Page 3

Urgenties, ambities en condities Kort door de bocht kun je stellen dat de werking van RURANT rust op 2 pijlers: LEADER en projecten. Beiden dragen bij aan een vitaal platteland. Via LEADER kunnen gemeenten, middenveldorganisaties, ondernemers en andere stakeholders zelf aan rurale ontwikkeling doen. In de 3 nieuwe LEADER-regio’s krijgen nog meer mensen daartoe de kans. Bij de projectwerking staat RURANT zelf aan het roer. Meer dan ooit zijn we een proefbedrijf voor het platteland dat mensen samenbrengt rond innovatieve ideeën, die uitgetest en systematisch beschreven worden om uit te groeien tot beleidsinstrumenten. Een recent voorbeeld is burgerparticipatie. Hierrond hebben we vorig jaar 2 projecten opgestart. Een Nederlandse collega leerde me dat een goed project afhangt van 3 factoren: moeten, willen en kunnen. Of iets geleerder: urgenties, ambities en condities. De urgentie staat voor een maatschappelijke vraag die om een oplossing smeekt, waar iets aan gedaan moét worden. Er zijn in ons buitengebied heel wat items die beleidsmatig om (meer) aandacht vragen: leefbaarheid van kleine dorpskernen, leegstand van landbouwgebouwen, toekomst van parochiekerken, meer vraag naar lokale producten, … Niet alleen moeten deze thema’s erkend worden, men moet ze ook willen aanpakken. Praten alleen lost niets op. Hiermee zitten we op het ambitieniveau. Des te meer mensen bereid zijn tot actie over te gaan, des te groter de kans op een blijvend succes. Daarom investeert RURANT bij het begin van een project in het creëren van een zo ruim mogelijk draagvlak. Om goed van start te gaan, helpt het tenslotte als aan een aantal noodzakelijke condities of voorwaarden is voldaan. Het maatschappelijk kader moet er zijn om dingen in beweging te zetten, juridisch moet alles in orde zijn en natuurlijk moeten er ook voldoende financiële middelen zijn. Voor dat laatste putten onze innovatietrajecten vaak uit Europese subsidieprogramma’s. Voor de volgende programmaperiode heeft Europa de focus sterk verlegd in de richting van technologische innovatie en laat het minder ruimte voor maatschappelijke vernieuwing. Een evolutie die ik betreur omdat de ervaring leert dat veranderingsprocessen het net van menselijk kapitaal moeten hebben. Anders blinkt de top wel, maar draait het vierkant aan de basis. Aan urgenties en ambities is er geen gebrek. De condities konden beter zijn. Maar omdat we moeten én omdat we willen, zullen we de volgende jaren ook kunnen. Zelfs als het moeilijk gaat. Omdat onze provincie, Vlaanderen en bij uitbreiding heel Europa recht heeft op een vitaal platteland.

Wim Poelmans Coördinator RURANT

Jaarverslag 2014

3

RURANT - jaarverslag 2014  

RURANT is het platform voor plattelandsontwikkeling in de Belgische provincie Antwerpen. Deze publicatie biedt een beknopt overzicht van de...

Advertisement