Page 1

302

1

10

ondernemers rechtstreeks bereikt

participatietraject opgezet

nieuwe projecten voorbereid

80

4

18

samenwerkingen met lokale overheden

streekwerkingen gefaciliteerd

5

gebiedsgerichte projecten of onderzoeken ondersteund

structurele participaties in andere organisaties

2

ondernemersnetwerken begeleid

Burende Boeren lanceringsmoment

Uitreiking Pure Kempen-cheque Kempen 2020

Proef lekker Geel

In aanwezigheid van alle partners en stakeholders trok het project ‘Burende Boeren’ zich helemaal op gang op de site van de Belgische Plantenkwekerij in Duffel. De aanwezige lokale overheden bevestigden hun engagement in het project door het charter te ondertekenen.

Op het Kempen 2020 event, georganiseerd door IOK, stonden in 2016 onze streekproducten in de kijker. Een ideale gelegenheid om Pure Kempen, het kwaliteitslabel voor streekgebonden goederen en diensten uit de Kempen, in de spotlight te zetten. Na een Pure Kempen-quiz mochten we een cadeaubon voor een receptie met streekproducten uitreiken aan burgemeester Eric Van Meensel van de gemeente Grobbendonk.

Tijdens deze inspiratieuitstap hoorden, zagen en proefden de aanwezigen hoe toerisme trekker én innovator kan zijn van een werking rond korte keten en lokale producten. Er werd bekeken hoe een samenwerking tot stand kan komen tussen lokale overheid en ondernemers/vrijwilligers en al dan niet verankerd kan worden in structuren.

1

JAN

27 JAN

1

FEB

15 FEB

1

MAA

8 18

MAA MAA

1

APR

1

MEI

1

JUN

3

JUN

1

JUL

1

AUG

18

AUG

Ondernemersnetwerk Balen

Zorg met streeksmaak - producentenbezoek

Schrijvers op Stal

In het kader van het project ‘Lokale Voedselstrategie Balen’ stond deze bijeenkomst in het teken van een kennismaking tussen de gemeente en ondernemers die actief bezig zijn met hoeve- en streekproducten. De lokale producten en kansen tot onderlinge samenwerking kwamen in de picture. In verschillende groepjes werd gebrainstormd over mogelijke acties. Het leverde een flinke oogst aan ideeën op waarmee ze tijdens de tweede sessie effectief aan de slag gingen.

Tijdens een producentenbezoek kregen de mensen van woonzorgcentrum Lindelo meer kennis en achtergrond over de productie van lokaal lekkers. Het bezoek legde de basis voor de ontwikkeling van specifieke menu’s die via smaaktesten werden geëvalueerd.

Op 18 augustus waren we te gast op het melkveebedrijf van de familie Moonen in Ravels. De stal zat afgeladen vol om te luisteren naar Chris De Stoop, auteur van het boek ‘Dit is mijn hof’ en naar journalist Patrick Van Gompel. Landbouw en literatuur kwamen samen op een niet alledaagse locatie en bleek een schot in de roos!

Lekkers met Streken-terras Willebroek

Zorg met streeksmaak belevingsacties

Dit keer stond het Lekkers met Streken-terras opgesteld in Willebroek. Het terras bood lokale producenten voor de eerste keer de gelegenheid om duidelijk in beeld te komen met streekproducten bij de bezoekers van de jaarmarkt.

Samen met de diëtiste en de animatieploeg van het woonzorgcentrum Lindelo in Lille werden belevingsactiviteiten opgezet zoals ‘De week van de Peer’ en ‘Kerst met lokale producten’ die bijdragen aan extra beleving tijdens de maaltijden. Hierdoor gingen de ouderen meer voedingsmiddelen opnemen wat hun fysieke gezondheid ten goede komt.

1

SEP

1 14 24 30 1 OKT OKT OKT

OKT

NOV

Workshop lokale producten en Innovatie Samen met de dienst landbouw-en plattelandsbeleid van de provincie organiseerde RURANT een workshop gericht op lokale producenten, verwerkers en/of horecauitbaters. De ambitie: opportuniteiten bekijken binnen het subsidiebeleid en op zoek gaan naar creatieve en innovatieve ideeën m.b.t. streekproducten.

1

2 5 10 25 1

DEC DEC DEC DEC

DEC

JAN

Platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen

JAARVERSLAG 2016

Goedkeuring LEADER-projecten De Plaatselijke Groepen van LEADER (Kempen Oost, Kempen Zuid en MarkAnte Kempen+) debatteerden over en gaven goedkeuring aan 21 plattelandsprojecten in hun gebied. Deze projecten zijn van onderuit gegroeid en geven op het terrein vorm aan het provinciaal plattelandsbeleid. In totaal is dit goed voor een subsidiebedrag van 793.000 verspreid over projecten in 5 plattelandsthema’s.

RURANT VZW - Hooibeeksedijk 1 - B-2440 GEEL - T 014 85 27 07 - info@rurant.be - www.rurant.be


PROJECTEN 2016 Hoogstraten

Burende Boeren

Zorg met Streeksmaak

De Beleverij

WADDISDA?

Met het project Burende Boeren (Omgevingskwaliteit) geven RURANT, IGEMO, Innovatiesteunpunt en negen gemeenten nieuwe impulsen aan landen tuinbouw in het arrondissement Mechelen.

Tussen de zorg- en landbouwsector zijn er nog niet zo veel contacten. Dit pilootproject start letterlijk bij de boer op het veld en eindigt op het bord van de zorgvrager in het woonzorgcentrum Lindelo in Lille. Wederzijdse bezoeken bij producenten en in het woonzorgcentrum leggen de basis voor het ontwikkelen van menu’s die via smaaktesten worden geëvalueerd.

‘De Beleverij’ wil het beleefaanbod op boerderijen uitbouwen, de zelfredzaamheid van het boerenbedrijfsleven versterken en het draagvlak voor landbouw in het algemeen vergroten. Dit project is een partnerschap van RURANT, Innovatiesteunpunt en Boerenbond. Het project wil een katalysator zijn om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en hindernissen weg te werken. Vanuit onderzoek blijkt een groeiende vraag naar het beleven van het platteland. Boeren zijn zelf ook vragende partij om te verbreden. Dit gebeurt echter nog zeer minimaal terwijl er veel opportuniteiten zijn.

Dit project staat in het teken van verkeersveiligheid en draagvlak voor landbouwareaal op de weg. De ambitie is om een breed publiek in de Noorderkempen te informeren over het gebruik van landbouwwerktuigen via laagdrempelige communicatiedragers zoals bv. een sensibiliseringscampagne op bussen van De Lijn. Verhoogde kennis leidt tot een verhoogd draagvlak en minder negatieve reacties.

Essen

Ravels

11 lokale besturen uit het zuidoosten van Wuustwezel onze provincie engageren zich in een publiekKalmthout privaat partnerschap dat inzet op streekgerichte plattelandsontwikkeling.

Tot uw dienst Het uitzicht van de dorpen en kleinere steden op het platteland verandert aan een hoog tempo: de bevolking wordt snel grijzer maar ook gekleurder, er wordt meer in de hoogte gebouwd, handelaars hebben het moeilijk, lokale besturen moeten de vinger op de knip houden. We zien dat in heel WestEuropa gebeuren en de provincie Antwerpen vormt daar geen uitzondering op. Ook voor een plattelandsorganisatie als RURANT houdt die transitie uitdagingen én kansen in. Het bewijs daarvan ligt in het maatwerk dat RURANT de voorbije maanden leverde voor een aantal lokale besturen. Een regionaal project als “Burende boeren” in het arrondissement Mechelen haalt de schotten weg tussen agrarische ondernemers, hun buren (burgers en bedrijven), en de ambtenaren in het gemeentehuis. Soortgelijke expertise werd eerder al opgebouwd bij participatietrajecten rond open ruimte in Mol of dorpskernvernieuwing in Meerle en de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie in Balen.

In zo’n dienstverlenende rol komt de maatschappelijke meerwaarde van deze organisatie het beste tot haar recht. Opmerkelijk is bovendien dat RURANT niet alleen kennis en ervaring opdoet, maar die ook met anderen deelt in de vorm van stappenplannen, inspiratiegidsen en vormingsmomenten. De vzw kan ondertussen een fraaie catalogus voorleggen aan lokale besturen, wat haar op het terrein tot een sterke partner maakt om mee vorm te geven aan het beleid. Het bovenlokale werkveld laat RURANT toe om veel dingen vanuit een helikoptervisie te bekijken: behoeftes en opportuniteiten tot samenwerking te detecteren en zaken op een grotere, efficiëntere schaal in beweging te zetten. De nauwe band met de provincie Antwerpen en de diverse partnerorganisaties zijn daarbij zeker een pluspunt. Daardoor hoeft ook geen enkel thema geschuwd te worden. De manier waarop bijvoorbeeld, begeleid door RURANT, steeds meer aan welzijn gerelateerde projecten hun intrede doen in het plattelandsbeleid tonen aan dat de kruisbestuiving werkt. Op dezelfde manier kunnen ook andere maatschappelijke noden worden opgepikt, vertrekkende vanuit de unieke mission statement van deze organisatie : het behouden en versterken van een dynamisch buitengebied in de provincie Antwerpen.

In de Stabroek lokale ontwikkelingsstrategie van LEADER Kapellen Kempen Zuid zijn tot en met 2020 middelen voorzien voor projecten rond agrobiodiversiteit, streekidentiteit en plattelandsarmoede. Goedgekeurde projecten: 6 Toegewezen subsidies: € 258.054

Brecht

BaarleHertog

In de Noorderkempen slaan 13 gemeenten, de provincie en het middenveld de handen in elkaar om de opgebouwde ervaring uit de vorige periode te verzilverenMerksplas in nieuwe Rijkevorsel creatieve kruisbestuivingen. LEADER MarkAante Kempen+ zet deze programmaperiode volledig in op projecten rond open ruimte, landbouwen natuureducatie en plattelandsarmoede. Beerse

Plattelandsontwikkeling van onderuit is ook in het oostelijk deel van de Kempen geen dode letter. 7 gemeenten en stakeholders in de regio tonen de ambitie om samen te werken en gaan op zoek naar integrale projecten die kaderen binnen landbouw- en natuureducatie, Arendonk streekidentiteit en plattelandsarmoede. Goedgekeurde projecten: 7 Toegewezen subsidies: € 333.352

Oud-Turnhout

Malle

Goedgekeurde projecten: 8 Toegewezen subsidies: € 201.000

Retie

Zoersel

Lille

Dessel

Kasterlee

Vorselaar Zandhoven

Mol

Grobbendonk

Geel Balen

Olen

Herenthout Meerhout

Laakdal

Peter Bellens Gedeputeerde voor Plattelandsbeleid - Provincie Antwerpen Voorzitter vzw RURANT Herselt

Zo biedt een traject elke gemeente tools aan om beschikbare gegevens over landbouw en korte keten zelf te beheren en in te zetten voor het beleid. ‘Multifunctionele landbouw on tour’ zorgde voor de nodige inspiratie voor ondernemers met plannen richting diversificatie. ‘Proef lekker Geel’ bood inspiratie voor gemeenten die lokale producten in de kijker willen stellen.

Visitor Giving Samen met vzw Kempens Landschap en Toerisme Provincie Antwerpen vzw heeft RURANT een project uitgewerkt (Platteland Plus) waardoor Visitor Ging ingezet kan worden in 2 pilootgebieden in de provincie Antwerpen: Kolonie 5-7 (Wortel en Merksplas) en de Merode. Het project zet in op alternatieve financiering voor gebiedsontwikkeling, waarbij een rechtstreeks beroep wordt gedaan op de “gebruikers” van een gebied (bezoekers, ondernemers, organisatoren van allerhande activiteiten, inwoners, recreanten, ….). Dit levert extra inkomsten op én het verhoogt in aanzienlijke mate het draagvlak en de betrokkenheid.

Zorg met streeksmaak!

jke kerst Smakeli n de boer ers va met lekk

Lokale Voedselstrategie Balen RURANT hielp de gemeente Balen bij het uitwerken van een lokale voedselstrategie, vertrekkend vanuit het kader dat toerisme biedt en dat meteen ook kansen biedt voor het stimuleren van lokale economie. Er werd een inventaris opgemaakt van lokale producten en producenten en er werd van start gegaan met een ondernemersnetwerk. Een voedselstrategie is een proces waarbij wordt nagedacht over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en wat er kan gedaan worden om die verandering te realiseren. Het zet voedselproductie en –consumptie op de agenda, bouwt verder op bestaande initiatieven en zoekt meerwaarde door verschillende groepen bij elkaar te brengen.

Schrijvers op Stal In de regio LEADER Kempen Oost nodigden we op 7 zomeravonden in augustus telkens een schrijver en een bekende landgenoot uit voor een ontspannen gesprek over landbouw en platteland. De gesprekken vonden plaats op het erf van 7 actieve landbouwbedrijven van diverse pluimage, van het klassieke gemengde bedrijf tot een heuse zorgboerderij. Uiteraard kwamen ook de gastvrouw en -heer aan het woord en was er ruime gelegenheid om na te praten bij een fris streekbiertje.

T 014 85 27 07 RURANT VZW Hooibeeksedijk 1 info@rurant.be www.rurant.be B-2440 GEEL

RURANT - jaarverslag 2016  
RURANT - jaarverslag 2016  
Advertisement