Page 1

21.07.2009 – 16.17 uur henri koppen

10 OPINIE

Ik vind dat Willem goed onderbouwd waarom hij zijn eerste reactie geschreven heeft en daar ook achter blijft staan, zonder zijn integriteit te verliezen. Het gaat erom of zijn artikel zelf relevant is en ik vind zijn gedachtegang leuk om te volgen en niet geschreven om per se reclame te maken. Stel dat Google ook de desktop verovert...

02.10.09

roc’s starten ictklas voor autisten De Rotterdamse ROC’s Albeda College en Zadkine zijn het schooljaar 2009/2010 gestart met een klas voor autistische ict-leerlingen. De klas bestaat uit twaalf leerlingen. reactie 02.07.2009 – 16.38 UUR

a

‘ ‘

Nou heb je al van die managers die denken dat alle computerprogrammeurs nerds en autisten zijn, en als die deze kop boven het artikel zien, nou, dan weet ik het al weer.... :-P

Professional, komvanjeeilandaf Ict’er moet bruggenbouwer zijn

reactie 02.07.2009 – 17.02 UUR

ytrog

Het punt is dat autisten (die vaak op ict afkomen) tegenwoordig al snel door scholen als ongewenst beschouwd worden. Scholen (maar ook bedrijven) verwachten kennelijk een soort ideaalbeeld van goede ict’ers die ook goed kunnen communiceren. Nu zullen ze er best zijn, maar je ziet vaak dat scholen de onrealistische doelstelling hebben minder nerds op een ict-opleiding te willen. reactie 02.07.2009 – 19.57 UUR

ronald vermeij

De hersengehaktmolen genaamd ‘standaard - default - mammoetwet linkerhersenhelft onderwijs’ gaat zich na decenia leer-ellende eens richten op hun klanten! Eindelijk beginnen er steeds meer initiatieven te komen waaruit blijkt dat de onderwijsmethode op de leerling aangepast gaat worden in plaats van andersom. De hedendaagse leerling hoeft zich niet meer aan te passen aan de voor haar, hem totaal ongeschikte en verouderde kennisoverdrachts en motivatie methoden. Bravo... we willen meer van dit soort initiatieven. Onderwijs op maat voor de individuele leerling in plaats van de staatsrichtlijnen. reactie 02.07.2009 – 22.22 UUR

joep doedel

Prima.. Heb al meerdere reacties op andere artikelen gelezen, waar de zelf-gecenteerdheid van veel mensen uit blijkt...zo van: ik ben de norm. Het moet eens afgelopen zijn met die nerds en we moeten klantvriendelijke mensen hebben. De nerds daarentegen...hebben het niet op de snelle jongens. Ik zeg: Jongens, zouden we het samen kunnen doen. De sterke eigenschappen kunnen combineren en in een mix van kwaliteiten tot een heerlijk gerecht komen. Dat heeft wat inlevingsvermogen nodig, in de andere levensvormen... maar dat leidt tot een prima resultaat ! Prima initiatief dus.

10-11 OPINIE.indd 10

Daar waar we jaren geleden van mening waren dat het ict-landschap begon te lijken op een bord spaghetti, moeten we nu onze ict-specialisten tot de orde roepen. Professional kom van je eiland af en ga bruggen bouwen naar andere eilandjes.

beheer

Esther Treurniet Wat hebben we van elkaar nodig om het ict-landschap zo beheersbaar en onderhoudsvriendelijk mogelijk te maken, zodat de ‘klanten’ van ict zo goed mogelijk bediend kunnen worden en dat ze het gevoel hebben ‘begrepen’ te worden. Heb je je weleens gerealiseerd wat er voor nodig is om een factuur van de energie leverancier aan jou beschikbaar te stellen? Dat je daar, om te beginnen een computer voor nodig hebt, een internet verbinding en daarvoor weer een modem en om dat modem te installeren moest een monteur langskomen. Wat je niet ziet is het ict-landschap wat door je energie leverancier is opgezet om een correcte factuur beschikbaar te maken. Dat landschap bestaat uit meerdere onderdelen. De infrastructuur waarop de systemen draaien, het besturingssysteem, een ERP-applicatie om de facturen juist

te kunnen berekenen. Maar ook oplossingen om het efficiënter en goedkoper te maken. Met andere woorden, anno 2009 is ict volledig verweven in ons dagelijks leven. Volgens mij is er helemaal niets meer, waar geen ict voor wordt ingezet. En dagelijks zijn er duizenden ict’ers aan de slag om dit soepel te laten verlopen. In de wereld van ict hebben we het over beheer, besturingssystemen, business intelligence (bi), crm, ecm, development, erp, infrastructuur, internet, netwerken, outsourcing, SaaS, security, soa, storage, virtualisatie, et cetera. En dan ben ik vast wel een paar hippe termen vergeten. En zo hebben we ook allemaal ons eigen specialisme, of beter gezegd ‘eilandje’. Want over de muren van onze vakgenoten kijken, doen we zelden of nooit. Want je kunt nou eenmaal geen verstand hebben van alle genoemde onderdelen en ook nog de laatste trends bijhouden. Daarom is ict zo ongelofelijk complex en wordt er steeds meer ver-

wacht van een professional. Maar is dat wel zo realistisch? Als ik kijk naar mijn eigen vakmanschap, namelijk SAP HCM Consultant, dan wordt van mij verwacht dat ik kennis heb van SAP HCM, kennis van testen, kennis van change management, kennis van implementatie en beheer en dat ik gebruikerstraining kan geven. Een en ander in ‘Jip en Janneke’-taal kan uitleggen. Vervolgens staat mijn klant ook niet stil en zal ik mij verder moeten ontwikkelen in SAP Portal, ESS en MSS en bijvoorkeur aangevuld met een behoorlijke dosis pro-

specialist

Ict is ongelofelijk complex en er wordt steeds meer verwacht van een professional

ceskennis. Maar dat is mijn perceptie van hoe ik naar ict-vakmanschap kijk. Een infrastructuur specialist zal veel meer kijken naar operating systemen, netwerken, storage en databases. Waarbij onderscheid gemaakt kan worden in realisatie en exploitatie. Eenmaal in exploitatie komen zaken als documentatie, capaciteitsmanagement, monitoring, sla’s en kennis aan de orde. Maar waar is de verbinding tussen de bovengenoemde ict’ers? De SAP HCM consultant verwacht dat het werkt en de infrastructuur-specialist kan dit leveren. En de infrastructuur-specialist zal zich op zijn beurt zorgen maken over hoeveel transacties, gebruikers, groei en performance op de systemen werkzaam zijn. Dit houdt in dat er duidelijkheid moet zijn wat je van elkaar mag verwachten en wat elkaars verantwoordelijkheden zijn. Het blijft echter lastig om als infrastructuur-specialist je in te leven in een SAP HCM consultant en andersom. En dat hoeft ook niet.

Hardware-virtualisatie: geluk bij ongeluk? virtualisatie

Bert Bouwhuis

Hoe zou de wereld eruit zien zonder hardware-virtualisatie? Dus zonder producten als VMware ESX, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer en Oracle VM. De gemiddelde computergebruiker zal denken: ‘so what?’ Hij of zij produceert immers nog precies dezelfde software als toen virtualisatie nog nauwelijks werd gebruikt. En daar zit ‘m nou net de kneep. Zonder hardware-virtualisatie waren we al lang gedwongen

geweest om applicaties parallel te ontwerpen. Immers, al vanaf 2003 neemt de snelheid van processorchips niet meer toe volgens de wet van Moore. Die wet zelf is nog wel steeds geldig: elke twee jaar een verdubbeling van het aantal transistors op een chip. Dit komt echter niet meer ten goede aan de kloksnelheid. Die plaats is ingenomen door multicore-technologie. Dus elke twee jaar een verdubbeling van het aantal cores op een chip. De norm van vandaag is ongeveer vier. Dat wil zeggen, een processorchip gedraagt zich als vier

zelfstandige processors. In 2011 zal de norm dus zo’n 8 zijn, in 2013 al 16, enzovoort. Als je bedenkt dat de gemiddelde server zelf ook al meerdere processorchips bevat, dan blijkt dat hardware-virtualisatie eigenlijk een geluk bij een ongeluk is. Het ‘ongeluk’ is dat Moore niet meer geldt voor de snelheid van een chip. Het ‘geluk’ is dat we de structuur van onze software nog steeds niet hebben hoeven aanpassen aan parallelle verwerking binnen chips. De hypervisor van de hardware-virtualisatie zorgt er immers wel voor dat zo’n chip zich gedraagt als meer-

dere zelfstandige servers. En meerdere servers kunnen we in het datacenter van vandaag goed gebruiken. Maar ook dat is een eindig pad. Uiteindelijk ontkomen we er niet aan om applicaties zelf parallel te structureren. Sommige programmeertalen maken dat al mogelijk. Ook overkoepelende concepten als Google’s MapReduce kunnen hier en daar uitkomst bieden. Echter, waar tot nu toe de hardware voor spectaculaire vorderingen zorgde zal dat stokje toch binnenkort overgenomen moeten worden door de software.

29-09-2009 12:12:51

Computable professional kom van je eiland af1