Page 1

TG-1000 Infracrveni Termometar TG-2000 Dual Laser Infracrveni Termometr Kontaktno i beskontakno mjerenje temperature

SIGURNO, BRZO, PRAKTIČNO OČITANJE TEMPERATURE Infracrveni termometri obezbjeđuju brzinu, praktičnost, pristupačnost i sigurnost kada se radi o mjerenju temperature. Oba nove modela TG-1000 i TG-2000 odlikuje visoki optički učinak, mjerna tačnost i kvalitet neophodan profesionalcima. Oba IC Termometra odlikuju: mogućnost prikaza temperature u Fahrenheit-ima ili Celsiusima; jasan, pozadinski osvjetljen, displej; digitalno podesiva visina zračenja; podesiva visina alarma; prikaz minimalna, maksimalna, razlika u temperaturi i prosječna temperatura. Ulaz za termoelemente Tipa-K na modelu TG-2000 pruža potrebnu tačnost za kritična mjerenja metalnih objekata, interne i okolne temperature.

Zašto koristiti IC Termometre? Temperatura je često prvi znak nastanka i razvoja problema. IC termometri se mogu koristiti kao tehnika provjere prije dodatnih analiza sa Greenlee alatima kao što su digitalni multimetri, strujna kliješta itd. IC Termometri vam omoućavaju da ostanete sa sigurne udaljenosti od objekta dobijete tačna očitanja temperature.

www.greenlee.com


Osobine: Oba modelaTG-1000 i TG-2000 nude: • Sigurno, beskontaktno mjerenje temperature • Laserska indikacija pokazuje približan cetar ciljanog mjernog područja. • Prikaz temperature u Fahrenheit ili Celsius. • Podesivo zračenje za optimalnu tačnost mjerenjana širokom spektru materijala i površina. • Funkcije Min, Max, Razlika i Prosječna temperatura • Pozadinski osvjetljen displej za lagano očitanje rezultata. • Auto gašenje za očuvanje i duži radni vijek baterije.

OSOBINE:

TG-1000

TG-2000

Opseg- F: Opseg - C: Optička rezolucija: Laser: K-type kontakt: Zračenje: Osvjetljenje: Izvedba: Max: Min: Razlika temp: Prosječna temp: Alarmi:

-76 ~ 1022 -60 ~ 550 12:1 •

-76 ~ 1157 -60 ~ 625 16:1 Dual • .10 ~ 1.00 • Pištolj • • • • Hi/Low

.10 ~ 1.00 • Pištolj • • • • Hi/Low

Informacija za narudžbu: OPIS

52059365

Infracrveni Termometar

KOL 1

TG-2000

52059364

Dual Laser Infracrveni Termometar

1

INFORMACIJE O DISTRIBUTERU:

www.greenlee.com • MA-5655 07/11

4455 Boeing Drive • Rockford, IL 61109-2988 • USA • 815-397-7070 ©2011 Greenlee Textron Inc. • An ISO 9001 Company • Printed in USA Greenlee Textron Inc. is a subsidiary of Textron Inc.

INTERNATIONAL

Tel: +1.815.397.7070 Fax: +1.815.397.9247

CLASS II LASER PRODUCT

Max. Output <1 mW, CAUTION–CLASS 2 Wavelength: 635-660 nm LASER RADIATION WHEN OPEN Complies with 21 CFR, Chapter 1, subchapter J

CANADA

Tel: 866.384.8813 Fax: 800.524.2853

LASER RADIATION–DO NOT STARE INTO BEAM

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT

USA

KAT. BROJ

TG-1000

Tel: 800.435.0786 Fax: 800.451.2632

MODEL

Beskontaktni termometri  

Infracrveni beskontakni termometri Greenlee. TG-1000 i TG-2000

Beskontaktni termometri  

Infracrveni beskontakni termometri Greenlee. TG-1000 i TG-2000

Advertisement