Page 1

Здоров’я – це не все, але ж все інше без здоров’я – ніщо


• • • • • • • • • • • • •

• • • • •

*Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 *ЗакониУкраїни: „Про освіту” від 23.03.1996 р. № 100/96 – ВР; „Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 р. № 651-ХІV; „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ; „Про дошкільну освіту” від 15.01.2013 р. № 2020; ”Про фізичну культуру і спорт” від 24.02.1993 р. № 3808-ХІІ; „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ; „Про захист лення від інфекційних хвороб” від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ; Укази Президента України: „Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекцій / СНІДу” від 01.11.2000 р. № 1182/2000; „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя” від 27.04.1999 р. № 456/99; Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2004 р. № 605; Державна програма „Репродуктивне здоров′я нації” на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1849; Державна цільова соціальна програма „Молодь України” на 2009-2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р. № 41; Листів Міністерства освіти і науки: від 20.06.2013 № 1/9-446 „ Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році; від 08.07.2013 № 1/9-480 „Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році”; Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 25.07.2013 № 14.1/10-2574 „Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах”.


Мережа «Шкіл сприянню здоров’ю» № з\п

Всього

Мережа /рік вступу

1.

ЗНЗ

2-(ХСШ №162,2003р.; ХЗШ №59, 1997)

2.

ДНЗ

1- ДНЗ № 6, 2012 р.

Європейська

національна

обласна

2- (ХЗШ № 59, 8-ЗНЗ №№ 162, 2006р., ХСШ №162, 59, 115, 76, 65, 93, 2003р.) 127, 137 ДНЗ № 6, 2012 р.

ДНЗ №6, 2012 р.

районна 16 - всі ЗНЗ

9 – ДНЗ № 6, 15, 18, 38, 106, 143,156,231 , 286


• Мета програми Школи сприяння здоров’ю – визначення стратегій, принципів, форм і методів навчально-виховного процесу освітніх закладів району, виконання державних документів здоров’язберігаючого характеру, зорієнтованих на планування та практичне використання науки здоров’я кожним учасником навчально-виховного процесу


• • • •

Розробити Статут та Положення про Школу сприяння здоров’ю. Передбачити оптимальний здоров’ядотримуючий, та здоров’язберігаючий режими роботи заклад Забезпечення відповідності розкладу уроків, занять науково-методичним та санітарно-гігієнічним нормам. Вироблення педагогічно-методичної проблеми, спрямованої на формування у підростаючого покоління позитивної мотивації до здорового способу життя Матеріально-технічне забезпечення Школи сприяння здоров’ю. Проведення конференцій, інших масових заходів серед учнівськопедагогічного, батьківського середовища, громадськості Налагодження співпраці з установами, організаціями, навчальними закладами, науковцями. Розширення мережі ШСЗ Організація паспортизації стану здоров’я, ведення індивідуальних щоденників здоров’я.


• • • • • • •

.

Вивчення та впровадження інноваційних здоров’яформуючих, здоров’язміцнюючих та здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання. Забезпечення науково-методичною, спеціалізованою літературою, формування картотеки газетно-журнальних матеріалів, медіатеки на електронних носіях. Забезпечення участі педпрацівників у різних формах методичної роботи, конкурсах, акціях районного, обласного, Всеукраїнського, міжнародного рівнів. Організація роботи педагогічних колективів над розробкою власних методичних матеріалів; наукова, експериментальна, пошукова робота відповідної тематики. Перегляд уроків, виховних заходів, створення банку науково-методичних надбань Створення кабінету сприяння здоров’ю навчального закладу. Організація та проведення науково-методичних конференцій, науковопрактичних семінарів, інших методичних заходів щодо розповсюдження кращого педагогічного досвіду з проблеми здорового способу життя, культури здоров’я.


• • •

• •

.Вивчення та впровадження психолого-педагогічних досягнень у педагогічну

практику. Проведення діагностики психічного стану учнів Забезпечення психолого- корекційної роботи в учнівському та педагогічному колективах Проведення профілактичної роботи серед учнів, учителів, батьків, громадськості щодо збереження психічного здоров’я, створення здорового психологічного мікроклімату. Вироблення та проведення тренінгів, спрямованих на загартування вольових зусиль для подолання негативних впливів соціуму . Проведення індивідуальних, групових консультацій. .Впровадження у навчально-виховний процес сучасних методик психодіагностики, профілактики та корекції психосоціальних відхилень у дітей та підлітків.


• Проведення ранкової фізичної зарядки. • Впровадження комплексу фізкультхвилинок, руханок, у відповідності до санітарно-гігієнічних та навчальнометодичних норм. • Організація і проведення рухливих перерв, днів, тижнів, місячників здоров”я. • Проведення заходів з профілактики втомлюваності. • Забезпечення корекційної роботи з дітьми у спеціальній, підготовчій групах. • Впровадження активних форм відпочинку та літнього оздоровлення дітей, створення туристичних, спортивних, військово-спортивних, наметових містечок, проведення зльотів, турпоходів, екскурсій.


• Створення системи виховної роботи навчального закладу щодо формування знань про здоровий спосіб життя: тематика класних годин; зустрічі із людьми різних професій; проведення ранків, свят, розваг, конкурсів; випуск тематичних газет, листівок; дні, тижні, місячники здоров’я, морально-правові, екологічні, краєзнавства, родинного виховання, інші; » налагодження співпраці з батьками; » робота шкільного лекторію; » профілактика шкідливих звичок і т.ін. » » » » »

• Формування кодексу поведінки школяра. • Забезпечення дизайну приміщення навчального закладу, класних кімнат, рекреаційних зон, шкільного подвір’я.


Укомплектування навчального закладу медперсоналом та медичним обладнанням.

Приведення у відповідність санітарно-гігієнічних вимог розкладу уроків та режиму роботи навчального закладу:

» освітлення; » повітряно-тепловий режим; » вологе прибирання; » відповідність меблів; » профілактика перевантажуваності школярів. Забезпечення раціонального харчування школярів.

Індивідуальні, групові консультації; профілактика захворюваності, в т.ч. сезонна профілактика здоров’язберігаючого характеру; санітарнопрофілактична, роз’яснювальна робота серед учнівської молоді з питань особистої гігієни, статевого виховання, сімейних відносин. Моніторинг стану здоров’я учнів (ведення листків, щоденників здоров’я, стартовий показник здоров’я).


• Щорічний поглиблений огляд школярів. • Профілактичний медичний огляд (1 раз у квартал) • Готовність вступу дітей до школи, виявлення можливих відхилень. Хід адаптації дитини в школі І,ІІ та ІІІ ступенів, виявлення, профілактика дезадаптації, робота по усуненню її причин. • Психолого-педагогічні обстеження. Діагностика психічного здоров’я дітей. Обстеження умов проживання та забезпечення умов для навчання школярів вдома.


• Оформлення інформаційних куточків для учнів та батьків щодо харчування учнів. • Залучення працівників вищих навчальних закладів, медичних установ і наукових центрів до профорієнтаційній та санітарно-просвітницькій роботі зі школярами щодо правильного харчування. • Забезпечення безкоштовним харчуванням соціально незахищені пільгові категорії учнів та вихованців Здійснення контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів.


• Організація діяльності органів учнівського самоврядування, дитячих організацій. • Участь лідерів учнівського самоврядування у підготовці та проведенні роботи за всіма напрямками Школи сприяння здоров’ю. • • Підведення підсумків цієї роботи, її популяризація. • Проведення конкурсів, вікторин, дитячих свят, ранків, вечорів, змагань, зустрічей із фахівцями. • Дослідницька, пошукова, експериментальна робота здоров’язберігаючого характеру. • Проведення районних заходів здоров’язабезпечуючого характеру.


Укомплектування навчального закладу медперсоналом, шкільними психологами.

Ефективне кадрове забезпечення учителями предмету „Основи здоров′я”.

Забезпечення курсової перепідготовки; зростання професійного рівня педпрацівників через систему шкільних, районних та обласних форм методичної роботи.

Налагодження співпраці з науковцями, фахівцями-професіоналами, залучення їх до викладацької роботи, організація зустрічей, консультацій, профорієнтаційної роботи.


• Завдання Програми – побудувати освітній простір таким чином, щоб він не тільки поліпшував фізичний стан учнів та вихованців, а й укріплював їх сили та можливості, координував зусилля учасників навчально-виховного процесу, спрямовував їх на збереження та розвиток здоров’я дітей, організовував їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя.


• конкурс авторських розробок „Упровадження здоров′язбережувальних технологій у навчальновиховний процес” журналу „Заступник директора школи” – ХСШ № 93 („Чиполіноленд”); • конкурс сценаріїв мультфільмів „З турботою про українське” – ХЗОШ № 153 (правильне харчування); • виступи з науковими доповідями на семінарах „Науковий міст”, організованими Харківською академією міського господарства – ХЗОШ №№ 28, 54, 59, 130, 153; • презентації досвіду використання здоров ′язбережувальних технологій на Міжнародній виставці „Освіта Харківщини - 2012”- ХЗОШ № 28.


Профілактика травматизму

2 1,5 Урочний

1

Позаурочний 0,5 0 28 39 54 59 65 76 79 81 92 93 115 127 130 137 153 162


Літнє оздоровлення 2013 року • Організована робота у 16 таборах відпочинку, де відпочивали 3709 (2012 рік – 2362) дітей, • з них 1195 учнів, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, що складає 52,3% від кількості дітей пільгових категорій: • - 30 ( 53,6%) учнів – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; • - 90 ( 28,7%) учнів з багатодітних та малозабезпечених сімей


• • • • •

30 учителів фізичної культури, з них: Вища категорія – 6 учителів І кваліфікаційна категорія – 15 учителів ІІ кваліфікаційнакатегорія – 4 Спеціаліст – 5


Нові спортивні майданчики


Наявність спортивних гуртків Вид спорту, або напрямок фізкультурно-оздоровчої діяльності

Кількість гуртків

Футбол

12

Настольний тенніс

4

Спортивні єдиноборства (бокс, тайський бокс, таеквондо, кікбоксінг)

24


Малі Олімпійські ігри


Відкриття багатофукціонального стадіону біля ХГ № 39


Фестиваль перемог “Гордість та надія Жовтневого району”


Команда-переможниця з футболу


Військово-патріотична гра “Патріот”


Військово-патріотична гра


Назва заходу

І Кількіст місце ь Кількіст призових місць ь заходів

ІІ-ІІІ місце

Всього Відкритий особистий Кубок м. Харкова з плавання у ластах серед юнаків та дорослих

1

4

1

3

Всеукраїнський Чемпіонат з плавання у ластах (м. Харків)

1

2

-

2

Відкритий особистий Кубок СК «Мотор-Січ» з плавання в ластах (м. Запоріжжя)

1

11

9

2

Програма  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you