Page 1

Irmina Rusicka portfolio 2014/2016

irmina.rusicka@gmail.com rusicka.com +48 601 44 55 11


statement Jako że rzeczywistość się cały czas wyłania, nieskończenie zmienia, a nie 'jest' zawieszam możliwość sformułowania ostatecznego sądu, wyjaśnienia. Świadomie decyduję się na mętne myśli i meandryczność. W działaniu, za pomocą fotografii i instalacji, poznaję, co jest w człowieku, badam irracjonalność jego zachowań oraz wchodzę w dialog z absurdem świata, w którym funkcjonuję. Interesuje mnie wrażliwość, o którą siebie nie podejrzewam, chcę zajmować się tym, co pozwala myśli zostać przeżytą, nie myślaną.

Irmina Rusicka CV irmina.rusicka@gmail.com

Wymagam od siebie autentycznej, szczerej postawy, celebruję potknięcia i pomyłki, zajmuję się sztuką, ośmieszam się i nie znam umiaru.

bio

rusicka.com +48 601 44 55 11

Urodzona w 1990 roku. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Studentka Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Studiów Doktoranckich Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie, w ramach wymiany międzyuczelnianej, studiuje Sztukę Mediów na ASP w Warszawie.


wystawy

2016, Zukunftsvisionen. Bewusst.Sein, Festival for Contemporary Art, Blockhaus, Görlitz 2016, Rytuał 13 – Substytuty, Wrocław Industrial

indywidualne:

Festival, Wrocław 2016, H2O, Samonośne Uniwersalne Wystawy,

2016, Polityka Prywatności, Galeria Refektarz, Krotoszyn (z Anastazją Jarodzką i Kasprem Lecnim)

Wrocław 2016, Idziecie na mincieli?, Galeria Miejska, Wrocław 2016, Ciało otwarte – ciało ludzkie, ciało miasta,

zbiorowe:

ciało państwa, Galeria Sztuki Współczesnej ms44, Świnoujście

2016, (Nie)obecność, Galeria Labirynt, Lublin 2016, Teraz Sztuka, Muzeum Narodowe, Kraków 2016, Przypływ. Młoda polska sztuka

2016, Made in Photo, Görlitzer Fotofestival, Kühlhaus, Görlitz 2016, STAN, Miejsce X, Opole

współczesna, Program Sztuki Wizualne ESK Wrocław 2016, ART MAIN STATION by mia, Wrocław 2016, Made in Photo 9, Galeria Spokojna, Warszawa 2016, Młodzi w Muzeum. Poziom Najwyższy, Muzeum Narodowe, Wrocław 2016, Stereotypy o Polsce. Akcja artystyczna pod halą Nova, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry, Lublin 2016, Stereotypy o Polsce. Wystawa, Brain Damage Gallery, Lublin 2016, Open Call, International Festival of Contemporary Drawing, Galeria Arttrakt, Wrocław 2016, Time Machine, Galeria Stukotów, Wrocław

2015, GG-SUW, Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO 2015, Wrocław 2015, Sopot Fringe Festiwal, Zatoka Sztuki, Sopot 2015, Rytuał 2015 – Artefakty, Wrocław Industrial Festival, Wrocław 2015, Czyny zabronione, SURVIVAL 13. Przegląd Sztuki, Wrocław 2015, Ziemia obiecana. Podróż do granic Utopii, Galeria Sztuki Współczesnej ms44, Świnoujście 2015, Znikający klub, Galeria Stolarnia, Wrocław 2015, Festiwal Kultury Studentów Kulminacje, Poznań 2015, 45. FAMA, Międzynarodowy Kampus Artystyczny

2016, Dom Rozpusty, Galeria Wykwit, Wrocław 2016, Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego konkursu "Sfotografuj wiersz", Klub Firlej, Wrocław – wyróżnienie 2016, Wojny Magazynowe o Sztukę Życia, Kangu Self Storage, Wrocław

2014, 11/12, Samonośne Uniwersalne Wystawy, Wrocław 2014, Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn 2014, Out of, Schron Sztuki 7, Instytut Sztuki, Opole


4

2013, Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego konkursu "Sfotografuj wiersz", Klub Firlej, Wrocław - I miejsce, 2013, Wystawa pokonkursowa IV edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Fotograficznego „Głębia Spojrzenia”, Kolanko No 6 Kraków - I miejsce w kategorii fotografia artystyczna, 2013, Wystawa pokonkursowa XX Międzynarodowego Konkursu Fotografii „Zestaw", Teatr Świdnica 2012, Wystawa pokonkursowa XX Międzynarodowego Konkursu Fotografii „Zestaw”, Teatr Świdnica 09.2012 – wyróżnienie


wybrane prace 2014/2016


Adam Rzepecki. Jak Buba Bobu Tak Boba Bubie 33 Lata Później Adam Rzepecki. Jak Buba Bobu Tak Boba Bubie 33 Lata Później 2016, pocztówka http://rusicka.com/projects/lata-pozniej


8


9


Portret z Tęczą 2016, akcja artystyczna & instalacja • http://rusicka.com/projects/portret-z-tecza Instalacja fotograficzna w formie fotostandu

podpalana. Autorką fotografii dokumentującej

z otworami wyciętymi tak, żeby włożyć w nie

zdarzenie jest Nina Rybińska.

twarz i zrobić zdjęcie. Fotografia nadrukowana

Praca była eksponowana podczas akcji

na fotostand dokumentuje przypadek podpalenia

artystycznej Stereotypy o Polsce pod halą Nova

„Tęczy” – instalacji artystycznej Julity Wójcik na

w Lublinie oraz na wystawie o tym samym tytule

pl. Zbawiciela w Warszawie. Wydarzenie miało

w Brain Damage Gallery. Organizatorem obu

miejsce 11 listopada 2013 roku podczas Marszu

wydarzeń była Pracownia Sztuki Zaangażowanej

Niepodległości. Do czasu demontażu instalacji, w

Społecznie – Rewiry.

sierpniu 2015 roku, „Tęcza” była siedmiokrotnie


11


12

I Have a Dream 2014, instalacja fotograficzna • http://rusicka.com/projects/i-have-a-dream Instalacja fotograficzna powstała w wyniku

granicy między tym, co przedstawione a realne,

przywiązania czarno-białych fotografii do

między wspominaniem a wydarzaniem się, między

kolorowych balonów za pomocą sznurka.

żywym a martwym. Widz staje w obliczu fotografii,

Fotografie przedstawiają publiczne lincze

która w kontakcie z bawełnianym sznurkiem-

dokonywane na czarnoskórej ludności w Ameryce

szubienicą ożywa, wychodzi poza ramy papieru

na przełomie XIX i XX wieku.

fotograficznego, przekracza samą siebie.

Wydźwięk fotografii został podkreślony poprzez

W takiej sytuacji fotografia przestaje być

swoisty rodzaj ekspozycji. Zabieg postąpienia

wyłącznie dokumentem, a wydarza się tu oto w

względem fotografii jak wobec osoby –

obecności widza.

powieszenie na szubienicy, spowodował zatarcie


13


16

Dobra Zmiana 2016, działania dokamerowe • https://vimeo.com/176664371/97d203148d • https://vimeo.com/176533510/09a7daa8c7 • https://vimeo.com/166732805/8a134588ce „Zakres mimicznych możliwości żywej twarzy obejmuje zarówno zdolność pokazywania i ujawniania, jak i ukrywania i pozorowania. Ta sama twarz wyraża prawdę i fałsz: raz ktoś wydaje się odsłaniać ożywioną twarzą swoje "wnętrze", to znów ukrywa się za zamkniętą twarzą niczym za pozbawioną życia maską. W życiu mimika zmienia twarz, którą m a m y w twarz, którą p r z y b i e r a m y.” (Hans Belting, Faces. Historia twarzy, wyd. słowo/obraz terytoria, 2015, s. 35) Praca jest kolekcją nagrań twarzy osób, które próbują jak najdłużej się uśmiechać; po pewnym czasie uśmiech przekształca się w sprawiający cierpienie grymas. Praca w trakcie realizacji, jest poszerzana o kolejne nagrania.


17


1000 PLN 18 2015, instalacja — "Czyny zabronione" SURVIVAL 13, Wrocław, Polska We współpracy z Kasper Lecnim. Na stoliku stos banknotów o wartość 1000 zł, obok ochroniarz, a w tle zwiedzający wystawę, którzy doświadczają tej finansowej instalacji na tyle skrupulatnie, że po 4 dniach o istnieniu pieniędzy dowodzi jedynie tabliczka z opisem projektu. To nasza odpowiedź na czyny zabronione – temat 13 edycji Festiwalu Survival, odbywającego się w byłych Koszarach Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Warto wspomnieć, że zwiedzające osoby, oprócz oczywistej kradzieży, sprawdzały też autentyczność banknotów, robiły im zdjęcia (również w wersji selfie trzymając je przy twarzy), a także zawzięcie liczyły ich sumę. Niektórzy dorzucali zawartość własnych portfeli, inni z kolei bez skrępowania pytali czy to tutaj rozdają pieniądze. Większość reagowała uśmiechem na sam ich widok. Najodważniejsza kobieta rozsypała je wszystkie po całym pomieszczeniu. 1000 zł sprowokowało show zbudowany z całej gamy ludzkich zachowań, najwyraźniej siła pieniędzy jest wciąż niepohamowana.


19


20


21


22

The Right to be Forgotten 2015/2016, fotografia & fotografia na porcelanie • http://rusicka.com/projects/right-to-be Powierzchnia ludzkiej twarzy jest najbardziej

przez śmierć. Szczególny charakter tej

zajmującą powierzchnią na ziemi – twierdzi

obecności polega na możliwości jej zaistnienia

Georg Christoph Lichtenberg. Historia człowieka

dopiero w wyniku fizycznej nieobecności

jest również historią jego twarzy oraz sposobów

portretowanej osoby. Fotografie nagrobne

jej przedstawiania. Jednym z wątków tej historii

pełnią funkcję obrazowania ciała, podobnie jak

są fotografie nagrobne. Portrety, przez akt

wcześniej Chusta Weroniki i Całun Turyński

umieszczenia ich na płycie nagrobnej, zyskują

– odciski ciała-obrazy czyniące widzialnym

szczególny status – aurytyczna moc ciała zostaje

niewidzialnego. Podstawowym powodem

przeniesiona na obraz, a sam obraz ciała lub

wykonywania masek pośmiertnych, czy

jego części (zwłaszcza twarzy) staje się obrazem

umieszczania portretów na grobach jest

człowieka. Umieszczony na grobie portret,

chęć zachowania pamięci o zmarłym. Jednak

chociaż wykonany za życia portretowanej osoby,

z różnych powodów przedstawione w cyklu

pełni funkcję maski pośmiertnej – zamienia

Prawo do Zapomnienia fotografie uległy (nadal

twarz w obraz-reprezentację zmarłej osoby.

ulegają) powolnemu zacieraniu, niekiedy aż

Staje się uobecnieniem człowieka nieobecnego

do całkowitego zaniku.


23


24


25


26


27


The Right to be Forgotten 2015/2016, fotografia na porcelanie http://rusicka.com/projects/right-to-be


30


Abu Ghraib 2014/2015, instalacja fotograficzna, 190×195 cm • http://rusicka.com/projects/abu-ghraib Instalacja fotograficzna w formie fotostandu z grafiką oraz z otworami wyciętymi tak, żeby włożyć w nie twarz i zrobić zdjęcie. Fotografia nadrukowana na fotostand dokumentuje przypadek torturowania przez amerykańskich żołnierzy więźniów z więzienia w Abu Ghraib w środkowym Iraku. Praca podczas ekspozycji w Zatoce Sztuki w Sopocie została ocenzurowana przez Straż Miejską.

31


32


33


34

Ciało Miasta 2016, akcja artystyczna & fotografia http://rusicka.com/projects/cialo-miasta


35


36

Ciało Miasta 2016, akcja artystyczna & fotografia http://rusicka.com/projects/cialo-miasta


37


38


39


40

Ciało Miasta 2016, akcja artystyczna & fotografia http://rusicka.com/projects/cialo-miasta


41


42

Zobowiązuję się świadczyć usługi według swojej najlepszej wiedzy zawodowej z należytym zaangażowaniem i starannością 2015/2016, rysunki & plany architektoniczne • http://rusicka.com/projects/i-undertake-to Odpowiedź na hasło Rysunek jako obiekt

zawierający wiedzę – ideę przewodnią otwartego konkursu w ramach Think Tank lab Triennale, International Festival of Contemporary Drawing, Wrocław.


43

Praca składa się z planów architektonicznych budowy infrastruktury obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (plan wieży wartowniczej, rozbudowy obozu, krematoriów, komór gazowych). Autorzy planów – m.in: Karl Prufer, Walter Dejaco, Werkmann, to główni architekci Centralnego Zarządu Budowlanego Waffen SS i Policji w Oświęcimiu – instytucji odpowiedzialnej za wykonywanie projektów i prac budowlanych na terenie obozu. Architekci świadomie wykorzystali swoją najlepszą wiedzę zawodową i umiejętności do zaprojektowania obiektów służących masowej eksterminacji.


44


45


46


47


48

Non omnis 2014, video performance • http://rusicka.com/projects/non-omnis Próba utrwalenia na rozgrzanym murze napisu Non omnis moriar malowanego za pomocą pędzla i wody. Działanie odnosi się do pragnienia zostawienie trwałego i znaczącego śladu swojej egzystencji. Fraza pochodzi z Pieśni Horacego i w wolnym tłumaczeniu oznacza Nie wszystek umrę.


49


50


51


Polityka Prywatności 2016, wystawa @ Galeria Refektarz, Krotoszyn • http://rusicka.com/projects/privacy-policy Dlaczego pukasz przed wejściem do czyjegoś

Wystawa Polityka Prywatności jest testem kondycji

mieszkania, dlaczego chcesz aby pukano przed

pojęć i zachowań dotyczących prywatności.

wejściem do Twojego domostwa? A gdyby nie

Jarodzka, Lecnim i Rusicka, za pomocą

było drzwi, a mieszkania w sąsiedztwie

współczesnych technologii, podglądają i dają się

zbudowane w kręgu tak, aby stojąc po środku

podglądać, podsłuchują i pozwalają być

móc bez trudu zobaczyć wnętrza wszystkich

podsłuchiwanymi, ujawniają informacje, często

domostw, płaczące dziecko, kochającą się parę,

społecznie kłopotliwe, ukazują emocje, które

usłyszeć rozmowy przy stole, doświadczyć

zazwyczaj przeżywane są w samotności,

intymności, która stroni od obcych par uszu i oczu,

odsłaniają to, co powinno zostać zakryte. Autorzy,

czy nie wydeptywałbyś wtedy ścieżek w lesie,

przez akt wprowadzenia informacji i rzeczy

pragnąc samotności?

prywatnych do sfery publicznej – przestrzeni

Profesorowie prawa, Warren i Brendeis już w

galerii, eksponują, jak trudno jest zadbać o

1890 roku rozumieli prawo do prywatności

możliwość bycia samemu współcześnie oraz

jako prawo do bycia samemu (the right to be let

sprawdzają, czy na tak rozumianej intymności

alone), które miało zapewniać jednostce kontrolę

jeszcze komukolwiek dzisiaj zależy.

dostępu do niej przez innych oraz swobodę decyzji o tym komu i jakie informacje na jej temat mogą

W ramach wystawy zostały zaprezentowane m.in.:

zostać ujawnione. Postęp cywilizacyjny zwiększa możliwości

Gdzie jest Rusicka?

inwigilacji, co sprawia iż zagadnienie prywatności

Performance na rynku 'Polityka prywatności'

staje się pojęciem, które należy na bieżąco

One Drive

definiować, testować, sprawdzać, poddawać refleksji.


53


54

Gdzie jest Rusicka 2016, działanie w ramach wystawy Polityka Prywatności http://rusicka.com/projects/privacy-policy Praca wykorzystuje system nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System), który w czasie rzeczywistym aktualizuje położenie autorki. Praca była częścią ekspozycji Polityka Prywatności. Goście wystawy przez czas jej trwania mieli dostęp do wiedzy o tym, gdzie aktualnie znajdowała się Irmina Rusicka.


55


56

One Drive 2016, działanie w ramach wystawy Polityka Prywatności • http://rusicka.com/projects/privacy-policy Prywatne fotografie wykonywane telefonem komórkowym, udostępniane i wyświetlane w czasie rzeczywistym na monitorze w galerii podczas trwania wystawy Polityka Prywatności. Fotografie były wykonywane na bieżąco i nie podlegały selekcji. Zbiór zdjęć aktualizował się co 5 minut.


57


58

Heterotopie 2015, działanie w przestrzeni @ GG-SUW w ramach 16 BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WRO 2015 Test Exposure • http://rusicka.com/projects/heterotopias Działanie zrealizowane w ramach Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO 2015, GG-SUW* polegało na poszerzeniu przestrzeni mieszkania, w którym odbywała się wystawa oraz nadaniu komunikatu, umożliwiającego zbudowanie relacji międzyludzkich bez fizycznej obecności osób komunikujących się. Artystka zebrała elementy znajdujące się w obszarze mieszkania oraz okolicy


– często niezauważone, efemeryczne, marginalne lub odrzucone ślady, takie jak kurz, tynk, ziemia, oddech uczestników wydarzenia, powietrze. Odnalezione obiekty, ich ślady czy fragmenty zostały wysłane z podwórza przez gości wernisażu GG-SUW za pomocą balonów wypełnionych helem. Wszystkie balony zatrzymały się na rosnącym na podwórku drzewie. Przestrzeń mieszkania nie została symbolicznie poszerzona, a nowe relacje nie zostały zbudowane. *Wystawa GG-SUW - projekt artystyczno-kuratorski Kamili Wolszczak kamilawolszczak.wordpress.com/gg-suw-en/

59


60


61


Rytuał Przejścia 2016, interwencja hydrauliczna na Samonośnych Uniwersalnych Wystawach, Wrocław, Polska

Interwencja hydrauliczna na wystawie H20 w

zainicjowanego przez Kamilę Wolszczak.

postaci kurtyny wodnej znajdującej na wejściu

Tematem tegorocznej edycji była woda, żywioł,

do galerii. Aby obejrzeć ekspozycję, zwiedzający

geograficznie (podmokłe tereny) i historycznie

musieli poddać się rytuałowi i przejść przez taflę

(ogromnie zniszczenia osiedla podczas powodzi)

wody, doświadczając jej oczyszczającej siły. To

ściśle związany z osiedlem Księże Małe, gdzie

odwórcenie niszaczącej siły wody w jej potencjał

odbywała się wystawa.

sprawiania radości i ulgi. Wystawa była 6. edycją projektu Samonośnych Uniwersalnych Wystaw,


63


64


65


rusicka.com 2016, tatuaż na plecach Kuby Borkowicza @ Przypływ. Młoda polska sztuka współczesna, ART MAIN STATION by mia, Wrocław Wytatuowanie nazwy własnej domeny artystycznej w reakcji na performance delegowany Kuby Borkowicza "Mój pierwszy tatuaż".


Zofia Kulik. Wiwat Nowy Rok 2017 2016, pocztรณwka


Irmina Rusicka Portfolio 2014-2016  

rusicka.com

Irmina Rusicka Portfolio 2014-2016  

rusicka.com

Advertisement