Page 1

04.02.2011 – 14.39 uur rinus braak

10 OPINIE

Gelukkig zijn er vele individuele professionals die goed met de nieuwste uitdagingen omgaan. Zelf goed nadenken moet je, los van welke norm dan ook, altijd blijven doen. Maar een actueel te toetsen normenkader zou mijn inziens welkom zijn... Wie pakt de handschoen op? Security en best practice is niet zo’n goed idee

25.02.11

wereldwijde voorraad ipv4-adressen is op

Het moment dat al lange tijd werd voorspeld, is aangebroken: de wereldwijde voorraad IPv4adressen is op. APNIC, de organisatie verantwoordelijk voor ip-adressen in Asia Pacific, heeft de laatste twee vrij bruikbare adresblokken toegewezen gekregen, meldt Computable-expert Sander Steffann. reactie 03.02.2011 – 08.55 UUR

rv

Misschien ben ik er iets te nuchter over Sander, maar wat ik ervan begrepen heb (hou me ten goede) is dat IP-RANGES worden uitgedeeld aan bedrijven en instellingen door een centrale instantie per regio / land/ regio /sub-iprange van de grote vijver ip-adressen wereldwijd. Daar er ook bedrijven en instellingen naar de knoppen zijn gegaan afgelopen ‘krediet-crisis’... is het dan niet handig voor RIPE NCC om deze uitgedeelde IP-adress-ranges weer terug te claimen, en te hergebruiken, alvorens uitgebreid paniek te lopen zaaien dat nu ‘bla bla bla echt alle IPv4 addressen echt op zijn’. Ik neem pas aan dat dit klopt, wanneer ik zelf achter de console van de ip-uitdeelmachine heb gekeken en het met eigen ogen geconstateerd heb ;-) Anders is dit een leuk ‘FUD’-verhaal, om iedereen - via angstzaaing - te pushen richting IPv6, zodat iedereen nog beter online getraceerd kan worden (door overheden, marketing-privacy-prooidieren en andere instanties) reactie 03.02.2011 – 09.44 UUR

martijn minnen

RV, even los van de discussie of het haalbaar is, zou er zelfs als alle niet gebruikte reeksen weer opnieuw uitgedeeld kunnen worden dit slechts uitstel van het probleem zijn. Waarvan ik verwacht dat er nog geen jaar mee gerekt kan worden. IPv6 is zoals Sander aangeeft de algemeen geaccepteerde oplossing om in de toekomst het internet verder te kunnen laten groeien. Alle andere oplossingen moeten gezien worden als lapmiddelen/trucjes en transitiemethodes. Volgens mij willen we straks niet met honderd man één IPv4 adres delen, met alle nadelen van dien. Overheden stimuleren IPv6 met name omdat ze het adresprobleem van IPv4 onderkennen en dit niet alleen de groei van internet, maar dus ook de groei van de economie kan remmen. Het gebruik van IPv6 heeft weinig te maken met een verminderde privacy of andere zaken. Als dit het doel zou zijn, zijn er genoeg andere manieren dan de introductie van een nieuw adres schema. Wel herstelt IPv6 weer de end-to-end connectiviteit wat zal leiden tot nieuwe mogelijkheden die nu met IPv4 (in combinatie met NAT) problemen oplevert.

10-11 OPINIE.indd 10

Servicemanagement moetvooruitkijken Markt vraagt meer diensten bij minder management Servicemanagement is een prachtig vakgebied, dat momenteel midden in een ware ‘paradigm shift’ zit. Opereren op het grensvlak tussen business en informatie technologie wordt steeds uitdagender met het groeiend belang van it voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

beheer

Dave van Herpen Meer en meer it-ontwikkelingen leiden direct tot productinnovaties, nieuwe bedrijfsmodellen en zelfs complete herstructureringen aan businesszijde. We zien een sterk vernieuwd interactiemodel ontstaan tussen business en it, waarbij ontwikkelingen als social media, cloud computing en Het Nieuwe Werken de toon zetten. Het vakgebied servicemanagement kan hierin niet meer terugvallen op de aloude middelen, competenties en frameworks. The times they are achanging... Social media hebben een immense impact op omgangsvormen, communicatie en machtsverhoudingen. Kijk alleen maar eens naar de invloed van social networks op de recente ontwikkelingen in Tunesië en Egypte. De it-volwassenheid van de gemiddelde gebruiker gaat met enorme sprongen vooruit, terwijl ontevreden klanten zich eenvoudig en snel mobiliseren. Daar-

naast eist de mobiele it-gebruiker, in het kader van Het Nieuwe Werken, een steeds flexibeler it-apparaat om te voorzien in haar locatie- en deviceonafhankelijkheid. Dit legt zichtbaar meer druk op de kwaliteit van de it-dienstverlening. Hoewel cloud computing nog in de kinderschoenen staat en verhoudingsgewijs nog slechts een gering deel van de it-budgetten consumeert, is haar belofte er niet minder om. Of het nu gaat om Software, Platform of Infrastructuur as a Service, het gestandaardiseerd aanbieden van it-dienstverlening via abonnementstructuren vraagt om een nieuwe invulling van it- en zeker ook servicemanagementactiviteiten. Zo verschuift hiermee de aandacht van change- naar verwachtingsmanagement, van applicatiemaatwerk naar interfacelogica en van applicatiebeheer naar functioneel beheer. Als servicemanagement in deze veranderende wereld in de kramp schiet en terugvalt op de traditionele middelen, zoals ISO-normeringen, COBIT-controls en ITIL-

frameworks, of het intensiveren van processturing en managers, zal het haar toegevoegde waarde snel zien verliezen. Waar het vakgebied zich vooral op moet richten, is het ontwikkelen en stimuleren van competenties als verbinden en ondernemerschap. De ware kracht van servicemanagement zit vooral in het flexibel combineren van diverse componenten tot een logisch en betrouwbaar geheel, zodat dit waarde toevoegt aan de doelstelling van de afnemer van de it-dienst. Dus flexibiliteit en ondernemerschap zijn belangrijk, maar klantwaarde evenzo. Waar traditioneel de servicemanager vooral op het it-technische terrein opereerde (applicaties, infrastructuur), zullen bewegingen als cloud en social computing steeds meer vragen om toegevoegde waarde van servicemanagement in het Informatievoorziening (IV)-domein. De focus zal steeds meer verschuiven naar ‘end-toend’ dienstverlening en effectiviteit, waar op basis van business-kpi’s gemeten wordt. Deze worden be-

Dave van Herpen Dave van Herpen is management consultant bij Sogeti Nederland en voornamelijk actief op het gebied van applicatie- en servicemanagement.

noemd en bestuurd vanuit business proces en informatiemanagement. Dit heeft zijn weerslag op traditionele processen en methodieken. Zo ook op configuration management. Er zal steeds meer behoefte zijn aan het vastleggen en vooral ook verbinden van informatie over het gehele it-domein. Het is dus gerechtvaardigd meer te gaan spreken over it information management, in plaats van configuration management. Dit dekt de lading gewoonweg niet meer en kan daarnaast onvoldoende antwoorden bieden op vraagstukken met betrekking tot (out) sourcing, clouds en (big) data. Het grenst aan een Pavlov-reactie als servicemanagement, bij het vinden van antwoorden op nieuwe vraagstukken, snel teruggrijpt op het intensiveren van processturing

Wat niet weet, deert wel infrastructuur Ewout Dekkinga

Wie kennis heeft over misstanden bij zijn (voormalige) werkgever kan daar op meerdere manieren zijn voordeel mee doen. Zo kan de uitgeloofde beloning van de Business Software Alliance (BSA) opgestreken worden als er kennis is van illegale software. Illegale software is natuurlijk niet toegestaan. Maar de verschillende gebruikersvoorwaarden maken licentiebeheer ook niet eenvou-

dig. Opmerkelijk is dat de meeste naheffingen niet direct om illegaal verkregen software gaan, maar vooral betrekking hebben op overmatig of onjuist gebruik. Sommige leveranciers maken het dan ook erg makkelijk om een kopie in te zetten. Anderzijds maken de verschillende gebruikersvoorwaarden en versies licentiebeheer weer complex. Goed licentiebeheer is de som is van weten wat je hebt en wat je daarmee mag. Elektronisch vastleggen van gebruiksrechten per product maakt het mogelijk om deze te vergelijken met actuele configu-

ratie data. Maar wie zich alleen op software asset management richt vergeet dat stichting BREIN (nog) geen beloningen geeft maar dat de boetes er niet minder om kunnen zijn. Naast onrechtmatig gebruik van software kunnen auteursrechten ook geschonden worden met audio-, video- of andere bestanden die opgeslagen liggen binnen de organisatie. Management mogelijkheden in de vorm van WMI en SNMP maken inventarisatie van software tegenwoordig eenvoudig. Maar een volledige inventarisatie zal ook van die opslag moeten omvatten.

In plaats van een specifieke oplossing is het dan ook beter om te zorgen voor goed configuratie management zodat niet alleen het licentiebeheer verbeterd wordt. Helaas kent configuratie management, mede door de vele hulpmiddelen een aantal problemen: gebrek aan kennis,kennis is niet toegankelijk, kennis wordt genegeerd, kennis bereikt niet de juiste persoon. Wie dus de informatie uit de verschillende management systemen weet te consolideren in een relationele database kan met bi op een andere manier naar de configuratie data kijken.

22-02-2011 10:54:52

Cpo 1104 010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you