Page 1

4ACTUEEL

Van elke duizend werkplekken voor ambtenaren in Europa blijken nog geen zeven op Linux te draaien. ‘Een open source desktop is bij Europa’s overheden haast onvindbaar’, schrijft journalist Gijs Hillenius in het Open Source Jaarboek 2009-2010.

02.07.10

jdXikg_fe\

?\Y a\ \\e jdXikg_fe\ mffi qXb\c`ab ^\Yil`b6

*+

((#,

+*#(

((#*

AX E\\# dXXi `b Y\e mXe gcXe \i Y`ee\e \\e _Xc] aXXi \\e XXe k\ jZ_X]]\e% E\\# dXXi `b Y\e mXe gcXe \i Y`ee\e \\e aXXi \\e XXe k\ jZ_X]]\e E\\# \e `b Y\e ffb e`\k mXe gcXe \i Y`ee\e \\e aXXi \\e XXe k\ jZ_X]]\e%

0,7 %

7 promille van ambtenaren werkt op linux

‘Sector moet geen gouden bergen beloven’ Sogeti-baas over toekomst ict

9ife1 Fe[\iqf\b ;\ Mfj  AXej\e )'('

mobility

65 procent van MKB wil smartphone In het midden- en kleinbedrijf (mkb) maakt de smartphone een opmars. Van de ondernemers heeft nu al meer dan 43 procent zo’n toestel. Dat groeit binnen een jaar waarschijnlijk tot 65 procent. De andere mkb’ers willen echter voorlopig niet aan de smartphone. Dat blijkt uit een onderzoek van marktonderzoekers De Vos & Jansen onder ruim vijfhonderd mkb’ers.

besturingssystemen

Apple zet iOS 4 klaar

Technologiebedrijf Apple heeft zijn nieuwe besturingssysteem iOS 4 beschikbaar gesteld. Het platform, dat voorheen iPhone OS 4.0 heette, kan worden gebruikt op iPhones, iPods Touch en later ook op iPads. Met de nieuwe versie is een aantal verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van eerder varianten. Zo werkt multitasking voor sommige toepassingen uit de App Store en kunnen verschillende emailadressen worden geïmporteerd in één berichtenbus.

crm

CRM niet benut bij ledenwerving Belangenorganisaties maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die een relatiebeheersysteem biedt voor de werving van nieuwe leden. Ook de mogelijkheden om huidige leden te binden, zijn onderbenut. Dat blijkt uit trendonderzoek onder 94 directeuren van belangenorganisaties. Slechts 41 procent van die organisaties gebruikt het crm-systeem voor werving en.

04-05 ACTUEEL.indd 4

In 2005 zag dienstverlener Sogeti de economische neergang al aankomen. Door gerichte en tijdige maatregelen wist het bedrijf zijn omzetdaling beperkt te houden. Directeur Jeroen Versteeg kijkt terug op een roerige tijd en vooruit naar de toekomst. Hij ziet de crisis als periode van permanente transitie. Duurzaamheid, transparantie en efficiëntie zijn de nieuwe normen.

outsourcing Diederik Toet

Hoe is Sogeti door de crisis gekomen? De teruggang in de ict-sector was in Nederland groter dan elders in Europa. De financiële dienstverlening en de verzekeringswereld kregen hier relatief harde klappen. De ict-bedrijven verloren daardoor gemiddeld 18 procent omzet ten opzichte van 2008. Onze omzet daalde met 10 procent en de winst met 28 procent. In 2005 zagen we de neergang al aankomen. 56 procent van onze omzet kwam toen uit de financiële wereld, iets wat we sindsdien gericht hebben verminderd. Direct voor de crisis hadden we het al teruggebracht tot 44 procent en nu is het 36 procent. Tegelijkertijd groeide onze

portefeuille bij de overheid van 20 naar 24 procent. Begin 2009 hebben we uitgesproken dat we tijdens de crisis onze mensen aan boord wilden houden. Al eerder hadden we de werving getemperd en begonnen we met een fine-tuning van de organisatie. Doordat het aantal opdrachten terugliep, hadden we op het dieptepunt 376 bankzitters. Dat is kostbaar en moet niet te lang duren. Om te besparen waren er in 2009 geen salarisverhogingen. Tegelijkertijd moesten we onze tarieven met gemiddeld 6,5 procent verlagen. Dat is fors. We spraken met veel klanten tijdelijke kortingen af, bijvoorbeeld voor een periode van 1,5 jaar. Of we koppelden de korting aan het verkoopvolume van de klant. Tariefsverlagingen zijn eigenlijk niet goed. Het prijsniveau krijg

je namelijk niet snel weer omhoog. Het dieptepunt is nu achter de rug, hoewel er nog veel nervositeit op de markt heerst. Ik zie licht herstel. Langzaam gaan organisaties weer investeren in ict. Hoe ziet de toekomst er uit? De crisis is een periode van permanente transitie. Onderwerpen als duurzaamheid en transparantie zullen niet meer weggaan. Ook blijft er meer aandacht voor productiviteitsverbetering. Het werk in onze bedrijfstak gebeurt grotendeels nog ambachtelijk en niet geïndustrialiseerd. De toekomst ligt volgens mij in herhaalbare, gestandaardiseerde ict-oplossingen. Bied standaardcomponenten die je vervolgens uitbouwt om te passenindeorganisatievandeklant. Op die manier kun je zo bijvoorbeeld

Computerwetenschap moet terug naar kern loopbaan

Jolein de Rooij De Nederlandse informaticafaculteiten doen in verhouding te veel toegepast onderzoek en te weinig experimenteel informatica-onderzoek binnen gebieden als algoritmen, netwerken, databasesystemen en graphics. Dat vindt een internationale evaluatiecommissie, die in het najaar van 2009 het informaticaonderzoek aan negen Nederlandse universiteiten onderzocht.

Volgens de commissie wordt deze trend veroorzaakt door de criteria die Nederlandse universiteiten hanteren bij de verdeling van onderzoeksgelden over faculteiten. Daarbij speelt het aantal eerstejaarsstudenten binnen een onderzoeksrichting een grote rol, net als de hoeveelheid externe onderzoeksgelden die een departement weet te verwerven. De commissie schrijft in een rapport dat deze werkwijze ‘duidelijke voordelen heeft, maar ook als onfortuinlijk neveneffect heeft dat de hoeveelheid fundamenteel com-

puterwetenschappelijk onderzoek afneemt ten koste van toegepast onderzoek over onderwerpen die op dit moment populair zijn.’ Volgens de internationale commissie is deze trend ‘bijzonder gevaarlijk’. De buitenlandse wetenschappers schrijven: ‘Je kunt geen krachtig departement voor computerwetenschappen hebben dat niet sterk is in fundamenteel onderzoek. Al was het maar om meer toegepast onderzoek te voeden.’ De wetenschappers schrijven: ‘Veelzeggend is dat veel departe-

menten ervoor terugschrikken om zichzelf computerwetenschappen te noemen, maar in plaats daarvan schuil gaan onder allerlei ongemakkelijke namen, vooral met het doel om meer studenten en fondsen aan te trekken.’ Dat moge zo zijn, maar - zo redeneert de commissie - ‘een departement voor computerwetenschappen is een departement voor computerwetenschappen en zou een departement voor computerwetenschappen moeten worden genoemd.’

29-06-2010 12:16:04

Computable interview jeroen versteeg sector  
Computable interview jeroen versteeg sector  
Advertisement