JKY:n toimintakertomus 2022

Page 1

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2022

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry

Kuva: JKY:n 125-vuotiskuvahistoriikki valmistuu Kirjapaino Karilla marraskuussa 2022.

Vuosi 2022 oli JKY:n 126. toimintavuosi. Parin koronavuoden jälkeen koulutustilaisuudet ja tapahtumat jälleen avautuivat ja hyvä niin, sillä oli taas mukava osallistua ajankohtaispäiville, ammattiosastoille tarkoitettuun Apulantaa ammattiosastoille -tapahtumaan ja toukokuussa päästiin vihdoin myös jäsen risteilylle.

Murikassa lokakuussa pidetyillä media- ja painoalan neuvottelupäi villä oli mukava tavata vanhoja tut tuja ja saada tietoa alamme työeh tosopimusneuvotteluista ja muista ajankohtaisista asioista.

Kuva: JKY:n puheenjohtaja

Paula Toivonen.

valittiin 442 edustajaa liittokokoukseen. Syksyn aikana käytiin useissa vaaleihin liittyvissä tilaisuuksissa tai videokokouksissa.

Ukrainan sota varjosti koko vuotta 2022 ja sota jatkuu edelleen. Myös JKY osallistui keräykseen rahalahjoituksella auttamalla sodan uhriksi joutuneita lapsia ja perheitä Unicefin kautta. Samalla kannustamme myös jäseniä lahjoittamaan tunnettujen avustusjärjestöjen kautta.

Valmistautuminen

Teol lisuusliiton liittoko koukseen ja vaaleihin alkoi jo kesällä.

Liittokokous on valtava urakka liitolle ja teettää työtä myös ammattiosastoille ja vaaliehdokkail -

yväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen kuvahistoriikki valmistui syksyllä ja se julkistettiin syyskokouksessa. Historiikkia on jaettu myös työpaikoille ja lähetetty yhteistyökumppaneille.

Mukavaa kevättä ja kesän odotusta kaikille jäsenille.

Paula

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2022

Teksti: Juha Ruotsalainen, Ari Liukkonen, Aapo Palander, Jukka Syvänen ja Paula Toivonen.

Taitto: Juha Ruotsalainen. Kansi: Granolaiset Kivikirjalla (kuva: Ilkka Terimaa).

Hyväksytty JKY:n kevätkokouksessa 2023. Painopaikka: Jyväskylän Siirtopaino 2023.

Puheenjohtajan tervehdys
le. Vaaleilla Toivonen puheenjohtaja Kuva: Paula Toivonen

JKY:n hallitus vuonna 2022

Puheenjohtaja Paula Toivonen

Varapuheenjohtaja

Nuorisovastaava, opintosihteeri

Kim Jylhä (varajäsen)

Hallitusjäsen

Virpi Riikonen

Hallitusjäsen

Aapo Palander

Varajäsen

Merja Haukka

Kaikille jäsenille avoin syyskokous valitsee JKY:lle puheenjohtajan ja hallitutuksen yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Istuvan hallituksen yhteystiedot löytyvät JKY:n verkkosivuilta: www.jky.fi.

Varajäsen

Varajäsen

Jyrki Honkonen

Jukka Syvänen Sihteeri Ari Liukkonen Tiedotussihteeri Juha Ruotsalainen Varajäsen Juha Salonen Varajäsen Katja Savolainen Mika Honkanen

Kuva: Paula

Toivonen ja Ari

Liukkonen onnittelevat tasavuosia täyttäneitä Virpi Riikosta ja Aarno Siikarantaa Kivikirjalla.

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry

Vuosi 2022 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 126. toimintavuosi. JKY on vuonna 1896 perustettu Teollisuusliitto ry:n osasto numero 590. Teollisuusliitto kuuluu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön (SAK) ja Teollisuuden palkansaajiin (TP).

Yhdityksen toiminnan tarkoituksena on koota alueen graafisessa teollisuudessa ja viestintäalalla tai näihin rinnastettavilla aloilla työskentelevät palkansaajat, ammattiin opiskelevat, itsensä työllistävät ja työttömät yhteen edunvalvontajärjestöksi. Jäsenistön yhteistoiminnan avulla ammattiosasto parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Kriisien vuosi

Tammikuussa 2022 järjestettiin ensimmäiset aluevaalit. Niissä valittiin uusien hyvinvointialueiden aluevaltuustot ensimmäiselle nelivuo-

tiskaudelle. Kokoomus ja SDP saivat eniten ääniä, mutta keskusta eniten valtuustopaikkoja.

Tammikuussa alkanut Paperiliiton lakko

UPM:n toimipaikoilla kesti lähes neljä kuukautta ja vaikeutti painojen paperin saatavuutta.

Helmikuussa Venäjä aloitti laittoman hyökkäyssodan Ukrainassa, millä oli vaikutuksia myös suomalaisten elinkustannuksiin ja mm. painotalojen paperin saatavuuteen. Sodan jatkuessa alkoi paljastua venäläisjoukkojen laajat sotarikokset.

Huhtikuussa alkoi Tehyn ja Superin hoitajalakko sekä OAJ:n opettajalakko. Toukokuussa alkoi JHL:n, Jytyn ja JUKO:n opettajalakko. Tehyä ja Superia lukuunottamatta sopu työnantajapuolen kanssa syntyi.

Suomi ja Ruotsi tekivät toukokuussa Nato-jäsenhakemuksen, jota Turkki jarrutti. Ukrainan sodan aiheuttaman Euroopan energiakriisin ja taantuman uhkan seurauksena euron kurssi heikentyi yli 14 prosenttia.

Kesään mennessä koronarajoitukset alkoivat olla ohi, maskien käyttö väheni ja ihmiset ryn-

Kuva: Juha Ruotsalainen

Jäsenmaksupalautus euroa/vuosi

Graafi: Liiton kalenterivuosittain palauttama osuus JKY:n jäsenistön jäsenmaksuista ammattiosaston toiminnan järjestämiseen vuosina 2005–2022.

täsivät festivaaleille ja muihin yleisötapahtumiin. Elokuussa tuli vanhempainvapaauudistus. Yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar Elisabet II kuoli hallittuaan 70 vuotta. Charles III nousi kuninkaaksi.

Potilasturvallisuuslaki hyväksyttiin syyskuussa Tehyn ja Superin kieltäydyttyä suojelutyöstä uhattuaan lakoilla teho-osastoilla ja vanhusten kotihoidossa. Hoitajajärjestöt nimittivät lakia pakkolaiksi ja organisoivat joukkoirtisanoutumisia.

Lokakuun alussa neuvotteluosapuolet hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoesityksen. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ja hoitajajärjestöt olivat vielä sovunkin jälkeen erimielisiä millaisia palkankorotuksia oli sovittu.

Arveluttavaa materiaalia levittäneen AlfaTV:n lähetykset päättyivät marraskuussa taustayhtiön mentyä konkurssiin. Keskisuomalainen Oyj oli yksi kanavan sijoittajista.

Loppuvuodesta sähkön hinta nousi moninkertaiseksi, mikä aiheutti menojen kasvua niin yrityksille kuin kotitalouksillekin.

A­kassa

Avoin työttömyyskassa A-kassa aloitti toimintansa 1.1.2022, kun Teollisuuden työttömyys-

kassa, Rakennusalan työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Finka yhdistyivät. Teollisuusliitto, Rakennusliitto, Journalistiliitto, Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) sekä Ay-toimihenkilöt vakuuttivat jäsenensä A-kassassa.

Vuoden 2022 lopussa kassassa jäseniä oli 228 020, kun mukaan laskettiin A-kassaan sulautumassa olevat Kuljetusalan työttömyyskassan jäsenet.

Työllisyys parani

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli keskimäärin 2 619 000 ja työttömiä 190 000 vuonna 2022. Työllisiä oli 65 000 enemmän ja työttömiä 22 000 vähemmän kuin vuonna 2021. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 73,8 prosenttia vuonna 2022. Työllisyysaste kasvoi 1,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2021.

15–74-vuotiaiden palkansaajien määrä kasvoi 72 000 henkilöllä ja yrittäjien määrä väheni 16 000 henkilöllä vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Sekä kokoaikatyötä että osa-aikatyötä tekevien palkansaajien määrä kasvoi vuonna 2022. Myös palkansaajien jatkuvat työsuhteet sekä määräaikaiset työsuhteet lisääntyivät.

Toimintakertomus vuodelta 2022
0 8000 16000 24000 32000 40000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 13002 12710 18242 14413 12483 13860 13821 12779 13303 14742 14789 15547 17381 31169 34633 35485 35123 37892
TEAM-liitofuusio Teollisuusliitofuusio Ylimääräinen palautus

Kuva: Ari Liukkonen ja Paula

Toivonen Apu-

lantaa ammattiosastoille -kurssilla Tampereella huhtikuussa 2022.

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry

Jäsenistöä koskeneet muutosneuvottelut

Yhteistoimintalaki muuttui 1.1.2022 ja sen myötä työnantajan on käynnistettävä nk. muutosneuvottelut, jos työnantaja harkitsee yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisten ehtojen yksipuolista muuttamista. Aiemmin niitä kutsuttiin yt-neuvotteluiksi.

Pahin isku jäsenistölle ja yhdistykselle oli Keskisuomalainen-konsernin päätös sulkea Lehtiseppien sanomalehtipaino Jyväskylässä. Työt siirtyivät Varkauteen Sanoman entiseen painoon. 23 työntekijää irtisanottiin.

Keskisuomalaisen tytäryhtiössä Mediasepillä muutosneuvotteluissa yksi työntekijä osa-aikaistettiin Jyväskylässä. Muissa toimipisteissä irtisanottiin neljä ja osa-aikaistettiin seitsemän työntekijää.

JKY:n hallitus vuonna 2022

15–74-vuotiaiden työttömyysaste vuonna 2022 oli 6,8 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä vähemmän vuoteen 2021 verrattuna.

Palkankorotukset

Kuva: Merja

Haukka, Ari

Takala, Virpi

Pulkkinen, Pasi

Jämsen, Leena

Hämäläinen, Ari

Liukkonen, Virpi Riikonen ja Mirja Hiljanen

Teollisuusliiton

jäsenristeilyllä

toukokuussa 2022.

Media- ja painoalalle hyväksyttiin uusi työehtosopimus ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Sopimuskausi on 1+1 vuotta.

Palkkoja korotettiin 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja yrityskohtaisella erällä, jonka suuruus oli 0,8 prosenttia. Mikäli erän käytöstä ei paikallisesti päästy sopimukseen 15.5.2022 mennessä, 0,4 prosenttia jaettiin työnantajan päättämällä tavalla ja 0,4 prosenttia yleiskorotuksena.

Vähimmäispalkkoja korotettiin kahdella prosentilla. Vuoro-, ilta- ja yötyölisiä korotettiin 1,6 prosentilla. Mikäli toisen vuoden korotuksista ei päästä sopimukseen, päättyy sopimus 28.2.2023.

Alan erillinen tasoitusvapaa (talvilomaosuus) joka on annettu vähintään viiden päivän yhdenjaksoisena vapaana, siirtyy jos työntekijä on loman alkaessa työkyvytön. Lomautusilmoitusaika muuttui jatkossa vähintään viideksi päiväksi.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Paula Toivonen. Hallituksen jäseninä olivat Ari Liukkonen, Jukka Syvänen, Juha Ruotsalainen, Aapo Palander ja Virpi Riikonen. Varajäseninä toimivat Merja Haukka, Mika Honkanen, Jyrki Honkonen, Kim Jylhä, Juha Salonen ja Katja Savolainen. Juha Ruotsalainen oli Paula Toivosen henkilökohtainen varajäsen. Taloudenhoitajana toimi hallituksen ulkopuolelta Sari Liukkonen

Kuva: Arja Salo Kuva: Paula Toivonen

JKY:n hallitus piti vuoden 2022 aikana kolme varsinaista hallituksen kokousta, joista syntyi 43 pöytäkirjapykälää. Kokouksissa käsiteltiin työpaikkojen työllisyystilannetta, yhdistyksen taloutta ja toimintaa sekä liittovaaleja. Yksi kokouksista pidettiin laajennettuna Kivikirjalla.

Lisäksi pidettiin Sepän keskuksella sääntömääräiset kaikille jäsenille avoimet kevät- ja syyskokous, joista syntyi 30 pöytäkirjapykälää.

Alatoimikunnat

Kivikirjatoimikunta: Aarno Siikaranta

Tiedotustoimikunta: Paula Toivonen , Ari Liukkonen ja Juha Ruotsalainen.

Toiminnantarkastajat

Vuonna 2022 varsinaisena toiminnantarkastajana toimi Heikki Salomaa ja varalla Jorma Roisko.

Edustukset vuonna 2022

Teollisuusliiton Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto: Juha Ruotsalainen (puheenjohtaja). SAK:n

Keski-Suomen aluetoimikunta: Ari Liukkonen

Keski-Suomen Teollisuuden Vaikuttajat: Juha Ruotsalainen (varapuheenjohtaja).

Muut edustukset ja osallistumiset:

14.–18.2. Luottamusmiesten peruskurssi Murikka-opistolla

24.2. Länsi- ja Sisä-Suomen hallinnon edustajien tapaaminen verkossa

25.3. Luottamusmiesten- ja työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäivä Keuruulla

2.–3.4. Ajatuspaja: Apulantaa ammattiosastoille -kurssi Tampereella

5.4. Medialiiton ja Teollisuusliiton Yhdessä enemmän -ajankohtaispäivä Helsingissä

6.4. Teollisuusliiton jäsenklubi: Tunnetko vuosilomasi -verkkokurssi

3.–4.5. Teollisuusliiton Media- ja painoalan työaikaseminaari Vantaalla

7.–8.5. Teollisuusliiton jäsenristeily Tallinnaan

28.–30.7. Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskella

10.–11.9. Reilu työyhteisö -seminaari Murikka-opistolla

26.–30.9. Luottamusmiesten jatkokurssi 1. viikko Murikka-opistolla

6.10. Työeläkekoulu Jyväskylässä

8.–9.10. Media- ja painoalan neuvottelupäivät Murikka-opistolla

Kuva: Painaja Jani Holmberg työstämässä JKY:n 125-vuotiskuvahistoriikkia marraskuussa 2022.

Kuva: Paula Toivonen

Kuva: Ari Liukkonen ja Paula Toivonen pohtimassa Laajavuoressa lokakuussa 2022 millainen on tulevaisuuden ammattiosasto.

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry

Edustukset Jyvässeudun yrityksissä: Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdyshenkilöt vuonna 2022.

Brand ID Oy: Mikko Kitinoja (plm) Raimo Lindberg (tsv)

Grano Oy: Aapo Palander (plm)

Keski-Suomen Painotuote Oy: Timo Janhonen (plm)

Keski-Suomen Sivu Oy: Kalle Aarikka (yhdyshenkilö)

Kirjapaino Kari Ky: Ari Liukkonen (plm)

Paula Toivonen (tsv)

Kirjapaino Ässä Oy: Topi Keiskoski (plm)

Reija Oksanen (tsv)

Kuva: Pitkänperjantain pilkkikisat Kivikirjalla huhtikuussa 2022.

14.10. Tulevaisuuden ammattiosasto -kurssi Jyväskylässä

15.–16.10. Teollisuusliiton Kulttuuriviikonloppu Murikka-opistolla

24.–28.10. Luottamusmiesten jatkokurssi 2. viikko Murikka-opistolla

Lehtisepät Oy: Jyrki Honkonen (plm)

Mika Honkanen (tsv)

Mediasepät Oy: Virpi Riikonen (plm)

Merja Haukka (tsv)

Kuva: Ilkka Terimaa Kuva: Arttu Heikkilä

Serimedia Oy: Jarno Kauppinen (yhdyshenkilö)

Jäsenmäärä 31.12.2022

Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2022 päättyessä (suluissa vuoden 2021 luvut) 788 henkilöä (813), joista maksavia jäseniä oli 298 (331). Eläkkeellä olevia vapaajäseniä, työttömiä ja opiskelijajäseniä oli yhteensä 490 (482).

Toimintaa

Vuonna 2022 JKY:n toiminnassa oli edelleen pysyvänä painopisteenä edunvalvonnan kehittäminen. Toisena painopisteenä oli verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen mm. ammattiosastojen välillä. Koronarajoitukset toivat epävarmuutta toiminnan suunnitteluun.

JKY:n ulkoilutapahtuma ja pilkkikisat Kivikirjalla järjestettiin maaliskuussa. Huhtikuussa Kivikirjalla oli Jyväskylän, Keuruun ja Tampereen kirjatyöntekijöiden väliset pilkkikisat.

Helmikuussa Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys järjesti 130-vuotisjuhlat. JKY:stä ei virallista edustusta juhliin päässyt, mutta epäviralliset onnittelut välitti Juha Ruotsalainen toi miessaan TKY:n juhlissa tilattuna valokuvaaja na.

Toukokuussa Teollisuusliiton jäsenristeilylle osallistui myös JKY:n jäseniä ja yhdistys tuki osallistujia 50 eurolla per jäsen. JKY maksoi avustusohjesäännön mukaista kurssiapurahaa lähi- ja etäkurssittautujille. Opiskeluun ja ay-tapahtumiin osallistumisen lisäksi yhdistys kannusti jäseniään äänestämään aluevaaleissa.

Yhdistykselle tehtiin uudet verkkosivut uudelle alustalle ja niitä sekä Facebook-sivuja ylläpidettiin ja päivitettiin. Lisäksi jäsenistölle tiedotettiin tapahtumista ryhmäsähköpostilistan kautta ja työpaikkatiedotteilla.

Kuva: Ulkoilutapahtuma ja pilkkikisat Kivikirjalla maaliskuussa 2022. Kuva: Ari Liukkonen Kuva: Tekijälehti numero 9/2022.

Kuva: Hallituksen laajennettu kokous Kivikirjalla kesäkuussa 2022.

Tämä on sinun ammattiosastosi -esite päivitettiin ja siitä otettiin uusi painos työpai koille jaettavaksi. Vuoden 2021 painettua toimintakertomusta ja yhdistyksen 125-vuotiskuvahistoriikkia jaettiin työpaikoille ja eri yhteistyötahoille. Kaikki julkaisut olivat luettavissa myös JKY:n verkkosivuilla.

Tekijä-lehti julkaisi syyskuussa 2022 neljän aukeaman kuvareportaasin Kirjapaino Karin korttituotannosta Kartolle ja Paletille. Kuvissa esiintyi eri työvaiheissa JKY:n jäsenistöä, esimerkiksi pääluottamusmies Ari Liukkonen ja työsuojeluvaltuutettu Paula Toivonen.

Tilikauden ylijäämä oli noin 1200 euroa.

125­vuotiskuvahistoriikki

Kuva: JKY:n 125-vuotiskuvahistoriikin kansi.

Vuonna 2021 JKY täytti 125 vuotta ja sen kunniaksi julkaistiin painettu 60-sivuinen historiikki, jossa ammattiyhdistysja työväenliikkeen sekä Suomen ja maailman historian lisäksi esiteltiin yhdistyksen kerho- ja opintotoimintaa, edustuksia, urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa sekä Kivikirjaa. Iso osa oli myös 125-vuotisjuhli en kuvasadossa.

Juha Ruotsalainen toimi palkkatuella palkattuna kirjoittajana, taittajana ja valokuvaajana. Lisäksi arkistomateriaalin keräämiseen osallistuivat mm. Paula Toivonen, Ari Liukkonen, Heikki Salomaa ja Merja Haukka

Historiikki painettiin Kirjapaino Karilla ja se julkaistiin marraskuussa 2022.

Teollisuusliiton video­ ja valokuvanäyttely

Murikka-opistolla avattiin 15.10.2022 Kulttuuriviikonlopun yhteydessä digitaalinen valokuva- ja videonäyttely, jossa esiteltiin Teollisuusliiton jäsenten taideteoksia. Juha Ruotsalainen oli yksi näyttelyn kahdeksasta osallistujasta. Näyttely oli avoinna 28.2.2023 saakka.

Ulkoilutapahtuma

JKY:n ulkoilutapahtuma ja pilkkikisat järjestettiin lauantaina 5.3.2022 Kivikirjalla.

Tapahtumassa nautittiin aurinkoisesta päivästä. Kivikirjalla kävijöitä oli 18, pilkkijöitä oli vähän – kaksi naista ja neljä miestä lähti kokeilemaan onneaan. Kaloja tuli kohtuullisesti.

Kuva: Juha Ruotsalainen

Toimintakertomus vuodelta 2022

Tiukin kisa käytiin naisten sarjassa Leena Rehon ja Laila Laitiolammen kesken. Leena voitti 2990 g saaliillaan, Lailan saalis oli vain 10 g pienempi. Miesten sarjan voitti Ari Liukkonen, saalis 4105 g, toisena Jorma Roisko, 1980 g, kolmantena Aimo Montonen, 1330 g ja neljäs Pasi Jämsen, 1075 g.

Aamulla tarjolla oli sämpylät ja kahvit, iltapäivällä hernekeitto ja grillikodalla paistetut makkarat. Sirpa Satosaari jäi eläkkeelle, joten tämä oli viimeinen kerta kun Kahvila Kotiruoka teki yhdistykselle maittavat tapahtumatarjoilut.

Pilkkikisat

JKY järjesti 15.4.2022 Kivikirjalla pitkänperjantain pilkkikisat Jyväskylän, Keuruun ja Tampereen kirjatyöntekijöille. Perinteistä kisaa on järjestetty vuodesta 1970 eli nyt kisattiin 52. kerran. Rapala sponsoroi palkintojen muodossa pilkkikisaa, jossa kilpailukalana oli ahven.

Pilkkijät suuntasivat jäälle klo 9 jäälle ja punnitus alkoi klo 13. Palkintojenjaon yhteydessä onniteltiin laululla Tampereen joukkueen Anita Heinosta 80 vuoden iästä ja aktiivisuudesta kisoissa.

Kolmen kärki kisassa oli: Laila Laitiolampi 3190 g, Aimo Montonen 2450 g ja Jorma Roisko 1810 g. Osallistujia tapahtumassa oli Kivikirjalla 18 henkilöä. Aamulla oli tarjolla sämpyläkahvit ja kisan jälkeen ruokailu Vaajakosken ABC:llä.

Granolaisten Kivikirja­tutustuminen

Jyväskylän Granon JKY:n jäsenet kävivät tutustumassa Kivikirjaan 1.7.2022. Vaikka monelle ajankohta osuikin loma-aikaan, saapui paikalle silti mukavasti porukkaa nauttimaan helteisestä päivästä.

Heikki Salomaa oli kertomassa Kivikirjan historiasta ja aluetoimitsija Ilkka Terimaa Teollisuusliiton ajankohtaisista asioista. Isäntä Aarno Siikaranta vastasi osaltaan illan järjestelyistä.

Tarjolla oli pizzaa ja virvokkeita sekä kuuma sauna ja rentoa yhdessäoloa.

Kivikirja

Vuonna 2022 Kivikirjan isäntänä toimi Aarno Siikaranta. Kevättalkoot pidettiin 21.5. ja syystalkoot 24.9. Talkoissa oli tarjolla kattojen ja rännien putsausta, polttopuiden kantoa liiteriin ja pihan haravointia. Talkooväelle oli ruoka- ja kahvitarjoilu. Osallistujamäärät olivat harmillisen pienet.

Saunan tukkeutunut viemäri korjattiin kesällä sekä lisättiin saostuskaivo ja salaojitusta. Lisäksi tontilla oli romunkeräyspäivä ja kaatopaikalle lähti peräkärryllinen tavaraa. Kolmen vuoden tauon jälkeen lokakuussa nuohooja putsasi savupiiput.

Paikka oli JKY:n jäsenten käytössä ilmaiseksi ympäri vuoden.

Graafi: JKY:n maksavien jäsenten suhde kokonaisjäsenmäärään vuosina 2005–2022.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 788 813 829 861 648 615 664 722 700 732 760 740 779 808 834 848 853 921 298 331 358 353 322 354 391 406 350 373 400 422 394 474 506 526 573 602
Maksavat jäsenet Kokonaisjäsenmäärä

125­vuotiskuvahistoriikki

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen kuvahistoriikin aikajana 1800-luvun lopulta juhlavuoteen 2021 sisältää JKY:n historian lisäksi ammattiyhdistys- ja työväenliikkeen historiaa sekä jäsenistöön vaikuttaneita merkkipaaluja Suomesta ja maailmalta.

Yhdistyksen kerho- ja opintotoimintaa, edustuksia, urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa sekä kesäpaikka Kivikirjaa esitellään myös. Iso osa on syyskuussa 2021 Juhlatalo Majakoskella vietetyn 125-vuotisjuhlan kuvasadossa.

Julkaisun avaa puheenjohtaja Paula Toivosen alkusanat ja aiempien puheenjohtajien Markku Hyvösen, Juha Kaistisen ja Seija Laosmaan tervehdykset.

Lopuksi on luettavissa Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Riitta Koskisen juhlapuhe ja julkaisun kokoajan ja myös puheenjohtajana toimineen Juha Ruotsalaisen jälkisanat.

Painettua julkaisua voi tilata postikulujen hinnalla Paula Toivoselta sähköpostilla paula.toivonen@kolumbus.fi. Ilmoita yhteystietosi ja saat vastauspostissa maksuohjeet.

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry