Page 1

Inspiratiedag ‘100 projecten voor het Antwerpse platteland’

Burende Boeren - Infosessie ‘Lekker Lokaal gekocht’

Visitor Giving de Merode Matchmakers bijeenkomst

Een inspirerende bijeenkomst met 110 aanwezigen vanuit organisaties, lokale besturen én ondernemers die het platteland willen versterken met een plattelandsproject.

De deelnemende gemeenten krijgen inzicht in de wet op de overheidsopdrachten en hoe ze hiermee doordacht kunnen omgaan bij de aankoop van voeding en catering.

Meer dan 50 eigenaars en ondernemers uit de Merode leren elkaars projecten kennen en ontdekken mogelijke opportuniteiten tot verdere samenwerking.

Schrijvers op Stal Auteurs Marc Reugebrink en Bart van Loo strijken neer in tomatenkwekerij Den Berk in Merksplas en doen hun verhaal voor 120 aanwezigen. 1 van de 7 zomeravonden van Schrijvers op Stal.

Visitor Giving Ondernemersbijeenkomst

Kerk als dorpsknooppunt Startoverleg partners

Een 20-tal ondernemers uit de regio van de Koloniën Wortel en Merksplas maken voor de eerste keer kennis met elkaar en het project ‘Visitor Giving’.

In Rijkevorsel geven alle betrokken partners van de twee kerkdorpen de officiële aftrap van het project ‘Kerk als dorpsknooppunt’.

TEAM2017 “RURANT werd door de jaren heen een vertrouwd merk en groeide uit tot een team van vakmensen die het platteland in de vingers hebben.”- Peter Bellens, voorzitter vzw RURANT Sinds 2017 zijn er enkele nieuwe gezichten bij RURANT. Een voorstelling van het complete team:

27

1

JAN

218 FEB

14

MAA

320

4

MAA

22

5

6

MEI

9

7

22

AUG

8

16 SEP

11

9

10

SEP

JUN

22

NOV

28

OKT

11

30

12

NOV

Gemeenschappelijk overleg LEADER-groepen

Beddermolen Ondernemerssessie ‘Ik Innoveer‘

Zorg met streeksmaak Leeruitstap WZC Lindelo

De Beleverij Lerend netwerkmoment

Veerkrachtige dorpen Persconferentie

Kempens Open Ruimte Platform (KORP) - Kick off

De Plaatselijke Groepen van de drie LEADERgebieden in de provincie Antwerpen verkennen elkaars werking en lanceren een gezamenlijke nieuwe projectenoproep.

16 Merode-ondernemers en stakheolders bedenken samen mogelijkheden over het gebruik van lokale producten op de site van de Beddermolen.

De animatoren van WZC Lindelo bezoeken verschillende lokale producenten en laten zich inspireren voor de animatiemomenten met de bewoners.

16 landbouwondernemers gaan aan de slag met het ‘Werkblad van de Toekomst’ om hun plannen rond toeristische verbreding op hun bedrijf een innovatieve stap verder te brengen.

De provincie Antwerpen stelt in Booischot, deelgemeente van Heist-op-den-Berg, het project ‘Veerkrachtige dorpen’ voor aan het brede publiek.

Het KORP gaat van start in het bijzijn van 70 aanwezigen die op één of andere manier willen bijdragen aan het vrijwaren en versterken van de Kempense open ruimte.

Coördinator Wim Poelmans 0478 20 91 42 wim.poelmans@rurant.be

Leadercoördinator Kristien Vanlommel 0495 90 34 44 kristien.vanlommel@rurant.be

Projectcoördinator Greet Aernouts 0478 30 44 49 greet.aernouts@rurant.be

Projectcoördinator Dietmar Bosmans 0490 58 66 48 dietmar.bosmans@rurant.be

Financieel-administratief medewerker Julien Van Oosterwijck 0497 66 78 15 julien.vanoosterwijck@rurant.be

Leadercoördinator Miel Gilis 0474 58 97 71 miel.gilis@rurant.be

Projectcoördinator Laura Van Selm 0485 78 27 25 laura.vanselm@rurant.be

Projectcoördinator Kim Van Breda 0486 03 93 19 kim.vanbreda@rurant.be

RURANT VZW / Hooibeeksedijk 1 / B-2440 GEEL / T 014 85 27 07 / info@rurant.be / www.rurant.be

JAARVERSLAG2017


PROJECTEN&DIENSTEN2017

PROJECTEN2017 Hoogstraten Essen

11 lokale besturen uit het zuidoosten van onze provincie engageren zich in een publiek-privaat partnerschap dat inzet op streekgerichte plattelandsontwikkeling.

Ravels

BaarleHertog

EEN NIEUWE VLAG

Kalmthout

In de lokale ontwikkelingsstrategie van LEADER Kempen Wuustwezel Zuid zijn nog tot en met 2020 middelen voorzien voor projecten rond agrobiodiversiteit, streekidentiteit en Merksplas plattelandsarmoede. Rijkevorsel

RURANT is in Vlaanderen een unieke organisatie. Nergens anders dan in de provincie Antwerpen zetten overheden, middenveldorganisaties en andere partners zo eendrachtig hun schouders onder het sterkhouden en verder ontwikkelen van een dynamisch platteland waar het goed leven, wonen en werken is.

Stabroek

Kapellen

Door de jaren heen is RURANT een sterk merk geworden en uitgegroeid tot een team van vakmensen die het platteland helemaal in de vingers hebben. Aanvankelijk focuste de organisatie zich op het ondersteunen van land- en tuinbouwers in de verbreding en het coördineren van de LEADER-werking. Gaandeweg is de expertise uitgebreid naar andere domeinen: ondernemersnetwerken, lokale voedselstrategieën, regional branding, alternatieve financieringsmodellen, enz. Een nieuwe uitdaging waar het platteland vandaag tegenaan kijkt, is het levendig houden van onze dorpen en gehuchten. Samen met de lokale besturen én de burgers, in een proces van participatie en co-creatie, pakt RURANT ook dat probleem aan. Samenwerken zit in het DNA van RURANT. Dat is een sterke troef want meer dan ooit is plattelandsontwikkeling een horizontaal beleidsdomein waarin kruisverbanden nodig zijn tussen verschillende disciplines (land- en tuinbouw, toerisme, natuurbeheer, lokale economie, zorg, mobiliteit, …) en verschillende entiteiten (overheden, middenveldorganisaties, het verenigingsleven, ondernemers, …). Wie resultaten wil boeken, moet de handen in elkaar slaan. Die dynamiek zit ook in het nieuwe logo waar RURANT dit jaar mee uitpakt. We gooien het roer niet om, maar blijven uw vertrouwde en betrouwbare partner voor iedere vorm van plattelandsontwikkeling. De vlag is nieuw, de kwaliteit als vanouds.

Peter Bellens Gedeputeerde voor Plattelandsontwikkeling Voorzitter vzw RURANT

GoedgekeurdeBrecht projecten in 2017: 4 Toegewezen subsidies: € 200.646

Arendonk

Beerse

Oud-Turnhout

Malle

Zoersel

In de Noorderkempen slaan 13 gemeenten, de provincie en het middenveld de handen in elkaar om de opgebouwde ervaring uit de vorige periode te verzilveren in nieuwe creatieve kruisbestuivingen. LEADER MarkAante Kempen+ Lille Kasterlee zet deze programmaperiode volledig in op projecten rond open ruimte vrijwaren en ontwikkelen, landbouw- en Vorselaar en plattelandsarmoede. natuureducatie

Retie

Zandhoven

Goedgekeurde projecten in 2017: 5 Toegewezen Grobbendonk subsidies: € 251.397

Herenthout

Geel Balen

Plattelandsontwikkeling van onderuit is ook in het oostelijk Meerhout deel van de Kempen geen dode letter. 7 gemeenten en stakeholders in de regio tonen de ambitie om samen te werken en gaan op zoek naar integrale projecten die kaderen binnenLaakdal landbouw- en natuureducatie, streekidentiteit en plattelandsarmoede. Herselt Goedgekeurde projecten in 2017: 4 Toegewezen subsidies: € 207.002

De Beleverij

Zorg met Streeksmaak

Schrijvers op Stal

Facilitatie Pleckske vzw

De ruim 1800 Vlaamse kerken lopen leeg en de kleine groep gelovigen kan de zorg voor dit grote patrimonium niet meer aan. In hun kerkenbeleidsplan geven gemeenten aan wat ze met de kerken op hun grondgebied willen doen. Omdat het kerkgebouw een grote rol speelt in de identiteitsbeleving van een dorp, is een goed kerkenbeleidsplan een gedragen plan. Gemeenten en parochies zoeken samen met de dorpsbewoners naar een nieuwe invulling voor de gebouwen. Het Innovatiesteunpunt en RURANT bundelen de krachten om twee pilootdorpen hierin te begeleiden: Rijkevorsel en Braken (Wuustwezel).

‘De Beleverij’ wil het beleefaanbod op boerderijen uitbouwen, zelfredzaamheid van het boerenbedrijfsleven versterken en het draagvlak voor landbouw vergroten. 16 ondernemers engageren zich voor dit lerend netwerk. Door kennis en ervaringen te delen komen ze stapsgewijs tot een nieuw agro-toeristisch product op hun bedrijf. De groep is divers: jong en oud, vrouwen en mannen, reeds opgebouwde ervaring of verkennend, van kalfsveebedrijf tot biologisch CSA bedrijf. Dit project is een partnerschap van RURANT, Innovatiesteunpunt en Boerenbond.

In de laatste fase van het project werden een belevingsspel op maat van zorginstellingen en een brochure ontwikkeld. Het dominospel ‘Proeven van de hoeve’ toont beelden van lokale producten, stimuleert bewoners op vlak van motoriek en herinneringen en legt de link met gezonde en smaakvolle voeding. In de brochure ‘Lekker lokaal gekocht’ vinden zorginstellingen tips voor een doordacht, duurzaam aankoopbeleid.

In de LEADER-regio MarkAante Kempen+ nodigde RURANT op 7 zomeravonden in augustus telkens een schrijver en een bekende landgenoot uit voor een ontspannen gesprek over landbouw en platteland. De gesprekken vonden steeds plaats op het erf van actieve landbouwbedrijven van diverse pluimage: van het klassieke gemengde bedrijf over tomaten-en aardbeikweker tot een educatieve schapenhouder. Uiteraard kwamen ook de gastvrouw en -heer aan het woord en was er ruime gelegenheid om na te praten bij een fris streekbiertje.

Pleckske vzw is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten en 3 plattelandsorganisaties uit het noorden van provincie Antwerpen. Samen werken ze aan het draagvlak voor landbouw en platteland. RURANT begeleidt dit gebiedsgericht samenwerkingsverband.

Agro Energie Netwerk Noorderkempen

Oud-Turnhout en Turnhout dragen hun steentje bij aan de korte keten door onder meer een distributiemodel te ontwikkelen met lokale en rurale ondernemers. Met specifieke aandacht voor de noden van de klant en de financiële haalbaarheid voor de ondernemers. Ook de verbinding tussen stad en platteland wordt aantrekkelijker gemaakt door beleving en inhoud te geven aan bestaande, trage wegen. ‘Lekker Lokaal’ wordt uitgevoerd met inbreng van expertise door Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, RURANT en Innovatiesteunpunt.

Veerkrachtige dorpen

Dessel

Mol

Olen

Kerk als dorpsknooppunt

Dorpen hebben te maken met allerlei veranderingen: winkels verdwijnen, vergrijzing, leegstand, …. Om dorpen veerkrachtig(er) te maken zodat ze goed omgaan met die veranderingen, startte de provincie Antwerpen samen met RURANT en het Innovatiesteunpunt het project ‘Veerkrachtige dorpen’.  Dit brengt de uitdagingen en sterktes van de dorpen in kaart. Burgers en gemeente denken bovendien samen na over een ontwikkelingsvisie voor hun dorp. Deelnemende dorpen: Hulshout, Essen, Groot-Vorst (Laakdal) en Booischot (Heistop-den-Berg). De uitgewerkte analysemethode en participatiemethodieken kunnen ook in andere dorpen toegepast worden.  Meer informatie via veerkrachtigedorpen.be

Energie weegt zwaar door in de bedrijfskosten van land- en tuinbouwers. Tegelijk veroorzaakt de sector ook heel wat CO2-uitstoot. Dit project reikt de ondernemers tools aan die met beperkte middelen een maximale energiebesparing opleveren. Ruim 250 boeren en tuinders namen deel aan de energieke lenteborrels. Ze konden zich o.a. aanmelden voor gratis energie- en warmtescans en de onderwerpen voor de thema-avonden bepalen. Tijdens energiegroepen leerden boeren dan weer van elkaar door de resultaten van de uitgevoerde scans te bespreken.

Burende Boeren In 2017 lag de focus van dit project op het begeleiden en inspireren van de gemeenten en ondernemers. Dat gebeurde in de vorm van infosessies, ronde tafels en informatie- en inspiratieavonden. De goede voorbeelden uit het project werden samen met nuttige tips en tricks in inspiratiefiches voor gemeenten gegoten. Tijdens het slotevent van het project kregen de deelnemende gemeenten hun actieplan overhandigd samen met een specifieke brochure en de inspiratiefiches. Hiermee kan elke gemeente in de toekomst verder aan het kader voor land- en tuinbouw en korte keten werken.

Lekker Lokaal regio Turnhout

Beddermolen RURANT bracht i.s.m. het Innovatiecentrum stakeholders en ondernemers uit het Merodegebied samen op 3 momenten. Doel: de mogelijkheden voor het gebruik van lokale producten op de Beddermolensite verkennen. Ondergedompeld in een bad van innovatief denken, trends en brainstormen werden de deelnemers ook geprikkeld om keuzes te maken en goede ideeën om te zetten in een business model. Een mooi voorbeeld van draagvlakverbreding voor lokale producten en het oprichten van een sterk en betrokken netwerk voor de Beddermolen.

Visitor Giving de Merode/ de Koloniën van Wortel en Merksplas Visitor Giving wordt ingezet in 2 pilootgebieden in de provincie Antwerpen: het Merodegebied en Koloniën van Wortel en Merksplas. Dit project introduceert een alternatieve financiering voor gebiedsontwikkeling. Door deze methode verhoogt de betrokkenheid van ondernemers, bezoekers én de eigenaars van het gebied. Het levert bovendien extra inkomsten. In de beide gebieden kwamen de ondernemers en eigenaars samen voor een introductie van het project. Ze dachten na over hoe dit toe te passen in hun onderneming, voor welk doel ze zich willen inzetten en gaven input voor de verder plan van aanpak.

Lekkers met Streken-terras Het Lekkers met Streken-terras is een aanbod voor gemeenten dat gesmaakt wordt. In de verschillende kraampjes proeven bezoekers de producten van de lokale hoeve- en streekproducenten. Nadien kunnen ze ter plaatse genieten van hun aankopen of gezellig napraten op het terras. RURANT staat in voor de praktische organisatie en zorgt voor de producentstandhouders.

Waddisda… ophetveld? Een heel laagdrempelig project i.s.m. het Pleckske vzw om draagvlak voor land- en tuinbouw in het noorden van de provincie te verhogen. Via een bordencampagne ontdekken fietsers en wandelaars 15 verschillende teelten (bieten, aardbeien, kiwibes, granen, pompoenen,…) waar land- en tuinbouwers dagelijks voor zorgen.

Aardappelen

RURANT jaarverslag 2017  
RURANT jaarverslag 2017  
Advertisement