Page 1

Bedrijfsreportage

Het verschil

Sogeti: passie voor ICT uitdragen Werken met passie en plezier staat bij Sogeti hoog in het vaandel. De werknemers zijn trots op hun werk en dragen dat graag uit. Dit wordt gekoppeld aan een pragmatische werkwijze. “We vertellen geen wollige verhalen. Het is zoals het is.”

Kerngetallen • • • •

16 / BUSINESS / november 2008

Aantal kantoren: 6 Vestigingsplaatsen: Groningen, Vianen, Rotterdam, Den Bosch, Amersfoort en Diemen Aantal medewerkers: Bijna 3.400 Specialisaties: - Klantadvisering & Verkoop - Architectuur & Business Solutions - Distributed Software Engineering - Enterprise Software Engineering - High Tech - Infrastructuur Services - Managed Delivery - Software Control

B

innen het grote Sogeti neemt de divisie in Groningen een unieke positie in, vertelt performance test specialist Peter van Wees. “Sogeti is opgesplitst in verschillende divisies die ieder hun eigen specialisaties kennen. Dit geldt echter niet voor de vestiging in Groningen. Deze heeft niet enkele specifieke kwaliteiten, maar heeft het hele spectrum van de ICT in huis. Een heel grote regio, die het hele noordoostelijke deel van Nederland tot aan Apeldoorn omvat, wordt vanuit deze vestiging bediend omdat Sogeti hier een groeikans zag.” De werkwijze van Sogeti kan het beste worden omschreven als pragmatisch. “Als we bij de uitvoering van het werk kunnen kiezen tussen een paar dure uren of één uur, dan kiezen we voor dat ene uur”, zegt Van Wees. “Daar is iedereen mee geholpen. En we vertellen geen wollige verhalen. Het is zoals het is. Daar kun je enorme rapporten van honderden pagina’s over schrijven, maar als je de essentie ook op

één pagina kwijt kunt, doen we dat. Ook passie en plezier hebben we hoog in het vaandel staan”, vervolgt hij. “Met passie bedoelen we dat we goed zijn in ons werk en dat ook graag willen uitdragen. Dat doen we bijvoorbeeld door methodieken in boekvorm beschikbaar te stellen en experts te vragen onze methodieken verder uit te werken. Maar we leveren ook mensen als er iets gebouwd of getest moet worden. Dat doen we natuurlijk ook. Als je passie in je werk hebt, heb je automatisch ook plezier als je je steentje bij kunt dragen.”

Toonaangevend Sogeti onderscheidt zich door zelf toonaangevende methodieken te ontwikkelen, stelt Van Wees. De teststandaard TMap is daar een voorbeeld van. “Het is één van de pijlers onder Sogeti, een methodiek van testen die de grondsteen vormt van een aantal methodieken die door Sogeti is beschreven en


Het verschil

waarmee Sogeti haar denkleiderschap wil uitstralen. Het is uniek dat we zoveel methodieken bedenken en ook succesvol implementeren. Andere voorbeelden zijn TMAP NEXT en InFraMe. Andere bedrijven vragen ook aan ons of ze deze methodieken mogen overnemen.” Naast deze vooruitstrevendheid werkt Sogeti ook aan verbetering van het imago van de IT.

“We vertellen geen wollige verhalen. Het is zoals het is” Vroeger was dit een onbeheersbaar begrip, zegt Van Wees. IT-projecten zijn duur en kosten veel tijd, zo was de algemene opvatting. Sogeti pakt het anders aan en werkt steeds meer met een resultaatverplichting. “Door onze manier van werken kunnen we projecten steeds beter inschalen qua kosten en tijd”, licht Van Wees toe. “We kunnen meteen zeggen dat we iets binnen een bepaalde tijd voor een bepaald bedrag kunnen uitvoeren, en realiseren het dan ook binnen die tijd. Binnen de ontastbare wereld van de IT is dat een behoorlijke prestatie. In deze resultaatplichtige opdrachten groeien we dan ook heel hard. We durven dit te doen en hebben vertrouwen dat de organisatie het aankan.”

volledig richten op die ambitie, waarbij hij door Sogeti voor zestig procent wordt doorbetaald. “Ik ben ongeveer tegelijk begonnen met skeleton en mijn Sogeti-carrière en ben nu in beide succesvol. Ik heb net een opdracht voor de Informatie Beheer Groep afgerond, maar ik zal de komende anderhalf jaar niet voor klanten gaan werken omdat ik mij van Sogeti helemaal mag richten op mijn doelstelling om de Olympische Spelen te halen”, vertelt hij. Daarmee is Van Wees een mooi voorbeeld van het flexibel werknemerschap waar Sogeti naar streeft. “Binnen zo’n groot bedrijf als Sogeti, met veel klanten met specifieke problemen, is het gemakkelijk een project te vinden waarin ik kan bijdragen, ook al werk ik in deeltijd. Het is leuk dat je dan ook de waardering van de klant krijgt en te horen krijgt dat je goed werk hebt afgeleverd. Sogeti wil heel ver gaan in die flexibele opstelling. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het werk dat in India wordt uitgevoerd. De werkpakketten van elke werknemer zijn zo ingericht dat hij zowel thuis als op locatie kan werken. ‘Offshore’ is momenteel een hot item. Maar het betekent niet dat er in Nederland minder personeel nodig is. Je ziet wel een verschuiving, maar expertise is ook hier nog steeds nodig.”

• Naam: Peter van Wees • Functie: Performance test specialist • Visie op ICT: Het eind is nog lang niet in zicht. Door webapplicaties aan elkaar te knopen en de uitwisseling van gegevens met andere bedrijven is nog veel kostenreductie mogelijk. • Persoonlijke drijfveer: In Sogeti heb ik een bedrijf gevonden dat mij geholpen heeft aan veel mooie klanten en opdrachten, waar ik met veel plezier gewerkt heb. Ik beleef er veel plezier aan klan- ten te helpen bij hun problemen in een steeds wisselende omgeving. • Ambitie met Sogeti: Mijn ambitie ligt de eerstkomende anderhalf jaar buiten Sogeti, maar Sogeti is wel deel van die missie. Ze zijn mijn hoofdsponsor, waardoor ik me volledig kan focussen op kwalificatie voor en presteren op de Olympische Spelen van 2010.

Plat bedrijf Voor de werknemers van Sogeti is het plezierig dat ze in de grote en brede organisatie altijd een collega kunnen raadplegen als ze iets zelf niet weten. Daar is een speciale intranetpagina voor in het leven geroepen. “Daar staat precies op welke expertise iemand heeft. Het bedrijf is ook heel plat. Je kunt rechtstreeks een mailtje sturen naar de directeur, die ook de tijd neemt om dat te beantwoorden”, zegt Van Wees. Op veel verschillende manieren houdt Sogeti zich bezig met het werven van goed personeel. “Bijvoorbeeld door student recruitment, waarbij gezocht wordt naar studenten die de kernwaarden van Sogeti al in zich hebben. We proberen deze studenten tijdens hun opleiding al op te pikken en bijvoorbeeld aan een stage of een afstudeerproject te helpen. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden onze kennis meer uit te dragen.”

Flexibel Van Wees wordt zelf door Sogeti gesponsord in zijn doel om zich als skeletonner te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen van 2010. De komende anderhalf jaar gaat hij zich

SPORTER ACHTER HET BEDRIJF

Contactgegevens

Sogeti A Paterswoldseweg 806 9728 BM Groningen T 088 - 6606613 I www.sogeti.nl

november 2008 / BUSINESS / 17

Business gro peter van wees  
Business gro peter van wees  
Advertisement