Page 1

2009 oktober

Robert Stoffels,

robert.stoffels@sogeti.nl

Robert Stoffels is manager market development van de divisie finance van Sogeti Nederland B.V. Naast zijn managementrol adviseert hij management en directies van relaties en ontwikkelt hij samen met zijn klanten en Sogeti experts oplossingen voor het ICT domein in de financiële sector.

Bedrijfsprocessen

Risico’s moet je kennen Zoals velen las ik afgelopen week de Leaders’ Statement van de Pittsburgh Summit. Met name zocht ik snel naar de passages die op basis van het FSB Report Improving Financial Regulation tot stand kwamen. Falende regels, falend toezicht en onverantwoord gedrag van financiële instellingen. A return to excessive risk taking is not an option.

De oplossing – gezien door de ogen van regeringsleiders – is niet verbazingwekkend innovatief: meer en strengere regels, meer en strenger toezicht, verantwoorder gedrag en beschaafdere incentives bij financiële instellingen. Prachtig allemaal, maar alleen daarmee kom je er niet. De HOE vraag moet worden beantwoord. Snel scannen: het woord technologie of ICT komt niet voor. Om risico’s te kunnen vermijden moet je ze wel juist, volledig en tijdig in beeld hebben. Zonder data geen informatie. Zonder informatie geen goede beslissing. De rest spreekt voor zich. Om de ogenschijnlijk strenge doch niet heel innovatieve maatregelen te operationaliseren, moet er bovendien veel gebeuren. Veranderingen die door ondernemingen moeten worden doorgevoerd grijpen hard in op de basis van de bedrijfsvoering. Op mensen, processen, technologie en producten. Echt in control raken is een complexe klus en vergt ingrijpende veranderingen en echte, hele echte, ICT investeringen. De praktijk laat het welbekende dilemma zien: de crisis is vast een geweldig moment om zaken aan te pakken, maar vaak een slecht moment om extra budgetten te realiseren. Maar toch moet er nu worden geïnvesteerd. Yes, we… must. Organisaties moeten op veel gebieden sneller en meer volwassen worden en dat vooral blijven. Nu niet voldoende investeren kost geld. Niets doen leidt tot omvallen.

Medewerkers zijn de spil in de organisatie. Ze moeten ook meer zelf kunnen en begrijpen. Veel externe ICT hulp is of gaat weg. Vaak te snel zonder tijd voor goede overdracht. Het ontbreekt medewerkers te vaak nog aan voldoende eigen kennis, zelfstandige kunde en vaardigheid en de juiste proactieve risicobewuste attitude. Kwaliteit holt soms achteruit, risico’s nemen snel toe. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar het gebeurt wel. Procesvolwassenheid en –kwaliteit is eveneens een gebied waar grote stappen (of vele kleine) gezet moeten worden. Hier komt mens en technologie samen. Hier wordt transparantie en kwaliteit geboren. Hier zou het antwoord moeten klinken op de vraag: “Waartoe zijn wij als bedrijf op aarde?” U begrijpt, zo klinkt het vaak nog niet helemaal. En dan technologie. Randvoorwaarde. Veel te doen. Heel veel zelfs, als de ambitie is om 100 procent in control te raken. Of het nu gaat om architectuur en infrastructuur, het applicatielandschap of datakwaliteit. “De data die we moeten meten leggen we in de meeste bronsystemen niet eens vast,” klaagde een klant. Een andere klant verbeterde me onlangs toen we het hadden over de technologische applicatiespaghetti. “Was het maar spaghetti, dan kon je er effectief iets ouds uittrekken. Helaas, het is oude, kleverige macaroni. Als ik hier aan trek heb ik geen idee waar het licht uitgaat”. Aan dit type beeldspraak is geen gebrek – doorgaans een bijzonder slecht teken. Ergo: risico’s mitigeren gebeurt op de werkvloer. Op de IT werkvloer. Nu bezuinigen op mensen en infrastructuur, state of the art applicaties en procesverbetering werkt averechts. Een goede vriend van de CRO bij het bijten door de technologische zure appel is dan ook de IT directeur. «

61

Column

Banking review column robert stoffels  
Advertisement