TLex output

Strona 1 z 1

anaesthetist /əˈniːsθətɪst/ (noun) anestezjolog lekarz oddziału intensywnej terapii: Her mother is a famous

anaesthetist. Jej matka jest słynnym anestezjologiem. car /ka:/ (noun) samochód pojazd: He is driving his mother's car. On prowadzi samochód swojej matki. dopamine /ˈdəʊpəmiːn/ (noun) dopamina neuroprzekaźnik: Dopamine regulates our mood. Dopamina

wpływa na nasz nastrój. fistula / ˈfɪstjʊlə/ (noun) przetoka kanał między narządami: Fistula can develop in various parts of the body.

Przetoka może wytworzyć się w różnych częsciach ciała. linguistics /lɪŋˈɡwɪstɪks/ (noun) językoznawstwo nauka o języku: I study linguistics at Oxford University.

Studiuję językoznawstwo na Oxfordzie. luxurious / lʌɡˈʒʊəriəs/ (adjective) luksusowy dostatni: She likes luxurious life. Ona lubi luksusowe życie. otolaryngology /ˌəʊtəʊlærɪŋˈɡɒlədʒi/ (noun) otolaryngologia laryngologia: My doctor's specialization is

otolaryngology. Mój lekarz specjalizuje się w otolaryngologii. ridiculous /rɪˈdɪkjələs/ (adjective) absurdalny niepoważny: This idea is ridiculous. Ten pomysł jest

niepoważny. sword /sɔːd/ (noun) miecz pałasz: Harry found the hidden sword. Harry odnalazł ukryty miecz. tracheotomy / ˌtrækiˈɒtəmi/ (noun) tracheotomia nacięcie tchawicy: Patients that could not breath need

tracheotomy. Pacjenci, którzy mają problemy z oddychaniem potrzebują zabiegu tracheotomii.

file:///C:/Users/Astrid/Desktop/słownik%20katasiag.html

2013-02-09

slownik ang - pl  

wybralam glownie slowa z zakresu medical English, mam nadzieje,ze wyszlo w porzadku. Co do tematyki, to nie bylam pewna, czy mozna wybrac ty...

slownik ang - pl  

wybralam glownie slowa z zakresu medical English, mam nadzieje,ze wyszlo w porzadku. Co do tematyki, to nie bylam pewna, czy mozna wybrac ty...