Page 1

04.05.2010 – 14.09 uur nico viergever

10 OPINIE

Wanneer ict over kwaliteit praat, heeft men het vaak over het toepassen van hun eigen standaarden, bijv. CMMI, RUP of ITIL. Een interne gerichtheid dus waarbij kwaliteit door de leverancier en niet door de klant wordt bepaald. The Toyota Way in de ICT, het vervolg

21.05.10

opdrachtgeverschap nodig bij outsourcing

Informatievoorziening is een strategisch bedrijfsonderdeel dat gemanaged moet worden. Dit vereist een actieve rol van de organisatie, stelt Computableexpert Ron Sintemaartensdijk. Juist bij outsourcing is men gebaat bij een goede opdrachtgever die zich bewust is van de taken en verantwoordelijkheden. Wil men het bedrijfsproces en de te behalen doelstellingen van de organisatie managen dan zal men ook de informatievoorziening moeten managen. Er moet dus een professionele partij zijn in een organisatie die zich met de sturing bezig houdt. reactie 03.05.2010 – 15.09 UUR

bart bink

‘ ‘

Het is een interessant stuk. Het haalt aan wat bedrijven (opdrachtgevers) kennelijk lastig vinden om zelf in te voorzien.

reactie 03.05.2010 – 16.24 UUR

edwin huijskens

De tijd lijkt meer dan ooit rijp te zijn voor erkenning van de rol van ‘manager van het integrale ontwerp van de informatievoorziening’. Ten voordele van menig externe opdrachtnemer en ten nadele van de opdrachtgever wordt deze rol niet altijd en overal onderkend of niet goed ingevuld. Zoals de opdrachtgever verantwoordelijk is voor een adequate informatievoorziening, is zij ook verantwoordelijk voor het ontwerp daarvan. En daar ontstaat de ruimte voor een nieuwe speler op het toneel, die naast de opdrachtgever plaats neemt en zijn belangen op inhoudelijk (ict) vlak vertegenwoordigd; de architect. De architect brengt de huidige en gewenste informatievoorziening in beeld, als een samenhangend en complex geheel van systemen, als onderdeel van de bedrijfsvoering. Hij/zij zorgt vervolgens voor een concrete opdrachtformulering voor verandertrajecten en voor het op inhoudelijk vlak aansturen van en samenwerken met de aannemer. reactie 06.05.2010 – 15.37 UUR

john

Ik ben het eens met Bart Bink. Dit is een interessant artikel en het is ook een relevant artikel. Natuurlijk lijkt dit artikel veel op dat van ‘Beheer heeft goed opdrachtgeverschap nodig’, maar elke opdracht heeft een goede opdrachtgever nodig. Je zou ook een artikel kunnen maken met de titel ‘Project heeft goed opdrachtgeverschap nodig’. Al die artikelen zouden veel op elkaar moeten lijken. Het over de schutting gooien van taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgevers is altijd al een slechte zaak geweest.

10-11 OPINIE.indd 10

Volwassenapplicatieportfoliovanlevensbelang Nog geen breedgeaccepteerd meetmodel beschikbaar Iedere organisatie krijgt het applicatieportfolio dat zij verdient. Uiteindelijk. Het applicatielandschap gaat zich immers steeds meer vormen naar de businessbehoeften die het moet bevredigen. Deze manier van aanpassen is de enige manier voor organisaties om te overleven op de lange termijn.

beheer

Dave van Herpen Zonder een adequate sturing kan het wel eens lang, te lang, gaan duren voordat deze evolutionaire beweging het applicatieportfolio tot het gewenste volwassenheidsniveau brengt. Over deze sturing is al veel geschreven (applicatieportfoliomanagement), maar hoe bepalen we nu wat het ‘gewenste’ volwassenheidsniveau van het applicatieportfolio is? Er zijn legio methoden om de volwassenheid van processen en organisaties op een objectieve wijze te meten, om hierin vervolgens verbeteringen aan te brengen. Hoewel de meeste modellen zijn gebaseerd op het CMM-model (bijv. PeopleCMM, CMMi, CMMi for Services), zijn er ook andere inzichten in volwassenheidsmodellering ontstaan, zoals AMM (architectuur), OPM3 (projectmanagement), Luftman’s Business-IT Alignment model en het bekende INK/EFQM-model. Voor de bepaling van de volwassenheid van een applicatieportfolio

is er echter nog geen gestandaardiseerd en breed geaccepteerd model. De vraag is ook of dit er wel moet komen. Natuurlijk zou het voordelen bieden om een applicatielandschap te kunnen inschalen langs een gestandaardiseerde meetlat, om er vervolgens de nodige verbeterplannen op los te laten. Maar kunnen we er nog wel een nieuw volwassenheidsmodel bij hebben in de al zo prominent aanwezige modellendiarree? Het toepassen van een reeds bestaand volwassenheidsmodel op applicatieportfolio’s ligt dan ook veel meer voor de hand. Voordat we überhaupt kunnen vaststellen welk model daarbij het beste zou passen, moeten we allereerst de vraag beantwoorden welke factoren overwegend bepalen wat het gewenste volwassenheidsniveau (V) van de applicatieportfolio is. In mijn ogen spelen hier twee factoren een cruciale rol, te weten de mate van wendbaarheid of ‘agility’ (A) en het (potentieel) belang van it (B). Met de mate van ‘agility’ doel ik vooral op de gewenste dynamiek van de it-organisatie. Oftewel, wat

verwacht de business aan verandercapaciteit en reactiesnelheid van de ondersteunende it-dienstverlening. In hoeverre en hoe adequaat men van it verwacht dat zij inspeelt op veranderingen in de business, is sterk bepalend voor de gewenste volwassenheid van de applicatieportfolio. Hoe hoger deze verwachtingen, hoe professioneler het landschap moet zijn ingericht. Daarnaast is ook het belang dat de business aan it hecht, sterk bepalend voor de gewenste volwassenheid van het applicatieportfolio. Dit belang kunnen we in de volgende, oplopende niveaus onderscheiden: it als kostenpost, it als waardetoevoeger en it als beleidsbepaler en vormgever. Hoe hoger het potentieel belang van it in een organisatie, des te meer volwassenheid gevraagd wordt van het applicatieportfolio. Methodes als Information Economics of Bedell kunnen overigens prima gebruikt worden om het belang van it en applicatieportfolio nog verder meetbaar te maken. Een simpele rekensom laat vervolgens de afhankelijkheden zien: V = A x B. Het samenspel van deze twee

factoren bepaalt dus wat de totale organisatie daadwerkelijk vráágt van haar applicatielandschap. En wat zijn dan de verschillende dimensies van een applicatieportfolio? Welke aspecten moeten afzonderlijk worden ontwikkeld, maar ook voldoende in samenhang worden gebracht, zodanig dat zij de gewenste volwassenheid van het applicatielandschap kunnen vormgeven? Welnu, die dimensies omvatten vooral de toestand en implementatiegraad van: ¢ governance ¢ bedrijfsarchitectuur en business process management ¢ kosten/kwaliteitverhouding van it ¢ regievoering op it ¢ it-beleid en innovatie ¢ it-architectuur en infrastructuur ¢ lifecycle management ¢ ontwikkel- en beheerprocessen Het minimale niveau van elk van deze dimensies bepaalt de toestand en feitelijk de volwassenheid van het portfolio in zijn geheel. Hoewel het onderlinge samenspel en een gezonde balans in deze dimensies

Online vakantie plannen ‘vermindert’ stress internet

Servan Huegen Afgelopen zomer hebben we een geweldige vakantie beleefd in Andalusië, Spanje en niet in de laatste plaats door de fantastische voorbereiding. Mijn persoonlijke reisbureau (lees mijn vrouw) heeft al tien jaar reizen plannen als hobby, en ik moet toegeven, ze is er goed in. Ze begint meestal al een half jaar van tevoren het gebied met behulp van verschillende sites minutieus uit te pluizen en in grote lijnen de

reis uit te stippelen. Bijna alles is tegenwoordig op internet te vinden, van vliegreizen, autoverhuur, hotels, musea, bezienswaardigheden, restaurants tot golfbanen. Dagen, weken, maanden gaan voorbij om alle informatie te verzamelen, groeperen, sorteren, in volgorde te zetten. Iedereen z’n hobby zullen we maar zeggen. Maar dan komt het moment om alles op elkaar aan te laten sluiten. De vliegreis laten aansluiten op het eerste hotel is nog het minste probleem, vliegvelden zijn vaak in de buurt van de wat grotere steden, dus daar zijn vaak

nog wel hotels te vinden. Ondertussen zijn we beland in de laatste maand voor de vakantie, waardoor het beschikbare aanbod van de verschillende onderdelen al aardig begint te slinken. Tijd om haast te maken. De stress begint toe te slaan, de nachtelijke uren worden aangesproken. De reis wordt per uur aangepast om toch nog alle wensen in vervulling te laten gaan. Althans, al haar wensen. Ik heb er maar twee, ik wil geen stress op vakantie en om de dag op een mooie golfbaan staan. Uiteindelijk wordt vaak nog op de dag voor vertrek de laatste

reservering gedaan en annulering verzonden. Maar het resultaat was wederom weer geweldig. Toch vraag ik me elke keer weer af wat ik zou doen als mijn vrouw een andere hobby zou hebben. Bestaan er sites waar je al je wensen in kunt vullen, alles op elkaar aan laat sluiten en je met één klik de perfecte reis kunt boeken? Hoeveel tijd zou dit niet schelen? Tot nu toe ben ik deze sites nog niet tegen gekomen. Totdat ik een helder moment kreeg en dacht dat je natuurlijk ook gewoon naar een good old reisbureau om de hoek kunt gaan.

18-05-2010 12:46:18

Computable applicatieportfolio1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you