Page 1

Profiel ICT

ICT-leverancier Sogeti neemt verantwoordelijkheid

Duurzaam ondernemen begint bij de medewerker Gepassioneerd ICT-vakmanschap. Dat is wat Sogeti Nederland BV wil bijdragen aan het resultaat van klanten. Het bedrijf wil dat op een maatschappelijk verantwoorde wijze doen. Sogeti koos hierin bewust voor een bottomup-strategie. “Duurzaamheid moet je niet

kennisuitwisselingstraject voor gehandicaptenzorg tussen Nederland en Roemenië zijn hier voorbeelden van.”

plementeren in de organisatie. De vraag was alleen: hoe? René Speelman, op dat moment in een andere functie werkzaam bin-

Alle mooie voorbeelden ten spijt, in essentie gaat het een bedrijf toch voornamelijk om het eigen economische resultaat, zou je zeggen. Speelman is het hier gedeeltelijk mee eens. “Natuurlijk zijn we geen ideeële organisatie als het Wereldnatuurfonds. Maar we zoeken wel degelijk naar de duurzaamste manier van werken. Duurzaamheid is namelijk ook het voorkomen van verspilling, niemand kan daar tegen zijn. Dus snijdt het mes aan twee kanten: we verduurzamen en we werken aan het bedrijfsresultaat.” Tevens benadrukt Speelman: “We zijn verantwoordelijk voor 3200 medewerkers, dus winstgevendheid en continuïteit staan bovenaan. Het zou vreemd zijn als dat niet het geval was.” Speelman onderkent dat het soms lastig is om een balans te vinden tussen de drie P’s in het MVO-denken. “Naar evenwicht blijft het zoeken. Als je puur zou kijken naar hoe je de wereld kunt verbeteren, dan zou je je hele winst moeten

nen het bedrijf, mocht die vraag op zich gaan nemen. “We wilden onze

weggeven. Wij gaan voor de weg der geleidelijkheid, we hebben niet de

organisatie koppelen aan een goed doel”, zegt Speelman, Group CSR

ambitie om direct de duurzaamste te zijn. Alles gaat in kleine stapjes.”

opleggen. Het moet gedragen worden door je medewerkers.” Eens in de twee jaar bezint Sogeti zich op haar strategie. Tijdens de laatste vergadering maakten de stakeholders hun wensen kenbaar: meer nadruk op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat was de eerste stap op weg naar een bewustwording. Het management van Sogeti legde zijn oor te luister bij klanten, medewerkers, maar ook bij researchpartijen – partners als IBM en Microsoft die in het proces van MVO al redelijk ver waren. Uiteindelijk werd besloten om MVO te im-

Director bij Sogeti. “Dat moest iets zijn met onze corebusiness; we zijn goed in IT, dus dat werd ons uitgangspunt.” Het management sprak tevens uit dat de nieuwe strategie niet vanuit de directie, maar vanuit de medewerkers ingevoerd moest worden. “We hebben een oproep gedaan op intranet aan alle 3200 collega’s om suggesties voor goede doelen te leveren. Uiteindelijk kwam daar Stichting Doe een Wens uit.” Een constructie werd bedacht. Doe een Wens koopt IT-diensten in tegen kostprijs en Sogeti sluist een bepaald bedrag door naar de stichting.

YouTube Ook uit een ander potje kwam een bedrag vrij. 25.000 euro per kwartaal om te investeren in een goed doel. “We stimuleren de

Sogeti gaat voor hechte en langdurige relaties met klanten en zet ICT dusdanig in dat het bijdraagt aan de strategische doelstellingen van een klant. Ook op het gebied van duurzaamheid. “Bij het ontwikkeling van ICT-architectuur kun je als bedrijf vanaf het begin af aan rekening houden met duurzaamheidsprincipes. Zo willen we op de hightech-afdeling het gebruikt van de standby-functie voor apparaten naar beneden brengen, maar denk ook aan de giftige loodverbindingen in printplaten. We hebben uitgezocht hoe we die ontschadelijk kunnen maken.” Het ICT-bedrijf vindt het van belang om niet zomaar maatschappelijk te ondernemen. Ze voegt hieraan toe: we willen maatschappelijk actief ondernemen. Volgens Speelman staat het doen voorop. In de organisatie worden medewerkers verantwoordelijk gesteld voor de voorstellen die ze doen.

medewerkers om actief om te gaan met het budget”, zegt Speelman. “Zo kunnen ze initiatieven via filmpjes op een Youtube-

Alle zaken omtrent duurzaam ondernemen heeft Sogeti opgesteld in een

achtig kanaal bekend maken, waarna collega’s kunnen stemmen

milieuprogramma. Die is door de overheid ingevoerd om vervuilende

op een bepaald idee. Alpe d’Huzes, Samenloop voor Hoop en een

producten in kaart te brengen. Sogeti verbruikt veel papier, maar ook

32. Office & Facilities

Augustus 2010


dat-ie hier aanwezig is’, wordt dan gezegd. Maar dat is best jammer, want thuiswerken scheelt vervoer en is dus duurzamer.” Speelman kan niet genoeg beklemtonen hoe belangrijk het is om als bedrijf het juiste signaal af te geven aan je medewerkers. Daarom zijn bijvoorbeeld ook de kerstpakketten van Sogeti volledig fairtrade. En de kerstkaart is altijd gekoppeld aan een goed doel. Volgens Speelman zit duurzaamheid in de kleine dingen. Volgend jaar is het bedrijf CO2-neutraal, omdat ze compenseert. “Hierbij krijgen we hulp van de Climate Neutral Group”, legt Speelman uit. “We kopen Goldcredits in waarmee we investeren in een windenergiepark in Taiwan.” Dat duurzaamheidsmaatregelen als vanzelf gaan, is de grootste ambitie van René Speelman. “Vergelijk het met de glascontainer”, zegt hij. “Dat is normaal geworden, iedereen scheidt zijn glas. Wat dat betreft liggen er voldoende kansen in de groene IT. Zodra dat doel is bereikt, ga ik met plezier weer een andere functie uitoefenen.”

Voorbeelden van getroffen milieumaatregelen door Sogeti: 75 procent van de lease-auto’s valt in de categorieën met een A, B of C energielabel; 39 procent van de Sogeti-medewerkers maakt gebruik van de in 2007 ingevoerd NS-businesskaart; alle monitoren zijn vervangen door LCD-schermen; bij inkoop van kantoorartikelen en meubilair wordt getoetst of producten recyclebaar zijn; alle printers staan standaard op tweezijdig afdrukken afgesteld; Het aantal fysieke servers is beperkt door virtualisatie. Dit heeft een gunstig effect op het totale energiegebruik.

wat betreft vervoer van medewerkers wordt er nogal wat uitgestoten. Omdat Sogeti met haar werkzaamheden niet valt onder de branches (zoals productie) waarvan de overheid heeft bepaald dat ze moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria, heeft het bedrijf geen verplichting. “Natuurlijk willen we er wel voor zorgen dat het aantal gereden kilometers drastisch daalt”, zegt Speelman. “Maar dat zal niet vanzelf gaan. Het is binnen de organisatie één van mijn taken om nieuwe initiatieven te ontplooien die aanzetten tot minder vervuiling. Dat geldt dus ook voor vervoer. Bewuster reizen wil ik stimuleren, op termijn wil ik gaan nadenken over elektrische auto’s en hybride auto’s. Maar ook de NS Businesscard wordt binnen Sogeti aangeprezen.”

Gold Credits Kantoormeubilair, facility management, maar ook bedrijven die hier

Stichting Doe een Wens: het goede doel dat door Sogeti wordt ondersteund.

zijdelings bij betrokken zijn, zoals Sogeti, kunnen er niet omheen: het nieuwe werken. Ook Sogeti houdt zich hier nadrukkelijk mee bezig en heeft zelfs een strategisch programma opgesteld voor dit fenomeen. Speelman ziet een opvallende tendens: “Bij veel van onze klanten – banken, verzekeraars, bijvoorbeeld – is het heel gebruikelijk dat medewerkers thuis of op een andere plek dan op kantoor werken. Maar het gekke is dat firma’s die een ICT-bedrijf inschakelen heel graag hebben

Sogeti Nederland B.V. is het resultaat van een fusie van drie bedrijven in 2002: IQUIP Informatica B.V. (IQUIP), Gimbrère en Dohmen (G&D) en Twinac Software B.V. (Twinsoft). Twee jaar later kwam op concernniveau de fusie tussen Sogeti en Transiciel tot stand. Dit betekende voor Sogeti Nederland dat de UCC Groep en Flow onderdeel gingen uitmaken van de organisatie.

dat de medewerkers fysiek aanwezig zijn. ‘Als ik iemand inhuur, dan wil ik

Augustus 2010

Office & Facilities 33.

Office groen kantoor  
Office groen kantoor  
Advertisement